Slovo "T"

Svi sa imenom:  
      Pezime po?inje na:
Slovo T: 7 / 131  
Vojničko groblje Mali Zejtinlik
Sokolac
Republiko Srpska u te nosim!
Makso (Vlado) Tambur
Rođen: 1953. godine
Poginuo: 1992. godine

Sahranjen u: 1. redu


Za fotografiju visoke rezolucije kliknite ovdje!
Makso (Vlado) Tambur : Poruka posjetiocima

Ukoliko želite da nešto više pročitate o ovom, ali i svim drugim palim borcima Republike Srpske kliknite OVDJE!

Pale borce Republike Srpske ne smijemo zaboraviti! Ukoliko imate nešto lijepo da napišete o ovom borcu kliknite OVDJE!

Idealno bi bilo ukoliko biste upisali sledeće podatke:
  1. Kojoj je jedinici pripadao: brigada, bataljon, četa
  2. Datum ili godina rođenja
  3. Mjesto rođenja
  4. Datum pogibije
  5. Mjesto pogibije
  6. Opis pogibije
  7. Bračno stanje, ime supruge i imena djece ukoliko je bio oženjen.

Lobista iz Zabrđa

Na osnovu članka broj 25618 u kojem se između ostalog pominje i Šemso Jusupović, smatram da o ulozi pomenutog u proteklom ratu treba da upoznamo posjetioce ovoga sajta.

Šemso Jusupović je jedan od ključnih ljudi koji je svojim posredovanjem preko Krajšinika uspjeo da nabavi (kupi) dovoljnu količinu naoružanja za odbranu Sokolja i dogovori sa pomenutim osobama djelove naselja koji će biti pod kontrolom lica koja su se naoružala pomenutim kanalom (uloga Krajšinika u naoružavanju muslimana sa Sokolja bila je identična ulozi Kojića u naoružavanju muslimana na Nišićkoj visoravni).

Međutim, kako čestiti zabrđanski Srbi nisu prihvatili predlog Krajšinika da se povuku iz gornjeg dijela Zabrđa i uspostave liniju odbrane u donjem Zabrđu skoro kod kuće Krajšinika, Šemsi je ubrzo poslan signal da ih neće biti teško pomjeriti sa uspostavljene linije u gornjem Zabrđu iz razloga što pomenutu liniju drži manja grupa boraca koja ne želi da ostavi svoja imanja i kukavički bez borbe preda teritoriju koja je od izuzetnog značaja za zauzimanje Sokolja a samim tim bila bi stečena kontrola nad skoro čitavim gradom.

Ubrzo nakon toga iscrpljenim i malobrojnim srpskim borcima (kojim se odbija bilo kakva pomoć u ljudstvu iz kasarane Rajlovac) na raštrkanoj liniji u više navrata počinju da se ubacuju muslimanske grupe, ubijen je Boro Bjelica, Momo Mlinar, Momo Tambur... Međutim čvrsta odlučnost Makse Tambura u istrajnosti držanja uspostavljene linije odbrane utiče na ostale borce i linija se ne pomjera unazad ni metra, a on nažalost postaje glavna smetnja za ispunjenje Šemsine i Krajšinikove podjele Zabrđa, a zbog pomenutog dogovora za koji je predpostavljao da postoji ubrzo će izgubiti život.

Izvršena je dojava da Makso (Vlado) Tambur nema mira i da vrlo često ide ispred linije odbrane. Tako je i tog julskog popodneva Makso sa još jednim saborcem pošao ispred linije, a oni su znali da će doći i podmuklo u kukavičkoj zasjedi čekali vruću žeravicu, opasan plijen kojem ne smiju pružiti mogućnost da se brani... Samo par minuta nakon njihovog odlaska, ispred linije se začula pucnjava. Suborci su pohitali naprijed u pomoć, pa su se hijene razbježale. Makso je pronađen mrtav, sa jednom ranom kroz junačko srce, dok se njegov saborac vratio neokrznut.

Linija je ubrzo pomjerena nazad. Međutim, prije nego što se to gododilo, uspjeli smo pomoći Zabrđanima da donekle naplate dug. Čopor od petnaestak hijena je sačekan u međuzoni i ni jedna se više nije vratila na Sokolje.

I toga dana, koji pominješ, kada se krenulo na Sokolje Šemso je nažalost bio u pravu kada je rekao "neće oni daleko" jer je znao da će njegov brat iz Zabrđa brzo reagovati i obavjestiti svog velikog brata na Palama koji je i izvršio uticaj na komandu da izda naređenje o povlačenju. Ovo je bila javna tajna u Rajlovcu.

Nažalost, naš "Šemso" iz Zabrđa je lobirao za vas isto kao i vaš Šemso sa Sokolja, pa ako budete nekada podizali spomenik zaslužnim za odbranu Sokolja nemojte ih ni tada razdvajati jer zaslužili su da ih pamtite kao jednog.

Makso (Vlado) Tambur

Pripadnik SRK, 3. sarajevska brigada, poginuo u Zabrđu 01. 07. 1992. godine, oženjen, otac dvoje djece.