fix
Logo
fix
Nalazite se na Istorija-SRPSKI_SIMBOLI
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje
Za pregled svih najnovijih poruka kliknete ovdje

srpski_simboli- 103291 - 24.03.2019 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

Srpski kalendar


srpski_simboli- 103078 - 20.01.2019 : Zora Kabic San Jose - best (0)

Samo sloga Srbina spašava


Molim Vas pošaljite mi fotografiju amblema CCCC, tj. "samo sloga Serbina spašava. HVALA!

RE: Samo sloga Srbina spašava


Zoro,
odeš na "Google" izabereš "Images" umjesto "All" i dobićeš milion takvih fotografija.
srpski_simboli- 92307 - 04.02.2015 : Samurajko Beograd - best (0)

Da li 'srpski' ili 'Republike Srbije'


Potvrda da se grb Republike Srbije odnosi samo na SRBE, jeste i tekst na sajtu ISTORIJA-SRPSKI SIMBOLI, "Srpska mitologija: Sreten Petrović(1. dio)".

Komentar o grbu napisao sam na sajtu Bašta Balkana, "Grb Srbije-šta znači dvoglavi beli orao i kako je nastao nivi srpski grb". S obzirom da naveden autor ne razlikuje NACIJU OD NARODA (Srbi nisu nacija nego narod, i nemaju nacionalno nego narodno, pa stoga nemaju pravo na grb i himnu, nego to ima DRŽAVA (NACIJA)), preporučujem da pročita moj komentar na sajtu BUKA magazin, Džordž Orvel: Crtice o nacionalizmu.
srpski_simboli- 91939 - 27.12.2014 : Mihailo Danilovic Majur, Šabac - best (0)

Srpska mitologija: Sreten Petrović (1. dio)


srpski_simboli- 89982 - 01.05.2014 : Mihailo Danilovic Majur, Šabac - best (1)

Poreklo srpskog grba


Koliko mi je poznato ne postoji ni jedan drugi narod, osim Srba, koji ne zna poreklo svog grba i nacionalnih simbola. Čitamo po novinama i knjigama kojekakva nagađanja, pretpostavke bez ikakvog oslonca na istoriju. To su proizvoljna nagađanja ljudi uškopljenog istorijskog znanja. U tome prednjače nekakvi vizantolozi, ljudi koji su nešto naučili o bivšem Istočnom rimskom carstvu (Vizantiji) i misle da je to što oni znaju celokupna istorijska nauka i da je sve nastalo od "Vizantije", pa da smo mi Srbi odatle uzeli naše nacionalne simbole.

Poreklo srbskog grba

Najstariji dosad nađeni srbski grb, na boginji Serboni iz Podunavlja. (Vinčanska kultura)

To je za nas svojevrsna nacionalna uvreda, jer time hoće da kažu da smo mi Srbi tolika beda od naroda da smo uzeli svoje nacionalne simbole od neprijatelja. Najveći neprijatelj Srbije od devetog veka, od dolaska prvog Grka na presto u Carigradu, pa do nestanka te države bila je baš ta njihova hvaljena "Vizantija". Posebno poglavlje je to što pod tim imenom nije nikada postojala.

Car Konstantin je upotrebljavao srbski grb i sa obe strane glavne kapije Konstantinopolisa stavio je krst sa četiri slova "s". Grci su to kasnije lomili i prepravljali da bi tim simbolima dali njihovo čitanje. Paleolozi su uneli srbski grb u svoj grb, ali to nisu učinili iz prijateljskih nego iz neprijateljskih pobuda. Oni su time hteli da kažu da polažu pravo na Srbiju, jer su oni naslednici velikog Rimskog carstva u kome je bila i Srbija, pa im pripada u nasleđe. U svojoj politici oslanjali su se na Vatikan.

Mi smo uspeli da pronađemo poreklo srbskog grba i značenje njegovih simbola. Grb se pojavljuje u trećem milenijumu pre Hrista u Podunavlju i pripada vinčanskoj kulturi. Da shvatimo značenje njegovih simbola pomogli su nam Raseni (Etrurci), koji su u Itakiju stigli iz Male Azije i koji se kulturno vežu za Vinču. Oni su u antičkom vremenu bili poznati kao najbolji poznavaoci mitologije, obreda i simbola. Srbi iz Podunavlja su bili poznati kao veliki zvezdari za koje Rimljani kažu da su imali imena za nekoliko stotina zvezda.

Kod Srba vinčanske kulture, pa time i kod Rasena, krst je obeležavao četiri strane sveta. Prema krstu delili su nebo na četiri dela i posmatrali zvezde u svakom od njih i proricali kakva će biti četiri godišnja doba. Mladi mesec je simbol plodnosti, koji su od Srba preuzeli mnogi narodi. Da bi godina bila plodna stavili su oko krsta mlade mesece u sva četiri polja.

Kasnije su ljudi, iz neznanja, ove mlade mesece čitali kao ocila ili slova. To je srbski grb koji su samo Srbi upotrebljavali u, evo, već više od četiri hiljade godina. U antičkom vremenu srbski umetnici i zanatlije su umesto potpisa stavljali grb, ili bi grb stavljali na odelo da iskažu da su Srbi. Kada nije bilo dovoljno mesta da se upišu mladi meseci stavljali su četiri tačke oko krsta.

Dvoglavi orao je takođe ušao u srbski grb. U stvari su to dva spojena orla, koji su smatrani za božije glasnike. U toj ulozi su ušli i u hrišćanstvo. Kod prehrišćanskih Srba oni su bili glasnici boga Serbona, zaštitnika vladara, ratnika, i zakona. Poznata je priča kako su, jedan ili dva orla, sletela na zapregu Mite Gordijeva i time mu najavili da će postati kralj. Druga priča je da su dva orla prečučala na krovu Dvora na dan rođenja Aleksandra Velikog.

U staroj Atini policajci su bili Srbi. Grci su ih pogrdno nazivali Skitima.

Rimljani su usvojili od Srba mnoge običaje pa i orlove božanske glasnike. Prilikom spaljivanja na lomači imperatora, koga su proglasili za božanstvo, puštali bi orlove da kroz dim lomače odnesu imperatorovu dušu na nebo. Lagići, gospodari Egipta, imali su orlove u grbu, ali, dva orla koji stoje jedan pored drugog. Najstariji dosad nađeni dvoglavi orao potiče iz grada Hatuše u Maloj Aziji, iz drugog milenijuma pre Hrista.

Na zidu je reljef koji predstavlja susret Srba i Hurita sa svojim božanstvima i simbolima i dvoglavi orao se nalazi na srbskoj strani. Srbi su ovde stigli u vreme Nina Belova kao pohodni ratnički stalež Geti, koje na istoku nazivaju i Heti i Hetiti.

Bela boja orlova u grbu dolazi po jednoj vrsti orla koji se naziva srbski orao i živi na planinama Tari i Šari (ranije zvanoj Srbska planina - Serbian montes). Ovaj orao ima belo perje na grudima i kada se gleda spreda izgleda da je beo.

Mi, Srbi, možemo biti ponosni što za nacionalni simbol imamo najstariji grb na svetu, koji je ostao nepromenjen više od 4.000 godina.

Akademik dr Jovan I. Deretić
srpski_simboli- 83233 - 03.03.2013 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (1)

Čiji su zlatni ljiljani?


Moje mišljenje je da su muslimani uzeli "zlatni ljiljan" od Kotromanića da bi sa tim pokazali ostalima da žele multietničnu Bosnu. Koliko se ja sjećam, tu su ideju u muslimanski narod su ubacili Zulfikarpašić i Filipović, osnivači SDA u BiH. Oni su, da bi pridobili muslimane da prihvate srpska obilježjima, izmislili svoju verziju istorije, u kojoj stoji da su Kotromanići bili bogumili i da su po dolasku Turaka svi prešli na islam. Inače, nestanak bogumila u Bosni se u njihovoj verziji istorije tako i objašnjava, a muslimani se predstavljaju kao njihovi naslednici a tako dobijaju i plemićko porijeklo. Sa tim svojim istupima su još više zakomplikovali istoriju svog porijekla. Oni tako namjerno spajaju vjeru i naciju, stvarajući u Bosni jednu novu, bosansku naciju. Uzimanjem srpskih zlatnih ljiljana kao simbol Bosne, očekivalo se i da Srbi neće pružiti otpor nezavisnoj BiH, jer su se u komunizamu ponosili bosanskim porijeklom. Ideja da u Bosni žive "bosanci muslimani, pravoslavci i katolici" počela je da se servira još prije raspada Jugoslavije. Najveći psihološki pritisak muslimanskog naroda na tu temu je bio na popisu stanovništva '91 u kojem su se nametali bosanska nacija i jezik.
srpski_simboli- 83213 - 02.03.2013 : Mihailo Danilovic Majur, Šabac - best (2)

Čiji su zlatni ljiljani?


2. mart 2013. - Boris Radaković / Frontal

zastava Nemanjića

Beograd / Banjaluka - Mnoge su se ptice u našem kokošinjcu kitile tuđim perjem. Danas je prilika da se osvrnemo na ta kreštanja. Isključivo činjenicama.

Dinastija Kotromanić je uz Nemanjiće jedna od dvije najveće i najpoznatije srpske srednjovekovne vladarske porodice. Shodno tome, grb Kotromanića u srpskoj srednjovekovnoj heraldici po važnosti odmah je uz grb Nemanjića. Kotromanići su za svoj grb uzeli štit sa ljiljanima, koji nisu uvek imali isti raspored na štitu, ali su svakako glavno obeležje Kotromanića.

Simbolika ljiljana ima jake veze sa hrišćanstvom, a ljiljan ili krin simbolizuje Bogorodicu. Na prostoru cele srednjovekovne hrišćanske Evrope ljiljan je bio čest motiv na vladarskim i velikaškim grbovima. Što se tiče teritorija srpskih srednjovekovnih država, ljiljan je bio prikazivan i na crkvama, freskama, novcu i grobovima, a sve to ukazuje na versku simboliku ljiljana ili krina.

Jedan od najstarijih prikaza krina kod Srba, jeste na grobnim pločama kod manastira Prevlaka iz IX-X veka. Razumljivo, jer se hrišćanstvo među Srbima širilo sa Jadranske obale prema unutrašnjosti, a sa njim i motiv ljiljana:

Grobna ploča na Prevlaci, 9-10 vijek

Znamo da je veliki uticaj na srpsku kulturu izvršila Vizantija, a Srbi su od nje usvojili i verske i državne simbole, pa tako pored dvoglavog orla, ocila, usvojili su i simbol ljiljana. Tako na novcu kralja Milutina imamo stilizovan ljiljan:

Takođe, krinova kruna iz ćivota sv. Simeona, datira se između 1350-1370.

Grb vlasteoske porodice Buća (Bućić) iz Kotora, koja je davala protovestijare (ministre finansija) caru Dušanu, caru Urošu, kneginji Milici, despotu Stefanu i kralju Tvrtku, takođe ima ljiljan u grbu, kao i boje žutu i plavu kojima su najčešće zastupljene na rekonstrukcijama grba Kotromanića:Treba dodati da nisu tačno poznate boje grba Kotromanića, tako pored žuto plave, postoji i verzija sa crvenim štitom, belom dijagonalnom linijom i zlatnim ljiljanima:Preko Raške, Zete i Huma vladari i vlastela srednjovekovne Bosne preuzeli su simbol ljiljana ali i dvoglavog orla, što jasno ukazuje na veze sa Nemanjićima. Pre nego što će se porodica Kotromanić uzdići do trona srpskog kraljevstva, njihov grb nije sadržavao ljiljane a to se vidi i sa pečata bana Stefana II Kotromanića na kojem nema ljiljana:Ljiljana nema ni na pečatu Tvrtka Kotromanića dok je još bio ban:Međutim, kada se Tvrtko u manastiru Mileševa 1377. godine kruniše za srpskog kralja, na njegovom pečatu vidimo grb Kotromanića s ljiljanima i grb Nemanjića dvoglavog orla:Tvrtko je ovim verovatno želeo da istakne da je on legitimni naslednik Nemanjića i njihove države, dodajući tu i svoj grb i tradiciju bosanske države. Tvrtko je, dakle time istakao jedinstvo dve srpske države, Raške i Bosne, bez obzira što je u dogovoru sa Lazarom i ostalim srpskim velikašima prepustio većinu teritorije istočno od Drine njima, kao oblasnim gospodarima.

To jedinstvo najbolje će da se manifestuje za vreme Kosovske bitke, kada je Tvrtko, smatrajući da je njegovo kraljevstvo napadnuto, poslao na Kosovo svoj odred pod vođstvom Vlatka Vukovića Kosače.

Za razliku od stilskog prikaza na pečatu, Tvrtko je na svom zlatnom dinaru prikazao grb Kotromanića sa štitom presečenog dijagonalnom trakom sa krunom:Kraljevski pečat Kotromanića neće se menjati ni za vreme Tvrtkovog naslednika, kralja Stefana Dabiše Kotromanića. Na njegovom pečatu će takođe biti i grb Nemanjića - dvoglavi orao, i grb Kotromanića - štit s ljiljanima:

Kralj Stefan Ostoja Kotromanić za vreme svoje prve vladavine takođe će imati isti grb, kao i prikaz dvoglavog orla pored ljiljana na svome pečatu.

Tvrtko II Kotromanić sa grba izbacuje ljiljane, a posle njegove prve vladavine na tron se opet uspinje Ostoja koji u štit stavlja krinovu krunu.

Za vreme svoje druge vladavine Tvrtko II Kotromanić će na Ostojin grb dodati prvo slovo svoga imena, pa će njegov grb izgledati ovako:Tvrtka II naslediće sin Stefana Ostoje, Stefan Tomaš Kotromanić, i on će izvesti izmene u grbu dodajući mu svoje inicijale ST:Poslednji kralj iz porodice Kotromanić, Stefan Tomašević Kotromanić, koristiće grb Stefana Ostoje sa krinovom krunom na štitu. Mletački slikar Jakop Belini na svojoj slici "Hristos s donatorom" iz 1460. godine, prestavio je Stefana Tomaševića Kotromanića sa crvenom odeždom na kojoj su slikani zlatni ljiljani:

Na grobu žene Stefana Tomaša Kotromanića, Katarine Vukčić Kosača, koji se nalazi u Rimu, stoji i njen grb na kojem se, između ostaloga, nalaze i krinove krune:Kada sve pažljivo sagledamo, vidimo da su Kotromanići nasledili Nemanjiće i to su vidljivo isticali. Zanimljivo je da bosanski banovi nemaju na grbovima ljiljane, nego tek od proglašenja Tvrtka I za kralja, oni se pojavljuju kao znamenje Kotromanića. Pošto se on krunisao za kralja u Mileševi po pravoslavnom obredu, jasno nam je i odakle su Kotromanići primili ovaj simbol.

To svakako i iz toga što su ljiljani simbol i kraljevske vlasti "darovane" od Boga, a pod zaštitom Bogorodice. Kod Srba srednjeg veka kult Bogorodice bio je najpoštovaniji, a među Srbima ga je raširio Sveti Sava poslije svoga povratka sa Svete Gore.

Čak su i pripadnici "crkve bosanske" koji još u istoriografiji važe za jeretike, poštovali kult Bogorodice, na što je svakako uticala i Humska episkopija poslije potpadanja Huma pod vlast Kotromanića.

Na mnogim stećcima po Bosni i Hercegovini nalaze se i stilizovani uklesani ljiljani. Dakle, od Vizantije, preko Raške, Zete, Huma simbol ljiljana se proširiju i na Bosnu.
srpski_simboli- 81153 - 03.01.2013 : Mihailo Danilovic Majur, Šabac - best (0)

Simboli Srba u Antičkoj umetnosti


srpski_simboli- 78530 - 28.10.2012 : Mihailo Danilovic Majur, Šabac - best (1)

Jovan Deretić: Simboli srpskog grba


srpski_simboli- 72935 - 19.08.2012 : Novak Alimpić Beograd - best (0)

Veličina srpstva


Lestvica u merenju veličine srpstva je vrlo jednostavna, veliki su oni kojima je otadžbina svetinje, pa onda porodica i na kraju sve ostalo... Veliki su samo oni koji sve što imaju žrtvuju na oltar i otadzbinu, čak kada je i porodica u pitanju.

Mi obični Srbi, smo sposobni samo da rizikujemo svoj život, ali ne i naših najrođenijih. Zbog toga smo samo Srbi.

Mali Srbi su oni koji malo i simbolično pomognu, tek da bi se razlikovali od nikakvih, i da bi nikakvim trljali nos. Recimo, ako imaju tonu brašna, daće dvesta kila da vojska mesi "leba" ali da mu se da potvrda i da ne mora da puca jer se grozi ubijanja. On dobro mesi leba, a komšija limar neka puca. Ko da on ne krpi dobro auta?

Nikakvi Srbi, ko nikakvi, ali bolji su od malog Srbina.
srpski_simboli- 72511 - 10.08.2012 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

Istina o srpskoj zastavi


srpski_simboli- 68562 - 15.04.2012 : Dušan Internet - best (2)

Srbski simboli


Nisam istoričar, ali se bavim istraživanjem svega vezano za srbstvo. Došao sam do spoznaje da je krst sa simbolima tačke, polumjesecoidnim simbolima u poljima krsta, stariji od "Vizantije" i hrišćanskog tumačenja ovog simbola. Uostalom kao i naše Slave. Dvoglavi orao je starosrbski simbol koji je preuzela "Vizantija". Originalno je "Vizantije" prije toga imala skroz drugi simbol, orla sa jednom glavom.

Takože, Vizantija je naknadno izmišljeno ime koje su smislili Germani kako bi omalovažili carstvo i zametnuli tragove. Originalni naziv "vizantije" je Romeja, i naš Car Dušan je bio vladar Srbljem i Romejom, a ne nekakvom Vizantijom. Trebali bi početi stvari nazivati onakvim kakve su bile.

Takođe je pogrešno išta u antici nazivati grčkim, pošto je naziv za grčki narod tek uveden 1800 i neke. Car Dušan je na kraju krajeva izgradio Meteore, a ne nekakvi Grci. Kritska kultura je starosrbska, a nekakvih grka. Aleksandar Veliki je bio naše gore list, a ne nekakvih Grka. Pelezgi narod po kojem Peloponez nosi ime nema nikakve veze sa Grcima i da ne nabrajam dalje.

Nema potrebe Romeju nazivati Vizantijom, niti grcima pripisivati toliki značaj u našoj istoriji. Na kraju krajeva i grčko pismo je nastalo po ugledu na našu azbukovicu (Vinča je starija od sve "grčke" civilizacije.

Čak su nam i naziv za azbukovicu naše drevno pismo nametnuli kao Ćirilicu, nekakvom popu koji čak nije ni bio u našim krajevima, pa nije ni mogao da nam donese pismenost koju smo već ionako imali.

Što se tiče boja na našoj zastavi nisam stekao kompletnu sliku, ali po analogiji stvari i tu nam unose falsifikate. Pogledajte boje na skoro svakoj zastavi sadašnjih slavenskih zemalja i svaka ima crvenu, plavu i bijelu.

Recimo Lužički Srbi (Srbi iz današnje Njemačke) imaju plavo-crveno-bijelu zastavu. I to su Srbi, nismo samo mi odavde Srbi. Imaju i oni što šta da ispričaju o srbstvu samo ih niko ništa ne pita.

Teško je danas nositi bremen imena srbskog, pa treba poštovati svakoga ko smije da se izjasni kao Srbin u nesrbsim sredinama.
srpski_simboli- 15709 - 23.04.2006 : Rade - best (0)

Bosanski narod


Pogledaj na stari grb Sarajeva, koje se nekada zvalo Vrhbosna, pa ćeš vidjeti da je grb Sarajeva, u stvari grb porodice Pavlović.

Osim toga, zgrada skupšitne, vlade, čitav kompleks bivse "Titine kasarne", u stvari sve od Dolac Malte i Skenderije je uzurpirano zemljište SPC, kao i zgrada Ekonomskog fakulteta na Čaršiji.

Kad se tako borite za imovinska prava, zašto onda konačno ne ispoštujete pravo SPC na sopstvenu imovinu, što je u svakoj zakonitoj državi neprikosnoveno.

Da si malo pametniji znao bi odakle potičes i vratio bi se starim korjenima. Ne bi se poistovjećivao sa nekim divljacima, koji trenutno žive u XIV vijeku, nego bi kao i svaki civilizovani Srbin pratio Evropske tokove.

Ta sopstvena "država" je zemlja Nemanjica i Bosne je oduvjek bila samo geografski pojam, kao i Romanija, Hercegovina, a ne neki administrativni pojam.

Gdje u knjigama možeš naći pojam "bosanski" narod? To je isto kao da kažemo da je narod Hercegovine, Romanije ili Semberije neki poseban narod!

Pojam "bosanski narod" je samo fraza okupatora Benjamina Kalaja koji je na taj način htio da od srpskog naroda, dominantnog na tom prostoru, napravi repu bez korjena pa da nas onda vuče za nos kako hoće.

Uostalom, to vam okupator i sada radi, jer za "državni" grb imate reklamu danskog jogurta.

Taj Kralj Tvrtko kojeg svojatate, je sin Nemanjićke, koji je krunisan po pravoslavnom običaju, krunom Nemanjića, i Bosna je zapravo samo provincija nemanjićke Srbije.

Dalje, svojih 100 hektara (1000 dunuma) djedovine sam branio i odbranio, a ti, ako te intresuje, pitaj Besima Krupaliju i Kasima Trnku koliko su Koprivici dali para da ratna i poslijeratna situacija u Vogošći bude onakva kakva jeste.
srpski_simboli- 15648 - 28.10.2007 : Mujo Hrnjica Sarajevo - best (1)

Srpska himna, zastava, grb


Srpska himna "Bože pravde"

Tekst napisao Jovan Đorđević (13. 11. 1826. godine Senta - od oca Milutina i majke Estere, Mađarice) nije bio veliki pjesnik nego kompilator. Pod uticajem Zmajeve Narodne himne iz 1865, koja počinje sa "Bože pravde, braniću stvorenja" i Đorđević je odu iz Markove sablje (posvećenu sestri Milici) počeo sa "Bože pravde", a Zmaj je apelativ na Boga preuzeo iz austro-habsburške himne "Gott erhalte" (Bože hrani/cara/) pretvorivši ga u "Boga pravde". Muziku je komponovao slovenac Davorin Jenko dok je Stanislav Binički (kompozitor i dirigent "Marša na Drinu") uradio orkestraciju himne po uzoru na poljsku koračnicu.

Srpski grb

Grb obnovljene Vizantijske dinastije činio je zlatni grčki krst koji na četiri (Quarter) dijela siječe crveno (Gules) polje, dok se u svakom dijelu nalazi zlatno (Or) grčko slovo B (koje izgleda kao ćirilićno slovo V), okrenuto ka spolja.

Značenje 4 B (V)

Pojava 4B vezuje se za Mihajla, Vizanstijskog cara (Grka) koji je umjesto latinskih okruženih krstova (ili kako ih neki smatraju zlatnicima) postavio slova V. Ona je u početku označavala samo početno slovo riječi Vizantija odnosno termina Vizantijsko carstvo. , a da su 4V tek kasnije dobila značenje koje im se danas pripisuje. Smatra se da 4V označava moto Paleologa odnosno moto Vizantije.

"Car Careva Caruje Carevima" (misli se na Isusa Hrista)

Kada je od Vizantije dobio titulu despota, Stefan Lazarević je u srpski grb (koji je već činio iz Vizantije preuzet dvoglavi orao) uveo varijaciju ovog grba sa 4C umjesto vizantijskih 4 V. Tek poslije je značenje 4C (odnosno ocila ili ognjila) dobila značenje srpskog motoa.

Srpska zastava

Prva pojava zastave sličnih boja bila je u carskoj Rusiji koji su tu heraldiku prekopirali sa brodova holandske mornarice uz promjenu narandžaste u crvenu.
U sklopu prerastanja Srbije u državu, i postepenog osamostaljenja od Turske carevine knjaz Miloš je počeo da ističe zastavu sličnu ruskim bojama-malo izokrenutu. Protestima Rusije kod turskog Sultana, da mu zastava liči na francusku, knjaz se opravdavao time, da je zastavu isticao "samo đumruka (carine) radi". Naravno kao i uvijek uz svoje objašnjenje i izvinjenje poslao je vreću dukata Sultanu da ga umiri. Sultan Mehmed je odlučio da srpsku zastavu definiše fermanom (ukazom). I tada je rekao da su srpske boje "crvena, plava i bijela". Za plavu boju upotrebljen je izraz "čelikasto plava". Dok je ta boja poprimila krajnji raspored, u mnogome je mjenjana, ali su boje ostajale mahom iste.

Za vrijeme Prvog srpskog ustanka, srpska zastava je bila crveno platno sa vizantijskim grbom sa 4c na lijevoj strani i veprom na desnoj strani.
srpski_simboli- 15637 - 28.10.2007 : Don Marcom - best (1)

Za profesora Muju Hrnjicu


Tekst za našu himnu "Bože pravde" je napisao Jovan Đorđević, upravnik Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i profesor istorije na Velikoj (Visokoj) školi u Beogradu. Davorin Jenko; Slovenac koji je živio u Pančevu i Beogradu je komponovao melodiju(ali nije bio visoki predstavnik kao vama). Znači nismo je preuzeli ni ukrali kao što bi ti želio.

Pitanje: Znaš li koja je jedina muslimanska epska narodna pjesma?

Odgovor: Smrt Smail-age Čengića!
srpski_simboli- 15624 - 28.10.2007 : Mujo Hrnjica Sarajevo - best (0)

Oprosti nama neukima...


Druže Roko!

Nisam imao namjeru da te vrijeđam, nego mi je bilo smješno da je neko ponosan što je hojrat, pa sam ti to malo pojednostavio i preveo. Ništa lično-vjeruj mi!

Zamolio bih te da meni kao neukom, nepismenom, glupom i neobrazovanom Bošnjaku-poturici, objasniš na čistom srpskom jeziku (da te celi svet razume) neke stvari.
1. Od koga su Srbi preuzeli tu "staru" zastavu? (dobro se razumijem u heraldiku).

2. Ko Vam je napisao himnu i čiji su muzički taktovi iste?
3. Čiji ste grb preuzeli?

Pošto sam neuk i zaostao, ne mogu da povjerujem da su braća Srbi i tu posezali za "prisvojnim glagolima" tipa "preuzeti, ukrasti, prekopirati" ali me zanima tvoje mišljenje a i komentar druga Staljina osjenčen plavom bojom.

Ne smijem se više javljati da me drug Staljin ne pošalje u gulag, jer je pravilo foruma "svim nesrbima dozvoljeno javljanje samo jedan put i to pisanjem koje "godi" pravoslavnom oku i uhu "

Pa Mujo dragi, pa ti ga baš zaora duboko i široko. Hajde prvo da riješimo pitanje "bosanskog jezika", pa ćemo onda da pređemo na zastavu i grb. Jezik je osnovno obilježje kulture i identiteta jednog naroda, a zastava i grb su simol vladara. Kroz istoriju naroda svijeta, pa i nas Srba, svaki vladar je nametao svoju zastavu i grb, pa ni naš jednonogogi Joža nije bio izuzetak.

A ti imaš o tome pričaš? Vi svoju zastavu i grb još uvjek nemate, ako ne računaš ono sranje koje su vam nacrtali bjelosvjetski političari i kome je mjesto iznad cirkuske šatre. Uostalom, i trajaće samo onoliko koliko i Bosna, država sa srčanom manom koja svakog trenutka može da izdahne.
srpski_simboli- 15265 - 12.10.2007 : Pitar Sarajevo - best (1)

Grb


Слажем се да кованица од четири,, С' је распрострањена као опомена како трба да се опходимо као народ, али имам једну малу исправку везано за четири слова,, С' на српском грбу. Немањићки хералдичари су приликом осмишљавања грба Немањића посудили детаљ са једног грчког краљевског грба, на коме су се налазила четири слова,, В'.
Ta četiri slova "V"-naravno grčkog alfabeta su predstavljala kovanicu: Vasileas Vasileon Voithe Vasilea, što bi u prevodu na srpski značilo: Car careva (misli se na Hristosa) pomaže cara. I kada se malo bolje zagledate u slovo "S" na našem grbu, vidjećete da je ono napisano kao grčko slovo Vita (odnosno V).

Idi na stranu - |1|2|