fix
Logo
fix
Nalazite se na Rat1992-SRK
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje
Za pregled svih najnovijih poruka kliknete ovdje

srk- 22345 - 13.08.2009 : Pitar Sarajevo Bih - best (1)

Sarajevsko-romanijski korpus


Dana 22. maja 1992. general Ratko Mladić naredio je osnivanje Sarajevsko-romanijskog korpusa (SRK), kao jedan od pet korpusa u sastavu VRS. Bilo je zamišljeno da se taj korpus razmjesti na širem području Sarajeva, u bivšoj zoni odgovornosti Četvrtog korpusa JNA. Elementi JNA pristupili su snagama lokalne Teritorijalne odbrane i učestvovali su u organiziranju i popunjavanju redova SRK-a.

SRK je sačinjavalo ukupno oko 18.000 vojnika, koji su bili podijeljeni u deset do trinaest brigada, čija se brojnost kretala od nekoliko desetina do nekoliko hiljada vojnika, koji su bili raspoređeni u bataljone i čete.

U prvoj fazi svog postojanja, SRK je sačinjavalo trinaest brigada, tri samostalna puka za pružanje podrške i pet bataljona za tehničko održavanje i opskrbu.

Krajem 1993. i početkom 1994. brigade Rajlovac, Vogošća i Koševo pripojene su u novostvorenu 3. sarajevsku brigadu, tako da se ukupan broj brigada smanjio na sedam.
srk- 24045 - 11.03.2010 : Zeljko Tomic Sokolac - best (2)

Brigade Sarajevsko-romanijskog korpusa


Trenutno obrađujem podatke za Virtualno groblje, pa samim time imam daleko bolji uvid u broj poginulih po opšitnama/brigadama. Ovaj članak ću povremeno ažurirati sa novim podacima koje sakupim.


Brigade Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske su tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata izgubile preko između 3 i 4000 srpskih boraca sa područja sarajevske regije.

U sastavu Sarajevsko-romanijskog korpusa nalazile su se sledeće brigade:

 • Prva sarajevska motorozovana brigada - područje Novog Sarajeva i Lukavice

 • Druga sarajevska laka pješadijska brigada - Takođe poznata i kao Ilidžanska brigada

 • Treća sarajevska laka pješadijska brigada je osnovana 25. februara 1994. godine, a u njen sastav ulaze:
  1. Koševska brigada - dobija status bataljona
  2. Rajlovačka brigada - dobija status bataljona
  3. Vogošćanska brigada - dobija status bataljona
  4. Peti pješadijski bataljon (Semizovački) Ilijaške brigade - pripojena 3. sarajevskoj pb 20.10.1994. godine
  5. četa "Srednje" iz sastava 6. pb Ilijaške brigade - pripojena 3. sarajevskoj pb 20.10.1994. godine

 • Četvrta sarajevska laka pješadijska brigada je formirana od tri bataljona: Paljanskog, Pračanskog i Jahorinskog.

 • Prva romanijska pješadijska brigada je formirana na početku rata, a u njen sastav su kasnije pridodate:
  1. Novosarajevska brigada - u jesen 1992. dobija status bataljona
  2. Trnovska brigada - u jesen 1992. dobija status bataljona.
 • Ilijaška brigada

 • Igmanska brigada - nastala je u novembru 1992. godine, a u njen sastav ulaze:
  1. Blažujska brigada, koja dobija status bataljona
  2. Hadžićka brigada - koja dobija status bataljona

  Još su dvije brigade su pripadale SRK do novembra 1992. godine, ali su nakon toga prebačene u Drinski korpus. To su bile:

 • Druga romanijska motorizovana brigada

 • Rogatička brigada

  Gubici po brigadama

  Prva sarajevska mehanizovana brigada

  Datum formiranja Prve sarajevske mehanizovane brigada Vojske Republike Srpske je 20. maja 1992. godine. Ova formacija je u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu imala 5932 pripadnika, od toga je poginulo 602 vojnika a 1193 ih je ranjeno. Formiranje ove brigade se obilježava svake godine kod Centralnog krsta Vojničkog groblja na Vracama.

  Druga sarajevska laka pješadijska brigada

  Druga sarajevska brigada (takođe poznata i kao Ilidžanska brigada) formirana je 14. maja 1992. godine. Činili su je pripadnici VRS sa područja Vojkovića, Grlice i Krupca. Brigada je imala oko 1350 boraca, od kojih je 217 poginulo i umrlo a 450 je ranjeno.

  Treća sarajevska laka pješadijska brigada

  Ova brigada je formiran 25. februara 1994. godine, a po mojim preliminarnim procjenama u njoj je poginulo 454 borca. Tačnije podatke ću iznijeti kasnije jer su spiskovi Boračke organizacije Republike Srpske netačni pa moji saradnici i ja radimo na njihovoj korekciji.

  Četvrta sarajevska laka pješadijska brigada

  Ova brigada je formirana od tri laka bataljona sa Pala, Prače i Jahorine. Gubici su mi trenutno nepoznati.

  Ilijaška brigada

  Ova brigada je osnovana 20. maja 1992. godine od seoskih jedinica koje su se organizovale samoinicijativno. Brojala je i do 4000 boraca. Odlikovana je Ordenom Nemanjića. U toku Odbrambeno-otadžbinskog rata u ovoj jedinici je poginuo 531 borac.

  Igmanska laka pješadijska brigada

  Gubici - objaviću kasnije, ali mislim da se radi o 200 do 300 boraca.

  Prva romanijska brigada

  Ova brigada je formirana 30. juna 1991. godine u Han Pijesku. Bila je pretežno sastavljena od izbjeglica iz Sarajeva, ali i stanovništva iz okolnih mjesta. Kroz ovu brigadu je pročlo oko 15000 osoba, a živote je izgubilo oko 650 boraca.

  Druga romanijska brigada

  Ova brigada je formirana 21. maja 1992. godine. Odlikovana je Ordenom Nemanjića. U sastavu Brigade je poginulo 286 boraca, a oko 300 boraca su ostali ratni vojni invalidi. U novembru 1992. godine je pripojena Drinskom korpusu, u čijem je sastavu ostala do kraja rata.

  Rogatička brigada

  Ova brigada je do novembra 1992. godine bila u sastavu Sarajevsko-romanijskog korpusa, nakon čega je prebačena u Drinski korpus. U toku rata je izgubila 227 boraca, od toga 147 boraca u vrijeme dok je bila u sastavu SRK.

  Ostale jedinice SRK-a

  Samostalni bataljoni SRK-a

  1. Bataljon vojne policije,
  2. Sanitetski bataljon,
  3. Inžinjerija,
  4. Transportni bataljon i
  5. Pozadinski bataljon.


  Srpska garda Ilidža

  Ovo je bila jedna od najboljih jedinica SRK, koja se uglavnom borila u okolini Sarajeva. Osnivač Garde je bio Zoran Kapetina - Šale. Osnovana je na Ilidži u avgustu 1992. godine i u njenom prvobitnom sastavu se nalazilo 60-tak boraca naoružanih isključivo pješadijskim naoružanjem. Međutim, Garda je uskoro pojačana sa 11 oklopnih transportera i tenkova koji su predstavljali njenu udarnu snagu. U njen sastav je ušla i jedna oklopna jedinica iz Lukavice. U toku Otadžbinsko-odbrambenog rata kroz gardu je prošlo oko 900 boraca, uglavnom civila koji su živjeli na Ilidži i široj teritoriji grada Sarajeva. Kriteriji za ulazak u jedinicu bili su izuzetno visoki, a vladala je i čelična disciplina. Oficire bivše JNA nisu primali. U sastavu ove jedinice poginulo je 32 srpska borca.

  Beli vukovi

  Specijalna jednica "Beli vukovi" je formirana 1993. godine od tadašnjeg Jahorinskog bataljona. Nakon pogibije legendarnog komandanta ove jedinice, Miloša Vukadina - Švabe, u februaru 1993. godine Srđan Knežević postaje komandant Jahorinskog bataljona. Sa svojom jedinicom niže uspjehe: oslobađa Mali i Veliki Jasen, Polom i Moševačko brdo. Naredbom GŠ VRS formira sa Jurišni odred SRK-a, koji je brojao oko 800 ljudi. U borbama na Moševačkom brdu prvi put se čulo za "Bele Vukove". Ime su dobili po tome što su ostali zavejani u jednoj mećavi na Bjelašnici koju samo vukovi mogu da prežive.

  Od 22. februara Srđanovi "Beli vukovi" učestvuju u akciji oslobađanja Trnova i njegova jedinica pri tome ostvaruje značajan podvig.

  16. maja 1993. godine, Srđan sa još 13 boraca biva ranjen, a jedan borac je poginuo. Petnaestog juna 1995. godine je počela velika neprijateljska ofanziva na Srpsko Sarajevo. Muslimani zauzimaju Zlatište na Trebeviću, ali Srđanovi vukovi dolaze iz Trnova i uspješno vraćaju sve linije, a osvajaju i jedan veoma značajan položaj.

  Od 12. do 19. oktobra muslimani žestoko napadaju na položaje oko Trnova, u želji da probiju koridor ka Goraždu. "Beli vukovi" su odigrali veoma važnu ulogu da ne dozvole pomjeranje linije razdvajanja.

  Srđanovi borci su bili izuzetno hrabri vojnici. O tome govori i podatak da su, prilikom razmjene jednog poginulog borca, muslimani na jednom Srđanovom poginulom junaku ostavili ceduljicu na kojoj je pisalo "super specijalac".

  Veliki srpski junak Srđan Knežević ubijen je mučki, 9. avgusta 1998. godine, ispred zgrade u kojoj je stanovao. Počinioci zločina je lokalna mafija, koja je izrešetala najvećeg romanijskog borca na očigled njegove žene Biljane i dva sina.

  Četa Petar Pandurević

  Ova jedinica je osnovana prvom polovinom 1992. godine i brojala je oko 200 boraca. Četa je branila položaje na planini Trebević, ali je bila aktivna i na drugim ratištima širom Republike Srpske. Tokom Otadžbinskog rata je izgubila 36 boraca, a 18 su bili ranjeni.

  Dan brigada VRS sa područja bivših srpskih sarajevskih opština Ilijaša, Vogošće, Koševa, Ilidže, Rajlovca i Hadžića se zajedno obilježava 21. maja.
 • srk- 78489 - 27.10.2012 : Razvigor Srbija - best (2)

  Sadejstvo jedinica SRK


  U eleboratu Glavnog Štaba muslimanske vojske iz maja 1995. godine o predstojećoj velikoj ofanzivi na Srpsko Sarajevo, pronašao sam zanimljiv podatak:

  ...muslimanski vojni čelnici navode da je srpska vojna nadmoć na Sarajevskom ratištu rezultat njihove sposobnosti da brzo kombinuju jedinici iz raznih korpusa i da ih u odličnom sadejstvu munjevito uvode u borbu. Posebno su to naglasili za interventne jedinice SRK-a i specijalne snage MUP-a. Jasno navode da odlično sadejstvo ovih jedinica vrlo brzo anulira sve njihove početne uspehe i da njihove snage još uvek nisu sposobne za uspešno sadejtvo u napadu.


  To njihovo predviđanje se i ostvarilo već u prvom danu ofanzive, 15. juna 1995. godine, o čemu je Vogošćanin Pravi nedavno napisao nekoliko odličnih tekstova. Sadejstvo intreventnih srpskih jedinica je bilo perfektno!
  srk- 83824 - 21.03.2013 : Ali Sadikoivc Hadzici - best (0)

  Petric (Sretko) Radoslav


  Petric (Sretko) Radoslav
  Datum pogibije 06. 10. 1992
  Mjesto pogibije: Dupovci Hadzici
  srk- 85619 - 26.06.2013 : Vaske Vasiljevic Beograd - best (0)

  Srpska garda Ilidža, Beli vukovi


  Srpska garda Ilidža je imala u proseku oko 50 boraca. To je bila intervetna jedinica Ilidžanske brigade, a borli su se po celom Sarajevsko-romanijskom ratištu.

  Beli vukovi su imali u proseku oko 60 boraca, a tu je bilo i dosta dobrovoljaca iz inostranstva: Rusa, Ukrajinaca, Bugara, Rumuna...
  srk- 98121 - 13.11.2016 : Somborac .... Sombor - best (0)

  Moševićko brdo


  Da li imate mogućnosti da proverite ko se borio i zauzeo kote od Jasena do Moševićkog brda? Mislim da nemate potpune informacije. Pitam jer se zaslužuju i drugi ljudi spomenuti, Pogotovu oni koji su položili svoj život za to. Da bih dokazao da znam prave informacije, napisaću samo-Moševičko brdo, Mitsubishi Pajero, Beli... :-)
  srk- 100371 - 07.05.2017 : Razvigor Srbija - best (6)

  Jurišnici Sarajevsko-romanijskog korpusa


  U potpunosti se slažem sa onim što kažu Vuk i Vogošćanin Pravi, ali sam ja i napomenuo da ću izneti samo neke akcije jedinica koje su i zvanično bile specijalne.

  Sve jurišne (intervetne) jedinice Sarajevsko-romanijskog korpusa su bile izuzetnog kvaliteta. SRK je ukupno imao oko 700 jurišnika i to su sve bili birani borci, izuzetno sposobni, prekaljeni ratnici.

  Teško je nabrojati sve njihove akcije tokom nekih 45 dana te mulimanske ofanzive, jer je tih akcija bilo na stotine i svaka je imala veliku vrednost. Te jedinice nisu imale pravo na grešku i svaka je besprekorno odrađivala svoje zadatke, jer su svi borci znali da se vodi borba na život i smrt.

  Udeo tih jedinica u odbrani Srpskog Sarajeva je neosporan i svaka jurišna jedinica se tokom tih 45 dana ovenčala besmrtnom slavom. Treba napomenuti i to da je svaka jurišna jedinica SRK- mogla da se nosi sa najboljim muslimanskim jedinicama u svakom pogledu. Ravnopravno su mogli da se bore i sa "Vikićevim specijalcima" i njihovim vojnim specijalnim jedinicama. To se dobro videlo u Neđarićima tokom borbi za Betonaru, gde mnoborjne specijalne i elitne muslimanske jedinice nisu duže od mesec dana mogle da isteraju iz Betonare borce iz Neđarića. Jeste da su tu bili ozbiljni borci, ali nikakve druge jedinice tu nisu Srbima dolazile u pomoć. Uz to su tu muslimani imali izuzetno velike gubitke, kako to svedoči njihov general Ajnadžić. Na kraju su se Srbi sami povukli kad su ispunili svoj zadatak da vežu veće protivničke snage za taj deo fronta i srušili su Betonaru.

  Svim pripadnicima jurišnih jedinica, kao i svim borcima SRK-a koji su svi bili nedeljiva celina, neka je slava i hvala za sve nadljudske podvige ostvarene tokom rata u odbrani Srpskog Sarajeva.

  Idi na stranu - |1|2|