fix
Logo
fix
Nalazite se na Rat1992-SREBRENICA_SPISAK
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje
Za pregled svih najnovijih poruka kliknete ovdje

srebrenica_spisak- 14895 - 26.09.2007 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

Srebrenički zločinci proglašeni žrtvama


Na jednom grobnom mestu pokopan je Hajrudin (Šefko) Avdić, koji je bio komandant TO Sućeska, a potom pomoćnik komandanta za bezbednost 281. istočnobosanske lake brigade. Planirao je, neposredno rukovodio i učestvovao u napadu, pljački i uništavanju srpskih sela Osredak, Viogor, Orahovica, Zalazje i Sase na području opštine Srebrenica. Isto je počinio i sa selima Jeremići, zaselak Manovići i Rupovo Brdo opština Vlasenica i Hranča, opština Bratunac. U toku samo tri meseca komandovanja Hajrudin Avdić je učestvovao u ubistvima 74 lica srpske nacionalnosti.

U mezarju su pokopani i istaknuti borci 280. istočnobosanske lake brigade sa sedištem u Potočarima:

 • Nusret (Salko) Salihović,
 • Senad (Jusuf) Jusić,
 • Salčin (Sejfo) Hodžić,
 • Aljo (Ibrahim) Huseinović,
 • Hajrudin (Nazif) Osmanović
 • Hajrudin (Hasan) Suljić.

  Oni su odgovorni za stradanja sledećih srpskih sela:
  1. Gniona,
  2. Jeremići,
  3. srpski zaselak Manovići,
  4. Brežane,
  5. Zagoni,
  6. Zalazje,
  7. Sase i dr. 12. jula 1992. (47 srpskih žrtava),
 • 08. avgusta Ježestica, opština Bratunac (9 srpskih žrtava),
 • 24. septembar Podravanje, opština Srebrenica (32 srpske žrtve),
 • 05. oktobra Fakovići, opština Bratunac ((16 srpskih žrtava),
 • 06. novembra Kamenica, opština Zvornik (53 srpske žrtve),
 • 14. decembara 1992. bratunačka sela Loznica, Bjelovac, Sikirić (60 srpskih žrtava),
 • 07. januara 1993. selo Kravica, opština Bratunac (15 srpskih žrtava), i
 • 16. januara 1993. selo Skelani, opština Srebrenica (61 srpska žrtva).

  Žrtve njihovih pohoda su 332 lica srpske nacionalnosti. A navedeni borci za ta dela i zločinačke podvige koje su počinili prilikom osvajanja srpskih sela nagrađeni su raznim priznanjima od pretpostavljenih starešina i komandi.


  Avdulah (Avdo) Ahmetović, 1960, Sućeska, bio je pomoćnik komandanta, a Hajrudin (Hamid) Avdić, član štaba 281. istočnobosanske lake brigade. Prve žrtve njihovih napada bili su sela:
 • Osredak,
 • Viogor,
 • Orahovica,
 • Žutica,
 • Rupovo Brdo,
 • Brežane,
 • Hranča i
 • Ježestica, opština Bratunac,
 • Podravanje, opština Srebrenica,
 • Loznica,
 • Bjelovac,
 • Sikirić,
 • Kravica, opština Bratunac i
 • Skelani, opština Srebrenica.

  Iz iste jedinice kao neposredni izvršioci zločina registrovani su:

 • Adem (Ahmet) Ramić, rođ. 1937. godine, Srebrenica,
 • Hajrudin (Omer) Alić, 1968, Srebrenica,
 • Mujo (Muharem) Alić,
 • Zulfo (Munib) Halilović,
 • Hasan (Mujo) Beganović,
 • Mensur (Šefko) Mustafić,
 • Hasan (Enez) Hasanović,
 • Hasan (Hasib) Salihović, 1968,
 • Fikret (Huso) Mehmedović,
 • Bešir (Sinan)Ajšić, 1971,
 • Hasan (Mehan) Hasanović.

  U tim zločinačkim poduhvatima navedeni komandiri i vojnici proterali su srpsko stanovništvo i učestvovali u ubistvu 228 lica srpske nacionalnosti.  Ibro (Husein) Dudić, rođen 1969. godine, iz Srebrenice, major, komandant 282. istočnobosanske lake brigade rukovodio je napadima na sela Ratkovići, Krnjići, Zalazje, Sase, Milanova vodenica, na putu između sela Peći i Skelana, Podravanje, Boljevići, Loznica, Bjelovac, Sikirić, Kravica i područje Skelana. U navedenim akcijama i selima ubijeno je 328 Srba, a njihova imovina opljačkana i preneta u muslimanska sela.
  Oficiri Mehmed (Salih) Salihodžić, Avdulah (Mustafa) Bećirović i Safet (Hamed) Ahmić bili su sve vreme rata na važnim komandnim i rukovodećim dužnostima u štabu 283. istočnobosanske lake brigade. Organizovali su napad na srpski zaselak Vitez, potom sela Oparci, Loznička Rijeka, Krnjići, Fakovići i Boljevići, Loznica, Bjelovac, Sikirić i Skelani (zaseoci Kušići, Ćosići, Žabokvica, Kostolomci, Bujakovina, i dr). U istim akcijama učestvovali su i borci:

 • Sejdalija (Alija) Mehić,
 • Azem (Hirkija) Alić, Liplje, opština Zvornik;
 • Mirzet (Alija) Rizvanović,
 • Dževad (Kemal) Salihović,
 • Ahmo (M) Hasanović,
 • Hajrudin (I) Cvrk,
 • Bajro (Fadil) Salihović i
 • Hasib (Rifet) Ahmić

  U pomenutim srpskim selima ubijeno je ukupno 189 Srba, meštana stradalih sela.
 • srebrenica_spisak- 24786 - 15.08.2010 : Zeljko Tomic Sokolac - best (3)

  Identitet Srećka Pavlovića


  Nakon što sam objavio članak pod nazivom "Muslimani sa srpskim imenima", dobio sam veliki broj negativnih komentara od Bošnjaka, a neki su me prozvali i lažovom jer nisam naveo i tačan identitet Srećka Pavlovića iz Novog Sada.

  Vidno iznerviran komentarom Zlatana iz Sarajeva, koji mi je nekada djelovao i "normalan", danas sam umjesto da odem na pecanje zagnjurio glavu u moju prašnjavu arhivu u namjeri da pronađem dokumenat koji sam pomenuo u istom članku.

  Na 11. strani ovoga dokumenta, u predzadnjem paragrafu piše da je jedan od ozbiljnih problema prilikom prečišćavanja spiskova nestalih lica iz Srebrenice bio:

  *** početak citata ***

  "3. Promjena identiteta, što predstavlja posebnu teškoću prilikom analize (npr. Čelebić (Rašid) Hazim, rođen 10. 10. 1971. godine u Cerskoj, Vlasenica, nalazi se na spisku " Žrtve srebreničke apokalipse" i AOP-a Tuzla, evidentiran je na spisku MKCK - utvrđeno je da je promjenio identitet u Pavlović Srećko koji sada živi u Novom Sadu) (Dokumentacija u prilogu);"


  *** kraj citata ***

  Da još jednom napomenem da je dokument izdala "Komisija za istraživanje događaja u i oko Srebrenice od 10 do 19. jula 1995. godine. "

  Puno ime dokumenta je: "Dodatak izvještaju od 11. juna 2004. o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine".

  Na prvoj strani stoji i to da je dokument izdat u Banjaluci, 15. oktobra 2004. godine. Ovaj dokument je verifikovala Vlada Republike Srpske, pa u tačnost informacije ni najmanje ne sumnjam.

  Ukoliko ovaj dokument ne nađem na internetu, skreniraću ga i objaviti na mojoj stranici. Da se ne zaboravi!
  srebrenica_spisak- 71578 - 11.07.2012 : Zeljko Tomic Sokolac - best (5)


  Najveći masakr ili najveća prevara u zadnjih 50 godina? (prvi dio)

  Evo, prođe već sedamnaest godina od tog čuvenog događaja u Srebrenici, koji mnogi nazvaše "najveći genocid nakon Drugog svjetskog rata", a da se niko od ljudi i države ne sjeti da malo pogleda u taj čuveni spisak.

  Nakon 17 godina uzaludnog čekanja da srebrenički spisak obradi neko ko je plaćen za to, odlučih ja da provedem 17. sati nad ovim podacima, i sa dosta lakoće učitah ove podatke u moju bazu podataka. Nakon malo razgledanja, i još manje razmišljanja, evo šta imam da kažem po ovom pitanju:


  O podacima

  Kao prvo, podatke sam veoma lako nabavio. Oni su dostupni svakome od vas, i mogu se naći na dosta bošnjačkih, talijanskih, pa čak i na stranicama Haškog tribunala. Jedini problem je prezentacija podataka - nisu čitljivi ukoliko ih malo ne obradite onim sokoćalom što ga kompjuter zovu.

  Podaci se nalaze u dva spiska različitog formata. Do sada sam učitao 6518 slogova, što znači da mi nedostaje 590 imena do onih čuvenih 7108 osoba koje su, navodno ubijene u tkz. "Srebreničkom masakru". Međutim, nemojte da se brinete jer ću i taj drugi spisak da unesem za dan ili dva, a nakon toga će se automatski osvježiti i izvještaj koji će automatski biti objavljen nakon tog teksta.

  O tkz. Srebreničkom masakru

  Prije nego što počeh da radim ovaj posao, pogledah u enciklopediju, da vidim šta tamo piše o po ovom pitanju. Naravno, koristio sam strane izvore jer u ovom poslu stvarno želim da budem krajnje objektivan. U Vikipediji nađoh sledeći tekst:

  "The Srebrenica massacre, also known as the Srebrenica genocide, refers to the July 1995 killing, during the Bosnian War, of more than 8, 000 Bosniaks (Bosnian Muslims), mainly men and boys, in and around the town of Srebrenica in Bosnia and Herzegovina, by units of the Army of Republika Srpska (VRS) under the command of General Ratko Mladić. The mass murder was described by the Secretary-General of the United Nations as the worst crime on European soil since the Second World War. "

  U slobodnom prevodu bi to značilo sledeće:

  "Srebrenički masakr", takođe poznat i kao "Srebrenički genocid" označava ubijanje više od 8000 bosanskih muslimana u julu 1994. godine, u toku građanskog rata u ovoj zemlji. Žrtve ovog ubijanja su bili uglavnom ljudi i dječaci, u Srebrenici i njenoj okolini, od strane jedinica Vojske Republike Srpske, pod komandom generala Ratka Mladića. Ovo masovno ubistvo je opisano od strane Generalnog sekretara UN-a kao najgori zločin na evropskom kopnu od završetka Drugog svjetskog rata. "

  Nisu baš svi iz Srebrenice!

  Već na prvi pogled zaključih da polovina osoba, koje su navodno ubijene u ovom zločinu ustvari i nisu rođene u Srebrenici. Evo i gradova u kojima je rođeno najviše Bošnjaka sa ovog spiska.

  Grad Broj Potencijalnih žrtava
  Srebrenica3350
  Bratunac1173
  Zvornik970
  Vlasenica592
  Višegrad186
  Han Pijesak62
  Ljubovija54
  Bajna Bašta13
  Bijeljina10
  Rogatica9
  Tuzla8
  Kalesija7
  Foča6
  Živinice6
  Ugljevik5
  Sarajevo4
  Olovo4


  Možda vam ovo i nije toliko važan podatak, ali će kasnije analize pokazati da je disribucija mjesta nestanka neke osobe u funkcionalnoj zavisnosti od mjesta rođenja.

  Gledajući ovaj spisak može se zaključiti sledeće:

 • 99% podataka na ovom spisku govori o "nestaloj osobi" a ne o "ubistvu". Prema tome, ove podatke treba prihvatiti sa rezervom, i ja sam mnogo više ubjeđen nego juče da je većina osoba na ovom spisku živa.

 • Primjetio sam izuzetno puno duplikata. Vjerujem da ćete ih naći i vi.

  Nestali i poginuli prije tkz. Srebreničkog masakra

  Ono što me je posebno zasmetalo na ovom spisku jeste da su naša "braća" na ovaj spisak nakalemili i poginule prije tkz. "Srebreničkog masakra". Elem, prema definiciji koju ja nađoh u enciklopediji, ovaj nemili događaj se desio između 11. i 17. jula 1992. godine. Međutim, ja pronađih bar 1140 osoba koje su nestale, a možda i poginule, do tog tragičnog datuma i za muslimane, a i za nas Srbe.

  E, sada nešto i o "Datumu nestanka/pogibije". Ovo je, uglavnom datum kada je neka porodica prijavila nestanak neke osobe i on uopšte ne odgovara datumu nestanka / eventualne pogibije. Napominjem i to da su ovi spiskovi nastali još u toku rata, tako da nema pouzdanih podataka da li je neka osoba poginula ili je preživjela rat. Žalosno je što i po ovako važnom pitanju istina mora da bude slijepa!

  I vojnici kao žrtve tkz. Srebreničkog masakra

  Na spisku tkz. Srebreničkog masakra nalaze se i stotine boraca Armije BiH, koji su poginuli u sukobu sa neprijateljem. Primjera radi:

 • Cvrk (Husein) Fehim, rođen 1. 10. 1963. godine u Milačivićima kod Srebrenice. Ubijen 08. juna 1992. godine iz zasjede kao legitimni vojni cilj.

  U toku rata, srebrenička enklava uopšte nije bila enklava. Komunikacija sa Tuzlom, a samim time i Sarajevom, se odvijala teško ali se odvijala. I dok su se oni bogati i poznatiji vozili helikopterima UNPROFOR-a, obični ljudi su za Tuzlu morali da idu preko srpske teritorije. Put je bio naporan, ali i ne tako opasan za neke koji su isti prepješačili nekoliko desetina puta. Bilo je više razloga za odlazak u Tuzlu, mnnogi od njih vojne prirode tj. donošenje materijalno-tehničkih sredstava, ali i cigareta na kojima se moglo zaraditi čitavo bogastvo jer se šteka cigareta u to vrijeme u Srebrenici prodavala za 100 njemačkih maraka. Zbog toga, ako pročitate da je neko poginuo na putu od Srebrenice za "slobodnu teritoriju", to znači da muslimanski vojnik kretao srpskom zemljom i da je samim time bio i legitimni vojnički cilj.

 • Omerović (Fuad) Habib rođen 1973. godine u Sikiriću kod Bratunca. Nestao 10. 12. 1992. godine na putu Konjević Polje - Kladanj.

 • Salkić (Adem) Idriz rođen 31. 10. 1969. godine u Bratuncu. Nestao 9. 12. 1992. godine na putu Tuzla - Srebrenica.

  Dosta osoba sa ovoga spiska je poginulo na Ružinoj vodi kod Vlasenice, omiljenog mjesta prelaska muslimana preko magistralnog puta Sarajevo-Beograd, ali lokacije na kojoj je Vojske Republike Srpske veoma često postavljala noćne zasjede. Vrlo je moguće da su u srpsku zasjedu upali i sledeši vojnici:

  1. Omerović (Habib) Huso
  2. Hukić (Abid) Ismet
  3. Hodžić (Nurija) Rešid
  4. Hodžić (Mujo) Muhamed
  5. Memić (Jusuf) Sakib
  6. Mustafić (Alija) Hidajet
  7. Nuhanović (Aljo) Alija
  8. Nuhanović (Aljo) Mehmedalj
  9. Orić (Ahmed) Mujo
  10. Porobić (Zaim) Ramo


  Dodatni komentari po ovom pitanju slijede, a za sada prvo pogledajte spisak osoba navedenih na "Listi srebreničkog masakra", za koje je prijavljeno da su nestale mnogo prije nego što se masakr desio.
 • Spisak osoba "Srebreničkog masakra" nestalih prije 11. jula 1995. godine, tj. prije nego što se "masakr" i desio

  R.b. Dosje Prezime (otac) ime Datum
  rođenja
  Opština
  rođenja
  Mjesto
  rođenja
  Prijava
  nesanka
  Opis nestanka i eventualne pogibije
  1557Ferhatbegović (Haso) Sabit01.10.55 Živinice Glodi 07.06.92 Zvornik 
  2699Nukić (Bajro) Hrusto01.01.67 Živinice Glodi 01.06.92 Bijeli potok 
  3698Nukić (Bajro) Sadif15.05.60 Živinice Glodi 01.06.92 Bijeli potok 
  41349Karić (Mehmed) Halid15.01.36 Bijeljina Bijeljina 15.09.92 Vlasenica 
  54851Komadanić (Hasan) Fatima01.01.37 Bijeljina Bijeljina 01.08.92 Bijeljina 
  64770Ramičević (Mehmedalij) Edina01.01.77 Bijeljina Janja 16.01.93 Bijeljina 
  71139Salaharević (Ibro) Zumreta07.01.42 Bijeljina Janja 12.09.92 Vlasenica 
  83470Sejmenović (Husein) Nermin06.04.73 Bijeljina Bijeljina 17.06.94 Bijeljina U logoru Batkovic bio do 11.01.96. 
  93533Ahmetović (Kasim) Kiram01.01.49 Bratunac Bratunac 13.05.92 Bratunac 
  10813Ahmetović (Mujo) Tale06.03.59 Bratunac Hrnjčići 12.05.93 Crna gora 
  11971Ahmić (Mujo) Emina01.01.56 Bratunac Redžići 05.06.92 Cauš;Bratunac 
  12819Alić (Osman) Omer09.06.67 Bratunac Pavići 25.07.94 Na putu od Srebrenice do Tuzle. 
  133093Alić (Šahin) Taib01.01.70 Bratunac Biljača 03.10.92 Biljaca 
  144336Avdić (Mehmed) Haša01.01.71 Bratunac Tegare 01.04.92 Janja 
  151408Avdić (Mušan) Kemal25.05.59 Bratunac Pobude 01.05.92 Zagreb 
  164333Avdić (Ahmet) Mehmed12.02.38 Bratunac Joševa 28.02.93 Joševa;Bratunac 
  175682Avdić (Ahmo) Meho27.01.47 Bratunac Suha 10.05.92 Škola Vuk Karadžic Bratunac nikada ništa 
  181385Avdić (Mujo) Muhidin10.02.64 Bratunac Krasanovići 10.05.92 Bratunac 
  195316Džafić (Hasib) Azem06.01.72 Bratunac Vitkovici 21.05.92 Nova Kasaba 
  202551Džafić (Lutvo) Hajrudin22.11.48 Bratunac Bratunac 10.05.92 Bratunac 
  211564Džafić (Vehbija) Juso12.04.60 Bratunac Džafići 18.05.92 Bratunac 
  22968Delić (Ramo) Mehmedalij02.11.49 Bratunac Suha 10.05.92 Suha;Bratunac Odveden u školu " Vuk Karadžić". 
  23970Delić (Mehmedalij) Samir08.11.73 Bratunac Suha 10.05.92 Suha;Bratunac. Odveden u školu " Vuk Karadžić ". 
  241645Demirović (Hamed) Aziz01.01.62 Bratunac Krasanovići 01.05.92  
  25337Demirović (Osman) Hajro01.01.66 Bratunac Krasanovići 10.05.92 Krasanpolje;Bratunac 
  265318Demirović (Hasib) Himzo08.08.43 Bratunac Krasanovići 10.05.92 Krasanovici 
  271587Demirović (Mustafa) Mehmed12.08.63 Bratunac Krasanovići 20.05.92 Bratunac 
  281588Demirović (Alija) Mehmedalij01.01.58 Bratunac Krasanovići 20.05.95 Bratunac 
  291613Demirović (Himzo) Nedžad05.10.68 Bratunac Krasanovići 10.05.92 Krasanovici 
  303427Duraković (Meho) Mehmed12.10.48 Bratunac Rakovac 28.11.92 Međeđa Zarobljen na borbenoj liniji. 
  311912Fetahović (Mušan) Musa01.01.34 Bratunac Pirići 01.06.92 Pijuci 
  323339Hajdarević (Sinan) Sakib01.01.71 Bratunac Pobude 13.03.93 Pobude 
  33573Hasanović (Džemail) Dževad01.01.72 Bratunac Bratunac 01.01.94 Put prema Žepi. Zarobljen i nalazi se na Palama. 
  34972Hasanović (Mujo) Jusuf01.01.46 Bratunac Redžići 01.06.92 Redžici;Bratunac. Odveden u pravcu Pala u junu 1992. 
  35520Hodžić (Ševko) Abdulah07.02.74 Bratunac Hranca 03.05.92 Iz Hrance odveden u Bratunac. Zadnje informacije govore da se nalazi u Foci. 
  36521Hodžić (Ševko) Hajrudin17.09.64 Bratunac Hranca 03.05.92 Odveden iz Hrance u Bratunac 
  374266Hodić (Smajo) Samir01.01.76 Bratunac Hranca 03.05.92 Hranca 
  38905Huseinović (Huso) Kemal28.05.62 Bratunac Hranca 24.07.94 Na putu Srebrenica - Tuzla. 
  391655Husić (Hasan) Enver01.01.75 Bratunac Biljača 17.06.92 Kunjerac 
  404649Husić (Hašim) Mensur25.04.70 Bratunac Pobude 08.04.92 Zvornik 
  411248Husić (Abaz) Naza01.01.51 Bratunac Voljavica 12.05.92 šuma Cauš;Bratunac 
  426374Ibišević (Ibrahim) Mehmed25.12.35 Bratunac Glogova 09.05.92 nestao u selu Glogova nikada ništa 
  43993Ibišević (Redžo) Meho03.04.65 Bratunac Bratunac 27.07.94 Baljkovica 
  44983Ibišević (Redžo) Selmo08.03.61 Bratunac Hranca 11.05.92 Bratunac 
  451574Ibrahimović (Mumin) Rahman16.06.60 Bratunac Pobude 01.07.93 Šiljkovici; Kravica 
  46302Isaković (Omer) Mirsad02.01.74 Bratunac Pobude 14.03.93 Ravno brdo; Pobude;Bratunac 
  474185Jahić (Izet) Nihad28.08.69 Bratunac Bjelovac 23.03.93 Na jezeru u Srebrenici. Zadnje informacije govore da se nalazi u logoru Šljivovica; Srbija. 
  486378Jahić (Izet) Zijad28.08.69 Bratunac Biljača 24.02.95 u potrazi za hranom nikada ništa 
  494687Jusić (Juso) Husein01.01.76 Bratunac Hrnjčići 10.01.93 Banjevici;Bratunac 
  501590Jusić (Ramo) Izudin27.05.75 Bratunac Krasanovići 10.05.92 Bratunac 
  511589Jusić (Salih) Ramo09.06.54 Bratunac Krasanovići 10.05.92 Bratunac 
  525320Karić (Avdo) Ramiz25.01.47 Bratunac Vitkovici 18.05.92 Vlasenica 
  5364Mašić (Šećo) Šema01.01.15 Bratunac Voljavica 01.01.92 Voljavica Salihovic 
  5421Mašić (Osmo) Ševala01.01.38 Bratunac Voljavica 29.06.92 Voljavica Salihovic Amela sestricina 
  554549Mehanović (Ahmo) Jusuf30.03.72 Bratunac Tegare 01.06.92 Tegare 
  564715Mehmedović (Smajo) Husein01.01.39 Bratunac Voljavica 10.11.92 Tegare;Bratunac 
  5796Mešić (Bajro) Ibrahim07.03.54 Bratunac Bratunac 11.05.92 
  581357Milačević (Alija) Halid01.01.68 Bratunac Glogova 05.05.92 Bratunac 
  594440Mujanović (Rasim) Nazif01.01.72 Bratunac Orlica 28.05.92 Orlica 
  605157Mujić (Meša) Begajeta01.01.65 Bratunac Voljavica 06.06.92 Sušica; Srebrenica 
  61953Mujić (Nuko) Hajdar01.01.39 Bratunac Bjelovac 24.12.92 Orlica;Bratunac 
  62954Mujić (Hajdar) Šemsudin01.01.67 Bratunac Bjelovac 24.11.92 Orlica;Bratunac 
  631015Mujkanović (Miralem) Mustafa01.01.50 Bratunac Bratunac 10.05.92 Bratunac. Odveden u školu Vuk Karadžic i postoji mogucnost da je u bolnici u Jakešu. 
  644547Nuhanović (Ahmo) Kemal10.05.74 Bratunac Tegare 01.06.92 Tegare 
  65403Omerović (Fuad) Habib01.01.73 Bratunac Sikirić 10.12.92 Na putu Konjević Polje - Kladanj. 
  662097Omerović (Safija) Hurija01.01.53 Bratunac Zapolje 31.05.92 Sikiric 
  67401Omerović (Habib) Huso01.01.46 Bratunac Sikirić 28.05.92 Sikiric 
  68575Omerović (Hakija) Ismet15.11.61 Bratunac Glogova 07.07.93 Ružina voda 
  6969Omerović (Ramiz) Mirsad07.03.73 Bratunac Suha 01.01.92 Suha 
  706467Omerović (Hasan) Salih15.01.67 Bratunac Pobude 25.07.94 nepoznato nikada ništa 
  71845Osmanović (Redžo) Osman01.01.59 Bratunac Hrnjčići 25.07.94 Put iz Srebrenice za Tuzlu. 
  72844Osmanović (Redžo) Rasim01.01.57 Bratunac Hrnjčići 25.07.94 Put iz Srebrenice za Tuzlu. 
  731738Rizvanović (Ramo) Šefko01.01.50 Bratunac Glogova 27.07.94 Na putu Srebrenica - Tuzla. 
  741862Salihović (Zaim) Zijad01.04.60 Bratunac Voljavica 09.07.93 Na putu Srebrenica - Tuzla. 
  756401Salkić (Meho) Džemal21.04.41 Bratunac Hranca 09.05.92 zarobljen od strane cetnika nikada ništa 
  762044Salkić (Adem) Idriz31.10.69 Bratunac Bratunac 09.12.92 Na putu Tuzla - Srebrenica. 
  771904Salkić (Osman) Šaban01.01.53 Bratunac Bratunac 09.05.92 Ranca;Bratunac 
  783429Sinanović (Ibrahim) Šahbaz13.07.62 Bratunac Glogova 07.04.92 Srebrenica 
  793711Siručić (Mujo) Lutvo01.01.29 Bratunac Voljavica 13.05.92 Voljavica 
  803104Softić (Redžo) Nezir01.01.67 Bratunac Hrnjčići 01.06.94 Na putu Srebrenica - Tuzla. 
  811313Sulejmanović (Salih) Safet26.04.38 Bratunac Biljača 23.09.92 Biljaca zarobljen 
  82941Suljić (Džemal) Mehmed01.01.52 Bratunac Mihaljevići 01.06.92 Miholjevici;Bratunac 
  833192Vejzović (Šaćir) Ragib26.03.65 Bratunac Pirići 12.02.93 Tugovo vidjen u Vlasenici. 
  84233Zahirović (Redžo) Muriz04.06.66 Bratunac Glogova 09.07.95 Otišao na liniju fronta; Srebrenica 
  851651Zukić (Mujo) Nedim25.03.54 Bratunac Suha 10.05.92 Bratunac 
  861654Šehić (Mevludin) Munever01.01.79 Bratunac Tegare 01.01.92 Sremcica; Beograd 
  874441Šečić (Zaim) Fahrudin24.04.65 Bratunac Pirići 22.09.92 Lopatice;Bratunac 
  884184Šćulić (Hilmo) Mirsad16.10.73 Bratunac Bjelovac 18.05.92 Vlasenica 
  892182Ćosić (Mustafa) Meho01.01.36 Bratunac Blječeva 07.01.93 Bljeceva 
  901572Čeliković (Rašid) Hazim10.06.61 Bratunac Pobude 14.03.93 Baljkovica 
  913668Alić (Jusuf) Edhem31.01.69 Brčko Brčko 10.05.92 Brcko 
  923669Alić (Jusuf) Muhamed26.02.73 Brčko Brčko 10.05.92 Brcko 
  931917Šestović (Ramo) Ruždija01.01.39 Crna Gora Bijelo Polje 01.06.92 Vlasenica 
  943472Bečić (Ševko) Safet07.01.61 Doboj Kotorsko 13.06.92 Kotorsko; Doboj Zadnje informacije govore da se nalazi negdje u Srbiji - u logoru. 
  95740Mulalić (Izudin) Maid16.05.63 Doboj Doboj 12.05.92 Modrica. Odveden u Doboj kao ranjenik. 
  964544Ahmetspahić (Halil) Amir24.09.90 Foča Foča 15.06.92 Višegrad 
  973394Durić (Hajdar) Avdo01.01.36 Foča Zakmur 25.06.92 Foca 
  989Odobašić (Suljo) Hadžira01.01.09 Foča Vojinovići 15.08.92 Mladi gaj kod Miljevine - Foca Videna u Kalinoviku; promrzla i bolesna. 
  993803Ćorović (Meho) Hamida01.01.34 Foča Foča 01.04.92 Foca. Zadnje informacije govore da je bila u Rožajima ili negdje u Makedoniji. 
  1003647Jašarević (Ibrahim) Enes23.01.59 Goražde Goražde 01.05.92 Brcko Registrovan od strane MKCK 17.08.92. u logoru Batkovic. Pušten 21.09.92. prema izjavama srpskih vlasti.Nikada se nije pojavio. 
  1015794Mrkonjić (Mehmed) Fahrudin21.08.68 Gračanica Gračanica 01.01.93 Njivice kod Brckog bilo je više saznanja da je živ 
  1024990Camdžić (Azem) Rasema01.01.64 Han Pijesak Rijeka 08.09.92 Toplik Zadnje informacije govore da se nalazila u logoru u Pelemišu. 
  1034811Gerović (Azem) Azema13.08.61 Han Pijesak Rijeka 09.07.92 Vlasenica Zadnje informacije govore da se nalazila na Pelemišu. 
  1042703Hasanović (Huso) Ramiz06.12.67 Han Pijesak Krivače 03.10.92 Krivacka planina 
  1054810Kreštalica (Ibro) Azem22.09.39 Han Pijesak Plane 24.07.92 Vlasenica Zadnje informacije govore da se nalalzio u logoru Sušica. 
  1065820Nuhanović (Hasib) Hamdija01.01.66 Han Pijesak Gođenje 01.01.93 Šehiti zarobljen na Šehitima 
  1072560Omerović (Emin) Safa01.01.54 Han Pijesak Krivače 13.10.92 Voljavica 
  1085217Palić (Šaban) Adem03.02.58 Han Pijesak Krivače 28.06.92 Vlasenica 
  1094436Vrabac (Đulaga) Mustafa01.01.44 Han Pijesak Han Pijesak 15.07.92 Olovo 
  1104807Čomčić (Azem) Rasema10.08.64 Han Pijesak Rijeka 09.07.92 Vlasenica Zadnje informacije govore da se malazila na Pelemišu do 13.09.92. 
  1113528Ibralić (Nezir) Ahmet18.12.67 Kalesija Caparde 30.05.92 Drinjaca 
  1123526Ibralić (Nezir) Amil28.10.65 Kalesija Caparde 30.05.92 Drinjaca 
  1133527Ibralić (Mustafa) Nezir01.01.42 Kalesija Caparde 30.05.92 Drinjaca 
  1143335Kamerić (Ismet) Osman20.07.62 Kalesija Kalesija 09.04.92 Zvornik 
  1151906Karić (Meho) Mujo01.01.47 Kalesija Hajvazi 01.05.92 Hajvazi 
  1165245Manjić (Ismet) Najla04.07.75 Kamenica Kamenica 11.07.92 Kamenica 
  1173143Tutić (Mehmed) Zejneba02.03.31 Kladanj Gojšalići 11.09.92 Vlasenica 
  1183520Mehmedović (Kasim) Sakib27.02.66 Ljubovija Ljubovija 10.05.92 Bratunac 
  1194256Omić (Nurif) Nurdin01.01.81 Ljubovija Ljubovija 12.05.92 Sase Cijela porodica nestala. 
  1201018Ramić (Nazif) Adnan29.04.83 Ljubovija Ljubovija 10.05.92 Bratunac Zadnja saznanja govore da se nalazio u Ugljeviku u logoru; a zatim da je viden u Sanskom mostu. 
  1211017Ramić (Nazif) Muamer30.06.80 Ljubovija Ljubovija 10.05.92 Bratunac. U bratuncu odvojeni od roditelja; kasnije su roditelji saznali da se nalaze u Ugljeviku; a zatim u Sanskom mostu. 
  122942Suljić (Mehmed) Mirfet27.12.71 Ljubovija Ljubovija 01.06.92 Miholjevine;Bratunac 
  1234257Omić (Nurif) Hajrudin01.01.88 Loznica Loznica 12.05.92 Sase Cijela porodica nestala. 
  1245052Jusufi (Sulejman) Bedri06.02.34 Makedonija Kumanovo 02.05.92 Zvornik 
  125563Duškunović (Mustafa) Hasan01.12.28 Mali Zvornik Mali Zvornik 10.04.92 Zvornik && komšinica Agic Zineta 
  1263501Alagić (Hašim) Nijaz20.12.49 Novi Sad Novi Sad 02.04.92 Bijeljina 
  1271151Šarić (Adem) Dževad04.09.62 Olovo Olovo 25.06.92 logor Sušica; Vlasenica Odveden iz logora Sušica 25.06.92. 
  1281430Filipović (Rifet) Hamdija16.01.48 Sjenica Sjenica 09.07.92 Vlasenica 
  1293999Selimović (Šerif) Safet01.01.33 Sokolac Kaljina 01.01.93 Konjević Polje;Bratunac 
  1305857Alić (Alaga) Adem01.01.40 Srebrenica Prohići 15.07.93 potraga za hranom na putu od Srebrenice do Klotjevca 
  1311715Alić (Nezir) Ahmo01.01.58 Srebrenica Grujevići 03.12.92 Toplica Javio se iz Alek 
  132780Alić (Bekto) Bekir07.04.72 Srebrenica Trubari 01.05.92 Arilje 
  1334474Aljić (Daut) Ismet01.01.38 Srebrenica Pribidoli 05.08.92 Skelani; Srebrenica 
  1344399Aljić (Suljo) Sabahudin09.08.70 Srebrenica Dobrak 24.11.92 Zgunja Ranjen u Zgunji. 
  1351847Avdić (Hajro) Enez01.01.67 Srebrenica Đurdevac 01.04.92 Trebinje Porodica saznala da je sa još cetvoricom ljudi krenuo prema Titovom Užicu. 
  1362506Avdić (Abdulah) Kadir01.01.70 Srebrenica Zeleni Jadar 01.04.92 Kragujevac Avdic Đemila 
  1372617Avdić (Nedib) Zikret15.03.71 Srebrenica Šubin 15.05.92 Beograd Zadnji put se javio 12.07.93. 
  1384338Bakalović (Mujo) Avdo19.09.53 Srebrenica Srebrenica 09.12.92 Ružina voda; Han Pijesak Zadnje informacije govore de se nalazi na relaciji Sokolac-Han Pijesak- Pale. 
  1392222Baraković (Bahrija) Fikret01.01.66 Srebrenica Mašići 09.05.92 Glogova;Bratunac 
  1403598Begić (Šaćir) Mirsad01.01.55 Srebrenica Luka 01.05.92 Bratunac 
  1414678Begzadić (Huso) Latifa01.01.47 Srebrenica Stroreško 01.06.92 Sikiric 
  142113Bektić (Ibrahim) Ohran01.01.35 Srebrenica Tokoljači 01.01.93 U blizini Jadra. 
  143114Bektić (Ohran) Osman01.01.58 Srebrenica Mehmedovići 10.05.92 Fakovici 
  144111Bektić (Ohran) Pašan01.01.61 Srebrenica Mehmedovići 10.05.92 Bratunac 
  1454929Bumbulović (Hasan) Asim01.01.37 Srebrenica Peći 01.06.92 Peci; Srebrenica Viđen u januaru 1993.godine. 
  1462000Burić (Ibrahim) Aziz26.05.73 Srebrenica Osmače 25.05.92 Herceg Novi Uhapšen u Herceg Novom. Odveden u Focu u logor.Njegov drug je razmijenjen 1993.; a on je i dalje ostao u logoru u Foci. 
  147586Camdžić (Juho) Ševal01.01.71 Srebrenica Karačići 01.01.93 Subotica U Subotici dobili pasoše; dalja destinacija se ne zna. 
  1486110Camdžić (Juho) Šukrija25.01.66 Srebrenica Karačići 04.05.92 nesta u Skelanima nikada ništa 
  1496130Cvrk (Husein) Fehim01.10.63 Srebrenica Milačevići 08.06.92 Zalazje - Srebrenica u zasjedi ubijen 
  1501503Džananović (Juso) Bida01.01.41 Srebrenica Luka 01.06.92 Zalužje 
  151190Džanić (Ahmet) Sabit24.07.64 Srebrenica Džine 01.06.92 Bijeli potok 
  1525588Dautović (Adem) Ševko01.01.60 Srebrenica Šubin 12.07.19 5 Put Srebrenica - Tuzla Ništa 
  153969Delić (Mehmedalij) Nedžad28.06.71 Srebrenica Srebrenica 10.05.92 Suha;Bratunac Odveden u školu " Vuk Karadžić ". 
  1544910Divović (Hakija) Elvedin24.03.77 Srebrenica Srebrenica 01.06.92 šuma Stigao do Ružine vode u Vlasenici i tu je zarobljen. 
  155320Emkić (Aljo) Hajrudin15.09.65 Srebrenica Osat 07.03.93 Srebrenica 
  1565921Emkić (Aljo) Mehmed01.01.67 Srebrenica Osatica 13.02.92 potraga za hranom nikad ništa 
  1572512Gabeljić (Juso) Avdo29.05.76 Srebrenica Srebrenica 08.07.95 Srebrenica 
  1584013Gasovljević (Ibro) Enez01.01.48 Srebrenica Likari 10.06.92 Srebrenica 
  1595267Habibović (Halil) Omer01.01.65 Srebrenica Krušev Do 01.06.92 Zvornik 
  16014Hajdarević (Fadil) Edmir01.01.61 Srebrenica Sase 03.03.93 Žepa 
  1615015Hajdarević (Ševko) Sabahudin01.01.57 Srebrenica Visočnik 09.05.92 Visocnik 
  1625101Hajdarević (Junuz) Sabit20.03.57 Srebrenica Žabokvice 05.05.92 Žabokvica 
  163286Halilović (Alija) Zurijet01.01.53 Srebrenica Đurđevac 01.01.92 Crna Gora 
  1645483Harbaš (Šemso) Šemsudin01.01.75 Srebrenica Velika Daljegošta 23.05.92 Skelani 
  1652431Hasanović (Hajrudin) Abdulah01.01.72 Srebrenica Slatina 01.07.94 Smederevo U julu mjesecu 1994. stiglo pismo iz Smederevske Palanke iz kojeg se saznaje da je smješten kod nekog prijatelja. 
  16624181Hasanović (Ahmet) Hamdija02.02.59 Srebrenica Likari 01.07.95 Suceska 
  16716Hasanović (Mehmed) Mehmedalij01.01.63 Srebrenica Radenovići 01.01.94 Konjic 
  1683851Hasanović (Meho) Muhidin01.01.60 Srebrenica Milačevići 01.01.93 Ružina voda; Han Pijesak Zarobljen u Trnovu. 
  1694980Hasanović (Salčin) Sabahudin01.01.65 Srebrenica Likari 06.08.94 Buljim 
  1703254Hasanović (Durmo) Semir01.01.74 Srebrenica Radenovići 01.06.95 Podravanje Zadnja saznanja govore da se nalazi u Zvorniku. 
  1714491Hasanović (Šećan) Zehrudin02.04.76 Srebrenica Sase 01.11.94 Skenderovici; Srebrenica Odveden sa ranjenicima u Beograd. Viđen na TV-u Beograd. 
  1721119Haskić (Fikret) Ahmo01.01.70 Srebrenica Peći 11.07.92 Konjević Polje 
  1731118Haskić (Asim) Fikret01.01.52 Srebrenica Peći 11.07.92 Konjević Polje 
  1741089Haskić (Azem) Murat01.01.66 Srebrenica Peći 16.01.93 Kalimanici; Srebrenica 
  175213Hodžić (Juso) Rešid01.01.70 Srebrenica Ljeskovik 01.01.93 Ružina voda 
  176420Hodžić (Nurija) Rešid01.01.72 Srebrenica Velika Daljegošta 01.01.92 Ružina voda Krenuo prema Srebrenici i nestao na Ružinoj vodi. 
  1773820Hodić (Mujo) Muhamed01.01.74 Srebrenica Ljeskovik 07.02.92 Ružina voda 
  1785609Hukić (Abid) Ismet10.06.71 Srebrenica Osmače 13.12.92 Ružina voda kod Vlasenice 
  1794342Ibrahimović (Haso) Enver12.01.73 Srebrenica Pribidoli 01.03.93 Kragljivoda; Srebrenica 
  1801009Ibrahimović (Reuf) Ferid01.01.66 Srebrenica Poznanovići 01.05.92 Bratunac 
  181376Ibrahimović (Zulfo) Refik01.01.70 Srebrenica Močevići 01.01.93 Voljavica 
  1822198Ibrahimović (Zulfo) Sabahudin21.01.58 Srebrenica Močevići 27.07.92 Voljavica;Bratunac.Zarobljen 
  1835416Izmirlić (Mehmed) Hamed02.03.54 Srebrenica Klotjevac 29.06.94 Ružina voda; Vlasenica 
  18425911Izmirlić (Ibro) Hasib01.01.36 Srebrenica Klotjevac 10.07.95 Potocari 
  1855417Izmirlić (Mehmed) Hašim28.03.50 Srebrenica Klotjevac 17.06.95 Baljkovica 
  1864334Kabilović (Hajro) Hedib01.01.71 Srebrenica Srebrenica 01.04.92 Kraljevo; Srbija 
  1872885Krdžić (Bajro) Izet13.06.69 Srebrenica Osmače 05.05.92 Skelani 
  1884364Lemeš (Ahmo) Ferid01.01.67 Srebrenica Beširovići 12.12.92 Ružina voda Zarobljen na putu Tuzla- Srebrenica. 
  18926926Lolić (Ramiz) Behudin01.01.67 Srebrenica Potočari 01.07.95 Konjevic Polje 
  19026954Lolić (Ramiz) Sabahudin16.06.70 Srebrenica Potočari 01.07.95 Konjevic Polje 
  1912227Lolić (Redžo) Sadik02.07.66 Srebrenica Peći 08.05.92 Skelani 
  1926189Malkić (Behaija) Hajrudin28.02.66 Srebrenica Poznanovići 01.09.92 zarobljen u selu Poznanovici nikada ništa 
  1936472Mehanović (Bekto) Zaim08.01.56 Srebrenica Mala aljegošta 11.12.92 Rejon Han Pojeska Han Pojesak 
  1944573Mehmedović (Mehmed) Husein10.10.37 Srebrenica Gladovići 19.04.92 Bajna Bašta; Srbija 
  1953857Mehmedović (Husein) Seid16.10.65 Srebrenica Gladovići 01.04.95 šuma 
  1964387Meholjić (Husejin) Malik01.01.56 Srebrenica Srebrenica 11.05.92 Crna Gora 
  197574Memić (Jusuf) Sakib01.01.68 Srebrenica Ljeskovik 01.02.93 Ružina voda 
  1985155Mujić (Zijad) Edin13.02.90 Srebrenica Srebrenica 06.06.92 Sušica; Srebrenica nena Ramiza 1933.; 
  1992305Mujić (Šećan) Idriz07.12.43 Srebrenica Sase 19.09.92 Lasovac; Srebrenica 02.10.92.zadnji put Viđen u osnovnoj školi gdje je bila vojna policija. 
  2004921Mujić (Ramo) Mustafa01.01.49 Srebrenica Sase 16.01.93 Skelani; Srebrenica Viđen na TV-u u bolnici u Titovom Užicu.Po izlijecenju vracen u Skelane. 
  2015156Mujić (Bajro) Zijad05.11.59 Srebrenica Luka 06.06.92 Sušica; Srebrenica 
  2024579Mujkić (Aljo) Sejdalija01.01.72 Srebrenica Srebrenica 03.03.93 Na putu Srebrenica - Žepa. 
  2034087Mujčić (Idriz) Ibro18.09.66 Srebrenica Osmače 13.05.92 Bakije kod Đogaza 
  204817Muminović (Sulejman) Sabrija01.01.66 Srebrenica Barakovići 01.05.92 Titovo Užice 
  205356Muminović (Mehmed) Šemsudin10.11.64 Srebrenica Miholjevine 09.07.93 Ružina voda; Vlasenica Viđen u Bijeljini. 
  2061659Musić (Ahmo) Hedib01.05.72 Srebrenica Skelani 12.12.92 Han Pijesak 
  2073538Mustafić (Mustafa) Hamdija15.01.60 Srebrenica Radovčići 02.06.92 Radovcici 
  2083498Mustafić (Omer) Hamed01.01.56 Srebrenica Srebrenica 10.05.92 Bratunac 
  2094907Mustafić (Alija) Hidajet01.01.58 Srebrenica Radovčići 20.05.93 Ružina voda; Vlasenica 
  2105940Mustafić (Daut) Mirsad02.07.67 Srebrenica Pribidoli 06.06.92 Križevicke Njive nikada ništa 
  2114183Nuhanović (Aljo) Alija01.01.59 Srebrenica Peći 11.12.92 Ružina voda; Han Pijesak 
  2124180Nuhanović (Aljo) Mehmedalij08.06.68 Srebrenica Peći 11.12.92 Ružina voda; Han-Pijesak 
  2139157Nukić (Salko) Bajro01.01.50 Srebrenica Srebrenica 01.07.95 Kravica Bratunac 
  2141706Nukić (Daut) Džemal01.01.57 Srebrenica Radovčići 08.05.92 Skelani 
  2152364Numanović (Hamid) Sefer18.02.71 Srebrenica Ljeskovik 03.03.94 Jasenovo 
  2165135Omerović (Salkan) Mujo01.01.42 Srebrenica Daljegošta 01.06.92 Ružine vode; Han Pijesak 
  2174252Omić (Nurif) Nurfija01.01.74 Srebrenica Sase 12.05.92 Sase Cijela porodica nestala. 
  2184254Omić (Salko) Nurif01.01.47 Srebrenica Sase 12.05.92 Sase Cijela porodica nestala. 
  2194253Omić (Nurija) Zehta01.01.52 Srebrenica Pećišta 12.05.92 Sase Cijela porodica nestala. 
  2202693Orić (Ahmed) Mujo22.10.50 Srebrenica Potočari 12.12.92 Ružina voda; Han Pijesak 
  2215171Osmanović (Edhem) Kemal15.07.60 Srebrenica Poznanovići 07.09.93 Klještani; Han Pijesak 
  2225476Osmanović (Mujo) Sadik03.03.64 Srebrenica Poljak 14.01.93 Bukovik 
  2234904Pašagić (Raif) Ohran01.01.32 Srebrenica Srebrenica 22.04.92 Zvornik Nalazio se u Zvorniku na lijecenju. 
  2243815Planić (Smajo) Šefko15.04.62 Srebrenica Potočari 15.04.92 Na putu Subotica - Srebrenica. Nestao izmedu Bratunca i Ljubovije. 
  2255395Porobić (Zaim) Ramo01.01.57 Srebrenica Urišići 12.12.92 Ružina voda; Han Pijesak 
  2261025Ramić (Hamed) Hamedina09.11.70 Srebrenica Srebrenica 10.05.92 Bratunac 
  2271641Ridžić (Daut) Mesud16.01.60 Srebrenica Abdulići 23.04.92 Crna Gora 
  2282307Ridžić (Juso) Muamer01.01.77 Srebrenica Abdulići 10.07.93 Jevtici kod Tišce; Kladanj 
  2293079Salihović (Jusuf) Džanan01.01.66 Srebrenica Tokoljači 01.01.93 šuma 
  2302576Salihović (Salko) Husein01.01.33 Srebrenica Pribidoli 01.01.93 Zgunja 
  2316279Salihović (Sakib) Mesud11.04.68 Srebrenica Skelani 12.12.92 Han Pijesak po izjavama svjedoka došao do Han Pijeska 
  2324130Salkić (Jusuf) Džano01.01.54 Srebrenica Potočari 28.03.94 Jasenova; Srebrenica Zadnje informacije govore da se nalazi u logoru Batkovic; ali nije registrovan od strane MKCK. 
  2335962Salkić (Sejfo) Hasan01.01.32 Srebrenica Fojhari 11.07.94 Potocari nikada ništa 
  2344027Salkić (Edhem) Sevludin01.01.72 Srebrenica Osat 27.07.92 Skelani Zarobljen u Skelanima. 
  2354306Salkić (Jusuf) Đano01.01.53 Srebrenica Potočari 03.03.93 Na putu prema Žepi. Zadnje informacije govore da se nalazi u logoru u Doboju. 
  236630Selimović (Hasib) Azem01.01.50 Srebrenica Beširovići 07.05.92 Rešagici 
  2375804Sinanović (Huso) Bahrija01.01.68 Srebrenica Osmače 01.01.93 Ljeljendo-Zeleni Jadar pošao po hranu u Žepu i kad se vracao nestao 
  23811406Sinanović (Huso) Idriz01.01.38 Srebrenica Brezovice 10.07.95 Potocari 
  2393741Siručić (Alija) Enesa01.01.29 Srebrenica Tokoljači 13.05.92 Voljavica 
  2403742Siručić (;) Fata01.01.12 Srebrenica Budak 13.05.92 Voljavica 
  2411539Smailović (Adil) Adila01.01.69 Srebrenica Poljak 11.02.93 Poljak 
  2421538Smailović (Mirzet) Nela20.10.90 Srebrenica Peći 11.02.93 Poljak Zarobljena sa majkom. 
  24392Smajić (Murat) Dževada01.01.64 Srebrenica Osat 06.03.93 Daljegošta; Srebrenica Uhvacena u Daljegošti prilikom odlaska po hranu. 
  2441676Smajlović (Hamed) Hamdija03.12.66 Srebrenica Srebrenica 01.06.92 Na putu u Srebrenicu iz pravca Tuzl 
  245416Sulejmanović (Husejin) Edhem01.01.52 Srebrenica Klotjevac 01.01.92 Ružina voda 
  2465319Sulejmanović (Alija) Fadil15.06.57 Srebrenica Luka 10.05.92 Bratunac 
  2474534Suljić (Idriz) Bajro01.01.59 Srebrenica Pusmulići 24.04.92 Herceg Novi; Crna Gora 
  2482440Suljić (Alija) Nurija01.01.60 Srebrenica Urišići 01.07.92 Beograd Radio u Beogradu i nije se javljao od pocetka rata. 
  2495523Tabaković (Himzo) Rešid10.02.55 Srebrenica Skenderovići 25.05.92 Bratunac 
  2505535Tihić (Jahija) Ilijaz01.01.71 Srebrenica Liješće 01.06.92 Kaici 
  2513088Tihić (Alija) Mehmedalij01.01.45 Srebrenica Srebrenica 01.06.92 Skelani 
  2524437Vrabac (Mustafa) Vehid01.01.73 Srebrenica Nevaško Selo 15.07.92 Olovo 
  2535034Zahirović (Redžep) Salih28.03.55 Srebrenica Brezovo Polje 03.05.92 Brcko 
  2544099Zukanović (Idriz) Hajrudin01.01.64 Srebrenica Beširovići 26.07.94 Ružina voda; Han-Pijesak Do avgusta 1995.; nalazio se u Han-Pijesku. 
  2551180Šahmanović (Behaija) Sabrija11.06.70 Srebrenica Pećišta 20.04.92 Podcauš 
  2565324Šehić (Ejub) Mevludin01.01.58 Srebrenica Dimnići 12.05.92 Most u Ljuboviji Zarobljen i odveden u pravcu Ljubovije. 
  2574882Šehomerović (Ohran) Salih06.05.34 Srebrenica Srebrenica 01.05.92 Bratunac 
  2585122Špiodić (Šefik) Adis15.01.87 Srebrenica Srebrenica 05.06.92 Sušica kod Podravanja 
  2595123Špiodić (Šefik) Adisa03.08.90 Srebrenica Srebrenica 05.06.92 Sušica kod Podravanja 
  2605121Špiodić (Alija) Hatidža01.01.68 Srebrenica Krušev Do 05.06.92 Sušica kod Podravanja 
  2615819Čivić (Hamed) Azem01.05.78 Srebrenica Tokoljači 01.01.92 Civic Zina rodica 
  2623722Bosankić (Meho) Izudin15.04.65 Tuzla Tuzla 06.09.93 Kovacica; Tuzla 
  2634452Fehratović (Smail) Zulejha20.10.67 Tuzla Donje Dubrave 17.05.92 Skocic; Zvornik 
  2644809Gerović (Hajrudin) Amela01.01.86 Tuzla Tuzla 09.07.92 Vlasenica Zadnje informacije govore da se nalazila do 13.09.92. na Pelemišu. 
  2654808Gerović (Hajrudin) Sanela04.05.80 Tuzla Tuzla 09.07.92 Vlasenica Zadnje informacije govore da se nalazila na Pelemišu do 13.09.92. 
  266947Klempić (Ahmed) Alma28.08.71 Tuzla Tuzla 13.09.92 Vlasenica 
  267948Klempić (Mujo) Hasreta01.01.47 Tuzla Tuzla 13.09.92 Vlasenica 
  2684396Siručić (Hamed) Naser08.03.59 Tuzla Tuzla 09.12.92 Ružina voda; Han Pijesak Zarobljen 
  2694271Hadić (Ahmet) Edhem01.01.33 Ugljevik Ugljevik 09.04.92 Zvornik 
  2701149Arslan (Jašar) Aziz01.01.34 Uroševac Uroševac 02.06.92 Vlasenica Zadnja saznanja govore da je u logoru Batkovic. 
  2714543Ahmetspahić (Uzeir) Halil01.10.56 Višegrad Velji Lug 15.06.92 Višegrad 
  2724765Bahtović (Bajro) Mirsad07.11.49 Višegrad Višegrad 14.06.92 Višegrad 
  2733623Bosno (Ibrišim) Esad01.01.56 Višegrad Višegrad 10.06.92 Crna Gora 
  2744760Hubić (Ibro) Mehmed01.01.53 Višegrad Višegrad 20.05.92 Drinsko; Višegrad 
  2751630Ademović (Zulfo) Adem24.01.72 Vlasenica Gornje Vršinje 09.11.92 Klještani; Vlasenica 
  276609Aganović (Hajrudin) Nedžmin08.09.62 Vlasenica Vlasenica 02.06.92 Ostao u Sušici; u Vlasenici. 
  2774468Agić (Ramo) Muhamed01.01.50 Vlasenica Cerska 17.06.93 Ružina Voda; Han Pijesak 
  2784768Ahmetović (Adem) Ahmo04.01.56 Vlasenica Skugrići 16.03.73 Baljkovica 
  2791377Alihodžić (Fejzaga) Fazlo15.03.35 Vlasenica Vlasenica 20.08.92 Bijeljina Zarobljen 02.06.92. u Vlasenici; prebacen 30.06.92. u logor Batkovic. Pušten iz zatvora 20.08.92. u Bijeljini i nestao. 
  2801325Alihodžić (Ahmet) Ibrahim01.01.34 Vlasenica Džemat 10.10.92  
  2815170Alihodžić (Omer) Ibrahim12.10.50 Vlasenica Vlasenica 01.09.92 Vlasenica Zadnje informacije govore da se u logoru Sušica nalazio 15.09.92. 
  282924Aličević (Haso) Fahrudin13.10.69 Vlasenica Vlasenica 29.06.92 Vlasenica. Privele su ga sljedece osobe iz Vlasenice. 
  2831154Ambešković (Šerif) Mahmut31.05.46 Vlasenica Vlasenica 01.01.93 Na putu od Cerske do Kladnja. Viđen na putu od Cerske do Kladnja. 
  2841887Ambešković (Mujo) Muhamed24.07.59 Vlasenica Vlasenica 29.06.92 Vlasenica 
  2851155Ambešković (Šerif) Mustafa01.01.61 Vlasenica Vlasenica 01.06.92 Klještani Zarobljen na Klještanima. 
  2861153Ambešković (Salko) Zejna01.01.22 Vlasenica Vlasenica 13.09.92 Vlasenica kcerke Raza i Aza; 
  2874567Arnaut (Mujo) Rasim26.01.62 Vlasenica Vlasenica 28.06.92 Vlasenica Zadnji put Viđen u MUP-u u Vlasenici. 
  2883979Arnaut (Ramo) Zaim27.04.67 Vlasenica Vlasenica 16.09.92 Pepici; Kladanj 
  289989Atalov (Hakija) Naser08.09.58 Vlasenica Vlasenica 01.08.92 Vlasenica Odveden iz logora Sušica u Vlasenici. 
  29074Avdić (Jusuf) Ibran11.02.70 Vlasenica Skugrići 01.01.93 Na putu za Tuzlu. 
  2914514Avdić (Rahman) Selim06.12.57 Vlasenica Vlasenica 23.12.92 Debelo brdo; Han Pijesak 
  2922268Avdić (Ibrahim) Velid01.01.62 Vlasenica Skugrići 01.01.93 Na putu prema Tuzli. 
  293306Avdić (Šaban) Šahin01.01.36 Vlasenica Skugrići 11.03.93 Skugrici; Vlasenica 
  294308Avdić (Šahin) Šahman14.10.60 Vlasenica Skugrići 06.02.93 Skugrici; Vlasenica 
  2953286Badžić (Himzo) Džemal01.01.75 Vlasenica Vlasenica 01.07.92 Kuljancici; Vlasenica Bio u logoru Sušica. Na putu za Kladanj skinut sa kamiona u Pelemišu. 
  2961883Bajramović (Ševko) Elzudin18.11.62 Vlasenica Vlasenica 13.09.92 Vlasenica 
  2971884Bajramović (Ševko) Nedib09.07.68 Vlasenica Vlasenica 13.09.92 Vlasenica 
  2983300Bajrić (Redo) Hurija01.01.33 Vlasenica Vlasenica 01.06.92 Baljkovica 
  2993910Becirović (Avdo) Adem01.01.71 Vlasenica Vlasenica 05.12.93 Cerska 
  3002635Becirović (Memiš) Mešan11.09.41 Vlasenica Pomol 23.07.92 Buljim 
  3013614Beharić (Ahmet) Mustafa01.01.57 Vlasenica Vlasenica 09.05.92 Skelani; Srebrenica 
  302853Berbić (Sejfudin) Mevludin16.08.63 Vlasenica Vlasenica 26.05.92 Vlasenica 26. maja otišao na posao i više se nije vratio. Od tada se ništa ne zna o njemu. 
  3032854Beširović (Bego) Behadil20.07.73 Vlasenica Vlasenica 01.01.93 Štedric; Vlasenica 
  3041657Borić (Šaban) Izet15.08.65 Vlasenica Donje Vršinje 12.12.92 Han Pijesak 
  3054740Burić (Šaćir) Šemsudin01.01.64 Vlasenica Cerska 01.06.92 Cerska 
  3065008Camdžić (Alija) Šahim05.06.58 Vlasenica Vlasenica 26.05.92 Vlasenica 
  3075007Camdžić (Ismet) Šemsada10.04.64 Vlasenica Vlasenica 26.05.92 Vlasenica 
  308504Cohodarević (Mustafa) Ahmo03.11.58 Vlasenica Vlasenica 12.09.92 Vlasenica 
  3094894Džamdžić (Haso) Salim02.09.62 Vlasenica Vlasenica 16.09.92 Vlasenica 
  3101360Džindo (Avdo) Abdurahman01.01.55 Vlasenica Vlasenica 10.07.92 Vlasenica snaha Šemsada i rodica Mukadesa Džindo Šemsada snaha 
  3111361Džindo (Avdo) Mubina01.01.54 Vlasenica Vlasenica 10.07.92 Vlasenica snaha Šemsada i 
  3121359Džindo (Avdo) Muharem12.02.66 Vlasenica Vlasenica 10.07.92 Vlasenica 
  3135206Džinić (Rifet) Fikret26.06.70 Vlasenica Džine 01.06.92 Bijeli potok 
  3144769Dautović (Ahmet) Hasan26.09.72 Vlasenica Durakovići 13.06.92 Gradina; Vlasenica 
  3153933Dautović (Redžo) Omer24.02.70 Vlasenica Vlasenica 24.06.92 Vlasenica 
  3161336Dautović (Fikret) Osman01.11.81 Vlasenica Vlasenica 04.06.92 G.Šadici Odveden u Srbiju; juna 1993. 
  3173932Dautović (Omer) Redžo01.06.42 Vlasenica Vlasenica 24.06.92 Vlasenica 
  318904Dautović (Ibrahim) Rifet01.01.50 Vlasenica Vlasenica 01.06.92 Vlasenica 
  3195223Dautović (Mehmed) Safet23.12.65 Vlasenica Vlasenica 17.10.92 Cerska 
  3204596Dugalić (Avdo) Adem09.05.53 Vlasenica Vlasenica 02.06.92 Vlasenica 
  3213953Duraković (Mujo) Mirsad01.01.69 Vlasenica Đile 23.12.92 Debelo brdo; Vlasenica Zarobljen 
  3221808Durić (Rašid) Meho01.01.54 Vlasenica Durici 05.06.92 Ružina voda 
  3235418Durmić (Ševko) Ibro04.10.61 Vlasenica Vlasenica 14.06.92 SUP Vlasenica 
  3241919Efendić (Ibro) Ahmo01.01.55 Vlasenica Vlasenica 01.07.92  
  3251918Efendić (Ibro) Haso01.01.53 Vlasenica Vlasenica 01.07.92  
  3261921Efendić (Ibro) Hilmo01.01.56 Vlasenica Vlasenica 01.07.92  
  3271925Efendić (Ahmo) Mehmed15.11.73 Vlasenica Vlasenica 01.08.92 U logoru Sušica bio do septembra mjeseca. 
  3281920Efendić (Ibro) Osmo01.01.57 Vlasenica Vlasenica 04.07.92 Odveden u logor Sušica. 
  3291924Efendić (Ibro) Salih01.01.48 Vlasenica Vlasenica 11.07.92  
  3301923Efendić (Ibro) Salko01.01.81 Vlasenica Vlasenica 01.08.92 Odveden u logor Sušica. 
  3311922Efendić (Ibro) Šukrija01.01.51 Vlasenica Vlasenica 13.07.92  
  332702Esmić (Muhamed) Mujo01.01.59 Vlasenica Vlasenica 01.01.93 Pelemiš Ostao na Pelemišu. žena Zumra; 
  333922Fehratović (Avdo) Advija12.09.74 Vlasenica Gradina 02.06.92 Vlasenica 
  3341894Ferhatović (Muharem) Alija19.06.55 Vlasenica Vlasenica 02.06.92 Vlasenica Zarobljen u Vlasenici; odveden u logoru Sušica. Do septembra porodica dobivala poruke. 
  3353754Ferhatović (Muharem) Mevludin05.08.62 Vlasenica Vlasenica 02.06.92 Vlasenica 
  336543Hadžiomerović (Rifet) Fikret01.01.54 Vlasenica Vlasenica 02.06.92 Vlasenica Viđen u avgustu 1992. u Vlasenici. 
  3371326Hadžić (Meho) Avdo01.01.21 Vlasenica Vlasenica 13.09.92  
  3381428Hadžić (Muradif) Bernes01.01.63 Vlasenica Vlasenica 11.06.92 Vlasenica Odveden u logor Sušica; a 28.09.92. nestao iz istog logora. 
  3396111Hadžić (Huso) Džemil01.10.41 Vlasenica Knažina 12.07.93 nestao izmedju Han Pijeska i Sokoca. Bio u logoru u Knežini 
  3401429Hadžić (Muradif) Enes01.01.61 Vlasenica Vlasenica 11.06.92 Vlasenica Odveden u logor Sušica; a 28.09.92. nestao iz istog logora. 
  341461Hajdarević (Safet) Omer01.05.90 Vlasenica Vlasenica 18.07.92 Vlasenica Nestao sa majkom na putu od Cerske do slobodne teritorije. 
  342462Hajdarević (Omer) Safet06.03.62 Vlasenica Vlasenica 18.07.92 Vlasenica Nestao na putu od Cerske do slobodne teritorije. Cijela porodica nestala. 
  3433952Hajdarević (Mujo) Suljo01.01.52 Vlasenica Vlasenica 06.06.92 Vlasenica Zadnji put Viđen u logoru Sušica. 
  344671Handžić (Salko) Bego01.01.42 Vlasenica Vlasenica 01.07.92 Vlasenica 
  345873Hasanbegović (Džemal) Džemila14.08.32 Vlasenica Vlasenica 13.09.92 Vlasenica 
  3463178Hatunić (Mujo) Mustafa28.02.57 Vlasenica Vlasenica 20.06.92 Vlasenica Do septembra 1992.; bio u logoru Sušica. 
  347930Hatunić (Ševko) Nedžad21.11.58 Vlasenica Vlasenica 15.09.92 Logor Sušica; Vlasenica 
  348567Hodžić (Himzo) Ahmo01.01.32 Vlasenica Vlasenica 02.06.92 Ostao u svojoj kuci. 
  349566Hodžić (Ahmo) Sadidin01.01.65 Vlasenica Vlasenica 02.06.92 Odveden u logor Sušica. 
  3502960Hodžić (Redžo) Salih01.01.55 Vlasenica Zaklopača 03.03.93 Cerska; Vlasenica 
  3511777Hodžić (Muhamed) Salko01.10.59 Vlasenica Cerska 16.03.93 Baljkovici 
  3521909Huremović (Osman) Alija01.01.61 Vlasenica Vlasenica 02.06.92 Gradina; Vlasenica 
  3531911Huremović (Osman) Jasmina01.08.58 Vlasenica Vlasenica 17.07.92 Luke kod Kladnja Huremovic Tima 
  3541908Huremović (Mujo) Osman01.01.28 Vlasenica Vlasenica 02.06.92 Toplik; Vlasenica 
  3551910Huremović (Osman) Sadija01.01.63 Vlasenica Vlasenica 02.06.92 Gradina; Vlasenica 
  3564847Hurić (Ibrahim) Edin01.01.74 Vlasenica Vlasenica 06.06.92 Debelo brdo; Han Pijesak 
  357463Hurić (Ćazim) Edin07.06.88 Vlasenica Vlasenica 13.09.92 Vlasenica Odveden na Pelemiše. 
  3581424Hurić (Ćazim) Emina08.01.86 Vlasenica Vlasenica 13.09.92 Vlasenica Odvedena na Pelemiše. 
  3591425Hurić (Ismet) Hanka01.01.56 Vlasenica Vlasenica 13.09.92 Vlasenica Odvedena na Pelemiše sa dvoje djece. 
  3602266Hurić (Ahmet) Mehmed01.01.30 Vlasenica Šadići 10.08.92 Na putu prema Kladnju. 
  3611426Hurić (Muhamed) Ćazim01.01.56 Vlasenica Vlasenica 13.07.92 Na putu Vlasenica - Kladanj. 
  3624208Husić (Mehmedalij) Amir01.01.68 Vlasenica Vlasenica 01.06.92 Beograd 
  3631399Ibišević (Husein) Bećir15.02.52 Vlasenica Gerovi 02.07.92 Odveden iz preduzeca "10. avgust" Viđen u SUP-u istog dana. 
  3644761Ibišević (Redo) Ibiš01.01.61 Vlasenica Gerovi 23.09.92 Kravica;Bratunac 
  3653324Islamović (Osman) Enver01.01.63 Vlasenica Teočak 01.06.92 Na radnom mjestu. 
  366822Jašarević (Avdo) Hamdija19.10.63 Vlasenica Maćeši 06.07.93 Put prema Tuzli. 
  3673944Jašarević (Suljo) Izet01.01.60 Vlasenica Vlasenica 24.06.92 Vlasenica 
  3683667Jašarević (Sinan) Kadir17.04.59 Vlasenica Nurići 01.05.92 Vlasenica 
  3693945Jašarević (Suljo) Mesud29.06.56 Vlasenica Vlasenica 24.06.92 Vlasenica 
  3701186Karavdić (Ibrahim) Refija14.06.36 Vlasenica Vlasenica 13.09.92 Vlasenica 
  3711185Karavdić (Akif) Safet12.04.27 Vlasenica Vlasenica 13.09.92 Vlasenica 
  3721427Kavazović (Esad) Ismet01.08.25 Vlasenica Vlasenica 23.05.92 Vlasenica Kavazovic Esad 
  373457Kavazović (Meho) Muhamed21.08.86 Vlasenica Vlasenica 13.09.92 Vlasenica Odveden na Pelemiš. 
  3744857Kičić (Munib) Galib02.09.74 Vlasenica Vlasenica 23.09.92 Vlasenica 
  3754858Kičić (Hado) Munib10.04.47 Vlasenica Vlasenica 28.08.92 Vlasenica 
  3765143Kičić (Suljo) Sakib01.01.50 Vlasenica Vlasenica 23.05.92 Odveden sa radnog mjesta. Viđen u logoru Sušica septembra 1992. 
  377872Klančo (Tufo) Mujo09.04.58 Vlasenica Vlasenica 02.06.92 Vlasenica 
  378949Klempić (Husein) Ahmed19.12.38 Vlasenica Vlasenica 10.07.92 Vlasenica 
  379946Klempić (Husein) Džemila01.01.35 Vlasenica Vlasenica 13.09.92 Vlasenica 
  3803177Klempić (Ibro) Ekrem01.01.51 Vlasenica Vlasenica 12.06.92 Vlasenica Odveden u logor Sušica. 
  3811157Klempić (Osman) Hasnija01.01.24 Vlasenica Vlasenica 23.08.92  
  382951Klempić (Ahmed) Husein29.08.73 Vlasenica Vlasenica 13.09.92 Vlasenica 
  383883Klempić (Abdulah) Mustafa01.01.22 Vlasenica Vlasenica 21.08.92 Vlasenica 
  384950Klempić (Ahmed) Nisveta10.03.78 Vlasenica Vlasenica 13.09.92 Vlasenica 
  385884Klempić (Abdulah) Nura01.01.25 Vlasenica Vlasenica 21.08.92 Vlasenica 
  386952Klempić (Mehmed) Vasvija01.11.08 Vlasenica Vlasenica 13.09.92 Vlasenica 
  3871156Klempić (Osman) Zahid01.01.39 Vlasenica Vlasenica 10.05.92  
  3881926Kolarević (Fejzo) Behrem01.01.31 Vlasenica Smajići 13.10.92  
  3895871Korkutović (Reif) Suljo01.01.67 Vlasenica Korkutovici 12.07.92 Put preko šume nikad ništa 
  3904309Kuljančić (Dilbo) Avdo13.08.58 Vlasenica Smajići 06.06.92 Tišca 
  3916292Kuljančić (Dilbo) Ramo07.07.51 Vlasenica Mršići 04.06.92 Logor Sušica nikada ništa 
  3923991Kuljančić (Dilbo) Suljo15.04.54 Vlasenica Vlasenica 05.06.92 Debelo brdo; Vlasenica 
  3931148Kuljančić (Ahmet) Tima01.01.31 Vlasenica Šadići 01.05.92 Baljkovica 
  3941191Mehanović (Avdo) Aljo02.08.37 Vlasenica Vlasenica 14.09.92 Vlasenica 
  3951152Mehanović (Adil) Džemal01.01.58 Vlasenica Vlasenica 07.07.92 logor Sušica; Vlasenica Krajem avgusta 1992. vidan u Vlasenici kako obavlja fizicke poslove. 
  396943Mehanović (Huso) Irnad01.01.66 Vlasenica Vlasenica 13.09.92 Vlasenica 
  3971190Mehanović (Aljo) Naim11.01.68 Vlasenica Vlasenica 14.09.92 Vlasenica 
  3981150Mehanović (Adil) Sied29.11.54 Vlasenica Vlasenica 07.07.92 Vlasenica 
  3993934Mehanović (Hamdija) Vesna01.01.51 Vlasenica Vlasenica 01.06.92 logor Sušica Šahberovic Paša dajnica 
  4003032Mehmedović (Mujo) Muhidin01.07.67 Vlasenica Maćeši 19.05.92 Vlasenica 
  4014332Mehmedović (Mujo) Suad14.12.76 Vlasenica Skugrići 24.07.94 Na putu Srebrenica - Tuzla. 
  4023516Mekanić (Mujo) Ramiz17.03.59 Vlasenica Bešići 23.12.92 Ružina voda; Han Pijesak 
  4033992Merić (Sulejman) Fadil01.01.64 Vlasenica Vlasenica 18.05.92 Vlasenica 
  4043993Merić (Sulejman) Muharem26.02.50 Vlasenica Vlasenica 18.05.92 Vlasenica Viđen 13.09.92. u logoru Sušica. 
  4053000Muminović (Suljo) Fahir19.08.63 Vlasenica Gradina 02.06.92 Gradina; Vlasenica Viđen u logoru Pelemiši; opština Kladanj; u avgustu 1992. 
  4063001Muminović (Suljo) Galib19.04.65 Vlasenica Gradina 02.06.92 Gradina; Vlasenica Viđen u selu Mišari; opština Vlasenica; avgusta 1992. 
  4074599Muminović (Rasim) Raif07.02.72 Vlasenica Vlasenica 03.12.92 Cerska; Vlasenica 
  4081401Muminović (Mehmed) Salko01.01.46 Vlasenica Gradina 02.07.92 Odveden u SUP Vlasenica Prebacen u logor Sušica odakle je izveden. 
  4094618Muratović (Meša) Murat01.01.46 Vlasenica Nurići 01.06.92 Štedric 
  410458Musić (Azem) Azim06.04.63 Vlasenica Vlasenica 18.07.92 Vlasenica Nestao na putu od Cerske do slobodne teritorije. 
  411459Musić (Azem) Azmir04.06.68 Vlasenica Vlasenica 18.07.92 Vlasenica Na putu od Cerske do slobodne teritorije. 
  4123555Musić (Mujo) Hajro01.01.70 Vlasenica Šadići 10.03.92 Vlasenica Bio registrovan u logoru Sušica. 
  413605Musić (Mujo) Salih20.11.50 Vlasenica Skugrići 20.03.94 JaseNova 
  414300Mustafić (Adem) Adil01.01.68 Vlasenica Skugrići 10.06.93 Debelo brdo; Vlasenica 
  415738Mustafić (Bećir) Velid01.01.66 Vlasenica Raševo 20.06.93 Srebrenica 
  4164275Mustajbašić (Ragib) Alija24.01.57 Vlasenica Rovaši 15.05.93 Zvornik Zadnje informacije govore da se nalazi u logoru u Šekovicima. 
  4174925Mutapčić (Mustafa) Muradif01.01.55 Vlasenica Paćino Brdo 05.06.92 Cerska 
  4183198Mušanović (Mustafa) Fahrudin21.01.61 Vlasenica Vlasenica 18.05.92 Vlasenica Posljednji put Viđen na Pelemišu. 
  4193197Mušanović (Mustafa) Mevludin07.08.58 Vlasenica Vlasenica 18.05.92 Vlasenica Posljednji put Viđen na Pelemišu. 
  4203704Mušanović (Hakija) Naza01.01.29 Vlasenica Nova Kasaba 16.03.93 Pobude;Bratunac 
  4214445Osmanović (Abdulah) Abdurahman12.05.62 Vlasenica Cerska 15.11.92 Cerska; Vlasenica 
  4221888Osmanović (Salih) Avdo01.01.88 Vlasenica Vlasenica 01.06.92 Cerska 
  4233302Osmanović (Muharem) Muhamed03.12.72 Vlasenica Vlasenica 13.09.92 Vlasenica 
  4243303Osmanović (Meho) Muharem23.10.49 Vlasenica Vlasenica 02.06.92 Vlasenica 
  42552Osmanović (Sinan) Omer01.01.60 Vlasenica Nurići 08.09.92 Štedric; Vlasenica 
  4264856Parić (Mušo) Mujo24.04.52 Vlasenica Vlasenica 07.09.92 Vlasenica 
  4271141Patković (Muhamed) Mujo12.10.58 Vlasenica Vlasenica 13.09.92 Vlasenica Bio u logoru Sušica. 
  4281301Pašić (Ševko) Dževad22.05.71 Vlasenica Piskavice 02.06.92 Piskavice 
  429866Pašić (Ševko) Fahrudin31.01.73 Vlasenica Piskavice 02.06.92 Piskavice Zadnji put Viđen u avgustu 1992. u logoru Sušica; Vlasenica. 
  4301891Pezić (Sulejman) Enis01.01.62 Vlasenica Vlasenica 15.05.92 Vlasenica Iz kuce ga odveo Dran Basta - Car. Viđen nekoliko mjeseci na Jelacicu. Bio na spisku za razmjenu. 
  4311890Pezić (Sulejman) Sulejman01.01.39 Vlasenica Drum 08.07.92 Vlasenica Odveden zajedno sa 
  4324324Popić (Ramo) Idriz01.01.73 Vlasenica Gabelji 26.04.92 Zvornik 
  4331140Salaharević (Pašaga) Hasan01.01.39 Vlasenica Vlasenica 12.09.92 Vlasenica 
  4341565Salihović (Bećir) Ahmet20.05.45 Vlasenica Maćeši 02.03.94 Na putu za Žepu. 
  4354268Salihović (Mumin) Đemo06.06.74 Vlasenica Cerska 20.03.93 Baljkovica 
  4361363Saračević (;) Kada01.01.09 Vlasenica Vlasenica 01.05.92 Vlasenica 
  4373428Saračević (Ismet) Mustafa01.01.46 Vlasenica Vlasenica 02.06.92 Odveden u SUP. 
  4383567Selimović (Adem) Amir01.10.65 Vlasenica Gerovi 06.04.95 Štedric; Vlasenica 
  439821Selimović (Smail) Mustafa01.01.59 Vlasenica Rovaši 06.07.93 Put prema Tuzli. 
  440864Smajlović (Mujo) Alija01.03.54 Vlasenica Mršići 11.07.92 Vlasenica Do 28.09.92. bio u logoru Sušica. 
  441863Smajlović (Mujo) Hazim09.09.58 Vlasenica Mršići 11.07.92 Vlasenica Do 28.09.92. bio u logoru Sušica. 
  442862Smajlović (Rasim) Mujo10.10.27 Vlasenica Mršići 11.07.92 Vlasenica Do 28.09.92. bio u logoru Sušica. 
  4433179Telalović (Ćazim) Muhamed16.10.61 Vlasenica Vlasenica 20.06.92 Vlasenica Do septembra 1992.; bio u logoru Sušica. 
  4441319Telalović (Salih) Muharem31.05.31 Vlasenica Vlasenica 02.06.92 Odveden iz zatvora Vlasenica. 
  4451145Telalović (Džemal) Mustafa23.05.71 Vlasenica Vlasenica 02.06.92 Vlasenica 
  4461379Telalović (Muharem) Nijaz06.12.56 Vlasenica Vlasenica 02.06.92 Vlasenica Odveden iz zatvora u Vlasenici. 
  4471378Telalović (Muharem) Sead12.09.58 Vlasenica Vlasenica 02.06.92 Vlasenica Odveden iz zatvora u Vlasenici. 
  4481362Telalović (Rešid) Sejfo01.01.52 Vlasenica Vlasenica 02.06.92 Vlasenica 
  4491400Topčić (Muharem) Bego16.02.55 Vlasenica Vlasenica 12.09.92 ogor Sušica 
  450581Turković (Hašid) Hadžo01.01.56 Vlasenica Vršinje 10.05.92 šuma 
  451184Turković (Hašid) Husnija29.06.65 Vlasenica Gornje Vršinje 10.05.92 Vlasenica Odveden u nepoznatom pravcu. 
  4522035Turković (Nusret) Ismet18.04.68 Vlasenica Gornje Vršinje 15.11.92 Debelo brdo 
  4531867Turković (Selim) Mirsad13.07.78 Vlasenica Vlasenica 07.07.93 šuma 
  4542034Turković (Alija) Ramiz07.03.53 Vlasenica Vršinje 15.11.92 Debelo brdo 
  4551868Turković (Alija) Selim20.01.56 Vlasenica Gornje Vršinje 07.07.93 šuma 
  4563142Tutić (Smail) Fikret06.03.66 Vlasenica Vlasenica 30.06.92 Vlasenica 16.07.92. izveden iz logora Sušica. 
  4574056Tutić (Mehmed) Mensur01.01.54 Vlasenica Vlasenica 15.06.92 Vlasenica 
  4581834Udovčić (Huso) Fehim01.01.75 Vlasenica Rovaši 16.03.93 Bajkovica Viđen u logoru Batkovic 
  4592251Uvalić (Meho) Ragib02.05.56 Vlasenica Rovaši 15.05.93 šuma Viđen kod Zvornika. 
  4601187Šabanović (Nuhan) Mevludin01.01.61 Vlasenica Durici 01.07.92  
  461929Šabić (Salih) Emro01.01.58 Vlasenica Vlasenica 22.08.92 Vlasenica 
  462903Šabić (Salko) Muhamed10.07.52 Vlasenica Vlasenica 01.06.92 Vlasenica Odveden iz logora Sušica u nepoznatom pravcu. 
  463902Šabić (Salko) Sakib01.01.49 Vlasenica Vlasenica 01.06.92 Vlasenica Odveden iz logora Sušica u nepoznatom pravcu. 
  4643935Šahbegović (Suljo) Fehim01.01.60 Vlasenica Vlasenica 01.06.92 logor Sušica 
  4652761Ćerimović (Huso) Rahman01.01.41 Vlasenica Sebiočina 01.10.92 Burnice u Pobudu 
  4664215Ćosić (Ibrahim) Husein01.01.57 Vlasenica Teočak 01.03.93 Zagreb 
  4674806Čamdžić (Mustafa) Minela01.01.87 Vlasenica Vlasenica 09.07.92 Vlasenica Zadnje informacije govore da se nalazila na Pelemišu do 13.09.92. 
  4682354Husić (Salko) Bećir01.01.64 Vozuća Vozuća 27.06.92 Vozuca 
  4692380Muharemović (Emin) Hakija01.01.46 Vozuća Vozuća 27.05.92 Visovi - šuma kod Vozuce Camdžic Almedina komšinica 
  4703260Abidović (Ramiz) Beriz08.06.73 Zvornik Kostjerevo 30.05.92 Drinjaca 
  4713310Abidović (Ramiz) Hariz07.07.68 Zvornik Pahljevići 30.05.92 Drinjaca 
  4723258Abidović (Ramiz) Munir08.05.69 Zvornik Pahljevići 30.05.92 Drinjaca 
  4733259Abidović (Ramiz) Ramo26.06.72 Zvornik Pahljevići 30.05.92 Drinjaca 
  4744312Ademović (Ramo) Hasan01.01.53 Zvornik Tršić 01.06.92 Bijeli potok 
  475891Ahmetović (Hasan) Agan01.01.51 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  4765173Ahmetović (Ismet) Amir08.08.70 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  4772973Ahmetović (Began) Džemil17.04.54 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  4784080Ahmetović (Fadil) Fahrudin21.09.73 Zvornik Snagovo 30.05.92 Drinjaca 
  4792535Ahmetović (Alija) Hasan01.01.30 Zvornik Kostjerevo 30.05.92 Kostjerevo 
  4803607Ahmetović (Agan) Ismet01.01.46 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  4813412Ahmetović (Husein) Izet01.01.63 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  482338Ahmetović (Ramo) Mehmed29.03.56 Zvornik Sopotnik 16.05.93 Baljkovica Bio u logoru u Zvorniku. 
  4834389Ahmetović (Mustafa) Redžo01.01.76 Zvornik Križevici 10.04.92 Karakaj; Zvornik 
  4843871Ahmetović (Hasan) Rifet01.01.29 Zvornik Novo Selo 01.06.92 Zvornik 
  4853766Ahmetović (Smail) Suljo01.01.33 Zvornik Novo Selo 04.07.94 Na putu Srebrenica - Tuzla. 
  486892Ahmetović (Hasan) Šaban02.04.56 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  487733Ajanović (Avdo) Avdulah01.01.37 Zvornik Snagovo 01.03.92 Beograd Radio na poslu u mosto-gradnji u Beogradu i nikad se nije javio. 
  4884236Alić (Avdulah) Adil12.11.65 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  4894295Alić (Aljo) Aida10.05.75 Zvornik Zaseok 16.06.92 Zaseok Videna na Divicu; a odvedena u pravcu Šapca. 
  4905022Alić (Hasan) Alija01.01.53 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  4914291Alić (Osman) Aljo05.01.36 Zvornik Zaseok 16.06.92 Zaseok 
  4923512Alić (Safet) Aljo01.01.52 Zvornik Zvornik 31.05.92 Drinjaca 
  4935234Alić (Ahmo) Avdo09.05.73 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  4945434Alić (Bajro) Ibrahim01.01.40 Zvornik Kostjerevo 31.05.92 Smederevo 
  4953180Alić (Mehmed) Ibrahim01.01.58 Zvornik Petkovci 01.06.92 Bijeli potok 
  4961553Alić (Emin) Kadrija02.03.61 Zvornik Sopotnik 30.05.92 Sopotnik 
  4973181Alić (Mehmed) Meho15.05.50 Zvornik Petkovci 01.06.92 Bijeli potok 
  4983948Alić (Hasan) Mujo21.09.59 Zvornik Kostjerevo 30.05.92 Kostjerevo 
  4993552Alić (Hašim) Nedib01.01.55 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  5003877Alić (Ibrahim) Neđad05.12.68 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  5016394Alić (Ševko) Nijaz08.03.64 Zvornik Klisa 01.06.92 zarobljen od strane cetnika i odved nikada ništa 
  5025361Alić (Hasan) Osman01.01.59 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  503982Alić (Meho) Ramiz01.01.61 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  5045233Alić (Hasan) Rašid01.01.61 Zvornik Klisa 08.10.92 Klisa 
  5053510Alić (Hašim) Redžo24.05.49 Zvornik Klisa 02.06.92 Bijeli potok 
  5061335Alić (Salih) Sabit01.01.47 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  5071316Alić (Salih) Sadik26.08.55 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  508900Alić (Salih) Salko30.08.59 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok Neki od zarobljenika govore da su ga vidali na Majevici kako kopa rovove. 
  5095360Alić (Hasan) Samet01.01.61 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  5103749Avdić (Malčo) Advir01.01.77 Zvornik Glumina 21.05.92 Glumina; Zvornik Odveden prema Karakaju. 
  5115102Avdić (Hajdar) Agan01.01.46 Zvornik Petkovci 01.06.92 Bijeli potok 
  51251Avdić (Mujo) Arif01.01.43 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  513404Avdić (Arif) Elvir01.01.72 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  5144764Avdić (Ćazim) Hajrudin14.01.64 Zvornik Gornja Glumina 10.04.92 Karakaj; Zvornik 
  5154601Avdić (Huso) Halil01.01.40 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  5164772Avdić (Alija) Hasib07.08.62 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  5174603Avdić (Emin) Husein01.01.33 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  5183746Avdić (Malčo) Ismail01.01.72 Zvornik Glumina 21.05.92 Glumina Odveden prema Karakaju. 
  5193744Avdić (Safet) Malco01.01.49 Zvornik Glumina 21.05.92 Glumina; Zvornik Odveden u Karakaj. 
  5203745Avdić (Malčo) Mefail01.01.67 Zvornik Glumina 21.05.92 Glumina; Zvornik Odveden prema Karakaju. 
  5213748Avdić (Malčo) Mevludin01.01.75 Zvornik Glumina 21.05.92 Glumina Odveden prema Karakaju. 
  5225010Avdić (Muradif) Muhamed24.07.65 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  5233612Avdić (Mujo) Muradif29.01.41 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  5243747Avdić (Malčo) Nail01.01.70 Zvornik Glumina 21.05.92 Glumina Odveden prema Karakaju. 
  5254600Avdić (Agan) Nurija01.01.60 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  5263666Avdić (Mujčin) Safet01.01.31 Zvornik Glumina 21.05.92 Glumina; Zvornik 
  5275248Avdić (Mujo) Zuhdija22.06.64 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  5285080Avdić (Ahmo) Ćazim01.01.44 Zvornik Gornja Glumina 10.04.92 Beograd 
  5295065Avdić (Mujo) Ćazim25.05.55 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  5303892Baganović (Rifet) Đevad13.09.66 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  5311097Bajrami (Alija) Rifat01.01.53 Zvornik Zvornik 25.05.92 Skelani 
  5324952Bajrić (Hasan) Muhamed01.01.70 Zvornik Kamenica 18.04.92 Kamenica; Zvornik 
  5333781Bajrić (Ibrahim) Sakib01.01.67 Zvornik Kamenica 01.06.92 Bijeli potok 
  5341120Beganović (Rifet) Dževad13.09.66 Zvornik Đulići 02.06.92 Bijeli potok Odveden u pravcu Karakaja. 
  5351002Beganović (Uzeir) Halil06.09.61 Zvornik Zvornik 01.06.92 Bijeli potok 
  5364142Beganović (Rašid) Ramiz15.03.36 Zvornik Križevici 01.06.92 Bijeli potok 
  5371121Beganović (Rifet) Refik28.02.60 Zvornik Đulići 02.06.92 Bijeli potok Odveden u pravcu Karakaja. 
  5383888Bekrić (Salko) Sabit20.10.56 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  5393889Bekrić (Salko) Sadik16.12.58 Zvornik Đulići 01.06.92 Beograd 
  5403250Beširović (Mujo) Bajro01.01.61 Zvornik Drinjača 01.01.94 Srebrenica Nestao na putu za Tuzlu 1994. 
  5414948Bečić (Mehmed) Husein14.01.53 Zvornik Jošanica 30.11.92 Capljina 
  542544Bikić (Hasan) Nurija01.01.52 Zvornik Divič 26.05.92 Divic Odveden u dom Celopek; od tada mu se gubi svaki trag. 
  543619Bošnjak (Selim) Fetija01.01.58 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  5444187Bošnjak (Hrustan) Hasan01.02.55 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  5454313Bošnjak (Husein) Ibrahim01.01.54 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  5464450Bošnjak (Rifet) Ismet25.11.51 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  5473191Bošnjak (Husein) Izo01.01.65 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  5484465Bošnjak (Ibrahim) Mehmed01.01.39 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  5494451Bošnjak (Ismet) Nijaz03.05.73 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  5504314Bošnjak (Husein) Rizvo01.01.61 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  5513972Bošnjaković (Mahmut) Ibrahim16.08.40 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  552701Bošnjaković (Safet) Mevludin18.03.64 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  5533876Bošnjaković (Selmo) Nurija25.04.47 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  5544991Bošnjaković (Ahmet) Rifet01.01.25 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  5553003Brzović (Memšo) Bego01.01.51 Zvornik Čelišmani 01.06.92 Bijeli potok 
  5563004Brzović (Memšo) Sejfo01.01.58 Zvornik Čelišmani 01.06.92 Bijeli potok 
  5574290Buljubašić (Nurija) Safet09.03.54 Zvornik Tršić 01.06.92 Bijeli potok 
  5583262Cikarić (Avdo) Enes01.01.62 Zvornik Divič 27.05.92 Zvornik 
  5591364Džafić (Agan) Mirsad27.07.63 Zvornik Grbavci 01.06.92 Bijeli potok 
  5604431Džafić (Šahman) Salin01.01.40 Zvornik Donji Grbavci 01.06.92 Bijeli potok 
  5611762Džafić (Agan) Senad04.05.65 Zvornik Grbavci 01.06.92 Bijeli potok 
  5622972Džafić (Agan) Smail30.10.61 Zvornik Grbavci 01.06.92 Bijeli potok 
  5634031Džinić (Rasim) Enver10.10.74 Zvornik Džine 01.06.92 Bijeli potok 
  5644005Džinić (Ahmet) Haris31.12.60 Zvornik Džine 01.06.92 Bijeli potok 
  5654985Džinić (Mustafa) Mevludin17.10.61 Zvornik Mrakodol 01.06.92 Bijeli potok 
  5663154Džinić (Salko) Murat15.05.30 Zvornik Džine 01.06.92 Bijeli potok 
  5674032Džinić (Ibrahim) Rasim30.03.51 Zvornik Džine 01.06.92 Bijeli potok 
  5684604Džinić (Murat) Sead01.01.59 Zvornik Džine 01.06.92 Bijeli potok 
  5691528Dahalić (Fehim) Husein04.10.61 Zvornik Snagovo 05.05.92 Zvornik 
  5703523Dardagan (Mešan) Damir18.10.75 Zvornik Zvornik 01.06.92 Bijeli potok 
  5713067Dardagan (Omer) Husein01.01.35 Zvornik Grbavci 01.06.92 Bijeli potok 
  5724462Dardagan (Meho) Mehmed01.01.39 Zvornik Grbavci 20.05.92 Zvornik 
  5731275Dardagan (Bajro) Osman06.06.37 Zvornik D.Grbavci 01.06.92 Bijeli potok 
  5741274Dardagan (Osman) Suad10.02.68 Zvornik Zvornik 01.06.92 Bijeli potok 
  5754216Dautović (Muharem) Adil01.01.36 Zvornik Tršić 01.06.92 Bijeli potok 
  5761172Dautović (Mehmed) Mirsad09.03.75 Zvornik Drinjača 30.05.92 Drinjaca 
  5774744Dautović (Selmo) Mirzet01.01.72 Zvornik Kostjerevo 30.05.92 Drinjaca 
  5784745Dautović (Selmo) Omer01.01.69 Zvornik Kostjerevo 30.05.92 Drinjaca 
  5795436Dedić (Juso) Hasan01.01.39 Zvornik Dugi dio 25.05.92 Grbavci; Zvornik 
  5803480Dedić (Hilmo) Himzo01.01.47 Zvornik Petkovci 01.06.92 Bijeli potok 
  581876Dedić (Hilmo) Rahmo01.01.55 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  5824287Delibajrić (Hamdija) Salih01.01.51 Zvornik Tršić 01.06.92 Bijeli potok 
  5834812Delić (Mehmed) Fahrudin01.09.64 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  5843919Delić (Safet) Mirsad01.01.69 Zvornik Klisa 01.06.92 Klisa Odveden u pravcu Karakaja. 
  585956Delić (Jusuf) Nihad10.08.73 Zvornik Zvornik 01.06.92 Bijeli potok Odveden u pravcu Karakaja. 
  5863758Delić (Nurija) Nurdin19.09.74 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  5874190Delić (Mehmed) Nurif25.01.61 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  5883759Delić (Mehmed) Nurija30.06.47 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  5892985Delić (Nazif) Osman01.01.38 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok Odveden za Karakaj. 
  5903918Delić (Nazif) Safet01.01.41 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok Odveden u pravcu Karakaja. 
  5913521Delić (Husein) Smail07.11.56 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  5924659Dogić (Safet) Mehmedalij17.01.60 Zvornik Snagovo 01.06.92 Bijeli potok 
  5934423Dogić (Salih) Safet01.01.36 Zvornik Đulići 01.06.92 Đulici 
  594541Efendić (Hašim) Adnan01.01.65 Zvornik Divič 01.05.92 Divic; Zvornik Ostao ranjen u Zvorniku 1992. 
  5954028Ejubović (Mujo) Muriz14.02.61 Zvornik Liplje 18.05.92 Liplje; Zvornik 
  5964454Fehratović (Muška) Hašim01.01.53 Zvornik Skočić 17.05.92 Skocic; Zvornik 
  597985Gakić (Osman) Šaban19.02.59 Zvornik Petkovci 01.06.92 Bijeli potok 
  5983033Gojkić (Himzo) Agan20.09.56 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  5993020Gojkić (Mujo) Alija01.01.39 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  6003017Gojkić (Himzo) Hasan01.01.53 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  6013016Gojkić (Ohran) Himzo01.01.19 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  6023015Gojkić (Himzo) Husein01.01.46 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  6033529Gojkić (Mustafa) Mensur01.01.67 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  6043013Gojkić (Husejin) Nijaz01.01.74 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  6053014Gojkić (Husejin) Zijad01.01.69 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  6061163Grahić (Smail) Agan01.01.54 Zvornik Čališmani 01.06.92 Bijeli potok 
  6073160Grahić (Selmo) Hamed09.01.64 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  6084037Grahić (Ramo) Hasan21.01.67 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  6091375Grahić (Refik) Hazim20.03.76 Zvornik Zvornik 01.06.92 Bijeli potok 
  6104739Grahić (Đafer) Ibrahim20.03.42 Zvornik Đulići 01.05.92 Bijeli potok 
  6114038Grahić (Salko) Jasmin01.01.74 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  6123159Grahić (Selmo) Mahmut07.03.59 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  6131277Grahić (Šaban) Mehmed12.04.71 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  6144135Grahić (Abdulah) Mehmedalij22.10.58 Zvornik Petkovci 01.06.92 Bijeli potok 
  6154832Grahić (Smail) Mirzet01.01.75 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  6165150Grahić (Selmo) Muhamed01.01.64 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  6171276Grahić (Šaban) Muhamed26.02.73 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  6184893Grahić (Halil) Nijaz02.01.63 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  6191164Grahić (Smail) Nurija01.01.51 Zvornik Čališmani 01.06.92 Bijeli potok 
  6201161Grahić (Smail) Osman01.01.68 Zvornik Čališmani 01.06.92 Bijeli potok 
  6211376Grahić (Ibrahim) Refik01.05.53 Zvornik Zvornik 01.06.92 Bijeli potok 
  622679Grahić (Hasan) Salih01.01.37 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  6233736Grahić (Nesib) Salih01.01.39 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  6244039Grahić (Selmo) Salko28.02.46 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  6251162Grahić (Smail) Salko01.01.66 Zvornik Čališmani 01.06.92 Bijeli potok 
  626678Grahić (Salih) Sead06.09.67 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  6274962Grahić (Salih) Senad08.09.70 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  6284658Grahić (Selmo) Smail01.01.51 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  6292959Grebić (Ejub) Abdurahman02.10.43 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  6304456Hadžiefendić (Hašim) Adnan20.01.66 Zvornik Divič 26.05.92 Divic; Zvornik 
  6313580Hadžić (Huso) Hatidža01.01.33 Zvornik Kozluk 13.03.93 Pobude 
  6323232Hajdarević (Hajdar) Fatija01.01.71 Zvornik Gušteri 01.06.92 Gušteri 
  6333233Hajdarević (Džemail) Hajdar01.01.41 Zvornik Gušteri 01.06.92 Gušteri 
  6343231Hajdarević (Hajdar) Hasiba01.01.74 Zvornik Gušteri 01.06.92 Gušteri 
  6354972Hajdarević (Osman) Mehmed14.07.51 Zvornik Grbavci 01.06.92 Bijeli potok 
  636859Hajdarević (Muzafir) Murto01.01.56 Zvornik Gušteri 11.04.92 Zvornik 
  6374971Hajdarević (Osman) Ramo01.01.38 Zvornik Grbavci 01.06.92 Bijeli potok 
  638542Halilović (Džemal) Beriz01.01.62 Zvornik Divič 01.05.92 Divic; Zvornik Okanovic Mina rodica 
  6394815Halilović (Ahmet) Fadil07.08.64 Zvornik Gornja Kamenica 19.07.94 Na putu Srebrenica - Tuzla. Zadnje informacije govore da se nalazi u Papraci opš.Vlasenica u kucnom pritvoru kod izvjesnog Cvije. 
  6403022Halilović (Mehmed) Fetija01.01.51 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  6413005Halilović (Halčo) Halil26.11.52 Zvornik Čelišmani 01.06.92 Bijeli potok 
  6424816Halilović (Ahmet) Ismet14.10.66 Zvornik Gornja Kamenica 25.04.92 Gornja Kamenica; Zvornik Ranjen upucen uBratunac. 
  6433024Halilović (Fetija) Izudin01.01.75 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  644545Halilović (Abdurahman) Mirsad01.01.53 Zvornik Divič 26.05.92 Divic; Zvornik Bikic Džemal rodak 
  6452983Halilović (Ibrahim) Mirsad01.01.58 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  6462982Halilović (Ibrahim) Mirzet01.01.63 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  647546Halilović (Abdurahman) Nedžad28.04.57 Zvornik Divič 01.06.92 Zvornik Viđen na razmjeni u Zvorniku 1993. godine. Halilovic Samija 
  6483006Halilović (Halčo) Salko11.08.55 Zvornik Čelišmani 01.06.92 Bijeli potok 
  6494444Halilović (Malčo) Salko11.08.55 Zvornik Petkovci 01.06.92 Bijeli potok 
  6503023Halilović (Fetija) Šemsudin01.01.71 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  6515050Hamidović (Ibro) Fehim01.01.40 Zvornik Kaldrani 20.06.92 Podzaseok; Zvornik 
  6525051Hamidović (Ibro) Nurko01.01.41 Zvornik Kaldrani 20.06.92 Podzaseok; Srebrenica 
  653540Hamzabegović (Hamzalija) Hajrudin01.01.60 Zvornik Glodi 01.01.94 Kamenica Hamzabegovic 
  6544225Hamzibegović (Ibrahim) Smajo24.07.59 Zvornik Glodi 10.02.93 Cerska 
  6555342Hamzić (Mustafa) Ahmet02.02.41 Zvornik Šetići 01.06.92 Bijeli potok 
  656558Hamzić (Abid) Asim17.06.61 Zvornik Šetići 01.06.92 Bijeli potok 
  6574164Hamzić (Islam) Hrusto15.01.51 Zvornik Šetići 01.06.92 Bijeli potok 
  6585256Hamzić (Ramo) Ibrahim01.01.41 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  659964Hamzić (Ševko) Izeta01.01.58 Zvornik Vitinica 12.06.92 Glumina; Zvornik 
  6603408Hamzić (Fehim) Šaban04.05.51 Zvornik Šetići 01.06.92 Bijeli potok 
  6614787Hasanović (Mujo) Adem08.09.57 Zvornik Petkovci 01.06.92 Bijeli potok 
  6625229Hasanović (Ahmo) Ahmet01.01.55 Zvornik Šetići 01.06.92 Bijeli potok 
  6634789Hasanović (Fetija) Amir01.01.73 Zvornik Petkovci 01.06.92 Bijeli potok 
  6641410Hasanović (Osman) Fahrudin01.10.61 Zvornik Šetići 01.06.92 Bijeli potok Odveden u Karakaj. 
  6651300Hasanović (Fehim) Fehro01.01.48 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  6664788Hasanović (Mujo) Fetija01.01.50 Zvornik Petkovci 01.06.92 Bijeli potok 
  6673267Hasanović (Hasan) Hamed19.07.63 Zvornik Šetići 01.06.92 Bijeli potok 
  6684786Hasanović (Mujo) Hamed10.02.53 Zvornik Petkovci 01.06.92 Bijeli potok 
  6692154Hasanović (Hasan) Hana01.01.67 Zvornik Križevici 15.07.92 Križevici 
  6703268Hasanović (Smajo) Hasan05.03.36 Zvornik Šetići 01.06.92 Bijeli potok 
  6714819Hasanović (Đemo) Haso16.04.48 Zvornik Jusići 27.05.92 Jusici; Zvornik 
  6723873Hasanović (Mustafa) Husein10.03.39 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  6734349Hasanović (Husein) Jasmin15.02.75 Zvornik Klisa 01.05.92 Bijeli potok 
  6744754Hasanović (Mustafa) Jasmin01.01.72 Zvornik Jusići 27.05.92 Jusici Odveden u Malešice. 
  6753190Hasanović (Husejin) Mehmed01.01.42 Zvornik Šetići 01.06.92 Bijeli potok 
  6765346Hasanović (Meho) Mehmed01.01.37 Zvornik Šetići 01.06.92 Bijeli potok 
  6774818Hasanović (Haso) Mevludin14.02.73 Zvornik Jusići 27.05.92 Jusici; Zvornik 
  6783400Hasanović (Murat) Mirsad09.05.71 Zvornik Petkovci 01.06.92 Bijeli potok 
  6793479Hasanović (Mustafa) Munib01.01.63 Zvornik Jusići 27.05.92 Jusici; Zvornik 
  6804755Hasanović (Mustafa) Munir01.01.70 Zvornik Jusići 27.05.92 Jusici Odveden u Malešice. 
  6813869Hasanović (Alija) Muradif01.01.57 Zvornik Šetići 01.06.92 Bijeli potok 
  6823399Hasanović (Mujo) Murat10.01.49 Zvornik Petkovci 01.06.92 Bijeli potok 
  6834790Hasanović (Mujo) Muriz01.01.55 Zvornik Petkovci 01.06.92 Bijeli potok 
  6843433Hasanović (Džafer) Mustafa01.01.35 Zvornik Jusići 27.05.92 Jusici Odveden u Malešice. 
  6854698Hasanović (Zahir) Nijaz01.01.60 Zvornik Gornje Snagovo 05.05.92 Zvornik 
  6861413Hasanović (Šaban) Osman08.10.32 Zvornik Šetići 01.06.92 Bijeli potok Odveden u Karakaj. 
  6874165Hasanović (Meho) Ramo01.01.42 Zvornik Šetići 01.06.92 Bijeli potok 
  6883780Hasanović (Husejin) Rusmin04.10.73 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  6894118Hasanović (Husein) Rusmir04.10.72 Zvornik Klisa 01.05.92 Bijeli potok 
  6904116Hasanović (Ibrahim) Salko01.01.38 Zvornik Jusići 27.05.92 Jusici; Zvornik 
  6913202Hasanović (Smail) Sead25.08.56 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  6923200Hasanović (Smail) Senad01.01.65 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  6934100Hasanović (Salkan) Šaćir01.01.05 Zvornik Jošanica 27.02.93 Avdagina njiva; Glogova 
  6943812Hasić (Abdulah) Alija15.11.68 Zvornik Liplje 10.05.92 Liplje; Zvornik 
  6954853Hidić (Omer) Salkan01.01.13 Zvornik Glumina 01.06.92 Hidici 
  6964866Hodžić (Mehmed) Ibrišim10.09.56 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  6973203Hodžić (Osman) Nedžib01.01.43 Zvornik Jusići 20.05.92 Jusici 
  6984177Hodžić (Osmo) Osman22.07.62 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  699880Hodžić (Osman) Osmo16.07.42 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  7006259Hrnjić (Ibrahim) Ramo20.11.25 Zvornik Kamenica 01.07.95 odveden iz Potocara nikad ništa 
  7013783Hrnjić (Ibro) Zaim07.09.63 Zvornik Glodi 25.07.94 Na putu Srebrenica - Tuzla. 
  7025145Hrnjić (Alija) Đemal01.01.52 Zvornik Glodi 25.11.92 Glodi; Zvornik 
  7033941Hrustić (Sinan) Aiša01.01.28 Zvornik Šepak 02.06.92 Bijeli potok 
  7045058Hrustić (Mehmed) Fehrat16.03.60 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  7053943Hrustić (Ramo) Fehro01.01.44 Zvornik Klisa 02.06.92 Bijeli potok 
  7063942Hrustić (Fehro) Fetija01.01.76 Zvornik Klisa 02.06.92 Bijeli potok 
  707553Hrustić (Mehmedalij) Fikret10.05.72 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  7085237Hrustić (Mehmed) Kajtaz03.01.55 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  709551Hrustić (Džemal) Mehmedalij22.02.48 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  7104531Hrustić (Đemal) Mevludin07.01.53 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  711552Hrustić (Mehmedalij) Mirsad11.03.71 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  712554Hrustić (Mehmedalij) Muhamed01.01.74 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  7134947Hrustić (Muhamed) Rifet01.01.71 Zvornik Donja Kamenica 27.04.92 Bratunac. Ranjen i kao takav navodno poslan u Srbiju na lijecenje. 
  7144855Hublić (Sulejman) Kemal01.01.35 Zvornik Tršić 30.05.92 Klisa; Zvornik 
  7154854Hublić (Kemal) Muhamed01.01.66 Zvornik Tršić 30.05.92 Klisa; Zvornik 
  7164045Huremović (Safet) Ismet01.01.65 Zvornik Tršić 01.06.92 Bijeli potok 
  7174046Huremović (Safet) Mirzet01.01.68 Zvornik Tršić 01.06.92 Bijeli potok 
  7181168Huremović (Alija) Osman01.01.51 Zvornik Tršić 01.06.92 Bijeli potok 
  7194047Huremović (Mustafa) Safet01.01.44 Zvornik Tršić 01.06.92 Bijeli potok 
  72018Huremović (Alija) Salko10.01.54 Zvornik Tršić 01.06.92 Đulici; Zvornik 
  7213266Huseinović (Sejfo) Mensur10.02.61 Zvornik Zvornik 01.06.92 Bijeli potok 
  7224094Huseinović (Sejdo) Ramiz13.01.67 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  7233008Huseinović (Sejdo) Rasim01.01.70 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  7244939Huseinović (Edhem) Salih10.12.64 Zvornik Gornje Snagovo 07.05.92 Zvornik 
  7253009Huseinović (Sejdo) Senad01.01.73 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  726986Huseinović (Sejdo) Ševko01.01.56 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok Odveden u pravcu Karakaja. 
  727927Husejnović (Sejfo) Juso23.04.64 Zvornik Zvornik 01.06.92 Bijeli potok 
  7284231Husejnović (Sejdo) Mehdin01.01.63 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  7293937Husejnović (Edhem) Mustafa01.01.55 Zvornik Zvornik 01.05.92 Zvornik 
  730928Husejnović (Sejfo) Nihad27.04.75 Zvornik Zvornik 01.06.92 Bijeli potok 
  7314232Husejnović (Sead) Ramiz01.01.67 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  7325433Husejnović (Suljo) Safura01.01.19 Zvornik Donja Glumina 01.06.92 Donja Glumina 
  7334229Husejnović (Huso) Sejdo25.09.33 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  7344230Husejnović (Ševko) Sejdo01.01.56 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  735926Husejnović (Huso) Sejfo10.02.41 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  7365091Husić (Osman) Ismet01.01.44 Zvornik Grbavci 20.05.92 Grbavci 
  7371395Husić (Ahmet) Mehmedalij01.01.67 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  7384896Husić (Ismet) Osman01.01.66 Zvornik Grbavci 22.05.92 Grbavci 
  7394597Ibrahimbegović (Abdurahman) Šehab15.01.66 Zvornik Gornja Kamenica 15.01.93 Crni vrh; Zvornik. Ranjen i ostao na Crnom vrhu. 
  7404173Ibrahimović (Fehim) Bego01.01.50 Zvornik Grbavci 21.05.92 Glumine; Zvornik 
  7414758Ibrahimović (Ibrahim) Elvir12.10.72 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  7424092Ibrahimović (Ćazim) Esnaf14.06.67 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  7434883Ibrahimović (Ramo) Hariz01.01.72 Zvornik Kamenica 26.04.92 Kula; Zvornik 
  7444501Ibrahimović (Rašid) Himzo01.01.36 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok; Zvornik 
  745997Ibrahimović (Ramo) Izet06.08.59 Zvornik Zvornik 01.06.92 Đulici;Zvornik 
  7464757Ibrahimović (Ibrahim) Jasmin18.04.68 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  7473973Ibrahimović (Mehmed) Mensur01.01.67 Zvornik Zvornik 27.05.92 Jusici; Zvornik 
  7482991Ibrahimović (Zejnil) Mujo01.07.59 Zvornik Vitinica 01.06.92 Bijeli potok Odveden u Karakaj. 
  749555Ibrahimović (Osman) Nesib01.01.43 Zvornik Jusići 01.06.92 Bijeli potok 
  7504093Ibrahimović (Ćazim) Nijaz01.01.60 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  751559Ibrahimović (Hasib) Osman28.12.71 Zvornik Šetići 01.06.92 Bijeli potok 
  7524117Ibrahimović (Ibro) Sinan05.05.42 Zvornik Jusići 27.05.92 Jusici 
  7533021Ibrić (Safet) Beriz01.01.58 Zvornik Kula grad 01.06.92 Bijeli potok; Zvornik 
  7545330Ibrić (Salih) Nedžib01.01.28 Zvornik Kamenica 01.06.92 Kamenica 
  7552988Ibrić (Redžo) Sejfo10.01.53 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  756886Islamović (Aljo) Agan19.09.58 Zvornik Sjenokos 01.06.92 Bijeli potok 
  7573696Islamović (Mehmed) Elvir01.01.73 Zvornik Kaludrani 01.07.92 Đulici 
  7584339Islamović (Jakub) Husein01.01.65 Zvornik Jusići 27.05.92 Jusici Odveden prema Karakaju. 
  7593397Islamović (Omer) Ismail09.07.57 Zvornik Petkovci 01.06.92 Bijeli potok 
  7603697Islamović (Huso) Mehmed01.01.40 Zvornik Kaludrani 03.07.92 Kaludrani 
  7614393Islamović (Mehmed) Mehmedalij01.01.50 Zvornik Sjenokos 01.06.92 Bijeli potok 
  7624563Islamović (Šerif) Muhamed28.06.67 Zvornik Kaludrani 04.04.92 Beograd 
  7634775Islamović (Avdo) Mustafa28.05.36 Zvornik Jusići 27.05.92 Jusici; Zvornik 
  7644777Islamović (Mustafa) Rasim01.01.66 Zvornik Jusići 27.05.92 Jusici 
  7654447Islamović (Alija) Šaban01.01.54 Zvornik Sjenokos 01.06.92 Bijeli potok 
  766934Jahić (Tosun) Ejub22.02.38 Zvornik Šetići 01.06.92 Zvornik Odveden u Karakaj. 
  7674194Jašarević (Avdo) Avdija15.12.36 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  7683621Jašarević (Avdulah) Avdo01.01.51 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok; Zvornik 
  7691380Jašarević (Edhem) Bajro09.09.63 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  7704674Jašarević (Džafo) Džafer01.01.30 Zvornik Klisa 01.07.92 Bijeli potok 
  771549Jašarević (Vehid) Elvir01.01.75 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok Hrustic Musija komšinica 
  7723577Jašarević (Muradif) Izet28.08.74 Zvornik Zvornik 01.06.92 Bijeli potok 
  7733576Jašarević (Nazir) Mujo03.10.49 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  7744767Jašarević (Nazif) Safet01.01.32 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  7754675Jašarević (Đafir) Sead28.09.62 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  776560Jašarević (Ramo) Selim01.01.63 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  777548Jašarević (Mehdin) Vehid01.01.47 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok Hrustic Musija komšinica 
  7783551Jašarević (Đafo) Đafer01.01.31 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  7794239Jašić (Hamed) Ramo18.06.53 Zvornik Gornje Snagovo 01.06.92 Bijeli potok Odvezen kamionom u pravcu Karakaja. 
  7804946Jukić (Hadžo) Irfan18.04.58 Zvornik Zvornik 09.12.92 Ružina voda; Han Pijesak 
  7813432Junuzović (Mehmed) Fadil01.01.71 Zvornik Jusići 27.05.92 Jusici; Zvornik Odveden u Malešice. 
  7823430Junuzović (Meho) Junus01.01.32 Zvornik Jusići 22.05.92 Jusici; Zvornik Odveden u Malešice. 
  7833431Junuzović (Meho) Mehmed01.01.48 Zvornik Jusići 27.05.92 Jusici; Zvornik Odveden u Malešice. 
  7844824Kadrić (Rifet) Mirsad08.02.65 Zvornik Petkovci 01.06.92 Bijeli potok 
  7854825Kadrić (Abdulah) Rifet10.10.38 Zvornik Petkovci 01.06.92 Bijeli potok 
  7864138Kajić (Alija) Feriz01.01.61 Zvornik Zvornik 01.01.93 Glodi; Zvornik rodak 
  7871317Kalajdžić (Šaban) Fetija20.03.53 Zvornik Mrakodol 18.06.92 Mrakodol 
  7884685Kalajdžić (Suljo) Himzo01.01.40 Zvornik Đulići 01.07.92 Đulici Zarobljen 
  7891318Kalajdžić (Šaban) Nijaz26.07.57 Zvornik Mrakodol 01.06.92 Bijeli potok 
  7904955Karić (Salkan) Ćazim03.12.55 Zvornik Gornja Glumina 16.11.92 Crni vrh; Zvornik 
  7915086Kunić (Omer) Fikret11.05.63 Zvornik Kamenica 20.06.95 Han Pijesak 
  7925119Kunić (Muharem) Sifet01.01.64 Zvornik Kamenica 15.01.93 Memici Ranjen 
  7935282Lelović (Avdo) Midhat23.05.58 Zvornik Potočari 08.12.92 Ružine vode; Han Pijesak 
  7941272Lolić (Meho) Ahmet12.06.48 Zvornik Čelišmani 01.06.92 Bijeli potok 
  7955205Lolić (Ramo) Amir19.04.65 Zvornik Mahmutovići 01.06.92 Bijeli potok 
  7961273Lolić (Murat) Dževad01.01.71 Zvornik Čelišmani 01.06.92 Bijeli potok 
  7975006Lolić (Hasan) Emin18.12.49 Zvornik Mahmutovići 01.06.92 Bijeli potok 
  7984922Lolić (Mustafa) Enver01.01.74 Zvornik Petkovci 01.06.92 Bijeli potok 
  7994923Lolić (Mustafa) Hajro01.01.68 Zvornik Petkovci 01.06.92 Bijeli potok 
  8005257Lolić (Ibrišim) Ibro01.10.46 Zvornik Mahmutovići 01.06.92 Bijeli potok 
  8015009Lolić (Hasan) Ismet01.01.44 Zvornik Mahmutovići 01.06.92 Bijeli potok 
  8021303Lolić (Mehmed) Izet13.04.53 Zvornik Bijeli Potok 01.06.92 Tršic;Zvornik 
  8031264Lolić (Ibrišim) Mehdin01.01.41 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  8041263Lolić (Mehdin) Mehmedalij01.01.66 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  8051262Lolić (Mehdin) Mensur01.01.71 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  8061271Lolić (Meho) Murat01.01.40 Zvornik Čališmani 01.06.92 Bijeli potok 
  8075202Lolić (Murat) Ramo01.01.45 Zvornik Mahmutovići 01.06.92 Bijeli potok 
  8085204Lolić (Ibrišim) Redep04.05.51 Zvornik Mahmutovići 01.06.92 Bijeli potok 
  8095203Lolić (Ramo) Said07.07.71 Zvornik Mahmutovići 01.06.92 Bijeli potok 
  8104455Lolić (Ahmet) Đemo05.01.58 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  8113701Lupić (Redo) Omer15.04.61 Zvornik Lupe 01.06.92 Bijeli potok 
  8125151Lupić (Mehmed) Ramiz01.01.53 Zvornik Lupe 01.06.92 Bijeli potok 
  8135232Lupić (Hasan) Redžo01.01.36 Zvornik Donji Grbavci 01.06.92 Bijeli potok 
  8145276Lupić (Meho) Šemso09.06.54 Zvornik Grbavci 01.06.92 Bijeli potok 
  815919Manjić (Idriz) Džemal01.01.62 Zvornik Kamenica 01.06.92 Kamenica; Zvornik 
  8165244Manjić (Ismet) Izet01.04.71 Zvornik Kamenica 11.07.92 Gornja Kamenica; Zvornik Zadnje informacije govore da se nalazi u logoru Sušica. 
  8175246Manjić (Ismet) Izeta01.01.78 Zvornik Kamenica 08.07.92 Kamenica 
  818918Manjić (Idriz) Kemal01.01.61 Zvornik Kamenica 01.06.92 Kamenica; Zvornik 
  819917Manjić (Sabrija) Muriz01.01.76 Zvornik Kamenica 01.06.92 Kamenica; Zvornik 
  820920Manjić (Idriz) Sabrija01.01.55 Zvornik Kamenica 01.06.92 Kamenica; Zvornik 
  8214833Mehidić (Rasim) Fahrudin03.12.77 Zvornik Gušteri 07.06.92 Striježevo kod Križevica 
  8223503Mehmedić (Rašid) Fadil24.04.58 Zvornik Zvornik 19.08.92 Liplje; Zvornik 
  8235363Mehmedović (Adem) Ajka01.01.43 Zvornik Gornja Kamenica 10.04.92 Baljkovica 
  8244747Mehmedović (Ibrahim) Hamdija01.01.65 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok Osoba je gluhonijema; porodica nema nikakvih informacija. 
  8254940Mehmedović (Rahmo) Mustafa12.07.60 Zvornik Snagovo 17.06.92 Snagovo 
  8264782Mehmedović (Durmo) Redžo01.01.64 Zvornik Zvornik 04.04.92 Novi Sad 
  8273995Mehmedović (Mehmed) Smajo27.10.53 Zvornik Petkovci 01.06.92 Bijeli potok 
  8284762Mehmedović (Hazim) Ćazim01.01.56 Zvornik Kamenica 01.05.92 Na putu izmedu Karakaja i Zvornika. 
  8294700Memidanović (Omer) Alija20.11.50 Zvornik Tršić 01.06.92 Bijeli potok 
  8304737Memidanović (Omer) Fehim01.01.57 Zvornik Tršić 01.06.92 Bijeli potok 
  8314774Memišević (Avdo) Abdulah01.01.27 Zvornik Križevici 11.07.92 Križevici 
  8323149Memišević (Ibrahim) Haso31.10.60 Zvornik Kostjerevo 30.05.92 Kostjerevo 
  8334773Memišević (Avdulah) Mevludin19.04.64 Zvornik Križevici 09.05.92 Pašin put; Potocari Zadnje informacije govore da se nalazio u logoru Batkovic od 13.03.93 do 27.07.93. Od tada mu se gubi svaki trag. 
  8345435Miralemović (Redo) Mahmut01.01.31 Zvornik Šib 25.05.92 Grbavci; Zvornik 
  8354316Mujanović (Mešan) Alija01.01.41 Zvornik Gornje Snagovo 09.04.92 Karakaj 
  8363158Muminović (Bećir) Memsudin07.02.65 Zvornik Kaldrani 01.06.92 Bijeli potok 
  837865Muminović (Šaban) Nijaz16.06.62 Zvornik Kaludrani 03.06.92 Tomici 
  8384759Mumić (Mumin) Ferid04.02.59 Zvornik Križevici 12.06.92 Baljkovica 
  8391367Mumić (Mustafa) Munib01.01.57 Zvornik Križevici 09.05.92 Baljkovica 
  8401366Mumić (Hasan) Nijaz09.10.62 Zvornik Križevici 09.05.92 Baljkovica 
  8411365Mumić (Hasan) Vehid20.04.73 Zvornik Križevici 16.11.92 Baljkovica roditelji Hasan i Hanifa; 
  8425344Muratović (Džafer) Abaz01.01.21 Zvornik Šetići 01.06.92 Bijeli potok 
  8434924Muratović (Džafer) Ahmet01.01.55 Zvornik Gušteri 01.06.92 Voljavica Zadnje informacije govore da se nalazi u logoru u Trpci;Srbija. 
  8444598Muratović (Aljo) Azem10.05.59 Zvornik Drinjača 28.05.92 Drinjaca 
  8454292Muratović (Ahmo) Beriz01.01.75 Zvornik Šetići 01.06.92 Bijeli potok 
  8463157Muratović (Smajo) Džemil01.01.41 Zvornik Donja Glumina 21.05.92 Donja Glumina Odveden u pravcu Karakaja. 
  8474388Muratović (Nurif) Hadira01.01.56 Zvornik Novo Selo 01.05.92 Križevici; Zvornik 
  8483156Muratović (Smajo) Husein01.01.61 Zvornik Donja Glumina 21.05.92 Donja Glumina Odveden u pravcu Karakaja. 
  8491407Muratović (Ibrahim) Husref25.11.65 Zvornik Jusići 27.05.92 Jusici 
  8504294Muratović (Ahmo) Idriz01.01.56 Zvornik Šetići 01.06.92 Bijeli potok 
  8514463Muratović (Hasan) Jusuf01.01.55 Zvornik Glumina 21.05.92 Bucici; Zvornik 
  8525347Muratović (Ahmet) Rahmo01.01.50 Zvornik Šetići 01.06.92 Bijeli potok 
  8534293Muratović (Ahmo) Senad01.01.69 Zvornik Šetići 01.06.92 Bijeli potok 
  8545343Muratović (Džafer) Smail01.01.37 Zvornik Šetići 01.06.92 Bijeli potok 
  8554004Musić (Mehmed) Arif23.05.58 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  8564602Musić (Musa) Hakija01.01.34 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  8572978Musić (Šemso) Izudin04.05.72 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  8585049Musić (Ibro) Meho01.01.65 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  8593777Musić (Mustafa) Mujo15.05.65 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  8603894Musić (Huso) Mustafa01.01.39 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  8613870Musić (Safet) Remzudin16.03.58 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  8624993Musić (Salih) Said01.01.76 Zvornik Kučić Kula 01.05.92 Karakaj; Zvornik 
  8634994Musić (Salko) Salih12.03.40 Zvornik Kučić Kula 01.05.92 Karakaj; Zvornik 
  8645057Musić (Huso) Šaban01.06.45 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  8654446Musić (Ševko) Šemso01.01.52 Zvornik Kučić Kula 20.05.92 Zvornik 
  8664756Mustafić (Fikret) Haso26.12.66 Zvornik Jusići 27.05.92 Jusici Odveden u Malešice. 
  8674753Mustafić (Hasan) Haso06.08.52 Zvornik Jusići 27.05.92 Jusici 
  8684967Mustafić (Hasan) Husein01.01.55 Zvornik Jusići 27.05.92 Zvornik 
  8694796Mustafić (Hasib) Juso12.02.43 Zvornik Drinjača 30.05.92 Drinjaca 
  870547Mustafić (Šaban) Samir27.09.72 Zvornik Zvornik 26.05.92 Divic; Zvornik Prije dvije godine porodica je cula da je bio ranjen u Čelopeku; izlijecen i poslan na rad. 
  871681Mustafić (Musa) Senad15.03.73 Zvornik Jusići 27.05.92 Jusici 
  8724848Mustafić (Zahir) Senad02.08.62 Zvornik Novo Selo 01.06.92 Bijeli potok 
  873550Mustafić (Omer) Šaban17.03.45 Zvornik Novo Selo 26.05.92 Divic; Zvornik Prije dvije godine porodica cula da je bio ranjen na Čelopeku; da je izlijecen i upucen na rad. 
  8743875Mustajbašić (Safet) Admir02.11.73 Zvornik Zvornik 01.06.92 Bijeli potok 
  8754489Mustajbašić (Izudin) Elvir01.01.72 Zvornik Tršić 01.06.92 Bijeli potok 
  8761125Mustajbašić (Mujo) Hamed10.07.58 Zvornik Tršić 01.06.92 Bijeli potok 
  8773502Mustajbašić (Safet) Ismet03.10.40 Zvornik Tršić 01.06.92 Bijeli potok 
  8784488Mustajbašić (Refa-majka) Izudin16.06.51 Zvornik Tršić 01.06.92 Bijeli potok 
  8791344Mustajbašić (Mujo) Muradif15.03.60 Zvornik Tršić 01.06.92 Bijeli potok 
  8804169Mustajbašić (Mujo) Mustafa01.01.53 Zvornik Tršić 01.06.92 Đulici 
  8811320Mustajbašić (Hasan) Ramiz13.01.60 Zvornik Tršić 01.06.92 Bijeli potok 
  8824036Mustajbašić (Hasan) Ramo01.01.66 Zvornik Tršić 01.06.92 Bijeli potok 
  8834034Mustajbašić (Hasan) Razija01.01.63 Zvornik Tršić 15.06.92 Tršic; Zvornik Odvedena do Subotice; prethodno bila ranjena u Tršicu. 
  8844035Mustajbašić (Hasan) Redep01.01.54 Zvornik Tršić 01.06.92 Beograd 
  8853874Mustajbašić (Safet) Samir12.11.75 Zvornik Zvornik 01.06.92 Bijeli potok 
  8864872Mušanović (Nurija) Džemal01.01.41 Zvornik Zaseok 18.06.92 Zaseok; Zvornik Odveden u Karakaj. 
  8874607Nalić (Ismet) Nesiba01.01.69 Zvornik Zvornik 10.04.92 Zvornik 
  8883522Nuhanović (Šerif) Fehim01.01.28 Zvornik Kaludrani 01.06.92 Bijeli potok 
  8893691Nuhanović (Husein) Ismet22.10.40 Zvornik Petkovci 01.06.92 Bijeli potok 
  8903161Nuhanović (Nurija) Izet01.05.66 Zvornik Kaludrani 01.07.92 Visoka Glavica; Zvornik 
  891889Nuhanović (Huso) Senad02.01.75 Zvornik Kaludrani 01.06.92 Bijeli potok 
  8923524Nuhanović (Fehim) Šemso20.05.56 Zvornik Kaludrani 26.06.92 Kozluk; Zvornik 
  8934530Okanović (Ramo) Fadil01.01.75 Zvornik Grbavci 01.06.92 Bijeli potok 
  8941905Okanović (;) Omer01.01.60 Zvornik Divič 01.04.92 Divic Odveden u Karakaj. 
  8954329Okanović (Šemso) Omer01.01.36 Zvornik Gušteri 01.06.92 Bijeli potok 
  8963290Okanović (Himzo) Ramiz12.12.66 Zvornik Gušteri 02.09.92 Zvornik 
  8973760Okanović (Rizvo) Ramiz17.02.61 Zvornik Donji Grbavci 01.06.92 Bijeli potok 
  8984529Okanović (Ibro) Ramo01.01.52 Zvornik Grbavci 01.06.92 Bijeli potok 
  8994328Okanović (Omer) Reif01.01.58 Zvornik Gušteri 01.06.92 Bijeli potok 
  9002999Okić (Fehim) Fehro25.01.40 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  9012990Omerović (Husein) Agan14.06.47 Zvornik Potočari 01.06.92 Bijeli potok 
  902923Omerović (Dedo) Began07.08.45 Zvornik Grbavci 01.06.92 Bijeli potok kcerke: Fata i Fatima; 
  9033484Omerović (Safet) Edin08.03.75 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  9045255Omerović (Fehim) Fetija22.05.63 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  905967Omerović (Emin) Hajrudin05.12.46 Zvornik Šetići 01.06.92 Šetici; Zvornik Odveden u Karakaj. 
  906963Omerović (Himzo) Hamzo01.01.15 Zvornik Šetići 01.06.92 Odveden u Karakaj. 
  907887Omerović (Husein) Hasan15.06.36 Zvornik Petkovci 01.06.92 Bijeli potok 
  908962Omerović (Hamza) Himzo01.01.46 Zvornik Šetići 01.06.92 Šetici; Zvornik Odveden u Karakaj. 
  9093172Omerović (Juso) Jahija01.01.42 Zvornik Šetići 01.06.92 Bijeli potok 
  9102979Omerović (Suljo) Jusuf06.05.45 Zvornik Đulići 01.06.95 Bijeli potok 
  9114515Omerović (Mehmed) Mehdin05.01.52 Zvornik Sjenokos 01.06.92 Bijeli potok; Zvornik 
  9122989Omerović (Agan) Memsudin27.02.71 Zvornik Petkovci 01.06.92 Bijeli potok 
  913890Omerović (Hasan) Mensur12.07.65 Zvornik Petkovci 01.06.92 Bijeli potok 
  9144605Omerović (Osman) Muharem01.01.57 Zvornik Sjenokos 01.06.92 Bijeli potok 
  9154435Omerović (Omer) Nijaz01.01.68 Zvornik Sopotnik 26.04.92 Kula grad 
  916965Omerović (Jahija) Omer01.01.68 Zvornik Šetići 01.06.92 Šetici; Zvornik Odveden u Karakaj. 
  9174606Omerović (Suljo) Osman01.01.31 Zvornik Sjenokos 01.06.92 Bijeli potok 
  918966Omerović (Emin) Rahmo01.01.49 Zvornik Šetići 01.06.92 Šetici; Zvornik Odveden u Karakaj. 
  9193034Omerović (Suljo) Safet10.08.52 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  920961Omerović (Salih) Salko01.01.58 Zvornik Šetići 01.06.92 Šetici; Zvornik Odveden u Karakaj. 
  9213035Omerović (Suljo) Sulejman05.09.39 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  9223173Omerović (Juso) Zeir19.03.47 Zvornik Šetići 01.06.92 Bijeli potok 
  9233171Omerović (Zeir) Zijad19.11.70 Zvornik Šetići 25.05.92 Majevica 
  9244434Omerović (Omer) Đemail01.02.60 Zvornik Sopotnik 26.04.92 Kula grad 
  9253613Opić (Ramo) Adem01.01.50 Zvornik Mrakodol 01.06.92 Bijeli potok 
  9261221Osmanović (Šaban) Mehmedalij20.03.56 Zvornik Zvornik 30.05.92 Drinjaca 
  927212Osmanović (Šaban) Meho10.03.58 Zvornik Zvornik 30.05.92 Drinjaca 
  9284733Osmanović (Redo) Muhamed30.08.70 Zvornik Kostjerevo 30.05.92 Drinjaca; Zvornik Ostao u domu u Drinjaci. 
  929360Osmanović (Alija) Mujo26.08.51 Zvornik Sopotnik 01.06.92 Klepala; Sopotnik 
  9303482Osmanović (Šaban) Mujo10.10.53 Zvornik Zvornik 30.05.92 Drinjaca 
  9313184Osmanović (Juso) Nedžib01.01.26 Zvornik Kaldrani 01.06.92 Bijeli potok 
  9324778Osmanović (Ramo) Redžo01.01.52 Zvornik Kostjerevo 30.05.92 Drinjaca; Zvornik Ostao u domu u Drinjaci. 
  9334578Osmanović (Šaban) Sefer06.08.63 Zvornik Zvornik 30.05.92 Drinjaca; Zvornik 
  9343620Osmić (Mujo) Jasmin01.01.72 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  9353619Osmić (Ibro) Mujo01.01.49 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  9365149Pargan (Šaban) Murat01.01.57 Zvornik Kaludrani 01.06.92 Kaludrani; Zvornik 
  9371166Pargan (Hrusto) Mustafa17.11.49 Zvornik Petkovci 01.06.92 Bijeli potok 
  9384160Pezerović (Muharem) Enver01.01.66 Zvornik Divič 27.05.92 Divic Odveden u Zvornik. 
  9394304Rahmanović (Hasan) Ismet01.01.45 Zvornik Ramići 01.06.92 Bijeli potok 
  9403767Rahmanović (Rašid) Rašan01.01.64 Zvornik Gušteri 09.04.92 Karakaj 
  9413686Ramić (Tahir) Fetija09.06.53 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  9423611Ramić (Omer) Hajrudin03.10.49 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  9434457Ramić (Mujo) Muhidin25.01.54 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok; Zvornik 
  9444771Ramić (Selim) Mumin01.01.49 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  9453610Ramić (Omer) Murat27.07.45 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  9463534Ramić (Mujo) Mustafa23.05.58 Zvornik Kučić Kula 01.07.92 Bijeli potok 
  9473584Ramić (Tahir) Nedžib01.01.50 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  9485439Rašid (;) Sejdo01.01.25 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  949683Sakić (Ibrahim) Sakib05.06.60 Zvornik Tršić 01.06.92 Bijeli potok 
  9504776Salihović (Husein) Hasan01.01.67 Zvornik Zaseok 09.04.92 Loznica kod Zvornika 
  9513672Salihović (Mehmed) Husein26.01.51 Zvornik Divič 26.05.92 Zvornik 
  9522201Salihović (Ibrahim) Šabanija12.04.54 Zvornik Zvornik 26.05.92 Lipje; Zvornik Zarobljen 
  9534228Salijević (Muharem) Fatmir01.01.64 Zvornik Zvornik 01.04.92 Sarajevo 
  9541737Salkić (Šaban) Nedžada12.07.74 Zvornik Sapna 07.07.92 logor Sušica 
  9554178Salkić (Salko) Nesib25.05.37 Zvornik Sapna 29.05.92 Vlasenica 
  956682Salkić (Ibrahim) Salih01.01.57 Zvornik Tršić 01.06.92 Bijeli potok 
  957999Seferović (Avdo) Bajro01.01.20 Zvornik Zvornik 01.07.92 Zvornik 
  9583025Seferović (Ibrahim) Džemail01.01.65 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  9593525Seferović (Hasan) Husein01.01.66 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  9603026Seferović (Rizvan) Ibrahim25.01.39 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  9613407Seferović (Rizvan) Mehmed01.01.36 Zvornik Zvornik 01.06.92 Bijeli potok 
  9624326Seferović (Ibrahim) Đemail16.08.66 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  9631291Selimović (Safet) Agan18.07.52 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  9641298Selimović (Safet) Alija01.01.61 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  9651297Selimović (Agan) Amir29.08.72 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  9661288Selimović (Safet) Avdija24.11.54 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  9671266Selimović (Rifet) Dževad01.01.71 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  9681268Selimović (Mahmut) Emin03.04.49 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  9691299Selimović (Agan) Emir25.11.74 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  9701290Selimović (Safet) Husein13.03.61 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  9713011Selimović (Hrustan) Ismet12.03.47 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  9721260Selimović (Meho) Mehmed01.01.35 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  9731008Selimović (Mahmut) Mevludin01.02.59 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  9744136Selimović (Smajo) Mirsad01.01.75 Zvornik Petkovci 01.06.92 Bijeli potok 
  9751265Selimović (Hrustan) Osman01.01.66 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  9761267Selimović (Hrustem) Rifet01.01.46 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  9771296Selimović (Mustafa) Safet15.09.45 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  9781261Selimović (Mehmed) Sead01.01.63 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  9794137Selimović (Smajo) Senahid19.06.73 Zvornik Petkovci 01.06.92 Bijeli potok 
  9803018Selimović (Mahmut) Zenun09.05.53 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  9813485Selimović (Rifet) Đevad12.02.71 Zvornik Radova 01.06.92 Bijeli potok 
  9824259Sinanović (Arif) Ramiz01.01.56 Zvornik Šetići 01.06.92 Bijeli potok 
  9833417Skopljaković (Mustafa) Fatima01.01.42 Zvornik Kamenica 01.06.92 bolnica Jakeš ili Garevac 
  9841269Smajić (Hajrudin) Avdo14.05.70 Zvornik Tršić 01.06.92 Bijeli potok 
  9854274Smajić (Džafer) Fahrudin26.06.58 Zvornik Kula grad 01.06.92 Bijeli potok 
  9864240Smajić (Hajrudin) Šemsudin04.02.59 Zvornik Tršić 01.06.92 Bijeli potok; Zvornik Odvezen kamionom prema Karakaju. 
  9874115Smajlović (Ibro) Hariz06.06.59 Zvornik Jusići 27.05.92 Jusici; Zvornik 
  9884428Smajlović (Lutvo) Husein12.11.63 Zvornik Jusići 27.05.92 Jusici; Zvornik 
  9894890Smajlović (Ibro) Ibrahim12.12.49 Zvornik Jusići 27.05.92 Jusici; Zvornik 
  9904891Smajlović (Meho) Ibro01.01.26 Zvornik Jusići 27.05.92 Jusici; Zvornik 
  9915437Smajlović (Fadil) Osman01.01.48 Zvornik Šetići 01.06.92 Bijeli potok 
  9924892Smajlović (Ibro) Ramiz01.01.57 Zvornik Jusići 27.05.92 Jusici 
  9934429Smajlović (Lutvo) Ramo01.01.66 Zvornik Jusići 27.05.92 Jusici 
  994870Smajlović (Mahmut) Smajo01.01.59 Zvornik Zvornik 01.06.92 Bijeli potok 
  9954016Softić (Mehdin) Edhem01.01.76 Zvornik Grbavci 01.06.92 Bijeli potok 
  9964017Softić (Pašan) Mehdin01.01.59 Zvornik Grbavci 01.06.92 Bijeli potok 
  9974048Softić (Pašan) Mešan10.03.51 Zvornik Grbavci 01.06.92 Bijeli potok 
  9985357Subašić (Sulejman) Rasim01.01.38 Zvornik Potočari 01.06.92 Bijeli potok 
  9993905Suljić (Ramo) Arif01.01.54 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  10003438Suljić (Ramo) Sakib29.03.49 Zvornik Tršić 01.06.92 Bijeli potok 
  10013816Suljić (Salih) Sead28.09.67 Zvornik Mrakodol 01.06.92 Bijeli potok 
  10021343Suljić (Mehmed) Sejfo28.06.53 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok; Zvornik 
  10034527Tahić (Hasan) Adil01.01.41 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  10045431Tahić (Husein) Agan01.01.45 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  1005622Tahić (Hasan) Amir01.01.73 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  10064823Tahić (Meho) Avdo01.01.25 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok snaha Habiba 1944.; 
  10074526Tahić (Adil) Fadil01.01.65 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  1008690Tahić (Mustafa) Fehim20.03.43 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  10094308Tahić (Salko) Hasan01.01.51 Zvornik Kučić Kula 01.07.92 Bijeli potok 
  10104724Tahić (Smail) Ibro24.04.61 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  10113913Tahić (Mustafa) Ismet01.01.51 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  10124822Tahić (Mustafa) Mehmed01.01.36 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  10135432Tahić (Agan) Mirsad01.01.68 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  10143609Tahić (Husein) Mustafa17.11.56 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  10154322Tahić (Salko) Muzafir01.01.56 Zvornik Kučić Kula 01.07.92 Bijeli potok 
  10164723Tahić (Alija) Smail01.01.35 Zvornik Kučić Kula 01.06.92 Bijeli potok 
  10171328Terzić (Sejdo) Admir12.08.75 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  10184351Terzić (Husein) Agan01.01.42 Zvornik Đulići 01.05.92 Đulici 
  10191329Terzić (Salko) Avdija01.01.63 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  10205438Terzić (Radžid) Hasan01.01.69 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  10213625Terzić (Rifet) Mirzet28.10.72 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  10223481Terzić (Salko) Muriz01.01.55 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  10233624Terzić (Ahmet) Rifet01.01.53 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  10241330Terzić (Salko) Zijo01.01.57 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  10251188Topalović (Ibrahim) Aljo01.01.47 Zvornik Mrakodol 01.07.92 Bijeli potok 
  10264Topalović (Husein) Izet01.01.56 Zvornik Mrakodol 01.06.92 Bijeli potok 
  10271189Topalović (Himzo) Muhamed01.01.65 Zvornik Mrakodol 01.05.92 Bijeli potok 
  10284475Vejzović (Mujo) Veiz01.01.23 Zvornik Sapna 06.07.92 Zvornik 
  1029539Vilić (Haso) Mujo10.07.59 Zvornik Divič 26.05.92 Divic; Zvornik Prije dvije godine supruga cula od logoraša da je odveden na razmjenu. 
  10303695Zubić (Ibro) Osman01.01.29 Zvornik Zvornik 06.07.92 Zvornik 
  10314237Šabanović (Abid) Agan29.01.36 Zvornik Gušteri 05.07.92 Gušteri; Zvornik Odveden prema Zvorniku. 
  10322900Šabić (Alija) Halil23.10.59 Zvornik Grbavci 21.05.92 D.Glumina; Zvornik 
  10335179Šabić (Omer) Hasan01.01.62 Zvornik Zvornik 22.05.92 Zvornik 
  10345180Šabić (Mehmed) Omer01.01.30 Zvornik Grbavci 22.05.92 Zvornik 
  1035561Šahbegović (Hajro) Ismail05.01.61 Zvornik Grbavci 25.05.92 Brezik; Memici 
  10363906Šahbegović (Meho) Mejrema01.01.49 Zvornik Grbavci 03.10.92  
  10374235Šerifović (Husein) Enes01.01.69 Zvornik Klisa 01.06.92 Bijeli potok 
  10383688Đafić (Agan) Mirsad27.07.63 Zvornik Donji Grbavci 01.06.92 Bijeli potok 
  10391183Đafić (Šahman) Salih07.10.40 Zvornik Grbavci 01.06.92 Bijeli potok 
  10403636Đihić (Sulejman) Mirsad22.04.60 Zvornik Divič 27.05.92 Zvornik 
  10413637Đihić (Sulejman) Suad22.06.65 Zvornik Divič 27.05.92 Zvornik 
  10423395Đinić (Avdija) Hazim16.09.64 Zvornik Petkovci 01.06.92 Bijeli potok 
  10433398Đinić (Avdija) Muhamed25.02.74 Zvornik Petkovci 01.06.92 Bijeli potok 
  10443396Đinić (Avdija) Mustafa24.09.53 Zvornik Petkovci 01.06.92 Bijeli potok 
  10455041Đinić (Ahmet) Sabit01.01.64 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  10464997Đulić (Nedžib) Agan10.06.46 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  10473162Đulić (Uzeir) Agan12.04.32 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  10483163Đulić (Agan) Ahmet27.01.51 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  10491373Đulić (Sulejman) Emin05.05.65 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  10501292Đulić (Halil) Hajrudin20.10.66 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  10511293Đulić (Halil) Halčo03.10.52 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  10524417Đulić (Ibro) Ismet28.08.61 Zvornik Đulići 01.07.92 Bijeli potok 
  10531294Đulić (Halil) Jusuf23.10.61 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  10544546Đulić (Adem) Nermin01.01.75 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  10554545Đulić (Adem) Neđad01.01.70 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  10561295Đulić (Halil) Omer01.01.56 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  10574828Đulić (Ibro) Rifet15.03.50 Zvornik Đulići 01.07.92 Bijeli potok 
  10581304Đulić (Rašid) Sabit24.10.67 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  10594996Đulić (Agan) Sead05.06.69 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  10604995Đulić (Agan) Senad27.05.75 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  10611374Đulić (Husein) Sulejman12.03.37 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  10623606Đulić (Nedib) Đemil01.01.35 Zvornik Đulići 01.06.92 Bijeli potok 
  10635201Ćerimović (Ejub) Ahmet05.01.57 Zvornik Divič 23.05.92 Divic 
  10644323Ćerkić (Salko) Nurija01.01.53 Zvornik Kučić Kula 01.07.92 Bijeli potok 
  1065746Čektavica (Sejfo) Hazim19.11.56 Zvornik Tršić 01.06.92 Bijeli potok 
  1066747Čektavica (Sejfo) Ohran01.01.58 Zvornik Tršić 01.06.92 Bijeli potok 
  1067748Čektavica (Ohran) Sejfo01.01.40 Zvornik Tršić 01.06.92 Bijeli potok 
  10682984Čirak (Nezir) Fehim10.10.68 Zvornik Grbavci 22.05.92 Grbavci 
  10694355Čirak (Mujo) Husein01.01.24 Zvornik Grbavci 01.05.92 Grbavci; Zvornik 
  10704608Čirak (Hrusto) Husref03.08.68 Zvornik Grbavci 22.05.92 Ciraci; Zvornik Odveo ga Markovic Vlado iz Grbavca. 
  10714895Čolić (Mujo) Fahrudin26.07.60 Zvornik Petkovci 01.06.92 Bijeli potok 
  10723506Čolić (Jusuf) Nasuf01.01.68 Zvornik Kaludrani 01.06.92 Bijeli potok 
  1073878Čolić (Bego) Salko01.01.24 Zvornik Zvornik 03.06.92 Tomici; Zvornik 
  10743583Čolić (Osman) Selim01.01.57 Zvornik Kaludrani 01.06.92 Bijeli potok 
  1075877Čolić (Salko) Šefik01.01.54 Zvornik Kaludrani 03.06.92 Zvornik 
  10761892Ferhatbegović (Ragib) Muhamed10.03.68 Šekovići Paprača 20.05.92 Šekovici Uhvacen u Šekovicima. 
  10771893Ferhatbegović (Osman) Rašid01.01.40 Šekovići Paprača 30.05.92 Šekovici Bio u logoru Sušica. 
  srebrenica_spisak- 71581 - 11.07.2012 : Zeljko Tomic Sokolac - best (5)


  Najveći masakr ili najveća prevara u zadnjih 50 godina (drugi dio)

  Nakon svega par sati razgledanja spiska, moj utisak je da na njemu ima više osoba za koje je MUP FBIH registrovao prijavu o nestanku, nego onih koji su stvarno žrtve rata. Zbog toga više nisam siguran ni kako da isti nazove: "spisak nestalih" ili "spisak poginulih". U jedno sam siguran, ovo je "spisak poginulih vojnika" jer 99% navedenih osoba su bili vojni obveznici.


  Spisak koji sam sebe negira

  Na spisku tkz. Srebreničkog masakra se nalazi i Sejmenović (Husein) Nermin za koga u istom piše da je nestao iz Bijeljine 17. juna 1994. godine. Međutim, na spisku piše i to da je ista osoba nakon završetka rata oslobođena od radne obaveze na kojoj se Nermin nalazio. Na spisku piše i tačan datum Nerminovog puštanja na slobodu: 11. 1. 1996. godine.

  Drugim riječima, spisak tkz. "Srebreničkog masakra" objašnjava sve sem činjenice da Nedžad Sejmenović nema nikakve veze sa Srebrenicom a možda i ne zna da se nalazi na istom.

  Avdić (Mušan) Kemala koji je, vjerovali ili ne, nestao u Zagrebu, ali smo i za njegov "nestanak" krivi upravo mi Srbi! Moja lična pretpostavka da se Kemo zaboravio javiti nani, pa se ona zabrinula i nazvala MUP. Iskreno se nadam da se Kemal vratio kući, nakon što je "obrstio" bar jednu Hrvaticu.

  Ahmetović (Mujo) Tale je rođen 6. 3. 1959. godine u Hrnjčićima kod Bratunca. Nestao 12. maja 1993. godine u Crnoj Gori pa se ne javlja porodici.

  Bećirović (Ahmet) Meho je rođen 1952. godine u Hrnjčićima. Nestao je kod Bratunca a njegova porodica ima podatke da živi negdje u Srbiji.

  Šehić (Mevludin) Munever, rođen 1979. godine u Tegare kod Bratunca. Nestao na početku rata, porodica ima podatke da je boravio u Sremčici kod Beograda.

  Ni Ćorović (Meho) Hamida nema nikakve veze sa Srebrenicom. Ova srednjovječna Žena je rođena u Foči. Nakon što nas je rat raselio na sve strane svijeta, prema saznanjima porodice Hamida se snašla negdje u Rožajima ili Makedoniji. Iskreno vjerujem da se nakon rata vratila na naše prostore živa i zdrava.

  Avdić (Nedib) Zikret je rođen 15. 03. 1971. godine u Šubinu kod Srebrenice. Njegov nestanak je prijavljen 15. maja 1992. godine. Zikret se javio 12. 7. 1993. godine iz Beograda. Vjerovatno čovjeku nije bilo do rata pa zapalio u Srbiju.

  Čamdžić (Juho) Ševal je rođen 1971. godine. Nakon što pročitah podatke objavljene uz tkz. "Spisak Srebreničkog masakra", povezah nekoliko informacija sa kojima raspolažem od ranije. Naime, jednom prilikom, dok sam bio na Palićkom jezeru, jedan subotički funkcioner mi ispriča da je u toku rata TV BiH objavila da se na Palićkom Jezeru nalazi nekakav "koncentracioni logor" srbijanskih vlasti. Pošto se u to vrijeme provjera dokumentacije za pasoše radila isključivo u Beogradu, subotički funkcioneri su im podjelili pasoše sa sa srpskim imenima i uspješno ih prebacili u Mađarsku. Po saznanju Ševalove porodice, i on je dobio pasoš ali im nije poznato u u koju je stranu zemlju otišao.

  Alić (Ahmo) Nezir je rođen 1958. godine u Grujevićima kod Srebrenica se javio se iz Aleksinca u Srbiji gdje radi u rudniku. U ona teška, ratna vremena kada telefoni nisu radili Nezir se javio se preko "pokidanih veza".

  Hasanović (Hajrudin) Abdulah, rođen 1972. godine, se takođe našao na spisku tkz. "Srebreničkog masakra" uprkos tome što je, prema podacima iz jula 1994. godine, ovaj momak svojoj porodici poslao pismo da se nalazi u Smederevskoj Palanci, gdje je smješten kod nekog prijatelja, vjerovatno Srbina.

  Muminović (Sulejman) Sabirija je rođen 1966. godine u Barakovićima kod Srebrenice. Prema podacima sa ovoga spiska vidi se da se nalazi u Titovom Užicu.

  Suljić (Idriz) Bajro je rođen 1959. godine u Pusmlićima kod Srebrenice. U aprilu 1992. godine se nalazio u Herceg Novom.

  Bečić (Šefko) Safet vjerovatno i ne zna da se nalazi na spisku "Srbreničkog masakra". Rođen je u mjestu Kotorsko kod Doboja i vrlo je moguće da nikada u svome životu nije bio u Srebrenici. Njegova porodica je još u toku rata imala podatke da je bio u Srbiji.

  Odobašić (Suljo) Hadžira takođe nema ništa sa Srebrenicom. Nakon pada Foče još davne 1992. godine, ova starica od 83 godine je viđena u Kalinoviku, promrzla i bolesna, na putu za Sarajevo.

  I na kraju ovog mog prvog dijela da naznačim i par stvari. Moja namjera nije da na ovom mjestu ismijavam sudbinu nevinih ljudi koji su prošli kroz strahote rata, nego da ukažem na ozbiljne propuste bosansko-hercegovačkih vlasti koje se čak nisu ni potrudile da prikriju najveću prevaru 20. vijeka poznatu pod nazivom "Srebrenički masakr". Stavljanje živih među mrtve je bio jako nizak potez, koji je doveo do toga da ni oni koji su stvarno nastradali u Srebrenici ne mogu da nađu svoj mir na onom svijetu.

  U mom prvom prilogu na ovu temu sam se bavio sa 1180 osoba koje su stavljene na spisak tkz. "Srebreničkog masakra", mnogo prije nego što se taj nemili događaj i desio. Jedno je sigurno: ova imena nisu smjela da se nađu na ovom mjestu bez obzira da li se desio zločin ili nije. A sve su prilike da je većina ovih osoba dočekala kraj rata.

  U narednim prilozima ću se baviti sa preostalim dijelom spiska, tj. osobama koje su, po neprovjerenim tvrdnjama razno-raznih institucija i pojedinaca, nestale upravo u vremenu kada se desio tkz. "Srebrenički masakr".

  Posebnu pažnju ću obratiti na duplikate. Njih ima jako mnogo i uglavnom su posledica grešaka u kucanju i višestrukih prijava. Za otkrivanje duplikata će mi trebati i vaša pomoć, a ostaviću mogućnost i da svako od vas može da mi da povratnu informaciju da li je neka osoba sa pomenutog spiska viđena živa nakon rata.

  Ne znam da li će vam se svidjeti ovaj moj prvi izvještaj, ali takvih će u narednim mjesecima biti još nekoliko. Jer, neko mora da uradi i ono za što su drugi plaćeni!
  srebrenica_spisak- 86841 - 30.09.2013 : Mrki Zvornik - best (2)

  Komentar na spisak


  Koji je glupan pisao ovaj spisak? Ovi Nukići nisu opština Živinice nego Zvornik, ova Manjić (Ismet) Naila ona je sa svima ostalim Manjićima, ukupno 70-75 zarobljenih od strane četnika, uglavnom muškarci i par djevojaka, su završili u Sušici u logoru gde su neki muškarci pobijeni a žene i djeca su razmjenjeni. Ima toga dosti za pričat!

  Mrki,

  ovaj spisak su sastavljali tvoji muslimani, znači oni su "glupani".
  srebrenica_spisak- 87031 - 19.10.2013 : Sesti odred Zvornik - best (0)

  Civili nastradali još 1992. godine


  vi ste stvarno nevjerovatni pa covjece ako I jedno od ovih imena nadjes na spisku zrtava genocide iz srebrenice 95 ja cu licno sve one kamene ploče pojesti (sažvakati) sa ovog spiska su uglavnom civili koji su ubijeni 1992. godine. Čemu tolika laž i šta dobijete od toga? Mislite i vi umirati?
  srebrenica_spisak- 93669 - 21.09.2015 : - best (0)

  Moj babo


  Moj babo je na ovom spisku i nije uopšte na spisku srebreničkih žrtava genocida.

  Idi na stranu - |1|2|