fix
Logo
fix
Nalazite se na Rat1992-SREBRENICA_DUPLIKATI
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje
Za pregled svih najnovijih poruka kliknete ovdje

srebrenica_duplikati- 72464 - 09.08.2012 : Zeljko Tomic Sokolac - best (5)


Srebrenica: Srpski narod osuđen za genocid - zbog nečijih greški u kucanjuU modernom sudskom sistemu nikada nije zabilježen slučaj da je neko osuđen za ubistvo a da pri tome nisu sakupljeni dokazi, saslušani svjedoci, i urađena obdukcija za svaku ubijenu osobu.

Jedini izuzetak za ovo pravilo je Srebrenica! Specijalna komisija koju je formirala Vlada Republike Srpske je, zbog ograničenja u vremenu, nekoliko spiskova od preko 150. 000 imena, svela na 7108 i to je postao zvanično priznat spisak sa kojim danas barataju i političari i istoričari.

Ono što je posebno interesantno, nije učinjen nikakav dodatni napor da se raskrinka zavjera koja je do sada bila srpski kamen oko vrata, a sve više postaje muslimanska sramota. Ovo zadnje uglavnom zahvaljujući pojedincima, poput mene, koji pokušavaju da speru ljagu sa srpskog naroda...

Ni jedan obrazovan čovjek ne bi povjerovao da se u savremenom društvu neko može optužiti zbog - greške u kucanju. Možda se to nikada nije desilo nekom pojedincu, ali jeste srpskom narodu! Na zvaničnom spisku vezanog za "slučaj Srebrenica" sam za manje od 24 sata uspio da pronađem gotovo 600 duplikata, što je skoro 10% od ukupnog broja upisani na spisak.

Moj rad na ovom spisku se nastavlja, a i vi možete pomoći tako što na ovaj forum upišete vaše zapažanje u vezi duplikata...

Mislim da je svaki dalji komentar vezan za ovo pitanje - suvišan. Spisak možete pogledati ispod ovog članka, izuzev ako isti čitate na stranici "Najnoviji" pa ćete u tom slučaju morati da kliknete OVDJE.

Napomena

Na spisku su vam na raspolaganju sledeće kolone:

  1. R. B. - brojač duplikata
  2. Dosje - redni broj sa zvaničnog spiska
  3. Prezime (Otac) Ime - podaci o nestaloj osobi. Ovi podaci veoma često imaju greške u kucanju.
  4. Datum rođenja - ovaj podatak nije toliko bitan za određivanje duplikata jer su nestanak veoma često prijavljivale tetke i komšinice, koje veoma često nemaju blage veze o nečijem datumu rođenja.
  5. Mjesto rođenja - i ovaj podatak je jako podložan greškama
  6. Podnosilac prijave - ovo je veoma važan podatak, pogotovu ukoliko je u njemu navedeno ime supruke ili majke.


O tačnosti spiska

Na spisak sam dodao samo podatke za koje sam jako siguran da su duplikati. Ipak, ukoliko uočite neku grešku molim vas da mi to prijavite, ja ću je rado ispraviti.

Stvarni broj duplikata i nepostojećih osoba je daleko veći, ali ja nisam imao dovoljno argumenata da neke osobe skinem sa spiska. Primjera radi, na zvaničnom spisku postoji na desetine osoba sa istim imenom, imenom oca i prezimenom, ali različitim datumom i mjestom rođenja pa takve nisam skidao sa spiska.

Osobe koje su ubijene više puta u tkz. Srebreničkom masakru

R.B. Dosje Prezime (otac) ime Datum
rođenja
Mjesto rođenja Prijava
nesanka
Podnosilac prijave o nestanku
 1583Abdurahmanović (Hrusto) Junuz1939 Srebrenica, Radovčići11.07.95 supruga Abida Abdurahmanović Abida supruga 
16044DuplikatAvdurahmanović (Hrusto) Junuz19.04.39 Srebrenica, Radovčići11.07.95 supruga Abida supruga Abida supruga 
 1431Ademović (Džemal) Džemo22.03.75 Bratunac, Pobude11.07.95 majka Fatima 1948.; braca Džemail i Nail; sestre Muška i Fata Ademović Fatima majka 
26379DuplikatAdemović (Džamal) Džemo22.03.75 Bratunac, Pobude12.07.95 majka Ademović Fatima majka fatima majka 
 5011Ademović (Džemal) Fatmil17.09.80 Bratunac, Pobude11.07.95 majka Fatima 1948.; sestra Fata 1977.; brat Nail 1973.; Ademović Nail brat 
3456DuplikatAdemović (Džemal) Fatmir1981 Bratunac, Pobude11.07.95 majka Fatima 1948.; braca:Džemail 1971.; Nail 1973.; sestre:Fata 1977.; Muška 1969. Ademović Fatima majka 
44302DuplikatAdemović (Đemal) Fatmir1981 Bratunac, Pobude11.07.95 majka Fatima 1948.; braca:Đemail 1971.; Nail 1973.; sestre:Fata 1978.; Muška 1969. Ademović Fatima majka 
 3128Ademović (Suljo) Mesud1965 Srebrenica, Bostahovine11.07.95 supruga Džemila 1965.; kćerka Almira 1991. Ademović Džemila supruga 
53699DuplikatAdemović (Suljo) Mensud1965 Srebrenica, Sućeska11.07.95 supruga Đemila 1967.; kćerka Almira 1992. Ademović Đemila supruga 
 5986Ademović (Ramo) Mustafa15.03.29 Zvornik, Novo Selo11.07.95 supruga Kada supruga Kada supruga 
64162DuplikatAdemović (Ramo) Mustafa15.03.29 Zvornik, Novo Selo11.07.95 supruga Kada 1935.; kćerka Fehima 1962. Ademović Fehima kćerka 
 5496Ademović (Mehmedalij) Osman03.10.61 Srebrenica, Šušnjari11.07.95 otac Mehmedalija 1935.; majka Hata 1932.; sestra Ibrima 1965.; Ademović Ibrima sestra 
7102DuplikatAdemović (Mehmedalija) Osman03.10.61 Srebrenica, Šušnjari11.07.95  
 2973Ahmetović (Began) Džemil17.04.54 Zvornik, Klisa01.06.92 supruga Mina; djeca:Nešad i Mirza Ahmetović Mina supruga 
83974DuplikatAhmetović (Began) Đemil1954 Zvornik, Klisa01.06.92 supruga Mina 1955.; djeca:Nešad 1977.; Mirza 1981. Ahmetović Mina supruga 
 6184Ahmetović (Salih) Salko30.10.63 Bratunac, Pirići13.07.95 supruga Ahmetović Behara supruga Behara supruga 
93453DuplikatAhmetović (Salih) Salko30.10.63 Bratunac, Pirići11.07.95 supruga Behara 1965.; djeca:Salih 1986.; Avdulah 1987.; Sanel 1991.; Saib 1993. Ahmetović Behara supruga 
 2745Ahmetović (Hakija) Semid22.06.75 Srebrenica, Žedanjsko11.07.95 majka Hana; sestra Sedina Ahmetović Hana majka 
104900DuplikatAhmetović (Hakija) Senid22.06.75 Srebrenica, Žedanjsko11.07.95 majka Hana 1952.; sestra Sedina 1977.; Ejubović Hana dajnica 
 6421Ahmić (Jusuf) Ahmo15.02.57 Bratunac, Jagodnja11.07.95 supruga Amić Fatima supruga Fatima supruga 
112794DuplikatAhmić (Jusuf) Ahmo15.02.57 Bratunac, Jagodnja11.07.95 majka Hasiba 1934.; otac Jusuf 1934.; supruga Fatima 1959.; djeca:Almir i Admir 1981.; Almira 1982.; Almić Fatima supruga 
 5805Ahmić (Ahmet) Senad01.09.63 Bijeljina, Bijeljina11.07.95 supruga Sabra; otac Ahmo; majka Hidajeta; djeca Samir i Sanel Ahmić Ahmo otac 
124368DuplikatAhmić (Ahmet) Senad1966 Bratunac, Bratunac11.07.95 supruga Sabra 1966.; djeca:Semir 1987.; Sanel 1991.; Hafizović Kadira snaha 
 415Alemić (Alija) Mehmedalija20.05.72 Srebrenica, Kutuzero11.07.95  
132444DuplikatAlemić (Alija) Mehmedalij20.05.72 Srebrenica, Kutuzero11.07.95 majka 
 6183Alihodžić (Idriz) Ekrem10.11.71 Bratunac, Podčauš11.07.95 majka Alihodžić Zejna majka Zejna majka 
14801DuplikatAlihodžić (Idriz) Ekrem1972 Bratunac, Podčauš11.07.95  
 6214Alihodžić (Ćamil) Ramadan20.09.54 Srebrenica, Močevići12.07.95 supruga Izeta supruga Izeta supruga 
15816DuplikatAlihodžić (Ćamil) Ramadan20.09.45 Srebrenica, Močevići12.07.95  
 6215Alihodžić (Ramadan) Senad09.10.75 Srebrenica, Močevići11.07.95 majka Izeta majka Izeta majka 
16826DuplikatAlihodžić (Smail) Senid1973 Srebrenica, Močevići14.07.95  
 1287Alispahić (Hamdija) Mirsad1978 Srebrenica, Jagliši11.07.95 majka Fata Hodžić Sadika sestra 
171286DuplikatAlispahić (Hamdija) Mirzet1978 Srebrenica, Jagliši11.07.95 majka Fata Hodžić Sadika sestra 
 361Alić (Džemal) Amir17.06.78 Ljubovija, Ljubovija13.07.95 majka Ajka 1954.; braca:Damir 1977.; Ermin 1982. Alić Ajka majka 
18458DuplikatAlić (Džemal) Amir17.06.78 Ljubovija, Ljubovija  
 3113Alić (Alaga) Bajro02.01.59 Srebrenica, Brezovice11.07.95 supruga Tima 1960.; djeca:Mersid 1984.; Mersed 1987. Alić Tima supruga 
19471DuplikatAlić (Alaga) Bajro02.01.59 Srebrenica, Brezovice11.07.95  
 1217Alić (Šaban) Haso1960 Srebrenica, Brezovice11.07.95 supruga Mevlida 1960.; djeca:Semir 1982.; Suada 1984.; Mirzet 1985.; Nihada 1988.; Zijada 1993.; Edin 1995. Alić Mevlida supruga 
203994DuplikatAlić (Šaban) Huso1960 Srebrenica, Brezovice11.07.95 supruga mevlida 1960.; djeca:Semir 1982.; Suada 1984.; Mirzet 1985.; Nihada 1988.; Zijada 1992.; Elvis 1995. Alić Mevlida supruga 
 1674Alić (Hamed) Ibrahim1970 Višegrad, Višegrad11.07.95 supruga Fetija 1972.; djeca:Muhamed 1991.; Mahir 1995.; majka Razija 1950.; sestra Azra 1978. Smajlović Šemsa sestra 
215786DuplikatAljić (Hamed) Ibrahim01.05.70 Višegrad, Višegrad12.07.95 supruga Fetija; djeca Muhamed i Mahir i majka Razija Aljić Fetija supruga 
 756Alić (Alija) Mevludin07.01.62 Srebrenica, Brezovice11.07.95 majka Hatidža 1944.; supruga Safeta 1966.;sinovi:Mersudin 1987.; Alija 1992.; kćerka Enisa 1992. Alić Safeta supruga 
221338DuplikatAlić (Ahmo) Mevludin17.08.62 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 otac Ahmo; majka Nezira Avdić Mevlida sestra 
 1184Alić (Mevludin) Mirsad1974 Bratunac, Biljača11.07.95 supruga Silvana; kćerka Adelina Alić Silvana supruga 
235315DuplikatAlić (Mevludin) Mirsad01.02.74 Bratunac, Biljača11.07.95 supruga Silvana 1972.; kćerka Adelina 1994. Alić Mina majka 
 1943Alić (Bajro) Osmo08.05.81 Ljubovija, Ljubovija11.07.95 majka Tima 1960.; braca:Mersid 1984.; Mersed 1987.; Alić Tima majka 
243671DuplikatAlić (Bajro) Osman1981 Srebrenica, Brezovica11.07.95 majka Tima 1960.; braca:Mersid 1984.; Mersed 1987. Alić Fahrudin amidža 
 3148Alić (Osman) Rešid1944 Srebrenica, Brezovica11.07.95 supruga Zehra 1944.; djeca:Refik 1969.; Zuhra 1975.; Šuhra 1974.; Refija 1979. Alić Zumra kćerka 
254577DuplikatAlić (Osman) Rašid1944 Srebrenica, Brezovice11.07.95 supruga Zuhra 1945.; djeca:Refik 1969.; Zuhra 1975.; Šuhra 1976.; Refija 1979.; Alić Fahrudin rodak 
 4307Alić (Ferid) Sakib1961 Srebrenica, Potočari11.07.95 otac Ferid 1926.; majka Fehima 1926.; sestra Kada 1954. Salkić Kada sestra 
26718DuplikatAlić (Ferid) Sakib1964 Srebrenica, Potočari11.07.95  
 5360Alić (Hasan) Samet1961 Zvornik, Klisa01.06.92 supruga Zejna 1965.; sin Emrah 1991. Alić Zejna supruga 
273308DuplikatAlić (Hasan) Somed15.07.62 Zvornik, Klisa01.06.92 supruga Zejna; sin Emsah Alić Zejna supruga 
 3217Alić (Mursal) Sevlet23.08.75 Srebrenica, Poljak11.07.95 majka Fatima 1948.; braca:Almir 1978.; Hazim 1979.; Admir 1983.; Nisad 1989.; sestre:Hafiza 1981.; Albina 1982. Alić Fatima majka 
283788DuplikatAlić (Mursen) Sevlet1977 Srebrenica, Poljak11.07.95 Alić Fadila tetka 
 2458Alić (Šefko) Vahdet1974 Srebrenica, Knezovi11.07.95 roditelji Alić Mehida snaha 
296137DuplikatAlić (Ševko) Vahdet01.03.74 Srebrenica, Šulice11.07.95 majka Alić Hamida majka Hamida majka 
 6114Alić (Alija) Šukrija27.09.40 Bratunac, Jagodnja11.07.95 supruga Alić Aza supruga Aza supruga 
30771DuplikatAlić (Alija) Šukrija12.03.38 Srebrenica, Trubari12.07.95  
 2294Aljkanović (Ibrahim) Nijazija20.06.68 Srebrenica, Poljak11.07.95 majka Đulesma 1945.; otac Ibrahim 1947.; supruga Mirsada 1972.; kćerka Anela 1994. Aljkanović Mirsada supruga 
315893DuplikatAljkanović (Ibran) Nijazija20.06.68 Srebrenica, Šulice11.07.95 supruga Mirsada;dijete Anela brat Kemal brat 
 5886Aljkanović (Ibrahim) Đemo1970 Srebrenica, Poljak11.07.95 majka Đulesma; otac Ibrahim; brat Kemo i brat Nijazija nesto rodica Nijaza rodica 
325894DuplikatAljkanović (Ibran) Đemo1973 Srebrenica, Šulice11.07.95 supruga Safija brat Kemal brat 
 6170Aljukić (Bećo) Mehmedalij02.10.63 Vlasenica, Nedeljišta11.07.95 supruga Aljukić Aiša supruga Aiša supruga 
331650DuplikatAljukić (Bećo) Mehmedalij10.02.63 Vlasenica, Nedeljišta11.07.95 majka Alija 1938.; otac Beco 1937.; supruga Aiša 1964.; sinovi:Mersad 1984.; Meris 1990. Aljukić Aiša supruga 
 6013Atić (Safet) Ibro25.05.75 Srebrenica, Šubin11.07.95 otac Safet otac Safet otac 
345994DuplikatAtić (Safet) Ibro25.05.75 Srebrenica, Šubin11.07.95 otac Safet otac Safet otac 
 5444Atić (Abdurahman) Suljo1946 Srebrenica, Milačevići11.07.95 supruga Zejna; djeca:Amira; Amir Mustafić Dževahira sestra 
353535DuplikatAtić (Avdurahman) Suljo1945 Srebrenica, Milačevići11.07.95 supruga Zejna; djeca:Amir; Amira Mustafić Đevahira sestra 
 5678Avdić (Kadrija) Bajazit1976 Srebrenica, Šulice12.07.95 Hava majka i Kadir brat Alić Hava majka 
3661DuplikatAvdić (Kadrija) Bajazit1976 Srebrenica, Šulice11.07.95 majka Hava 1955.; brat Kadir 1980. Avdić Hava majka 
 404Avdić (Arif) Elvir1972 Zvornik, Klisa01.06.92 majka Tima 1945.; sestre:Sadeta 1968.; Sabaheta 1970.; brat Munib 1969. Avdić Tima majka 
375264DuplikatAvdić (Arif) Elvis1972 Zvornik, Klisa01.06.92 majka Tima 1945.; brat Munib 1967.; sestre:Sadeta 1965.; Sabaheta 1969. Avdić Mirzeta snaha 
 5791Avdić (Malčo) Sadik07.07.66 Srebrenica, Ljeskovik11.07.95 otac Malco Avdić Malco otac 
385975DuplikatAvdić (Malčo) Sadik07.07.66 Srebrenica, Ljeskovik11.07.95 otac Malco; majka Fazila kćerka Senida otac Malco otac 
 3388Avdić (Suljo) Senad11.03.77 Srebrenica, Ljeskovik11.07.95 majka Mevlida 1957.; sestre:Senada 1974.; Hankijaa 1987.; braca:Suad 1979.; Mevlid 1980.; Sead 1983.; Senid 1991.; Sanel 1993. Avdić Senada sestra 
395957DuplikatAvdić (Sefer) Senad20.03.73 Srebrenica, Lipovac11.07.95 supruga Maida supruga supruga 
 6015Avdić (Husein) Senahid10.07.76 Bratunac, Pervani11.07.95 majka Alma majka Alma majka 
401581DuplikatAvdić (Husejin) Senahid28.10.76 Bratunac, Pervani11.07.95 majka Alma 1953.; sestra Almedina 1981.; braca:Zejad 1979.; Jusuf 1974. Avdić Alma majka 
 1954Bajramović (Suljo) Adem1954 Srebrenica, Dobrak11.07.95 supruga Hadžira 1960.; djeca:Edisa 1980.; Edin 1988. Bajramović Hadžira supruga 
411288DuplikatBajramović (Suljo) Azem28.04.54 Srebrenica, Dobrak18.07.95  
 2226Bajramović (Alija) Mehmedalij26.02.44 Srebrenica, Dobrak11.07.95 supruga Mevlida 1950.; djeca:Hajrudin 1973.; Šemsudin 1971.; Enisa 1979.; Fetija 1968.; Bajramović Hajrudin sin 
421296DuplikatBajramović (Alija) Mehmedalija26.02.44 Srebrenica, Dobrak11.07.95  
 3106Bašić (Hasan) Hasib26.01.59 Vlasenica, Cerska11.07.95 supruga Nezira 1960.; djeca:Elvir 1984.; Elvira 1985. Husejnović Salih rodak 
431822DuplikatBašić (;) Hasib26.01.59 Bratunac, Pobude11.07.95 supruga Nezira 1960.; sin Eldo; kćerka Eldina Husejnović Salih rodak 
 6027Becirović (Osmo) Adil04.02.57 Vlasenica, Pomol11.07.95 supruga Hava supruga Hava supruga 
445131DuplikatBecirović (Osmo) Adil1954 Vlasenica, Pomol11.07.95 supruga Hava 1959.; djeca:Adela 1981.; Admira 1982.; Anesa 1989.; Becirović Mušan brat 
 1628Becirović (Ahmet) Meho05.04.52 Bratunac, Hrnjčići11.07.95 sestra Naza Selimović Naza sestra 
451386DuplikatBecirović (Ahmet) Meho1952 Bratunac, Hrnjčići05.04.92 majka Džemila 1925. Becirović Džemila majka 
 2341Becirović (Sabrija) Murat1969 Srebrenica, Opeći15.07.95 sestre: Selima; Sabaheta; Sabrija; brat Ernad Hafizović Halid rodak 
461442DuplikatBecirović (Sabrija) Murat1969 Srebrenica, Opetci  
 313Becirović (Kiram) Seid1971 Srebrenica, Opetci11.07.95 majka Šeca Becirović Šeca majka 
471460DuplikatBecirović (Kiram) Seid1971 Srebrenica, Opetci  
 6478Beganović (Ahmet) Mehmedalij06.02.67 Zvornik, Drinjača11.07.95 supruga Beganović jasmina supruga jasmina supruga 
483665DuplikatBeganović (Ahmet) Mehmedalij1967 Zvornik, Drinjača11.07.95 supruga Jasmina 1971.; djeca:Avdo 1989.; Remza 1992. Baraković Hajrija sestra 
 6471Beganović (Dedo) Nijazija10.01.55 Srebrenica, Močevići11.07.95 majka Beganović Refija majka Refija majka 
493215DuplikatBeganović (Dedo) Nijaz1955 Srebrenica, Močevići11.07.95 majka Raifa 1920.; supruga Hava 1960.; djeca:Nizama 1978.; Bajrama 1979.; Aziz 1981.; Sanela 1983. Beganović Hava supruga 
 4140Beganović (Ramiz) Safet16.01.69 Bajna Bašta, Bajna Bašta11.07.95 supruga Mujesira 1971.; sin Alen 1991. Beganović Mujesira supruga 
505603DuplikatBeganović (Ramiz) Safet1972 Srebrenica, Sredače11.07.95 otac Ramiz 1936.; supruga Mujesiraa 1972.; sin Alen 1991. Beganović Mujesira supruga 
 6470Beganović (Dedo) Sead06.08.63 Srebrenica, Močevići11.07.95 majka Beganović Rajfa majka Rajfa majka 
513219DuplikatBeganović (Dedo) Sejad15.08.63 Srebrenica, Močevići11.07.95 majka Rajfa 1920.; supruga Javra 1962.; djeca:Semir 1988.; Selvedin 1992.; Almedin 1994. Beganović Javra supruga 
 6000Begić (Mehmedalij) Bego16.02.81 Srebrenica, Slapovići11.07.95 sestra Mevlida sestra Mevlida sestra 
522680DuplikatBegić (Mehmedalij) Bego18.02.81 Srebrenica, Slapovići11.07.95 Begić Zejna majka 
536092DuplikatBegić (Mehmedalij) Bego16.02.81 Srebrenica, Slapovići11.07.95 majka Zejna Beguić majka zejna majka 
 6094Begić (Mehmedalij) Dževad13.02.74 Srebrenica, Slapovići11.07.95 majka Zejna Begić majka Zejna majka 
542682DuplikatBegić (Mehmedalij) Dževad13.02.74 Srebrenica, Slapovići11.07.95 Begić Zejna majka 
555999DuplikatBegić (Mehmedalij) Dževad17.02.74 Srebrenica, Slapovići11.07.95 sestra Mevlida sestra Mevlida sestra 
561573DuplikatBegić (Mehmedalija) Dževad13.02.74 Srebrenica, Slapovici11.07.95  
 6353Begić (Alija) Mehmedalij02.06.59 Srebrenica, Peći11.07.95 supruga Begić Mina supruga Mina supruga 
571353DuplikatBegić (Alija) Mehmedalij1959 Srebrenica, Peći11.07.95 supruga Mina; djeca:Ermin; Nermin Begić Mina supruga 
581600DuplikatBegić (Alija) Mehmedalija1959 Srebrenica, Peći11.07.95  
 6093Begić (Medo) Mehmedalij20.12.54 Srebrenica, Slapovići11.07.95 supruga Begić Zejna supruga zejna supruga 
592768DuplikatBegić (Medo) Mehmedalij20.12.54 Srebrenica, Slapovići11.07.95 supruga i 4-oro djece Begić Zejna supruga 
606001DuplikatBegić (Medo) Mehmedalij20.12.54 Srebrenica, Slapovići11.07.95 kćerka Mevlida kćerka Mevlida kćerka 
611601DuplikatBegić (Medo) Mehmedalija20.12.54 Srebrenica, Slapovici11.07.95  
 2216Begić (Ibro) Nezir28.03.64 Srebrenica, Podgaj11.07.95 majka Muška 1937.; supruga Fatima 1967.; djeca:Ibro 1991.; Ibrima 1989. Mehmedović Nezira sestra 
622740DuplikatBektić (Ibro) Nezir28.02.64 Srebrenica, Podgaj11.07.95 supruga Fatima; djeca:Ibrima; Ibro Bektić Fatima supruga 
 6420Begić (Dervo) Salko09.08.32 Srebrenica, Pribidoli11.07.95 supruga Hava;sin Hasan i snaha Sabaheta snaha Sabaheta snaha 
636422DuplikatBegić (Dervo) Salko09.08.32 Srebrenica, Pribidoli13.07.95 supruga Begić Hava supruga Hava supruga 
 283Begić (Šaćir) Zaim10.06.58 Srebrenica, Dimnići11.07.95 majka Rukija 1927.; supruga Hana 1960.; sinovi:Midhat 1979.; Nihad 1981.; Šacir 1983.; Mirsad 1993. Begić Hana supruga 
643713DuplikatBegić (Šaćir) Zaim1958 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 majka Rukija 1922.; supruga Hana 1960.; djeca:Midhat 1980.; Nihad 1981.; Šacir 1983.; Mirsad 1993. Begić Rabija snaha 
 5914Begić (Bego) Šaban18.03.59 Srebrenica, Slatina11.07.95 supruga Halida; sin Dževad nesto i kćerka Mevlida; sin Nedad supruga Halida supruga 
651625DuplikatBegić (Bego) Šaban1954 Vlasenica, Vlasenica12.07.95  
 2863Bekrić (Šaban) Vahid27.10.74 Srebrenica, Brakovci11.07.95 majka Tima; supruga Fata; kćerka Edina Bekrić Fata supruga 
661736DuplikatBekrić (Šaban) Vahid27.10.74 Srebrenica, Brakovci  
 6423Bektić (Munib) Bajro14.05.75 Srebrenica, Brezovice11.07.95 supruga Bektić Džemila supruga Džemila supruga 
67295DuplikatBektić (Munib) Bajro1974 Srebrenica, Brezovice11.07.95 majka Džemila 1952.; braca:Behrem 1977.; Amir 1988.; Bekto 1987. Bektić Džemila majka 
 2064Bektić (Jusuf) Ejub1965 Srebrenica, Peći11.07.95 majka Zlatija 1932.; otac Jusuf 1930.; supruga Fikra 1966.; djeca:Munira 1985.; Mihret 1988.; Bektić Fikra supruga 
683899DuplikatBejtić (Jusuf) Ejub1965 Srebrenica, Skelani11.07.95 supruga Fikra; djeca:Munira; Mihret Džananović Hamida sestra 
 2663Bektić (Huso) Husein1940 Srebrenica, Podgaj11.07.95 supruga Safija 1942.; djeca: Adil 1961.; Huso 1967. Bektić Huso sin 
691773DuplikatBektić (Huso) Husein1940 Srebrenica, Podgaj  
 6120Bektić (Redžo) Mevlid18.08.52 Srebrenica, Poljak11.07.95 supruga Bektić Kadefa supruga Kadefa supruga 
705198DuplikatBektić (Redo) Mevlid1962 Srebrenica, Poljak11.07.95 supruga Kadefa 1964.; djeca:Mirela 1986.; Marizela 1989.; Mirnes 1993.; Bektić Kadefa supruga 
711787DuplikatBektić (Redžo) Mevlid1962 Srebrenica, Poljak11.07.95  
 362Bektić (Ramiz) Rasim26.06.73 Srebrenica, Bukovik13.07.95 majka Alija 1945.; supruga Seida 1975. Husić Fikra sestra 
721813DuplikatBektić (Ramiz) Rasim Srebrenica, Bukovik26.06.73  
 5075Bektić (Sado) Šećan1954 Srebrenica, Karačići11.07.95 supruga Kadira 1956.; djeca:Fatija 1976.; Šefik 1980.; Rabija 1982.; Adil 1985. Bektić Ramiz brat 
731822DuplikatBektić (Sado) Šećan1954 Srebrenica, Karačići  
 4950Bečić (Husein) Hajrudin03.11.58 Srebrenica, Klotjevac11.07.95 supruga Vahida 1960.; sin Ahmed 1989. Becić Hamdija brat 
741036DuplikatBečić (Husejin) Hajrudin1958 Srebrenica, Klotjevac11.07.95 majka Meva 1928.; otac Husejn 1933.; supruga Vahida 1960.; sin Ahmed 1989. Becić Vahida supruga 
 5379Bečić (Vehbija) Zihnija1978 Bratunac, Glogova11.07.95 majka Kadira 1946.; sestra Medina 1973.; braca:Osman 1976.; Memsudin 1981.; Becić Osman brat 
753241DuplikatBečić (Vehbija) Zihdin1978 Bratunac, Glogova11.07.95 majka Kadira 1947.; sestra Medina 1972.; braca:Osman 1976.; Mensudin 1971. Becić Medina sestra 
 3191Bošnjak (Husein) Izo1965 Zvornik, Kučić Kula01.06.92 supruga Zijada; kćerka Mirveta Bošnjak Zijada supruga 
764315DuplikatBošnjak (Husein) Izo1969 Zvornik, Kučić Kula01.06.92 supruga Zijada 1969.; kćerka Mirleta 1992. Bošnjak Husein otac 
 4991Bošnjaković (Ahmet) Rifet1925 Zvornik, Kučić Kula01.06.92 supruga Aiša 1925.; djeca:Hazim 1959.; Asim 1956.; Sabina 1953.; Nezira 1948.; Arifa 1965.; Bošnjaković Emina snaha 
774453DuplikatBošnjak (Ahmet) Rifet1925 Zvornik, Kučić Kula01.06.92 supruga Aiša 1925.; Bošnjak Fatima unuka 
 4671Budić (Velija) Ohran13.06.57 Vlasenica, Nurići11.07.95 majka Šerifa 1926.; supruga Fatima 1960.; sin Kabir 1970. Budić Fatima supruga 
786159DuplikatBudić (Velija) Ohran13.06.57 Vlasenica, Nurići11.07.95 supruga Budić fatima supruga Fatima supruga 
 4623Budić (Ohran) Selim10.06.79 Vlasenica, Nurići11.07.95 majka Fatima 1960.; brat Kabir 1970.; Budić Fatima majka 
796157DuplikatBudić (Ohran) Selim06.10.79 Vlasenica, Nurići13.07.95 majka Budić Fatima majka Fatima majka 
 4622Budić (Ohran) Velija19.07.80 Vlasenica, Nurići11.07.95 majka Fatima 1960.; brat Kabir 1970. Budić Fatima majka 
806158DuplikatBudić (Ohran) Velija19.07.80 Vlasenica, Nurići13.07.95 majka Budić Fatima majka Fatima majka 
 5686Buljubašić (Hasan) Haris1978 Srebrenica, Ljeskovik11.07.95 majka Hanija; otac Hasan brat Jasmin Buljubašić Hanija majka 
815851DuplikatBuljubašić (Hasan) Hariz1978 Srebrenica, Ljeskovik11.07.95 majka;Hanija;setra;Jasmina i brat Jasmin strina Mejra strina 
 5617Buljubašić (Avdija) Hasan09.03.38 Srebrenica, Ljeskovik11.07.95 supruga Hanija Buljubašić Hanija supruga 
825850DuplikatBuljubašić (Avdija) Hasan1938 Srebrenica, Ljeskovik11.07.95 Žena Hanija; sin Jasmi i kćerka Jasmina snaha Mejra snaha od brata žena 
 3604Bumbulović (Asim) Adem13.07.62 Srebrenica, Peći11.07.95 supruga Revda 1964.; djeca:Amra 1990.; Amer 1992. Bumbulović Revda supruga 
835651DuplikatBumbulović (Asim) Adem13.07.62 Srebrenica, Peći11.07.95 supruga Revda 64; kćerka Amra 90;sin Amer 92. Bumbulović Revda supruga 
845663DuplikatBumbulović (Asim) Adem12.07.62 Srebrenica, Peći13.07.95 supruga Revda 1965; kćerka Amra i sin Amer 1992 Bumbulović Revda supruga 
 1973Bumbulović (Osman) Elvir1973 Srebrenica, Peći14.07.95  
855802DuplikatBanbulović (Osman) Elvir1973 Srebrenica, Peći11.07.95 majka Fetija; otac Osman brat Nermin i salko Pašić Kada tetka 
862002DuplikatBumbulović (Osman) Elvir1973 Srebrenica, Peći11.07.95  
 1962Camdžić (Juso) Zuhdo23.01.46 Srebrenica, Karačići11.07.95 supruga Hava 1946.; kćerke:Mirzeta 1976.; Hazreta 1980. Camdžić Hazreta kćerka 
876054DuplikatCamdžić (Juso) Zuhdo13.05.40 Srebrenica, Karačići11.07.95 supruga hava supruga Hava supruga 
 6053Camdžić (Zuhdo) Zuhrija17.01.71 Srebrenica, Karačići11.07.95 majka Hava majka Hava majka 
881961DuplikatCamdžić (Zuhdo) Zuhrija08.01.71 Srebrenica, Karačići01.04.92 majka Hava 1946.; sestre:Mirzeta 1976.; Hazreta 1980. Camdžić Hazreta sestra 
 5008Camdžić (Alija) Šahim05.06.58 Vlasenica, Vlasenica26.05.92 majka Munira 1939.; kćerka Adela 1990. Huremović Suada snaha 
895098DuplikatCamdžić (Alija) Šahin1958 Vlasenica, Vlasenica23.05.92 majka Munira 1940.; kćerka Adela 1990. Hodić Munira majka 
 5810Catić (Mustafa) Mefail1968 Bratunac, Žanjevo12.07.95 majka Beguna Catić Beguna majka 
902055DuplikatCatić (Mustafa) Mefail18.09.69 Srebrenica, Potočari12.07.95  
 5817Catić (Omer) Mehmedalij05.07.40 Bratunac, Žanjevo11.07.95 rodica Catić Hajra 
914636DuplikatCatić (Omer) Mehmedalij1945 Bratunac, Žanjevo11.07.95 supruga Šaha 1945.; kćerke: Almasa 1972.;Hajra 1979.; sinovi:Nijaz 1968.; Almaz 1972.; Alić Almasa kćerka 
 5296Džananović (Hasib) Esed1958 Srebrenica, Beširovići11.07.95 majka Camka 1933.; supruga Fatima 1958.; djeca:Samir 1983.; Sabaheta 1985.; Sabra 1993.; Osmanović Fatima sestra 
925285DuplikatDžananović (Hasib) Esed1958 Srebrenica, Beširovići11.07.95 supruga Tima; troje djece Džananović Tima supruga 
 5656Džananović (Jusuf) Hamed01.10.63 Srebrenica, Beširovići11.07.95 otac Jusuf 43; majka Hamida 43; supruga Hamida 71; sin Amer 90; kćerka Amra 94 Džananović Hamida majka 
935591DuplikatDžananović (Jusuf) Hamed1963 Srebrenica, Beširovići11.07.95 otac Jusuf; majka Hamida; supruga Hamida;djeca:Amer;Amra Džananović Hamida supruga 
 6117Džananović (Ahmet) Husein05.08.56 Srebrenica, Beširovići11.07.95 supruga Adila Džananović supruga Adila supruga 
941805DuplikatDžananović (Ahmet) Husein1956 Srebrenica, Beširovići11.07.95 supruga Adila 1955.; djeca:Sejdefa 1978.; Senad 1982.; Senahid 1983.; Vahid 1984. Patihić Sadika rodica 
 5918Džananović (Kasim) Zikret15.10.61 Srebrenica, Beširovići11.07.95 otac Kasim i mjaka Rukija otac Kasim otac 
95288DuplikatDžananović (Kasim) Zikret1961 Srebrenica, Beširovići11.07.95 majka Rukija 1931.; otac Kaso 1930.; supruga Nevzeta 1969.; kćerka Mantisa 1989.; sin Nedim 1994. Avdić Vesna rodica 
 5992Džanić (Suljo) Ešef10.01.52 Srebrenica, Karačići11.07.95 supruga Begajeta supruga Begajeta supruga 
965991DuplikatDžanić (Suljo) Ešef10.01.52 Srebrenica, Karačići11.07.95 supruga Begajeta supruga Begajeta supruga 
 4005Džinić (Ahmet) Haris31.12.60 Zvornik, Džine01.06.92 majka Džemila 1938.; otac Ahmet 1931.; sestre:Aiša 1950.; Dila 1969.; Safura 1966.; brat Hazim 1972.; kćerka Selma 1986. Džinić Hazim brat 
975144DuplikatDžinić (Ahmet) Hariz1960 Zvornik, Đulići01.06.92 otac Ahmet 1931.; majka Džemila 1938.; sestre:Aiša 1955.; Safura 1957.; Dila 1960. Džinić Ahmet otac 
 4604Džinić (Murat) Sead1959 Zvornik, Džine01.06.92 supruga Dila 1960.; sin Sanel 1979. Musić Đemo badžo 
983155DuplikatDžinić (Murat) Sejad08.10.59 Zvornik, Džine01.06.92 supruga Dila; sinovi:Mensur; Sanel Džinić Fatima majka 
 3966Daudbašić (Osman) Junuz1952 Srebrenica, Brezovice11.07.95 supruga Ramiza 1954.; djeca:Zada 1975.; Zijada 1982. Daudbašić Zada kćerka 
992383DuplikatDautbašić (Osman) Junuz21.02.52 Srebrenica, Brezovice11.07.95  
 482Dautbašić (Esed) Aziz1964 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 majka Hanifa 1941.; supruga Bahra 1968.; sinovi:Elvis 1988.; Denis 19991.; Adis 1994.; Dautbašić Bahra supruga 
1006397DuplikatDautbašić (Esad) Aziz07.07.64 Srebrenica, Brezovice11.07.95 majka Hanifa Dautbašić majka hanifa majka 
 6398Dautbašić (Rašid) Esad26.08.37 Srebrenica, Brezovice11.07.95 supruga Hanifa Dautbašić supruga Hanifa supruga 
101480DuplikatDautbašić (Rašid) Esed1949 Srebrenica, Brezovice11.07.95 supruga Hanifa 1941.; kćerka Advija 1969.; sin Ramo 1968. Dautbašić Bahra snaha 
 267Dautbašić (Daut) Senad05.06.67 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 majka Rabija 1935.; sestra Mirsada 1972.; brat Rašid 1964. Dautbašić Mirsada sesta 
102266DuplikatDautbašić (Daut) Sejad05.06.67 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 majka Rabija 1935.; sestra Mirsada 1972.; brat Rašid 1964. Dautbašić Mirsada sestra 
 2393Dautbašić (Junuz) Zijad18.01.77 Srebrenica, Brezovice11.07.95  
1033967DuplikatDaudbašić (Junuz) Zijad1977 Srebrenica, Brezovice11.07.95 majka Ramiza 1954.; sestre:Zada 1975.; Zijada 1982. Daudbašić Zada sestra 
 6396Dautbašić (Esad) Ševket17.08.66 Srebrenica, Brezovice11.07.95 majka Hanifa Dautbašić majka hanifa majka 
104481DuplikatDautbašić (Esed) Ševket1966 Srebrenica, Brezovice11.07.95 majka Hanifa 1941.; sestra Advija 1969.; brat Ramo 1968. Dautbašić Bahra snaha 
 4216Dautović (Muharem) Adil1936 Zvornik, Tršić01.06.92 majka Duda 1908.; sestre:Zuhra; Fata; Hirka; supruga Sefeta 1944.; Dautović Safeta supruga 
1054464DuplikatDautović (Muharem) Adil1936 Zvornik, Tršić01.06.92 supruga Safeta 1944. Bošnjak Hirka sestra 
 2196Dedić (Ćamil) Adem17.10.67 Vlasenica, Gerovi11.07.95 majka Nezira 1948.; supruga Adila 1974.; djeca:Aldin 1993.; Aldina 1995. Omerović Hana sestra 
1065693DuplikatDedić (Ćamil) Adem1967 Vlasenica, Gerovi11.07.95 majka Nezira; supruga Adila; sin Aldin i kćerka Aldina Dedić Nezira majka 
 2193Dedić (Ćamil) Nezir08.08.79 Vlasenica, Gerovi11.07.95 majka Nezira 1948.; sestre:Hana 1976.; Samija 1969.; Omerović Hana sestra 
1075695DuplikatDedić (Ćamil) Nezir08.05.79 Vlasenica, Gerovi11.07.95 majka Nezira i sestra hanija Dedić Hanija sestra 
 5649Dedić (Ćamil) Zaim10.01.70 Vlasenica, Gerovi11.07.95 majka Nezira 48; supruga Zineta 74; sin Nermin 94; sin Asmir 96. Dedić Nezira majka 
1082195DuplikatDedić (Ćamil) Zaim17.08.70 Vlasenica, Gerovi11.07.95 majka Nezira 1948.; supruga Zineta 1974.; djeca:Nermin 1994.; Asmir 1996. Omerović Hana sestra 
 5694Dedić (Alaga) Ćamil11.11.40 Vlasenica, Gerovi11.07.95 supruga Nezira; kćerka Hanija Dedić Nezira supruga 
1092194DuplikatDedić (Alaga) Ćamil11.11.40 Vlasenica, Gerovi11.07.95 supruga Nezira 1948.; djeca:Hana 1976.; Samija Omerović Hana kćerka 
 506Delić (Džafo) Ohran16.11.55 Bratunac, Glogova12.07.95 majka Hata; supruga Hasnija; kćerke:Hiba i Zulhida Delić Hata majka 
1104800DuplikatDelić (Đafo) Ohran16.11.55 Bratunac, Glogova11.07.95 supruga Hasnija 1957.; djeca:Hiba 1977.; Zuhida 1983.; Delić Hasnija supruga 
 6451Dervišević (Bekir) Behrudin21.05.80 Srebrenica, Ljeskovik11.07.95 majka Hasija Dervišević majka Hasija majka 
1112835DuplikatDervišević (Bekir) Behrudin02.05.79 Srebrenica, Ljeskovik11.07.95 majka Hasija 1955.; brat Senudin 1971.; sestra Senija 1983. Dervisević Senija sestra 
 2699Dervišević (Idriz) Junuz28.11.71 Srebrenica, Srebrenica11.07.95  
1126241DuplikatDevišević (Idriz) Junuz28.03.71 Srebrenica, Pribidoli11.07.95 majka Fatima majka Fatima majka 
 5938Dudić (Šerif) Hasmir07.08.75 Srebrenica, Šulice11.07.95 otac Šerif otac otac 
1131648DuplikatDudić (Šerif) Hasmin27.08.75 Srebrenica, Šulice11.07.95 otac Šerif 1950.; majka Fata 1952. Dudić Šerif otac 
 5083Dudić (Mujo) Mehmedalij04.02.63 Srebrenica, Osmače11.07.95 supruga Velida 1964.; djeca:Malia 1988.; Alija 1990. Dudić Velida supruga 
1142816DuplikatDudić (Mujo) Mehmedalija04.02.63 Srebrenica, Osmače11.07.95  
 5920Duraković (Mušan) Omer29.08.57 Srebrenica, Budak11.07.95 supruga Zumra; supruga Zumra supruga 
1154524DuplikatDuraković (Mušan) Omer1957 Srebrenica, Budak11.07.95 supruga Zumra 1954.; Duraković Naska rodica 
 6188Efendić (Edhem) Senahid16.01.60 Srebrenica, Potočari11.07.95 supruga Adila Hasanović supruga Adila supruga 
1161948DuplikatEfendić (Edhem) Senahid16.01.60 Srebrenica, Potočari11.07.95 supruga Adila 1971.; djeca:Jasmina 1990.; Adela 1995. Efendić Adila supruga 
 3872Ejubović (Hasib) Fadil1963 Srebrenica, Bulogovine11.07.95 supruga Biba; djeca:Amel 1992.; Fahrudin 1994. Ejubović Biba supruga 
117623DuplikatEjulović (Hasib) Fadil1963 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 supruga Bila 1968.; sinovi:Amel 1990.; Fahro 1994. Ejulović Hasib otac 
 5148Fehrić (Šefko) Redžo21.02.56 Zvornik, Liplje11.07.95 supruga Fatima 1961.; djeca:Elvir 1981.; Šemsa 1984.; Fehrić Fatima supruga 
118443DuplikatFehrić (Sefo) Redžo1956 Zvornik, Liplje11.07.95 majka Haša 1929.; supruga Fatima 1961.; sin Elvir 1981.; kćerka Šemsa 1984. Fehrić Fatima supruga 
 3493Fejzić (Ibrahim) Šaban05.06.52 Srebrenica, Bostahovine11.07.95 supruga Sabaheta Fejzić Sabaheta supruga 
1193210DuplikatFejzić (Ibrahim) Šaban05.06.52 Srebrenica, Boštahovine  
 4078Gabeljić (Suljo) Abid1948 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 supruga Azemina; djeca:Nizama; Senada; Ešef; Abedina Gabelić Senada kćerka 
1203255DuplikatGabeljić (Suljo) Abid1948 Srebrenica, Srebrenica11.07.95  
1213258DuplikatGabeljić (Suljo) Abid14.07.48 Srebrenica, Srebrenica14.07.95  
 2548Gabeljić (Adem) Husein12.09.44 Srebrenica, Bučinovići11.07.95 majka Hata 1910.; sestra Ajnija Šecić Ajnija sestra 
1226441DuplikatGabeljić (Adem) Husein1944 Srebrenica, Bučinovići13.07.95 sestra Ajnija sestra Ajnija sestra 
 2480Gabeljić (Kasim) Kadir17.10.71 Srebrenica, Bučinovići11.07.95 Gabeljić Emina rodica 
1233292DuplikatGabeljić (Kasim) Kadir17.10.71 Srebrenica, Bučinovići11.07.95  
 2861Gabeljić (Avdo) Kemal09.04.73 Srebrenica, Bučinovići17.07.95 majka Zejna; brat Avdulah; sestra Senada Gabeljić Zejna majka 
1243294DuplikatGabeljić (Avdo) Kemal09.04.73 Srebrenica, Bučinovići  
 2714Gabeljić (Rizvo) Nezir1952 Srebrenica, Sućeska11.07.95 kćerka Almedina 1986. Avdić Refija prija 
1254694DuplikatGabeljić (Rizo) Nezir1952 Srebrenica, Sućeska11.07.95 kćerka Almedina 1986. Gabeljić Muša snaha 
 170Gabeljić (Šećan) Nusret Srebrenica, Bučinovići11.07.95 supruga Muša; djeca:Hasib; Ismet; Nusreta Gabeljić Muša supruga 
1263307DuplikatGabeljić (Šećan) Nusret12.09.59 Srebrenica, Bučinovići11.07.95  
 2613Gabeljić (Sulejman) Salim27.02.68 Srebrenica, Bučinovići11.07.95 supruga Advija; djeca:Sedin; Rusmir Gabeljić Advija supruga 
1274642DuplikatGabeljić (Sulejman) Salim1968 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 supruga Advija; djeca:Sedin 1991.; Rusmir 1993. Gabeljić Advija supruga 
 2614Gabeljić (Suljo) Sulejman30.05.39 Srebrenica, Bučinovići11.07.95 supruga Rejha Gabeljić Rejha supruga 
1284643DuplikatGabeljić (Suljo) Sulejman1939 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 supruga Rejha 1944.; kćerka Ramiza 1965.; Gabeljić Advija snaha 
 985Gakić (Osman) Šaban19.02.59 Zvornik, Petkovci01.06.92 supruga Azemina i kćerka Ševala Gakić Azemina supruga 
1294156DuplikatGakić (Osmo) Šaban19.02.59 Zvornik, Petkovci01.06.92 supruga Azemina 1961.; kćerka Ševala 1992. Gakić Azemina supruga 
 5706Garaljević (Enez) Enver1976 Srebrenica, Likari11.07.95 majka Munira; brat Admir; sestra Mirsada Garaljević Munira majka 
1304010DuplikatGasovljević (Enez) Enver1976 Srebrenica, Likari11.07.95 majka Munira 1948.; brat Admir 1974.; sestra Nizama 1977. Gasovljević Admir brat 
 5730Garaljević (Enez) Mirzet05.05.69 Srebrenica, Likari11.07.95 majka Mula; brat Admir i sestra Nizama Garaljević Munira majka 
1314012DuplikatGasovljević (Enez) Mirzet1967 Srebrenica, Likari25.05.92 majka Munira 1948.; brat Admir 1974.; sestra Nizama 1977. Gasovljević Admir brat 
 5736Garaljević (Enez) Nevreš1971 Srebrenica, Likari11.07.95 majka Muška; supruga Aldina i sin Enes Garaljević Muška majka 
1324011DuplikatGasovljević (Enez) Nevreš1971 Srebrenica, Likari11.07.95 majka Munira 1948.; brat Admir 1974.; sestra Nizama 1977.; Gasovljević Admir brat 
 5710Gluhić (Esed) Hajrudin04.03.50 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 supruga Sadika; kćerke Edina i Emina Gluhić Sadika supruga 
1333601DuplikatGluhić (Esed) Hajrudin1950 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 supruga Sadika 1954.; djeca:Edina 1976.; Emina 1979.; Gluhić Sadika supruga 
 3602Gluhić (Mustafa) Sabahudin1953 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 supruga Hava 1959.; djeca:Admira 1979.; Muamer 1982. Vajnaga Sadeta sestra 
1345627DuplikatGluhić (Mustafa) Sabahudin1953 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 supruga Hava 1955.; kćerka Admira1979.; sin Muamer 1982. Redžepović Sajda setra 
 5638Hadžibulić (Hašim) Senad15.01.77 Srebrenica, Bajramovići11.07.95 majka Refija 51; sestra Jasmina 72; otac Hašim 47. umro prije rata; brat Nedad 69. pogino prije rata; brat Đevad 74. nestao zajedno sa njim Hadžibulić Refija majka 
1355901DuplikatHadžibulić (Hašim) Senad15.01.77 Srebrenica, Bajramovići11.07.95 majka Refija; brat Đevad nesto majka Refija majka 
 5279Hadžović (Aljo) Azem1939 Srebrenica, Babuljice11.07.95 majka Fata 1918.; sestra Munira 1948.; djeca:Azmir; Munevera; Mula; Azra Ademović Munira sestra 
1365892DuplikatHadović (Aljo) Azem02.01.46 Srebrenica, Bačuta11.07.95 sin Azmir; kćerka Munevera; Magbula i Azra snaha Ambera snaha 
 4063Hadžović (Nezir) Bahrudin1977 Srebrenica, Bačuta11.07.95 majka Ambera; braca:Hajro; Omer Hadžović Ambera majka 
1375880DuplikatHadović (Nezir) Bahrudin28.01.77 Srebrenica, Bačuta11.07.95 majka Ambera; brat Hajro i Omer i sestru Neziru majka Ambera majka 
 4062Hadžović (Nezir) Nezmir06.01.73 Srebrenica, Bačuta11.07.95 supruga Nijaza; sin Nezir Hadžović Nijaza supruga 
1382740DuplikatBektić (Ibro) Nezir28.02.64 Srebrenica, Podgaj11.07.95 supruga Fatima; djeca:Ibrima; Ibro Bektić Fatima supruga 
1395879DuplikatHadović (Nezir) Nezmir01.02.73 Srebrenica, Bačuta11.07.95 supruga Nijza i sina Nezmir; majka Ambera;otac nezir i brat Bahrudin nesto majka Ambera i supruga Nijaza majka i supruga 
 4972Hajdarević (Osman) Mehmed14.07.51 Zvornik, Grbavci01.06.92 majka Šaha 1919.; supruga Hura 1952.; djeca:Nermina 1973.; Semina 1975.; Hajdarević Hiba rodica 
1405345DuplikatHajdarević (Osman) Mehmed1955 Zvornik, Grbavci01.06.92 supruga Munira 1949.; djeca:Mensur 1967.; Mevlija 1970.; Hajdarević Munira supruga 
 4511Halilović (Himzo) Hamdija01.02.60 Srebrenica, Podosoje11.07.95 supruga Fata 1962.; djeca:Adis 1985.; Admir 1990. Halilović Fata supruga 
1415533DuplikatHalilović (Himzo) Hamdija1960 Srebrenica, Podosoje11.07.95 majka Hajra 1930.; otac Himzo 1930.; supruga Fata 1963.; djeca:Adis 1986.; Admir 1990.; Avdić Sulejmana sestra 
 4587Halilović (Asim) Mesud08.11.66 Zvornik, Klotjevac11.07.95 majka Paša 1927.; supruga Esma 1966.; sin Nihad 1988.; Halilović Esma supruga 
1425792DuplikatHalilović (Asim) Mesud1960 Srebrenica, Klotjevac11.07.95 supruga Esma i sin Nihad Halilović Esma supruga 
 6448Halilović (Osman) Nurdin1936 Srebrenica, Srebrenica12.07.95 supruga Halilović Tifa supruga supruga 
1434506DuplikatHalilović (Osmo) Nurdin01.05.36 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 supruga Tifa 1940.; djeca:Sejdefa; Fadil; Fahrudin Halilović Tifa supruga 
 1108Halilović (Adem) Smail1942 Srebrenica, Klotjevac11.07.95 supruga Remzija 1945.;djeca:Munir 1967.;Munira 1966.; Advija 1971. Salkić Munira kćerka 
144532DuplikatHalilović (Adem) Smail1942 Srebrenica, Klotjevac11.07.95 supruga Remzija 1945.; sin Munir 1967.; kćerka Advija 1971. Salkić Munira kćerka 
 3174Hamzabegović (Fetah) Džemal01.06.76 Zvornik, Glodi11.07.95 majka Zumra; sestra Hava Hamzabegović Zumra majka 
1456450DuplikatHamzabegović (Fetija) Džemal06.01.76 Zvornik, Glodi12.07.95 majka Hamzabegoić Zumra majka Zumra majka 
 3175Hamzabegović (Emin) Fetah23.09.33 Zvornik, Glodi11.07.95 supruga Zumra 1936.; djeca:Mensura 1962.; Mensur 1964.; Jusuf 1966.; Hava 1967.; Hedija 1970.; Esma 1972.; Đemal 1976. Hamzabegović Zumra supruga 
1466449DuplikatHamzabegović (Emin) Fetija23.09.33 Zvornik, Glodi12.07.95 supruga Hamzabegoić Zumra supruga Zumra supruga 
 1814Hamzabegović (Ibrahim) Mehmedalij15.01.57 Zvornik, Glodi11.07.95 supruga Fatima 1959.; djeca:Sanela 1980.; Senaid 1982.; Senaida 1984. Hamzabegović Fatima supruga 
1476105DuplikatHamzabegović (Ibrahim) Mehmedalij15.01.75 Zvornik, Glodi11.07.95 supruga Fatima Hamzabegović supruga Fatima supruga 
 5072Hamzabegović (Zuhdija) Safet12.01.68 Zvornik, Glodi11.07.95 otac Zuhdija 1931.; majka Vasvija 1937. Hamzabegović Zuhdija otac 
1485689DuplikatHamzabegović (Zuhdija) Safet1964 Zvornik, Glodi11.07.95 supruga Mediha 1966. Hamzabegović Vasvija majka 
1495905DuplikatHamzabegović (Zuhdo) Safet1976 Zvornik, Glodi11.07.95 supruga nije imo djece komšinica Ramiza komšinica 
 5073Hamzabegović (Zuhdija) Sead05.03.65 Zvornik, Zvornik11.07.95 supruga Safeta 1966.; djeca:Semir 1990.; Samir 1993. Hamzabegović Zuhdija otac 
1505691DuplikatHamzabegović (Zuhdija) Sejad1966 Zvornik, Glodi11.07.95 supruga Safeta 1967; sin Semir 1990 i Samir 1993. Hamzabegović Vasvija majka 
1515904DuplikatHamzabegović (Zuhdo) Sead1974 Zvornik, Glodi11.07.95 supruga Safeta; dvoje djece komšinica Ramiza komšinica 
 3971Hamzić (Ahmet) Mirsad1973 Srebrenica, Gladovići11.07.95 supruga Hajrija 1978.; kćerka Ahmija 1995. Hamzić Hajrija supruga 
1523995DuplikatHamzić (Ahmet) Mirsad1973 Srebrenica, Gladovići  
 1308Handžić (Hasan) Fadil01.09.63 Bijeljina, Bijeljina11.07.95 supruga Agiša Handžić Fikreta snaha 
1535658DuplikatHandžić (Hasan) Fadil31.08.63 Srebrenica, Osmače11.07.95 supruga Agiša 65; sin Kenan 84; kćerka Fata 86; kćerka Fadila 90 Handžić Agiša supruga 
 4034Hanić (Redžep) Selim06.05.79 Srebrenica, Podosoje17.07.95  
1544036DuplikatHankić (Abdulah) Mujo1963 Srebrenica, Bajramovići14.07.95  
 3917Hasanović (Ibrahim) Abdulah1955 Srebrenica, Lehovići11.07.95 supruga Šifa Hasanović Šifa supruga 
1554383DuplikatHasanović (Ibrahim) Avdulah1955 Srebrenica, Lehovići11.07.95 supruga Šifa 1956.; djeca:Adnan 1979.; Ibrahim 1982.; Avdo 1987.; Mujo 1993. Hasanović Šifa supruga 
 4279Hasanović (Rešo) Adil31.07.56 Bratunac, Zalužje11.07.95 supruga Refija 1961.; djeca:Adela 1983.; Amela 1984. Hasanović Refija supruga 
1561804DuplikatHasanović (Rešo) Adin31.07.56 Bratunac, Zalužje11.07.95 majka Behara 1923.; supruga Refija 1961.; djeca:Adela 1983.; Amela 1984. Hasanović Refija supruga 
 2469Hasanović (Meho) Alija08.09.41 Srebrenica, Slatina11.07.95 supruga Hasanović Muška supruga 
1575558DuplikatHasanović (Meho) Alija1941 Srebrenica, Pećišta11.07.95 supruga Mejra; djeca:Samir; Mujo; Samira;Amira Hasanović Mejra supruga 
 1606Hasanović (Mušan) Bajro15.03.50 Vlasenica, Skugrići11.07.95 supruga Hatuna 1958.; djeca:Vahid 1976.; Havka 1978.; Zahid 1981. Hasanović Hatuna supruga 
1586016DuplikatHasanović (Mušan) Bajro23.09.50 Vlasenica, Skugrići11.07.95 supruga Hatuna supruga hatuna supruga 
 6330Hasanović (Avdo) Džemal27.04.39 Zvornik, Snagovo13.07.95 supruga Hasanović Džemila supruga Džemila supruga 
1594930DuplikatKunić (Mujo) Mehmed1937 Zvornik, Gornja Kamenica11.07.95 supruga Hata 1937.; sin Senad 1966.; Kunić Hata supruga 
1605172DuplikatHasanović (Avdo) Džemail27.04.39 Zvornik, Gornje Snagovo11.07.95 supruga Džemila; djeca:Dževad; Fadila Hasanović Dževad sin 
 573Hasanović (Džemail) Dževad1972 Bratunac, Bratunac01.01.94 majka Fatima 1947.;otac Džemail 1951.; kćerke:Džemreta1969.; Mernama 1977.; Hasanović Fatima majka 
1615723DuplikatHasanović (Džemail) Dževad11.05.72 Bratunac, Glogova07.03.95 otac Džemail 1950; majka Fatima 1950; Mermana 1977 i Djemzeta l969 sestre Hasanović Fatima majka 
 6034Hasanović (Fikret) Elvir02.09.73 Srebrenica, Sase11.07.95 majka Timka majka Timka majka 
1624139DuplikatHasanović (Fikret) Elvir09.02.73 Ljubovija, Ljubovija13.07.95  
 6076Hasanović (Džemal) Fahret15.04.71 Srebrenica, Skenderovići11.07.95 supruga Tima Hasanović supruga Tima Hasanović supruga 
163196DuplikatHasanović (Džemal) Fahret1971 Srebrenica, Skenderovići11.07.95 majka Revda 1948.; supruga Tima 1972.; sin Šaban 1993. Hasanović Tima supruga 
 1410Hasanović (Osman) Fahrudin01.10.61 Zvornik, Šetići01.06.92 majka Ajka 1936.; supruga Begzada 1963.; djeca:Mirsad 1985.; Mersad 1991.; Fahret 1983.; Mersada 1991.; Tahir 1993. Hasanović Ajka majka 
1644677DuplikatHasanović (Osman) Fahrudin1961 Zvornik, Šetići01.06.92 majka Ajka; supruga Begzada; djeca:Fahret 1983.; Mirsad 1985.; Mersad 1991.; Mersada; Fahir 1992. Hasanović Begzada supruga 
 1253Hasanović (Mujo) Hamed09.07.66 Bratunac, Žanjevo11.07.95 otac Mujo 1937.; supruga Dževada 1972.; sin Hasan 1990. Mahmutović Ismeta svastika 
1655683DuplikatHasanović (Mujo) Hamed09.06.66 Srebrenica, Abdulići12.07.95 supruga Dževada; sin Hasan; otc Mujo; brat Džemal Hasanović Dževada supruga 
 5913Hasanović (Aziz) Husein12.07.75 Bajna Bašta, Bajna Bašta11.07.95 majka Sabra otac Aziz nesto; brat Hasan i Omer majka Sabra majka 
1666459DuplikatHasanović (Aziz) Husein12.07.75 Srebrenica, Šulice11.07.95 otac Hasan Hasanović otac Hasan otac 
 3873Hasanović (Mustafa) Husein10.03.39 Zvornik, Klisa01.06.92 supruga Aiša; kćerka Hatidža Hasanović Aiša supruga 
1673779DuplikatHasanović (Mustafa) Husein10.02.39 Zvornik, Klisa01.06.92 supruga Aiša 1940.; kćerka Hatidža Hasanović Jusuf brat 
 448Hasanović (Huso) Husref1954 Srebrenica, Potočari11.07.95 supruga Fatima 1951.; kćerke:Behija 1979.; Rahima 1981.; sin Ibrahim 1983. Hasanović Fatima supruga 
1685780DuplikatHasanović (Huso) Husref1954 Srebrenica, Pale11.07.95 supruga Fatima; kćerke Behija i Rahima i sin Ibrahim Hasanović Nurif brat 
 4349Hasanović (Husein) Jasmin15.02.75 Zvornik, Klisa01.05.92 majka Aiša; sestra Hatidža Hasanović Aiša majka 
1693778DuplikatHasanović (Husejin) Jasmin15.02.75 Zvornik, Klisa01.06.92 majka Aiša 1940.; sestra Hatidža Hasanović Jusuf amidža 
 5506Hasanović (Hajro) Kemal1940 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 supruga Rabija; sin Hajrudin Hasanović Rabija supruga 
1704196DuplikatHasanović (Hajro) Kemo1940 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 supruga Rabija 1940.; djeca:Kemija; Hajrudin; Samira Delić Kemija kćerka 
 274Hasanović (Sulejman) Mehmedalij30.05.55 Bratunac, Žanjevo11.07.95 supruga Kadefija 1960.; kćerke:Samira 1981.;Samila 1982.; sin Sanel 1985.; majka Fata 1933. Hasanović Kadefija supruga 
1716445DuplikatHasanović (Sulejman) Mehmedalij30.05.55 Bratunac, Žanjevo11.07.95 supruga Hasanović Kadefija supruga Kadefija supruga 
1726447DuplikatHasanović (Sulejman) Mehmedalij30.05.55 Bratunac, Žanjevo11.07.95 supruga Hasanović Kadefija supruga kadefija supruga 
 2746Hasanović (Hašim) Munib1977 Han Pijesak, Han Pijesak11.07.95 Hasanović Ramiza majka 
1735782DuplikatHasanović (Hašim) Mumin29.07.77 Han Pijesak, Krivače11.07.95 majka Ramiza; otac Hašim i brat Nihad Hasanović Ramiza majka 
 4486Hasanović (Ibiš) Munib1935 Srebrenica, Ljeskovik11.07.95 supruga Hasiba 1939. Hasanović Hasiba supruga 
1744107DuplikatHasanović (Mešan) Avdo1935 Srebrenica, Osmače11.07.95  
 1802Hasanović (Rešo) Nedžib1953 Bratunac, Zalužje11.07.95 majka Behara 1923.; supruga Meva 1955.; sin Silvad 1981. Hasanović Refija snaha 
1754280DuplikatHasanović (Rešo) Nedib1953 Bratunac, Zalužje11.07.95 supruga Meva 1955.; sin Silvad 1981. Hasanović Meva supruga 
 1019Hasanović (Husejin) Nurif1951 Srebrenica, Lehovići11.07.95 supruga Mevlida; snaha Zulfija Hasanović Mevlida supruga 
1765961DuplikatHasanović (Husein) Nurif02.10.51 Srebrenica, Babuljice11.07.95 supruga Mevlida supruga supruga 
 5958Hasanović (Nazif) Nuriz07.12.73 Srebrenica, Babuljice11.07.95 suprug Zulfija supruga supruga 
1771020DuplikatHasanović (Nurif) Nuriz1973 Srebrenica, Lehovići11.07.95 supruga Zulfija; sin Alen Hasanović Mevlida majka 
 861Hasanović (Mujo) Ramo24.05.79 Bratunac, Podčauš11.07.95 otac Mujo; majka Ševka; brat Sanel Hasanović Ševka majka 
1784351DuplikatHasanović (Mujo) Ramo24.05.79 Ljubovija, Ljubovija13.07.95  
 1801Hasanović (Nedžib) Rešo1974 Bratunac, Zalužje11.07.95 majka Meva 1955.; supruga Elvira 1975.; kćerka Emina 1995. Hasanović Refija strina 
1794281DuplikatHasanović (Nedib) Rešo1974 Ljubovija, Ljubovija11.07.95 majka Meva 1955.; supruga Elvisa 1975.; kćerka Emina 1995. Hasanović Elvisa supruga 
 4118Hasanović (Husein) Rusmir04.10.72 Zvornik, Klisa01.05.92 majka Aiša; sestra Hatidža Hasanović Aiša majka 
1803780DuplikatHasanović (Husejin) Rusmin04.10.73 Zvornik, Klisa01.06.92 majka Aiša 1940.; sestra Hatidža Hasanović Jusuf amidža 
 5959Hasanović (Nazif) Sabahudin16.02.76 Srebrenica, Babuljice11.07.95 majka Mevlida majka majka 
1811021DuplikatHasanović (Nurif) Sabahudin1976 Srebrenica, Lehovići11.07.95 majka Mevlida Hasanović Mevlida majka 
 1417Hasanović (Omer) Sadik12.07.44 Srebrenica, Pećišta11.07.95 supruga Džemila 1954.; djeca:Fetaneta 1979.; Galib 1982.; Rajfa 1992. Hasanović Remzija snaha 
1825842DuplikatHasanković (Omer) Sadik01.03.43 Srebrenica, Đogazi Pećišta11.07.95 supruga Đemila; cerka i sin komšinica Nura komšinica 
 2345Hasanović (Salih) Sakib20.03.60 Vlasenica, Gerovi11.07.95 supruga Sabaheta; sinovi:Sadik i Semir Hasanović Sabaheta supruga 
1836494DuplikatHasanović (Sabit) Sakib19.10.58 Vlasenica, Maćeši11.07.95 supruga Hasanović Sadeta supruga Sadeta supruga 
 5841Hasanović (Husein) Salčin1978 Srebrenica, Sućeska11.07.95 otac Husin; majka Hurija; braca Sabahudin i Senudin komšinica Selimović Hajrija komšinica 
1842747DuplikatHasanović (Husein) Salčin1978 Bratunac, Bratunac11.07.95 Musić Abida tetka 
 1529Hasanović (Kadrija) Samir1975 Srebrenica, Prohići11.07.95 sestra Mirsada 1967. Hasanović Mirsada sestra 
1852798DuplikatHasanović (Kadrija) Semir1975 Srebrenica, Prohići11.07.95 sestra Mirsada 1967. Hasanović Mirsada sestra 
 5002Hasanović (Bego) Sefedin1969 Han Pijesak, Krivače11.07.95 majka Muška 1944.; sestre:Medina 1977.; Fehima 1971.; Hodić Fahira rodica 
186975DuplikatHasanović (Bego) Safedin1969 Han Pijesak, Krivače11.07.92 majka Muška; sestre:Fehima i Medina Palić Muša rodica 
 1803Hasanović (Nedžib) Selver1977 Bratunac, Zalužje11.07.95 majka Meva 1955.; brat Silvad 1981. Hasanović Refija strina 
1874282DuplikatHasanović (Nedib) Selver1977 Ljubovija, Ljubovija11.07.95 majka Meva 1955.; brat Silvad 1981. Hasanović Meva majka 
 336Hasanović (Mustafa) Senahid17.08.52 Srebrenica, Osmače13.07.95 supruga Iša 1949.; djeca:Senada 1972.; Muradif 1978. Hasanović Iša supruga 
1884431DuplikatHasanović (Mustafa) Senahid17.08.52 Srebrenica, Osmače  
 3730Hasanović (Meho) Smail1963 Srebrenica, Buće11.07.95 majka Esma 1942.; otac Meho 1936.; supruga Abida 1966.; djeca:Sanela 1989.; Sanel 1992. Hasanović Hanifa snaha 
1891819DuplikatHasanović (Meho) Smail1963 Srebrenica, Buće11.07.95 majka Esma 1939.; otac Meho 1937.; supruga Abida 1966.; djeca:Sanela 1989.; Sanel 1992. Hasanović Abida supruga 
 5646Hasanović (Ševko) Vehid22.11.74 Srebrenica, Osmače11.07.95 mjaka Aiša; sestra Ševala Hasanović Ševala sestra 
1904667DuplikatHasanović (Ševko) Velid10.10.74 Srebrenica, Osmače11.07.95 majka Aiša 1948.; sestra Ševala Hasanović Ševala sestra 
 5741Hasanović (Ševko) Ševal01.02.71 Srebrenica, Osmače11.07.95 supruga Fatima; kćerka Emina 1994 i majka Aiša Hasanović Fatima supruga 
1914668DuplikatHasanović (Ševko) Ševal01.05.72 Srebrenica, Osmače11.07.95 majka Aiša 1948.; supruga Fatima 1970.; kćerka Emina 1994. Hasanović Ševala sestra 
 5739Hasanović (Husejin) Ševko03.09.38 Srebrenica, Osmače11.07.95 supruga Aiša i kći Ševala Hasanović Aiša supruga 
1922473DuplikatHasanović (Husejin) Ševko05.09.39 Srebrenica, Lehovići11.07.95 supruga Ramiza Hasanović Ramiza supruga 
1934595DuplikatHasanović (Husejin) Ševko13.05.38 Srebrenica, Osmače11.07.95 supruga Aiša 1948.; kćerka Ševala 1978. Hasanović Ševala kćerka 
 444Hasić (Omer) Edin1944 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 majka Meva 1913.; supruga Mejra 1946.; sinovi:Edmir 1975.; Abdulah 1970.; kćerka Zineta 1972. Hasić Šaha rodica 
1944476DuplikatHasić (Omer) Edhem1944 Srebrenica, Dimnići11.07.95  
 5765Hožbo (Muradif) Sakib17.01.60 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 supruga Safija; sinovi Camil i Džemal Kulaglić Amir šurak 
195577DuplikatHažbo (Muradif) Sakib17.01.60 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 supruga Safija 1960.; sinovi:Camil 1985.; Džemil 1987. Avdić Sida snaha 
 5647Hodžić (Avdukadir) Adil15.05.74 Srebrenica, Broševići11.07.95 otac Avdukadir 1946; majka Mejra Hodžić Avdukadir otac 
1963920DuplikatHodžić (Avdulkadil) Adil25.05.74 Srebrenica, Broševići11.07.95 supruga Mejra Hodžić Mejra supruga 
 6231Hodžić (Omer) Edhem23.05.60 Vlasenica, Peševina14.07.95 supruga Beguna supruga Beguna supruga 
1971358DuplikatHodžić (Omer) Beriz23.05.60 Vlasenica, Šadići11.07.95 supruga Beguna; djeca:Denis i Anisa Hodžić Beguna supruga 
 3418Hodžić (Ibrahim) Hamed26.07.57 Srebrenica, Sase11.07.95 supruga Zejna 1953.; djeca:Senad 1974.; Mirsad 1981.; Samer 1984. Hodžić Zejna supruga 
1984379DuplikatHodić (Ibrahim) Hamed1975 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 majka Habiba 1931.; supruga Hajra; djeca:Senid; Mirsad; Samed Gušić Habiba majka 
 214Hodžić (Juso) Ibrahim01.10.60 Srebrenica, Ljeskovik11.07.95 majka Alema 1930.; otac Juso 1925. Smajlović Sabaheta sestra 
1994713DuplikatHodić (Juso) Ibrahim1960 Srebrenica, Ljeskovik11.07.95 supruga Refija 1960.; djeca:Bahira 1990.; Aldin 1993.; Ibro 1995. Hodić Refija supruga 
 4866Hodžić (Mehmed) Ibrišim10.09.56 Zvornik, Klisa01.06.92 supruga Rajfa 1956.; djeca:Indira 1976.; Mehmed 1981.; Mevlida 1986.; Mirsada 1990. Hodžić Rajfa supruga 
2004676DuplikatHodić (Mehmed) Ibrišim1954 Zvornik, Klisa01.06.92 majka Safeta; supruga Rajfa 1957.; djeca:Indira 1976.; Mehmed 1981.; Mevlida 1986.; Mirsada 1990. Hasanović Begzada snaha 
 5669Hodžić (Huso) Malaga07.12.30 Srebrenica, Babuljice12.07.95  
2015613DuplikatHodžić (Huso) Malaga07.12.30 Srebrenica, Babuljice11.07.95 supruga Behija 1931.; sin Hamed 1956.; Hodžić Hamed sin 
 5323Hodžić (Rahman) Omer1957 Bratunac, Konjević Polje11.07.95 supruga Aiša; djeca:Erdal; Edisa; Enisa; Meliha Šehić Smail badžo 
2025286DuplikatHodić (Rahman) Omer1957 Bratunac, Jelah11.07.95 supruga Aiša; djeca:Edisa; Enisa; Meliha; Erdal Hodić Aiša supruga 
 4177Hodžić (Osmo) Osman22.07.62 Zvornik, Klisa01.06.92 supruga Sabina 1962.; djeca:Amir 1981.; Mevludin 1984. Hodžić Sabina supruga 
203879DuplikatHadžić (Osmo) Osman22.07.62 Zvornik, Klisa01.06.92 supruga Sabina; djeca:Amir i Mevludin Hadžić Sabina supruga 
 6272Hodžić (Huso) Ragib10.01.50 Vlasenica, Skugrići12.07.95 supruga Hadžić Zenina supruga zenina supruga 
2046352DuplikatHadžić (Huso) Ragib10.01.50 Vlasenica, Skugrići11.07.95 majka Rahima Hadžić majka Rahima majka 
 4598Hodžić (Munib) Sabit05.12.58 Srebrenica, Srebrenica11.07.95  
2054722DuplikatHodžić (Munib) Sabit12.05.58 Srebrenica, Žedanjsko12.07.95  
 6489Hodžić (Šahin) Smail13.12.58 Srebrenica, Trubari11.07.95 supruga Hodžić Fata supruga Fata supruga 
2062087DuplikatHodžić (Šahin) Smail1958 Srebrenica, Trubari11.07.95 majka Revda 1940.; supruga Fata 1959.; djeca:Mersiha 1980.; Sabiha 1982.; Mersed 1984. Hodžić Fata supruga 
 4217Hodić (Abdulah) Bajazit1959 Vlasenica, Nova Kasaba11.07.95 supruga Razija 1959.; sin Vedad 1995.; Hodić Razija supruga 
2073581DuplikatHadžić (Abdulah) Bajazit02.08.59 Vlasenica, Nova Kasaba11.07.95 supruga Razija 1959.; sin Vedad Hadžić Namko brat 
 6196Hrbat (Abdulah) Muhamed27.05.60 Zvornik, Kamenica14.07.95 supruga Fatima supruga Fatima supruga 
2084422DuplikatHrbat (Avdulah) Muhamed27.05.60 Zvornik, Kamenica11.07.95 supruga Fatima 1963.; djeca:Semin 1984.; Semir 1987.; Sedin 1993. Hrbat Fatima supruga 
 352Hrustanović (Ismet) Hazim09.01.72 Srebrenica, Miholjevine11.07.95 supruga Aiša 1974.; sin Hazret 1991. Hrustanović Aiša supruga 
2094832DuplikatHrustanović (Ismet) Hazim09.01.72 Srebrenica, Miholjevine  
 5621Hrustić (Omer) Semir1973 Srebrenica, Šljivica11.07.95 majka Hafiza i brat Almir sada žive u Njemackoj Hrustić Hafiza majka 
2101855DuplikatHrustić (Jakub) Semir1973 Srebrenica, Šljivica11.07.95 majka Hafiza 1945.; brat Almir 1972. Hrustić Hafiza majka 
 333Hukić (Rešid) Hidajet27.01.70 Srebrenica, Osmače11.07.95 supruga Ramiza; djeca:Amel 1991.; Sanel 1995. Hukić Ramiza supruga 
2114920DuplikatHukić (Rešid) Hidajet Srebrenica, Osmače27.01.70  
 2199Hukić (Huko) Mehmedalij1956 Srebrenica, Osmače11.07.95 supruga Paša 1959.; djeca: Mirsada 1979.; Džula 1980.; Huko 1982.; Sejdalija 1985.; Huso 1993. Hukić Paša supruga 
2124925DuplikatHukić (Huko) Mehmedalija1956 Srebrenica, Osmače11.07.95  
 5532Hukić (Redžo) Rešid1947 Srebrenica, Osmače11.07.95 majka Tifa 1928.; supruga Hurma 1949.; djeca:Hedib 1974.; Ejub 1976.; Elvir 1978.; Hidajet 1970.; Ibišević Hajra prija 
213332DuplikatHukić (Redo) Rešid1946 Srebrenica, Osmače12.07.95 supruga Hurma; djeca:Ejub 1975.; Elvir 1978. Hukić Hurma supruga 
 3475Huremović (Mehmed) Hasib1973 Srebrenica, Brezovice11.07.95 supruga Izeta 1977.; kćerka Fehima 1994. Rahmić Izet šurak 
214426DuplikatHuremović (Meho) Hasib1973 Srebrenica, Brezovice11.07.95 majka Tifa 1950.; supruga Izeta 1977.; kćerka Fehima 1995.; sin Fehim 1996. Huremović Izeta supruga 
 2266Hurić (Ahmet) Mehmed1930 Vlasenica, Šadići10.08.92 supruga Đulsa 1931.; djeca:Muradif 1956.; Tima 1960. Osmanović Tima kćerka 
2154286DuplikatHusić (Ahmet) Mehmed1932 Vlasenica, Šadići16.08.92 supruga Đulsa 1932.; sin Ahmo 1972.; snaha Hata 1964. Husić Hata snaha 
 4096Huseinović (Osman) Asim17.01.70 Srebrenica, Sućeska11.07.95 majka Aiša 1946.; sestre:Mejra 1968.; Hajrija 1972.; brat Amir 1980.; Huseinović Aiša majka 
2162477DuplikatHusejnović (Osman) Asim19.01.70 Srebrenica, Bučinovići11.07.95 Husejnović Aiša majka 
 6314Huseinović (Abdulah) Azem20.06.49 Zvornik, Snagovo11.07.95 supruga Husejinović rasema supruga Rasema supruga 
2172550DuplikatHusejnović (Avdulah) Azem20.06.49 Zvornik, Snagovo06.09.93 supruga Rasema 1950.;djeca:Halida 1973.;Velida 1975.;Zumra 1977.; Omer 1981.; Hamida 1983. Husejnović Rasema supruga 
2184033DuplikatHuseinović (Avdulah) Azem25.09.45 Zvornik, Snagovo06.08.93 supruga Rasema 1950.; djeca:Hazema 1980.; Velida 1975.; Zumra 1977.; Omer 1981.; Hamida 1983.; Halida 1973. Huseinović Rasema supruga 
 5070Huseinović (Ibro) Dževad1975 Srebrenica, Bučinovići11.07.95  
2192753DuplikatHusejnović (Ibro) Dževad27.02.75 Srebrenica, Bučinovići11.07.95 otac Ibro 1944.; majka Bida 1947.; sestra Đulešefa 1978. Husejnović Ibro otac 
 1527Huseinović (Vejsil) Mehmedalij06.09.47 Srebrenica, Potočari11.07.95 supruga Zehra; djeca:Vejsil; Senada Husejnović Zehra supruga 
2205446DuplikatHusejnović (Vejsil) Mehmedalij1947 Srebrenica, Budak11.07.95 supruga Zehra; djeca:Nusret; Senada; Vejsil; Husejnović Zehra supruga 
 3266Huseinović (Sejfo) Mensur10.02.61 Zvornik, Zvornik01.06.92 supruga Naza 1959.; djeca:Mirnes 1983.; Mirnesa 1989. Huseinović Naza supruga 
221925DuplikatHusejnović (Sejfo) Mensur10.02.61 Zvornik, Zvornik01.06.92 supruga Naza; djeca:Mirnes i Mirnesa Husejnović Naza supruga 
 4477Huseinović (Ramo) Midhat1963 Srebrenica, Budak11.07.95 majka Zahida 1942.; kćerka Mirsada 1970. Huseinović Zahida majka 
2221747DuplikatHusejnović (Ramo) Midhat18.12.63 Srebrenica, Budak11.07.95 majka Sajda 1942.; otac Ramo 1939.; sestra Mirsada 1970. Husejnović Sajda majka 
 4476Huseinović (Zaim) Ramo1939 Srebrenica, Budak11.07.95 supruga Zahida 1942.; kćerka Mirsada 1970. Huseinović Zahida supruga 
2231746DuplikatHusejnović (Zaim) Ramo1939 Srebrenica, Budak11.07.95 supruga Sajda 1942.; djeca:Mirsada 1970.; Midhat 1963.; majka Šemsa 1910. Husejnović Sajda supruga 
 3008Huseinović (Sejdo) Rasim1970 Zvornik, Đulići01.06.92 majka Senija; Huseinović Hasiba snaha 
2244233DuplikatHusejnović (Sejdo) Rasim1969 Zvornik, Đulići01.06.92 supruga Nusreta; sin Enver 1990. Husejnović Senija majka 
 3593Huseinović (Ohran) Sadik1977 Srebrenica, Budak11.07.95 majka Mula; otac Ohran; sestre:Satka; Rešida Huseinović Fadila snaha 
2255367DuplikatHusejnović (Ohran) Sadik23.08.77 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 otac Ohran 1937.; majka Mula 1945.; sestra Satka 1972. Husejnović Satka sestra 
 4939Huseinović (Edhem) Salih10.12.64 Zvornik, Gornje Snagovo07.05.92 supruga Arifa 1963.; djeca:Selvir 1985.; Elvir 1990. Huseinović Arifa supruga 
2263938DuplikatHusejnović (Edhem) Salih1964 Zvornik, Zvornik01.05.92 supruga Arifa; djeca:Selvir; Elvir Husejnović Fatima snaha 
 4097Huseinović (Osman) Sead05.01.75 Srebrenica, Sućeska11.07.95 majka Aiša 1946.; sestre:Mejra 1968.; Hajrija 1972.; brat Amir 1980. Huseinović Aiša majka 
2272475DuplikatHusejnović (Osman) Sead05.01.75 Srebrenica, Bučinovići11.07.95 Husejnović Aiša majka 
 3009Huseinović (Sejdo) Senad1973 Zvornik, Đulići01.06.92 majka Senija Huseinović Hasiba snaha 
2284234DuplikatHusejnović (Sejdo) Senad1973 Zvornik, Đulići01.06.92 majka Senija; brat Šemso 1960. Husejnović Senija majka 
 4098Huseinović (Osman) Senahid18.04.77 Srebrenica, Sućeska11.07.95 majka Aiša 1946.; sestre:Mejra 1968.; Hajrija 1972.; brat Amir 1980. Huseinović Aiša majka 
2292612DuplikatHusejnović (Osman) Senahid18.04.77 Srebrenica, Bučinovići11.07.95 majka Aiša; otac Osman; braca:Asim;Sead;Salcin;sestre:Mejra;Hajrija Husejnović Aiša majka 
 986Huseinović (Sejdo) Ševko1956 Zvornik, Đulići01.06.92 supruga Hasiba; djeca:Suad; Denis i Šefik Huseinović Hasiba supruga 
2305507DuplikatHusejnović (Sejdo) Ševko1956 Zvornik, Đulići01.06.92 supruga Hasiba;djeca:Suad;Denis;Šefik Husejnović Senija majka 
 3111Husejnović (Nezir) Esad20.05.64 Srebrenica, Liješće11.07.95 majka Ajkuna 1939.; otac Nezir 1939.; supruga Sevda 1967.; djeca:Elzad 1987.; Begzad 1988.; Salih 1992. Husejnović Sevda supruga 
2315072DuplikatHuseinović (Nezir) Esad10.05.64 Srebrenica, Liješće10.08.95  
 4126Husejnović (Hajro) Nermin09.06.71 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 majka Hiba 1947.; sestra Nermina 1975.; supruga Aida 1977.; kćerka Nejra 1995. Husejnović Hiba majka 
2325188DuplikatHusejnović (Hajrudin) Nermin09.06.71 Srebrenica, Srebrenica11.07.95  
 4232Husejnović (Sead) Ramiz1967 Zvornik, Đulići01.06.92 supruga Aiša 1967.; djeca:Remzudin; Semir Husejnović Aiša supruga 
233854DuplikatHusinović (Sejdo) Ramiz13.01.67 Zvornik, Radova01.06.92 supruga Aiša; djeca:Remzudin i Semir Huseinović Aiša supruga 
2345369DuplikatHusejnović (Sejdo) Ramiz1967 Zvornik, Đulići01.06.92 supruga Aiša; djeca:Remzudin;Semir;Ramiza Husejnović Senija majka 
 4229Husejnović (Huso) Sejdo25.09.33 Zvornik, Đulići01.06.92 supruga Senija 1935.; sin Šemso 1960. Husejnović Senija supruga 
2353010DuplikatHuseinović (Huso) Sejdo1933 Zvornik, Đulići01.06.92 supruga Senija 1935.; sin Šemso 1960. Huseinović Hasiba snaha 
 5479Husejnović (Izet) Suljo10.01.70 Srebrenica, Bučinovići11.07.95 supruga Irfada 1974.; kćerka Samra 1994. Husejnović Irfada supruga 
2365139DuplikatHuseinović (Izet) Suljo10.01.70 Srebrenica, Bučinovići12.07.95  
 1011Husić (Ibrahim) Mehmedalij1955 Srebrenica, Brezovica11.07.95 supruga Fatija i djeca:Selvira; Nezra i Selvir Gerović Meho zet 
2375301DuplikatHusić (Ibrahim) Mehmedalija1955 Srebrenica, Brezovice11.07.95  
 3578Husić (Veiz) Seid04.01.54 Bratunac, Voljavica11.07.95 majka Abida 1933.; supruga Ramiza 1956.; djeca:Sabina 1976.; Nermina 1979.; Admir 1983. Husić Ramiza supruga 
2386389DuplikatHusić (Veiz) Seid01.04.54 Bratunac, Voljavica11.07.95 supruga Husić Ramiza supruga Ramiza supruga 
 5499Ibišević (Jahija) Ehdin11.01.74 Srebrenica, Sase11.07.95 majka Ibišević Abida majka Abida majka 
2395681DuplikatIbišević (Jahija) Ehdin1974 Srebrenica, Sase12.07.95 majka Abida; Raha sestra i Mehdina sestra Ibišević Abida majka 
 6374Ibišević (Ibrahim) Mehmed25.12.35 Bratunac, Glogova09.05.92 supruga Ibišević Zumreta supruga zumreta supruga 
2404763DuplikatIbišević (Ibrahim) Mehmed25.11.36 Bratunac, Glogova01.06.92 supruga Zumra; sin Mirza Ibišević Zumra supruga 
 4501Ibrahimović (Rašid) Himzo1936 Zvornik, Đulići01.06.92 supruga Safeta 1945.; djeca:Mevlija 1964.; Nizama 1965.; Zeniha 1969.; Elzina 1971.; Nihada 1974.; Hajra 1975.; Senada 1980. Mujkić Mirsad zet 
2412971DuplikatIbrahimović (;) Himzo15.03.35 Zvornik, Đulići01.06.92 supruga Safeta; kćerke: Senada i Zemila Redžepović Zemila kćerka 
 988Ibrahimović (Lutvo) Mevludin04.06.75 Bratunac, Magašići11.07.95 otac Lutvo; majka Fatima Ibrahimović Fatima majka 
242987DuplikatIbrahimović (Lutvo) Mehmed13.10.72 Bratunac, Bratunac11.07.95 brat ga vidio na putu od Kravice do Konjević Polja. otac Lutvo; majka Fatima Ibrahimović Fatima majka 
 386Ibrahimović (Suljo) Ramo1962 Zvornik, Kamenica12.07.95 kćerka Naza Salkić Naza kćerka 
2433761DuplikatIbrahimović (Suljo) Ramo1926 Zvornik, Kamenica11.07.95 sin Smail 1963.; Ibrahimović Smail sin 
 3615Ibrahimović (Džemal) Senad1979 Srebrenica, Pusmulići11.07.95 majka Hurka; sestre:Sabaheta; Sadeta; Jasmina Ibrahimović Fatima snaha 
24411837DuplikatŠpiodić (Džemal) Senad17.03.77 Srebrenica, Srebrenica11.07.95  
 6476Ibrahimović (Zaim) Zahir29.09.62 Srebrenica, Radjenovici11.07.95 supruga Ibrahimović Mirsada supruga Mirsada supruga 
2454352DuplikatIbrahimović (Zaim) Zakir1962 Srebrenica, Radenovići11.07.95 supruga Mirsada 1967.; djeca:Mirnes 1988.; Mirel 1991. Ibrahimović Mehmedalija brat 
 5574Ikanović (Muharem) Ahmo1953 Srebrenica, Potočari11.07.95 supruga Nezira 1952.; djeca:Musa;Ramiz;Admir Ikanović Nezira supruga 
2465668DuplikatIkanović (Muharem) Ahmo1952 Zvornik, Potočari12.07.95 žena Nezira; sin Ramiz i Admir Ikanović Nezira žena 
 5667Ikanović (Ahmo) Musa1975 Zvornik, Potočari12.07.95 majka Nezira; brat Ramiz i Admir Ikanović Nezira majka 
2475568DuplikatIkanović (Ahmo) Musa1975 Srebrenica, Potočari11.07.95 majka Nezira; otac Ahmo; sinovi:Ramiz;Admir Ikanović Nezira majka 
 6332Imamović (Mustafa) Zejad09.12.76 Bratunac, Glogova11.07.95 otac Imamović Mustafa otac Mustafa otac 
2481001DuplikatImamović (Mustafa) Zead12.09.76 Bratunac, Glogova11.07.95 otac Mustafa i majka Fatima Brkić Zumra sestra 
 886Islamović (Aljo) Agan19.09.58 Zvornik, Sjenokos01.06.92 supruga Sena; kćerka Mirsada Islamović Sena supruga 
2493622DuplikatIslamović (Alija) Agan01.09.58 Zvornik, Sjenokos01.06.92 supruga Sena 1958.; kćerka Mirnesa 1991. Islamović Sena supruga 
 4447Islamović (Alija) Šaban1954 Zvornik, Sjenokos01.06.92 supruga Fazila 1959.; djeca:Said; Saim Musić Zumra tetka 
2503027DuplikatIslamović (Aljo) Šaban1954 Zvornik, Sjenokos01.06.92 supruga Fazila; djeca:Said; Sajma Islamović Fazila supruga 
 327Jahić (Hasan) Azem1951 Srebrenica, Miholjevine13.07.95 supruga Hava 1952.;djeca: Aiša 1974.; Samira 1973.; Nihad 1977. Jahić Hava supruga 
2515928DuplikatJahić (Hasan) Azem1951 Srebrenica, Miholjevine  
 934Jahić (Tosun) Ejub22.02.38 Zvornik, Šetići01.06.92 kćerka Filda Delić Filda kćerka 
2524766DuplikatJahić (Tasun) Ejub22.03.38 Zvornik, Šetići01.06.92 supruga Mina 1937.; djeca:Paša 1967.; Šida 1971.; Fikreta 1973.; Ismeta 1977.; Filda 1964.; Ismet 1963. Jahić Mina supruga 
 6328Jakubović (Esad) Enver01.05.73 Srebrenica, Stožersko11.07.95 majka Šaha Jakubović majka Šaha majka 
2536028DuplikatJakubović (Esed) Enver01.07.73 Srebrenica, Stožersko15.07.95  
 6250Jakubović (Husein) Esed01.11.50 Srebrenica, Stroreško11.07.95 supruga Šaha supruga Šaha supruga 
2542137DuplikatJakubović (Husejin) Esed05.01.50 Srebrenica, Stožersko11.07.95 majka Šaha 1951.; sin Suad 1976.; Jakubović Medija snaha 
 3413Jakubović (Mehmedalij) Mehmed27.05.74 Srebrenica, Stožersko11.07.95 majka Samija 1953.; brat Mujo 1972. Jakubović Mujo brat 
2556038DuplikatJakubović (Mehmedalija) Mehmed27.05.74 Srebrenica, Stožersko11.07.95  
 1787Jakubović (Alija) Mustafa19.06.52 Srebrenica, Stožersko11.07.95 majka 1928.; otac Alija 1928.; supruga Tifa 1953.; djeca:Fahreta 1979.; Hajreta 1973. Salkić Hajreta kćerka 
2565868DuplikatJakubović (Alija) Musa1951 Srebrenica, Stožersko11.07.95 supruga Tifa; djeca Hajreta; Sadet i majku Nura rodaka Begajeta Begajeta 
 3576Jašarević (Nazir) Mujo03.10.49 Zvornik, Klisa01.06.92 supruga Munira 1953.; djeca:Muhamed 1977.; Munib 1974. Jašarević Munira supruga 
2574821DuplikatJašarević (Nazif) Mujo03.10.49 Zvornik, Klisa01.06.92 supruga Munira 1949.; djeca:Munib 1984.; Mehemed 1976. Mumić Mehmedalija rodak 
 4675Jašarević (Đafir) Sead28.09.62 Zvornik, Klisa01.06.92 majka Bejda 1932.; supruga Zahida 1963.; djeca:Senada 1984.; Sejada 1986.; Mevlija 1991.; Mevludin 1991. Jašarević Zahida supruga 
2583550DuplikatJašarević (Đafer) Sead1962 Zvornik, Klisa01.06.92 supruga Zahida 1963.; djeca:Senada; Sejada Jašarević Šemsudin brat 
 6145Jašić (Osman) Nusret01.05.67 Bratunac, Pobude11.07.95 suprugaSelima Jašić supruga Selima supruga 
2593145DuplikatJašić (Osman) Nusret01.05.67 Bratunac, Pobude11.07.95 majka Šaha 1940.; supruga Selima 1967.; djeca:Alen 1988.; Adel 1991. Jašić Selima supruga 
 1996Jukić (Mehmed) Mehmedalij27.07.71 Srebrenica, Luka11.07.95 majka Fata 1946.; otac Mehmed 1932.; supruga Senka 1978.; sin Senko 1995.; Jukić Senka supruga 
2606145DuplikatJukić (Mehmed) Mehmedalija27.07.71 Srebrenica, Luka11.07.95  
 5714Jusić (Nezir) Sabit10.09.70 Srebrenica, Beširovići11.07.95 majka Munira 195l. supruga Hava 1973 i kćerka Samira 1990. Jusić Munira majka 
2612191DuplikatJusić (Nezir) Sabit1970 Srebrenica, Beširovići11.07.95 majka Munira 1951.; supruga Hava 1973.; kćerka Samra 1990. Pejmanović Sadina sestra 
 1636Jusić (Jusuf) Seid1969 Srebrenica, Poznanovići11.07.95 supruga Medina; djeca:Selma; Selmir; Mubina Mešanović Mevludin šurak 
2624057DuplikatJusić (Jusuf) Seid1968 Srebrenica, Dedići11.07.95 supruga Medina 1971.; djeca:Selma 1989.; Selmir 1991.; Mubina 1994. Mešanović Zada punica 
 417Kabilović (Salih) Hamed24.10.58 Bratunac, Položnik11.07.95 supruga Begajeta 1958.; sinovi:Samir 1982.; Beriz 1988.; kćerka Samila 1983. Agić Camil rodak 
2635867DuplikatKabilović (Salih) Hamed24.10.58 Bratunac, Pirići11.07.95 supruga Begajeta; djeca Samir; Samira; Beriz i majka Fatima supruga Begajeta Begajeta 
 1098Kabilović (Juso) Huso1962 Srebrenica, Petnici11.07.95 Kabilović Safija majka 
2646323DuplikatKabilović (Juso) Huso28.04.74 Srebrenica, Sase11.07.95  
 1099Kabilović (Juso) Ramiz1975 Srebrenica, Petnici11.07.95 Kabilović Safija majka 
2656337DuplikatKabilović (Juso) Ramiz25.03.78 Srebrenica, Karačići11.07.95  
 6465Kadrić (Medo) Husein24.03.35 Srebrenica, Gladovići11.07.95 supruga Kadrić Džemila supruga Džemila supruga 
2665883DuplikatKadrić (Medo) Husein1936 Srebrenica, Gladovići11.07.95 supruga Đemila;kćerka Hanifa braticna Nijaza rodica 
 1990Kadrić (Ibro) Kahriman1945 Bratunac, Hrnjčići11.07.95 supruga Emina 1950.; djeca:Ibrahim 1971.; Zaim 1973.; Nizama 1976.; Sadik 1981.; Ziba 1984. Kadrić Emina supruga 
2673248DuplikatKadrić (Ibro) Karhiman1955 Bratunac, Hrnjčići11.07.95 supruga Emina 1957.; djeca:Ibrahim 1973.; Zaim 1976.; Sadif 1981.; Nizama 1974.; Ziba 1982. Kadrić Amela rodica 
 6180Kadrić (Bajro) Nazif11.10.77 Srebrenica, Gladovići11.07.95 majka Kadrić Beguna majka Beguna majka 
2684065DuplikatKadrić (Bajro) Nafiz1977 Srebrenica, Gladovići11.07.95 majka Beguna 1952.; brat Nedžad 1971.; Kadrić Beguna majka 
2695450DuplikatKadrić (Bajro) Nafis1977 Srebrenica, Gladovići11.07.95 majka Beguna 1951.;otac Bajro 1946.; braca:Nedžad 1971.; Nijazija 1971.; Kadrić Beguna majka 
 4825Kadrić (Abdulah) Rifet10.10.38 Zvornik, Petkovci01.06.92 supruga Tima 1943.; djeca:Sead 1966.; Izet 1963.; Zineta 1970. Kadrić Sead sin 
2705359DuplikatKadrić (Avdulah) Rifet11.10.38 Zvornik, Tahići01.06.92 supruga Tima 1943.; djeca:Izet 1963.; Mirsad 1965.; Sejad 1966. Kadrić Tima supruga 
 3144Kahrić (Alija) Adem17.11.49 Zvornik, Kamenica11.07.95 majka Hanifa 1929.; otac Alija 1929.; supruga Zejfa 1951.; djeca:Sena 1972.; Senada 1974.; Sadik 1976.; Sadil 1978.; Tima 1993. Kahrić Zejna supruga 
2713309DuplikatKoskić (Alija) Adem1948 Zvornik, Kamenica11.07.95 supruga Zejfa; djeca:Sena; Senada; Sadik; Sadil; Tima Koskić Zejfa supruga 
 225Kahrić (Huso) Sabrija1982 Srebrenica, Karačići11.07.95 majka Havuša 1930.; supruga Fetija 1971.; sin Sedmir 1991.; kćerka Fatima 1994. Kahrić Fetija supruga 
2726412DuplikatKahrić (Huso) Sabrija1962 Srebrenica, Karačići11.07.95  
 3940Kajić (Osman) Mehmed15.03.62 Zvornik, Glodi11.07.95 majka Aiša 1926.; supruga Mina 1962.; djeca:Mediha 1985.; Aldin 1988.; Aldina 1992. Kamerić Hurija rodica 
2734565DuplikatKajić (Osman) Mehmed10.10.62 Zvornik, Glodi11.07.95 majka Aiša 1926.; supruga Mina; djeca:Mediha 1985.; Aldin 1988.; Aldina 1991. Smajlović Refija sestra 
 4564Kajić (Osman) Refik1952 Zvornik, Glodi11.07.95 majka Aiša 1926.; supruga Alija 1958.; djeca:Edvin 197.; Refija 1979.; Almira 1981.; Almir 1986. Smajlović Refija sestra 
2743489DuplikatKajić (Osman) Refik1952 Zvornik, Glodi11.07.95 majka Aiša 1926.; supruga Alija 1958.; djeca:Edvin 1978.; Refija 1979.; Almira 1982.; Almir 1986. Kamerić Hurija rodica 
 1317Kalajdžić (Šaban) Fetija20.03.53 Zvornik, Mrakodol18.06.92 supruga Safeta; djeca:Fedin; Adisa Kalajdžić Begzada snaha 
2755358DuplikatKalajdžić (Šaban) Fetija20.03.53 Zvornik, Mrakodol10.06.92 supruga Safeta 1955.; djeca:Fedin 1977.; Adisa 1980.; Kalajdić Safeta supruga 
 5220Kalajdžić (Nezir) Safet08.11.52 Zvornik, Kamenica11.07.95 supruga Vasvija 1958.; djeca:Samira 1970.; Samir 1979. Kalajdžić Vasvija supruga 
2766293DuplikatKalajdžić (Nezir) Safet11.08.52 Zvornik, Glodi11.07.95 supruga Kalajdžić Vasvija supruga vasvija supruga 
 160Kalić (Hamid) Mehmedalij23.07.51 Srebrenica, Beširovići11.07.95 supruga Nura 1951.;sin Elvedin 1981.; kćerka Mediha 1975. Kalić Nura supruga 
2776443DuplikatKalić (Hamid) Mehmedalija23.07.51 Srebrenica, Beširovići11.07.95  
 6096Kamenica (Munib) Sejdalija20.01.75 Srebrenica, Milačevići11.07.95 majka kamenica Hurma majka Hurma majka 
2782727DuplikatKamenica (Munir) Sejdalija20.01.75 Srebrenica, Jagliši11.07.95 Kamenica Hanifa supruga 
 6386Klempić (Mujo) Zulfo25.03.74 Vlasenica, Bukovica11.07.95 supruga Klempić Mavlija supruga Mevlija supruga 
2795594DuplikatKlempić (Mujo) Zulfo1974 Srebrenica, Sastavci11.07.95 majka Maluša 1947.; otac Mujo 1942.; supruga Mevlija 1973.; kćerka Đejlana 1995.; Klempić Mevlija supruga 
 1034Košpić (Senahid) Emir1977 Bratunac, Blječeva11.07.95 brat Mirza 1987. Košpić Bahra strina 
2801077DuplikatKošpić (Senahid) Enis1979 Bratunac, Blječeva11.07.95 brat Mirza 1987. Košpić Bahra strina 
 5445Košpić (Mehmed) Mehmedalij28.07.65 Bratunac, Podčauš11.07.95 supruga Hanifa 1971.; djeca: Almina 1988.; Almin 1991.; Ibrahimović Suada sestra 
2815138DuplikatKošpić (Mehmed) Mehmedalij28.07.65 Bratunac, Podčauš11.07.95 supruga Hanifa 1971.; djeca:Almir 1991.; Almina 1989.; Košpić Mehmed otac 
 5294Krdžić (Osman) Abaz1961 Srebrenica, Osmače11.07.95 majka Aiša; braca: Atif; Nazif; Idriz; sestre:Fatima; Camka; Haša; Timka; Senada; supruga Zejda; djeca:Muamer i Aiša Jahić Fatima sestra 
2825301DuplikatKrdžić (Osman) Abaz1960 Srebrenica, Osmače11.07.95 supruga Mima 1960.; djeca:Osmo 1981.; Edina 1983.; Krdžić Mima supruga 
 5302Krdžić (Idriz) Benjamin1972 Srebrenica, Osmače11.07.95 supruga Hedija 1972.; kćerka Emina 1995. Krdžić Hedija supruga 
2835712DuplikatKrdžić (Idriz) Benjamin1972 Srebrenica, Osmače11.07.95 majka Hajra 1950; otc Idriz 1948; supruga Hedija 1972 i kćerka Emina 1992. Burić Zuhra punica 
 3951Krdžić (Mehmedalij) Omer07.11.64 Srebrenica, Osmače11.07.95 supruga Muniba 1968.; djeca:Amira 1986.; Amir 1988.; Adis 1991.; Munib 1993. Ibrahimović Ziba sestra 
2846762DuplikatKrdžić (Mehmedalija) Omer07.11.64 Srebrenica, Osmače11.07.95  
 3439Kuljančić (Nuhan) Fikret05.03.76 Vlasenica, Šadići11.07.95 majka Razija 1950.; otac Nuhan 1943.; braca:Naib; Nurija; sestra Najla Kuljancić Razija majka 
2855869DuplikatKuljančić (Nuhan) Fikret1976 Vlasenica, Šadići11.07.95 majka Razija; otac Bajro sestra Najla brat Najil; brat Nurija majka Razija majka 
 5086Kunić (Omer) Fikret11.05.63 Zvornik, Kamenica20.06.95 supruga Tima 1968.; djeca:Omer 1987.; Ferid 1990.; Kunić Tima supruga 
2866400DuplikatKunić (Omer) Fikret05.11.63 Zvornik, Kamenica11.07.95 supruga Tima Kunić supruga Tima supruga 
 3564Kunić (Mujo) Muhamed1937 Zvornik, Gornja Kamenica11.07.95 supruga Hata 1938.; djeca:Senad 1965.; Muhamed 1962.; Bahrija 1964.; Meaza 1958.; Mirsada 1973. Kunić Senad sin 
2874930DuplikatKunić (Mujo) Mehmed1937 Zvornik, Gornja Kamenica11.07.95 supruga Hata 1937.; sin Senad 1966.; Kunić Hata supruga 
 6380Kunić (Mehmed) Sulejman23.03.43 Zvornik, Kamenica11.07.95 supruga Kunić Džemka supruga Džemka supruga 
2883958DuplikatKunić (Mehmed) Sulejman25.03.49 Zvornik, Kamenica11.07.95 supruga Džemka 1952.; djeca:Mirzeta 1972.; Elvis 1974.; Jasmin 1978. Kunić Šaban brat 
 5314Latifović (Šahin) Izet05.02.66 Srebrenica, Sase11.07.95 majka Fatima 1947.; supruga Mirfeta 1950.; kćerka Izeta 1992. Latifović Mirfeta supruga 
2891182DuplikatLatifović (Šahin) Izet02.02.65 Srebrenica, Sase11.07.95 supruga Mirfeta; kćerka Izeta Alić Silvana sestra 
 285Ljeljić (Edhem) Ohran15.03.54 Vlasenica, Nova Kasaba11.07.95 majka Ema 1934.; supruga Zumra 1955.; kćerke:Elvisa 1975.; Elizabeta 1977.;Ešefa 1979.; Denisa 1985.; sin Denis 1981. Ljeljić Ešefa kćerka 
2903306DuplikatLjeljić (Edhem) Ohran15.03.54 Vlasenica, Nova Kasaba11.07.95 supruga Zumra; djeca:Ešefa; Elvisa; Denisa; Denis; Elizabeta Ljelić Zumra supruga 
 6483Lolić (Ramiz) Omer09.08.70 Bratunac, Bjelovac11.07.95 majka Šehrija Lolić majka Šehrija majka 
2914073DuplikatLolić (Ramiz) Omer28.07.70 Bratunac, Bjelovac11.07.95 supruga Nursana 1974.; sin Emir 1993. Lolić Nursana supruga 
 2227Lolić (Redžo) Sadik02.07.66 Srebrenica, Peći08.05.92 majka Ferida 1943.; supruga Subhija 1968.; djeca:Selver 1990.; Narel 1989. Selimović Nedžad rodak 
2923789DuplikatLolić (Redo) Sadik1966 Srebrenica, Peći27.07.92 supruga Subhija; djeca:Selver; Narel; Narela Lolić Subhija supruga 
 5151Lupić (Mehmed) Ramiz1953 Zvornik, Lupe01.06.92 supruga Sadika; djeca:Samir; Sanela; Amela Lupić Sadika supruga 
2935152DuplikatLupić (Mehmed) Ramiz1946 Zvornik, Lupe01.06.92 supruga Hurija Lupić Hurija supruga 
 3136Mahmutović (Omer) Husein1951 Srebrenica, Sase11.07.95 majka Šerifa 1925.; supruga Mula 1957.; djeca:Berisa 1977.; Enisa 1979.; Hajdeja 1982.; Nihada 1990.; Amra 1994. Mahmutović Mula supruga 
2941518DuplikatMahmutović (Omer) Husein1951 Srebrenica, Sase11.07.95 supruga Mula 1957.; kćerke:Berisa 1977.; Enisa 1979.; Hajdeja 1982.; Nihada 1990.; Amra 1994. Mahmutović Mula supruga 
 895Malagić (Salko) Admir1979 Ljubovija, Ljubovija11.07.95 majka Mirsada; brat Adnan; sestra Amela Malagić Mirsada majka 
2955848DuplikatMalagić (Salko) Admir1979 Bratunac, Voljavica11.07.95 sestra Elvira i majka sestra Elvira brat 
 897Malagić (Salko) Elvir1973 Ljubovija, Ljubovija11.07.95 nana Begija Malagić Begija nena 
2965847DuplikatMalagić (Salko) Elvir1975 Bratunac, Voljavica11.07.95 sestra Elvira sestra brat 
 1080Malagić (Hadžo) Halid1977 Bratunac, Glogova11.07.95 majka Mušva 1954.; brat Jasmin 1980. Malagić Azra strina 
2971965DuplikatMalagić (Hadžo) Halid1977 Bratunac, Glogova11.07.95 majka Muška 1954.; sestre:Halida 1976.; Nevzeta 1978.; brat Jasmin 1980. Malagić Muška majka 
 998Malagić (Bajro) Nedžad13.09.73 Bratunac, Glogova11.07.95 supruga Safija; kćerka Emina Malagić Safija supruga 
2983261DuplikatMalagić (Bajro) Neđad1973 Bratunac, Glogova11.07.95 majka Mina 1944.; supruga Safija 1974.; kćerka Emina 1994. Malagić Mina majka 
 7056Malagić (Omer) Ohran1951 Srebrenica, Osmače16.07.95  
2997057DuplikatMalagić (Omer) Ohran1951 Bratunac, Podčauš11.07.95  
 5968Malatić (Nezir) Smail06.11.62 Srebrenica, Gladovići11.07.95 majka majka majka 
3005964DuplikatMalatić (Nezir) Smail06.11.62 Srebrenica, Gladovići11.07.95 majka Fatima majka majka 
3017078DuplikatMalatić (Nezir) Smail1962 Srebrenica, Gladovići12.07.95  
 1731Maletić (Salko) Elvir1971 Srebrenica, Gladovići11.07.95 majka Fata 1950.; supruga Šemsa 1973.; djeca: Ermina 1989.; Nermina 1992. Husić Sajma rodica 
3025970DuplikatMalatić (Salko) Elvir01.10.71 Srebrenica, Gladovići11.07.95 majka Fata majka majka 
 6109Malić (Suljo) Mehmed08.07.46 Srebrenica, Milačevići11.07.95 supruga Malić Naza supruga Naza supruga 
3031177DuplikatMalić (Suljo) Mehmed1946 Srebrenica, Milačevići11.07.95 supruga Naza 1957.; djeca:Sanel 1983.; Suljo 1985.; Sanela 1990.; Senudin 1994. Malić Naza supruga 
 6189Malkić (Behaija) Hajrudin28.02.66 Srebrenica, Poznanovići01.09.92 supruga Zijada Malkić supruga Zijada supruga 
3042066DuplikatMalkić (Behajija) Hajrudin1966 Srebrenica, Poznanovići01.06.92 majka Sija 1943.; supruga Zijada 1968.; djeca:Adis 1988.; Adnan 1991. Hukić Zineta komšinica 
 6258Malkić (Bahrija) Rešid23.01.60 Srebrenica, Poznanovići11.07.95 supruga Rahima supruga Rahima supruga 
3054799DuplikatMalkić (Behaija) Rešid23.01.60 Srebrenica, Poznanovići11.07.95 supruga Rahima 1964.; djeca:Rijad 1988.; Rešida 1985. Malkić Rahima supruga 
 5977Mandžić (Ahmo) Ahmet03.01.56 Srebrenica, Gladovići11.07.95 otac Ahmo otac Ahmo otac 
3061533DuplikatMandić (Ahmo) Ahmet1956 Srebrenica, Gladovići11.07.95 supruga Sajma;djeca:Emira;Elma Mandić Sajma supruga 
 6012Mandžić (Ahmet) Emir14.10.80 Srebrenica, Gladovići11.07.95 majka Sajma majka Sajma majka 
3071534DuplikatMandić (Ahmet) Emir14.10.80 Srebrenica, Gladovići11.07.95 majka Sajma Mandić Sajma majka 
3085996DuplikatMandžić (Ahmet) Emir14.10.80 Srebrenica, Ljeskovik11.07.95 majka Sajma majka Sajma majka 
 2337Mandžić (Ahmet) Enez10.05.41 Vlasenica, Džile11.07.95 supruga Hanija Mandžić Hanija supruga 
3095873DuplikatMandić (Ahmet) Enez1941 Srebrenica, Krušev Do12.07.95 supruga Hanija;sin Esad nesto; sin Esed i Sead supruga Hanija supruga 
 6006Mandžić (Enes) Esad30.08.77 Vlasenica, Đile11.07.95  
3102450DuplikatMandžić (Enez) Esad30.08.77 Vlasenica, Džile11.07.95 otac; majka i 2 brata Mandžić Hanija majka 
 7181Mandžić (Juso) Ramo31.10.41 Srebrenica, Srebrenica15.07.95  
3114377DuplikatMančić (Juso) Ramo1941 Srebrenica, Bajramovići11.07.95 supruga Tima 1941.; djeca:Ramiz 1977.; Hanifa 1983.; Mevludin 1973.; Mirsada 1979.; Spahić Ramiza kćerka 
 7184Mandžić (Ramo) Samir06.07.79 Srebrenica, Srebrenica01.08.95  
3124378DuplikatMančić (Ramo) Samir16.09.79 Srebrenica, Bajramovići11.07.95 majka Tima 1941.; sestre:Hanifa; Mirsada; braca:Ramiz; Mevludin Spahić Ramiza sestra 
 4877Mašić (Mujo) Šefko1966 Bratunac, Voljavica11.07.95 supruga Bida 1969.; djeca:Mirzada 1988.; Mirsada 1994.; Šejla 1995. Mašić Hamida snaha 
3135643DuplikatMašić (Mujo) Ševko14.07.66 Bratunac, Voljavica11.07.95 supruga Bida; kćerka Minzada; kćerka Mirsada; kćerka Šejla Mašić Bida supruga 
 957Mehanović (Meho) Husein1966 Srebrenica, Karačići11.07.95 supruga Abida;djeca:Mirnes;Samelin; Tima Mehanović Abida supruga 
3143239DuplikatMehanović (Meho) Husein1966 Srebrenica, Karačići11.07.95 majka Zulfa 1931.; supruga Abida 1968.; djeca:Mirnes 1988.; Semedin 1991.; Tima 1995. Mehanović Faketa snaha 
 4550Mehanović (Ahmo) Muhamed13.06.73 Bratunac, Tegare11.07.95 otac Ahmo 1942.; majka Iša 1948.; brat Vekaz 1978.; Huremović Ahmija sestra 
3156521DuplikatMehanović (Ahmo) Muhamed26.06.73 Bratunac, Tegare11.07.95 otac Ahmo Mehmedović otac Ahmo otac 
 5081Mehanović (Hasan) Osman1952 Srebrenica, Skelani11.07.95 supruga Ramiza 1955.; djeca:Hazim 1974.; Azra 1975.; Mehanović Ramiza supruga 
3167292DuplikatMehanović (Hasan) Osman1951 Srebrenica, Daljegošta11.07.95  
 2840Mehinović (Nezir) Azmir1972 Bajna Bašta, Bajna Bašta11.07.95 majka Timka 1945.; supruga Sabina 1974.; djeca:Admira 1993.; Azmira 1996. Fejzić Merka sestra 
3172841DuplikatMehinović (Nezir) Admir1975 Bajna Bašta, Bajna Bašta11.07.95 majka Timka 1945.; sestra Merka 1969. Fejzić Merka sestra 
 6474Mehić (Smail) Meho02.10.49 Bratunac, Jagodnja13.07.95 supruga Mehić Sabra supruga Sabra supruga 
3182578DuplikatMahić (Smail) Meho1949 Bratunac, Jagodnja11.07.95 supruga Sabra 1953.; djeca:Sadina 1980.; Sadik 1983.; Sabit 1985.; Iša 1987. Mehić Sabra supruga 
 1774Mehić (Ibrahim) Mustafa13.01.62 Bratunac, Hrnjčići11.07.95 majka Aiša 1934.; supruga Remzija 1963.; djeca:Fatima 1986.; Fikret 1989.; Muamer 1993. Mehić Remzija supruga 
3195092DuplikatMehić (Ibro) Mustafa1962 Bratunac, Hrnjčići11.07.95 supruga Remzija 1963.; djeca:Fatima 1986.; Fikret 1988.; Muamer 1993.; Mujcinović Šaha rodica 
 5726Mehmedović (Ibro) Alija23.03.46 Srebrenica, Bostahovine11.07.95 supruga Zejna 1944; kcer Fahra 1978 Mehmedović fahra kćerka 
3201928DuplikatMehmedović (Ibro) Alija1946 Srebrenica, Bostahovine11.07.95 majka Aiša 1926.; supruga Zejna 1943.; djeca:Hamdija 1968.; Fahreta 1978.; Fikreta 1965.; Hodžić Fikreta kćerka 
 2899Mehmedović (Bajro) Feriz1978 Bratunac, Voljavica11.07.95 majka Tahira; brat Ferid; sestra Ferisa Mehmedović Šahza strina 
3215738DuplikatMehmedović (Bajro) Feris23.08.78 Bratunac, Voljavica11.07.95 majka Tahira 1958; sestra Ferisa 1976 i brat Ferid 1974 Mehmedović Tahira majka 
 6031Mehmedović (Adem) Hasan06.10.53 Bratunac, Konjević Polje11.07.95 supruga Hurija supruga Hurija supruga 
3222247DuplikatMehmedović (Adem) Hasan1953 Bratunac, Konjević Polje11.07.95 supruga Hurija 1951.;kćerka Hazema 1982. Mehmedović Hurija supruga 
 3849Mehmedović (Abid) Mehmedalij31.05.54 Zvornik, Pahljevići11.07.95 supruga Hava 1965.; djeca:Sabit 1984.; Rahman 1988.; Munib 1993.; Ramiza 1995. Mehmedović Hava supruga 
3237561DuplikatMehmedović (Abid) Mehmedalija31.05.54 Zvornik, Pahljevići11.07.95  
 2582Mehmedović (Mujo) Mehmedalij18.08.66 Srebrenica, Gladovići11.07.95 majka Alija 1940.; supruga Ferida 1970.; djeca: Sanela 1989.;Devla 1990. Mehmedović Ferida supruga 
3247564DuplikatMehmedović (Mujo) Mehmedalija18.08.66 Srebrenica, Gladovići11.07.95  
 1556Mehmedović (Ramiz) Mevludin1973 Vlasenica, Rovaši11.07.95 majka Hanifa 1953.; sestra Mevlida 1977.; brat Mensur 1979. Mehmedović Hanifa majka 
325231DuplikatMehmedović (Ramo) Mevludin1973 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 supruga Mensura 1976.; kćerka Selma; majka Hajrija; otac Ramo Mehmedović Mensura supruga 
 5566Mehmedović (Himzo) Redžep1959 Srebrenica, Sućeska11.07.95 supruga Senija; djeca:Redžada;Nedžad;Himzo;Edin Mehmedović Senija supruga 
3263544DuplikatMehmedović (Himzo) Redep1959 Srebrenica, Sućeska11.07.95 supruga Senija 1959.; djeca:Nedžada 1983.; Nedžad 1984.; Himzo 1987.; Edin 1995. Mehmedović Senija supruga 
 2632Mehmedović (Mehmedalij) Sabahudin10.03.74 Srebrenica, Broševići11.07.95 Mehmedović Mehmedalija otac 
3277651DuplikatMehmedović (Mehmedalija) Sabahudin10.03.74 Srebrenica, Broševići11.07.95  
 6274Memišević (Nezir) Mehmedalij08.05.60 Srebrenica, Brezovice11.07.95 supruga Memišević Fetija supruga Fetija supruga 
3283579DuplikatMemišević (Nezir) Mehmedalij1960 Srebrenica, Brezovica11.07.95 supruga Fetija 1961.; djeca:Samira 1978.; Indira 1980.; Hida 1984.; Mirnes 1985.; Nurija 1993. Memišević Sejdalija brat 
 3679Memić (Omer) Alija10.02.38 Bratunac, Zapolje11.07.95 supruga Zlatija 1941.; djeca:Aziz 1958.; Remza Memić Aziz sin 
3297890DuplikatMešanović (Omer) Alija1939 Srebrenica, Srebrenica11.07.95  
 450Memić (Alija) Idriz1968 Bratunac, Zapolje11.07.95 majka Zlatija 1942.; supruga Haša 1970.; sin Adis 1987.; kćerka Sena 1989. Menić Zlatija majka 
3303678DuplikatMemić (Alija) Idriz15.01.62 Bratunac, Bratunac11.07.95 majka Zlatija 1941.; supruga Haša 1965.; djeca:Adis 1984.; Irma 1987. Suljaković Mirsada svastika 
 2374Memić (Redžep) Nedžad13.02.78 Srebrenica, Ljeskovik11.07.95 majka Nezira; sestre:Nizama i Redžija Memić Nezira majka 
3313443DuplikatMemić (Redžo) Nedžad23.02.78 Srebrenica, Ljeskovik11.07.95 majka Nezira 1949.; sestre:Nizama 1972.; Redžija 1974.; Memić Nezira majka 
 5655Memić (Suljo) Omer05.06.42 Srebrenica, Osat11.07.95 supruga Rahima 47;sin Ismet 74 Mehić Rahima supuga 
3327372DuplikatMehić (Suljo) Omer05.06.42 Srebrenica, Osat16.07.95  
 2367Memić (Šahin) Redžep26.04.51 Srebrenica, Ljeskovik11.07.95 supruga Nezira; kćerke:Redžija i Nizama Memić Nezira supruga 
3333445DuplikatMemić (Šahin) Redžo26.04.51 Srebrenica, Ljeskovik11.07.95 majka Šeca; otac Šahin; supruga Nezira 1949.; djeca: Nizama 1972.; Redžija 1974.; Memić Nezira supruga 
 2365Memić (Redžep) Rizo04.01.76 Srebrenica, Ljeskovik11.07.95 majka Nezira; sestre:Nizama i Redija Memić Nezira majka 
3343444DuplikatMemić (Redžo) Rizo1976 Srebrenica, Ljeskovik11.07.95 majka Nezira 1949.; sestre:Nizama 1972.; Redžija 1974. Memić Nezira majka 
 2718Merajić (Huso) Husein02.02.56 Srebrenica, Podgaj11.07.95 Meraić Hadžira kćerka 
3357862DuplikatMerajić (Huso) Husein02.02.56 Srebrenica, Podgaj11.07.95  
 1311Muhić (Behaija) Begajib14.06.73 Bratunac, Biljača11.07.95 majka Mina 1937.; sestre:Mirsada 1969.; Mevlija 1964. Muhić Mina majka 
3366432DuplikatMuhić (Behaija) Begajib14.06.73 Bratunac, Biljača11.07.95 majka Muhić Mina majka Mina majka 
 1602Muhić (Ohran) Behro14.02.59 Bratunac, Voljavica11.07.95 otac Orhan 1938.; majka Fata 1936.; supruga Hava 1957.;sinovi:Senad 1980.; Sead 1982. Muhić Hava supruga 
3376043DuplikatMuhić (Ohran) Bahro14.02.59 Bratunac, Voljavica11.07.95 supruga Hava supruga Hava supruga 
 5563Muhić (Asim) Hajrudin1967 Srebrenica, Trubari11.07.95 majka Fata;otac Asim; supruga Hava;sin Aldin Smajić Mevludin zet 
3385564DuplikatMuhić (Asim) Hajdin1973 Srebrenica, Trubari11.07.95 majka Fata; braca:Hajrudin;Šemso; sestra Zehra Smajić Mevludin zet 
 6201Muhić (Osman) Hasan17.09.44 Srebrenica, Trubari12.07.95 supruga Hamida supruga Hamida supruga 
339722DuplikatMuhić (Osman) Hasan1944 Srebrenica, Trubari11.07.95 supruga Hamida 1954.; Muhić Hamida supruga 
 6161Muhić (Juso) Husein12.05.41 Bratunac, Voljavica13.07.95 supruga Muhić Zulfija supruga zulfija supruga 
3402993DuplikatMuhić (Juso) Husein1941 Bratunac, Voljavica11.07.95 supruga Zulfija; kćerka Mirsada Omerović Senada kćerka 
 1167Muhić (Fejzo) Izet1950 Bratunac, Voljavica11.07.95 supruga Nura 1950.;djeca:Bajro 1969.;Fahrudin 1970.;majka Rejha 1930.;otac Fejzo 1930.; braca:Azem 1953.;Kemo 1955.;Kiram 1966. Omerović Abida svastika 
34184DuplikatMuhić (Fejzo) Ismet1948 Bratunac, Voljavica11.07.95 supruga Nura 1949.; sin Bajro 1969. Muhić Bajro sin 
 2825Mujić (Bekto) Bego1946 Srebrenica, Skenderovići11.07.95 supruga Meva Mujić Meva supruga 
3423839DuplikatMujić (Bekto) Bego1946 Srebrenica, Skenderovići11.07.95 supruga Meva 1945.; djeca:Becir 1968.; Timka 1966.; Fatima 1975.; Bešlija 1976. Beganović Fatima kćerka 
 1671Mujić (Pašan) Behajija07.05.44 Srebrenica, Pale11.07.95 supruga Hurija 1943.; sin Pašan 1973.; djeca:Akif 1976.; Alija 1968. Alić Alija kćerka 
3438214DuplikatMujić (Pašan) Behaija07.05.44 Srebrenica, Pale11.07.95  
 5619Mujić (Malčo) Esad10.01.77 Srebrenica, Potočari13.07.95 majka Zehta; brat Sead; sestra Safeta; sestra Belma Mujić Zehta majka 
344703DuplikatMujić (Malčo) Esad10.01.77 Ljubovija, Ljubovija11.07.95 otac Malco 1950.; majka Zifa 1952.; sestre: Safeta 1971.; Selma 1994.; brat Samir 1980.; Mujić Safeta sestra 
 5923Mujić (Salčin) Malco28.09.50 Srebrenica, Skelani11.07.95 supruga supruga Zehta supruga 
345708DuplikatMujić (Salčin) Malco27.09.50 Srebrenica, Daljegošta11.07.95 supruga Zefta 1952.; kćerke:Safeta 1971.; Belma 1994.; sin Samir 1980. Mujić Safeta kćerka 
3465618DuplikatMujić (Salčin) Malco28.09.50 Srebrenica, Potočari11.07.95 supruga Zehta;sin;Sead;kćerka Safeta;kćerka Belma Mujić Zehta supruga 
 2428Mujić (Edhem) Sakib11.04.65 Srebrenica, Fojhari11.07.95 supruga Nura; djeca:Muhamed; Mina; sestra Dika; majka Himza Gabeljić Nura supruga 
347995DuplikatMujić (;) Sakib1965 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 supruga Nura; djeca:Muhamed i Seka Mustafić Amela prijateljica 
 4707Mujić (Smajo) Salim1970 Vlasenica, Cerska11.07.95 supruga Hana 1970.; djeca:Zahira 1988.; Tima 1991.; Mirsad 1994. Gojcinović Nizama sestra 
348933DuplikatMujić (Smajo) Salem1970 Vlasenica, Cerska11.07.95 majka Šahija; supruga Hava; kćerke:Zahira i Tima; sin Mirsad Gojcinović Nizama sestra 
 6032Mujić (Idriz) Sead16.07.76 Srebrenica, Sase11.07.95 majka Nedžiba majka Nedžiba supruga 
3492306DuplikatMujić (Idriz) Sejad02.11.76 Srebrenica, Sase11.07.95 majka Nedžiba 1948.; brat Suad 1976.; sestra Zehra 1978. Mujić Suad brat 
 4738Mujić (Avdo) Smajo1929 Vlasenica, Cerska11.07.95 supruga Šahija 1936.; djeca:Nizama 1966.; Nurija 1960.; Aiša 1959. Gijcinović Nizama kćerka 
350932DuplikatMujić (Avdo) Smajo1929 Vlasenica, Cerska11.07.95 supruga Šahija Gojcinović Nizama kćerka 
 8376Mujić (Abid) Zahid1961 Bratunac, Lasovac11.07.95  
3512108DuplikatMujić (Abid) Zahir1961 Srebrenica, Lasovac11.07.95 majka Abida 1930.; supruga Sabaheta 1964.; djeca:Zahira 1985.; Jamir 1987.; Esmir 1989.; Esmira 1993. Mujić Sabaheta supruga 
 2801Mujičić (Hakija) Midhat1975 Srebrenica, Osmače11.07.95 Mujicić Mina sestra 
3528127DuplikatMujčić (Hakija) Midhat28.05.75 Srebrenica, Osmače13.07.95  
 6097Mujkić (Aljo) Mehmedalij27.12.63 Srebrenica, Potočari11.07.95 supruga Mujkić Ajka supruga Ajka supruga 
3534580DuplikatMujkić (Aljo) Mehmedalij1962 Srebrenica, Potočari11.07.95 supruga Ajka 1965.; djeca:Alisada 1986.; Selima 1989.; Almira 1993. Osmanović Ajka supruga 
 5104Mujkić (Mehmed) Mehmedalij1971 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 majka Hata 1930.; sestre:Nurka 1967.; Šida 1972.; Agiša 1975.; braca:Edhem 1965.; Mehmed 1977. Jahić Nurka sestra 
3548419DuplikatMujkić (Mehmed) Mehmedalija1971 Srebrenica, Srebrenica11.07.95  
 3169Mujčić (Ibrahim) Amir01.08.64 Vlasenica, Štedra11.07.95 majka Hajra; brat Mensur Mujcić Hajra majka 
3556331DuplikatMujčić (Ibrahim) Amir01.08.64 Vlasenica, Štedra13.07.95 majka Mujicić hajra majka Hajra majka 
 6329Mujčić (Mujo) Ibrahim16.08.36 Vlasenica, Štedra11.07.95 majka Mujcić hajra majka Hajra majka 
3563170DuplikatMujčić (Mujo) Ibrahim1936 Vlasenica, Štedra11.07.95 supruga Hajra; sin Mensur Mujcić Hajra supruga 
 3655Mujčić (Rešid) Omer15.03.70 Srebrenica, Osmače11.07.95 majka Aiša 1946.; sestre:Refika 1966.; Šefika 1967.; Mejra 1971.; Mevla 1975. Catić Refika sestra 
3575974DuplikatMujčić (Rešid) Omer15.03.70 Srebrenica, Osmače11.07.95 majka Ajša majka majka 
 3654Mujčić (Omer) Rešid28.08.40 Srebrenica, Osmače11.07.95 supruga Aiša 1946.; djeca:Refika 1966.; Šefika 1967.; Mejra 1971.; Mevla 1975. Catić Refika kćerka 
3585973DuplikatMujčić (Omer) Rešid29.08.40 Srebrenica, Osmače11.07.95 supruga Ajša supruga supruga 
 4803Muminović (Ćamila) Enesa10.07.72 Zvornik, Kamenica11.07.95 majka Bejda 1931.; braca:Izet; Bego; Bajro; Nasir; Elvis; sestra Selveta; kćerka Nevresa Muminović Bejda majka 
3596480DuplikatMuminović (Ćamil) Enesa05.05.73 Zvornik, Kamenica11.07.95 majka Bejda Muminović majka Bejda majka 
 6035Muminović (Atif) Ibrahim21.02.52 Srebrenica, Barakovići11.07.95 supruga Himza supruga Himza suprug 
3608494DuplikatMuminović (Atif) Ibrahim21.02.52 Srebrenica, Brakovci14.07.95  
 6294Muminović (Husein) Izet25.04.72 Bratunac, Mihaljevići11.07.95 otac Muminović Husein supruga Husein supruga 
3614251DuplikatMuminović (Husejin) Izet05.04.72 Bratunac, Mihaljevići11.07.95 otac Husejn 1946.; braca:Kemal 1970.; Smail 1968.; sestra Džula 1966. Alić Džula sestra 
 389Muminović (Mehmed) Mujo07.01.73 Srebrenica, Miholjevine16.07.95 otac Mehmed 1939.; majka Ifeta 1937. Muminović Ifeta majka 
3628528DuplikatMuminović (Mehmed) Mujo07.01.73 Srebrenica, Miholjevine  
 2336Muminović (Munib) Redžep11.01.63 Srebrenica, Bajramovići11.07.95 supruga Rejha; kćerka Fata Muminović Rejha supruga 
3635854DuplikatMuminović (Munib) Redep11.01.63 Srebrenica, Bajramovići11.07.95 supruga Rejha kćerka Fatima;otac Munib otac Munib otac 
 382Muminović (Ibrahim) Sadet20.04.76 Srebrenica, Miholjevine12.07.95 otac Ibrahim 1936.; majka Šuhreta 1939.; Muminović Šuhreta majka 
3648563DuplikatMuminović (Ibrahim) Sadet20.04.76 Srebrenica, Miholjevine  
 458Musić (Azem) Azim06.04.63 Vlasenica, Vlasenica18.07.92 sestra Azema Malcinović Azema sestra 
365460DuplikatMusić (Azem) Azira08.08.63 Vlasenica, Vlasenica18.07.92 majka Tima Malcinović Azema sestra 
 5443Mustafić (Mehan) Abdurahman1933 Srebrenica, Gornji Potočari11.07.95 supruga Dževahira; djeca:Mevlija; Đevad Mustafić Dževahira supruga 
3663646DuplikatMustafić (Mehan) Avdurahman1934 Srebrenica, Potočari11.07.95 supruga Dževahira; djeca:Hajreta; Đemil; Đevad; Raza; Mevlija Mustafić Đevahira supruga 
 5674Mustafić (Mensur) Behahudin05.01.63 Srebrenica, Dobrak12.07.95 supruga Šuhra; sin Emir i kćerka Elmina Mustafić Mubera sestra 
3675461DuplikatMustafić (Mensur) Behahudin05.01.63 Srebrenica, Dobrak11.07.95 supruga Šuhra 1966.; djeca:Elmina 1987.; Emir 1993. Mustafić Muaz brat 
 1800Mustafić (Suljo) Edhem1940 Srebrenica, Radovčići11.07.95 supruga Habiba 1946.; djeca:Razija 1975.;Sija 1968. Mustafić Habiba supruga 
3685241DuplikatMustafić (Suljo) Edhem1938 Srebrenica, Radovčići11.07.95 supruga Biba 1945.; kćerka Nura 1925. Mustafić Biba supruga 
 393Mustafić (Edhem) Ekrem1970 Srebrenica, Radovčići11.07.95 majka Habiba 1946.; sestre:Sija 1968.; Razija 1975. Mustafić Habiba majka 
3695243DuplikatMustafić (Edhem) Ekrem1970 Srebrenica, Radovčići11.07.95 majka Biba 1945.; sestra Razija 1975.; Mustafić Biba majka 
 2952Mustafić (Sejdalija) Fahir1978 Srebrenica, Dobrak11.07.95 majka Abida 1953.; brat Fahko 1971. Mustafić Faketa strina 
3704375DuplikatMustafić (Sejdalija) Fakir1978 Srebrenica, Dobrak11.07.95 majka Abida 1953.; brat Fahko 1972. Mustafić Fahko brat 
 6106Mustafić (Redžo) Hamdija28.03.64 Zvornik, Kamenica11.07.95 supruga Mustafić Senija supruga Senija supruga 
3711816DuplikatMustafić (Redo) Hamdija28.03.64 Zvornik, Kamenica11.07.95 supruga Senija 1963.; djeca:Indira 1984.; Sedin 1986. Mustafić Senija supruga 
 3072Mustafić (Bekir) Jusuf1956 Srebrenica, Babuljice11.07.95 supruga Naza 1958.; djeca: Enes 1976.; Behija 1979.; Pelma 1991. Mustafić Behija kćerka 
3723587DuplikatMustafić (Bekir) Jusuf1956 Srebrenica, Babuljice11.07.95 supruga Naza 1958.; djeca:Sadika 1975.; Enez 1976.; Behija 1979.; Belma 1991. Mustafić Sadik brat 
 5721Mustafić (Idriz) Mehmedalij30.11.57 Srebrenica, Dobrak11.07.95 supruga Faketa 1959; sin Muhamed 1979 i kćerka Mediha 1982 Mustafić Faketa supruga 
3733477DuplikatMustafić (Idriz) Mehmedalij1957 Srebrenica, Dobrak11.07.95 supruga Faketa 1959.; djeca:Muhamed 1979.; Mediha 1972. Mustafić Faketa supruga 
 5460Mustafić (Omer) Mensur19.12.39 Srebrenica, Dobrak11.07.95 supruga Mula 1943.; djeca:Muaz 1965.; Muaviz 1969.; Mubera 1978.; Mustafić Muaz sin 
3745664DuplikatMustafić (Omer) Mensur17.12.39 Srebrenica, Dobrak12.07.95 supruga Mula; kćerka Mubera; sin Muaz i Ševkija Mustafić Mubera kćerka 
 5793Mustafić (Mensur) Muaz05.10.69 Srebrenica, Dobrak12.07.95 majka Mula; Mubera sestra; uaz brat i Ševkija žena Mustafić Mubera sestra 
3755462DuplikatMustafić (Mensur) Muaviz1969 Srebrenica, Dobrak11.07.95 majka Mula 1943.; brat Muaz 1965.; sestra Mubera 1978. Mustafić Muaz brat 
 1437Mustafić (Mujo) Mujedin18.12.77 Bajna Bašta, Bajna Bašta11.07.95 majka Umija 1955.; sestra Jasmina Mustafić Umija majka 
3761438DuplikatMustafić (Mujo) Muhir29.09.80 Bajna Bašta, Bajna Bašta11.07.95 majka Umija 1955.; sestra Jasmina 1983. Mustafić Umija majka 
 3631Mustafić (Selman) Neđad17.01.60 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 majka Hatidža 1938.; supruga Mejra 1964.; djeca:Samir 1986.; Amra 1990. Mustafić Mejra supruga 
3778965DuplikatMustafić (Selman) Nedžad17.01.60 Srebrenica, Srebrenica11.07.95  
 2081Mustafić (Ćazim) Nusret23.11.56 Srebrenica, Katanići11.07.95 majka Ajka 1936.; supruga Tima 1959.; djeca:Aida 1981.; Mersed 1983. Mustafić Mujo brat 
3782809DuplikatMustafić (Ćazim) Nusret1965 Srebrenica, Radovčići11.07.95 Mustafić Ajka majka 
 1815Mustafić (Rahman) Redžo1913 Zvornik, Kamenica11.07.95 supruga Džemila 1929. Mustafić Senija snaha 
3796104DuplikatMustafić (Rahman) Redžo1913 Zvornik, Kamenica11.07.95 supruga Mustafić Džemila supruga Džemila supruga 
 4161Mustafić (Abaz) Rizo29.10.54 Srebrenica, Beširovići11.07.95 supruga Mehida 1955.; djeca:Damir 1979.; Alma 1981.; Mirsada 1993. Mustafić Fatima snaha 
3809002DuplikatMustafić (Abaz) Rizo Srebrenica, Beširovići29.10.54  
 3448Mustafić (Mujo) Samir1965 Zvornik, Potočari11.07.95 majka Mahza; supruga Nesfida; sin Nurdin Mustafić Mirsada rodica 
3819027DuplikatMustafić (Mujo) Samid1965 Srebrenica, Potočari11.07.95  
 5767Mustafić (Mehmedalij) Sead1958 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 supruga Razija i dvije kćerke i majka Sija; sestra Senada Kulaglić Amir rodžak 
3829032DuplikatMustafić (Mehmedalija) Sead1958 Srebrenica, Srebrenica11.07.95  
 6045Mustafić (Avdulah) Sejdalija15.08.71 Vlasenica, Raševo11.07.95 otac Avdulah otac Avdulah otac 
3831821DuplikatMustafić (Abdulah) Sejdalija1971 Vlasenica, Raševo11.07.95 otac Abdulah 1936.; majka Ramiza 1941.; supruga Samira 1971.; kćerka Zehra 1992.; Mustafić Samira supruga 
 4374Mustafić (Idriz) Sejdalija1953 Srebrenica, Dobrak11.07.95 supruga Abida 1953.; sin Fahko 1972.; Mustafić Fahko sin 
3841877DuplikatMustafić (Sahiz) Sejdalija1953 Srebrenica, Dobrak11.07.95 supruga Abida 1953.;sin Fahko 1971. Mustafić Faketa snaha 
 2376Numanović (Hamid) Vahid21.09.67 Srebrenica, Ljeskovik11.07.95 supruga Sadina i dvoje djece Numanović Sadina supruga 
3859259DuplikatNumanović (Hamid) Vahid21.09.67 Srebrenica, Ljeskovik  
 2054Okanović (Hajro) Edin07.07.69 Sarajevo, Tarčić11.07.95 majka Mina 1945.; otac Salko 1945.; supruga Mejra 1967.; djeca:Sanela 1989.; Muhamed 1991.; Esmiralda 1993. Okanović Mejra supruga 
386375DuplikatOkanović (Hajro) Edin1969 Srebrenica, Skelani13.07.95 supruga Sadeta 1974.; djeca:Elisa 1994.; Hedija 1995. Okanović Sadeta supruga 
3879262DuplikatOkanović (Hajro) Edin1969 Srebrenica, Skelani  
 3760Okanović (Rizvo) Ramiz17.02.61 Zvornik, Donji Grbavci01.06.92 otac Rizvo 1934.; supruga Sevada 1964.; djeca:Rusmir 1984.; Sabaheta 1987. Delić Mejra sestra 
3884846DuplikatOkanović (Rizvo) Ramiz17.01.61 Zvornik, Grbavci01.06.92 otac Rizvo 1934.; supruga Sevada 1964.; djeca:Rusmir 1984.; Sebaheta 1987. Okanović Rizvo otac 
 693Omerović (Alija) Ahmet1937 Bratunac, Urkovići11.07.95 sin Ramo 1960.; unuka Alisa 1995.; supruga Hajra 1940. Omerović Safeta snaha 
3894783DuplikatOmerović (Aljo) Ahmet04.07.37 Bratunac, Urkovići11.07.95 supruga Omerović hajrija supruga Hajrija supruga supruga 
3906273DuplikatOmerović (Alija) Aljo22.01.37 Bratunac, Pobude12.07.95 kćerka Naza Omerović kćerka Naza kćerka 
 3484Omerović (Safet) Edin08.03.75 Zvornik, Đulići01.06.92 majka Ziba 1947.; sestra Edina 1978.; sin Nedim 1986. Omerović Edina sestra 
3913036DuplikatOmerović (Safet) Edin08.03.75 Zvornik, Đulići01.06.92 majka Ziba; brat Nedim; sestra Edina Omerović Edina sestra 
 908Omerović (Alija) Enez1958 Bratunac, Voljavica11.07.95 supruga Hidajeta; kćerke:Elvisa i Enisa Omerović Advija snaha 
3926162DuplikatOmerović (Alija) Enes1962 Bratunac, Voljavica11.07.95 komšinica Habiba Mašić komšinica Habiba komšinica 
 2810Omerović (Džemail) Fuad1977 Srebrenica, Peći11.07.95 majka Zumra 1956.; sestra Alma 1982. Omerović Zumra majka 
3933467DuplikatOmerović (Đemail) Fuad1977 Srebrenica, Polje11.07.95 majka Zumra; sestra Alma Omerović Smail amidža 
 2666Omerović (Aziz) Habib1965 Bratunac, Sikirić11.07.95 supruga Hata 1975.; majka Abida 1947.;otac Habib 1946.;brat Azmir 1968.;sestra Fuada 1973. Omerović Abida majka 
394400DuplikatOmerović (Azmir) Habib25.05.68 Bratunac, Sikirić11.07.95 supruga Nizama 1975.;sin Habib 1995.; majka Abida 1947.;otac Habib 1946.;sestra Fuada 1973.;brat Aziz 1965. Omerović Abida majka 
 1117Omerović (Nurija) Hazim18.01.68 Srebrenica, Ljeskovik11.07.95 supruga Sadeta; djeca:Nurdina i Nurija Omerović Sadeta supruga 
3952892DuplikatOmerović (Nurija) Hazim01.08.68 Srebrenica, Ljeskovik11.07.95 majka Sabiha 1925.; supruga Hajrija 1975.; kćerka Hazima 1995. Mujkanović Munira sestra 
 962Omerović (Hamza) Himzo1946 Zvornik, Šetići01.06.92 supruga Ramiza; sinovi:Amir i Admir Omerović Bahrija komšinica 
3965341DuplikatOmerović (Hamzo) Himzo1941 Zvornik, Šetići01.06.92 supruga Ramiza;djeca:Admir;Adnan Omerović Ramiza supruga 
 691Omerović (Ahmet) Husid1970 Bratunac, Urkovići11.07.95 otac Ahmet 1937.; majka Hajra 1940.;braca: Ramo 1960.; Husref 1979.; snaha:Safeta 1969.;kćerka;Alisa 1995. Omerović Safeta snaha 
397692DuplikatOmerović (Ahmet) Husref1974 Bratunac, Urkovići11.07.95 otac Ahmet 1937.; majka Hajra 1940.; braca: Ramo 1960.; Husid 1970.; snaha Safeta 1969.; kćerka Alisa 1995. Omerović Safeta snaha 
 5910Omerović (Mehmed) Ismet03.01.29 Bratunac, Urkovići11.07.95 snaha Jasminka sin Bajro nesto unuk Senaid nesto i unuke Senada i Samira snaha Jasminka snaha 
398399DuplikatOmerović (Mehmed) Ismet1929 Bratunac, Urkovići11.07.95 djeca: Isma 1949.; Husnija 1955. Omerović Jasminka snaha 
 3272Omerović (Mešan) Mehmed15.12.77 Bratunac, Urkovići11.07.95 majka Ifeta 1951.; sestre:Mirhada 1981.; Mejra 1984. Omerović Ifeta majka 
3993269DuplikatOmerović (Mehmed) Mešan25.02.43 Bratunac, Urkovići11.07.95 supruga Ifeta 1951.; djeca:Mirhada 1981.; Mejra 1983. Omerović Ifeta supruga 
 5672Omerović (Mehmed) Meho11.05.74 Srebrenica, Ljeskovik11.07.95 supruga Hanija 1976; majka Aza 1950 i otac Mehmed 1933 Omerović Hanija supruga 
4002197DuplikatOmerović (Mehmed) Maho1974 Srebrenica, Ljeskovik11.07.95 majka Hata 1939.; otac Mehmed 1938.; supruga Hana 1976. Omerović Hana supruga 
 5998Omerović (Omer) Mersudin01.05.79 Bratunac, Glogova11.07.95 majka Hava majka Hava majka 
4016010DuplikatOmerović (Omer) Mersudin01.05.79 Bratunac, Glogova11.07.95 majka Hava majka Hava majka 
 5997Omerović (Salih) Omer14.06.56 Bratunac, Glogova11.07.95 supruga hava supruga Hava supruga 
4026011DuplikatOmerović (Salih) Omer14.06.56 Bratunac, Glogova11.07.95 supruga Hava supruga hava supruga 
 959Omerović (Abid) Ramiz1959 Srebrenica, Radenovići11.07.95 supruga Šehida; djeca:Admir; Adis i Salem Mehanović Abida sestra 
4034206DuplikatOmerović (Abid) Ramo1959 Srebrenica, Radenovići11.07.95  
 4213Omerović (Mustafa) Said1970 Srebrenica, Ljeskovik11.07.95 otac Mustafa 1941.; majka Hatka 1944.; sestra Taiba 1976.; Omerović Hamed rodak 
4042148DuplikatOmerović (Musa) Said1970 Srebrenica, Ljeskovik11.07.95 otac Musa 1943.; majka Fatija 1950.; sestra Taiba 1975. Osmanović Hidaeta komšinica 
 2811Omerović (Džemail) Senad1979 Bajna Bašta, Bajna Bašta11.07.95 majka Zumra 1956.; sestra Alma 1982. Omerović Zumra majka 
4053468DuplikatOmerović (Đemail) Senad1979 Srebrenica, Polje11.07.95 majka Zumra; sestra Alma Omerović Smail amidža 
 398Omerović (Bajro) Senaid01.09.75 Bratunac, Urkovići11.07.95 majka Jasminka 1952.;sestre:Senada 1972.; Samira 1981. Omerović Jasminka majka 
4065908DuplikatOmerović (Bajro) Senaid09.01.75 Bratunac, Urkovići11.07.95 majka Jasminka otac Bajro nesto sestra Senada i Samira majka Jasminka majka 
4075909DuplikatOmerović (Bajro) Senahid09.01.75 Bratunac, Urkovići11.07.95 majka Omerović jasminka majka Jasmina majka 
 4252Omić (Nurif) Nurfija1974 Srebrenica, Sase12.05.92 Mašić Nezira tetka 
4084255DuplikatOmić (Nurif) Nurdina1976 Srebrenica, Sase12.05.92 Mašić Nezira tetka 
 4101Omić (Nurija) Šefko1956 Srebrenica, Budak11.07.95 supruga Nura 1965.; djeca:Nefisa 1984.; Nermin 1986. Omić Nura supruga 
4096133DuplikatOmić (Nurija) Ševko06.10.56 Srebrenica, Budak11.07.95 majka Omić Mejra majka Mejra majka 
 80Orić (Smajo) Selmir05.01.74 Srebrenica, Potočari11.07.95 supruga Esma 1971.; kćerka Samra 1994. Orić Esma supruga 
4109721DuplikatOrić (Smail) Selmir05.01.74 Srebrenica, Potočari11.07.95  
 2807Osmanović (Alaga) Abdulah1929 Srebrenica, Ljeskovik11.07.95 Kardašević Sadina unuka 
4114794DuplikatOsmanović (Alaga) Avdulah1929 Srebrenica, Ljeskovik11.07.95 bratuncu. supruga Nezira 1929.; sin Azem 1976. Avdić Refika kćerka 
 6312Osmanović (Mujo) Abdulah22.04.58 Srebrenica, Močevići13.07.95 otac osmanović Mujo otc Mujo otac 
4126313DuplikatOsmanović (Mujo) Abdulah22.04.58 Srebrenica, Močevići11.07.95 supruga Osmanović Muniba supruga Muniba supruga 
 4445Osmanović (Abdulah) Abdurahman12.05.62 Vlasenica, Cerska15.11.92 supruga Tima 1960.; djeca:Admir 1981.; Enisa 1983.; Fata 1987.; Osmanović Tima supruga 
4132267DuplikatOsmanović (Avdulah) Abdurahman12.05.62 Vlasenica, Cerska15.11.92 supruga Tima 1960.; djeca: Admir 1981.; Enisa 1983.; Fata 1987.; Osmanović Tima supruga 
 1136Osmanović (Ibro) Edin24.02.79 Ljubovija, Ljubovija11.07.95 majka Tahira 1958.; sestre:Nela 1977.; Šahza 1992. Osmanović Tahira majka 
4145776DuplikatOsmanović (Ibro) Edin1979 Ljubovija, Ljubovija11.07.95 majka Tahira; sestra Nela i Šahza Osmanović Tahira majka 
 3976Osmanović (Mehmed) Hamed1941 Srebrenica, Abdulići11.07.95 supruga Nura 1945.; djeca:Enez 1961.; Senad 1964.; Samir 1969. Osmanović Senad sin 
4153703DuplikatOsmanović (Meho) Hamed11.07.41 Bratunac, Žanjevo11.07.95 supruga Nura 1944.; djeca:Enez 1961.; Senad 1964.; Samir 1969. Osmanović Nura supruga 
 5840Osmanović (Izet) Mirzet01.10.78 Srebrenica, Ljeskovik11.07.95 otac Izet Osmanović Osmanović Izet otac 
4169860DuplikatOsmanović (Izet) Mirzet1978 Srebrenica, Ljeskovik11.07.95  
 5775Osmanović (Mustafa) Muaz13.06.66 Srebrenica, Gostilj11.07.95 otac Mustafa; majka Zulfa i brat Fahrudin Osmanović Mustafa otac 
4179861DuplikatOsmanović (Mustafa) Muaz13.06.66 Srebrenica, Gostilj11.07.95  
 5779Osmanović (Osman) Muhidin20.07.63 Vlasenica, Štedrić11.07.95 majka Fata; supruga Samija; kćerka Mediha i sin Tarik Osmanović Samija supruga 
418185DuplikatOsmanović (Osman) Muhidin1963 Vlasenica, Štedrić11.07.95 supruga Samira 1966.;kćerka Mediha; sin Tarik Husejnović Fadila sestra 
 3184Osmanović (Juso) Nedžib1926 Zvornik, Kaldrani01.06.92 supruga Melca Osmanović Melca supruga 
4193814DuplikatOsmanović (Juso) Nedib1926 Zvornik, Kaldrani01.06.92 supruga Malca 1928.; sin Juso Osmanović Malca supruga 
 2808Osmanović (Abdulah) Refik1963 Srebrenica, Ljeskovik11.07.95 Kardašević Sadina rodica 
4204795DuplikatOsmanović (Avdulah) Refik1963 Srebrenica, Ljeskovik11.07.95 majka Nezira 1929.; supruga Javra 1960.; djeca:Nufik 1982.; Teufik 1984.; Fikreta 1990.; Fikret 1993. Avdić Refika sestra 
 6260Osmanović (Hajro) Sabit07.11.95 Srebrenica, Pribidoli11.07.95 otac Hajro otac Hajro otac 
4219934DuplikatOsmanović (Hajro) Sabit1965 Srebrenica, Pribidoli11.07.95  
 6504Osmanović (Šaban) Zuhro25.05.59 Srebrenica, Potočari11.07.95 supruga Hanifa Osmanović supruga Hanifa supruga 
4223196DuplikatOsmanović (Šaban) Zehro1959 Srebrenica, Potočari11.07.95 supruga Hanifa; djeca:Zada; Amer; Amir Osmanović Hanifa supruga 
4233227DuplikatOsmanović (Šaban) Zihro1959 Zvornik, Potočari11.07.95 supruga Hanifa 1965.; djeca:Amir 1994.; Amer 1986.; Zada 1984. Osmanović Hanifa supruga 
 5624Pašić (Mevludin) Ahmed09.03.80 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 otac Mevludin 1956; Emina maceha 1958; brat Seid 1983. Pašić Kada strina 
42410027DuplikatPašić (Mesud) Ahmed09.03.80 Srebrenica, Srebrenica11.07.95  
 4363Pašić (Omer) Mesud28.09.56 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 supruga Emina 1958.; djeca:Seid 1983.; Amina 1994.; Pašić Emina supruga 
4255623DuplikatPašić (Omer) Mevludin02.02.56 Srebrenica, Srebrenica13.07.95 žena Emina; sada živi u Srajevu ul. Nahorevska 160 sa cerkom Erminom 1994 godine; sin Seid 1983godine; Pašić Emina supruga 
 5626Pašić (Mujo) Muamer08.02.78 Ljubovija, Ljubovija11.07.95 otac Mujo živ; majka Kada i brat Muhamed nestao zajedno sa njim na putu od Srebrenice do Tuzle Pašić Kada majka 
4265625DuplikatPašić (Mujo) Muhamed11.09.76 Ljubovija, Ljubovija11.07.95 otac Mujo; majka Kada; brat Muamer nesto zajedno sa njim. Pašić Kada majka 
 5692Pejmanović (Tahmaz) Edin1975 Srebrenica, Poljak11.07.95 majka Derviša Pejmanović Derviša majka 
4274305DuplikatPejmanović (Takmaz) Edin1975 Srebrenica, Poljak11.07.95 majka Derviša 1946.; brat Ilijaz 1977.; sestra Edina 1979.; Pejmanović Derviša majka 
 5748Pejmanović (Hasib) Huso13.10.68 Srebrenica, Peći11.07.95 supruga Sadina 1977 i sin Rijad 1990 Pejmanović Sadina supruga 
4282192DuplikatPejmanović (Hasib) Haso1968 Srebrenica, Peći11.07.95 majka Fata 1933.; otac Hasib 1933.; supruga Sedina 1972.; sin Rijad 1990. Pejmanović Sedina supruga 
 5068Pejmanović (Alija) Tahmaz1948 Srebrenica, Poljak11.07.95 supruga Derviša 1946.; djeca:Ilijaz 1977.; Edina 1979.; Pejmanović Derviša supruga 
4295715DuplikatPejmanović (Alija) Tahmaz1948 Srebrenica, Poljak11.07.95 supruga Derviša Pejmanović Derviša supruga 
 4637Pitarević (Asim) Mevludin28.07.64 Srebrenica, Peći11.07.95 majka Zejneba 1944.; otac Asim 1938.; supruga Berizeta 1967.; Pitarević Berizeta supruga 
4305654DuplikatPitarević (Asim) Mevludin28.07.64 Srebrenica, Peći11.07.95 supruga Berizeta 67; otac Asim 38; majka Zejneba Pitarević Berizeta supruga 
 3815Planić (Smajo) Šefko15.04.62 Srebrenica, Potočari15.04.92 supruga Nura 1969.; kćerka Sadika 1991. Planić Nura supruga 
4312672DuplikatPlanić (Smajo) Ševko15.07.62 Srebrenica, Potočari09.05.92 otac Smajo; sestra Hanifa; supruga Nura; kćerka Sadika Planić Smajo otac 
 5700Porobić (Ramo) Adil27.11.79 Ljubovija, Ljubovija11.07.95 majka Razija 1959 i brat Adis 1983 Porobić Razija majka 
4325396DuplikatPorobić (Ramo) Adil1979 Ljubovija, Ljubovija11.07.95 otac Ramo 1957.; majka Razija 1958.; brat Adis 1980.; Porobić Omer brat 
43310152DuplikatPorobić (Ramo) Adil1979 Ljubovija, Ljubovija  
 5770Porobić (Bego) Bekir Srebrenica, Porobići11.07.95 supruga Fikreta i sin Begović Nura rodica 
4345768DuplikatPorobić (Bego) Behaija Srebrenica, Porobići11.07.95 supruga Behka i dvoje djece supruga Behka i dvoje djece Begović Nura rodica 
43510155DuplikatPorobić (Bego) Bekir01.03.61 Srebrenica, Porobići11.07.95  
 6517Pudilović (Ahmo) Abdulah09.06.56 Srebrenica, Mojšići11.07.95 supruga Pudilović zada supruga Zada supruga 
4362852DuplikatPudilović (Ahmo) Avdulah06.09.56 Srebrenica, Mojšići11.07.95 supruga Zada 1959.; djeca: Mirzeta 1980.; Mirsad 1984.; Mirnes 1986. Pudilović Mirzeta kćerka 
 6516Pudilović (Abdulah) Mirzet07.11.79 Srebrenica, Mojšići11.07.95 majka Pudilović Zada majka Zada majka 
4372851DuplikatPudilović (Avdulah) Mirzet05.10.79 Srebrenica, Mojšići11.07.95 majka Zada 1959.; sestra Mirzeta 1980.; braca:Mirsad 1984.; Mirnes 1986. Pudilović Mirzeta sestra 
 1095Rahmić (Habib) Mesud1971 Bratunac, Zapolje11.07.95 supruga Aza; sin Armin Rahmić Hanifa majka 
4381094DuplikatRahmić (Habib) Mensur1974 Bratunac, Zapolje11.07.95 Rahmić Hanifa majka 
 3686Ramić (Tahir) Fetija09.06.53 Zvornik, Đulići01.06.92 supruga Hajrija 1961.; djeca:Enisa 1979.; Adisa 1981.; Elvisa 1983.; Merima 1987.; Nermina 1989.; Azra 1992. Ramić Hajrija supruga 
439901DuplikatRamić (Tahir) Fetja1953 Zvornik, Đulići01.06.92 supruga Hajrija; djeca:Enver; Enisa; Adisa; Elvisa; Merima; Nermina; Azra Ramić Hajrija supruga 
 5727Ramić (Ibro) Husein01.05.56 Srebrenica, Brakovci11.07.95 supruga Hajrija 1952; sin Samir 1974; senad 1980; i otac Ibro 1931 Ramić Hajrija supruga 
4406309DuplikatRamić (Ibro) Husein05.03.56 Srebrenica, Brakovci11.07.95 otac Ramić Ibro otac ibro otac 
 2527Ramić (Alija) Mehmedalij1975 Srebrenica, Brakovci11.07.95 Ramić Alija otac 
44110271DuplikatRamić (Alija) Mehmedalija1975 Srebrenica, Brakovci11.07.95  
 5956Ramić (Selman) Nijaz17.06.78 Srebrenica, Brakovci11.07.95 brat Senad brat brat 
4422410DuplikatRamić (Selim) Nijaz10.05.78 Srebrenica, Srebrenica11.07.95  
 237Ramić (Ramiz) Sabit1937 Srebrenica, Ivčići11.07.95 majka Muniba 1936.; supruga Zineta 1972.; sin Damir 1992. Habibović Sevda sestra 
44310303DuplikatRamić (Ramiz) Sabit1972 Srebrenica, Ivčići11.07.95  
 2412Ramić (Ibrahim) Selman04.12.55 Srebrenica, Brakovci11.07.95 supruga i troje djece Ramić Fatima supruga 
4445955DuplikatRamić (Ibrahim) Selman12.04.55 Srebrenica, Brakovci11.07.95 supruga Fatima supruga supruga 
 4008Redžepović (Husein) Sead1942 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 supruga Sajda 1946.; sestra Sena Redžepović Sajda supruga 
4455758DuplikatRedžepović (Husejin) Sead1943 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 supruga Sajda 1946 i sestra Sena 1941 Redžepović Sajda supruga 
 511Redžić (Redžo) Edin06.03.71 Zvornik, Kamenica11.07.95 majka Ramiza 1950.; otac Redžo 1946.; supruga Ermina 1975.; kćerka Ilma 1994. Redžić Fata snaha 
4463581DuplikatHadžić (Abdulah) Bajazit02.08.59 Vlasenica, Nova Kasaba11.07.95 supruga Razija 1959.; sin Vedad Hadžić Namko brat 
 1202Redić (Redžo) Resul02.01.73 Zvornik, Kamenica11.07.95 majka Ramiza 1950.; otac Redžo 1946.; supruga Fata 1973. Redžić Fata supruga 
4474835DuplikatRedić (Redo) Resul02.01.73 Kamenica, Kamenica11.07.95 otac Redo 1946.; majka Ramiza 1950.; supruga Fata 1973. Redić Redo otac 
 6026Rizvić (Mustafa) Abdurahman05.03.57 Zvornik, Glodi11.07.95 supruga Mersija supruga Mersija supruga 
4484884DuplikatRizvić (Mustafa) Adrahman03.05.57 Kamenica, Kamenica11.07.95 supruga Mersija 1960.; Rizvić Mersija supruga 
 4684Rizvić (Ibro) Salih10.05.40 Zvornik, Kamenica11.07.95 supruga Razija 1947.; djeca:Besim 1968.; Amir 1970.; Ermina 1973.; Refija 1986. Rizvić Ajka snaha 
4491196DuplikatRizvić (Ibrahim) Salih1940 Zvornik, Glodi11.07.95 supruga Razija 1947.; kćerke:Safija 1986.; Elmina 1975.; sin Amir 1974. Rizvić Razija supruga 
 3249Salihović (Mujo) Aziz01.07.63 Srebrenica, Miholjevine11.07.95 supruga Safija 1965.; djeca:Alma 1988.; Almedin 1991. Salihović Safija supruga 
450707DuplikatSalihović (;) Aziz1963 Srebrenica, Miholjevine11.07.95 rodica Salihovic 
 2109Salihović (Ramo) Bajro1943 Bratunac, Voljavica11.07.95 supruga Hajrija 1942.; djeca:Bahrudin 1970.; Azemina 1969.; Amira 1972.; Emina 1975.; Hasija 1979.; Edin 1980. Salihović Hajrija supruga 
451823DuplikatSalihović (Ramo) Bajro1943 Bratunac, Voljavica11.07.95 supruga Hajrija 1942.; Salihović Hajrija supruga 
 4629Salihović (Esed) Behaija25.10.59 Bratunac, Voljavica11.07.95 supruga Hurija; majka Meva; kćerka Emina Salihović Fajko brat 
452687DuplikatSalihović (Esed) Behajija1959 Bratunac, Voljavica11.07.95 supruga Hurija;kći Emina Salihović Hurija supruga 
 38Salihović (Mehmed) Behajija1955 Srebrenica, Miholjevine11.07.95 majka Fatija 1930.; sestra Zahida 1962. Salihović Fatija majka 
45310607DuplikatSalihović (Mehmed) Behaija1955 Srebrenica, Miholjevine11.07.95  
 2284Salihović (Halil) Halid26.04.67 Vlasenica, Žilići11.07.95 majka Derviša 1942.; supruga Munira 1969.; djeca:Mirela 1989.; Admira 1991. Salihović Munira supruga 
4542636DuplikatSalihović (Halil) Halid1967 Vlasenica, Donje Vršinje11.07.95 Becirović Alaga zet 
 2706Salihović (Halil) Hamid1962 Vlasenica, Donje Vršinje11.07.95 Becirović Alaga zet 
455676DuplikatSalihović (Halil) Hamid1962 Vlasenica, Žilići11.07.95 supruga i djeca Salihović sestra 
 6383Salihović (Hasib) Hasan28.07.51 Srebrenica, Potočari11.07.95 supruga Azemina Salihović supruga Azemina supruga 
4562455DuplikatSalihović (Hasib) Hasan1951 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 supruga i sin Salihović Nesib brat 
 5790Salihović (Rifet) Kiram19.04.72 Bratunac, Biljača11.07.95 majka Nedžiba Salihović Nedžiba majka 
4571132DuplikatSalihović (Rifet) Kiram1972 Bratunac, Biljača03.10.92  
 6014Salihović (Meho) Mehmed07.10.39 Bratunac, Voljavica11.07.95 supruga Šaha supruga Šaha supruga 
4581577DuplikatSalihović (Meho) Mehmed1939 Bratunac, Voljavica11.07.95 supruga Šaha 1941. Salihović Šaha supruga 
 2136Salihović (Murat) Mehmedalij28.12.46 Srebrenica, Sase11.07.95 majka Hanija 1925.; supruga Nura 1943.; djeca:Medija 1971.; Medina 1968. Jakubović Medija kćerka 
45910714DuplikatSalihović (Murat) Mehmedalija28.12.46 Srebrenica, Sase11.07.95  
 351Salihović (Sarija) Nedžad27.03.77 Srebrenica, Miholjevine11.07.95 majka Hajrija 1955.; sestre:Naza 1976.; Hava 1980. Salihović Hajrija majka 
46010749DuplikatSalihović (Sarija) Nedžad27.03.77 Srebrenica, Miholjevine  
 5653Salihović (Avdo) Rifet03.07.53 Bratunac, Biljača12.07.95 supruga Nediba Salihović Nedžiba supuga 
4611131DuplikatSalihović (Avdo) Rifet1953 Bratunac, Biljača11.07.95 supruga Nedžiba; sinovi:Nisvet i Salih Salihović Nedžiba supruga 
 4030Salihović (Šahin) Sakib14.02.63 Bratunac, Zapolje11.07.95 supruga Mubina 1967.; djeca:Sanela 1992.; Senad 1991.; Semir 1995. Salihović Mubina supruga 
462632DuplikatSalihović (Šahin) Sakib1963 Bratunac, Zapolje11.07.95 majka Hasiba; supruga Mubina; djeca:Senad; Sanela; Semir Mašić Fatima sestra 
 2135Salihović (Mehmedalij) Sejdalija14.09.72 Srebrenica, Sase11.07.95 majka Nura 1943.; sestre:Medija 1971.; Medina 1968. Jakubović Medija sestra 
46310848DuplikatSalihović (Mehmedalija) Sejdalija14.09.72 Srebrenica, Sase11.07.95  
 2566Salimović (Mehmed) Avdo19.01.37 Bratunac, Pervani11.07.95 supruga Mejra 1938.; djeca: Ferid 1977.; Mensura 1976. Salimović Ferid sin 
4644246DuplikatSelimović (Mehmed) Avdo1938 Bratunac, Pervani11.07.95 supruga Mejra 1942.; djeca:Mensur 1963.; Behara 1966.; Muriz 1971.; Mensura 1976.; Feriz 1977.; Dževad 1978. Selimović Mensur sin 
 5860Salić (Hakija) Ramiz1958 Srebrenica, Prohići11.07.95 supruga Rabija;djeca Hasn nesto;Hasena kona Ešefa kona 
46510577DuplikatSalić (Hakija) Ramiz1957 Srebrenica, Pripećak11.07.95  
 6438Salkić (Avdo) Abdulah14.08.55 Srebrenica, Fojhari11.07.95 supruga Salkić Ševka supruga Ševka supruga 
466662DuplikatSalkić (Avdo) Avdulah14.08.55 Srebrenica, Joševa11.07.95 majka Haša 1934.; supruga Ševka 1959.; sin Avdo 1993. Salkić Ševka supruga 
 5759Salkić (Mehmed) Beriz18.09.61 Srebrenica, Fojhari11.07.95 supruga Mirsada; sin Imer i Mirsad; kćerka Mirela; majka Kadira Salkić Mirsada supruga 
4673044DuplikatSalkić (Mehmed) Beriz1961 Srebrenica, Kutlići11.07.95 supruga Mirsada 1961.; djeca:Imer 1983.; Mirsad 1986.; Mirela 1993. Salkić Mirsada supruga 
 2539Salkić (Mustafa) Meho1958 Srebrenica, Dimnići11.07.95 djeca: Senada 1980.; Mersa 1983.; Mirnes 1985. Salkić Aiša sestra 
4682166DuplikatSalkić (Mustafa) Meho1954 Srebrenica, Dimnići11.07.95 supruga Fata; kćerke:Senada i Mersa; sin Mirnes; sestre:Tima i Aiša Smajić Mejra sestra 
 1903Salkić (Hašim) Mešan1937 Bratunac, Pobude11.07.95 supruga Muška Salkić Nura snaha 
4693846DuplikatSalkić (Hašid) Mešan1937 Bratunac, Pobude11.07.95 supruga Muška 1943.; djeca:Hašim 1969.; Hurija 1963.; Hava 1974. Salkić Nura snaha 
 4801Salkić (Ibrahim) Sakib1968 Srebrenica, Tokoljači11.07.95 supruga Hajra 1966.;djeca:Sanela 1987.; Ibrahim 1992. Salkić Hajra supruga 
470572DuplikatSalić (Ibrahim) Sakib01.04.68 Srebrenica, Tokoljači11.07.95 majka Fatima 1928.; supruga Hajra 1966.; kćerka Sanela 1980.; sin Ibrahim 1992. Salkić Fatima supruga 
 682Salkić (Ibrahim) Salih1957 Zvornik, Tršić01.06.92 supruga i djeca Salkić sestra 
4713705DuplikatSakić (Ibrahim) Salih10.10.57 Zvornik, Tršić01.06.92 supruga Sabina; sin Denis 1983. Tahić Hana sestra 
4725154DuplikatSalkić (Ibro) Ramo1936 Zvornik, Tršić01.06.92 supruga Razija 1937.; Salkić Razija supruga 
 390Salkić (Hakija) Sedin03.10.74 Srebrenica, Osmače17.07.95 majka Ramiza 1947.; brat Mevludin 1979.; sestra Sedina 1973. Salkić Ramiza majka 
47311018DuplikatSalkić (Hakija) Sedin03.10.74 Srebrenica, Osmače  
 6229Salković (Bego) Redžo10.10.34 Srebrenica, Tokoljači13.07.95 supruga Sabra supruga Sabra supruga 
4745652DuplikatSalković (Bego) Redžo15.02.34 Srebrenica, Tokoljači11.07.95 supruga Sabra 43;sin Mevludin 65; sin Kjašif 69; sin Sabahudin 71. Salković Sabra supruga 
 4326Seferović (Ibrahim) Đemail16.08.66 Zvornik, Đulići01.06.92 supruga Hatema; sin Semir 1989. Alić Fatima tetka 
4753025DuplikatSeferović (Ibrahim) Džemail1965 Zvornik, Đulići01.06.92 majka Selima Seferović Selima majka 
 3421Sejmenović (Nusret) Ismet1957 Vlasenica, Rovaši11.07.95 otac Nusret; majka Aiša; kćerka Aldina Talović Suljo rodak 
4765971DuplikatSejmanović (Nusret) Ismet08.12.57 Vlasenica, Rovaši11.07.95 otac Nusret otac otac 
 4594Selimović (Husein) Abid1942 Srebrenica, Tokoljači11.07.95 supruga Kada; djeca:Samira; Hasmir Selimović Sejda snaha 
4773332DuplikatSelimović (Huso) Abid1942 Srebrenica, Tokoljači11.07.95 supruga Kada 1952.; djeca:Samira 1978.; Hasmir 1994. Selimović Sejda snaha 
 4245Selimović (Avdo) Dževad1978 Bratunac, Pervani11.07.95 majka Mejra 1942.; otac Avdo 1938.;braca:Mensur 1963.; Ferid 1977.; Muriz 1971.; sestre:Behara 1966.; Mensura 1976.; supruga Šemsa 1972.; Selimović Mensur brat 
47811197DuplikatSelimović (Avdo) Dževad01.08.68 Bratunac, Pervani11.07.95  
 1290Selimović (Safet) Husein13.03.61 Zvornik, Đulići01.06.92 supruga Ajka Đulić Sabaheta rodica 
4791289DuplikatSelimović (Safet) Hasan13.03.61 Zvornik, Đulići01.06.92 supruga Suada Đulić Sabaheta rodica 
 6169Selimović (Ismail) Muharem15.03.72 Srebrenica, Beširovići11.07.95 otac Selimović Ismail otac ismail otac 
4801314DuplikatSelimović (Ismail) Muamer15.03.72 Srebrenica, Šljivica11.07.95 otac Ismail; majka Munira; brat Rizo; sestre:Medina i Razija Selimović Ismail otac 
 2653Selimović (Mahmut) Mujo1976 Srebrenica, Brakovci11.07.95 Husejnović Hamdija rodak 
48111269DuplikatSelimović (Mahmut) Mujo1976 Srebrenica, Brakovci  
 1267Selimović (Hrustem) Rifet1946 Zvornik, Đulići01.06.92 supruga Ismeta Selimović Ismeta supruga 
4823486DuplikatSelimović (Hrustan) Rifet1943 Zvornik, Radova01.06.92 supruga Ismeta 1942.; djeca:Mevla 1968.; Ramiza 1969. Selimović Ismeta supruga 
 5311Selimović (Ševko) Suvad18.08.79 Srebrenica, Beširovići11.07.95 majka Nazifa Selimović Nazifa majka 
48311343DuplikatSelimović (Ševko) Suad18.08.79 Srebrenica, Beširovići11.07.95  
 936Simičić (Osman) Muhidin1958 Bratunac, Voljavica11.07.95 supruga Mubera 1957.; djeca:Ahmed 1988.;Alija 1989. Simicić Senada snaha 
4846382DuplikatSiručić (Osman) Muhidin1958 Bratunac, Voljavica11.07.95 punac Ustić Jusuf sunac Ustić Jusuf punac 
 5590Skeledžić (Nezir) Edhem1934 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 supruga Remzija 1935.; djeca:Esad 1955.; Sead 1956.; Hreljić Sadeta sestra 
4854166DuplikatSkeledžić (Nezir) Edo1933 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 supruga Remzija 1934.; djeca:Sead; Eso Skeledžić Remzija supruga 
 3712Skeledžić (Meho) Mehmedalij1938 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 supruga Mina 1941.; djeca:Merima 1967.; Jasmina 1966.; Velida 1964. Kulaglić Amir zet 
48611479DuplikatSkeledžić (Meho) Mehmedalija1938 Srebrenica, Srebrenica11.07.95  
 4144Skeledžić (Šahbaz) Mirsad06.01.67 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 majka Tahira 1947.; Skeledžić Tahira majka 
48711480DuplikatSkeledžić (Šahbaz) Mirsad06.01.76 Srebrenica, Srebrenica11.07.95  
 1818Smailagić (Bekir) Salih1968 Srebrenica, Osmače11.07.95 majka Tima 1933.; supruga Mehdija 1974.; kćerka Sabina 1991. Hasanović Abida sestra 
48811654DuplikatSmajlagić (Bekir) Salih1968 Srebrenica, Osmače11.07.95  
 2291Smailović (Ševko) Ahmet02.12.57 Srebrenica, Poznanovići11.07.95 majka Šida 1935.; supruga Fetija 1952.; djeca:Ibrahim 1976.; Ahmedin 1978.; Begajeta 1980. Smailović Begajeta kćerka 
4895551DuplikatSmajlović (Ševko) Ahmet1957 Srebrenica, Poznanovići11.07.95 majka Šida 1935.; supruga Fetija 1955.; djeca:Ibrahim 1976.; Ahmedin 1978.; Bego 1977.; Begajeta 1980.; Smajlović Begajeta kćerka 
 2290Smailović (Ševko) Ahmo02.05.59 Srebrenica, Poznanovići11.07.95 majka Šida 1935.; supruga Ulfa 1958.; djeca:Begzad 1978.; Nevzad 1982.; Admir 1985. Smailović Nevzad sin 
4905550DuplikatSmajlović (Ševko) Ahmo1959 Srebrenica, Dedići11.07.95 majka Šida 1935.; otac Ševko 1937.; supruga Ulfa 1958.; djeca:Begzad 1978.; Nedžad 1973.; Admir 1986. Smajlović Ulfa supruga 
 2293Smailović (Ahmet) Bego12.05.77 Srebrenica, Poznanovići11.07.95 majka Fetija 1952.; braca:Ibrahim 1976.; Ahmedin 1978.; sestra Begajeta 1980. Smailović Begajeta sestra 
4915552DuplikatSmajlović (Ahmet) Bego1977 Srebrenica, Poznanovići11.07.95 majka Fetija 1955.; otac Ahmet 1958.; braca:Ahmedin 1978.; Ibrahim 1976.; sestra Begajeta 1980. Smajlović Begajeta sestra 
 735Smailović (Šahman) Izet1956 Srebrenica, Brezovice11.07.95 supruga Zehra 1956.;kćerke:Hajrija 1980.; Zeleva 1984.; sin Enver 1982. Smailović Zehra supruga 
4925644DuplikatSmajlović (Šahman) Izet30.01.56 Srebrenica, Brezovice11.07.95 supruga Zehra Smajlović supruga Zehra supruga 
 1471Smailović (Omer) Jakub05.03.47 Srebrenica, Beširovići11.07.95 supruga Šida 1950.; otac Omer 1922. Smajlović Šida supruga 
49311715DuplikatSmajlović (Omer) Jakub1947 Srebrenica, Beširovići13.07.95  
 616Smailović (Juso) Jusuf1920 Srebrenica, Tokoljači11.07.95 supruga Revda 1922.; sinovi:Habib 1946.; Asim 1940.; Idriz 1956.; Ahmo 1959. Smajlović Rusejla unuka 
4945757DuplikatSmajlović (Juso) Jusuf1920 Srebrenica, Tokoljači12.07.95 supruga Revda 1923 Smajlović Revda supruga 
 1995Smailović (Demir) Medo1943 Zvornik, Potočari11.07.95 majka Abida 1916.; otac Demir 1919.; supruga Sajma 1953.; djeca:Husejn 1970.; Senka 1978. Jukić Senka kćerka 
49511721DuplikatSmajlović (Demir) Medo1943 Srebrenica, Likari13.07.95  
 2583Smailović (Ševko) Mesud1962 Srebrenica, Tokoljači11.07.95 majka Mina 1920.; otac Ševko 1920.; supruga Zahida 1970.; djeca:Alden 1991.; Aldina 1995. Hasanović Mevlida rodica 
4965366DuplikatSmajlović (Ševko) Mesud1962 Srebrenica, Tokoljači11.07.95 supruga Zahida 1970.; djeca:Alden 1990.; Aldina 1995. Nekić Nizama sestra 
 848Smailović (Nazif) Nail01.09.72 Srebrenica, Močevići11.07.95 majka Šeha 1938.; supruga Halida 1972.; kćerka Naila 1990. Smailović Halida supruga 
4976107DuplikatSmajlović (Nazif) Nail09.01.72 Srebrenica, Močevići11.07.95 supruga Halida Smajlović supruga Halida supruga 
 847Smailović (Salih) Nazif10.03.37 Srebrenica, Močevići11.07.95 brat Salko 1934. Smailović Halida snaha 
4986108DuplikatSmajlović (Salih) Nazif03.10.37 Srebrenica, Močevići11.07.95 supruga Smajlović Šehra supruga Šehra supruga 
49911735DuplikatSmajlović (Salih) Nazif10.03.37 Srebrenica, Srebrenica15.07.95  
 2940Smailović (Alija) Nurija1978 Srebrenica, Poznanovići11.07.95 majka Zehra 1951. Smailović Zehra majka 
50011745DuplikatSmajlović (Alija) Nurija17.03.78 Srebrenica, Poznanovići13.07.95  
 518Smailović (Ismet) Nusret18.02.78 Srebrenica, Močevići11.07.95 sestre:Mersiha 1980.; Ferisa 1983.; Nusreta 1985.; Smailović Ševala majka 
50111746DuplikatSmajlović (Ismet) Nusret1978 Srebrenica, Močevići13.07.95  
 2939Smailović (Alija) Samid1976 Srebrenica, Poznanovići11.07.95 majka Zehra 1951.; Smailović Zehra majka 
50211769DuplikatSmajlović (Alija) Samid1976 Srebrenica, Poznanovići11.07.95  
 1717Smaić (Haso) Ismet1973 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 majka Timka 1938.; supruga Amira 1976.; sin Amir 1995. Smaić Amira supruga 
5036082DuplikatSmajić (Haso) Ismet1973 Srebrenica, Lipovac11.07.95 supruga Smajić Amira supruga Amira supruga 
 5601Smajić (Salih) Ahmo14.03.52 Srebrenica, Tokoljači11.07.95 supruga Rabija; djeca:Almir; Elma Smajić Rabija supruga 
5043471DuplikatSmajić (Sadik) Ahmo14.03.52 Srebrenica, Tokoljači11.07.95 supruga Rabija 1955.; kćerka Elma 1981.; Smajić Rabija supruga 
 2204Smajić (Dašan) Aljo1949 Srebrenica, Lipovac11.07.95 supruga Zulfa; djeca:Almo; Zifa; Bahra; Almira; majka Ifa Smajić Mejra snaha 
505914DuplikatSmaić (Dašan) Aljo20.06.49 Srebrenica, Lipovac11.07.95 supruga Zulfa; sin Ahmo; kćerke:Zifa; Bahra; Almira Smaić Zulfa supruga 
 6281Smajić (Emin) Bajro02.07.50 Srebrenica, Tokoljači11.07.95 majka Smajić Ajša majka Ajša majka 
506805DuplikatSmaić (Emin) Bajro1950 Srebrenica, Tokoljači11.07.95 majka Aiša 1920.; otac Emin 1922.; supruga Fikra 1952. Smajić Mesuda snaha 
5076284DuplikatSmajić (Emin) Bajro02.07.50 Srebrenica, Tokoljači11.07.95 supruga Smajić Fikre supruga Fikre supruga 
 5097Smajić (Juso) Ragib1940 Srebrenica, Sase11.07.95 supruga Šahza 1943.; djeca:Dika 1961.; Jusuf 1964.; Fejda 1970.; Šefika 1966. Smajić Kadefa snaha 
5084779DuplikatSmaić (Juso) Ragib1940 Srebrenica, Sase11.07.95 supruga Šahza 1943.; djeca:Jusuf 1964.; Dika 1961.; Šefika 1966.; Rufejda 1967. Smaić Kadefa snaha 
 6392Smajić (Dašan) Sabit24.01.66 Srebrenica, Lipovac11.07.95 supruga Smajić Mejra supruga Mejra supruga 
5092168DuplikatSmajić (Dašan) Sabit24.01.66 Srebrenica, Lipovac11.07.95 majka Ifa; supruga Mejra; kćerka Amra; sinovi:Amer i Anel Smajić Mejra supruga 
 5543Smajić (Ševko) Sabit1959 Srebrenica, Tokoljači11.07.95 supruga Begajeta 1959.; kćerka Samira 1993.; Smajić Begajeta supruga 
5101232DuplikatSmaić (Ševko) Sabit06.06.59 Srebrenica, Tokoljači11.07.95 supruga Begajeta 1959.; kćerka Samira 1994. Muhić Rešid rodak 
 5976Smajić (Redžo) Zahir04.08.67 Zvornik, Kamenica11.07.95 supruga Hasnija supruga Hasnija supruga 
5113566DuplikatSmajić (Redo) Zahir1967 Zvornik, Kamenica11.07.95 supruga Hasnija 1965.; djeca:Izabela 1990.; Almir 1993.; Amira 1995. Halilović Amela rodica 
 6278Smajić (Emin) Šaban03.10.58 Srebrenica, Tokoljači11.07.95 supruga Mesuda Smajić supruga Mesuda supruga 
5126282DuplikatSmajić (Emin) Šaban03.10.58 Srebrenica, Tokoljači11.07.95 majka Smajić Ajša majka Ajša majka 
 5544Smajić (Mustafa) Ševko1932 Srebrenica, Tokoljači11.07.95 djeca:Mustafa; Sabit; Ševala Smajić Begajeta snaha 
5131230DuplikatSmaić (Mustafa) Ševko1932 Srebrenica, Tokoljači11.07.95 sin Mustafa 1964.; kćerka Ševala 1966. Muhić Rešid rodak 
 5064Smajlović (Jusuf) Ahmo1959 Tokoljaci, Tokoljaci11.07.95 supruga Nermina 1960.; djeca:Armin 1988.; Omer 1993.; Aljo 1995.; Smajlović Nermina supruga 
5145755DuplikatSmajlović (Jusuf) Ahmo1959 Srebrenica, Tokoljači12.07.95 supruga nermina 1958 sinovi Armin; Omer i Aljo Smajlović Nermina supruga 
 5100Smajlović (Jusuf) Asim1941 Srebrenica, Tokoljači11.07.95 supruga Ramiza 1930.; djeca:Tahira 1960.; Fikreta 1966. Hasanović Fikreta kćerka 
5155756DuplikatSmajlović (Jusuf) Asim1940 Srebrenica, Tokoljači12.07.95 supruga Ramiza 1940 Smajlović ramiza supruga 
 4879Smajlović (Jusuf) Habib1944 Srebrenica, Tokoljači11.07.95 supruga Džemila 1943.; djeca:Sabra 1968.; Muhamed 1971.; Hasanović Fikreta rodica 
5165754DuplikatSmajlović (Jusuf) Habib1944 Srebrenica, Tokoljači12.07.95 supruga Džemila 1944 Smajlović Džemila supruga 
 3102Smajlović (Šaban) Ibrišim1960 Srebrenica, Kutlići11.07.95 majka Hasiba 1937.; supruga Remzija 1956.; djeca:Muška 1982.;Nermin 1983.; Đemo 1986.; Merima 1978. Šaranović Safeta sestra 
5175553DuplikatSmajlović (Šaban) Ibrahim1960 Srebrenica, Kutlići11.07.95 majka Hasiba 1957.; supruga Remzija 1956.; djeca:Merima 1978.; Muška 1983.; Nermin 1982.; Džemo 1986.; Smajlović Remzija supruga 
 1675Smajlović (Hamed) Nedžad11.01.74 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 supruga Šemsa 1975.; sin Hamdija 1995.; majka Hatidža 1947. Smajlović Šemsa supruga 
5185772DuplikatSmajlović (Hamed) Nedžad11.01.74 Srebrenica, Raušići12.07.95 supruga Šemsa; djeca Hamdija; majka Hatidža; otac Hamed Smajlović Šemsa supruga 
 6442Smajlović (Sejfo) Rešid17.08.56 Srebrenica, Miholjevine11.07.95 supruga Smajlović Kadira supruga Kadira supruga 
51911759DuplikatSmajlović (Sejfo) Rašid1956 Bratunac, Tegare13.07.95  
 5176Smajlović (Smail) Safet01.02.74 Srebrenica, Miholjevine11.07.95 majka Munira 1944.; brat Senad 1981.; sestra Nevzeta 1975.; Alić Zumra rodica 
5205675DuplikatSmajlović (Smail) Safet1974 Srebrenica, Miholjevine12.07.95 majka Munira; sestra Nevzeta i brat Senad Smajlović Senad brat 
 3968Sokolić (Salčin) Mehan1935 Srebrenica, Milačevići11.07.95 supruga Alma 1937.; djeca:Sead 1963.; Semir 1977.; Jasmira 1971. Sokolić Sead sin 
5214167DuplikatSokolić (Salčin) Mehmed1935 Srebrenica, Milačevići11.07.95 supruga Alma 1937.; djeca:Ešefa 1961.; Sead 1963.; Šefika 1965.; Jasmmina 1967.; Jasmira 1971.; Semir 1977. Alić Ešefa kćerka 
5225863DuplikatSokolić (Salčin) Mehan1935 Srebrenica, Milačevići11.07.95 supruga Alma;sin Semir;kćerka Jasmira kćerka Ešefa kćerka 
 6246Sokolić (Šaban) Mehmed29.07.46 Srebrenica, Milačevići11.07.95 supruga Naza supruga Naza supruga 
5233962DuplikatSokolić (Šaban) Mehmed1946 Srebrenica, Milačevići11.07.95 supruga Naza; djeca:Redžija; Edin Sokolić Sead rodak 
 4442Spahić (Aljo) Mensur12.12.52 Srebrenica, Bajramovići11.07.95 supruga Hana; djeca:Mirsad; Mirsada; Mensura Spahić Hana supruga 
5245377DuplikatSpahić (Alija) Mensur1952 Srebrenica, Bajramovići11.07.95 supruga Mina 1954.; djeca:Tima; Mirsad Spahić Mina supruga 
 4502Spahić (Abdulah) Nijaz01.10.63 Srebrenica, Dodilovac11.07.95 supruga Ramiza 1967.; djeca:Abdulah 1985.; Fatima 1987.; Aldina 1995.; Spahić Ramiza supruga 
5253922DuplikatSpahić (Avdulah) Nijaz01.10.64 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 supruga Ramiza; djeca:Avdulah;Fatima; Aldina; Spahić Ramiza supruga 
 4204Spahić (Avdulah) Osman1973 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 majka Hava 1938.; sestra Revda 1969.; supruga Zejna 1974.; Spahić Zejna supruga 
52611810DuplikatSpahić (Abdulah) Osman1973 Srebrenica, Srebrenica11.07.95  
 4188Subašić (Hašim) Ohran15.05.38 Han Pijesak, Podžeplje11.07.95 supruga Hasiba 1936.; djeca:Vasvija 1962.; Sabina 1964.; Tima 1966.; Raha 1971. Ibišević Tima kćerka 
5275728DuplikatSubašić (Hašim) Ohran05.05.38 Han Pijesak, Podžeplje11.07.95 bratuncu supruga hasiba 1939 i kćerka Raha 1971 Subašić Raha kćerka 
 4189Subašić (Ohran) Rašid15.07.60 Han Pijesak, Podžeplje11.07.95 supruga Šaha 1959.; djeca:Belma 1982.; Belmin 1986. Ibišević Tima sestra 
5285725DuplikatSubašić (Ohran) Rašid05.03.60 Han Pijesak, Podžeplje11.07.95 bratuncu (gluhonijem) supruga Šaha 1956; kćerka Belma 1982 i si Belmir 1985 Subašić Raha sestra 
 4719Sulejmanović (Husein) Ilijaš1961 Srebrenica, Sjedače11.07.95 supruga Hatida 1965.; sin Midhat 1991. Mujicić Bahrija rodak 
529537DuplikatSulejmanović (Husein) Ilijaz1961 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 majka Kadira 1941.; otac Husein 1931. Sulejmanović Kadira majka 
 5719Sulejmanović (Husejin) Mevludin29.08.63 Srebrenica, Radjenovici11.07.95 otac Husejn 1937; majka Kadira 1936; supruga Kadefa 1972 i kćerka Anesa 1994. Sulejmanović Kadefa supruga 
530536DuplikatSulejmanović (Husein) Mevludin1963 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 majka Kadira 1941.; otac Husein 1931. Sulejmanović Kadira majka 
 2309Suljić (Azem) Asmir1976 Srebrenica, Urišići11.07.95 majka Pemba 1952.; otac Azem 1940.; brat Azret 1981.; sestre:Sena 1980.; Zemka 1973. Suljić Pemba majka 
53111973DuplikatSuljić (Azem) Azmir1976 Srebrenica, Urišići11.07.95  
 6319Suljić (Alija) Džemal08.03.40 Srebrenica, Urišići11.07.95 supruga Suljić Paša supruga Paša supruga 
5325814DuplikatSuljić (Alija) Džemo1934 Srebrenica, Urišići11.07.95 supruga Paša; sin Zijad i kćerka Zijada Suljić Paša supruga 
 2329Suljić (Salko) Fadil1971 Srebrenica, Soloćuša11.07.95 majka Zejna Suljić Zejna majka 
53312000DuplikatSuljić (Salko) Fadil1971 Srebrenica, Soloćuša11.07.95  
 6502Suljić (Enez) Ramo14.03.60 Srebrenica, Pusmulići11.07.95 majka Suljić Munira majka Munira majka 
5345561DuplikatSuljić (Enes) Ramo1960 Srebrenica, Pusmulići11.07.95 otac Enes; majka Munira; supruga Hajrija; djeca:Elvir;Nijaz;Mirsad;Elvira Suljić Šukrija brat 
 6337Suljić (Hajro) Rešid01.03.70 Srebrenica, Pusmulići11.07.95 supruga Suljić Nura supruga Nura supruga 
5352815DuplikatSuljić (;) Rešid1970 Srebrenica, Pusmulići11.07.95 supruga Nura; kćerka Jasmina Osmanović Adisa rodica 
 3816Suljić (Salih) Sead28.09.67 Zvornik, Mrakodol01.06.92 supruga Ermina 1970.; djeca:Semir 1990.; Senada 1993. Suljić Ermina supruga 
5361302DuplikatSuljić (Salih) Sejad28.09.67 Zvornik, Zvornik01.06.92 supruga Ermina; djeca:Semir i Senada Suljić Ermina supruga 
 4829Suljić (Husein) Sulejman1955 Srebrenica, Pusmulići11.07.95 supruga Sena 1959.; djeca:Selvedina 1980.; Edin 1983.; Šehić Vasvija svastika 
53757DuplikatSuljić (Husejin) Sulejman1955 Srebrenica, Pusmulići11.07.95 majka Tifa 1935.; supruga Sena 1959.;djeca:Selvedina 1980.; Edin 1983. Suljić Camka sestra 
 1439Suljić (Ramo) Šaćir24.08.40 Srebrenica, Slatina11.07.95 supruga Bida 1933. Suljić Bida supruga 
5381876DuplikatSuljić (Ramo) Šaćir1933 Srebrenica, Slatina11.07.95 supruga Bida 1933.; kćerka Rejha 1975. Sulejmanović Rejha kćerka 
 330Tabaković (Asim) Abdulah1954 Srebrenica, Osmače12.07.95 supruga Bida 1954.; djeca:Sabit 1979.; Sakib 1980.; Emin 1985.; Tabaković Bida supruga 
53912157DuplikatTabaković (Asim) Abdulah1954 Srebrenica, Osmače  
 350Tabaković (Osman) Ahmo1939 Srebrenica, Osmače12.07.95 supruga Zulfa 1941.; sin Azem 1975.; kćerka Ramiza 1970. Tabaković Zulfa supruga 
54012160DuplikatTabaković (Osman) Ahmo1939 Srebrenica, Osmače  
 345Tabaković (Alija) Hamed1947 Srebrenica, Osmače13.07.95 supruga Hajra 1952.;djeca:Advija 1975.; Jasmina 1977.; Alija 1979.; Nedžad 1980. Tabaković Hajra supruga 
54112168DuplikatTabaković (Alija) Hamed1947 Srebrenica, Osmače  
 3825Tabaković (Meho) Hariz1975 Srebrenica, Stroreško11.07.95 supruga Hajrija 1975.; kćerka Belma 1995. Tabaković Hajrija supruga 
54212170DuplikatTabaković (Meho) Haris1975 Srebrenica, Stožersko11.07.95  
 310Tabaković (Osman) Ibrahim1952 Srebrenica, Osmače11.08.95 supruga Zuhra 1954.; djeca:Zaha 1976.; Mirzet 1980.; Hajra 1984.; Salkić Ramiza sestra 
54312175DuplikatTabaković (Osman) Ibrahim1952 Srebrenica, Osmače  
 323Tabaković (Abdulah) Sadik27.05.75 Srebrenica, Osmače12.07.95 majka Bida 1954. Tabaković Bida majka 
54412191DuplikatTabaković (Abdulah) Sadik27.05.75 Srebrenica, Osmače  
 321Tabaković (Abdulah) Senahid22.07.74 Srebrenica, Osmače11.07.95 supruga Hajra 1974.; sin Ismet 1994. Tabaković Hajra supruga 
54512197DuplikatTabaković (Abdulah) Senahid22.07.74 Srebrenica, Osmače  
 4308Tahić (Salko) Hasan1951 Zvornik, Kučić Kula01.07.92 supruga Hiba 1952.; djeca:Amira 1975.; Almir 1979. Tahić Alija snaha 
546621DuplikatTahić (Salih) Hasan1951 Zvornik, Kučić Kula01.06.92 supruga i dva sina Tahić snaha 
 3913Tahić (Mustafa) Ismet1951 Zvornik, Kučić Kula01.06.92 supruga Đulsa 1958.; djeca:Elvira 1975.; Elvir 1977.; Edina 1978.; Selvir 1980. Skurlić Fatima sestra 
5472098DuplikatTahić (Musa) Ismet1951 Zvornik, Kučić Kula01.06.92 supruga Đulsa 1958.; djeca: Elvira 1975.; Elvir 1977.; Edina 1978.; Selvir 1980. Tahić Đulsa supruga 
 4322Tahić (Salko) Muzafir1956 Zvornik, Kučić Kula01.07.92 supruga Alija 1952.; djeca:Admir 1976.; Edin 1978. Tahić Alija supruga 
548618DuplikatTahić (Salih) Muzafir1956 Zvornik, Kučić Kula01.06.92 supruga i dvoje djece Tahić supruga 
 1378Telalović (Muharem) Sead12.09.58 Vlasenica, Vlasenica02.06.92 majka Sejda; supruga i dvoje djece Nakicević Nevzeta sestra 
5494863DuplikatTelalović (Muharem) Sead12.09.58 Vlasenica, Vlasenica02.06.92 supruga Begija 1960.; djeca:Senida 1982.; Salih 1984. Telalović Begija supruga 
 3481Terzić (Salko) Muriz1955 Zvornik, Đulići01.06.92 supruga Fatka 1958.; djeca:Selma 1978.; Alma 1981. Terzić Fatka supruga 
5501327DuplikatTerzić (Salko) Muriz1955 Zvornik, Đulići01.06.92 supruga Fatka;djeca:Selma i Alma Terzić Fatka supruga 
 4121Tihić (Mehmedalij) Fahrudin1972 Srebrenica, Liješće11.07.95 majka Hatidža 1943.; sestre:Jasmina 1962.; Fatima 1968.; Indira 1964.; brat Hazim 1972. Salihović Jasmina sestra 
5513091DuplikatTihić (Mehmedalij) Fahrudin1972 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 majka Hatidža 1942.; sestre:Jasmina 1962.; Habiba 1964.; Fatima 1968. Civić Fahrija prijatelj 
55212301DuplikatTihić (Mehmedalija) Fahrudin1972 Srebrenica, Srebrenica11.07.95  
 3603Tihić (Hamid) Hajrudin25.01.75 Srebrenica, Liješće11.07.95 majka Fatima 1930.; sestra Revda 1964. Bumbulović Revda sestra 
5535777DuplikatTihić (Hamid) Hajrudin01.10.75 Srebrenica, Liješće11.07.95 majka Fatima i sestra Revda Tihić Fatima majka 
 3681Tihić (Mustafa) Hamid1931 Srebrenica, Liješće11.07.95 supruga Fatima 1930.; kćerka Revda 1964. Bumbulović Revda kćerka 
554629DuplikatTihić (Mustafa) Hemed1932 Srebrenica, Lješce11.07.95 supruga i petoro djece Tihić snaha 
 4122Tihić (Mehmedalij) Hazim1972 Srebrenica, Liješće11.07.95 majka Hatidža 1943.; sestre:Jasmina 1962.; Fatima 1968.; Indira 1964.; brat Fahrudin 1972. Salihović Jasmina sestra 
5553087DuplikatTihić (Mehmedalij) Hazim1972 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 majka Hatidža 1942.; sestre: Jasmina 1962.; Habiba 1964.; Fatima 1968. Tihić Jasmina sestra 
 5778Tihić (Hamid) Jasmin15.08.76 Srebrenica, Liješće11.07.95 majka Fatima 1930 Tihić Fatima majka 
5563680DuplikatTihić (Hamid) Jasmin23.10.76 Srebrenica, Liješće11.07.95 majka Fatima 1930.; sestra Revda 1964.; Bumbulović Revda sestra 
 5355Vejzović (Mehan) Salko1935 Srebrenica, Prohići11.07.95 supruga Ramiza 1939.; sin Mersed 1965.; kćerka Sabaheta 1963.; Vejzović Amira rodica 
5575834DuplikatVejzović (Mehmed) Salko1939 Srebrenica, Grujčići11.07.95 supruga Ramiza i kćerka Mersa Vejzović Ramiza supruga 
 3896Velić (Halil) Šaćir17.06.63 Bratunac, Pobude11.07.95 supruga Mevlida 1963.; kćerka Azra 1990. Velić Mevlida supruga 
558808DuplikatVelić (Halil) Šadiz17.06.63 Bratunac, Pobude11.07.95 supruga Mevlida 1963.; kćerka Azra 1990. Velić Mevlida supruga 
 5522Zukanović (Ibrahim) Sead26.08.77 Srebrenica, Sase11.07.95 otac Ibrahim; majka Kada; sestra Senada Zukanović Kada majka 
5592260DuplikatZukanović (Ibrahim) Sejad26.08.77 Srebrenica, Sase11.07.95 majka Kada 1949.; sestra Senada 1979. Zukanović Kada majka 
 2467Zukanović (Ismet) Suljo15.09.78 Srebrenica, Brakovci11.07.95 Zukanović Hanija majka 
5606493DuplikatZukanović (Ismet) Suljo15.09.78 Srebrenica, Brakovci11.07.95 majka Zukanović Hanija majka Hanija majka 
 654Zulkanović (Idriz) Juso1961 Srebrenica, Beširovići11.07.95 majka Curana 1929.; djeca:Hazret 1980.; Selma 1983.; Kadira 1994. Zukanović Curana majka 
5611982DuplikatZukanović (Idriz) Juso1962 Srebrenica, Skeici11.07.95 majka Curana 1935.; supruga Begija 1960.; djeca:Kadira 1995.; Azret 1981.; Selma 1983. Selimović Hatidža rodica 
 354Šabanović (Mehan) Rasim Srebrenica, Trubari12.07.95 supruga Fata 1943. Šabanović Fata supruga 
56210456DuplikatŠabanović (Mehan) Rasim1945 Srebrenica, Trubari  
 1886Šabanović (Salko) Selman22.03.65 Srebrenica, Trubari11.07.95 supruga Rukija 1967.; djeca:Selma 1988.; Elma 1970.; Muharema 1994. Salkić Nesib šura 
56310458DuplikatŠabanović (Salčin) Selman22.03.65 Srebrenica, Trubari11.07.95  
 2Šahić (Mešan) Derviš1928 Bratunac, Sandići11.07.95 supruga Ferida - 1938. Mehmedović Aiša kćerka 
564164DuplikatŠabić (Mešan) Derviš1928 Bratunac, Sandići11.07.95 supruga Ferida 1938.; Mehmedović Aiša kćerka 
 3105Šehić (Salih) Abid24.04.60 Bratunac, Pirići11.07.95 supruga Begajeta 1960.; djeca:Abida 1981.; Medina 1984.; Amir 1986.; Sabina 1991. Husejnović Salih rodak 
5656460DuplikatŠečić (Salih) Abid20.04.60 Bratunac, Pirići11.07.95 supruga Begajeta Šecić supruga Begajeta supruga 
 6222Šehić (Šaćir) Ševket08.09.64 Srebrenica, Potočari19.07.95 supruga Sabaheta supruga Sabaheta supruga 
5665031DuplikatŠehić (Šaćir) Šefket09.08.64 Zvornik, Potočari11.07.95 majka Fatima 1941.; supruga Sabaheta 1971.; djeca:Nihad 1992.; Nirka 1994. Šehić Sabaheta supruga 
 6342Šečić (Omer) Ibrahim01.10.67 Srebrenica, Močevići11.07.95 majka Šecić Džemila majka Djemila majka 
56711DuplikatŠečić (Omer) Ibrahim1970 Srebrenica, Močevići11.07.95 majka Džemila - 1935. Zejnilović Mejra sestra 
 6134Šečić (Abid) Idriz27.01.62 Srebrenica, Močevići11.07.95 supruga Šecić Remza supruga remza supruga 
56811065DuplikatŠećić (Abid) Idriz1952 Srebrenica, Močevići12.07.95  
 11820Špiodić (Hasib) Džemal15.01.49 Srebrenica, Krušev do11.07.95  
569711DuplikatŠpiodić (Hasib) Džemo Srebrenica, Krušev Do11.07.95 supruga Enisa; sinovi:Dževad i Senad Habibović Tima sestra 
 1466Špiodić (Šaban) Hajrudin26.09.69 Srebrenica, Poljak11.07.95 supruga Sevdina 1975.; kćerka Adina 1995. Špiodić Sevdina supruga 
5705266DuplikatŠpiodić (Šabo) Hajrudin1969 Srebrenica, Šulice11.07.95 supruga Sedina Špiodić Hasib brat 
 838Špiodić (Himzo) Mehmedalij27.08.56 Srebrenica, Milčevići11.07.95 majka Beguna 1933.; supruga Nevzeta 1960.; djeca:Azemina 1980.; Nermina 1983.; Muška 1984.; Dalmira 1986.; Aldina 1990. Špiodić Azemina kćerka 
57111826DuplikatŠpiodić (Himzo) Mehmedalija27.08.56 Srebrenica, Milačevići11.07.95  
 3409Špiodić (Hasib) Neđad01.07.57 Srebrenica, Krušev Do11.07.95 supruga Nizama 1964.; djeca:Nizam 1989.; Naida 1990.; Špiodić Nizama supruga 
57211828DuplikatŠpiodić (Hasib) Nedžad1957 Srebrenica, Krušev do11.07.95  
 5124Špiodić (Idriz) Refik08.07.66 Srebrenica, Srebrenica11.07.95 supruga Sadika 1965.; djeca:Zahida 1981.; Elvis 1983.; Elvisa 1993.; Špiodić Sadika supruga 
57311829DuplikatŠpiodić (Idriz) Refik08.07.60 Srebrenica, Krušev do11.07.95  
 5265Špiodić (Alija) Šabo1937 Srebrenica, Šulice11.07.95 djeca: Hasib 1961.; Sado 1968.; Ramo 1973.; Senad 1975. Špiodić Hasib sin 
57411831DuplikatŠpiodić (Alija) Šaban1937 Srebrenica, Sulice11.07.95  
 4627Đanić (Husein) Esed1972 Bratunac, Bratunac11.07.95 majka Emina; supruga Hatidža; djeca:Hasida; Husein; Esada Salihović Fajko dajdža 
5755890DuplikatĐanić (Husejin) Esed02.01.72 Bratunac, Podčauš11.07.95 supruga Hatida i djeca Hasida;Husijin i Esada tetka Ambera tetka 
 4626Đanić (Husein) Nermin1974 Bratunac, Bratunac11.07.95 majka Emina Salihović Fajko dajdža 
5765891DuplikatĐanić (Husejin) Nermin02.01.74 Bratunac, Podčauš11.07.95 majka Emina; otac Husejin pogino u toku rata i brat Esed nesto tetka Ambera tetka 
 5505Đikanović (Ibro) Meho01.07.53 Vlasenica, Đile18.08.95 supruga Esma; djeca:Elma;Alma;Elmir Đikanović Esma supruga 
5775698DuplikatĐikanović (Ibro) Meho07.07.53 Vlasenica, Đile11.07.95 supruga Esma 1957; djeca Elma 1979; Alma 1982 i Elmir 1995. Djikanović Esma supruga 
 6220Đozić (Turabija) Senahid12.05.52 Srebrenica, Zabojna18.07.95 supruga Begaeta supruga Begaeta supruga 
5782987DuplikatĐozić (Turabija) Senaid1953 Srebrenica, Zabojna11.07.95 supruga Begaeta; djeca:Vezira; Selma Đozić Begaeta supruga 
 3274Ćumurović (Mujo) Mensur01.05.64 Zvornik, Kamenica11.07.95 supruga Havka 1958.; djeca:Mersida 1984.; Almer 1986.; Almira 1993. Cumumrović Havka supruga 
5796168DuplikatĆumurović (Mujo) Mensur05.01.64 Zvornik, Kamenica11.07.95 supruga Havka Cumurović supruga Havka supruga 
 4806Čamdžić (Mustafa) Minela1987 Vlasenica, Vlasenica09.07.92 otac Mustafa 1962.; nena Hajrija 1938. Kreštavica Hajrija nena 
5804989DuplikatCamdžić (Mustafa) Minela1988 Vlasenica, Toplik08.09.92 otac Mustafa 1962.; Camdžić Alija djed 
 6059Čehajić (Aljo) Hasib27.05.51 Bratunac, Pirići11.07.95 supruga Hasibas supruga Hasiba supruga 
5815115DuplikatČekajić (Aljo) Hasib1951 Vlasenica, Vlasenica11.07.95 supruga Hasiba 1952.; djeca:Sead 1968.; Zijad 1975.; Rijad 1987. Mehić Haša snaha 
 746Čektavica (Sejfo) Hazim19.11.56 Zvornik, Tršić01.06.92 majka Mejra 1939.; supruga Jasmina 1956.; sinovi:Damir 1975.; Samir 1982. Cektavica Jasmina supruga 
5824191DuplikatČetkavica (Sejfo) Hazim19.11.56 Zvornik, Tršić01.06.92 supruga Jasmina 1956.; djeca:Samir 1982.; Damir 1978. Alić Sabina svastika 
 747Čektavica (Sejfo) Ohran1958 Zvornik, Tršić01.06.92 supruga Aiša 1966.; sinovi: Esad 1985.; Zijad 1987. Cektavica Fatima sestra 
5834193DuplikatČetkavica (Sejfo) Ohran1958 Zvornik, Tršić01.06.92 supruga Aiša 1966.; djeca:Esad 1985.; Zijad 1987.; Alić Sabina prija 
 748Čektavica (Ohran) Sejfo1940 Zvornik, Tršić01.06.92 supruga Mejra 1939.; kćerka Fatima 1961. Cektavica Fatima kćerka 
5844192DuplikatČetkavica (Ohran) Sejfo1940 Zvornik, Tršić01.06.92 supruga Mejra 1939.; djeca:Aida 1968.; Šemsa 1965.; Fatima 1961.; Muriz 1960. Alić Sabina prija 
 5837Čengić (Ševko) Miralem1929 Crna Gora, Pljevlje11.07.95 supruga Zejneba Cengić Zejneba supruga 
5853984DuplikatČengić (Ševko) Miralem1930 Crna Gora, Pljevlje11.07.95 supruga zejneba; kćerka Đana Ustić Ahmed rodak 
 5819Čivić (Hamed) Azem01.05.78 Srebrenica, Tokoljači01.01.92  
5865531DuplikatČivić (Husnija) Azem01.05.78 Srebrenica, Tokoljači11.07.95 majka Beguna; otac Husnija; Civić Hidajet brat 
 5823Čivić (Nurija) Elvir23.03.75 Bratunac, Voljavica11.07.95 rodica Civić Zina 
587773DuplikatČivić (Nurija) Elvir1975 Bratunac, Voljavica11.07.95 majka Mula 1952.; Civić Mula majka 
588774DuplikatČivić (Nurija) Elvira1973 Bratunac, Voljavica10.05.92 majka Mula 1952. Civić Mula majka 
5895824DuplikatČivić (Nurija) Elvira20.07.73 Bratunac, Voljavica10.07.92 rodica Civić Zina 
 2239Čivić (Mehmedalija) Zijad03.01.66 Srebrenica, Tokoljači11.07.95  
5904433DuplikatČivić (Mehmedalij) Zijad03.01.66 Srebrenica, Tokoljači11.07.95 supruga Sadeta 1970.; djeca:Zijada 1988.; Nihad 1992.; Civić Sadeta supruga 
5912203DuplikatČivić (Mehmedalija) Zijad03.01.66 Srebrenica, Tokoljači12.07.95  
 5954Čokerović (Fejzet) Elvir05.04.76 Bratunac, Bratunac11.07.95 majka hasna majka majka 
5925877DuplikatČokerović (Fejzet) Elvir04.05.76 Ljubovija, Ljubovija11.07.95 majka Hasna otac Fejzet nesto; brat Zijad nesto sestre Edmira i Zumra majka Hasna majka 
 5952Čokerović (Fejzo) Fejzet08.02.55 Bratunac, Bratunac11.07.95 supruga Hasna supruga supruga 
5935876DuplikatČokerović (Fejzo) Fejzet02.08.55 Bratunac, Orlica11.07.95 supruga Hasna;sinovi Elvir nesto;Zijad nesto; kćerka Edmira i Zumra supruga Hasna supruga 
 5953Čokerović (Fejzet) Zijad21.04.79 Bratunac, Bratunac11.07.95 majka Hasna majka majka 
5945878DuplikatČokerović (Fejzet) Zijad21.04.79 Ljubovija, Ljubovija11.07.95 majka Hasna;otac Fejzet nesto; brat Elvir nesto; sestre Edmira i Zumra majka Hasna majka 
srebrenica_duplikati- 94581 - 15.12.2015 : Momo Sarajevo - best (0)

Nisu duplikati


Muamer (Mujo) Pašić i Muhamed (Mujo) Pašić su braća. Mevludin Pašić i Mesud Pašić također nisu ista osoba, Mevludin je najmlađi brat, a Mesud najstariji sin Omera Pašića. Ahmed je Mesudov sin. Očekujem da ispraviš bar ovo ukazano.

RE: Nisu duplikatiPoštovani,
vidim da si dobar u "oduzimanju" pa bih te zamolio da se pokažeš malo i u "sabiranju" - čisto istine radi.

Idi na stranu - |1|2|