fix
Logo
fix
Nalazite se na Rat1992-RATKO_MLADIC
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje
Za pregled svih najnovijih poruka kliknete ovdje

ratko_mladic- 103251 - 10.03.2019 : NLO Gojino Brdo - best (0)

Srećan ti rođendan Đenerale!!!


ratko_mladic- 102986 - 02.01.2019 : Aleksandar Popović Rakovica, Beograd - best (2)

Smenjivanje Generala Mladića (3)


Feljton NIN-a

Sutradan je Vojska izdala saopštenje u kojem je upozorila da primena takvog zakona o odbrani može imati nesagledive posledice za odbranu i Republiku. Međutim, ni ovo saopštenje, nijedno sredstvo informisanja u RS nije prenelo.

Važnu ulogu u rušenju Glavnog štaba VRS i antivojnoj propagandi odigrao je Štab Republike Srpske Krajine (RSK) u Banjaluci. U okviru ovog štaba radi novinska agencija "Fles" (finansira je Soroš fondacija, a koja je u Republici Srpskoj sprovela više istraživanja javnog mnjenja za potrebe američkog Galupovog instituta). U saradnji sa SDS pokrenut je i sedmični list "Knin" , koji je glavni i odgovorni urednik pomoćnik ministra za informisanje RS Miro Mlađenović, a zamenik urednika lista sadašnji ministar za informisanje RS Svjetlana Šiljegović. List " Knin " bio je prepun stavova protiv Vojske i Glavnog štaba, posebno protiv generala Mladića, Gvere i drugih. Mnoge tekstove iz ovog lista po nalogu političkih moćnika prenosili su državni radio i televizija. U takvim tekstovima posebno se isticao penzionisani general-potpukovnik Ilija Rašković "studioznim" razmatranjima razlika između "srpskih" i "komunjarskih oficira" i njihove, navodno, izdajničke uloge u proteklom ratu, upravo u vreme - dok se on skrivao u ogromnom stanu u Beogradu. Inače, njegovi stavovi o potrebi formiranja srpske vojske i izgradnji srpskih oficira bile su gomila neadekvatnih citata vojnih teoretičara.

Za izuzetan doprinos rušenju Glavnog štaba VRS zamenik glavnog urednika "Knina" Svjetlana Šiljegović postala je ministar informacija RS, a njen šef Miro Mlađenović i u novoj vladi zadržao je mesto pomoćnika ministra. Milan Martić je u razgovoru sa generalom Mladićem tvrdio da iza toga ne stoje njegovi ludi. Međutim, šef njegovog kabineta Ilija Prijić izjavio je na Srpskoj radio-televiziji da u okviru štaba RSK deluje agencija "Fleš" i list "Knin". Verovatno su gospoda iz RSK želela na ovaj način da prenesu bogata iskustva oko uređenja vojske, što bi trebalo i prihvatiti ako se očekuje sličan kraj i u Republici Srpskoj.

Mesecima je Glavni štab VRS optuživan da ne izvršava naređenja vrhovnog komandanta Biljane Plavšić za otpust studenata iz vojske. Međutim, Glavni štab je još aprila 1996, i kasnije, pismeno zatražio od Vrhovne komande i vlade da se reši pitanje popune jedinica kako bi se pravovremeno izvršio otpust studenata. Niko od nadležnih na takav zahtev Vojske nije reagovao. Istovremeno, neke opštinske organizacije SDS, u cilju stvaranja većih tenzija protiv Vojske i Glavnog štaba, organizovale su besplatan prevoz roditelja do jedinica da bi oni tamo protestovali i svoju decu (studente-vojnike) odveli kućama.

Mnogi su zaboravili da je odmah posle završenih izbora Glavni štab VRS javno istakao da će poštovati glas naroda, prihvatiti predsednicu Biljanu Plavšić, odnosno dok tu funkciju ne preuzme Momčilo Krajišnik, član Predsednistva BiH, koji je shodno Dejtonskom sporazumu, i civilni komandant oružanih snaga Republike Srpske. Međutim, takva izjava nije umirila političke moćnike.

Predsednica Plavšić je boravila u Glavnom štabu VRS (poslednji put pred smenu) 29. oktobra 1996. godine. U razgovorima generala Mladića i predsednice Plavšić, prema njenoj tadašnjoj oceni, ispoljen je visok stepen saglasnosti i dogovoreno je da se za narednu sednicu Vrhovne komande pripreme odgovarajući predlozi. Sednica Vrhovne komande očekivala se za desetak dana pa se užurbano radilo na pripremi.

Posle podne, 6. novembra, u Glavni štab stigao je kurir predsednice Plavšić, koji je generalu Ratku Mladiću doneo poziv za sastanak Vrhovne komande. Biljana Plavšić je tražila da general Mladić, sutradan, 7. novembra, sa svojim pomoćnicima prisustvuje sednici Vrhovne komande na Palama. General Mladić nije bio u mogućnosti da prisustvuje sednici jer je general Manojlo Milovanović bio u inspekciji jedinica u Krajini, general Zdravko Tolimir na sednici o razoružanju u Beču, a general Milan Gvero na službenom putu. U isto vreme, IFOR je vršio inspekciju kasarni u okolini Han Pijeska i trebalo je pratiti njihov rad i postupke. Takođe, njegov pokret ka Palama bio je u takvim uslovima veoma riskantan.

General Mladić je zamolio predsednicu za razumevanje i tražio odgodu sednice za dva dana. Overen odgovor generala Mladića poneo je kurir predsednici Plavšić istog popodneva.
ratko_mladic- 102984 - 02.01.2019 : Aleksandar Popović Rakovica, Beograd - best (3)

Smenjivanje Generala Mladića (2)


Feljton NIN-a, Beograd

Tokom 1996. godine, po nalogu najodgovornijih ljudi u RS, organizovane su beskrupulozne propagandne akcije na blaćenju čelnih ljudi VRS. Preko državnih sredstava javnog informisanja neprekidno se zahtevalo čišćenje oficirskih redova "gvozdenom metlom" od "komunjara i izdajnika". Međutim, svestan pogrešnih procena i tromosti državnog rukovodstva, Glavni štab VRS je, ne čekajući posebna naređenja, od januara 1996. godine, obezbeđivao planirani tempo implementacije vojnog dela Dejtonskog sporazuma. Istovremeno je sprovođena planirana reorganizacija Vojske (koju je odobrila Vrhovna komanda) uz nastojanje da se obezbedi potreban stepen borbene gotovosti i spreče sva moguća iznenađenja. Ocene i izjave pojedinih komandanata IFOR-a pokazuju da su oni bili zadovoljni kooperativnošću VRS na realizaciji planova.

Neprekidno su tražena "planirana" finansijska i materijalna sredstva od državnih organa kako bi se obezbedile jedinice i provereni borački kadrovi kao profesionalci zadržali u Vojsci. Međutim, tokom cele 1996. godine sredstva nisu stizala. Vojni specijalisti su napustali Vojsku, što je nenadoknadiv gubitak. U isto vreme, od državnih organa zatraženo je više brige za borce, ratne vojne invalide i porodice boraca. Od toga nije bilo ništa.

Najodgovorniji u Republici Srpskoj zaboravili su, ili nisu hteli da znaju, da se muslimanske i hrvatske snage neprekidno naoružavaju savremenim naoružanjem i opremom i da ih američki i instruktori drugih stranih zemalja obučavaju i pripremaju za borbu. Neodgovorno se posmatraju i borbeni pokliči Alije Izetbegovića i muslimanskih generala za nasilnu reintegraciju i oslobađanje cele BiH. Naši državni organi morali bi da shvate da prisustvo međunarodnih snaga i obećanja svetskih moćnika nisu garant slobode srpskog naroda i da se takav garant mora tražiti u redovima vojnih starešina i boraca.

Računalo se da će se dolaskom Biljane Plavšić na mesto predsednika sukob lako prevazići. Ali prvi sukob predsednice Plavšić i generala Mladića izbio je već 10. avgusta, kada je ona bezuslovno zahtevala da Glavni štab VRS na komandnom mestu u Han Pijesku odmah dopusti inspekciju IFOR-a. General Mladić pokušao je da objasni predsednici da se moraju skloniti određena tehnička i borbena sredstva, što je ona shvatila kao neposlušnost.

Sutradan, Biljana Plavšić dogovorila se sa generalnim sekretarom NATO-a Havijerom Solanom, komandantom snaga NATO-a za Evropu generalom Džordžom Džulvanom i komandantom IFOR-a admiralom Džozefom Lopezom o novom terminu inspekcije IFOR-a u Han Pijesku za 24 časa, a postupak Glavnog štaba ocenjen je krajnje neprihvatljivim. Tom prilikom, predsednica Plavšić najavila je i ubrzane kadrovske promene u Vojsci i pripremu formiranja vojnog kabineta, jer, kako je istakla, "ne može se više tolerisati samovolja i nedisciplina pojedinih generala".

Vec sutradan, komandant kopnenih snaga IFOR-a general Majkl Voker je sa predsednicom izvršio inspekciju komandnog mesta Glavnog štaba VRS u Han Pijesku. Pronađeno je uredno stanje i poštovanje Sporazuma od strane VRS. General Voker je izrazio svoje zadovoljstvo zbog odnosa pripadnika VRS prema IFOR-u i na organizovanom ručku generalu Gveri rekao: "Lako je generalu Mladiću sa tako sposobnim generalima i oficirima." Po završenoj inspekciji, general Voker je javno rekao: "Otklonjeni su nastali nesporazumi sa VRS."

Ovaj događaj kasnije je dobio sasvim drugo viđenje i tumačenje od strane državnog rukovodstva. Neki "saradnici" međunarodnih organizacija iz najvišeg državnog rukovodstva, prvenstveno razni savetnici srpskog porekla (Jovan - Džon - Omer) Zametica, Đorđević, Prica i drugi bili su, navodno, zaplašeni mogućim komplikacijama odnosa sa međunarodnom zajednicom. Oni su zatražili od međunarodnih institucija i komande IFOR-a pomoć za smenu neposlušnih generala i viših oficira VRS koji, prema njihovom mišljenju, mogu otežati dalji tok primene Dejtonskog sporazuma.

Sada je sve više potvrda koje upućuju na zaključak da su pojedinci iz državnog rukovodstva RS zatražili i akciju IFOR-a na uništavanju minsko-eksplozivnih sredstava u vojnom magacinu Margetići, 17. avgusta 1996, kako bi se kod naroda i uopšte javnog mnjenja podigle tenzije protiv Vojske. Trebalo je time pokazati nesposobnost generala i starešina Vojske da pravilno uskladište eksplozivna sredstva. Treba reći da je uz posredovanje diplomatije Jugoslavije nakon prvog dana zaustavljeno uništavanje eksplozivnih sredstava, ali je ono nastavljeno već sutradan, pošto je general Džordž Džulvan dobio saglasnost Pala da se akcija IFOR-a na uništavanju eksploziva sprovede do kraja.

Vlasti su krenule i u privatizaciju značajnih vojnih objekata. Vlada je zatražila da se na Pale prenese Vazduhoplovni zavod "Orao" , koji je inače bio već preseljen u Bijeljinu, a i otpočeo sa proizvodnjom. Glavni štab je 20. avgusta 1996. godine, odbio zahtev vlade za njegovo ponovno preseljenje i suprotstavio se imenovanju bivšeg premijera Dušana Kozića za novog direktora "Orla". Zatim, 28. avgusta odbačena je odluka vlade da se privatizuje Ratna bolnica "Koran" koja je, prema ranijoj odluci, trebalo da predje u nadležnost Ljiljane Zelen Karadžić. Glavni štab je imao na umu da je na prostoru Srpskog Sarajeva bio izuzetno veliki broj boraca i invalida bez materijalnih primanja kojima je trebalo obezbediti besplatnu lekarsku pomoć.

Još ranije Radovan Karadžić je doneo odluku o potpunom izuzimanju vojnog sudstva i vojnog tužilaštva iz nadležnosti Vojske. Oni su stavljeni pod nadležnost Ministarstva odbrane kako bi se obezbedilo poništavanje odluka vojnih organa. Tokom 1996. godine, vojni sudovi doneli su više odluka po kojima su ranijim donatorima isplaćena znatna finansijska sredstva iz navodnog budžeta Vojske. Kažem navodnog, jer budžet Vojske nikad nije bio ni usvojen. "Donatori" su požurili da naplate "donacije" na osnovu potvrda koje su tokom rata dobili od jedinica. To je čist kriminal, jer su donacije tokom rata davane kao pokloni jedinicama, a darodavci su, već ranijim odlukama, za te iznose bili oslobođeni plaćanja poreza za Vojsku. Istovremeno, sudskim odlukama isplaćeno je više navodnih šteta biranim pojedincima za "oštećenja stambenih objekata" koji su bili u blizini izvođenja borbenih dejstava. Takve odštete naplatili su isključivo stranački lideri i opštinski moćnici koji su zbog položaja u vlasti tokom proteklog rata profitirali i obogatili se.

S obzirom na dobro poznati stav Glavnog štaba o nestranačkoj prirodi vojske, nekoliko meseci pred izbore naređenjima je zabranjena stranačka aktivnost oficira i organizovanje stranaka u jedinicama. Time su još jednom energično odbačeni svi zahtevi državnih organa i SDS da Vojska RS bude stranačka vojska.

Baš u vreme predizbornih aktivnosti SDS u RS, masovno su preko državnih sredstava informisanja najavljivani mitinzi podrške Radovanu Karadžiću i generalu Ratku Mladiću protiv zahteva Haškog suda za njihovo izručenje.

Ipak, osim najava podrške i masovnog nošenja slika generala Mladića o njemu se nije govorilo na mitinzima. Njegovo ime neprekidno je korišćeno za okupljanje što većeg broja ljudi oko politike SDS kao da se radi o stranačkom lideru. Zbog takvih manipulacija general Mladić je u listu "Srpska vojska" , juna 1996. godine, izjavio: "Ja sam vojnik, pripadam svome narodu i svojoj vojsci, ne pripadam nijednoj stranci, niti ću pripadati dok nosim uniformu. Mene mnogi svojataju, nose moje slike na mitinge, prave neku scenu, oni mene štite. Sve su to gluposti. Ja pripadam sebi. Zato kažem - uzaludan je posao svima onim koji nose moje slike na mitinge, a sve u želji da me iskoriste u političke svrhe." Ovu izjavu generala Mladića ni jedan medij u RS nije preneo.

Privlačne stranačke ponude, bez obzira na stavove Glavnog štaba VRS, prihvatili su general-major Dragomir Milošević, pukovnik Pero Čolić, Vinko Pandurević i još neki. Kasnije im se to isplatilo.

Na zahtev Glavnog štaba, 2. septembra 1996. godine na Palama je održana sednica Vlade RS kojoj je predsedavao predsednik vlade Gojko Kličković. Sednici su prisustvovali generali Manojlo Milovanović, Milan Gvero, Petar Škrbić, pukovnik Ratko Miljanović... Razgovaralo se o preseljenju Vazduhoplovnog zavoda "Orao" , predlogu izmena i dopuna Zakona o odbrani, očuvanju vanstranačke prirode Vojske i rezultatima reorganizacije Vojske. Na sastanku je ispoljen visok stepen saglasnosti vlade i vojske o svim pitanjima.

Nekoliko dana kasnije, predsednik vlade RS Gojko Kličković, potpredsednik vlade Miroslav Vještica, ministar odbrane Milan Ninković, ministar finansija Novak Kondić sa saradnicima boravili su u Glavnom štabu. General Mladić i njegovi pomoćnici detaljno su ih obavestili o rezultatima reorganizacije. Predstavnici vlade bili su zadovoljni. Premijer Kličković je tvrdio da će vlada u narednom periodu obezbediti prioritet finansiranja vojske. Tom prilikom usaglašena je 21. tačka konkretne aktivnosti vlade, što je i predsednik Kličković javno istakao u izjavi za SRT.

Ali, svi dogovori o prihvatanju predloga vojske o izmenama i dopunama Prednacrta zakona o odbrani brzo su pali u vodu. Zakazana je 63. sednica Narodne skupštine za 12. septembar. Sednica je kasnila nekoliko časova zbog mitinga SDS na Palama. Predsednik Skupštine Momčilo Krajišnik i poslanici iskoristili su stari sastav skupštine da bi dan pre izbora, na brzu ruku, u paketu, usvojili više od dvadeset zakona za 15 minuta. U paketu, bez skupštinske rasprave, usvojen je i Zakon o odbrani. Ako se tome doda i činjenica da nije prihvaćen ni jedan predlog stručnih timova Vojske, onda mnogo šta postaje jasnije. Nezadovoljni takvim postupkom predstavnici Glavnog štaba VRS napustili su salu pre glasanja.
ratko_mladic- 102981 - 02.01.2019 : Aleksandar Popović Rakovica, Beograd - best (3)

Odsudna odbrana Krajine i smenjivanje Generala Mladića (1)


Feljton NIN-a Beograd

Nakon pada RSK vojno-politička situacija u Republici Srpskoj postala je znatno teža. Stotine hiljada izbeglih tražilo je krov nad glavom. Jedinice Srpske vojske RSK izvlačile su se u neredu, a vojni obveznici iz RSK bacali su naoružanje i vojnu opremu odlazeći, najvešim delom, zajedno sa porodicama u Srbiju. Linija fronta jedinica VRS povećala se za nekoliko stotina kilometara.

Pod utiskom nezapamćenog egzodusa srpskog naroda iz RSK, kolale su priče o izdaji i prodaji, svođenju teritorije RS na 49 procenata bivše BiH, kako je to državno rukovodstvo ranije dogovorilo i potpisalo.

Neki stranački lideri SDS i službenici DB RS mešetarili su po Dinari, Šatoru, Glamoču, Grahovu, Drvaru, Petrovcu, Ključu (o tome je Glavni štab imao podatke) i govorili da se "narod pakuje i bježi, jer se na taj prostor sprema velika ustaška ofanziva koju VRS vojska neće moći zaustaviti" . Takvi postupci takođe uzuju na igre vlasti RS i tajne dogovore srpskih predstavnika sa Hrvatima o čemu svedoci i izjava tadašnjeg ministra informacija RS Miroslava Toholja u Banjaluci da ga "Krajina uopšte ne interesuje jer mu je svejedno da li se u njoj nalaze komunisti ili ustaše."

Početkom septembra, usledilo je snazno bombardovanje avijacije NATO-a po vitalnim objektima infrastrukture, telekomunikacionim sistemima, centrima veze, komandi vojske i značajnijim vojnim objektima i položajima. Nekoliko dana kasnije usledili su napadi hrvatske i muslimanske vojske koje su veoma izdašno, neposredno, podržale Snage za brza dejstva NATO-a (iako komandanti Unprofora to nisu hteli da priznaju, bar za sada). Mnoge krajiške opštine bile su ugrožene snažnim artiljerijsko-raketnim dejstvima združenih snaga, a Tuđman i Izetbegović su javno izjavljivali da će "uskoro piti kafu u Banjaluci".

Posle gubitka nekoliko krajiških opština, početkom septembra 1995. godine, predsednik Republike Srpske, Radovan Karadžić napokon je proglasio ratno stanje u Republici Srpskoj. Tome je prethodila sednica Narodne skupštine, na kojoj je doneta odluka da se ratna predsednistva opština ne potčinjavaju komandi Vojske u zonama izvođenja operacija, što je mimo strategije i savremenog načina vođenja rata. Na ovaj način u Republici Srpskoj je uvedena dvojnost rukovođenja i komandovanja odbranom: po jednoj liniji, preko ratnih predsedništava komanduje lično predsednik Republike, a po drugoj, komandant Glavnog štaba jedinicama VRS. Tako nešto nije zabeleženo u vojnoj teoriji i praksi. Ratna prededništva opština, koja su direktno od predsednika Republike dobijala naređenja, u trinaest zapadno-krajiških opština "samoinicijativno" su donela odluke o iseljavanju stanovništva i napuštanju teritorija bez konsultacija sa komandantima Vojske na terenu. Umesto organizacije odbrane gradova ratna predsedništva opština, bez ikakvog plana i često bez realnog razloga, napuštaju opštine. Primer radi, predsednik opštine Drvar gospodin Knežević hvalio se na SRT kako je on "poslednji napustio grad", iako su jedinice VRS još 40 dana bile ispred grada na 15-20 kilometara. Ratna predsedništva opština odmah su, po donošenju odluka o napuštanju gradova, slala emisare SDS u jedinice Vojske koji su pozivali vojnike da iseljavaju svoje porodice. Zbog toga su linije odbrane jednostavno napuštane. Neretko se dešavalo da su neprijatelju ostavljana i borbena sredstva. Takvi postupci mogu se meriti s izdajom, ali za to niko nije odgovarao. Naprotiv, mnogi su za "takav rad" kasnije nagrađeni najvišim državnim odlikovanjima, ministarskim položajima i visokim funkcijama u organima vlasti i vodeće stranke.

Zbog gubitka nekoliko zapadno-krajiških opština, general Ratko Mladić je krajem septembra 1995. godine napustio lečenje na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Iako mu je predlagana hitna operacija i duži oporavak, Mladić dolazi u Banjaluku kako bi se na licu mesta organizovala odsudna odbrana Krajine.

U Banjaluci, 22. septembra 1995. godine, održano je referisanje komandanata jedinica i organa Glavnog štaba. Starešine su generala Mladića detaljno obavestile o stanju na frontovima, ljudskim gubicima, izgubljenim borbenim sredstvima, problemima izvođenja borbenih dejstava i pozadinskog obezbeđenja i predlagale mere za stabilizaciju linija odbrane. General Mladić je oštro zamerio generalu Taliću ćto su jedinice pod njegovom komandom prve popustile na Glamoču i Mliništu, tražeći odgovornost komandanata za neizvršene zadatke. Veoma oštre reči prekora uputio je komandantu 2. krajiškog korpusa general-majoru Radivoju Tomaniću: "Sram vas bilo, generale! Vi ste izgubili zonu odgovornosti korpusa, izgubili ste narod i vojsku. Kako imate obraza da tom narodu pogledate u oči? Zar se zbog toga ne stidite?"

Starešine su govorile o problemima obezbeđenja neprekidnih veza s potčinjenim komandama, samovolji ratnih predsedništava opština, gubljenju pojedinih gradova odmah nakon boravka državne delegacije s Radovanom Karadžićem na čelu i, na kraju, urednog pražnjenja poslovnih banaka i SDK u tim mestima. Mnogi komandanti navodili su primere kako su odredi MUP-a samoinicijativno napuštali položaje i to najčešće u ključnim momentima, i isticali neprihvatljiv odnos Srpske dobrovoljačke garde, odnosno Željka Ražnatovica - Arkana, Božovića i Filipovića prema narodu, borcima i invalidima. Oni su maltretirali ljude, šišali, zatvarali, a bilo je i pojedinačnih ubistava, otimanja tenkova i transportera od jedinica vojske i sprovođenje policijskog nadzora u zonama borbenih dejstava jedinica, bez odobrenja njihovih komandi. General Mladić je pitao generala Milovanovića (on je rukovodio operacijom) ko je zvao Srpsku dobrovoljačku gardu u Krajinu. Milovanović je odgovorio: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Vojni organi bezbednosti istakli su da komandanti SDG poseduju pismeno ovlašćenje za streljanje ljudi sa potpisom i pečatom Radovana Karadžića. General Mladić je na trenutak prekinuo sastanak i telefonom pozvao predsednika Karadžića. Pozdravio ga, onako vojnički, i rekao mu da je prekinuo lečenje i stigao u Banjaluku. Pitao je predsednika ko je dao ovlašćenja SDG da strelja ljude. Radovan Karadžić je, navodno, bio iznenađen. General Mladić je zahtevao da SDG u roku od 48 časova napusti RS.

Na kraju referisanja general Mladić je naredio odsudnu odbranu Krajine. Zahtevano je hitno sprovođenje istrage i pokretanje krivične odgovornosti protiv starešina koje nisu izvršile dobijene zadatke. Naređeno je brzo formiranje prekih vojnih sudova pri Glavnom štabu i korpusima. Za svako novo uzmicanje ili neizvršenje naređenja zahtevano je preduzimanje najrigoroznijih mera, uključujući streljanja po presudi sudova. Zahtevano je da se svi vojnosposobni muškarci odmah mobilišu. Zabranjen je ulazak i izlazak lica iz zona borbenih dejstava uključujući i zabranu boravka organa vlasti i SDS u jedinicama bez posebnih pismenih ovlašćenja Glavnog štaba. Naređeno je organizovanje odlaska SDG za 48 časova iz Krajine i zabranjeno je da organi Ministarstva unutrašnjih poslova prisustvuju referisanjima u Glavnom štabu. Naloženo je da Narodni patriotski radio Krajina intenzivno radi, tim pre što je Ministarstvo informacija RS zabranilo rad svim lokalnim radio-stanicama, što je veoma uticalo na širenje glasina.

U Banjaluci je tih dana intenziviran rad Srpskog intelektualnog foruma, a sve političke stranke i udruženja ujedinili su se u Patriotski front.

Zaustavljeno je napredovanje hrvatskih i muslimanskih snaga. Ohrabrene i potpomognute jedinice su na većem delu fronta već narednih dana, po naređenju Glavnog štaba, krenule u protivnapad.

A dok traje odsudna odbrana, Narodna skupština, 16. oktobra 1995, na sednici u Banjaluci donosi odluku o smeni i penzionisanju general-potpukovnika Milana Gvere i Đorđa Đukića, general-majora Zdravka Tolimira i Gruje Borića i pukovnika Milovana Milutinovića. General Mladić odbija da sprovede takvu odluku.

Da li slučajno ili namerno, pokazaće vreme, ali Izveštaj Komande 2. krajiškog korpusa, dostavljen Glavnom štabu VRS 1996. godine, o gubicima zapadnokrajiških opština, u jesen 1995. godine, govori i o odgovornosti nekih starešina koje su zbog toga obilato nagrađeni od vlasti RS. U izveštaju se ističe da je komandant Drinske brigade pukovnik Vinko Pandurević (sada zamenik načelnika Generalštaba VRS) odbio da sa brigadom posedne naređenu liniju odbrane Oštrelja, već je krenuo za Ključ, a potom sa brigadom napustio ratište odlazeći u Zvornik. Slično se navodi i za komandanta Zaštitnog puka pukovnika Milomira Savčića (sada načelnik Uprave bezbednosti Generalštaba VRS) koji je odbio da sa pukom posedne položaje za odbranu Bravskog polja, već je samoinicijativno sa pukom otišao u Ključ, a potom se preselio u Sanski Most i Prijedor.

U istom Izveštaju navodi se da je u realizaciji Naredbe generala Mladića o protivudaru snaga, od 23. septembra 1995. godine, komandant Operativne grupe Prijedor pukovnik Radmilo Zeljaja odbio da sadejstvuje 2. korpusu ostavljajući potpuno nezaštićen desni bok i objekat Stanica brdo preko kojeg su muslimanske snage 9. oktobra, bez borbe, ušle u Sanski Most. Istovremeno, komandant 5. brigade pukovnik Pero Čolić (sada načelnik Generalštaba VRS) dobio je zadatak da napada u pravcu Ključa i Velagića, ali se sa brigadom tih dana "prekinula radio veza" i ona je ostavila potpuno ugrožen levi bok snaga 2. korpusa.

Ne želeći da se prejudicira bilo kakav zaključak o odgovornosti pojedinih starešina, kako se kaže u ovom izveštaju, a što je nedavno izjavio komandant 2. krajiškog korpusa general-major Radivoje Tomanić, jedinice navedenih starešina nisu izvršile dobijene zadatke iako su svi bili visoko vrednovani i gotovo svake ratne godine vanredno unapređivani.

Cudna je slučajnost (!?) da su imenovane starešine u Izveštaju postale osnovni kadar za formiranje novog Generalštaba VRS, posle smene generala Mladića. Imajući na umu da je verifikaciju za nove visoke dužnosti u Generalštabu dao Glavni odbor SDS i državno rukovodstvo, može se pretpostaviti da je gubitak vekovnih srpskih prostora plod prljavih političkih igara.

Zbog propusta i slabosti u rukovođenju i komandovanju do sada su odgovarale samo starešine 2. krajiškog korpusa na čelu sa general-majorom Radivojem Tomanićem. Neki su smenjeni, neki suspendovani a protiv nekih je istovremeno pokrenut i krivični postupak.
ratko_mladic- 102165 - 07.04.2018 : NOMAD Srbija - best (2)

Srpski heroj Đeneral Ratko Mladić


Branislav Puhalo o deset ratnih godina u Mladićevom ličnom obezbeđenju. U selu Osmače 1993. musliman sa mitraljezom bio je sakriven u kući u kojoj smo sedeli...

GENERALA Ratka Mladića sam čuvao deset godina, od 1992. do 2002. godine, 24 časa dnevno. Velika čast mi je što sam tu deceniju proveo uz njega. Bio je veliki vojskovođa, pravi vojnik, znalac veštine ratovanja, obrazovan, beskrajno pošten, hrabar... Prezirao je sve neljudsko. I nikako nije voleo ratne profitere.

Puhalo: Država znala da je Mladić u Beogradu

U ispovesti za "Večernje novosti" o svom komandantu, generalu Ratku Mladiću, priča njegov ratni i poratni šef obezbeđenja Branislav Puhalo.

UPOZNAVANjE

Iako smo iz istog mesta Kalinovika, on iz sela Božanovići, a ja iz Jelašca, za Mladića sam prvi put čuo tek kada su počeli sukobi u Kninu. Iz Beograda sam došao u novoformiranu jedinicu vojne policije kao obezbeđenje komandanta Vojske Republike Srpske. Upoznali smo se u kasarni u Lukavici 16. maja 1992. godine. Po prezimenu je znao odakle sam, pa me odmah pitao čiji sam. A ja kao iz topa - od oca Đure i đeda Nikole! Setio se tad moje tetke Dese Puhalo i rekao da je jedina u razredu bila bolji učenik od njega.

APEL MLADIĆA IZ HAGA: Spasite mi život!

To prvo veče spavao je u kancelariji komandanta i ustao oko četiri sata ujutru. Izašao je napolje, a stražar ispred zakunjao na stolici. Uđe gde sam ja spavao i probudi me. "Gospodine Puhalo, pošto niste u stanju da obezbedite moju sigurnost izađite napolje i stražarite". Ja kažem "razumem", i zamenim onog vojnika, a u sebi se mislim, kud mene ovaj zapade.

Mladićev pratilac u Topčideru

OBEZBEĐENjE

Mladić nije mnogo mario za obezbeđenje. Međutim, obezbeđivali smo načelnika Generalštaba, a ne njega kao čoveka. Imao sam deset-jedanaest ljudi, a uvek su trojica-četvorica bila uz njega. A on kakav je bio, redovno je obilazio sve linije fronta. Učestvovao je i u probojima. Ponekad nam je i glavobolje zadavao. Ali njegova se na kraju nije sporila. Zbog svog znanja, pravednosti i čoveštva imao je ogroman autoritet.

Darko Mladić: Ratka su hteli da oteraju u ludnicu

BIHAĆ

Počela je ofanziva na Bihać 1994. godine. Sa njim su bili generali Zdravko Tolimir, Mićo Vlaisavljević, Grujo Borić i dva mlada pukovnika, koji su krenuli u borbu bez oznaka na uniformama. Mladić kaže jednom: "Idi ti, mali, donesi vode". Pukovnik pola dana donosio vodu, dok neko Mladiću nije rekao da je on pukovnik. "A otkud ja to znam", uzvrati. Na kraju, jednog pukovnika je poslao na desno krilo u Glamočku brigadu, a drugog na levo krilo u Ključku brigadu. "Pa ja ni pušku nisam poneo", reče on. Mladić ga pogleda i odbrusi: "Šta me briga, idi otmi od muslimana".

RANjAVANjE

Na Bihaću, kraj nas padne muslimanska granata od 120 milimetara. Jedan mali geler pogodi ga u vrat. Srećom, samo je malo prokrvarilo i nije ga ozbiljnije povredilo.

Tad, na Alibegovića kosi, na Grabežu, zamalo glavu da izgubimo. Mladić i Tolimir krenu u izviđanje kroz neku maglu koja se navukla. Izađemo na proplanak kad pred nama dvojica muslimana iz 505. bužimske brigade. Uperili puške u nas i jedan kaže: "Mladiću, naš si!" Hteli su da ga živog zarobe. A Ratko, koliko je bio vispren, kaže: "Dete, imaš zastoj na orużju". Oni pogledaju dole, a mi reagujemo.

OSMAČE

U prvoj akciji na Srebrenicu 1993. godine, posle nekoliko pokolja Srba iz tog kraja, zauzmemo selo Osmače. Uđemo u jednu novu kuću, raskošno uređenu. Sedeli smo pola sata. Ja nešto priđem stepenicama, kad jedan musliman se sakrio i u rukama drži mitraljez. Moja je greška bila što nismo bolje pregledali. Izvučem ga odatle. Ratko ga pita: "Zašto nisi pucao?" On se snašao i odgovorio: "Generale, nije lako pucati u vas". Prebacili smo ga u Nemačku. Bilo bi lepo da se danas javi.

TRNOVO

Akcija na Trnovu 1993. Došli smo u selo Ilovica. Kreće Mladić odatle džipom "puhom" ka gradu i zaduži majora Milića da ide tenkom za nama i da puca u "puh", ako padne, kako je rekao, Turcima u ruke. Mijić kaže: "Gospodine generale, ja takvo naređenje ne mogu izvršiti". "Nisam te pitao je li možeć ili ne", odgovorio mu je Mladić. I šta će Mijić, krene za nama. Sa dva "puha" smo išli četiri kilometra i ušli u Trnovo. Nigde nikoga nije bilo. S druge strane Hercegovački korpus tuče, pa smo se sklonili u jednu dolinu u gradu, jer ne znaju da smo ušli, pobiće nas naši. Kad izleti pred nas policijski "golf" bez tablica. Izlazi čovek, digao ruke, predaje se. Kaže da je Asim Zulić, zamenik komandanta Trnovske brigade Armije BiH. "Dobro došao, gospodine Turčine, gde si krenuo", pita ga Mladić. Kako kaže, vratio se u stan da uzme patike. "Pa hajde da ih uzmemo", reče mu Mladić i mi svi krenemo sa Zulićem. Ratko je pozvao pilota potpukovnika Dušana Marina i dao mu koordinate da helikopterom sleti na stadion u Trnovu. Ovaj umesto za deset minuta došao tek za pola sata, nije smeo da sleti dok nije bio siguran. Zulića smo odvezli na Jahorinu, a onda ga razmenili za osam Srba iz Kalinovika. Ne znam da li je tačno, ali čuo sam da je 2003. godine rekao: "Kad bi Mladić sad ovuda prošao, ja ga ne bih prijavio".

RASTANAK

Nakon podizanja haške optužnice strane službe su non-stop radile na njegovom hapšenju, ali bio je bezbedan sve do 2002. godine, dok je bio pod zaštitom države i vojske. U tom periodu bio je u svom stanu u Beogradu i u vojnim objektima na Rajcu kod Ljiga, Stragarima kod Kragujevca i u Krčmaru kod Valjeva. Rastali smo se 2002, kad su rasformirali jedinicu koja ga je obezbeđivala. Tad smo se pozdravili, jer sam morao da pređem u VJ. Nisam znao da se više nećemo videti.

PRAĆENjA

Kad je država odlučila da ga uhapsi nekoliko puta sam pozivan u Vojnu službu bezbednosti na ispitivanje. Nakon toga me 2006. godine Boris Tadić oterao iz vojske. Bukvalno me isterao na ulicu i bez penzije, posle 29 godina službe. To je bila isključivo politička odluka, a jedini razlog je taj što sam bio blizak Mladiću. Saznao sam i da je na sve načine pokušavao i da me uhapsi, ali nije mogao da nađe razlog. Od 2007. pa sve do Mladićevog hapšenja su me intenzivno pratili. Nadzirali su i prisluškivali kuću i porodicu. Nisam reagovao, šta ću, rade ljudi svoj posao.

POZIVI

Mladić me sedam puta zvao telefonom iz Haga. Poslednji put pre godinu dana. Pita za zdravlje, za porodicu, za neke ljude. Priseti se nekih događaja. Poslao mi je i jedno pismo 2015. i svoju sliku, gde je na poleđini takođe napisao pismo. Zahvalio mi se kao izvanrednom profesionalcu, vernom pratiocu, prijatelju, čestitom oficiru, koji je odlično obavio svoj posao. Prisetio se kad smo 1993. godine bili u smrtnoj opasnosti, jer je pilot helikoptera kojim smo leteli naleteo na dalekovod iznad Drine. "Tada nas je Bog pomilovao", napisao mi je Mladić.

KARADŽIĆ

RADOVANA Karadžića Mladić je mnogo cenio. Iako se nisu u svemu slagali, on je za njega bio predsednik. Razne sukobe su drugi izmišljali, ne bi li ih zavadili i sprovodili svoje interese. Uvek ga je oslovljavao isključivo sa - predsedniče. Ratko je imao tezu da ko kontroliše Kupres, Vlašić i Bjelašnicu kontroliše Bosnu. Kad smo zauzeli vrh Bjelašnice, došli smo helikopterom. Tad mu je general Unprofora Brikom rekao: "Mladiću, zabranjeni su letovi iznad BiH". "Ja sam general, a ne čobanin da dolazim na konju", odgovorio mu je Mladćć. Nakon toga Karadžić je naredio da se sa vrha skine srpska zastava i Bjelaćnica preda Unproforu, koji je dao muslimanima. Mladić je poludeo od besa. "Radovane, ko ti je dao dozvolu da skineš srpsku zastavu? Možeš samo da skineš gaće svoje žene", galamio je. Baš je bio ljut. To je jedini put kada ga nije oslovio sa predsedniče.

MOSKVA

SEDAM dana smo bili u aprilu 1995. godine u Moskvi. Dolazili su i Rusi kod nas. Sve smo se dogovorili oko ruske pomoći, ali na kraju je propalo, jer mislim da Boris Jeljcin nije dozvolio da se sprovede. Mladić je posle rekao - Džaba sam izgubio vreme.

SREBRENICA

U Srebrenici je bilo ubistava, ali ih nije naredila komanda. Najviše muslimana je poginulo u proboju do Tuzle. Njihove ruke su bile toliko krvave da su znali da će odgovarati ako se predaju. Ali napravljen je mit da su svi streljani i da su žrtve. Mladić nikada ne bi dozvolio da iko vezan bude ubijen. On je bio vitez po tom pitanju.

"KARAŠ"

RATKO nikada nije kročio nogom u kasarnu u Topčideru, niti u objekat "Karaš". On bi pre sebi ruku odsekao, nego dozvolio da zbog njega nastradaju mladi vojnici. Za njega je vojnik bio svetinja, najveći čin. Nema vojnika u Han Pijesku koji je služio da nije sa njim večerao. Kaže, idi dovedi ono dete sa straže da jede. Jednom mi je 2008. godine prišao čovek u kafani, koji dobro poznaje i mene i njega i pitao: "Bogati, jeste li vi ubili vojnike u Topčideru?" Razmišljao sam da li da ga udarim, ali sam samo rekao "sram te bilo" i otišao. Za sve što se tih godina loše dešavalo u vojsci optuživani su haški begunci, jer su se iz vlasti tako prali od odgovornosti.

MOŽDANI UDAR

Prvi moždani udar Ratko Mladić je imao u proleće, čini mi se 1995. godine. Ceo dan smo bili u Žepi i kad smo se vratili u Crnu Rijeku gde je bio glavni štab, legao je da se odmori. Uveče je ustao, hoda, ali ne može da priča. Tu noć smo ga prebacili na VMA u Beogradu. Oporavio se za 15 dana i vratio. Te noći je video mrtvog miša u sobi i posumnjao da je neko hteo da ga otruje.
ratko_mladic- 100861 - 02.07.2017 : NOMAD Srbija - best (0)

Emisija Goli život: Darko Mladić- intervju


ratko_mladic- 100629 - 25.05.2017 : NOMAD Srbija - best (1)

Izostanak pomoći


Posle ovako dramatične vesti o zdravstvenom stanju Đenerala Mladića, jedino šta mi preostaje je da se zapitam gde su sada vajne "patrijote" (namerno sa j, jer su tako izgovarali oni koji su bili najglasniji), a pogotovo nosioci državnih funkcija sa obe strane Drine. U Srbiji navodno patriotska vlast na čelu sa A. Vučićem koja ćuti kao riba, a znamo kako su bili grlati devedesetih i kako su ti isti koji su sada na vlasti u Srbiji tapšali Đenerala Mladića po ramenima...

Za vlast u R. Srpskoj važi isto, a pogotovo što je aktuelni predsednik R. Srpske da bi odbranio svoje pozicije kontramitingom nedavno u saradnji sa "ortakom" iz Beograda doveo sina Đenerala Mladića, Darka Mladićau Banja Luku da bi "udario kontru" političkim neistomišljenicima. Na mitingu opozicije u Banja Luci govorila je ćerka bivšeg predsednika R. Srpske, a na kontramitingu (omiljena opcija pok. S. Miloševića) za održanje na političkoj sceni vladajuće stranke , kod Mileta govorio je Darko Mladić. Vlasti su dokazale da opet dele narod na "patrijote" i one koji "to nisu", tako da još više produbljuju podele unutar srpskog nacionalnog korpusa, kao da podela u našem narodu nema i previše, ali zarad fotelja gaze sve pred sobom.

Zamislite kada bi srpski vlastodršci tu energiju kojom brane svoju vlast uložili u pravnu i svaku drugu pomoć onima koji se sada nalaze u nezavidnoj situaciji u Haškom pritvoru. Kada su se oni koji se sada nalaze u haškom pritvoru odazvali pozivu da brane rodnu grudu svi su ih dizali u nebesa, sada kada se nalaze u situaciji koja je ponižavajuća, državna rukovodstva ni ne pomišljaju da im pomognu, pa se onda otvoreno pitamo ko bi sutra ako zatreba stao na branik otadžbine...

Pa braćo Srbi pamet u glavu i koristite je da sa istom razmišljate.

A Srbima u Hagu neka je samo svevišnji u pomoći, od ljudi pomoći nikakve nemaju!

P. S. Proletos u jednom parku u Beogradu sretoh jednog haškog osuđenika, htedoh da pozdravim, ali onda rekoh samom sebi sedi tu i ne pipaj rane duboke i tog osuđenika i svoje... Bolje je tako!
ratko_mladic- 100627 - 25.05.2017 : NOMAD Srbija - best (0)

Mladić umire...


ŽIVOTNA DRAMA GENERALA U HAGU: Mladić umire, a "leče" ga masažom!

S. J. M. - 25. maj 2017.

Porodica i odbrana generala Ratka Mladića tvrde da ga u Tribunalu u Hagu neadekvatno leče. Tešku bolest holandski lekari leče paracetamolom i masažom.

GENERAL Ratko Mladić već neko vreme ima kraće gubitke pamćenja, koje mu se posle vraća. Desna strana tela mu je slabije pokretna. Za bolove od kojih noću ne može da spava lekar u pritvoru mu daje paracetamol. Za grčenje mišića predlažu mu masažu. To je apsolutno nizak nivo zdravstvene zaštite i neophodno mu je ozbiljno kliničko lečenje.
Ovo govori generalov sin Darko Mladić, navodeći da su brojni propusti u lečenju proteklih godina doveli do toga da se zdravstveno stanje njegovog oca pogorša. u Holandiji, kako kaže, prima neodgovarajuće terapije.

 • General je imao dva moždana i jedan srčani udar, a od decembra stanje mu je konstantno loše. Početkom marta u snu je imao jedan kraći tranzitni moždani udar koji je trajao pet minuta. Lekari su rekli da je bio koji minut duže, ne bi se ni probudio - navodi Darko Mladić.

  On navodi da je porodica zabrinuta jer su veštaci koje su angažovali utvrdili propuste u rangu nesavesnog lečenja.

 • Njihovi stručnjaci nisu osporavali te nalaze, ali sud ih nije uvažio i odbio je da generala pusti na lečenje u Rusiju - kaže mlađi Mladić. - Po nizu odluka stiče se utisak da za Mladića ne važe pravila kao za druge. Njihov odnos prema garancijama Rusije je skandalozan i pokazuje političku opredeljenost.

  Jedan od Mladićevih branilaca Dragan Ivetić kaže da je odluka pretresnog veća o nepuštanju Mladića na lečenje šokantna i pogrešna i da se nadaju da će je Žalbeno veće ispraviti.

  Ivetić je uporedio Mladićev slučaj sa slučajem Ramuša Haradinaja kada ga je 2006. godine Tribunal pustio na slobodu.

 • Među sudijama koji su ga pustili bili su Pokar i Meron, iako se tužilac protivio, jer je strahovao za svedoke. Haradinaj nije pušten zbog lečenja, već eto tako - ukazuje advokat.

  GARANCIJU POTPISAO PUTIN

  RUSKA istoričarka Jelena Guskova ukazala je da je Rusija uradila sve da bi se Mladić pustio na lečenje:

 • Garanciju je potpisao predsednik Putin, a Mladića su pregledali najeminentniji ruski lekari. Odbijanje Tribunala je poricanje uloge Rusije i oni očigledno ne računaju da zbog toga mogu biti zatvoreni.

  Izvor: Novosti
 • ratko_mladic- 99812 - 11.03.2017 : NLO Gojino Brdo - best (5)

  Ratko Mladić


  Sretan rođendan Đenerale!!!
  ratko_mladic- 96305 - 29.06.2016 : Vladimir Jakic Niksic - best (0)

  Ratko Mladić


  Pomaze Bog braćo Srbi, jel' mi može tvorac slike Ratka u Meki da mi je pošalje na mejl. Mnogo je dobro urađeno.
  ratko_mladic- 95447 - 11.03.2016 : NLO Gojino Brdo - best (1)

  Ratko Mladić


  Sretan rođendan đenerale!
  ratko_mladic- 94739 - 07.01.2016 : Ilija - best (0)

  Zašto ga optužuju?


  Kriv je zato što je branio svoj narod.
  ratko_mladic- 92576 - 12.03.2015 : Boris Sirob Srbija - best (2)

  Srećan rođendan Generale


  Sudbina mu je dala život i ime
  sa one strane reke Drine.
  Kad mu neko od mojih spomene ime
  u očima im suza sine
  i kažu: "Naš veliki srpski sine".

  Ratko Mladić, ime junaka
  velikog ratnika, pobednjaka.
  Branio je srpski narod, živeo za njega,
  a pravda mu je bila važnija od svega.

  General najbolji je bio
  i svoje snove je snio
  kad bi bar jedan srpski život bez rata bio.

  Pesmu napisalo dete iz Beograda, čiji su korijeni sa one strane rijeke Drine!

  Boris
  ratko_mladic- 89247 - 12.03.2014 : NLO Gojino Brdo - best (4)

  Ratko Mladić


  Želim ti ono što se niko nije setio da ti poželi, a što išćekuješ šuteći. Neka i to neizrečeno, što samo ti znaš bude ti ispunjeno. Srećan ti rođendan đenerala!!!
  ratko_mladic- 88163 - 15.01.2014 : Zeljko Tomić Sokolac - best (4)


  Srpski heroj Ratko Mladić (prvi dio)

  Srpski heroj Ratko Mladić (drugi dio)
  ratko_mladic- 85333 - 04.06.2013 : Igor Ivanov Lika - best (6)

  Poklon i osvrt


  Prvo da uputim veliki, bratski pozdrav cijeloj Republici Srpskoj, svakoj srpskoj paloj žrtvi (neprijateljske žrtve namjerno izostavljam, jer naprosto nemam ni trunke razvijen osjećaj bilo kakvog žaljenja).

  Nisam sudjelovao u ratu kao vojnik, na moju sreću jer sam u to vrijeme bio maloljetan (1976. g), kažem na sreću jer bi me zgrabila i mobilizirala HV, jer moje mjesto u Lici (iako je etnički čisto srpsko), u ratnom razdoblju nije bilo u sastavu Krajine. Cijelo vrijeme smo bili izloženi hrvatskoj vlasti, raznim oblicima šikaniranja, maltretiranja, otpuštanja s posla, pljački imovine, fizičkog nasilja, na kraju i ubijanja. Dakle možete zaključiti da u sebi nosim tešku gorčinu, usamljenost i preveliku tugu, zbog golgote našega naroda. Uz sve nevolje i ustašku državu u kojoj živim, ostao sam i dan danas ponosni i časni Srbin, kao takav i zakonski deklariran.

  Biću veoma otvoren i iskren, jer nekako imam osjećaj da pred Vama to mogu biti. Srbi u Hrvatskoj, imam osjećaj nemaju takvu snagu duha, niti borbenost kao što imaju Srbi iz Bosne i Hercegovine. Vjerujem da je to diskutabilna tema i da bi se svašta moglo diskutirati na istu. Realno, barem po mojoj laičkoj procjeni, nisu mogli vojno odoljeti hrvatskoj sili uz potporu NATO-a 1995. godine u Oluji.

  U svakom slučaju herojstvo VRS na čelu sa Đeneralom Mladićem, naprosto me ostavlja bez daha i svaku najplemenitiju emociju probudi u meni. Mi Srbi smo glavni krivci za svu nepravdu i nesreću koja nas je snašla. Mi smo tim prodanim dušama, francetićima, šiptarima, balijama, komunjarama dozvolili da izgmižu iz svojih rupčaga i pogaze sve ono što je sveto u srpskom rodu.

  Ovakvi komentari koje sam ovdje pročitao, uliju mi nadu i energiju, jer vidim da nas ima još koji mislimo jednako i koji pate zbog nepravdei golgote.

  Hvala Vam na ovom forumu, pozdrav svakom Srbinu koji će razumjeti moje pismo, a poseban pozdrav onima koji su časno uzeli oružje u ruke i koji bez obzira na ishod događaja i dan-danas ne misle da su pogriješili u tome.

  Jedan kratak osvrt na navedene muslimanske žrtve: koliko god da ih je poginulo, sve je malo i minorno, drugim riječima, nije njima moguće naplatiti sve srpske glave koje su kroz istoriju pale od njihove ruke.
  ratko_mladic- 82407 - 10.02.2013 : Njegos Mitrovic Beograd - best (0)

  Hvala srpskom sokolu za Republiku Srpsku


  Uzeli su nam tića, ali ostalo je gnjezdo. Đenerale, hvala ti za Republiku Srpsku, za Sokolac, Pale, Han Pjesak, Srpsko Sarajevo, Vlasenicu, Zvornik, Bljeljinu, Bratunac, Srebrenicu, Šekoviće, Miliće... Hvala ti od srca jer sada imamo gde otići i živeti.

  Hvala svim srpskim borcima, a posebno onima koji su poginuli.
  ratko_mladic- 81559 - 12.01.2013 : Boris Sirob Srbija - best (6)

  Generalov pečat


  12.01.2013. - Zašto Republika Srpska ne pomaže komandantu Mladiću?

  Oni, nećemo ih imenovati, što su ovih prazničnih dana zauzeti sipanjem rečitih hvalospeva o sadašnjosti i blistavih projekcija budućnosti Srpske toliko su se zaneli u svom slavoluku da ne čuju ili ne žele da čuju vapaj bolesnog i onemoćalog čoveka zbog čijeg pečata, svakog 9. januara, imamo razloga za slavlje i ponos. Zdravlje generala Ratka Mladića je, sudeći po vestima iz Haga, najkritičnije, još od perioda kad su ga Boris Tadić i Vladimir Vukčević izručili tribunalu. Haški rulet u kojem je u igri Mladićev život, međutim, u Banjaluci nikog preterano ne zanima. Osim pojedinih medija i ostataka one vojske kojom je komandovao.

  Sav jed i bes koji je kolao ovdašnjim javnim prostorom posle oslobađanja Ante Gotovine i Mladena Markača proizveo je revolt i poluzvanična obećanja o pomoći srpskim mučenicima u Hagu. Kao i sve velike priče, i ta je brzo gurnuta u drugi plan. Mladić je prepušten sam sebi, ostavljen na milost i nemilost mašineriji koja nemilosrdno gazi sve srpsko pred sobom. Logičan zaključak da smo sami sebi krivi što Hrvate i Bošnjake u Hagu oslobađaju, a Srbe šalju na doživotnu robiju, sada dobija još jednu potvrdu.

  Posle serije pobeda početkom devedesetih, Ratko Mladić danas igra unapred izgubljenu utakmicu. Problem je što ne može učiniti ništa da taj poraz bude častan, vojnički, uzdignute glave. Njegov narod radi protiv njega, njegova tri advokata se "tuku" sa 24 haška tužioca i 40, pazi sad, mladih srpskih pripravnika koji su se zaposlili u haškom tužilaštvu. Dok je Zagreb tražio 30 milona evra da odbrane hrvatske generale, Beograd je poslao 40 ljudi da osude srpskog oficira.

  I bolestan, Mladić veoma dobro zna i prati šta se dešava u njegovoj otadžbini. I pogađa ga to što oni kojima je, sa vojskom kojom je komandovao, omogućio da danas suvereno vladaju na 49 odsto teritorije BiH, perući ruke od njega. Zašto vlasti RS ne zanima general Mladić? Da li je u pitanju strah od stranaca ili neko obećanje koje im je dato? Postoji li možda bojazan da će otvorena podrška generalu dati povoda Sarajevu da optuži Banjaluku da je genocidna i agresorska? Pa zar se to već ne radi?

  Podržavali Mladića ili ne, kad mu presuda bude izrečena, za Sarajevo će ona značiti da je osuđena cela RS. Pomagali Mladićevu odbranu ili ne, sa Baščaršije će halakati da se Srpska ukine, čim Alfons Ori izrekne presudu. Ako je, naravno, Mladić dočeka živ. Ako pre presude nađe smiraj, nema sumnje da će svima oprostiti. Takvi mu nikad nisu ni bili bitni, koliko narod, kojem će ostati u sećanju, ali sigurno ne kao nemoćni starac, već ponosni vojskovođa u uniformi. Sa srpskim grbom na šapki, istim onim koji su ovi što ga se odriču, davno ukinuli.

  Žarko Marković
  ratko_mladic- 78069 - 11.10.2012 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (3)


  Suđenje generalu Mladiću pažljivo se prati i u Parlamentu Rusije

  Piše: Aleksandar Mezjajev

  U Državnoj Dumi Rusije 26. septembra tekuće godine održano je parlamentarno savetovanje, na kome je razmotren rad MTBJ i između ostalog bilo je reči i o sudskom procesu protiv generala Mladića. Na sednici su uzeli učešće poslanici Državne Dume, eksperti i predstavnici sredstava javnog informisanja. Za vreme nastupa deputata Državne Dume Rusije i eksperata bila su iznesena mnoga kršenja prava optuženih i razjašnjeni njihovi razlozi.

  Autor ovog teksta je nastupio u svojstvu eksperta po sudskom procesu generalu Ratku Mladiću. Posebno su bila istaknuta sledeća kršenja temeljnih principa krivičnog procesa i kršenja prava optuženog.

  1. Pretpostavka nevinosti

  U MTBJ koristi se praksa priznavanja takozvanih "sudski ustanovljenih činjenica". Zvanično, cilj takvog priznavanja obrazlaže se uštedom vremena. A u stvarnosti - istinski cilj predstavlja suštinsko otežavanje odbrane optuženog. Te činjenice sud je ustanovio u drugim procesima. Na taj način, priznanje tih činjenica u kasnijim procesima prenosi breme dokaza krivice od tužioca ka optuženom, što predstavlja grubo kršenje pretpostavke nevinosti. Još u nizu slučajeva sud čak uopšte ne dozvoljava odbrani da iznese dokaze o nevinosti. Tako je nedavno (19. septembra) sudsko veće u procesu nad Radovanom Karadžićem donelo odluku da ne omogući optuženom potrebno vreme radi osporavanja sudski ustanovljenih činjenica.

  2. Ravnopravnost strana

  Bez obzira na to što su po normama međunarodnog prava strane jednake, na procesima u MTBJ uočava se gigantska neravnopravnost strana. To se odnosi kako na resurse, tako i na dodeljeno vreme. Tako u procesu protiv generala Mladića radi 16 pravnika, a odbrani je dozvoljeno da ima samo dvojicu. Finansiranje tužilaštva i odbrane se uopšte ne može upoređivati. I što je još gore, generalu Mladiću nije dozvoljeno da izbor advokata bude njegov.

  3. Pravo na dovoljno vremena za pripremu i iznošenje odbrane

  Bez obzira na to što po normama međunarodnog prava optuženi ima pravo na dovoljno vremena za pripremu svoje odbrane, to pravo je generalu Mladiću uskraćeno. Kršenje tog prava ogleda se u tome što je proces započeo pre nego što se odbrana mogla upoznati sa dokumentima optužnice. I što je još gore, čak i tokom procesa koji traje pola godine, ti dokumenti još nisu dostavljeni odbrani. Koristi se i druga taktika - dostavlja se tolika količina dokumenata, video i audio zapisa, za čije je izučavanje potrebno nekoliko desetina godina. Na taj način se odbrana stavlja u položaj permanentne nepripremljenosti za unakrsna ispitivanja, što je čini manje efikasnom ili sasvim neefikasnom.

  4. Pravo na efikasno učešće u sudskom procesu

  U skladu sa normama međunarodnog prava svaki optuženi ima pravo da učestvuje na svom procesu, i još takvo prisustvo treba da bude efektivno. Na procesu generalu Mladiću sud je ne jednom udaljio optuženog iz sudnice, uz obrazloženje da to radi kako bi obezbedio poredak. U stvarnosti reč je o tome da general pokušava da se konsultuje sa svojom odbranom ili čini određene gestove. Zbog toga ga lišavaju prava da prisustvuje na procesu. Bez obzira na ozbiljne zdravstvene probleme (on je preživeo nekoliko srčanih udara), proces nad generalom Mladićem odvija se intenzivnije od svih drugih, koji su bilo kada održani pred MTBJ. U drugim procesima sudsko zasedanje se održava 2 do 3 puta nedeljno i sa skraćenim sesijama. Proces nad teško bolesnim generalom odvija se u punom radnom vremenu tokom čitave nedelje. Takav napor ne samo da čini verovatnim pogoršavanje njegovog zdravstvenog stanja sve do infarkta, nego i njegovo učešće čini neefikasnim, jer nema vremena za pripremu za zasedanje suda i takav intezitet ne dozvoljava bolesnom čoveku da prati dešavanja. Nedavno je general Mladić u znak protesta odbio da se pojavi u sudnici, zbog toga što nije dozvoljeno da mu medicinska sestra izmeri pritisak, već su tu dozvolu dobili samo čuvari. Reakcija na generalov protest je bila odluka da se suđenje nastavlja i bez prisustva optuženog.

  5. Pravo na razmatranje dela nezavisnog i nepristrasnog suda

  Nameće se pitanje: zašto sva ukazana kršenja prava optuženog ne dobijaju zaštitu od strane suda, jer je po statutu MTBJ upravo sud dužan da zaštiti prava optuženog u slučaju njihovog kršenja. Za svakoga ko prati tok sudskih zasedanja, odgovor je očigledan. Predsednik sudskog veća A. Ori niti je nezavisan niti nepristrasan prema optuženom. To se pokazuje kako u spoljnoj formi ponašanja sudije A. Orija prema generalu Mladiću, tako i po suštini njegovog delovanja. Postoji minimum 17 pravnih razloga za diskvalifikaciju sudije Orija iz procesa generalu Mladiću. Najvažnija su sledeća dva. Kao prvo, to je lična zainteresovanost sudije Orija da osudi generala Mladića, u vezi sa njegovim učešćem u ranijim procesima. Ranije je sudija A. Ori bio predsednik sudskog veća u procesima protiv generala S. Galića i predsednikaa Parlamenta Republike Srpske Momčila Krajišnika, kao i niza drugih optuženih (Cešića, Babića, Mrđe itd). Osnovna presuda navedenim licima između ostalog je njihovo učešće u "udruženom zločinačkom poduhvatu" (joint criminal enterprise) zajedno sa generalom Mladićem. Optužujuća presuda generalu Galiću, koju je doneo sudija A. Ori, ukazuje da je on bio direktno podređen generalu Mladiću. Na taj način je presuda generalu Galiću, Krajišniku i drugima, između ostalog izrečena i zbog njihove povezanosti sa generalom Mladićem i to je razlog zbog kojeg sudija Ori ne može biti nepristrasan u predmetu Ratka Mladića. Da ovome dodamo da je sudija Ori doneo 385 "sudski ustanovljenih činjenica" iz procesa M. Krajišniku i na taj način odbrana u procesu nad Ratkom Mladićem nema mogućnost da ospori te činjenice, jer je sudija Ori lično zainteresovan da se one sačuvaju u takvom vidu u kakvom su iznesene u procesu M. Krajišniku. Kao druga važna osnova za diskvalifikaciju sudije Orija iz procesa generalu Mladiću, jeste njegova lična zainteresovanost da se osudi general Mladić za optužbu za genocid u Srebrenici u julu 1995. godine. Oko događanja u Srebrenici direktno je povezan holandski bataljon, čija su dejstva dovela do tragičnih događaja. Dakle, imamo direktan sukob interesa sudije Orija, koji je direktno zaainetresovan da se donese osuđujuća presuda generalu Mladiću i da se spreči iznošenje činjenica o krivici komande i sastava holandskog bataljona. Sudija A. Ori je upravo na predlog Holandije izabran za sudiju MTBJ.

  Kršenja prava generala Mladića ocenjena su kao toliko gruba i masovna da je doneto rešenje o stvaranju inicijativne grupe za osnivanje Ruskog Komiteta za praćenje suđenja generalu Mladiću i za zaštitu njegovih prava. Inicijativnu grupu će predvoditi akademik Jelena Guskova. U taj komitet će ući i deputati Državne Dume Rusije, vojnici, pravnici, eksperti i društveni delatnici. MTBJ treba da zna da će se u Rusiji pažljivo pratiti proces koji se vodi protiv generala Ratka Mladića i da neće dozvoliti vršenje sudijske samovolje uz mirno ćutanje medija i međunarodne javnosti.
  ratko_mladic- 73872 - 14.09.2012 : Vito Simic Simic - best (0)

  General Ratko Mladić


  Da opišem dolazak Mladića i kako je pao u okruženje. Tada sam se nalazio u podnožju Treskavice. Mislim da je tu bila kuhinja. Tu je bila okupljena vojska kad je Mladić došao i tu smo se raspoređivali u strelce ja sam bio raspoređen sa Kalinovčanima.

  Svi su stojali sa strahopoštovanjem i slušali generala. Zapamtio sam njegove reči "Pravac Ivan Sedlo i Konjic!" To je izgovorio više puta a zatim je otišao je sa pukovnicima da se nešto dogovore. Neki su se krstili pred polazak u napad. Sve sam nekako razmišljao:

 • "Sad kada se krene, Bog te video, stići ćemo do Sarajeva!"

  Bilo mi je drago da je general. Imao sam sa sobom u rifuzi 600 metaka i 6 punih okvira, nešto bombi. Svi su se raspodelili i došla je naredba da se krene. General Mladić odlazi. Na kraju smo krenuli, normalno bez generala i pukovnika.
 • ratko_mladic- 73000 - 21.08.2012 : Joan Vlasenica - best (0)

  O Mladiću


  Pomalo me je iznerviralo ono "palite svijeće Mladiću".

  Spletom okolnosti veći dio svog ratnog učešća (1994-1995) provedoh u logoru Crna Rijeka i mogao sam generala često vidjeti. Nesporno naš vođa, ali neko pretjerano idealizovanje njegovog lika je nerealno. Imao je manu da je bio brzoplet, a iz brzopletosti se dogodi srljanje i nepotrebni gubici u ljudstvu.

  Za ovu moju tvrdnju navešću i jedan primjer. Jednom su u njegovoj pratnji bili Vukovi s Drine negdje u podnožju Treskavice. Onako nerezonski je sa nekolicinom krenuo u dubinu u izviđanje i našao se u okruženju. Nekoliko drinskih vukova je glavom platilo akciju spasavanja generala.

  Ovim putem još jednom da pomenem veličinu ove jedinice dostojnu najelitnijih jedinica iz SRK-a ili iz Ercegovine.
  ratko_mladic- 72458 - 08.08.2012 : Ratko Obrenovic Detroit,USA - best (0)

  Mladić nije kriv!


  ratko_mladic- 69735 - 23.05.2012 : Diverzant72 Banjaluka - best (1)

  General Mladić


  Generala Mladića sam upoznao lično. Sa njim sam se susreo nekoliko puta hehe ali pamtiću ga po jednom:

  Nekoliko puta nas je obilazio na Koridoru, jednom čini mi se na Dobojsko-teslićkom ratištu i zadnji put na Manjači pred sam kraj rata.

  Tada je naš 2. krajiški korpus bio potpuno razbijen i izgubio je cijelu teritoriju, a 1. krajiški korpus je bio dobrim dijelom u rasulu. Mi smo došli gore da branimo Banja Luku, naporno je bilo i prvih dana, kad smo se tek suočili s najjačim hrvatskim brigadama. Došao je general Mladić, vjerovatno da nas malo ohrabri i posavjetuje, pričali smo s njim i on je tražio vode, bio je žedan. Naši momci otišli po vodu ali im treba dugo da dođu jer je bilo daleko.

  Na to Mladić samo rečeo:

 • "Neka momci, nemojte se zbog mene mučiti"

  ...pa uze času ili neku posudu ne sjećam se i zagrabi vodu iz neke lokve, popi i kaže:

 • "Evo, meni dosta, ja sam zadovoljan"

  Kasnije je neko od boraca komentriosa da se nije dugo kupao, a General ponovo u onu lokvu, uze vodu i umi se.


  E tada je porastao u mojim očima, i to nikada neću zaboraviti!
 • ratko_mladic- 67778 - 14.03.2012 : Nlo Gojino Brdo - best (2)

  Ratko Mladić


  Đenerale, volimo te svi!

  Ratko Mladić

  NLO,

  Mislim da znam ove tri osobe koje su na slici sa Ratkom Mladićom. Veoma sam ubjeđen da je slika napravljena na Sokocu: djevojka se (mislim) djevojački preziva Ćuković. Osoba iza Ratka Mladića bi mogao biti Cicko, a momka sa bradom takođe poznajem ali se u ovom trenutku ne mogu sjetiti njegovog imena.
  ratko_mladic- 33545 - 22.06.2011 : Zeljko Tomic Sokolac, RS - best (0)

  Protesti na Palama


  ratko_mladic- 33544 - 22.06.2011 : Ratko Obrenovic Detroit, USA - best (0)

  Protesti povodom hapsenja Mladica


  ratko_mladic- 32802 - 13.06.2011 : Ratko Obrenovic Detroit, USA - best (0)

  Otišao je Mladić


  ratko_mladic- 31883 - 04.06.2011 : Nlo - best (1)

  Molitva za Generala
  Obratite pažnju da u ovom video zapisu General izgovara sledeću rečenicu: "Ja želim da živim i da doživim slobodu! ". Autor ovog snimka je namjerno, u više navrata ponovio ovaj tekst jer postoji opravdana sumnja da će Mladić u Hagu nastradati na misteriozan način, baš onako kako se to desilo i Miloševiću.
  ratko_mladic- 31664 - 03.06.2011 : Velimir Adžić Ilijaš - best (0)

  Ratko Mladić - tuga velika


  Nisam mogao a da ovaj tekst ne počnem pisati odmah u toku prve pauze na prvom pojavljivanju generala Ratka Mladića pred sudijama Haškog tribunala 03. juna 2011. godine. Teško je naći riječi kojima početi pisati. Prvi i najupečatljiviji utisak je " tuga velika.

  U toku rata koji je vođen u BiH 1992-1995 godine imao sam dva puta priliku da vidim generala Ratka Mladića uživo.

  Prvi put kada sam bio u posjeti komandi bataljona Nišići na Nišićima. U trenutku kada sam sa članom te komande polazio u posjetu komandi bataljona Srednje u Srednjem, vidjeli smo da se spustio helikopter u neposrednoj blizini kafane Bor u Nišićima. Znali smo da je u njemu došao general Mladić radi obilaska linije odbrane u ovom regionu. Dok smo se nalazili u Srednjem, sa linije odbrane na Jasenu došao je general Mladić sa generalom Dragomirom Milošević pješke. General Milošević je odavao utisak umornog čovjeka, znojav i blijed. General Mladić je bio rumen, veseo i svjež kao da nije hodao po brdima. Izgledao je, što bi se reklo, kao srna.

  Predsjednik opštine Ilijaš Ratko Adžić je saznao da je došao general Mladić pa je i on došao u Srednje. Sjeli smo za jedan sto ispred komande. Ratko Adžić je dao jednu šteku cigareta vojniku da podijeli pripadnicima tog bataljona koji su se tu zatekli. Mali broj ih je bio prisutan pa je vojnik vratio nekoliko kutija cigareta Ratku Adžiću. Kad je to video general Mladić, on je kao i uvijek spreman za šalu, rekao tom vojniku:
 • "Šta mu vraćaš? Pregledaj mu gepekt auta i sve pokupi i podijeli tim vojnicima! "

  Drugi put sam ga vidio kad je navratio u komandu Ilijaške brigade radi odlaska i obilaska linije odbrane u reonu sela Čekrčići. Zatekao me je u kancelariji organa za moral. Jas sam mu se predstavio vojnički:
 • "Gospodine generale, kapetan I klase Velimir Adžić! "

  Rukovao se samnom, a onda me je upitao:
 • "Šta ti je Ratko Adžić? "

  Odgovorio sam da sam mu stariji rođak.
 • "Da ti je valjao, ne bi bio ovdje. " " reče general.

  Sa komandantom Brigade i još nekim starješinama otišao je u obilazak linije odbrane. Kad su došli u selo Čekrčiće, vidjeli su i čuli borbe na liniji odbrane u selu Kopači koje se nalazi neposredno uz regionalni put Ilijaš " Visoko sa desne strane rijeke Bosne, a na suprot sela Čekrčići.
  Prvo je upitao:
 • "Čije je to? "

  ... a onda je rekao:
 • "To će da padne, ali ima da ga vratite i da me o tome izvijestite. "

  I stvarno taj dio linije je pao, ali je istu veče linija vraćena. O tome je izviješten general Mladić, a on je onda svojom naredbom pohvalio Ilijašku brigadu za postignuti uspjeh.

  Danas, kad se sjetim tih dana i generalovog izgleda i ponašanja, i kad pogledam njegov izgled i ponašanje prilikom hapšenja i prvog pojavljivanja pred sudijama Haškog tribunala, ne mogu da povjerujem svojim očima.

  Ništa me ne bi iznenadilo kad bi neko rekao ili u sredstvima javnog informisanja napisao:
 • "Ovo je neka velika podvala, nije ovo general Ratko Mladić! "

  Ja bih u tu vijest bez dvoumljenja povjerovao. Ličnost pred sudijama ni po čemu ne liči na onog starog generala Mladića. Ni po izgledu, pokretima i govoru, a bogami i po razumu. Jednostavno, tuga velika.

  Ne mogu da vjerujem da se ovakvom čovjeku može suditi!

  Mnogo odgovorniji za ratna dešavanja na prostorima bivše Jugoslavije: Franjo Tuđman, Alija Izetbegović i Slobodan Milošević nisu osuđeni jer su prije toga umrli. Sramota je velika ako Haški tribunal istraje na tome da prisili generala Mladića u ovakvom stanju da vode sudski postupak za koji on u ovom trenutku nije sposoban. Njemu je sada prevashodna zdravstvena zaštita, a onda ako se njegovo zdravstveno stanje popravi nastaviti suđenje.

  On se u ovakvom zdravstvenom stanju ne zna braniti. Pa to se iz nekoliko njegovih rečenica na prvom pojavljivanju pred sudijama vidjelo da on mislima luta i da ne odgovara na postavljeno pitanje. On nije u stanju ni pročitati optužnicu a kamo li je razumjeti.

  U ovakvom stanju ga je lako osuditi i za ono, kako sam kaže, da nije ni vidio ni čuo.

  Ako službeni advokat preuzme ulogu njegove odbrane, onda će to biti osuda advokata a ne generala Mladića.
 • ratko_mladic- 31544 - 01.06.2011 : Sasava - best (0)

  Hapšenje Ratka Mladića


  Vrlo sam nesretna i tužna! Zar sam se za ovu vlast borila pre 10 godina. Ne mogu da verujem! Ovo je strašno. Ovo je velika tragedija velika tragedija za srpski narod.

  Zar se mi ništa ne pitamo? Zašto mi Srbi moramo uvek jedni drugima udarati nož u ledja? Moja jedina želja je da nam General Mladić izdrži kao što je izdržavao sve ove godine. Bez obzira na sve ima nas mnogo koji smo uz njega.
  ratko_mladic- 31543 - 01.06.2011 : Ratko Obrenovic Detroit, USA - best (0)

  Protest protiv hapšenja Mladića


  ratko_mladic- 31502 - 01.06.2011 : Nlo - best (0)


  Protest nakon hapšenja Ratka Mladića: Policajac udara policajca  ratko_mladic- 31402 - 31.05.2011 : Ratko Obrenovic Detroit, USA - best (1)


  Интервју са Ратком Младићем 1992

  Интервју са Ратком Младићем 1992 РТБ1 from Kirieleison on Vimeo.

  ratko_mladic- 31322 - 30.05.2011 : Miladin Sarovic SRBIJA - best (0)


  ПОЗДРАВ  ПОЗДРАВЉАМ СВЕ ЗЕМЉАКЕ СА РОМАНИЈЕ, И ДА КАЖЕМ ДА ЂЕНЕРАЛА НИСМО ИЗДАЛИ НИТИ БИ ИКАД ТО УРАДИЛИ, ОВА ВЛАСТ ЈЕДИНО ЗНА ДА ЗАВАЂА НАРОД И ДА ПРОДАЈЕ СВЕ, ПОМОЗИТЕ НАМ ДА СКИНЕМО ЉАГУ НЕПРАВЕДНО БАЧЕНУ НА СЕЛО ЛАЗАРЕВО... ПОЗДРАВ
  ratko_mladic- 31262 - 29.05.2011 : Ratko Obrenovic Detroit, USA - best (0)

  Sindikat Ratko Mladic


  ratko_mladic- 31222 - 29.05.2011 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (0)


  Javnost neće znati kada Mladić ide u Hag

  Izvor: Beta

  BEOGRAD, 28. maja 2011. (Beta) - Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je u subotu uveče da se datum izručenja bivšeg vojnog lidera bosanskih Srba Ratka Mladića Haškom tribunalu neće znati zbog bezbednosnih rizika. Vekarić je u izjavi za agenciju Beta naveo da novinari i javnost neće biti upoznati sa vremenom kada će Mladić krenuti u Tribunal. "Datum izručenja se neće znati jer postoje bezbednosni rizici", rekao je Vekarić. "Mladić može podneti žalbu na izručenje do ponedeljka kada ističe rok, ako to uradi poštom onda moramo da sačekamo još nekoliko dana. Sudsko veće može zasedati naredni dan ili tri dana od isticanja roka (za slučaj da je žalba poslata poštom)", kazao je Vekarić agenciji Beta.


  Koje licemjerstvo, može general poslati žalbu tako da je Veljke Rogušič plivajući kroz Sredozemno more donese, oni će izdati svoga generala i predati ga srpskim dželatima.

  Šta znači ova izjava Brune Vekarića?

  Dok Srbi protestuju zbog hapšenja srpskog velikana generala Mladića, muslimanski mediji to smatraju skandaloznim, zbog čega bi po njihovom mišljenju trebalo kazniti FK Borac.

  Kada se hapse muslimanski ratni zločinci, političari i mediji FBiH se svim srestvima bore da odbrane i demantuju počinjene zločine, veličajući ih kao svoje heroje.

  Evo šta pišu "nezavisni mediji" u FBiH o srpskoj borbi za svoje heroje!

  Skandalozno: Navijači Borca skandirali Ratku Mladiću, sudija "prekidao" utakmicu...

  Izvor: 24 sata

  Iako je današnju utakmicu između Borca i Leotara trebalo obilježiti šampionsko slavlje igrača i navijača Borca povodom osvojene titule prvaka Bosne i Hercegovine, ovaj meč ostat će zapamćen po velikom skandalu.

  Skandalozno: Navijači Borca skandirali Ratku Mladiću, sudija "prekidao" utakmicu... Naime, navijači Borca "Lešinari" iskoristili su današnju utakmicu kako bi skandirali Ratku Mladiću, jednom od najvećih zločinaca koga Evropa pamti nakon Drugog svjetskog rata, piše "Sportin". Ratko Mladić uhapšen je prije dva dana u Srbiji, što je i bio povod navijačima Borca da ovom zločincu, koji je odgovoran za smrt desetina hiljada ljudi, i genocid u Srebrenici, daju podršku te istaknu transparent na kome je pisalo "Ratko Mladić srpski heroj". Inače, treba istaći i da je glavni sudija ove utakmice, Predrag Stankić u jednom trenutku prekinuo utakmicu zbog skandiranja navijača Borca. Iskreno se nadamo da će N/FS BiH na ovo reagovati, te oštro kazniti FK Borac. Borcu u svakom slučaju čestitke na tituli prvaka do koje su došli zasluženo, ali je žalosna činjenica da će navijači koji skandiraju jednom od najvećih zločinaca 21. vijeka, imati priliku da podrže svoj tim u Evropi, u kojoj će Borac predstavljati Bosnu i Hercegovinu.


  Moj komentar na sve ovo je samo jedan: Ovakva Bosna nema budućnosti!
  ratko_mladic- 31182 - 29.05.2011 : Rade - best (2)

  Srbija puna ustaških trojanskih konja


  Dosta naroda je ogorčeno na majku Srbiju, gdje je đeneral Ratko Mladić predat neo-nacističkoj, pedersko-masonskoj alijansi.

  Jeste da je Srbija puna mješanih brakova, cigana, ustaša, satanista, komunjara, ali najgora stvar je što Srbijom ne vladaju Srbi.

  Isto kao što je u doba Kraljevine Jugoslavije, Srbijom vladala masonska mašinerija, pa je naivni kralj Aleksandar prvo ubio Apisa, a onda po kapitulaciji švapskoj, napravio srpsko-srpski rat, kada je u krvi ugusio Božićnu pobunu.

  Zbog te krvave Božićne pobune, mi Srbi se sada dijelimo na Srbe i "Crnogore". Ta krvava Božićna pobuna daje opravdanje za proustaško djelovanje Milove klike. Smeta im i Crkva i jezik pradjedova, a ne smeta Stipe Mesić.

  Tada su sve fabrike i banke bile u rukama masona, sada su u rukama ustaša.

  Boris Tadić je unuk Francetića i to je dovoljno.

  Sve vece funkcije obavljaju ili tzv. Hrvati i muslimani ili mješanci.

  Oko 70% srpskih fabrika, nekadašnjih giganata, sada je vlasništvo ustaških ratnih profitera, dok su s druge strane protjerana braća Karić.

  Zato naš narod treba da zna da ovo zlo ne dolazi od srbijanskih vlasti nego od ustaških trojanskih konja.
  ratko_mladic- 31122 - 28.05.2011 : Nlo - best (4)

  Sve što vredi sad u Hagu sedi


  ratko_mladic- 31062 - 28.05.2011 : Miner Vogosca Vogošća - best (1)

  Pozdrav Generalu!


  Šta reći na sve ovo, osim TUGA I BOL.

  Šepine srpske sluge nam ubiše Čiča Dražu, i grob mu ne obilježiše a sad potomci tih istih sluga nam izdadoše, poslije Draže najvećeg srpskog sina. Vjerujem da su ovi prvi umirali u mukama, jadni i pogani, a našem Čiči se i dan danas održavaju parastosi i liturgije, a u svakoj poštenoj srpskoj kući ima bar jedna Dražina slika. Naši mladi momci na svojim prsima ili ramenima tetoviraju njegove slike. Šepu i njegove sledbenike, poput Miloševića i ostalih, spominju samo u najprostijim psovkama.

  Imao sam sreću da sam Generala i lično upznao, a u nekoliko navrata sam bio i u njegovoj blizini. Lično mi je čestitao na Jabučkom sedlu nakon upiješne akcije proboja linije na Maloj gnjili.

  Kako god da se ovo završi on odlazi u legende i samim time on je već dobio svoju zadnju bitku.
  Poruka od Minera: "Ne daj se Legendo, izdrži do kraja uz tebe smo! "
  ratko_mladic- 31042 - 27.05.2011 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (1)

  General Ratko Mladić


  Iako za mnoge Srbe, Haški tribunal nije realan i pravedan, jedan od najveći srpskih vojskovođa 20-og vijeka, general pukovnik Ratko Mladić, izaći će pred sudsko vijeće i odgovarati za ratne uspjehe.

  Srbija je od svog postojanja pa do danas, udarila najveći šamar sopstvenom narodu, izdajom jednog od najvećih vojskovođa 20-og vijeka izručivši ga srpskim dželatima.

  Neosporno je da je u Srebrenici počinjen zločin! Za zločine treba i mora da se odgovara.

  Zločin nad Srbima, svjetski moćnici neprekidno pokušavaju da prikriju. Ali ne mogu ga sakriti od nas, od nas koji smo četri godine kroz to prolazili!

  Da li Momčilo Krjišnik mogao napraviti zločine kao Presednik Skupštine Republike Srpske? Da li je trebao biti kažnjen ili je kažnjen samo zato što je Srbin?

  U kojoj vojsci, osim u srpskoj, okrivljeni za ratne zločine zbog izvršavanja vojnih obaveza i izveden pred sud, pomoćnik komadanta za bezbjednost, pozadinu i morala? Ovi oficiri, po vojnim zakonima nemaju pravo na rukovođenje i komandovanje borbenim jedinicam, tako da je nemoguće da su mogli izvršiti zločin, ali za srpske dželate to nije bitno, bitno je da su Srbi.

  Pad Srebrenice!

  Terorističke jedinice Nasera Orića, sa svojim akcijama, etničkim čiščenjem uništili su sva srpska sela i pobili Srbe u i oko Srebrenice.

  Nakon potpisivanja primirja, terorističkim i diverzantskim akcijama na prostoru Republike Srpske, jedinice Nasera Orića su neprekidno povređivali potpisano primirje i "Demilitarizovanu zonu" Srebranice. Zbog tih gnusnih zločina, vlasti RS su insistirale od UN-a da razoružaju Orićeve jedinice i demilitarizuju tu zonu. UN je izvjestio naše vlasti da je demilitarizacija završena, ali i nakon toga Orićeve jedinice pravile su diverzantske i terorističke akcije na prostoru RS. Zbog nepoštivanja sporazuma o demilitarizaciji Srebrenice, VRS je pokrenula ofanzivu '95 na prostor oko Srebrenice. Iako se tvrdilo da je zona demilitarizovana, Orićeve snage su vodile borbu sedam dana sa snagama VRS. Nakon velikog uspjeha VRS u ofanzivi na Srebrenicu '95, Orićeve vojne jedinice su razbijene u manje grupe. Bježeći ispred srpske vojske, razišli su se po šumama, izgubili kontakt sa komandom, zbog čega su zalutali. Zbog dezorjentisanosti mnogi su pali u ruke jedinicama VRS. Nakon čega se, navodno, desio zločin.

  Pitam se danas, da li je zločin ako uništiš jedinice za koje svijet tvrdi da ne postoje? Da li možeš odgovarati ako uništiš ono čega nema?

  Koliko je meni poznato, u Ženevskoj konvenciji piše da vojnik koji je bio zarobljen i razmjenjen posredstvom "Crvenog krsta", ako ponovo bude zarobljen, može da bude strijeljan i ne smatra se da je počinjen ratnim zločin.

  Da li Srebrenica ima sličnosti u tome?

  Hapšenjem generala Ratka Mladića, danas je srpski narod povrijeđen više nego ikad. Zadnje dvije decenije doživilo se puno poniženja ali nijedno kao ovo danas! srpski dželati oštre svoje sablje, neprijatelji likuju a u svemu tome im pomažu Srbi i vlast Borisa Tadića, nastavljaljući započeti put izdaje Srba i Srbije. Dok neprijatelji otimaju srpske teritorije presednik Srbije predaje dželatima simbol i tvorca Republike Srpske.

  Velikan srpske istorije general Ratko Mladić je i prilikom njegovog hapšenja još jednom pokazao da je veliki vojnik, veliki patriota i veliki čovjek.

  Ne daj se Generale, danas budi jači nego ikad! Budi ponosan na sebe, na svoj narodi. Ti si sa nama već jednom pobjedio. Kako god da se završi ovaj montirani proces, gospodine Generale, ti si pobjednik. Tvoje ime će ostati zapisano zlatnim slovima u našoj istoriji.

  Generale Ratko Mladiću, Ti si to zaslužio!
  ratko_mladic- 31022 - 27.05.2011 : Nesob Sokolac - best (0)

  Ko sve prati ovaj forum


  Željko, ovaj tekst je izašao u bosanskim internet novinama 24 sata.

  Srbija: Prije dvije godine na forumu objavio gdje se krije Ratko Mladić!

  24SI - Na jednom srpskom forumu, još u avgustu 2009. , objavljeno je zanimljivo svjedočanstvo o finim prascima koji se mogu kupiti u Lazarevu. Tako izvjesni Željko Tomić opisuje kako je kupio prase na Mladićevu imanju!

  "Kad Srbin kupuje prase, prvo gleda u domaćina pa tek onda u životinju. Jer samo tako možeš biti siguran da je ono što okrećeš na ražnju doista vrijedno tvojeg stola. Za kupovinu ovog prasca vezana je i zanimljiva priča, koju bih želio podijeliti s vama. Onako slučajno, moji rođaci su saznali da Dragan Mladić iz Lazareva ima prasce za prodaju, a u njihovim oborima nije bilo prasadi odgovarajućeg uzrasta. Na putu do kuće ovog poštenog domaćina saznadoh da je on prvi rođak Ratka Mladića. Zbog toga za cijenu nisam ni pitao, prase sam od uzbuđenja i preplatio. Poslije sam saznao da su policajci i UNPROFOR bili česti posjetioci ovog domaćina. Čak su mu i svinjac pretresali. E baš su pretjerali jer Ratko se baš tamo krije! U Lazarevu se priča da se Ratko Mladić nije pojavio u selu bar osam godina. Kažu da je dobio politički azil u nekoj slavenskoj zemlji, pa sad ondje mirno peca na obali neke evropske rijeke. Uz ribu, čujem da voli i med.

  Pa neka, što mu možeš?! Neka čovjek jede kada voli! Po mome mišljenju, unproforci ga ne mogu pronaći vjerovatno zbog toga što ga ne čuvaju Srbi poput onih koji su čuvali Radovana. Ja vas molim da nikom ne kažete ovo što ovdje objavih", navodi 24sata.


  Nešo,

  šta da ti kažem sem da su mi upropastili tekst. A tekst ima sasvim lijep naslov: "Kad prasići zaskiče". Veliki broj nas na ovom forumu je imalo priliku da jede to prase, jer sam isto odnio na parastos Mići Vlahoviću.

  Ne znam kako da shvatim komentar ovog polupismenog muslimanskog novinara koji citira moj tekst a pri tome vrši jezičke korekcije, kao da ja govorim iskrivljenom verzijom srpskog jezika - tkz. bosanskim. Tekst sam pročitao ali mi još uvijek nije jasno da li on mene hvali kao dobrog i poštenog Srbina, ili me kudi?

  U svakom slučaju, još uvijek ne vjerujem da je general Ratko Mladić ikada boravio u toj kući, jer su je UNPROFORCI bar pedeset puta pretresali. Nisam jedini koji sumnja da su Mladića prisilno odveli u Lazarevo da ga tamo "uhapse". Ne vjerujem ni da je uhapšen. Siguran sam da se sam predao, ali ne želim da ulazim u analizu razloga za to.

  Izgleda da bi mene ovaj novinar sudio zbog toga što sam ja kupio prase kod jednog dobrog i poštenog domaćina. Eh, muslimanska politiko, kako si providna!
  ratko_mladic- 31002 - 26.05.2011 : Ratko Obrenovic Detroit, USA - best (0)


  Hapšenje Ratka Mladića


  Strana štampa je već odavno objavila da nagradu za hapšnje Ratka Mladića, u iznosu od 5 miliona dolara - neće dobiti niko. Ovo znači da nije bilo "anonimne dojave" nego da je policija Ratka uhapsila slučajno.

  Dan uoči hapšenja Ratka Mladića izvršena desetak auta specijalne policije blokirali su selo i pretresli tri kuće Mladića. Međutim, ovaj put nisu našli ništa.

  Izgleda da se nakon toga Ratko vratio u kuću svojih rođaka, i malo se opustio jer niko nije očekivao da će policija ponoviti raciju već sledećeg dana.

  Prilikom upada u kuću ovog domaćina, Ratko se nije suprotstavljao policiji, pa je hapšenje obavljeno bez upotrebe oružja. U kući su pronađena dva pištolja.

  Strana štampa dalje tvrdi da je Ratko Mladić odmah prebačen u NATO bazu u Tuzli, Federacija BiH.
  ratko_mladic- 30982 - 26.05.2011 : Zeljko Tomic Sokolac, RS - best (0)

  Ratko Mladić: Biografija


  Ratko Mladić rođen je 12. marta 1943. godine u selu Božanovići, opština Kalinovik. Osnovnu školu je završio u rodnom mjestu.

  Otac Ratka Mladića, Neđo (1909-1945), ubijen je od strane ustaša u blizini Ivan sedla.

  Majka Stana (1919-2003, devojačko Lalatović), je sama podizala kćer Milicu (1940, udatu Avram), sina Ratka (1943) i sina Milivoja (1944-2001).

  Neposredno po Ratkovom rođenju i majka i otac su mu oboljeli od tifusa, pa je i sam Ratko bio teško bolestan. Preživeo je zahvaljujući italijanskim vojnicima, koji su ga neko vrijeme liječili.

  Osnovu školu je završio u rodnom mjestu. Nakon toga je kratko vrijeme radio kao metalostrugar u Sarajevu, a potom odlazi u Beograd. Tamo se upisuje na Vojno-industrijsku školu, a potom završava i Komandno-štabne akademiju, kao najbolji u klasi sa prosječnom ocjenom 9. 57.

  U službi napreduje jako brzo. Od 1980 pa do 1991. godine služi u 3. armijskoj oblasti, u Skoplju. U 1991. godini dobija premještaj za Prištinu, a nekoliko mjeseci kasnije je postavljen za načelnika Štaba 9. korpusa Vojno-pomorske oblasti u Kninu.

  Naredbom Predsedništva SFRJ 1/68 od 11. decembra 1991. dobio je čin general-majora.

  24. aprila 1992. Ratko Mladić je vanredno unapređen u čin general-potpukovnika, a sledećeg dana je postavljen je za načelnika štaba, a ujedno i zamjenika komandanta, u Komandi Druge vojne oblasti JNA u Sarajevu. Na tu dužnost stupio je 10. maja 1992.

  Dana 12. maja 1992. general Mladić je odlukom Narodne skupštine Srpske Republike u Banja Luci, a na predlog dr Radovana Karadžića, postavljen za komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske i na tom položaju je ostao do 1996. Ratko Mladić je redovno unapređen u čin general-pukovnika 24. juna 1994.

  General Ratko Mladić nosilac je sledećih ordena:

 • Orden za vojne zasluge sa srebrnim mačevima
 • Orden Narodne armije sa srebrnom zvijezdom
 • Orden za vojne zasluge sa zlatnim mačevima
 • Orden bratstva i jedinstva sa srebrnim vijencem.

  Oženjen je Bosom, devojačko Jedić, siročetom iz Hercegovine, koju je upoznao na službovanju u Makedoniji, gde je radila kao sekretar knjigovođa u Medicinskom pedagoškom savetovalištu u Skoplju i sa kojom se vjenčao 1966. godine.

  Ima sina Darka (1969) i snahu Biljanu, koji imaju dvoje djece: Stefana i Anastaziju. Porodica mu živi na Banovom Brdu.

  24. marta 1994. doživeo je tešku ličnu tragediju, kada je pod još nerasvetljenim okolnostima život izgubila njegova 23-godišnja kćerka Ana, inače odličan student medicine.

  Ljubitelj je meda i pčelarstva. Jedno kraće vreme poslije rata, bio je posvećen ovom hobiju, na svom napuštenom imanju u okolini Valjeva, selo Pričevići. Takođe je i strasni šahista.

  ***


  Porodica Mladić iz Božanovića je u Drugom svjetskom ratu pretrpila mnogobrojne gubitke, a i njihovo selo je popaljeno. Nakon Drugog svjetskog rata komunističke vlasti su jedan ogranak porodice Mladić naselili u Lazarevo, selo od nekih 3000 stanovnika, udaljeno svega 10 kilometara od Zrenjenina. U Lazarevu ima nekoliko kuća porodice Mladić, među njima i Dragan i Branislav Mladić.

  U toku Građanskog rata u Bosni, Ratko Mladić je u više navrata navraćao u Lazarevo. Dolazio je tamo sve do 1996. godine, kada je optužen pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Od tada nije bio dostupan javnosti.

  Interesantan je i podatak da je veliki broj stanovnika Lazareva znao gdje se nalazi Ratko Mladić. U zadnjih nekoliko godina sam svake godine i po nekoliko puta išao u Lazarevo. U njemu ima bar desetak kuća Tomića sa Sokoca. Jednom prilikom mi rekoše: "Hoćeš li da probaš ovaj med, njega vjerovatno proizvodi Mladić".

  Uz ovaj moj dodatak na Mladićevu biografiju, bilo bi dobro da pročitate i članak pod nazivom "Kad prasići zaskiče", a koji se nalazi na stranici na koju možete otići ako kliknete ovdje. Naravno, priču o medu u to vrijeme nisam mogao da objavim.
 • ratko_mladic- 30942 - 26.05.2011 : Ratko Obrenovic Detroit, USA - best (2)

  Mladić heroj, a Srbija se obrukala
  Još jedna sramota Srbije. Dokle ce puniti Hag našim herojima, napisaću velikim slovima HEROJIMA, jer to i jesu svi naši u Hagu. Tadić govori da će sve pohapsiti, a gde će sve strpati, pitam se gde celu Srbiju, koja im ne veruje, koja pati danas i patiće i stideti se i u budućnosti jer ih je on obrukao pred svim narodima u Svetu. Zar samo mi nemamo ponos, zar samo mi ne smemo da se branimo, zar samo mi nemamo svoju Zemlju, Crkvu, ognjište, zar samo mi nemamo grobove i ne poštujemo mrtve i žive?

  Pitam se dokle tadicu (molim Vas Željko ne ispravljajte ovo tadic jer namerno pišem malim slovima), da li je to demokratija i da li si ti SRBIN?

  Nadam se da ćemo svi danas napokon progledati i shodno našem opredeljenju i Srpstvu.

  Mladiću uz tebe smo, kao i uz sve Srbe u Hagu, sve mi majke, sestre, prijatelji i SRBI.

  Tadić treba da skine ljagu sa sebe, a ne sa Srbije!
  ratko_mladic- 30923 - 26.05.2011 : Vaske Vasiljevic Beograd - best (0)

  Tuzan dan


  Nažalost Željko, to je istina. Tužan je današnji dan sa zve Srbe i sve nas. Jedino mi je sumnjivo što ne objavljuju sliku Ratka Mladića. Zaista čudno!
  ratko_mladic- 30922 - 26.05.2011 : Zeljko Tomic Sokolac, RS - best (1)

  Tadić uhapsio Ratka Mladića


  Prema pouzdanim informacijama, danas je u Lazarevu uhapšen slavni general slavne srpske vojske, Ratko Mladić.

  Kanadski CBC NEWS je objavio da je Rale uhapšen kod "rođaka u Lazarevu", pa pretpostavljam da je uhapšen u kući Dragana Mladića, brata od strica Ratka Mladića.

  Ako se sjećate, ja sam već ranije pisao o Draganu Mladiću jer sam prošle godine od njega kupio parase za parastos Mići Vlahoviću. Tom prilikom mi je Dragan ispričao da su UNPROFOR i srpska policija u više navrata pretresali njegovu kuću, kao i sve pomoćne objekte.

  Isti izvor navodi da je Ratko uhapšen na osnovu "anonimne dojave". Nakon hapšenja, na osnovu DNK analize, utvrđen je identitet Ratka Mladića.
  ratko_mladic- 25472 - 07.11.2010 : Ratko Obrenovic Detroit, USA - best (1)

  Biografija


  TAJNA SREĆE JE U SLOBODI, A TAJNA SLOBODE U HRABROSTI!

  Rođen sam 1942. godine, kada je Jugoslavija gorela u ratu...

  Potom sam živeo u jugoslovenskoj federaciji, u kojoj se živelo u miru.
  U relativnom miru.

  Znate li zašto? Zato što je i prva i druga Jugoslavija stvorena srpskim leševima i zalivena srpskom krvlju. Ali, srpski narod, sa tolikim brojem žrtava i sa toliko prolivene krvi nije napravio svoju državu - Srbiju, kao što su Italija, Francuska, ili Engleska, Španija, Peru, Švedska...

  Da. Bio je u Jugoslaviji mir, ali, kakav mir! Na štetu Srba. Bila je tamnica. Goli otok. Zatvarani su Srbi, koji su u Drugom svetskom ratu izubili svoje i pitali zašto nisu kao Srbi u toj Ju-goslaviji. Svi drugi narodi su imali svoj integritet...

  U Prvom svetskom ratu za odbranu jugoslovenskih prostora od svih izginulih, svaki treći bio je Srbin. U Drugom svetskom ratu izginulo je oko milion i 400. 000 Srba.

  Mi opraštamo suviše brzo. To je mana naše prirode. Prema studiji CIA-e, u drugom svetskom ratu Nemci su ubili 78. 000 Srba, Italijani 28. 000, a Hrvati i muslimani 750. 000! Ustaše su zapanjile čak i naciste!

  Posle Drugog svetskog rata - jugoslovenski režim je od muslimana napravio naciju! Od njih, koji su pod turskom vlašću primili islam za veru, a pre toga bili ili Srbi, ili Hrvati!

  Kada govorim o Srbima, ja ne delim srpski narod na Srbe u Kninu, u Beogradu ili mom Kalinoviku. To je sve jedan narod. Ali, Srbi, koji žive u Rimu ili Falkoneu, na primer, nemaju pravo na sopstvenu državu u Italiji. Zato Srbi, koji žive na svojoj vekovnoj teritoriji imaju pravo na svoju nacionalnu državu. Mi jesmo jedan narod i hoćemo svoje. Tuđe - nećemo.

  Srpsko se zna: ne daje se na sablji uzeto.

  Srbi ne drže ništa što je tuđe. Šta više, u Sarajevu i oko njega ne držimo ni sve što je naše. U Sarajevu su najviše uložili Srbi, jer je ovaj grad podignut na srpskoj teritoriji... A sarajevski Srbi su mučenici 20. veka. Tamo se sve vreme rata u privatnim zatvorima Srbi muče, siluju naše žene, sestre i majke. Srbi se ubijaju ili izlaze kao kosturi, kao leševi. Oni su ostali bez imovine, decenijama i vekovima sticane. Sve što su njihovi pre-ci i oni posle njih stvarali - uništeno je, oteto i opljačkano.

  Mi, Srbi, smo se opametili. Nećemo više dozvoliti da nas razdvajaju ni simboli, ni obeležja, a ni ciljevi, pa ni bilo čiji crteži - mape. Moramo učiniti sve da više nikada u istoriji Srbin ne okrene oružje na Srbina, ma šta jedni o drugima mislili.

  Naš cilj jeste i ostaje ujedinjenje svih srpskih zemalja, od Knina preko Banjaluke i Sarajeva do Beograda. Ono što je dopušteno, na primer, nemačkom narodu - da živi u jednoj državi - ne može biti uskraćeno srpskom narodu. Nedopustivo je da mi Srbi jednim ugovorom budemo razbijeni na tri dela.

  Drina nikad nije bila granica, niti će biti. Drina je naša kičma. Ona protiče kroz centar srpskih teritorija. O njoj treba da pevamo bar onoliko koliko pevamo o Moravi. Znate li kako je nastala Drina? Od suza srpskih majki.

  Mi ne želimo da nestanu muslimani i Hrvati. Svugde gde je njihovo, neka žive u miru. I mi sami ćemo im to omogućiti. Hoćemo samo da raščistimo neke stvari iz istorije, da im kažemo: to ste nam dužni, ali vam opraštamo zbog toga i toga. I živite tu gde ste. Ne smetajte nam, nećemo vam smetati.

  Ja ne radim za platu. Moja zarada ima cenu u opstanku naroda... Ali, verujte, ja sam bogat, zato što svoje mogućnosti mogu da dam mom narodu, a ne da uzimam od njega. Narod ceni one koji mu daju. Moj osnovni smisao življenja je da dam narodu ono što mogu u ovim teškim trenucima.

  Nikad ne želim da se izdignem iznad naroda. Sve potiče i proizilazi iz naroda - sve što je dobro i sve što je loše.

  U ovom ratu postigli smo već najvažniji uspeh: da Srbi nisu okrenuli oružje jedni na druge i da Srbe nisu stavili u red za klanje! Moja osnovna strategija i mojih saradnika, i želio sam da taj duh prođe i kroz Vrhovnu komandu i Skupštinu RS, jeste da je bitno sačuvati narod. Da narod pretekne, a on će roditi i novog Karadžića i Mladića, kada mu budu trebali!

  "Ja sam srećan čovek!. Mislim da je na zemlji jedino žena sve-ta! Ja imam majku, sestru, suprugu i kćer. I, što je podjednako važno - imam otadžbinu. Sve što sam imao i sve o čemu sam sanjao uložio sam u svoju rodnu otadžbinu. "- Ratko Mladić Arnoldu Šer-manu, oktobra 1993. godine. (Nepunih godinu dana docnije smrću su mu oteli 23-godišnju kćer. Ana se zvala. I majka Stana je umrla. Od velikog rada, od brige i patnje, koja je pratila, otkako je iz Lalovića došla u Mladiće. Od ponosa i strepnje za sina Ratka. Rat-ko Mladić je razapet neprebolnim sećanjem na kći, koju je sinom zvao. Jednu ratnu operaciju njoj je posvetio i nazvao je "Zvezda 94"! )

  "... Oče Savo, zaklinjem se ja na svakom teškom zadatku. I možda mi je Bog dao snage. I ono moje dete, po kojem sam krstio operaciju za Goražde - "Zvezda 94"! A ušao sam u borbu četvrti dan posle njene smrti. Pošto sam je položio u zemlju. Tada su srpske novine pisale da sam na nekom devetom ili ko zna kom spratu Vojno-medicinske akademije i da se lečim... ! "

  Nažalost, politika 'kreni - stani' nije mu dozvolila da "Zvezdu 94" zasluženo stavi na pobedničku zastavu Vojske Republike Srpske. "To je bilo 20. jula 1993. godine. To je rođendan moje pokojne ćerke i moje supruge. Mi smo bili na položaju na Treskavici, na Đokinom tornju. Iznad Kalinovika.

  Pozvao sam pilota da mi dotera municiju i vode. On mi reče da su stigle i moja supruga i moja ćerka. Pita me šta da radi. Ja rekoh da stavi i njih, ako ima mesta.

  Izlazi moje dijete iz helikoptera i pita me: 'Koji je danas dan? ' 'Sine, ne znam ni koji je dan, ni koji je datum'. A supruga mi, gospodine Predsjedniče (obraćao se dr Karadžiću, prim. LJ. B. ), reče: 'Na ovaj dan si nas uvek nečim lepim iznenadio! '

  Setih se, sagoh se, ubrah planinsko cveće i dadoh im. Onda ćerku postavih za pomoćnika na minobacač, ja nišandžija, supruga dodavač, a Avram osmatrač. "

  "Svaku aferu u koju je umešan Ratko Mladić postavite na Skupštinu i ako za srpsko jedinstvo treba moja glava i moja smrt - izvolite. Ovde sam ja spreman dati i život, a siguran sam, kao što sam to rekao i na osnivačkoj skupštini 12. maja 1992. godine da neću stradati (kao što ni moje dete nije stradalo) od ustaške, već od srpske ruke! Spreman sam da se borim za svoj obraz i za svoj narod, makar milion života izgubio! "

  General-pukovnik Ratko Mladić
  ratko_mladic- 24052 - 12.03.2010 : Razvigor - best (0)

  Srećan rođendan


  Срећан ти рођендан ђенерале Младићу, нека те Бог сачува од српских душмана и да те дочекамо у ослобођеној Србији! Хвала ти што нас и данас браниш од Европске уније!

  ratko_mladic- 24050 - 12.03.2010 : Nlo Italia - best (0)

  Istina o Ratku Mladiću


  Ratko Mladić je čovjek koji je na poternici već više od petnaest godina. On je jedna je od onih ličnosti, koja plijeni i odbija... Na jednoj strani je slavljen, na drugoj optužen bez jasnih dokaza... Progonjen je kao zvijer i omiljen toliko da ljudi koji ga vole stavljaju ruku u vatru za njega, glavu u torbu... godinama. Niko na svijetu nema više jataka i prijatelja od progonjenog srpskog generala i ratnika... I niko, u isto vrijeme, nema toliko neprijatelja.

  Kako dokazati istinu a da ne strada onaj koji je na čelu Vojske Republike Srpske sačuvao toliko srpskih glava na ramenima, samo zato što je u tako teškom i prelomnom istorijskom trenucima bio vojskovođa i časno do kraja obavljao svoju vojničku dužnost, za razliku od političara koji su sve zakuvali, pa digli ruke od naroda, proglašavajući ga koletaralnom štetom.

  Hoćemo istinu jer smo sigurni da je istina na našoj strani... Na strani srpskog naroda i đenerala Ratka Mladića!

  Idi na stranu - |1|2|