fix
Logo
fix
Nalazite se na Rat1992-RAT_STATISTIKA
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje
Za pregled svih najnovijih poruka kliknete ovdje

rat_statistika- 81787 - 20.01.2013 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

Muslimanima se doista ne može vjerovati!


Na internetu se mogu pročitati svakojake laži, ali ipak najveća je ona koju sam danas pročitao na Wikipediji. U prikazu žrtava iz prethodnog rata stoje i sledeći podaci:

Nacionalnost Broj vojnih žrtava Broj civilnih žrtava
Bošnjaci31,27033, 071
Hrvati5, 4392, 163
Srbi20, 6494, 075


Autor teksta, ove otvorene enciklopedije koju može svako ažurirati se poziva na "Rezultate istraživanja "Ljudski gubici '91 - '95"" i navodi relativno tačne podatke - sem za civilne žrtve Otadžbinsko-odbrambenog rata na srpskoj strani!

Naime, svima nama je dobro poznato da su muslimani odbili da klasifikuju ljudske žrtve po nacionalnosti, pa je urađen jedan projekat na nivou Bosne i Hercegovine koji je objedinio sve žrtve prethodnog rata, izmješavši tako civilne i vojne žrtve. Ovo poslednje je urađeno zbog toga što muslimani preuveličavaju broj civilnih žrtava na račun njihovih vojnih gubitaka.

Ono što je posebno interesantno je da je, prema ovom muslimanskom izvoru, broj civilnih srpskih žrtava svega 4, 075. Ne znam kako su došli do ovog broja jer postoji pouzdan podatak da je srpska strana imala preko 24,000 civilnih žrtava, od toga samo na području Srebrenice 3000 i Sarajeva 5 do 10,000.

U istom članku se navodi da su u toku rata u Bosni masovna silovanja uglavnom radili Srbi i "pomalo" Hrvati. Muslimani su u tome bili sveci!

Napominjem da ovu enciklopediju može svako uređivati, i da je verzija koju sam čitao na engleskom jeziku.

Idi na stranu - |1|2|