fix
Logo
fix
Nalazite se na Sa1992-RAT_KOSEVO
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje
Za pregled svih najnovijih poruka kliknete ovdje

rat_kosevo- 100291 - 23.04.2017 : Nenad Krstic Beograd - best (1)

Mrkovići


Poštovani,

Vidim da se pominje selo Mrkovići, a koje je meni ostalo u dragoj uspomeni. Tu sam bio dobrovoljac tri meseca za vreme rata, otišao na odsustvo posle tri meseca i sticajem okolnosti se nisam vratio. Svi borci koji nisu bili iz sela, bili su smešteni u jednoj nedovršenoj kući blizu komande, a moj položaj - bunker se nalazio u "eksperimentalnoj šumi", gde sam bio na smeni sa Draganom, mislim da se preziva Baričanin. Jednom sam menjao čoveka i na toj maloj kuli, kako su mi rekli građevina je ostala još iz Austro-ugarske. Komandant nam je bio Mišo Baričanin, jedan od tri brata na položaju od kojih je jedan čak imao operaciju bubrega, pa je ipak bio na liniji! Imali smo i tri kuvarice, od kojih mi je u najboljoj uspomeni ostala izvesna Zdravka.

Linija je bila stabilna, borci prilično ozbiljni, a meni lično je najteže palo kada je dobrovoljac iz Kragujevca (izvesni Mirko) teško ranio jednog lokalnog borca, nakon bezrazložne svađe.

Voleo bih da jednom obiđem ponovo Mrkoviće, da vidim kako je tamo sada, posle više od 20 godina, a i da u vojnoj knjižici regulišem izlazni pečat. Takođe bih želeo da čujem šta je sa Draganom Baričaninom, mada mu je i onda zdravlje bilo narušeno: bili smo dobro "upareni", davao sam mu cigarete koje sam dobijao (nekakav MT, sećam se i danas) a on mi je zauzvrat davao hranu koju je on imao viška, uglavnom konzerve iz strane pomoći.

Krstic Nenad, Beograd tel: 063-110-55-18
rat_kosevo- 99535 - 15.02.2017 : Senad Sarajevo - best (0)

Nahorevo, Poljine


Već duži period istražujem atentat koji je izvršila ABiH prema svom oficiru. Ipak ovo nije bitno za moje javljanje na ovom forumu. Uglavnom, taj oficir je često boravio tokom rata na teritoriju koji je kontrolisala VRS i imao je informatore na vašoj strani. Mene interesuje da li bi mi mogli pomoći da dođem do podatka šta je objavljno na RT-SRNA 31. 10. '92. godine i kakvu je ulogu tada imao Slobodan Vasković.

Interesuje me i da mi, ako ste u mogućnosti, kažete da li su nestala tri vojnika VRS na teritoriju Poljine-Nahorevo po imenima: Slaven-Zlatan-Bruno... I još ako možete da mi kažete šta je u ratu bilo u lovačkom domu u Nahorevu na adresi Nahorevska 60.

Zahvaljujem se unaprijed.

RE: Nahorevo, Poljine


Poštovani,

Od svih gore pomenutih pitanja ja ti mogu odgovoriti samo u vezi pitanja o tri poginula vojnika VRS. Naime, u SRK i Drinskom korpusu nije poginuo ni jedan vojnik pod imenom Bruno. Bilo je samo pet boraca pod imenom Zlatan, jedan od njih je poginuo na Ilidži 1992. godine. Ukratko, odgovor na ovo pitanje je NE.
rat_kosevo- 79561 - 15.11.2012 : Ljubisa Kurcubic Sarajevo - best (0)

Linija na Mrkovićima


Da li ovdje ima neko iz Koševske brigade ko bi nam mogao malo pojasniti položaje oko Male kule ?
rat_kosevo- 77810 - 04.10.2012 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (3)

Koševo i komandant Vlado Medić


Na prostoru od Orahovog brijega pa do Mrkovića protezala se linija odbrane Koševske brigade. Prvi komandant brigade je bio Miro Krajšnik, koji je po osnivanju 3. sarajevske brigade prebaćen u novu komandu kao pomočnik komandanta za moral, a na njegovo mjesto je došao Vlado Medić, penzionisani zastavnik JNA, inače dotadašnji zamjenik komandanta brigade.

Zbog male brojnosti, ova jedinica je preimenovana u Koševski bataljon. Komanda bataljona je preselila u Nahorevo, u vikendicu tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Alije Delimustafića.

Vlado je bio izuzetno cijenjen i poštovan, kako od svojih boraca tako i od saradnika kao i više komande. On je bio pošten, hrabar i vrijedan, jednom riječju čovjek od povjerenja.

Linija odbrane Koševskog bataljona je bila jedna od nastabilnijih u toku cijelog rata na prostoru Srpskog Sarajeva. Uglavnom zahvaljujući hrabrosti komandanta Vlade Medića kao i njegovih saradnika. Vlado je oduševljavao višu komandu sa svojim pravovremenim i bezkrupuloznim odlukama u izdavanju naređenja, kako prema svojim vojnicima tako i prema civilnim vlastima.

Vladine odluke su često bile oštre i bez polemike, pa sam jedne prilike kao komandir VP dobio naredbu od Vlade da uhapsim tadašnjeg presednika Opštine Koševo, zbog ometanja rada vojne komande

Sa svojom jedinicom sam izvršio njegovu naredbu, a reakcije na hapšenje presednika Petrovića su počele vrlo brzo i od samog vrha civilni vlasti. Tada sam morao da se objašnjavam sa presednikom Skupštine RS Momčilom Krajšnik, koji me je nazvao na vojni telefon i insistirao da pustim Petrovića iz pritvora. Objasnio sam Krajšniku da sam ja samo izvršio naredbu i da nemam pravo da pustim Petrovića iz pritvora bez naredbe od onoga ko je izdao naredbu za hapšenje ili od više komande. Krajšnik je nakon toga tražio neki drugi put da se Petrović pust iz pritvora. Vlado Medić se nije brinuo kako će se to odraziti na njega i njegovu poziciju.

Zbog takvohg poteza, Vlado je dobio veliku podršku svoji boraca i poštenih stanovnika koji su živili na tom prostoru. Vladi se vjerovalo i odobravalo čak i kada se mislilo da je isuviše striktan u svojim odlukama.

Vlado se nije samo isticao u oštrim komandama prema civilnoj vlasti. On je donosio oštre odluke i na linijama odbrane njegove zone odgovornosti. Jedne prilike je izveden napad muslimanske vojske u pravcu njegove linije odbrane. Mislim da se radi o Mrkovićima.

U to vrijeme je između dvije zaraćene strane bio staciniran kamp UNPROFOR-a, koji je nadgledao potpisana primirja i zonu zabranjenu borbenih dejstava. Nakon muslimanskog napada koji su borci Koševskog bataljona uspješno odbili, UNPROFOR se nije oglasio niti je pokrenuto ikakvo pitanje oko muslimanskog napada na teritoriju koja je bila zona zabranjena za borbena dejstva.

Naravno, Vlado je zbog ovoga bio veoma ljut, pa je insistirao da se snage UNPROFORA-a sklone iz tampon zone jer ne obavljaju svoju dužnost. Nakon što je UMPROFOR-ski komandat odbio da to uradi, Vlado je je na njih otvorio paljbu iz svih raspoloživih srestava. Za samo par minuta UNPROFOR se povukao sa mjesta na kojem je bio stacioniran.

Zbog svojih oštrih odluka, Vlado je bio obilježen kao potencionalni ratni zločinac još u toku rata.

Jedne prilike, je kod mene u komandu VP došla neka UNPROFOR-ska misija sa francuskim oficirima. Na prijavnici su tražili da razgovaraju sa Majom, načelnikom bezbjednosti Brigade. U trenutku dok smo ih sprovodili kroz hodnik, jednom od oficira je ispala fascikla i po podu su se prosuli neki dokumenti. Među njima se nalazilo i nekoliko fotografija, od kojih je jedna bila sa likom Vlade Medića. Radilo se o uveličanim fotografijama, istim onim kao u vojnim knjižicama. Vlado je bio penzioner JNA, a njegovi dokumenti su se nalazili u Opštini Centar, odakle su UNPROFOR-ci uzeli njegovu fotografiju i uvećali je za svoje potrebe.

Postavilo se pitanje zbog čega su oni trebali Vladinu sliku? Tada smo kompletnu ekspediciju UNPROFOR-a zatvorili u vojnički pritvor i sa njima jednu muslimanku, koja je obavljala funkciju njihovog prevodioca. Tamo su ostali jedan dan, a potom smo ih zbog pritiska civilnih vlasti pustili.

Vlado je otvoreno pokazivao netrpeljivost prema UNPROFOR-skim snagama, jer je bilo očigledno da nisu mirovna misija nego da se bore za interese muslimana.
Na samom kraju rata, kada se nazirao mir u BiH, Vlado Medić je granatirao Sararajevo sa baterijom minobacaća kojom je on komandovao. Otišli smo kod njega na informativni razgovor da nam dadne objašnjenje zašto je to uradi.
Vlado je bio čvrst i stamen čovjek ali dok smo sa njim razgovarali u njegovim oćima su se poajvile suze. Nije nam dao nikakav odgovor, samo je ponavljao "Ubiću kauboja". Rekao nam je na kraju "Ja sam komandant i imam pravo na samoodlučivanje, ako sam pogriješio u svojoj odluci neka me komanda smjeni i kazni".
U razgovoru sa njegovim saradnicima u komandi saznali smo zbok čega je Vlado granatirao Sarajevo.
Na Grbavici je živila Vladina sestra sa porodicom. Te noći, prije nego što je Vlado granatirao muslimansko Sarajevo, gledao je dnevnik srpke TV na kojem je prepoznao svoju sestričinu kako mrtva i sva krvava leži u snijegu, pogođena iz snajpera sa muslimanskog dijela grada. Djevojćica se sankala i zlikovac je iskoristio bezbrižno djećije igranje, usmrtio Vladini sestrčinu i njenu drugaricu. Dvije djevojćice, ne sluteći šta ih čeka, sankale su se u parku svojih zgrada. Budno zlikovačko oko iskoristilo je djećiju i roditeljsku nepažnju i postignuti dogovor o zabrani otvaranja vatre iz naoružanja, usmrtivši dvije djevojćice, koje su tek počele da upoznaju šta je život.
Znajući da se UMPROFOR kao i uvjek do tada, neće oglasiti po tom pitanju, Vlado je izašao na položaj na kojem su bili minobacaći njegovog bataljona i naredio da otvore paljbu po gradu. Grad je bio granatiran a amerikanci su jedva dočekali, ovaj put sa opravdanim razlogom da okrive Srbe za kršenje potpisanog dogovora. Medićev pomočnik za bezbjednost koji se takođe zvao Vlado, nam je rekao da je kauboj kojeg Medić želi da ubije ustvari američki ambasador u Sarajevo, kojeg je smatrao najkrivljim zbog onoga šta se dešava Srbima u Bosni.
Mogu da kažem na kraju, da najveće zasluge što se linija odbrane na tom dijelu nije mijenjala, treba pripisati Mediću i njegovoj komandi.
Dali je bilo nekih kontakata sa muslimanskom stranom ne mogu da kažem, ali nije isključeno, jer linija razgraničenja sa neprijateljom bila je kod bolnice "Simo Milošević" i "Jagomir" na Koševu. Pošto je to bilo u gradaskoj sredini, moglo se lako doći do kontakta, pa se na tom dijelo moglo švercovti bez mogućih tragova, koji bi ukazali na tako nešto!
Na dijelu linije odbrane Koševskog bataljona, Vlado Medić nije nikada tražio pomoć u ljudstvu od komande 3 Sarajevske Brigade.

Idi na stranu - |1|2|