fix
Logo
fix
Nalazite se na Rat1992-RAT_DANAS
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje
Za pregled svih najnovijih poruka kliknete ovdje

rat_danas- 97873 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(24.03.1991) Tuđman i Milošević u Karađorđevu


U Karađorđevu se sastali Predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman i predsjednik Republike Srbije Slobodan Milošević. Na sastanku, koji je organizovan uz strogu diskreciju, dogovorena je podjela Bosne i Hercegovine čime bi se trebalo trajno riješiti jogoslavensko, odnosno srpsko - Hrvatsko pitanje u regionu. Jedan od konkretnih zaključaka sastanka u Karađorđevu odnosio se na predaju Bosanskog Broda, Dervente i Odžaka Srbima u Bosni i Hercegovini. Tako su stečeni uslovi za stvaranje tzv. posavskog koridora koji će tokom rata 1992 godine, u operaciji "Vidovdan" uspostaviti snage bosanskih Srba. Koridor je sve do završetka balkanskih sukoba 1995. godine korišten za snabdijevanje srpskih snaga na područjima Bosanske Krajine i snaga samoproglašene Republike Srpske Krajine, na području Republike Hrvatske.
rat_danas- 97874 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(25.06.1991) Slovenija i Hrvatska proglasile nezavisnost


Republika Hrvatska i Republika Slovenija proglasile nezavisnost čime je ubrzan raspad Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.
rat_danas- 97875 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(27.06.1991) Zabrinutost Kueljara


Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Havijer Perez de Kueljar izrazio zabrinutost da bi prerano i selektivno priznavanje nezavisnosti jugoslavenskih republika moglo proširiti sukob.
rat_danas- 97876 - 03.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(03.11.1991) Zločin u Hrvatskoj


Hrvatske paravojne formacije proterale su stanovništvo i razorile 18 srpskih sela na području Zapadne Slavonije.
rat_danas- 97877 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(17.02.1992) Krizni štab SDS-a preuzeo kontrolu nad Fočom


Krizni štab SDS je 17. aprila 1992. godine preuzeo kontrolu nad Fočom.
rat_danas- 97878 - 07.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(23.02.1992) Potpisan Kutiljerov plan


Delegacija EZ, pod vođstvom portugalskog državnika Žozefa Kutiljera sastavila je plan po kome bi Bosna bila cjelovita država, sa spoljnim državnim granicama i etničkim jedinicama unutar nje. Pri definisanju etničkih granica bi se vodilo računa o ekonomskim, geografskim i etničkim kategorijama. Po tom planu, muslimanima bi pripalo 44% teritorije, Srbima 33% a Hrvatima 23% teritorije. Na sastanku održanom u Briselu, 23. februara 1992. godine, sve tri zaraćene strane u BiH su potpisali Kutiljerov plan. Predstavnici tri naroda BiH su bili: Alija Izetbegović, Radovan Karadžić i Mate Boban. Međutim, nakon razgovora sa američkim ambasadorom za bivšu Jugoslaviju, Alija Izetbegović obavjestio Kutiljera da njegov potpis ne važi. Ovo je bila poslednja realna šansa da se izbjegne rat u Bosni i Hercegovini.
rat_danas- 97879 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(25.02.1992) Blokiran Koridor


Po naređenju Kriznog štaba HDZ za Bosansku Posavinu 25. marta je blokiran put između Bosanske Krajine i Srbije.
rat_danas- 97880 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(29.02.1992) Referendum u BiH


Uprkos protivljenju Srba, jednog od tri konstitutivna naroda u SR Bosni i Hercegovini, raspisan je referendum o nezavisnosti SR Bosne i Hercegovine, koji je proveden 29. februara i 1. marta 1992. godine, i na kojem je 64% do 67% biračkog tela izašlo na glasanje, a gotovo 98% je glasalo za nezavisnost Bosne i Hercegovine.
rat_danas- 97881 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(01.03.1992) Ubistvo srpskog svata


Tačan datum početka rata i prva žrva su predmet spora između Bošnjaka, Hrvata i Srba. Na dan 1. marta 1992. drugog dana referenduma o nezavisnosti SR Bosne i Hercegovine, pripadnik Zelenih beretki Ramiz Delalić je pucao na srpsku svadbenu povorku na Baščaršiji i pritom ubio mladoženjinog oca Nikolu Gardovića. Događaj je poznat kao ubistvo starog svata ispred Stare crkve na Baščaršiji. Naoružani Srbi su iste večeri podigli barikade po Sarajevu, a u razdoblju od 1. do 5. marta podigli su barikade i u još nekim gradovima (Šamac, Derventa, Odžak). muslimani su kontrolisali centar Sarajeva, dok su Srbi kontrolisali ostatak grada, kao i uzvišenja oko njega.
rat_danas- 97882 - 02.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(03.03.1992) Alija Izetbegović objavio nezavisnost BiH


Predsjednik Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović, objavio je u Sarajevu nezavisnos Bosne i Hercegovine.
rat_danas- 97883 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(03.03.1992) Početak rata u Sarajevu


Referendum o nezavisnosti BiH i ubistvo srpskog svata na Baščaršiji izazvali su nemire u Sarajevu, praćene barikadama i sporadičnim ubistvima. Nakon apela javnosti, Karadžić i Izetbegović su 3. marta održali sastanak u štabu JNA u centru Sarajeva uz posredovanje generala JNA Milutina Kukanjca. Nakon oštre rasprave, Karadžić i Izetbegović su se saglasili da red u gradu održavaju mešovite patrole JNA i policije. Međutim, tokom marta usledili su manji oružani sukobi uz upotrebu vatrenog oružja i podizanje barikada u većini gradova u SR Bosni i Hercegovini. Tom prilikom ubijeno je ili ranjeno više desetina osoba.
rat_danas- 97884 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(03.03.1992) Zauzimanje Bosanskog Broda od strane HVO


Hrvatsko- muslimanske paravojne snage iz okoline Bosanskog Broda, zajedno sa 108. brigadom ZNG iz Hrvatske, zauzele su 3. marta Bosanski Brod. Tada je počelo zastrašivanje srpskog stanovništva u ovom mjestu i okolnim selima, koje se u narednim mjesecima pretvorilo u otvoren progon Srba. Potkraj marta beleže se mestimična puškaranja (23. marta u Goraždu; 29. marta u Kupresu, Mostaru i Derventi), da bi se sukobi od početka aprila 1992. proširili na celu SR Bosnu i Hercegovinu.
rat_danas- 97885 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(11.03.1992) Morlion u Srebrenici


Komandant Unprofora u Bosni i Hercegovini, general Morilon, stigao u Srebrenicu koja se nalazila pod kontrolom JNA.
rat_danas- 97886 - 26.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(20.03.1992) Izvještaj generala Kukanjca


Komandant Druge vojne oblasti sa sjedištem u Sarajevu general Milutin Kukanjac podnosi izvještaj Generalštabu JNA u Beogradu. U izvještaju se, između ostalog, daju procjene vojnopolitičke i sigurnosne situacije u BiH. Konstatovana je haotična situacija, razmimoilaženje nacionalnih stranaka SDA (Stranka demokratske akcije), SDS (Srpska demokratska stranka) i HDZ (Hrvatska demokratska zajednica) i ocjenjeno je da su rukovodstvo Srpskog naroda i Srbi u cjelini spremni za rat ako se ne prihvate njihovi uslovi za rješenje krize u BiH. U izvještaju se potvrđuju akcije premještanja naoružanja i opreme, ali i vojne industrije, na lokacije u BiH sa većinskim srpskim stanovništvom i u Srbiji. Podnesen je i izvještaj o premještanju dijela jedinica JNA na položaje oko Sarajeva.
rat_danas- 97887 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(23.03.1992) Napad HOS na područje opštine Neum


Hrvatske paravojne snage su 23. marta napale iz pravca Neuma artiljerijom i pješadijom selo Hrasno. Šest pripadnika rezervnog sastava JNA poginulo u napadu jedinica HOS-a na rubnom području opštine Neum.
rat_danas- 97888 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(26.03.1992) Zločin u Sjekovcu


U mestašcu Sijekovac kod Bosanskog Broda su u noći između 26. i 27. marta Vojska Republike Hrvatske je prešla reku Savu i u saradnji sa muslimanskim paravojnim jedinicama počinila težak zločin. U masakru u Sijekovcu je stradalo ukupno 46 Srba. Ovim masakrom su započeti veliki oružani sukobi u SR Bosni i Hercegovini.
rat_danas- 97889 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(28.03.1992) Napad na sela između Dervente i B. Broda


Dva bataljona 108. brigade ZNG u sadejstvu s lokalnim Hrvatsko-muslimanskim formacijama su 28. marta napale sela između Bosanskog Broda i Dervente.
rat_danas- 97890 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

(01.04.1992) Arkanovci zauzeli Bijeljinu


Srpske paravojne snage predvođene Arkanom su 1. aprila zauzele Bijeljinu, važan saobraćajni čvor na severoistoku SR Bosne i Hercegovine. Tom prilikom je nastradalo više civila.
rat_danas- 97891 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(03.04.1992) Napad na Kupres


Jedinice HOS-a, ZNG-a i drugih formacija u 06. 00 časova 3. aprila otpočele napad na Kupres i njegova sela Donji Malovan, Blagaj, Zanaglina, Gornje Ravno, Donje Ravno, Bukovsko, Riliće, Begovo Selo.
rat_danas- 97892 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(04.04.1992) Muslimani proglasili mobilizaciju


Alija Izetbegović je 4. aprila proglasio opštu mobilizaciju.
rat_danas- 97893 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(05.04.1992) Antiratni protesti u Sarajevu


Kao odgovor na izbijanje otvorenih sukoba, građani Sarajeva su 5. aprila organizovali velike antiratne proteste, suprostavivši se nacionalizmu. Do sličnih protesta je došlo i u Mostaru i drugim gradovima SR Bosne i Hercegovine. U Sarajevu su protestanti ušli u zgradu parlamenta, a kada su krenuli prema sedištu Srpske demokratske stranke u obližnjem hotelu "Holidej in". Na njih je otvorena vatra i tom prilikom su ubijene dve osobe, Suada Dilberović i Olga Sučić, koje Bošnjaci i Hrvati smatraju prvim žrtvama rata. Kasnije se ispostavilo da su na demostrante pucali pripadnici muslimanske jedinice "Ševe", mada su muslimani za ova dva ubistva dugo vremena optuživali Srbe.
rat_danas- 97894 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(06.04.1992) Priznanje BiH od strane Evropske zajednice


Evropska zajednica je 6. aprila priznala SR Bosnu i Hercegovinu za nezavisnu državu na osnovu izveštaja Badinterove komisije o referendumu u Bosni i Hercegovini, 29. februara 1992. godine.
rat_danas- 97895 - 02.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(07.04.1992) SAD priznale nezavisnost


Sjedinjene Američke Države su priznale nezavisnost Slovenije, Hrvacke i Bosne i Hercegovine.
rat_danas- 97896 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(07.04.1992) Proglašenje nezavisnosti Republike Srpske


Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini proglasila je rano ujutro 7. aprila u Sarajevu u hotelu "Holidej in" nezavisnost Republike Srpske Bosne i Hercegovine, koja "može stupati u zajednice sa drugim subjektivitetima u Jugoslaviji". Prema saopštenju sa potpisom Momčila Krajišnika, Skupština je obavještena da su dr Biljana Plavšić i prof. dr Nikola Koljević dali ostavke na položaj članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine, u kome poslije toga ostaju samo tri muslimanska i dva Hrvatska predstavnika.
rat_danas- 97897 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(08.04.1992) Raspad institucija sitema BiH, izlazak Srba


Svi ministri srpske nacionalnosti su 8. aprila napustili Vladu SR BiH. 90% milicionera srpske nacionalnosti napustilo je MUP SR Bone i Hercegovine i prešlo srpskom MUP-u, izjavio je ministar za unutrašnje poslove Srpske Republike Bosne i Hercegovine Mićo Stanišić.
Krnje Predsjedništvo SR Bosne i Hercegovine u Sarajevu, koje je pruzelo ingerencije Skupštine, proglasilo je stanje neposredne ratne opasnosti kao i izmjenu naziva Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina u Republika Bosna i Hercegovina te ukinulo Republički štab Teritorijalne odbrane i obrazovalo Štab Teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine na čelu sa komandantom pukovnikom Hasanom Efendićem.
U Grudama osnovano Hrvatsko vijeće odbrane (HVO) kao "jedini institucionalni oblik odbrane" Hrvata u Bosni i Hercegovini.
rat_danas- 97898 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(08.04.1992) Srpske snage preuzimaju kontrolu nad Zvornikom


Srpske snage su 9. aprila 1992. godine ušu Zvornik.
rat_danas- 97899 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(10.04.1992) Oslobođen Kupres


Na današnji dan je oslobođen Kupres.
rat_danas- 97900 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(15.04.1992) Zločini u Hrasnici i Sokolović koloniji


U zločinu nad srpskim civilnim stanovništvom, pripadnici muslimansko-hrvatskih vojnih formacija su od aprila 1992. do kraja 1994. godine u ilidžanskim naseljima Hrasnica i Sokolović kolonija zlostavljali, ubijali po stanovima i ulicama, silovali i seksualno zlostavljali žene srpske nacionalnosti, zastrašivali Srbe i prisiljavali ih da se isele, masovno pljačkali i uništavali srpsku imovinu. Zarobljeno srpsko stanovništvo odvodili su u hrasničke logore, kroz koje je prošlo nekoliko stotina ljudi, gde su ih mučili na najsvirepije načine, batinali ih i nanosili im teške fizičke povrede kojima je u leto 1992. podleglo 17 srpskih logoraša (imena u KP br. 15-02-36/96).
rat_danas- 97901 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(16.04.1992) Užički korpus ušao u Višegrad


Jedinice Užičkog korpusa JNA su 16. april oko 13. 00 časova ušle u Višegrad i preuzele kontrolu nad cijelim gradom.
rat_danas- 97902 - 26.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(17.04.1992) Armija FBiH napada Pretis u Vogošći


Armija RBiH napada fabriku Pretis kod Vogošće i zaplijenjuje 800 komada protivoklopnih prenosnih raketnih lansera "zolja" i "osa".
rat_danas- 97903 - 26.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

(19.04.1992) Srpski napad na Trg Pere Kosorića


Snažan napad srpske vojske na Trg Pere Kosorića.
rat_danas- 97904 - 26.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(21.04.1992) Sukobi u Bosanskoj Krupi


Započeli su sukobi u Bosanskoj Krupi. Srbi su pod svoju kontrolu stavili dio grada sa desne strane rijeke Une.
rat_danas- 97905 - 26.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(22.04.1992) Srpske snage ušle u Vlasenicu


Srpske snage blokirale Vlasenicu, grad u istočnoj Bosni. Grad je pao pod srpsku kontrolu.
rat_danas- 97906 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(22.04.1992) Prvi muslimanaki napad na Ilidžu


Na današnji dan, 22. 04. 1992. godine se desio prvi muslimanski napad na Ilidžu. Muslimanske snage, organizovane u četiri jedinice svaka od 100 boraca, napadale su iz više pravaca srpske položaje, koji nisu bili utvrđeni. Borci obje strane su imali veoma malo iskustva u ratnim akcijama. Nakon inicijalnog prodora u više pravaca, srpska strana je dobila pomoć i uspjela da zaustavi dalje napredovanje muslimana. U toku dana na Ilidžu pristižu i tenkovi JNA, pa je napad bio zaustavljen a neprijatelj vraćen na početne položaje. U prvom napadu na Ilidžu srpska strana je imala 21 poginulog borca.
rat_danas- 97907 - 26.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(26.04.1992) Proglašena SRJ


26. aprila proglašena je Savezna Republika Jugoslavija. SRJ ne obuhvata teritorijom BiH gdje su ostavljene značajne vojne snage kako bi podmirile potrebe srpskog stanovništva, oko trećine ukupnih vojnih potencijala. Od tog datuma rat u BiH se predstavlja kao građanski.
rat_danas- 97908 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(29.04.1992) Zločin u Orašju


Od 29. aprila počine progon srpskih civila na području opštine Orašje i njihovo odvođenje u logore. Uhapšeni Srbi su odvođeni u fiskulturnu salu gimnazije u Orašju i Osnovnu školu u Donjoj Mahali. Ovaj zločin se nastavio sve do 24. juna 1994. godine. Srbi su zvjerski mučeni, ubijani, silovani, zastrašivao i prisiljavao na prinudni rad srpske logoraše čiju je imovinu pljačkani a njihove kuće su paljenje. Tada je stradalo više od 100 Srba.
rat_danas- 97909 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(31.04.1992) Logori za Srbe u Visokom


U logoru za Srbe "Visoko", smeštenom u Posavini "Ahmet Fetagić" u periodu od aprila 1992. do kraja 1993. Berberović stražari i policajci nehumano su postupali sa 409 srpskih civila logoraša, među kojima je bilo i 26 žena. Srpske logoraše su mučili glađu, terali ih da jedu fekalije, stravično zlostavljali svakodnevnom tučom, držali ih u lošim uslovima, ponižavali, lomili im udove i odvodili da kopaju rovove na prvoj borbenoj liniji. Od mučenja u logoru je stradalo sedam logoraša, a većina ostalih je, posle isleđivanja, sprovedena u zenički KPD sa velikim posledicama po fizičko i duševno zdravlje (imena poginulih i logoraša navedena su u knjizi "Muslimanski logor za Srbe Visoko").
rat_danas- 97910 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(02.05.1992) Počinju ozbiljni oružani sukobi u Sarajevu


Dana 2. maja napadnuti su vojni objekti u Sarajevu: Dom JNA, Kasarna Maršal Tito, Komanda 2. vojne oblasti i Vojna bolnica. Na Skenderiji masakrirana kolona vojnih sanitetskih vozila. Počelo granatiranje Sarajeva (uništena glavna pošta, zgrada Predsedništva Bosne i Hercegovine). Srbi na aerodromu hapse predsednika Republike Bosne i Hercegovine, Aliju Izetbegovića, koji se vraćao iz Lisabona i odvode ga u štab JNA u Lukavici.
rat_danas- 97911 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(03.05.1992) Predsjedništvo povlači građane SRJ


Predsjedništvo Jugoslavije donijelo je odluku o ubrzanom povlačenju iz Bosne i Hercegovine svih građana Savezne Republike Jugoslavije koji se nalaze na službi u JNA u toj Republici.
rat_danas- 97912 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(03.05.1992) Srbi oslobodili Derventu


Srpske snage zauzele Derventu.
rat_danas- 97913 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(03.05.1992) Napad na Kolonu u Dobrovoljačkoj ulici


Prilikom razmene Izetbegovića za jedinice JNA iz centra Sarajeva, u Dobrovoljačkoj ulici došlo do presretanja kolone od strane muslimanskih jedinica i tom prilikom je poginuo 42, ranjen 71 i zarobljeno 215 pripadnika JNA. Izetbegović je oslobođen.
rat_danas- 97914 - 04.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(09.05.1992) Komadant VRS


Na današnji dan, 9. maja 1992. godine, ukazom Radovana Karadžića general Ratko Mladić je postavljen za komadanta Vojske Republike Srpske.
rat_danas- 97915 - 26.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(09.05.1992) Zločin u Lužanima, opština Derventa


Pripadnici 101. bosansko-brodske brigade HVO su zauzeli srpsko naselje Lužane, opština Derventa. U tom napadu, izvedenom 9. maja 1992, pripadnici ti jedinice su fizički zlostavljali i ubili Plavšić Simeuna, a više lica je mučeno, a zatim nestalo, materijalna dobra srpskog stanovništva su uništena, a ono je raseljeno.

Prilikom etničko čišćenje sela Bosanski Lužani (97% stanovništva čine Srbi), Hrvatske oružane snage su ubile i masakrirale više Srba, od kojih je prilogu navedena lista od 19 imena.
rat_danas- 97916 - 26.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

(10.05.1992) Napad na Mojmilo, Ozrensku i Vrbovsku ulicu


Srpske snage na Sarajevskom ratištu napadaju Mojmilo, Ozrensku i Vrbovsku ulicu. Mojmilo je dominantna kota na južnom, perifernom dijelu sarajevske opštine "Novi grad". Ovladavanjem Mojmilom srpske snage stekle bi povoljne uslove za odsjecanje Dobrinje i slamanje otpora u tom dijelu grada. Srpske snage izvode snažne tenkovsko-pješadijske napade na Mojmilo.
rat_danas- 97917 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

(11.05.1992) Napad na kasarnu u Hadžićima


Muslimanske snage su napale kasarnu JNA u Krupi, opština Hadžići. Zarobljeno je 8 vojnika - rezervista JNA, koji su odvedeni u Tarčin, gde su zatvoreni u Logor Silos. Tako je formiran logor za Srbe "Silos", koji je radio sve do 27. januara 1996. godine. U ovom logoru je mučeno više od 600 ljudi, a 24 umrlo.
rat_danas- 97918 - 03.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

(11.05.1992) Zločin na Grahovištu


Pripadnici muslimanskih paravojnih jedinica sa Kobilje Glave, tkz. Zelene beretke, su upali u srpsko selo Grahovište 11. maja 1992. godine i tom prilikom počinili masakr nad srpskim civilima, od kojih su većina bili starci i starice, neki od njih i preko 80 godina starosti. Neki od njih su zaklani i spaljeni u svojim kućama, a muškarci su povezani žicom, odvedeni na Kobilju Glavu, gdje su mučeni a kasnije ubijeni. Ovaj spisak je nepotpun.

 • Vladušić (Riste) Jovo
 • Vladušić (Riste) Miloš
 • Vladušić (Miloša) Željko
 • Vladušić (Mlađena) Jeremija
 • Vladušić (Mladjena) Ilija
 • Vladušić (Alekse) Divna
 • Vladušić (Maksima) Vukica
 • Vladušić (Tanasije) Radosava
 • Sikiraš (Ostoje) Ranko
 • Sikiraš (Bogdana) Veljko
 • Sikiraš (Todora) Neđo
 • Sikiraš (Đorđa) Stana
 • Sikiraš (Luke) Zorka
 • Sikiraš (Vlade) Tankosava
 • Spasojević Mišo
 • Spasojević Ranko
 • Pajdak (Pere) Mića
 • rat_danas- 97919 - 26.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

  (12.05.1992) Stvorena Vojska Republike Srpske


  Stvorena je Vojska Republike Srpske BiH. Formiran Glavni štab Vojske Republike Srpske BiH, a za komandanta štaba postavljen je general Ratko Mladić. Za nečelnika štaba postavljen je general Manojlo Milovanović.
  rat_danas- 97920 - 26.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (14.05.1992) Povlačenje sa Mojmila


  Zbog žestokog granatiranja srpskih snaga na Mojmilu, komanda srpske vojske je donijela odluku o njenom povlačenju u kasarnu u Lukavici.
  rat_danas- 97921 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (14.05.1992) Drugi napad na Ilidžu


  Na današnji dan, 14. maja 1992. godine desio drugi napad muslimanskih oružanih snaga na Ilidžu. U odbrani naselja od neprijatelja poginula su četiri srpska borca, a među njima i Aleksandar (Milan) Tomić, koji je poginuo u Luna Parku. Inače, ovaj dan je proglašen za dan odbrane Ilidže, a to je i zvaničan datum formiranja Ilidžanske brigade.
  rat_danas- 97922 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (15.05.1992) Napad na Tuzlansku kolonu


  Muslimanske snage izvršile napad na kolonu JNA u Tuzli tokom koje je ubijeno 50 a ranjeno 44 vojnika. Kolona se kretala za Srbiju, nakon dogovora sa muslimanskim vlastima da JNA napusti BiH.
  rat_danas- 97923 - 01.06.2006 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

  (16.05.1992) Zločin u Pofalićima


  Lična izjava 71/00338 B. O.

  (... ) Oko 16 sati komšije Ibrahimović i Tahirović su došle i rekle mi da su muslimani zauzeli Pofaliće i da treba ići u pljačku. Otišao sam sa njihovom majkom u Pofaliće da probam pronaći suprugu jer o njoj ništa nisam čuo. Tamo smo naišli na užas, masakr. Ispred kuća i po ulici ležali su leševi mrtvih ljudi, žena, djece i životinja.

  Kuće su bile popaljene u Orlovačkoj ulici, Humskoj, sve je bilo uništeno, mrtvo. Tražio sam ženu. Prevrtao sam leševe svojim rukama. Po mom viđenju, a i po pričanju muslimana ubijeno je u tom masakru 312 ljudi. Srbi koji su preživjeli morali su kopati rake za sahranu. Sahranjivali su u dvije jame, prema "znaku" iz Orlovačke. Ostale leševe su bacali na kamione i odvozili na smetlište, deponiju u Buća Potoku. Suprugu nisam našao i tek mnogo kasnije sam saznao da je uspjela pobeći i izaći iz Sarajeva.

  U to vrijeme, nama Srbima, kretanje je bilo ograničeno. Mogli smo ići samo na posao i kući. Mene je sve vrijeme vozio Ismet Vražalica, član Zelenih beretki. Tada sam sa prijateljima smišljao načine kako da izađemo iz grada, ali je to bilo nemoguće.
  rat_danas- 97924 - 26.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (16.05.1992) Zločin u Pofalićima


  Jake muslimanske snage upadaju u Pofaliće, pretežno naseljene srpskim stanovništvom, čineći pri tome stravične zločine. Cilj muslimanskih snaga je da se otvori put za brdo Žuč, dominantnu kotu u Sarajevskoj kotlini. U ovom zločinu je ubijeno najmanje 312 osoba.
  rat_danas- 97925 - 26.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

  (19.05.1992) Novo ratište u Tešnju


  Počinju borbe između ARBiH i snaga bosanskih Srba kod Novog Šehera i Tešnja. Borbe se vode sve do polovine avgusta.
  rat_danas- 97926 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (20.05.1992) Zločin u selima kod Konjica


  Dana 20. maja 1992. godine započeo je napad na Donje Selo u opštini Konjic. Naredna dva dana Hrvatsko-muslimanske snage su granatirale Donje Selo, da bi zatim pohapsile celokupno muško i većinu ženskog stanovništva koje su odveli u logor "Čelebići", 7 kilometara udaljen, a zatim su opljačkali i zapalili devet srpskih kuća. Srpsko stanovništvo koje je odvedeno u logor zverski je zlostavljano. Zna se da je u periodu od 16. juna do jula 1992. ubijeno 13 Srba, a da je u julu te godine ubijeno 17 muškaraca i pet žena iz sela Zukica. Tada je zabeležen pokušaj silovanja 13-godišnje srpske devojčice iz Bala kod Bradine. Zarobljene žene su više puta silovane i mučene, na tako zverske načine da mnoge nisu izdržale torturu.
  rat_danas- 97927 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (20.05.1992) JNA napustila BiH


  Na ovaj dan je povučen i poslednji vojnik JNA iz Bosne i Hercegovine.
  rat_danas- 97928 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (22.05.1992) Bosna primljena u članstvo OUN


  U članstvo OUN primljene su Republika Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Slovenija.

  Jake borbe između hrvatskih i muslimanskih snaga vođene su u Travniku, Vitezu i drugim mjestima u dolini Lašve.

  Otpočinje napad na Prijedor.
  rat_danas- 97929 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

  (25.05.1992) Napad na Bradinu


  Združene muslimansko-hrvatske snage, njih 3. 000 napadaju srpsko selo Bradina u opštini Konjic, i tom prilikom ubijaju 38 Srba i siluju pet Srpkinja, a u narednih dva dana još 20 Srba je ubijeno, a 200 Srba je odvedeno u logore: Čelebići i Musala.
  rat_danas- 97930 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (27.05.1992) Eksplozija u redu za hljeb


  Eksplozija u sarajevskoj ulici Vase Miskina, poginulo 17 osoba. muslimani optužili Srbe da su odgovorni za eksploziju.
  rat_danas- 97931 - 26.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (30.05.1992) Rezolucija UN broj 757


  Rezolucijom 757 Vijeće sigurnosti nametnulo sveobuhvatne ekonomske sankcije Saveznoj Republici Jugoslaviji, zbog direktne podrške snagama bosanskih Srba.
  rat_danas- 97932 - 26.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (30.05.1992) Srbi zauzeli Ahatoviće i Dobroševiće


  Krajem maja 1992 srpske snage su u Ahatovićima i Dobroševićima, kod Sarajeva.
  rat_danas- 97933 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (04.06.1992) Ubistvo civila u Bratuncu


  Bešić (Mehmed) Hajrudin, rođen 1980. u Podčaušu, opština Bratunac. Odgovoran je zbog toga što je 4. juna 1992. ubio Ratka Cvijanovića iz Obada, takođe je ubio Dragomira Mitrovića iz Pajića posle zverskog mučenja. Učestvovao u napadu na selo Zalazje 12. jula 1992. Pre rata osuđen zbog silovanja. Opljačkao imovinu Milenka i Mihajla Vujadinovića iz Osredka.
  rat_danas- 97934 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (04.06.1992) Masakr kolone VRS u dolini Žepe


  Muslimanske jedinice napale kolonu vozila VRS u Žepačkoj klisuri.
  rat_danas- 97935 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (07.06.1992) Zločin u Presjenici, Trnovo


  Dana 7. i 8. jula 1992. na području sela Gornja Presjenica, Donja Presjenica i Strajište (sa 11zaseoka), bivše opštine Trnovo, neposredno je i ubijeno više civila srpske nacionalnosti, a ubijeno je i šest pripadnika rezervnog sastava VRS (čija su imena od ukupno 99 žrtava navedena u KP 15-1/02-K4/94 DC 1 (21).

  Sledeći civili, starosti između 60 i 87 godina, pobijeni su između 7. i 8. juna 1992. godine u Presjenici i Strajištima.

 • Cvijetić Miloš
 • Cvijetić Vinko
 • Cvijetić Dragica, supruga Vinka
 • Cvijetić Dušan, 61 godina
 • Cvijetić Zorka, supruga Dušana
 • Cvijetić Dragica, supruga Obrena, 86 godina
 • Šehovac Kosta, preko 85 godina
 • Šehovac Jovanka, nepokretna preko 83 godine
 • Šehovac Mirko
 • Šehovac Tankosa
 • Šehovac Obren
 • Šehovac Rade
 • Vasković Jovo
 • Ljuboje Risto
 • Ljuboja Staka
 • Popović Janko
 • Popović Jankova supruga
 • Kravljača Mirko, star 87 godina
 • Kravljača Mirkova supruga
 • Kravljača Pero
 • Danilo Pucar
 • Štaka Aranđija

  Agonija preživjelih civila se nastavila i nakon ovog zločina. Preko 30 civila je odvedeno u logore iz kojih se mnogi nisu vratili. Dosta je Srba stradalo dok su se krili po šumama. Neki od njih su nakon 45 dana uspjeli da se preko Kijeva prebace na srpsku teritoriju.

 • rat_danas- 97936 - 26.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (08.06.1992) Borbe za Koridor


  VRS pokreću ofanzivu "Vidovdan". Cilj ofanzive je ovladavanje Posavinom, odnosno uspostava koridora kojim bi se Bosanska Krajina povezala sa Istočnom Bosnom i Hercegovinom. Snage bosanskih Srba napale su linije odbrane ARBiH i HVO-a duž cijele linije fronta od Bosanskog Broda preko Dervente do Doboja. U jesen 1992. godine snage bosanskih Srba zauzimaju bosanski Brod i preko Brčkog se spajaju sa svojim jedinicama u istočnoj Bosni.
  rat_danas- 97937 - 26.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (08.06.1992) Muslimani pokreću ofanzivu Ljeto '92


  Operacija "Ljeto 92". Cilj operacije ARBiH bio je proboj iz okruženja i spajanje sa snagama ARBiH s druge strane gradskog obruča. Plan za izvođenje operacije donio je načelnik Štaba Vrhovne komande ARBiH Sefer Halilović a jedinicama je komandovao Mustafa Hajrulahović-Talijan. Borbena djelovanja počela su u 05:00. Pravci napada su plato Žuč sa dominantnom kotom Orlić, Kobilja Glava i Poljine, Kromolj i Orlovac, Gazin Han i Obhodža, Vidikovac (Trebević) i Vraca. ARBiH vrši proboj srpskih linija oko Sarajeva na svim pravcima napada; Kromolj, Trebević, Vraca, Žuč. Djelovanja na drugim pravcima imala su za cilj vezivanje neprijateljskih snaga. Oslobođena je strateški važna kota Orlić na brdu Žuč i zaplijenjene veće količine MTS-a. Istovremeno, vođene su teške borbe na Poljinama, platou sjeverno od Sarajeva. Na Poljinama se nalazilo najjače artiljerijsko uporište snaga bosanskih Srba na sarajevskom ratištu. Jedinice ARBiH na tom dijelu ratišta pretrpjele su poraz, uprkos prodoru kroz prve linije VRS u dužini od 1, 5 km. Broj poginulih boraca ARBiH 08. juna na ovom frontu još nije objelodanjen mada, nezvanično, iznosi oko 200. Do kraja rata Poljine su ostale pod kontrolom VRS. Mirovnim sporazumom to područje integrirano je u Federaciju BiH.
  rat_danas- 97938 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (08.06.1992) Napad muslimana na Trebević


  Na današnji dan, 08. juna. 1992. godine, muslimanske snage su napale srpske linije odbrane Vidikovac-Osmice-Zlatište. Linija je bila oslabljena zbog dešavanja na Žepi 4. juna 1992. godine i sahrana poginulim borcima. Linije nisu izdržale silovit napad.

  U trenucima kad je ispred crkve držano opijelo, pronio se glas da je na Trebeviću pakao. Jasno se čula grmljavina artiljeriskih oruđa. Više spontano nego planski, srpski borci su krenuli na ispomoć. Uvezivanje pristiglih jedinica i njihovo uvođenje u borbu bilo je perfektno, te je počalo potiskivanje muslimanskih snaga. Obezglavljeni neprijatelj se našao u grotlu srpske vatre, uz ogromne gubitke u paničnom bijegu ginu i dva komadanta muslimanskih snaga, Muhdin Magoda i Sulejman Zolj. U toku večeri izvršeno je peglanje linija, jer odobrenje za silazak na tranzit nije stiglo. Tog dana prestala su kucati srca 14 srpskih heroja.
  rat_danas- 97939 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (10.06.1992) Zločin u selu Rupovo Brdo, Srebrenica


  Muslimanske oružane snage su napale srpsko selo Rupovo Brdo 10. juna 1992, pri čemu je poginulo petoro civila, dvoje je ranjeno, a troje nestalo. Selo je zapaljeno i opljačkano, kao i Osnovna škola i upravna zgrada DP "Birač".
  rat_danas- 97940 - 26.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (10.06.1992) Zločin u selu Čemerno, Ilijaš


  Hrvatsko-muslimanske snage su izvele napad na srpsko selo Čemerno, 10. juna 1992. godine, i pri tome isto uništili. Na svirep način je ubijeno 30 osoba srpske nacionalnosti (navedeno u krivičnoj prijavi (KP) KU 64/92 od 17. jula 1992).
  rat_danas- 97941 - 26.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (11.06.1992) Kotor Varoš


  VRS je pod svoju kontrolu stavila i Kotor Varoš.
  rat_danas- 97942 - 26.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (12.06.1992) Zločin selu Zalazje kod Srebrenice


  Na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Zalazje i Sase, kao i bratunačkim selima Biljača i Zagoni, stradalo je 69 srpskih civila i vojnika. Tada je nestalo i zarobljeno još dvadeset i dvoje Srba, a veliki broj njih je ranjen. Od dvadeset i dvoje zarobljenih niko nije preživeo. Još uvijek se traga za 12 Srba koji su nastradali 12. jula 1992. godine u ovom mjestu.

  Oni su ubijeni posle mučenja i zlostavljanja, a posmrtne ostatke njih desetoro slučajno je pronašao tim za traženje nestalih iz Tuzle, 10. juna 2011. godine, na Zalazju, prilikom traženja bošnjačkih žrtava. U selu Zalazje je sagrađena spomen-kosturnica u kojoj se nalaze pronađene kosti poginulih Srba.
  rat_danas- 97943 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (13.06.1992) Prvi sukob između muslimana i Hrvata


  Pripadnici muslimanskih snaga su iz zasjede su napali i ubili četiri oficira HVO na planini Raduša. Odmah posle toga, u opštini Gornji Vakuf / Uskoplje otpočinje prvi sukob između muslimanskih i hrvatskih vojnih formacija. Započeo je Hrvatsko-muslimanski rat u BiH.
  rat_danas- 97944 - 26.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (18.06.1992) Započeta izgradnja aerodroma kod Cazina


  Počela izgradnja vojnog aerodroma Čoralići kod Cazina. Aerodrom je izgrađen za mjesec dana. Dužina piste je bila 1300 a širina 30 metara. muslimani su preko ovog aerodroma u opkoljenu enklavu dopremili značajne količine MTS-a. Vazdušni most je bio jedina fizička veza između Bihaćkog okruga i njihovih saveznika , Let preko sroskih teritorija je bio veoma rizičan i svaki helikopter prilikom preleta RSK pretrpio je barem pet direktnih pogodaka srpske PVO. Piloti Vazdušne baze Bihać su u periodu od 1994/95 godine izvršili 202 borbena leta i vazdušnim putem prebacili oko 500 tona ubojnih sredstava, repromaterijala za potrebe namjenske industrije, kao i materijale za potrebe bolnice.
  rat_danas- 97945 - 03.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (21.06.1992) Srebrenica: U Ratkovićima i straci spaljivani na svom ognjištu


  Ulazak u selo Ratkovići je strahovito porazan. Ratkoviće su u zoru 21. juna 1992. godine napale muslimanske snage iz Srebrenice i okolnih sela. Ubijeno je 24 civila, među njima bilo je žena i invalida. Selo je tada potpuno spaljeno. Ovo selo smešteno je između potpuno obnovljenih bošnjačkih sela, sa jedne strane su sela Osmače, Podkorijen, Dedići i Poznanovići, a sa druge Moćevići. U ovim selima vrvi od života. Obnovljene su kuće, škola, putevi. Ali, do Ratkovića može se doći samo starim makadamom, punim blata. U Ratkovićima nema struje. Selo je podeljeno na Gornje Ratkoviće, koji su je pre rata imali status mesne zajednice, bili su jedno od najvećih sela u regiji, i Donje Ratkoviće, gde je veliko seosko groblje. Celo selo je prazno. Vlada tišina, ne čuju se nikakvi zvuci, koraci, samo se vidi izmaglica koja se polako spušta na ruševine.

  U centru je spomenik žrtvama napada. Ima imena koja su tada bila zakoračila i u devetu deceniju života, poput nepokretne Desanke Stanojević koja je živa spaljena na svom ognjištu. Najveći broj ruševina zarastao je u visoko rastinje i gotovo da se ne vidi. U nizu, vidljivo je preko 50 spaljenih kuća, dalje korov. Pre rata Ratkovići su imali oko 300 domaćinstava, Vlada Republike Srpske 2010. godine obnovila je tri kuće, a vratile su se samo dve porodice sa ukupno sedam članova.
  rat_danas- 97946 - 02.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (21.06.1992) Proglašeno ratno stanje


  Alija Izetbegović je proglasio ratno stanje u BiH.
  rat_danas- 97947 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

  (29.06.1992) Srbi predali sarajevski aerodrom UNPROFOR-u


  Posle žestokih pritisaka međunarodne zajednice, Srbi napustili sarajevski aerodrom i prepustili ga OUN u svrhu dostavljanja humanitarne pomoći stanovništvu koje se nalazilo pod opsadom. Aerodrom će se kasnije koristiti za prebacivanje muslimanskih snaga iz Sarajeva na Igman, a ispod njega će biti prokopan i tunel.
  rat_danas- 97948 - 03.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (30.06.1992) Srebrenica: selo Brežani, ubijani i živi i mrtvi


  Nešto bliže Srebrenici je selo Brežani, koje je muslimanski napad preživelo 30. juna 1992. godine. U centru sela nalazi se malo pravoslavno groblje. Kada su zauzeli selo muslimani su, nakon proterivanja Srba, svoj bes iskaljivali na nadgrobnim spomenicima. Rušili su ih i kopali oči sa slika na grobnim pločama. Nekoliko grobova je otkopano. Kosti srpske dece razasute su po celom selu, i čekalo se skoro 9 meseci da se sahrane. Tela ubijenih starijih meštana ostavljali su divljim životinjama. Danas ovo selo ima 50 meštana, a pred rat imalo je 200 stanovnika. Među ubijenima bilo je žena i dece. najmlađa ubijena osoba imala je 14, a najstarija 88 godina.
  rat_danas- 97949 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (01.07.1992) U Višegradu srušen spomenik Ivi Andriću


  Vrhunac agresivnog delovanja islamskih ekstremista u Višegradu, bio je rušenje spomenika Ivu Andriću 01. 07. 1992. godine. Ovaj događaj je psihološki pripremljen negativnim i veoma uvredljivim tekstovima o Andriću u islamskom listu "Vodž" koji je izlazio u Sarajevu ("pa zar je moguće da je takvog gada iznjedrila lijepa, mila i tiha Bosna").
  rat_danas- 97950 - 29.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

  (02.07.1992) Ubijeni srpski Romeo i Julija


  Ni jedna tragedija u Bosansko-hercegovačkom ratu nije me tako dirnula kao priča o Nataši Ponjavić i Predragu Gojkoviću. Početkom devedesetih godina, kada je rat buknuo u Bosni, Nataša i Predrag su bili u onom životnom dobu kada zatvaraš vrata djetinjstvu i počinješ jedan sasvim drugačiji život. Zaneseni svojom velikom ljubavlju, ovo dvoje mladih uopšte nisu bili zainteresovani za politička previranja u njihovom rodnom gradu. Živjeli su u svom vlastitom svijetu, svom ljubavnom gnijezdu koje bješe veličine jednog stana na Skenderiji.

  Početkom aprila 1992. godine, Predragovi roditelji su napustili Sarajevo i otišli u selo Samo dva dana nakon Predragovog i Natašinog odvođenja, u stan porodice Gojković na Skenderiji se uselila tetka Mušana Topalovića - Cace, inače njihova prva komšinica iz prizemlja. Sve je ovo ukazivalo da je vjerovatnoća da su ova djeca živa veoma male. Uprkos tome, Natašina majka i sestra su provele cijeli rat u muslimanskom dijelu Sarajeva, uzaludno pokušavajući da nešto više saznajuu o Nataši i Predragu. Stanojeviće. Ubrzo potom, Predrag se vraća u Sarajevo, uz čvrsto obećanje roditeljima da će se vratiti nazad čim pronađe Natašu.

  A onda je došao taj kobni 2. juli 1992. godine. Malo je poznato, i vjerovatno nikada nećemo ni saznati, kroz kakve je sve strahote prolazila osamnaestogodišnja Nataša prije nego što je ubijena. Ništa bolja sudbina nije zadesila ni Predraga Gojkovića.

  U moru informacija do kojih su porodice Gojković i Ponjavić došle, najvjerovatnija je ona da su te kobne večeri odvedeni u komandu na Bistriku, gdje su bili na "informativnom razgovoru" i da su nedugo potom pogubljeni na putu gdje su i ostali da leže. Ujutro ih tamo više nije bilo, pa je pretpostavka da su odvučeni u neku od mnogobrojnih masovnih grobnica koje su u to vrijeme postojale u Sarajevu. Više podataka u ovom trenutku ne mogu da objavim, jer se porodice još uvjek nadaju da će počinioci ovog gnusnog zločina jednog dana odgovarati pred licem pravde.

  Samo dva dana nakon Predragovog i Natašinog odvođenja, u stan porodice Gojković na Skenderiji se uselila tetka Mušana Topalovića - Cace, inače njihova prva komšinica iz prizemlja. Sve je ovo ukazivalo da je vjerovatnoća da su ova djeca živa veoma male. Uprkos tome, Natašina majka i sestra su provele cijeli rat u muslimanskom dijelu Sarajeva, uzaludno pokušavajući da nešto više saznaju o Nataši i Predragu.

  Nataša Ponjević je na spomeniku poginuloj djeci iz prethodnog rata, koji je Vlada FBiH podigla u Sarajevu, upisana kao muslimanska žrtva tj. žrtva "agresije" na BiH.
  rat_danas- 97951 - 01.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (03.07.1992) Silovanje žena i djevojčica i Novom Gradu


  Pripadnici Hrvatsko-muslimanskih oružanih snaga su u maja 1992. napadali srpske kuće u Bosanskom Brodu, pljačkali imovinu, palili kuće i odvodili srpsko stanovništvo, među kojima su bila i deca, žene, starci i bolesnici. U logoru Orašje zarobljeni Srbi su mučeni, silovani i ubijani. (detaljni podaci po imenima DC 4/2 list Železničar). Primjera radi, neki od njih su 5. i 6. juna 1992. godine upali u kuću Ninković Drage u Novom Gradu, opština Odžak. Svi zatečeni u kući su maltretirani i prebijani, a tri žene su izdvojene i odvedene u Posavsku Mahalu gde su silovane, natjerane na protivprirodni blud, pa im je naređeno da nage trče ka Novom Gradu. Drugi primjer je upad u kuću u Novom Gradu 3. jula 1992. godine, gde je uz pretnju vatrenim oružjem, tuču i maltretiranje, izdvojena maloletna devojčica, odvedena u pravcu Posavske Mahale i tu uz tuču rukama i kundacima oružja, silovana.
  rat_danas- 97952 - 03.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (05.07.1992) Srebrenica: Krnići, Karno, Međe, sve tragove života pokrio je korov


  Na drugom kraju srebreničke opštine je selo Krnići. Do njega se dolazi asfaltom kroz obnovljeno bošnjačko selo Tokoljaci. Selo Krnići bilo je ranije poznato po velikom broju meštana koji su odlazili na školovanje po svetu. Do 1959. godine selo je imalo status opštine. Danas u centru sela nalaze se ruševine doma kulture koji su muslimani spalili. Tada su živog spalili i učitelja Vasa Paraču, rođenog 1912. godine, koji je bio učitelji Srbima i muslimanima. Napad je izvršen 5. jula 1992 godine i u Krnićima nije ostala cela ni jedna srpska kuća. Ovde danas niko ne živi, a mali broj meštana koji je uspeo da pobegne pre muslimanskog pogroma, danas živi u Srbiji, Mađarskoj, Rusiji, širom Evrope. Nedaleko je i selo Karno, u čijem centru se nalazi manastir posvećen Pokrovu presvete Bogorodice. Ivo Andrić je opisivao ovo srebreničko selo. Potpuno je prazno. Susedno selo je Međe. I ono je prazno. Ostaci spaljenih kuća svedoče da je nekada ovde bilo života. Danas je korov pokrio taj život, puteve, sve tragove ranijeg ljudskog postojanja.
  rat_danas- 97953 - 26.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (12.07.1992) Muslimansko naparedovanje kod Doboja


  Muslimanske oružane snage izvodi napad na Putnikovo brdo, i nastavlja prodor u pravcu Doboja.
  rat_danas- 97954 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (24.07.1992) Zločini u opštini Kotor Varoš


  Na području opštine Kotor Varoš u periodu od 24. jula do 2. novembra 1992. učestvovao u ubijanju četiri srpska civila i ranjavanju jednog, dok je petoro civila zarobljeno i sprovedeno u zatvor u Verićima. Tamo su mučeni i povređivani uz nanošenje velikih patnji, čime je počinjeno krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, a imena stradalih sadržana su u krivičnoj prijavi (KP) KU; 117/93.
  rat_danas- 97955 - 02.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (27.07.1992) Optuženi Srbi


  Ministar inostranih poslova BiH, Haris Silajdžić, optužio je Srbe da u "koncentracionim kampovima" drže 100. 000 zarobljenih muslimana.
  rat_danas- 97956 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (27.07.1992) Ubistvo civila u Mostaru


  Na području opštine Mostar ubijeni su tri srpska civila: Jovanović Milan, Čvoro Milan i Skočajić Ranko.
  rat_danas- 97957 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (07.08.1992) Zločin u selu Borovine


  Grupa muslimanskih ekstremista je 7. avgusta 1992. godine iz pravca Žepe upala u u selo Borovine i tom prilikom izmasakrirala 6 civila i popalila dio sela. Istovremeno su muslimani napali i na položaje srpske vojske na Velikom Žepu, gdje su zarobili 14 pripadnika VRS i zaplijenili dio najmodernije ratne tehnike. Istoga dana, na pograničnom području sa Olovom, poginula su tri srpska vojnika od neprijateljske mine. Dakle, u samo jednom danu opŠtina Han Pijesak je imala 9 mrtvih, 7 ranjenih i 14 zarobljenih.
  rat_danas- 97958 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (08.08.1992) Zločin u Višegradu


  Dana 08. avgusta 1992. godine, pripadnici muslimanske vojne jedinice čiji je komandant bio Ahmet Sejdić, izvršili su oružani napad na nebranjena srpska sela Klisuru, Adroviće i Bursiće i ubijali su Srbe - civile, koji nisu uspeli da pobegnu. Tako su u selu Klisura ubili:

  1. Kusmuk Danicu, rođenu 1931. godine,
  2. Kusmuk Milorada, rođenog 1961. godine,
  3. Kusmuk Miloša, rođenog 1965. godine,
  4. Kusmuk Draga, rođenog 1954. godine,
  5. Vukašinović Joku, rođenu 1914. godine i
  6. Kojić Zorana, rođenog 1965. godine.

  Zločine su izvršili tako što su Danicu Kusmuk zapalili u kući (njeno telo nađeno je upola izgorelo kod šporeta), na Zorana Kojića su bacili bombu, a ostale su ubili iz vatrenog oružja.

  U selu Bursići ubili su:

  1. Ičagić Božanu, staru 92 godine,
  2. Ičagić Stanojku, staru 57 godina, koje su zatvorili u kuću, a zatim kuću zapalili
  rat_danas- 97959 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (14.08.1992) Ubistvo profesora Najdarevića


  Oko 21 čas dolaze 3 naoružana uniformisana lica po dr Milutina Najdanovića, sarajevskog ljekara i profesora na Medicinskom Fakultetu u Sarajevu, odvode ga na saslušanje, a potom do stadiona "Koševo" gde je ubijen sa više hitaca iz vatrenog oružja.
  rat_danas- 97960 - 26.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (19.08.1992) Zločin u Ljubini, Ilijaš


  Hrvatsko-muslimanske snage su 19. jula 1992. izvršile napad na srpske civile u mestu Ljubina, opština Ilijaš na magistralnom putu Tuzla - Sarajevo. Tada su ubijeni Srbi Nikolić Jovan, Marić Tihomir i Macanović Slobodanka, a teško su ranjeni Marković Marica, Marković Zorica, Marković Gordana i Macanović Vlatko.
  rat_danas- 97961 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (24.08.1992) Zločin nad vojnicima sa Trovrha


  Na releju "Trovrh" kod Goražda je 24. avgusta 1992. godine muslimanska vojna jedinica kojom je komandovao Zaim Imamović iz Goražda, sa pomoćnicima Abdulselamom Sijerčićem i Mithatom Drljevićem, zarobila osam pripadnika srpskih oružanih snaga:
  1. Lasicu Boška,
  2. Lasicu Djoka,
  3. Čeha Njegoša,
  4. Vukovića Koja,
  5. Todorović Buda,
  6. Todorović Brana,
  7. Radović Tija i
  8. Klačar Rata, svi iz Goražda.

  Muslimanska vojska je prilikom borbi upotrebila nedozvoljena borbena sredstva - bojne otrove. Drljević Mithat je sa grupom vojnika odveo zarobljenike u Silos u Kopačima, nedaleko od Goražda. Tu su nekoliko dana muslimanski vojnici tukli i mučili zarobljenike. Da bi prekratio mučenje, zarobljenik Rato Klačar izvršio je samoubistvo vešanjem. Preostalih sedam zarobljenika je prebačeno u zatvor u Goraždu, gde su zadržani nekoliko dana i svake noći tučeni - do onesvešćivanja (zatvorenici su čuli njihove krike), a zatim vraćeni u silos u Kopačima.

  Posle nekoliko dana je svih sedam zarobljenika izvedeno pored Drine, ispod starog željezničkog mosta i streljano, a njihova su tela bačena na smetlište u blizini železničke pruge.
  rat_danas- 97962 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (27.08.1992) Zločin u mjestu Kukavice, Rogatica


  27. augusta 1992. godine, kolonu srpskih izbjeglica iz Goražda, koja je išla prema Rogatici u selu Kukavice napale su muslimanske snage iz zasjede. U tom napadu je poginulo 25 osoba, a preko 80 je ranjeno. Stravični prizori masakra mogu da se vide na snimku koji je napravio UNHCR, a korišćen je i u filmu Danisa Tanovića "Ničija zemlja".
  rat_danas- 97963 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (28.08.1992) Konferencija u Londonu


  U Londonu održana prva međunarodna konferencija posvećena zaustavljanju rata u Bosni i Hercegovini.
  rat_danas- 97964 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (31.08.1992) Zločin u Banovićima


  U zločinu počinjenom nad srpskim zarobljenicima u Banovićima u logoru u zgradi Direkcije železničkog saobraćaja sredinom 1992. godine, srpski zarobljenici su tučeni do besvesti, a Ćazić Drago je podlegao prebijanju.
  rat_danas- 97965 - 01.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (01.09.1992) Ubijene civile preoblačili u vojnike JNA


  Rastošnica, najbrojnije srpsko selo u opštini Zvornik (Srba 2334, muslimana 6, Hrvata 3, Jugoslovena 1, ostalih 3), kao i nekoliko manjih okolnih srpskih sela i zaselaka. muslimani su u ranim jutarnjim časovima 1. septembra 1992, posle nekoliko dana žestokih napada, osvojili Rastošnicu. U akciji su učestvovale veoma brojne oružane formacije Drugog tuzlanskog korpusa Armije BiH, regrutovane uglavnom od muslimanskog stanovništva iz najbližih sela: Goduša, Mimići, Teočak, Sapna, Vitnica, Međeđa, Sniježnica i ostalih okolnih muslimanskih naselja. Usled stalnih višemesečnih pretnji i u strahu da se neće moći sami odupreti mogućem muslimanskom napadu, Rastošnicu su blagovremeno napustile žene sa decom i sklonili se u susedna srpska sela i sam grad Zvornik koji je bio u posedu srpskih civilnih i vojnih vlasti. Odbrana sela trajala je nekoliko dana, od 27. avgusta do 1. septembra 1992. i za to vreme život je izgubilo više branilaca i civilnog stanovništva Rastošnice. Pohvatani meštani odvedeni su u zatvore Tuzle i Teočaka, gde su neki i ubijeni. Interesantan je opis jednog događaja vezanog za napad na Rastošnicu, koji je izneo i opisao Miroslav Toholj u svojoj "Crnoj knjizi". muslimani su se dočepali tela trojice ubijenih Srba i predali ih predstavnicima UNPROFOR-a kao "dokaz" agresije Srbije na BiH. Radilo se, navodno, o poginulim vojnicima JNA iz Srbije. UNPROFOR je pokojnike predao jugoslovenskim vlastima i oni su sahranjeni kao nepoznati ili NN osobe na groblju Lešće u Beogradu. Kasnije je otkriveno da su oni bili meštani Rastošnice koje su ubili muslimani u ovom napadu. Imena tih pokojnika su: Boro Đukanović, 1935; njegov sin Milan (Boro) Đukanović, 1962. i Mića (Živan) Mićanović, 1962. Mnoge srpske žrtve su masakrirane. Većina od oko 500 stambenih objekata je opljačkana i spaljena. Oštećena je i demolirana srpska crkva Svetog Kneza Lazara.
  Žrtve: 1) Zvonko (Stanimir) Đokić, 1971; 2) Savo (Stjepan) Miljanović, 1934; 3) Branislav (Neđo) Miljanović, 1938; 4) Miroslav (Krsto) Đokić, 1935; 5) Mića (Živan) Mićanović, 1962; 6) Boro (Savo) Đukanović, 1935; 7) Milan (Boro) Đukanović, 1962; 8) Rado (Milovan) Petrović, 1926; 9) Trišo (Savo) Prelovac; 10) Veljko (Jovan) Filipović, 1930; 11) Marko (Radisav) Savić; 12) Vlado (Drago) Savić, 1944; 13) Srbo (Miko) Sandić, 1913; 14) Petar (Momo) Sandić, 1962; 15) Kajo (Mitar) Sandić, 1932; 16) Milan (Miloš) Sandić, 1957; 17) Mihajlo (Mitar) Sandić, 1930; 18) Cvijetin Stanojević-Cviko; 19) Drago (Đuro) Kovačević, 1935; 20) Ružica (Savo) Josipović, 1941; 21) Miloš (Rade) Nikolić, 1962; 22) Nedeljko (Drago) Marković, 1934; 23) Zdravko (Mitar) Manojlovič, 1965. Nestali su, najverovatnije, ubijeni u zatvorima i logorima: 24) Dušanka (Vladimir) Jovovič, 1928; 25) Sreten (Dušan) Miljanovič, 1958; 26) Srečko (Milanko) Radovanovič, 1949; 27) Branjo (Slavko) Đokič, 1954; 28) Ilija (Drago) Lazič, 1962; 29) Jovan (Lazar) Sandič-Đoka, 1911; 30) Dušanka Sandič; 31) Stanko (Mitar) Savič, 1951; 32) Mitar Savič, 1927; 33) Mičo Gajič, 1922; 34) Nada Mijatovič; 35) Ratko Petrovič; 36) Jovan (Slavko) Savič
  rat_danas- 97966 - 26.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

  (07.09.1992) Zločin u selu Poljice, Foča


  Pripadnici muslimanskih oružanih snaga su 7. septembra 1992. napali na selo Poljice, opština Srbinje. Tom prilikom su mučili zarobljene Srbe, njih 14 je ubijeno (što hladnim, što iz vatrenog oružja), a do temelja je spaljeno devet kuća, 12 štala i pet garaža.
  rat_danas- 97967 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (14.09.1992) Srbi povukli teško naoružanje


  Posle dvonedeljnih vazdušnih udara NATO avijacije, Srbi su povukli teško naoružanje oko Sarajeva čime je bila okončana troipogodišnja opsada ovog grada.
  rat_danas- 97968 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (14.09.1992) Progon Srba iz Brčkog


  Pripadnici muslimansko-hrvatskih formacija su 14. septembra 1992. u napadu na MZ Bukvik proterali van Brčkog 2. 500 Srba. Zatim je izvršen oružani napad na okolna sela: Bjele, Bukvik, Bukovicu, Bitanoviće, Vujičiće, Vučkovce, Gajeve, Gornji Bukvik, Lipovac, Lukavica, Maoče, Polja, Rašljina, Skakave, Srpske Brke, Stjepanovica, Ulica, Cerik i Džiroga, iz kojih je proterano 5. 588 stanovnika iz 1. 456. srpskih domaćinstava. U toku ovog ničim izazvanog napada, ubijen je veći broj civila srpske nacionalnosti, a veći broj sproveden u logore Bosansku Bjelu, Boće, Gornji Zovik, Gornji Rahić, Donji Rahić, Maoči, Palanka, Rašljani, Ulice i Bojići. Istovremeno su nakon pljačkanja imovine Srba njihove kuće popaljene i razorene (K- IV-139).
  rat_danas- 97969 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (16.09.1992) Zločin u Međeđi, Goražde


  Četvoricu Srba medju kojima su bili i Slobodan Tanasković i Ljubinko Davidović, kao pripadnike Teritorijalne odbrane Srpske vojske, zarobile su 16. septembra 1992. godine na mestu Meremišje u blizini Višegrada muslimanske vojne jedinice kojima je komandovao Ahmet Sejdić.

  Muslimanski vojnici su odmah po zarobljavanju tukli zarobljenike kundacima od oružja, rukama i nogama, a zatim ih vezali i odveli u selo Međeđa gde su ih smestili u prostor ispod stepeništa u jednoj privatnoj kući. Tu su zarobljenici držani oko dva meseca i za sve vreme, a naročito prvih 12 dana, tučeni su pendrecima, drvenim palicama, nogama, rukama, kundacima od oružja i drugim predmetima koji bi im se našli pri ruci.

  Ljubinko Davidović je posle nekoliko dana umro od zadobijenih povreda. To se dogodilo tako što su ga muslimanski vojnici izveli na sprat zgrade i tu ga tukli, a zatim bacili niz stepenice medju zarobljenike, gde je kratko vreme ležao nepomično i izdahnuo. Sutradan su njegovo telo bacili u Drinu.

  Zarobljenike je najviše tukao Meho Kasapović, koji je i druge podsticao na takve radnje. U tuči i telesnom povredjivanju zarobljenika u Međeđi učestvovali su i Avdija Šabanović, Nihad Dizdarević, Dedžat Dizdarević i Salko Mutapčić.

  Tuči zarobljenika prthodila su tobožnja saslušavanja koja su obavljali Avdija Šabanović i Korčić. Zarobljenicima su sve vreme ruke bile vezane (odvezivani su u retkim prilikama radi uzimanja hrane ili obavljanja nužde).

  Zarobljenici su bili izloženi i raznim vidovima zastrašivanja. Davali su im u ruke puške i terali ih da puške okreću jedan prema drugom. Plašili su ih noževima. Jedan muslimanski vojnik zaparao je B. tri puta vrhom noža po levoj strani grudnog koša.

  Tuče i fizička zlostavljanja bili su takvog intenziteta da su zarobljenici gubili svest. Svoje mučitelje molili su da ih ubiju i tako im prekrate patnje.

  Zarobljenici su bili izloženi gladovanju, dobijali su dnevno po jedno parče hleba od oko 100 grama, a ponekad i ponešto kuvano.

  Higijenski uslovi života su bili veoma teški - zarobljenici se nisu ni umivali, ni kupali.

  Š, O. i Slobodan Tanasković su prebačeni u Goražde i smešteni u podrum stare zgrade pošte. Tu su ih noću u mraku, tukla nepoznata lica. Gladovanje je bilo tako veliko da je ponekad prolazilo i po četiri do 10 dana, a da ne dobiju ništa od hrane. U prostoriji bez grejanja i sa razbijenim prozorima je u zimsko vreme bilo veoma hladno.

  Od fizičkog zlostavljanja, iscrpljenosti i hladnoće, umro je 06. 01. 1993. godine zarobljenik Slobodan Tanasković.

  Posle oko mesec dana boravka u pomenutom podrumu, Š. i O. su prebačeni u zarobljenički logor u zgradi ZOIL "Sarajevo" u Goraždu. Smešteni su u podrum, u prostoriju za ugalj.

  U logor su 26. 01. 1993. godine dovedena 24 zarobljena srpska vojnika iz Rudog. O postupanju prema zarobljenicima u ovom logoru biće reči pod 2. 3.

  Š. je razmenjen 08. 07. 1993. godine i prilikom pregleda u užičkoj bolnici je utvrdjeno da ima tragove preloma četiri rebra sa leve strane grudnog koša i prelom grudne kosti. Na telu ima ožiljke od povreda, oštećenog je zdravlja (prilikom mpregleda je imao 1, 200. 000 belih krvnih zrnaca), a telesna težina spala mu je sa 96 kg na 48 kg. Nisu ga prepoznali ni najbliži srodnici.
  rat_danas- 97970 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (24.09.1992) Napad na površinski kop Braćan, Milići


  Muslimanske oružane snage su 24. septembra 1992. napali površinski kop "Braćan", vlasništvo DD "Boksit" Milići. Tom prilikom ubijeno je osam čuvara i to na najsvirepiji način: nesrećnici su paljeni, sečena su im tela, gaženi su tenkom, ubijani tupim predmetima i klani. Zatim su zapaljene radničke barake, upravna zgrada rudnika i radionica.
  rat_danas- 97971 - 03.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (24.09.1992) Srebrenica, selo Podravanje i odsečene srpske glave


  Na tridesetak kilometara od centra Srebrenice nalazi se srpsko selo Podravanje. Nema vidljivih znakova života. U njemu je u toku samo jednog dana ubijeno preko 100 civila, među njima i 7 žena.

  Jake muslimanske snage 24. septembra 1992. godine opkolile su ovo razuđeno planinsko selo i sve njegove zaseoke. Kažu, tada su opkoljeni Srbi molili da ih gađa srpska artiljerija kako ne bi pali živi u ruke razularenoj muslimanskoj vojsci.

  Meštanin Ivko Šarac priča kako je jedna grupa seljana uspela da pobegne do okolne šume, da bi ujutru oko 4 sata krenuli prema selu Gunjaci. Ivko kaže kako mu je tada poginuo rođak Mitar, a drugi rođak Dragutin sa još trojicom meštana preživeo je sakriven tri dana u jednoj šikari . A Dragutin ovako priča: "Opkolili su nam selo sa svih strana, presekli put prema Milićima, zapucalo je i počela je strahovita galama. Gledali smo kako pljačkaju i pale našu imovinu i gone stoku. Toga dana poginuli su mi brat Milan i bratanac Dušan, a drugi brat Veselin je zarobljen. Posle strašnih tortura u srebreničkom logoru razmenjen je, ali je od posledica umro ubrzo po završetku rata. Pričao mi je Veselin da ga je lično tukao Naser Orić, poznavali su se, sa njegovim sinom je išao u školu.

 • "Najstrašnije je bilo da slušamo kako nas komšije muslimani iz susednih sela zovu da izađemo iz kuća da bi nas klali" - seća se Dragutin Šarac.

  U Podravanju danas živi i Milojka Bibić, koja sa tugom objašnjava da je od nekada velike familije Bibić ostala samo ona. Njena dva brata, otac i majka su pobijeni. Jednog brata je pronašla sa odsečenim udovima, drugog sa odsečenom glavom. Kaže Milojka, ne treba zaboraviti na koji način su ubijali Srbe:

 • "Odsečene srpske glave nabijali su na stubove ograde. Pojedine osobe kojima je glava bila odsečena imale su preko 80 godina. "

  Draginja Tomić, kaže, tog zlokobnog septembra ostala je bez muža koga su spalili. Nađeno je samo nekoliko kostiju koje su sahranili. A profesor Miloš Mitrović koji živi u Bratuncu, rodom je iz Podravanja, navodi da mu je septembarski muslimanski pokolj odneo majku Ružu koja je tada imala 65 godina, a stric Mihailo kasnije je pronađen bez glave.

  I drugi Milošev stric je ubijen: "Tada su zaklali moga strica Draga Mitrovića koji je doživeo ustaško klanje u Drugom svetskom ratu i živeo bez moći govora sa traumama, sve do ovog rata devedesetih, kada su ga uhvatili i zaklali potomci onih koji su kalili 1941. godine. To je jedinstven slučaj da jedan čovek doživi dva klanja u dva rata sa 67 godina života, a oni koji su preživeli svedočili su da mu je koljač rekao: "Preživeo si 1941. a sada sigurno nećeš", priča profesor Mitrović, i dodaje da ni posle 22 godine nisu pronađeni posmrtni ostaci Milomira Petrovića i Miloša Marinkovića, kao ni većina odsečenih glava.

  Zna se da je svih 120 kuća u selu Podravanju tada spaljeno, a prethodno je sve opljačkano. Preko 80 zapaljenih kuća nije obnovljeno, i selo još nema vodu, a nekoliko staračkih domaćinstava koja su bila prinuđena da se vrate na svoja imanja, još uvek žive u šupama i podrumima porušenih kuća, jer nisu dobili donacije za obnovu.

  Inače, na području opštine Srebrenica sredstvima međunarode zajednice obnovljeno je više stotina bošnjačkih kuća. Pre dve godine u centru sela Podravanje kod novoizgrađene crkve Ognjene Marije otkrivena je spomen ploča sa imenima nastradalih meštana. Među njima je i ime Gojka Tomića, Markovog oca: "Kome je smetao moj poluslepi otac, zašto je on bio kriv?"

  Zna se da za ove stravične zločine u selo Podravanje niko još nije odgovarao. Ubijeno je preko 100 Srba, među njima je bilo sedam žena.
 • rat_danas- 97972 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (04.10.1992) Zločin nad civilima, Višegrad


  Dana 04. 10. 1992. godine u selu Faljenovići, grupa muslimanskih vojnika ubila je Srbe - civile:

  1. Vuković Vasilija, rođenog 1928. godine,
  2. Vuković Miljanu, rođenu 1929. godine,
  3. Vuković Milana, rođenog 1928. godine i
  4. Vuković Desanku, rođenu 1932. godine
  rat_danas- 97973 - 03.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (05.10.1992) Bratunački pokolj, ubijeno 25 civila


  Srpsko selo Fakovići kod Bratunca napadnuto je 5. oktobra 1992. godine, i toga dana ubijeno je i masakrirano 25 civila, a masakr se nastavio i narednih dana. Meštanin Ljubiša Mitrović kaže da je napad počeo oko podneva. Ljudi su se zadesili u njivama, ili ispred kuća: " Samo u kući Novke Nikolić zapaljeno je 8 civila, njihova izgorela tela teško je bilo identifikovati. U Fakovićima i susednim selima Radijevići i Boljevići spaljeno je oko 200 srpskih kuća, pobijene su cele porodice". Niko nije još uvek odgovarao za ova muslimanska zlodela, kaže ogorčeno Radovan Vasić koji je 5. okotbra 1992. godine izgubio sina Dragana.
  rat_danas- 97974 - 04.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (05.10.1992) Borbe na Grbavici - 11 plavih


  Na današnji dan, 5. oktobra 1992. godine započete su borbe za oslobađanje Trga Pere Kosorića. Neprijateljska strana je već ranije bila upoznata sa vremenom i tokom operacije, pa je akcija bila osuđena na propast prije nego što je i poznata.
  Borbe su trajale tri dana. U rano jutro 7. oktobra Srbi su ušli u prostorije restorana "11 plavih", gdje su i zaustavljeni.
  rat_danas- 97975 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (09.10.1992) Zabrana letova nad BiH


  Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio rezoluciju o zabrani vojnih letova u vazdušnom prostoru BiH, a mirovnim snagama naloženo da nadgledaju zabranu.
  rat_danas- 97976 - 06.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (16.10.1992) Zločin u Miremišiju, Višegrad


  Na dan 16. oktobra 1992. godine, muslimanske oružane snage su u selu Miremišije kod Višegrada zarobile, mučile i ubile noževima i tupim predmetima sledeće pripadnike Vojske republike Srpske:

  1. Mirko Rodić,
  2. Goran Tuševljak
  3. Marjan Marković
  4. Duško Zorić
  5. Milutin Šijaković
  6. Miro Šijaković
  7. Milisav Cvrkot
  8. Milivoje Stanojević
  rat_danas- 97977 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (16.10.1992) Ubijanje zarobljenih vojnika u Višegradu


  Dana 16. 10. 1992. godine muslimanska vojska je, prilikom zauzimanja kote Meremišlje, zarobila devet srpskih vojnika:

  1. Rosić Mirka, iz Višegrada, rođenog 29. 07. 1967. godine,
  2. Tuševljak Gorana, iz Zrenjanina, rođenog 1963. godine,
  3. Tešević Milana, iz sela Ćaćice, rođenog 1958. godine,
  4. Marković Marjana, iz Višegrada, rođenog 1961. godine,
  5. Zarić Duška, iz sela Biljezi, rođenog 27. 04. 1968. godine,
  6. Šijaković Milutina, iz Višegrada, rođenog 07. 03. 1955. godine,
  7. Šijaković Miru, iz Višegrada, rođenu 25. 08. 1949. godine,
  8. Cvrkotu Milisava, iz Rudog i
  9. Stanojević Milivoja iz Višegrada, rođenog 14. 09. 1961. godine.

  Muslimanski vojnici su sve ove zarobljenike fizički zlostavljali i mučili, nanoseći im telesne povrede, i na kraju su ih ubili. Na telima žrtava ostali su tragovi mučenja i zaživotnog povređivanja.
  rat_danas- 97978 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (26.10.1992) Izjava hrvatskog generala Praljaka


  Na sastanku u Njivicama 26. oktobra 1992. godine Mladić bilježi riječi Slobodana Praljka, general pukovnika HV i HVO: "Na dobrom smo putu da nagovorimo Aliju da pristane na podjelu Bosne", a zatim dodaje: "U našem je interesu da muslimani dobiju svoj kanton tako da imaju gdje da se odsele". Te rečenice, po mišljenju tužioca Haškog tribunala, potvrđuju želju da se muslimani isele sa područja na koje Hrvati polažu pravo i uspostave granice Hrvatske u BiH u cilju stvaranja Velike Hrvatske. Tužilac to ilustruje i sljedećom Praljkovom rečenicom: "Granice Hrvatske su očigledne, ali u BiH one tek treba da budu ustanovljene".
  rat_danas- 97979 - 26.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (27.10.1992) Hrvatski logori opštine Brčko


  Hrvatske snage su napadale srpska sela, naselja i grad Brčko sa ciljem etničkog čišćenja i raseljavanja srpskog stanovništva pri čemu su kuće opljačkane, oduzeta sva pokretna imovina, a potom kuće uništene paljenjem, granatiranjem i miniranjem. Zatočeno stanovništvo odvedeno je u sistem logora - skladišta RK Beograd u Tulepu, fiskulturnu dvoranu SC "Fricpalik", skladište građevinskog materijala, zgradu bivše stanice JB, zgradu vojne policije, Svilu Čelinac, FK stadion "Polet", zgradu tvornice čarapa i Dvoranu sportova. Tamo su logoraši individualno mučeni stravičnim metodama, kažnjavani batinanjem, kolektivno uskraćivani za vodu za piće, hranu i vršenje nužde, odvođeni na prvu borbenu liniju na kojoj su korišćeni kao živi štit, odvođeni na prinudni rad, pri čemu je uz stravične torture i druge razne načine ubijeno 116 identifikovanih civila srpske nacionalnosti i 44 neidentifikovanih lica (imena identifikovanih i dodatna individualna učešća imenovanog sadržani su KP br. 02. 963/93 DC-1/18). U logorima su žene silovane, fizički i psihički maltretirane, a u više navrata odvođene na liniji fronta i svaka pojedinačno silovana od strane više izvršioca, te ponovo vraćane u logor.
  rat_danas- 97980 - 26.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (27.10.1992) Problem sigurnosnih zona


  Specijalni izvjestitelj za ljudska prava za podrucje bivše Jugoslavije Tadeuš Mazovjecki zatražio da se definiše pojam tzv. sigurnosnih zona na teritoriji BiH, zbog sve većeg krize s izbjeglicama.
  rat_danas- 97981 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (27.10.1992) Predlog Vens-Ovenovog plana


  Vens i Oven predlažu Nacrt ustava za Bosnu kao decentralizovanu državu sa sedam ili deset autonomnih provincija. Centralna vlada bi imala odgovornost za spoljne poslove, odbranu države, međunarodnu trgovinu, takse za potrebe centralne vlasti. Obrazovanje, kulturne institucije, programi radija i niz drugih pitanja bili bi u nadležnosti provincija.
  rat_danas- 97982 - 26.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (29.10.1992) VRS oslobodila Jajce


  U toku juna 1992. godine, Vojska Republike Srpske kreće u vojnu operaciju pod nazivom "Operacija Vrbas." Borbe su trajale sve do 30. oktobra, kada je VRS zauzela grad Jajce i iz njega protjerala hrvatske snage.
  rat_danas- 97983 - 26.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (30.10.1992) Pokušaj proboja koridora prema Srebrenici


  U selu Boljkovica, opština Zvornik, pri pokušaju uspostave koridora prema Srebrenici muslimanske snage su pretrpjele značajne gubitke. Poginuo je i Hajrudin Mešić, komandant 1. teočanske brigade.
  rat_danas- 97984 - 01.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (05.11.1992) Karadžić ponudio uslove za mir


  Francuska novinska agencija Frans-press piše da je Radovan Karadžić spreman da ustupi 70% teritorije BiH koju kontrolišu njegove snage, ali da buduća srpska država treba da bude geografski objedinjena. On predlaže da BiH bude demilitarizovana i da u budućnosti manjine uživaju međunarodne garancije. Ova agencija takođe podsjeća da se Vens i Oven zalažu za BiH bude centralna, multinacionalna država, sa ograničenim ovlaštenjima sa 7 do 70 autonomnih provincija, bez obzira na etnički sastav.
  rat_danas- 97985 - 26.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (06.11.1992) Zločin na Glođanskom brdu


  Armija FBiH je 6. novembra 1992. izvršila napad na šire područje srpskog sela Kamenice, opština Zvornik. U tom napadu je zarobljen veći broj pripadnika VRS koje su pripadnici muslimanskih snaga, suprotno međunarodnom pravu o ratnim zarobljenicima, mučili i ubili na svirep način. Zatim su, da bi prikrili zločin, zakopali žrtve na više različitih mjesta na lokalitetu Glođanskog brda i u okolini sela Kamenice, opštine Zvornik. Posle oslobođenja srpskog sela Kamenica i lokaliteta Glođansko brdo. pronađeno je sedam masovnih grobnica u kojima su pronađena tela 41 pripadnika Vojske RS. Identifikovane su tri žrtve, a ostatke tela osmorice masakriranih srpskih boraca nije bilo moguće identifikovati (imena žrtava sadržana u KP br. 12-1/02-2-1541/93 od 17. avgusta 1993. CSB Zvornik).

  Prema najnovijim podacima, u Zločinu na Glođanskom brdu poginulo je 126 osoba, kako vojnika VRS, tako i civila.
  rat_danas- 97986 - 01.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

  (07.11.1992) Muslimani napadaju Mekenzija


  Okružno Vojno tužilaštvo iz Sarajeva provodi istragu protiv bivšeg komandanta UNPROFOR Louisa Mackenzija jer smatraju da je ovaj kanadski general bio naklonjen Srbima.
  rat_danas- 97987 - 02.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (10.11.1992) Prvi konvoj izbjeglica iz Sarajeva


  Otpočela prva masovna evakuacija stanovnika iz ratom zahvaćenog Sarajeva. Grad je napustilo 1, 100 osoba, raspoređenih u 14 autobusa. Njihova destinacija je Split.
  rat_danas- 97988 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (16.11.1992) Dodatne sankcije SRJ


  Savet bezbednosti UN pooštrio je sankcije protiv SR Jugoslavije uvođenjem riječne i pomorske blokade
  rat_danas- 97989 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (03.12.1992) Ponovni napad na površinski kop Braćan, Milići


  Muslimanske oružane snage su 3. decembra 1992. godine ponovno izvršili napadu na površinski kop "Braćan". Tom prilikom je ubijen čuvar Milić Željko.
  rat_danas- 97990 - 04.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (3)

  (08.12.1992) Sarajevo: Borbe na Koti Žuč


  Nakon četiri dana borbi, muslimanske snage su uspjele da zauzmu Kotu 850 i Vis. Plato Žuč je smješten između Sarajeva i Vogošće, koja je od početka rata bila pod kontrolom srpskih snaga. U toku rata Armija FBiH je postepeno ovladala strateškim kotama, Golo Brdo i Kota 840, tako da je srpska strana do jula 1993. godine držala samo Kotu 772, poznatu pod imenom Ježevi.

  Na platou Žuč su tokom rata vođene izuzetno teške bitke sa velikim gubicima na obje strane fronta. Zanimljiv je podatak da je u redovima Armije FBiH na ovom dijelu ratišta bilo i par stotina vojnika srpske nacionalnosti, među kojima i tenkista Slaviša Šućur koji je dobitnik odlikovanja "Zlatni ljiljan." Njih su muslimani koristili kao topovsko meso, jer je odziv na ovu liniju fronta bio jako loš. Kako je rat odmicao, broj boraca srpske nacionalnosti na ovom ratištu je značajno opao. Dosta Srba je poginulo u redovima muslimanske vojske, a zabilježeni su i brojni slučajevi dezerterstva i prebjega na srpsku stranu.
  rat_danas- 97991 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (11.12.1992) Muslimanski napad iz pravca Kladnja


  11. decembra 1992. godine je iz pravca Kladnja na teritoriju opštine Han Pijesak ubačena izuzetno opremljena i obučena diverzantsko-teroristička grupa muslimana, čiji je zadatak bio da unište Glavni štab Vojske Republike Srpske, zatim i vodovoda, a da se na kraju pripoje snagama Nasera Orića u Srebrenici odakle bi dejstvovale po srpskim selima i položajima VRS. Zahvaljujući odlučnoj akciji VRS i policije, grupa je razbijena i uništena.
  rat_danas- 97992 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (17.12.1992) Karadžić prvi predsjednik RS


  Skupština Republike Srpske na Palama izabrala Radovana Karadžića za prvog predsednika RS.
  rat_danas- 97993 - 26.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (19.12.1992) Zločin u selima u okolini Foče


  Hrvatsko-muslimanskih snaga su dana 19. decembra 1992. godine napala sela Galiće, Hodžiće, Brajkoviće, Medanoviće, Bogoviće, Pokobolje, Vašadiće, Oštrice, Baždare i Bjelice, opština Srbinje. Tokom tih napada na razne načine ubijeno je i izmasakrirano 51 civilno lice srpske nacionalnosti: troje je zaklano oštrim predmetom, troje spaljeno, a ostali su pobijeni iz vatrenog oružja. Svi objekti u selima su spaljeni.
  rat_danas- 97994 - 03.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (29.12.1992) Zločin u Bjelovcu


  Muslimanske snage su u selu Bjelovac u decembru 1992. godine ubile 109 civila. U toku sedam dana terora, svi objekti i kuće u selu su spaljeni a imovina opljačkana.
  rat_danas- 97995 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (04.01.1993) Odbijen Vens-Ovenov plan


  Srbi iz Republike Srpske i muslimani iz Bosne su odbili, na konferenciji u Ženevi, Vens-Ovenov mirovni plan za Bosnu i Hercegovinu. Pregovori su supendovani, rat u Bosni i Hercegovini je nastavljen još žešće.
  rat_danas- 97996 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (07.01.1993) Masakr u Kravici


  U ranim jutarnjim časovima, 7. januara 1993. godine na pravoslavni Božić, muslimani su napali Kravicu, Ježesticu i Šiljkoviće. Plan akcije su sastavili Hamid Salihović i Ramiz Bećirović. Ovo je bio drugi po redu pokolj u srpskom selu Kravica, nadomak Bratunca.

  Muslimanske snage, negdje oko 3000 vojnika, predvođene Naserom Orićem, napale su selo koje su branile samo seoske straže. U toku borbi sa mnogo nadmoćnijim neprijateljem, štiteći odstupnicu oko 1000 civila iz Kravice i okolnih sela, poginulo je oko 49 osoba. Osim žrtava među pripadnicima seoskih straža, poginulo je i dosta starih osoba, kao i djece. Najmlađa žrtva je Vladimir Gajić koji je imao samo četiri godine, a poginuli su i Vladimir Stojanović od 78 godina, Risto Popoviš od 73 godine. Najstarija ženska žrtva je Mara Božić koja je imala 84 godine. Ranjenih stanovnika je bilo 82.

  Kravica je u toku rata izguvila 158 mještana. Spaljeno je 690 kuća i pomoćnih objekata, kao i seoska crkva. Uništeni su i grobovi, a groblje je prekopano. Prije paljevine je izvršena opšta pljačka od strane više hiljada civila koji su zajedno sa muslimanskom vojskom išli u sistematsku pljačku.
  rat_danas- 97997 - 03.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (07.01.1993) Božićni napad na Kravicu, 158 ubijenih


  Kada se govori o stradanju i nestajanju srpskih sela u srebreničkom kraju ne može se izostaviti veliko područje Kravice nadomak Bratunca sa nekoliko sela i zaselaka. Sva ta mesta stradala su na Božić 1993. godine. muslimanske snage izvele su napad iz tri pravca, napad je bio duže planiran. Sela Bačići, Štulići, Velika Njiva, Rusići, Šiljkovići, Ježeštica, potpuno su uništeni, kuće spaljene, svo stanovništvo proterano. Ostalo je zabeleženo da je pri tom napadu u Kravici oskrnavljen i spomenik Milevi Mlađenović koju su ustaše 1944. godine zajedno sa jednogodišnjom kćerkom i svekrom zaklale. Iako se spomenik ne nalazi blizu Milevine kuće, niti je na uočljivom mestu, razjareni muslimani su tupim predmetom oskrnavili sliku pokojnice na spomenku. Najmlađa žrtva ovog strašnog masakra, koji se dogodio kada su Srbi napuštali crkvu posle božićne službe, bio je Vladimir Gajić, koji je imao samo 4 godine, a Novica Bogićević imao je 14 godina. Najstarija žrtva bila je baka Mara Božić sa 84 godine. Spaljeno je 690 kuća, crkva je sravnjena sa zemljom, groblja su uništena, grobovi prekopani. Ubijeno je 158 meštana, a jedan broj stanovnika nekoliko zaselaka uspeo je da po najvećoj zimi pobegne i po dubokom snegu i ledu pregazi Drinu i pređe u Srbiju. U martu kada je Vojske Republike Srpske započela kontraofanzivu i nakon 70 dana zauzela ponovo Kravicu, sahranjeni su poubijani meštani na bratunačkom groblju. Poznato je da su zapadni mediji potpuno ignorisali muslimanski masakr u Kravici.
  rat_danas- 97998 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (15.01.1993) Prekinuti Ženevski pregovori


  Prekinuti ženevski pregovori zbog odbijanja Srba i muslimana da potpišu ključna dokumenta. Kopredsednici Vens i Oven odlučili da se pregovori nastave u Njujorku, pod okriljem Saveta bezbednosti UN.
  rat_danas- 97999 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

  (16.01.1993) Masakr nad Srbima u Skelanima


  Jake muslimanske snage od nekoliko hiljada vojnika iz Srebrenice, pod vođstvom Nasera Orića, napale su u ranu zoru tog tragičnog 16. januara 1993. godine srpska sela u okolini Skelana i upala u ovo mjesto na obali Drine. Tom prilikom su ubijali i klali civile na spavanju u kućama, uništavali i pljačkali sve što su stigli. Nastavili su etničko čišćenje, započeto još u aprilu 1992. godine.

  Od 69 ubijenih tog kobnog dana, dvije trećine su bili civili, a među njima je bilo i nekoliko djece. Ranjeno je 165 mještana, a od 30 zarobljenih polovina nije preživjela mučenja u srebreničkim kazamatima. Njih četvero se još uvijek vodi kao nestali.

  Bježeći od neprijatelja, stanovništvo je tražilo spas u povlačenju prema graničnom mostu kod Bajine Bašte, dok su neki pokušali da se spasu pokušavajući da preplivaju ledenu Drinu. Most na Drini je bio pod stalnom mitraljeskom vatrom pa je postao stratište jer je u njegovoj blizini nastradalo najviše civila, kao i u talasima Drine. Među žrtvama su bili i:

 • Aleksandar Dimitrijević od 5 godina
 • Radislav Dimitrijević od 11 godina
 • Milenko Milovanović, poginuo kod mosta
 • Radislav Dimitrijević, poginuo kod mosta
 • Milenko Milovanović, poginuo kod mosta
 • Tomislav Milovanović, poginuo kod mosta
 • Gordana Sekulić, ubijena na mostu
 • kompletna porodica Cvetka Ristića (otac, majka, sestra, brat)

  Tog dana su opljačkana i spaljena srpska sela Ćosići, Kostolomci, Klekovići, Božići, Blažijevići, Kolari, Zečevići, Kušići, Stajšići, Maltaši, Stublivi, Arapovići, Bujakovići, Liješće, dio srpskih Skelana i još nekoliko sela. Muslimani jedino nisu stigli da spale Crvice, Žabokvice i Petriče, i to su jedina srpska sela u srebreničkoj opštini koja nisu spaljena.

  Za ovaj, i niz drugih zločina u srebreničkom kraju, niko od muslimana nije odgovarao.
 • rat_danas- 98000 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (21.01.1993) Hrvati napali RSK


  Hrvatske snage napale teritoriju Republike Srpske Krajine u zonama pod zaštitom Ujedinjenih nacija u nameri da zauzmu Maslenički most, aerodrom "Zemunik" kod Zadra i branu Peruća.
  rat_danas- 98001 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (21.01.1993) Zločin nad zarobljenicima iz Rudog


  Muslimanska vojska pod komandom Ahmeta Sejdića je 21. januara 1993. godine na brdu Strmica i mestu Dolovi u opštini Rudo zarobila 25 srpskih vojnika, među kojima je bilo i ranjenika. Zarobljeni su:

  1. Arsić Ljubinko,
  2. Arsić Branko,
  3. Pajević Slavko,
  4. Jovanović Ranko,
  5. Čolaković Čedo,
  6. Stanišić Tomislav,
  7. Tomić Jovan,
  8. Tomić Vlado,
  9. Ćupović Milorad,
  10. Topalović Radivoje,
  11. Kuburovć Petar,
  12. Đurović Milovan,
  13. Ćupović Đorđe,
  14. Stupić Gojko,
  15. Stanišić Radoje,
  16. Gazdić Željko,
  17. Vilaret Milisav,
  18. Simić Milosav,
  19. Simić Desimir,
  20. Stjepanović Zoran,
  21. Sjepović Vladimir,
  22. Drobnjak Ilija,
  23. Spajić Radovan,
  24. Bogojević Radovan, svi iz Rudnog i okolnih sela,
  25. Bogdanović Zoran iz Arilja.

  Odmah po razoružavanju zarobljenika, muslimanski vojnici su im vezali ruke iza leđa, a zatim su im oduzimali stvari i otpočeli sa pretnjama ubistvom, grubim vređanjem i zlostavljanjem, nanoseći im telesne povrede i patnje.

  Muslimanski vojnici su u jedno vozilo prvo ubacili teško ranjenog zarobljenika Zorana Bogdanovića, a preko njega, druge vezane zarobljenike, pa je ranjenik ubrzo umro.

  Ahmet Sejdić je upotrebio zarobljene srpske vojnike za uklanjanje mina iz tunela ispod brda Donja Strmica na putu Rudo-Brodar-Međeđa. Dve mine su eksplodirale i dva zarobljenika su ranjena: Miloradu Ćupoviću razneta je peta leve noge i povređeno mu levo oko, a povređen je i Branko Arsić. Obojica povređenih su lečena u bolnici u Goraždu.

  Zarobljenike su, vezane, smestili u Međeđji u jednu privatnu kuću u prostor ispod stepeništa, koji je bio tako mali da nisu imali gde ni da legnu ni da sednu; trpeli su hladnoću, jer je bilo zimsko vreme, a na zgradi nije bilo vrata, već samo gvozdena rešetka. Tu su proveli pet dana, dobijajući od hrane jedan oskudan obrok dnevno.

  Muslimanski vojni policajci su izvodili zarobljenike na ispitivanje i pri tome ih tukli, a oduzimali su im i preostale vrednije stvari. Tako je muslimanski vojnik Topalović kada je, prilikom ispitivanja jednog zarobljenika, čuo da ovaj ima isto prezime kao i on, uhvatio zarobljenika za glavu, bacio ga pod noge i udarao ga rukama i nogama po svim delovima tela.

  Zarobljenike su 26. januara 1993. godine prebacil u Goražde u logor u zgradi ZOIL "Sarajevo" i smestili ih u podrum, u prostoriju za ugalj. Tada su prvi put odvezeni od kako su zarobljeni.

  Zarobljenici su u ovom logoru ostali sve do razmene - oktobra 1994. godine.

  Ponovo su ih ispitivali vojni policajci, pretili im i fizički ih napadali, nanoseći im telesne povrede.

  Zarobljenici su spavali na daskama koje su bile na betonskom podu. Kasnije, posredstvom Crvnog krsta, dobili su strunjače. Prostorija uopšte nije bila zagrevana ni u zimsko vreme. Nuždu su vršili u kante koje su bile u podrumu u kome su bili smešteni. Nisu postojali uslovi za održavanje ni elementarne lične higijene.

  Zarobljenike zarasle u bradu i dugu kosu su izvodili pred kamere stranih televizijskih ekipa, prikazujuči ih kao četnike. S. je preko prevodioca postavljeno pitanje koliko je muslimana ubio.
  rat_danas- 98002 - 26.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (21.01.1993) Zločin u Višegradu


  Pripadnici muslimanskih oružanih snaga su 21. januara 1993. godine napali sela Stražbenice i Ćaćice kod Višegrada. Tom prilikom je ubijeno više civila a među njima i Soka Tešović (63) i Desanka Vidaković (62).
  rat_danas- 98003 - 09.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (14.02.1993) Zločin u Čajniču - ubijeno 25 srpskih civila preko teritorije Crne Gore


  Još 2008. godine podnijeta je krivičnu prijavu, sa svim dokazima, crnogorskom Vrhovnom državnom tužiocu i Upravi policije, zbog učešća crnogorskih državljana u masakru cvilnog stanovnistva, i zbog toga što je napad na sela čajničke opštine izveden sa teritorije Crne Gore. Do danas od crnogorskih državnih organa nema nikakvog odgovora.

  Masakr nad civilnim stanovništvom u selima Ponikve, Trpinje i Šapići u opštini Čajniče se desio 14. februara 1993. godine. Za ovaj zločin još niko nije odgovarao, niti se povela istraga o zločinu, u kojem je ubijeno i izmasakrirano 25 civila, uglavnom staraca i dece, a sela opljačkana i spaljena.

 • Napad na sela dogodio se u ranim jutarnjim časovima sa teritorije Crne Gore, tačnije pljevaljske Bukovice. Snage bosansko-hercegovačkih muslimana, prethodno došle iz Goražda i tu se dodatno pojačale muslimanima iz Bukovice, koji su im ujedno bili i vodiči, jer su dobro poznavali taj teren, pregrupisale se i krenule u opšti napad na sela, koja su bila nezaštićena, jer smo smatrali da nam ne preti opasnost sa crnogorske strane - kažu preživeli svedoci ovog masakra.

  Oni napominju da su u pokušaju da pronađu spas krenuli u bekstvo prema teritoriji Crne Gore, ali su u selu Trojan i drugim mestima stradali od muslimanskih snaga.

 • U Trojanu je za samo sat, i u prečniku od sto metara, ubijeno deset civila. Na istom mestu ranjena je šestogodišnja devojčica Ivana Mašić, koja je zajedno sa majkom Polkom zarobljena i odvedena u zarobljeništvo u Goražde - navode preživeli iz ovog masakra.

  Kako tvrde Srbi iz okoline Čajniča, zločinu koji su sa muslimanskim snagama iz Goražda počinili i muslimani iz pljevaljske Bukovice, po svojoj svireposti nema ravnog. U selu Ponikve ubijeni su Njegoš, Dušanka, Branko, Trifko, Božo i Stanojka Dačević, Duško Katana, Vučko i Stevo Kovačević, Čedo Popović, Dušan Čokorilo, Darinka Pjević, Željko Mašić i Mirko Krnojelac.

  U Glamočevićima su ubijeni civili Milan Vujović, Ratko Krezović, Radovan Staničić, Aleksa Tanasković, Todor Janjić i Mirko Lasica. U Bučkovićima su masakrirani Mlađen Drakula, Nikola Pljevaljčić i Vlado Ćuković.

 • U zoru 14. februara 1993. godine napali su naše selo. Gorele su kuće u susednim selima i pucalo se sa svih strana. Mi smo, pokušavajući da spasemo decu, krenuli prema selu Ponikve da bismo prešli na crnogorsku teritoriju u Bukovicu. Nas četiri žene i četvoro dece na putu prema Trojanu upali smo u zasedu. Na licu mesta ubili su mi trinestogodišnjeg sina Željka, a mene su ranili u glavu, nogu i u ruku - kaže Dana Mašić i napominje da je tom prilikom poznala komšije iz pljevaljske Bukovice.

  Pripadnik VJ dostavio lozinku

  Oficir vojske Republike Srpske koji je upućen u ove događaje, potvrdio je ranije, sumnje ljudi koji su preživeli ovaj egzodus, da je muslimanska vojska znala odziv i lozinku, koja se koristila u komunikaciji između pripadnika Vojske Jugoslavije, koji su bili na granici sa Bosnom i pripadnika Vojske Republike Srpske, koja je upravo promenjena 13. februara 1993. godine, dan uoči zločina. Tvrde da su nedavno saznali identitet osobe iz Vojske Jugoslavije, koja je bila "krtica" i koja je odala lozinku i odziv, ili je prodala muslimanskim snagama.

  Prema za sada, nezvaničnim informacijama, koje kruže u Pljevljima, postoje podaci da je i jedan pripadnik pjevljske policije učestvovao u paniranju zločina i koji je, kako navode neki izvori, bio logistika bukovičkim zločincima. Njegovo ime se za sada drži u tajnosti, ali saznajemo da je sada u penziji.

  Ono što je sigurno je to, da su u periodu napada na pomenuta sela i njegovo stanovništvo, oni koji su bili zaduženi i plaćeni da čuvaju državnu granicu to nisu radili, već su dozvolili nesmetan prolazak muslimanskih snaga i omogućili da se napad izvrši sa teritorije Crne Gore, kao i da se kasnije, zločincima omogući bezbjedan povratak, istom maršutom kojom su i došli, da bi počinili ovaj stravični zločin. Zanimljivo je, da se ni jedna poznatija nevladina organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava ili istraživanjem ratnih zločina, nije ni oglasila ovim povodom, a ne da je isti makar osudila.
 • rat_danas- 98004 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (27.02.1993) Presretnut voz na putu Beograd-Bar


  Na pruzi Beograd-Bar u stanici Štrpci naoružani otmičari izveli su iz voza 19 putnika, jugoslovenskih državljana muslimanske nacionalnosti i odveli ih u nepoznatom pravcu. Za zločin u Štrpcima do sada je osuđena jedna osoba, a vodi se proces protiv više osoba u Sarajevu i Beogradu.
  rat_danas- 98005 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

  (28.02.1993) Počela 'Operacija padobran'


  Američki vojni transporteri iznad istočne Bosne izbacili prve tovare humanitarne pomoći u hrani i lekovima, čime je počela "Operacija padobran" u ratom zahvaćenoj Bosni i Hercegovini.
  rat_danas- 98006 - 04.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (18.03.1993) Drugi napad na Sokolje


  Na današnji dan započeo je drugi napad na Sokolje.
  rat_danas- 98007 - 01.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (31.03.1993) UN izglasao Rezoluciju 816


  Savjet bezbjednosti UN izglasao rezoluciju kojom se odobrava primjena sile u zoni zabrane letova iznad BiH. Rezolucija 816 je, na insistiranje ruske delegacije, modificirana stavkom koja precizira da se upotreba sile isključivo odnosi na ciljeve u vazduhu, a nikako na zemlji. Srbima je dat rok od 10-15 dana da potpišu mirovni sporazum. Rusija na njih vrši diplomatski pritisak. Izjava Alije Izetbegovića: "Plan je loš, ali najbolji za prestanak rata u Bosni i Hercegovini. "
  rat_danas- 98009 - 06.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (3)

  (12.04.1993) Dan ruskih dobrovoljaca


  Dvanaesti april se u Republici Srpskoj obilježava i kao Dan ruskih dobrovoljaca. Tada je na brdu Zaglavak kod Višegrada od muslimanske granate poginuo ruski dobrovoljac Konstantin Bogoslovskij. Istoga dana, na planini Stolac poginuli su Vladimir Sofanov i Dimitrij Popov.

  Inače, više od 200 godina, još od vremena kada je srpski narod počeo svoju borbu za oslobođenje od turskog jarma, ruski dobrovoljci su pomagali svoju srpsku braću u manogobrojnim ratovima koje su oni morali da vode.
  rat_danas- 98010 - 01.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (17.04.1993) Razlaz nacionalnih zajednica


  Radovan Karadžić: "Ovo što se dešava kod nas nije ništa novo. Razlaz nacionalnih i verskih zajednica već se dogodio na Kipru, u Libanu, Indiji, Bangladešu i u novije vreme u Nagorno-Karabahu". (Borba, 30 april-3. maj 1993. godine)
  rat_danas- 98011 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (18.04.1993) Srebrenica proglašena zaštićenom zonom


  Savjet bezbednosti UN proglasio Srebrenicu zaštićenom zonom.
  rat_danas- 98012 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (25.04.1993) Pritisak na Karadžića


  U prisustvu mirovnog posrednika, lorda Ovena, predsednici Jugoslavije, Srbije i Crne Gore Dobrica Ćosić, Slobodan Milošević i Momir Bulatović pokušali da ubede lidera Republike Srpske Radovana Karadžića da potpiše korigovan Vens-Ovenov mirovni plan.
  rat_danas- 98013 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (02.05.1993) Karadžić potpisao Vens-Ovenov plan


  Predsednik Republike Srpske, Radovan Karadžić, potpisao u Atini predlog Vens-Ovenovog plana za zaustavljanje rata u Bosni i Hercegovini. Ratifikacija plana prepuštena Skupštini RS, koja će zasjedati 5. maja 1993. godine.
  rat_danas- 98015 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (05.05.1993) Supština RS odbacila predlog Vens-Ovenovog plana


  Karadžić je pozvao poslanike Skupštine Republike Srpske da verifikuju njegov potpis koji je stavio u Atini na mirovni plan i izjavio:

 • "Plan koji vam je poznat u osnovi je katastrofalan. Po tom planu negira se samoopredjeljenje, bosanski Srbi vraćaju se natrag u BH i trebalo bi da se zadovolje sa samo 43% bosanske teritorije, iako im po zemljišnim knjigama pripada više od 60%. Međutim, plan bi trebalo prihvatiti, zbog stravičnih međunarodnih pritisaka, zbog prijetnji da će snage NATO bombardovat srpske položaje, mostove i linije snabdijevanja. To može teško da se zaustavi, osim prihvatanja Vens-Ovenovog plana. Ja moram da vam preporučim da verifikujete ovaj plan, jer opasnost koja se nadvila nad srpski narod je ogromna, mada je ogromno i ono što gubimo."

  Narodna skupština Republike Srpske, koja je zasjedala na Palama, ODBACILA je Vens-Ovenov plan, odbivši da verifikuje potpis predsjednika Karadžića. Za ovakvu odluku glasala su 52 poslanika, 2 su bila protiv, a 12 suzdržano. Prije donošenja odluke poslanicima su se obratili Ćosić, Milošević, Bulatović i grčki premijer Micotakis, pokušavajući da ih ubjede da glasaju za prihvatanje mirovnog plana.

  Dotadašnji kopresjednik Međunarodne konferencije o bivšoj SFRJ Sajrus Vens predao je dužnost novoimenovanom Norvežaninu Torvaldu Stoltenbergu.
 • rat_danas- 98016 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (06.05.1993) Raspisan referendum


  Skupština Republike Srpske na Palama odlučila je da se o Vens-Ovenovom mirovnom planu za Bosnu izjasni narod. Na referendumu 15. i 16. maja protiv plana je glasalo 96 odsto birača.
  rat_danas- 98017 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (09.05.1993) Sukobi muslimana i Hrvata u Mostaru


  Počeli sukobi Hrvata i muslimana u Mostaru, što je dovelo do podele grada na muslimanski i hrvatski deo. muslimani i Hrvati do tada bili saveznici u borbama protiv Srba u bosanskom ratu, od 1992. do 1995.
  rat_danas- 98018 - 04.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (03.07.1993) Operacija Prsten


  Na današnji dan, u noći između 2. i 3. jula započeta je Operacija Prsten. U prvoj fazi je zauzeto Golo brdo, a zatim i Glavica, i tako su muslimani na Saobraćajnom fakultetu gotovo dovedeni u okruženje. Nakon 4 dana borbi, muslimani su uspjeli da povrate izvršene položaje.

  Borbe su nastavljene 23. jula 1993. godine...
  rat_danas- 98019 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (04.06.1993) Odobreno slanje trupa u 'zaštićene zone'


  Savet bezbednosti UN odobrio je slanje naoružanih trupa u Bosnu radi zaštite šest "zona bezbednosti" (Sarajevo, Tuzla, Žepa, Srebrenica, Goražde i Bihać) sa ovlašćenjem da upotrebe oružje, a u slučaju potrebe, odobreno je dejstvo NATO avijacije.
  rat_danas- 98020 - 04.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (12.06.1993) Borbe na Mijatovića kosi


  Započela je jaka muslimanska ofanziva na Mijatovića kostu, brdo ispod kote Žuč kod Sarajeva.
  rat_danas- 98021 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (16.06.1993) U Ženevi predložen Vens-Stoltenbergov plan


  U Ženevi predstavljen novi mirovni plan, poznatiji pod nazivom Oven-Stoltenbergov plan. Srpska i Hrvatska strana prihvatile predložene mape.
  rat_danas- 98022 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (30.06.1993) Dogovor o ustavnom uređenju


  Lideri bosanskih muslimana, Srba i Hrvata postigli, na mirovnim pregovorima u Ženevi, dogovor o ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine kao saveza republika Republike Srpske, Herceg-Bosne i Republike Bosne.
  rat_danas- 98023 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (02.08.1993) Zločin u selima Žeravica i Rječica


  Žeravice, dosta veliko etnički čisto srpsko selo u opštini Han Pijesak (Srba 215), napadnuto je iznenada na veliki srpski praznik Svetog Iliju, 2. avgusta 1993. godine. Napad je izvršila terorističko-diverzantska jedinica iz sastava muslimanskih oružanih formacija Armije BiH, verovatno regrutovanih iz ove i susednih opština. Pored žrtava koje su stradale prilikom napada, znatan broj meštana je odveden u po zlu poznati logor za Srbe u Kladnju. Reč je o velikom broju ranjenih civila, starijih osoba i ženske čeljadi. Tela mnogih pobijenih žrtava masakrirana su, a zatim zapaljena u njihovim kućama. Selo je opljačkano (samo krupne stoke odvedeno je oko 200 komada), a zatim, kako to obično čine muslimanski osvajači, pri povlačenju, razoreni su i spaljeni svi stambeni objekti (preko 70 stambenih objekata), kao i ostale zgrade domaćinstva. Istog dana napadnuto i srpsko selo Rečica (46 stanovnika), ali su meštani na vreme izbegli i time su izbegnute ljudske žrtve. Međutim i njihova imovina je takođe opljačkana i uništena.

  Žrtve:

  1) Dobrivoje (Milo) Golijan, 1926;
  2) Rajka (Desimir) Todorović, 1958;
  3) Aleksa (Božo) Golijan, 1923;
  4) Milovan (Obrad) Golijan, 1967;
  5) Marko (Mićan) Mirović, 1923;
  6) Jovan (Jovo) Sokanović, 1931. njegova supruga
  7) Zorka (Stojan) Sokanović, 1936. i njena sestra
  8) Danica (Jovo) Sokanović, 1926.
  rat_danas- 98024 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (04.08.1993) Zatvoren obruč oko Sarajeva


  Snage Vojske Republike Srpske su osvojile sve ključne položaje na planini Igman iznad Sarajeva i zatvorile obruč oko grada.
  rat_danas- 98025 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (21.08.1993) Mirovne snage u Mostaru


  Mirovne snage UN ušle, prvi put posle dva meseca, u muslimanski deo Mostara u Bosni i Hercegovini, gde su zatekle 55. 000 ljudi na ivici gladi. Borbe hrvatskih i muslimanskih snaga u Mostaru počele u maju 1993.
  rat_danas- 98026 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (24.08.1993) Proglašena Herceg-Bosna


  Hrvati u Bosni i Hercegovini proglasili svoja područja Republikom Herceg-Bosna.
  rat_danas- 98027 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (01.09.1993) U Ženevi propali mirovni pregovori


  U Ženevi su propali pregovori o okončanju 17-mesečnog rata u Bosni i Hercegovini, pošto su predstavnici bosanskih muslimana odbacili mirovni plan međunarodnih posrednika.
  rat_danas- 98028 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (21.09.1993) Muslimani odbacili Oven-Stoltenbergov plan


  Muslimanska strana odbacila predloženi Oven-Stoltenbergov plan.
  rat_danas- 98029 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (01.10.1993)


  Muslimanske snage, koristeći priliku što je HVO bio zauzet pomaganju 6000 izbjeglica iz Kaknja, napadaju Vareš. muslimanci su uglavnom napadali Hrvatska etnička sela, koja su već ranije bila opkoljena, i održavala su se uz pomoć humanitarne pomoći. Posledica ovog napada je bila da je oko 10, 000 Hrvata napustilo Vareš. Ogroman broj ovih izbjeglica je potražio zaštitu na srpskoj strani. Sukobi na području Vareša su se vodili između 1. i 5. oktobra 1993. godine.

  U toku muslimansko-hrvatskog sukoba, oko 50, 000 muslimana je protjerano iz svojih domovi, dok se na Hrvatskoj strani broj izbjeglica procjenjuje na 150. 000.
  rat_danas- 98030 - 29.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (26.10.1993) Zločin u Kazanima


  Kazani je ime jame na planini Trebević, u koju su za vrijeme opsade Sarajeva muslimanski zločinci bacali sarajevske Srbe, koji su ostali u Sarajevu kao lojalni građani muslimanskoj državi.

  Područje na kome se nalazi ova jama bila je pod kontrolom 10. brdske brigade 1. korpusa Armije FBiH, i nju je komadant te brigade, Mušan Topalović Caco sa svojom vojnicim koristio kao mjesto za ubijanje i kao masovnu grobnicu za svoje žrtve. On je pod svojom kontrolom držao jedan dio Starog Grada oko naselja Bistrik, i tu je počinio brojne zločine, prije svega nad srpskim civilima. Odnos javnosti prema Caci, Kazanima i zločinima nad Srbima u opkoljenom Sarajevu, ni 20 godina nakon završetka rata ne predstavlja zaključen proces.

  Srbi su u ovu jamu bacani od prvih dana rata pa sve do 26. oktobar 1993. godine, kada je muslimanska vlast, zbog pritiska medija odlučila da nešto preduzme. Organizovana je akcija Trebević, u kojoj se sarajevska vlast pokušala da obračuna sa zločincima u svojim redovima. Jedan od njih bio je i Caco, koji je nekad bio u dobrim odnosima s Alijom Izetbegovićem. Njegovo hapšenje je bilo posebno dramatično: devet mrtvih policajaca i Caco koji je, službeno, "ubijen prilikom bjekstva". Četrnaest pripadnika 10. brdske brigade godinu nakon toga procesuirano je pred Vojnim sudom u Sarajevu, prije svega zbog ubistva srpskih civila na Kazanima i osuđeni su na kazne zatvora u trajanju od deset mjeseci do šest godina. Do danas nije utvrđen broj ubijenih na Kazanima.

  Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije je do sada prva organizacija civilnog društva koja je u Sarajevu organizovala 2014. i 2015. ulične aktivnosti, usmjrenoene protiv nedostatka priznavanja zločina počinjenih na Kazanima. Š3Ć Koordinator Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije je Edvin Kanka Ćudić.
  rat_danas- 98031 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (09.11.1993) Srušen Stari most u Mostaru


  Stari most u Mostaru je srušen u Neretvu nakon višednevnog bombardovanja sa hrvatske strane.
  rat_danas- 98032 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (11.12.1993) Zločin u Podkozlači


  Muslimani su 11. decembra 1993. godine upali u srpsko selo Podkozlovaču. U ovo, kao i jednoj akciji koja je izvedena u toku ljeta, muslimani su ubili 30 civila i spalili preko 150 civilnih objekata, zaplijenivši veliki broj stoke od unesrećenog stanovništva.
  rat_danas- 98033 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (01.01.1994) Rekordna inflacija


  U SR Jugoslaviji rast cijena dostigao je fantastičnu cifru od 315. 563. 558%, cene su se u prosjeku povećavale 62% dnevno, 2% na sat i 0, 029% u minuti.
  rat_danas- 98034 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (04.01.1994) Grad Foča preimenovan u Srbinje


  Grad Foča u Republici Srpskoj, po odluci Skupštine Republike Srpske, je promjenio naziv u Srbinje.
  rat_danas- 98035 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

  (13.01.1994) Srpske snage zauzimaju Kruševo, Olovsko ratište


  Nakon dugotrajne borbe, na današnji dan, 13. januara 1994. godine srpske snage su oslobodile Kruševo. Dva dana kasnije, 15. januara 1994. godine zauzeto je i Prgoševo. Srpske snage su došle na 750 metara od Olova.
  rat_danas- 98036 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (28.01.1994) Ubijeni novinari


  Tri italijanska novinara ubijena u Mostaru, u Zenici ubijen jedan Britanac, dva teško ranjena. Britanci bili službenici agencije za dostavljanje humanitarne pomoći u Bosni.
  rat_danas- 98037 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (05.02.1994) Masakr na Markalama


  Eksplozija na sarajevskoj pijaci Markale, 68 osoba poginulo a ranjeno oko 200. Srbi optuženi da su odgovorni za eksploziju. Mnogo godina kasnije će biti dokazano da je bosanska vlada izazvala ovu tragediju, radi ostvarenja određenih političkih ciljeva.
  rat_danas- 98038 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

  (28.02.1994) Srušena četiri Jastreba


  U zoni zabranjenog leta iznad BiH zapadno od Banjaluke dva američka aviona F-16 srušila su četiri srpska "jastreba".
  rat_danas- 98039 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (18.03.1994) Vašingtonski sporazum, Stvorena FBiH


  Političkim i vojnim sporazumom starih-novih saveznika Bošnjaka i Hrvata, kojim je stvorena Federacija Bosne i Hercegovine sastavljena od 10 kantona, udaren je temelj dejtonske BiH. Dvije strane nikada nisu dijelile oduševljenje američke administracije brakom koji je ona dogovorila i organizovala. Ovaj savez nikada nije prerastao u ljubav, pa i danas (više od dvije decenije nakon toga) obje strane su i dalje duboko nezadovoljne.
  rat_danas- 98040 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (23.03.1994) Prekid vatre između Hrvata i muslimana


  bosanski muslimani i Hrvati zaključili prekid vatre koji je stupio na snagu 25. februara i bio uvod za stvaranje muslimansko-hrvatske federacije u okviru Bosne i Hercegovine.
  rat_danas- 98041 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (29.03.1994) Sporazum o razgraničenju


  Republika Hrvatska i predstavnici Srba u Hrvatskoj potpisali sporazum o primirju i razgraničenju vojnih snaga na šest od ukupno 35 sektora na 300 kilometara dugom frontu.
  rat_danas- 98042 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (10.04.1994) Bombardovani srpski položaji oko Goražda


  NATO avioni su bombardovali položaje Vojske Republike Srpske oko Goražda, koje je UN proglasio "bezbjednosnom zonom". Ovo je ujedno bila i prva vojna akcija koju su NATO snage preduzele od osnivanja ove alijanse.
  rat_danas- 98043 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (10.04.1994) Započeta ofanziva na Goražde


  Vojska Republike Srpske je započela ofanzivu na Goražde, najveću muslimansku enklavu koja je brojala oko 60. 000 ljudi.
  rat_danas- 98044 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (12.04.1994) Srušio se francuski avion


  Tokom kontrole zone zabranjenog leta iznad BiH, jedan francuski miraž se srušio u Jadransko more.
  rat_danas- 98045 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (25.04.1994) Formirana Kontakt grupa za BiH


  Sjedinjene Američke Države, Nemačka, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Rusija formirale kontakt-grupu.
  rat_danas- 98046 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (13.05.1994) Velike sile postigle dogovor o Bosni


  Ministri inostranih poslova SAD, Evropske unije i Rusije u Ženevi postigli saglasnost o zajedničkoj strategiji u rešavanju bosanskog konflikta.
  rat_danas- 98047 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (18.06.1994) Prihvaćen plan o podjeli BiH


  Muslimani i Hrvati prihvatili predloženi plan Kontakt-grupe, po kojem je Bosna i Hercegovina podjeljena na muslimansko-hrvatsku federaciju sa 51% i Republiku Srpsku sa 49% teritorije. Srbi su odbacili ovaj prijedlog.
  rat_danas- 98048 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (19.06.1994) Republika Srpska odbila Plan


  Narodna skupština Republike Srpske odbila je Plan teritorijalnog razgraničenja u Bosni koji je početkom meseca Kontakt grupa ponudila zaraćenim stranama.
  rat_danas- 98049 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (04.08.1994) Srbija uvela sankcije Republici Srpskoj


  Posle nekoliko odbijanja Republike Srpske da prihvati plan Kontakt-grupe, vlasti Savezne Republike Jugoslavije prekinule sve odnose sa Republikom Srpskom i zatvorile granicu na Drini.
  rat_danas- 98050 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (05.08.1994) Bombardovani položaji oko Sarajeva


  Avioni NATO bombardovali položaje Vojske Republike Srpske oko Sarajeva, pošto su pripadnici Vojske Republike Srpske uzeli deo naoružanja iz skladišta mirovnih snaga UN na planini Igman.
  rat_danas- 98051 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (20.08.1994) Odluka o ujedinjenju


  Na Palama, Republika Srpska i Republika Srpska Krajina proglasile su ujedinjenje i usvojile dokument o prisajedinjenju SR Jugoslaviji.
  rat_danas- 98052 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (12.09.1994) Ubijen Risto Đogo


  Dana 12. septembra 1994. godine, tijelo najpoznatijeg novinara u Republici Srpskoj je pronađeno u Zvorničkom jezeru, koje se nalazi na rijeci Drini. Risto Đogo je pronađen u blizini motela Vidikovac. Zvanični izvještaji su govorili da se radi o nesrećnom slučaju, ali su postojale ozbiljne indicije da je ubijen. U to vrijeme sukobu između ratnog rukovodstva Republike Srpske i Miloševićevog režima u Beogradu je bio snažan, pa su postojale pretpostavke da je njegova smrt u vezi sa Đogovim provokacijama na račun Slobodana Miloševića.
  rat_danas- 98053 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (4)

  (04.12.1994) Sahranjen Mićo Vlahović


  Mico Vlahovic - heroj iz Aleksandrova, Velike Livade, Banat Na današnji dan, 4. decembra 1994. godine, u Velikim Livadama, današnje Aleksandrovo, Sahranjen je veliki srpski junak Mićo Vlahović. Umro je nekoliko dana ranije (traži se tačan datum) od posledica ranjavanja sredinom novembra na Treskavici. Mićo Vlahović je kao dobrovoljac došao na Sarajevsko ratište u avgustu 1992. godine i tamo ostao sve do svoje smrti. Više puta je bio ranjavan, a i nagrađivan. Posjetioci ovog portala su u više navrata pokušavali u Aleksandrovu, mjestu u kome je on odrastao u jednoj hraniteljskoj porodici, da preimenuju jednu od ulica u njegovu čast, ali su svi pokušaji propali zbog nezainteresovanosti lokalnih vlasti.
  rat_danas- 98054 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (14.12.1994) Karadžić traži pomoć od Kartera


  Predsednik Republike Srpske Radovan Karadžić zatražio od bivšeg predsednika SAD Džimija Kartera da posreduje u postizanju mira u Bosni i Hercegovini.
  rat_danas- 98055 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (23.12.1994) Potpisano četveromjesečno primirje


  Republika Srpska i bosanska vlada u Sarajevu, uz posredovanje bivšeg predsednika SAD Džimija Kartera, potpisale su četvoromesečno primirje koje će stupiti na snagu 1. januara 1995.
  rat_danas- 98056 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (01.01.1995) Primirje u BiH


  U Bosni je stupio na snagu četvoromesečni prekid neprijateljstava postignut uz posredovanje bivšeg predsednika SAD Džimija Kartera.
  rat_danas- 98057 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (20.03.1995) Ofanziva na Majevicu i Vlašić


  Armija BiH pokrenula, tokom bosanskog rata, snažnu ofanzivu protiv srpskih snaga na Majevici i Vlašiću, 40 dana pre isteka četvoromesečnog primirja, zaključenog uz posredovanje bivšeg predsednika SAD Džimija Kartera.
  rat_danas- 98058 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (01.05.1995) Započeta ofanziva na Slavoniju


  Artiljerijskim napadom na Pakrac počela je ofanziva hrvatskih snaga na zapadnu Slavoniju pod nazivom "Bljesak". Nekoliko dana kasnije Hrvatska je zauzela celo područje, a desetine hiljada Srba izbeglo je u Bosnu i Srbiju.
  rat_danas- 98059 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

  (02.05.1995) Srbi gađali Zagreb


  Šest osoba poginulo, a 176 ranjeno kada su projektili krajiških Srba pogodili centar Zagreba.
  rat_danas- 98060 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (25.05.1995) Eksplodirala granata u centru Tuzle


  U eksploziji granate na centralnom trgu u Tuzli 71 osoba je poginula, a 108 ranjeno.
  rat_danas- 98061 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (25.05.1995) NATO bombaradovao Pale


  Avijacija NATO-a, u ratu u BiH, bombardovala je skladište municije Vojske Republike Srpske kod Pala. Srbi su odgovorili uzimanjem za taoce 377 pripadnika mirovnih snaga UN. Poslednji taoci pušteni su 18. juna.
  rat_danas- 98062 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (27.05.1995) Zločin na putu Rupovo brdo-Kupusno


  Pripadnicima tzv. Armije BiH su 27. maja 1995. da iz zasede napadnu kamion na putu Rupovo brdo-Kupusno na području opštine Milići. Tada je ubijeno pet lica srpske nacionalnosti (navedeno u krivičnoj prijavi (KP) Komiteta br. 1-263)
  rat_danas- 98063 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (03.06.1995) Snage za brzo reagovanje


  Ministri odbrane NATO-a i EU doneli su odluku o stvaranju Snaga za brzo reagovanje u Bosni, koje će štiti mirovne trupe UN od napada Srba iz Republike Srpske.
  rat_danas- 98064 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (08.06.1995) Spašen američki pilot


  Grupa američkih marinaca uspešno okončala akciju spasavanja kapetana Skota O'Grejdija, čiji je avion F16 šest dana ranije u severozapadnoj Bosni uspešno oborila Vojska Republike Srpske.
  rat_danas- 98065 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (15.06.1995) Rezolucija o proširenju snaga UN u BiH


  Savet bezbednosti UN usvojio rezoluciju o proširenju snaga UN u Bosni trupama za brza dejstva, sastavljenih od 12. 000 francuskih, britanskih i holandskih vojnika. Rusija i Kina su se uzdržale od glasanja.
  rat_danas- 98066 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (18.06.1995) Vraćanje linija Sokolačkog bataljona


  Na Olovskom ratištu kreće akcija vraćanja izgubljene linije i teritorija Sokolačkog bataljona. U munjevitoj akciji, već do večernjih časova, zauzeti su svi zacrtani ciljevi. Linija fronta je na ovom ratištu ostala stabilna sve do Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i poslije Dejtona.
  rat_danas- 98067 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (18.06.1995) Oslobođeni svi mirotvorci


  Snage Vojske Republike Srpske oslobodile poslednje od 372 pripadnika mirovnih snaga u Bosni koje su držale kao taoce od kraja maja, posle napada aviona NATO na srpske položaje u okolini Pala.
  rat_danas- 98068 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (30.06.1995) Prekinuli odnose sa Akašijem


  Vlada u Sarajevu prekinula sve kontakte sa specijalnim izaslanikom Ujedinjenih nacija Jasušijem Akašijem optužujući ga za popustljiv stav prema bosanskim Srbima.
  rat_danas- 98069 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (2)

  (11.07.1995) Srbi zauzeli Srebrenicu


  Vojska Republike Srpske zauzima Srebrenicu, jednu od najvažnijih muslimanskih enklava. Pri ulasku u Srebrenicu muslimanske snage nisu pružale gotovo nikakav otpor. Komplentan komandni kadar, na čelu sa Naserom Orićem, već je ranije helikopterima evakuisan za Tuzlu.
  rat_danas- 98070 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (16.07.1995) Haški tribunal podigao optužbe protiv Karadžića i Mladića


  Haški tribunal podigao optužnicu protiv Radovana Karadžića i komandanta Vojske Republike Srpske, Ratka Mladića, zbog opsade i granatiranja Sarajeva.
  rat_danas- 98071 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (04.08.1995) Operacija 'Oluja'


  Na današnji dan, uz pomoć NATO jedinica je počela operacija pod nazivom "Oluja" koja dovela do protjerivanja 250. 000 Srba iz Republike Srpske Krajine, inače zaštićene zone OUN. Akcija je planirana i potpomognuta od strane američkih generala. U toku ove akcije poginulo je preko 2000 vojnika i civila, a preko 900 njih se još uvijek vodi kao nestali. Ogromna većina ovih izbjeglica ni do dan-danas nije uspjela da povrati svoje stanove, niti da uđe u svoje zemljišne posjede. Ovo je najveći egzodus jednog evropskog naroda od završetka 2. svjetskog rata pa do danas.
  rat_danas- 98072 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (07.08.1995) Tragedija na Petrovačkoj cesti


  Avion Hrvatskog RV i PVO ubija na Petrovačkoj cesti 9 civila koji beže iz Krajine, a ranjava 50.
  rat_danas- 98073 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (28.08.1995) Ponovo Markale


  Od eksplozije granate na sarajevskoj pijaci Markale poginulo je 37, a ranjeno 85 ljudi. Predstavnici UN u Sarajevu optužili su Srbe za masakr civila, a dva dana kasnije avioni NATO bombardovali su položaje Vojske Republike Srpske.
  rat_danas- 98074 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (29.08.1995) RS delegirala Miloševića


  Pod snažnim međunarodnim pritiskom, rukovodstva SR Jugoslavije i Republike Srpske dogovorila su se o formiranju jedinstvene delegacije koja če ućestvovati u mirovnom procesu u Bosni. Najviše rukovodstvo Republike Srpske ovlastilo predsednika Srbije, Slobodana Miloševića, da zastupa RS na mirovnim pregovorima.
  rat_danas- 98075 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (30.08.1995) NATO bombarduje Republiku Srpsku


  Dana 30. avgusta 1995. godine, avijacija NATO pakta otpočela je žestoke vazdušne udare po Republici Srpskoj, uništavajući najvažnije vojne i komunikacijske objekte. Bombardovanje se sprovodi u cilju da prisile rukovodstvo Republike Srpske da prihvati Dejtonski mirovni plan za BiH.
  rat_danas- 98076 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (08.09.1995) Prznanje Republike Srpske


  Ministri inostranih poslova SR Jugoslavije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine prihvatili su u Ženevi mirovni plan za Bosnu, što je bio uvod u okonćanje najtežeg sukoba na tlu Evrope od Drugog svetskog rata. Republika Srpska službeno priznata kao jedan od dva entiteta u Bosni i Hercegovini.
  rat_danas- 98077 - 01.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (19.09.1995) Zaustavljeno napredovanje HVO i Armije FBiH


  Na pritisak zapadnih sila, posebno SAD, ofanziva se zaustavlja, jer je napredovanje ARBiH i HV premašilo dogovoreni teritorijalni odnos medju entitetima.
  rat_danas- 98078 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (05.10.1995) Dvomjesečno primirje u BiH


  Jedan od ključnih pregovarača u ostvarivanju mirovnog sporazuma, Ričard Holbruk (diplomata iz SAD), proglasio dvomesečno primirje u Bosni i Hercegovini. Do tog dana, ofanziva udruženih bošnjačko-hrvatskih snaga svela teritoriju Srba na manje od 50% teritorije Bosne i Hercegovine.
  rat_danas- 98079 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (05.10.1995) Novo primirje u BiH


  Američki izaslanik za Balkan Ričard Holbruk uspeo je, nakon dva meseca pregovora sa Srbijom i Hrvatskom i liderima zaraćenih strana u Bosni, da postigne sporazum o prekidu vatre, koji je bio uvod u mirovne pregovore u Dejtonu.
  rat_danas- 98080 - 01.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (12.10.1995) Prestanak vojnih aktivnosti u BiH


  Pošto je UNPROFOR potvrdio da su prekinuta vojna delovanja, Holbruk izjavljuje da će pregovori početi 31. oktobra i trajati dok se ne postigne mirovni sporazum. Savet NATO donosi odluku da će, čim se potpiše sporazum, u BiH poslati svoje snage radi njegove implementacije.
  rat_danas- 98081 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (2)

  (14.10.1995) Svečano potpisivanje Dejtonskog sporazuma


  U Parizu svečano ratifikovan Dejtonski sporazum.
  rat_danas- 98082 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (01.11.1995) Počeli pregovori u Dejtonu


  U američkom vojnoj bazi u Dejtonu, Ohajo, počeli mirovni pregovori o Bosni i Hercegovini.
  rat_danas- 98083 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (12.11.1995) Potpisan Erdutski sporazum


  Potpisan je Erdutski sporazum kojim se teritorija Sremsko-baranjske oblasti (deo samoproklamovane Republike Srpske Krajine) utvrđuje kao deo Republike Hrvatske. Sporazumom je predviđen jednogodišnji period pod međunarodnom upravom.
  rat_danas- 98084 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (16.11.1995) Optužnica za Srebrenicu


  Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu optužio je predsednika Republike Srpske Radovana Karadžića i vojnog komandanata Ratka Mladića za genocid nad muslimanskim civilima počinjen tokom zauzimanja Srebrenice u julu 1995.
  rat_danas- 98085 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (21.11.1995) U Dejtonu postignut mirovni dogovor


  Posle tronedeljnih pregovora, u vojnoj bazi Rajt-Peterson u gradu Dejtonu, u SAD, predsednici Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije Franjo Tuđman, Alija Izetbegović i Slobodan Milošević postigli opšti-okvirni dogovor kojim bi trebalo da bude okončan rat u BiH.

  Sporazumom su utvrđene entitetske granice, izborni sistem, instrumenti za poštovanje ljudskih prava, pitanja povratka izbeglica i raseljenih lica. BiH odnosno FBiH i RS imaće zajedničke institucije, dvodomni parlament, tročlano Predsedništvo, Vijeće ministara, Ustavni sud i Centralnu banku. Sarajevo ostaje nepodijeljeno.

  Slobodan Milošević, predesdnik Srbije: "Zahvaljujući uspešnom završetku pregovora u Dejtonu, ovaj dan ući će u istoriju kao dan završetka rata na prostoru prethodne Jugoslavije. U građanskom ratu poput ovog u Bosni, nema pobednika, niti može biti pobednika. Svi su gubitnici, samo je mir - pobeda. Rešenja koja su obvde postignuta, podrazumjevala su bolne ustupke svih strana, ali bez takvih ustupaka, ne bi bilo moguće uspeti ovde, i mir ne bi bio moguć. Zato ni jedna strana ne treba da žali zbog ustupaka koje je dala. (Večernje novosti, 22. novembar 1995).

  Alija Izetbegović, predsednik BiH: "Mir dogovoren u Dejtonu možda nije pravedan, ali je pravedniji od rata". (Večernje novosti, 22. novembar 1995)

  Franjo Tuđman, predsednik Hrvatske: "Ovaj sporazum će doprineti jačanju muslimansko-hrvatske federacije i kompletnoj normalizaciji odnosa svih zemalja bivše Jugoslavije na osnovu međusobnog priznavanja". (Večernje novosti, 22. novembar 1995)

  Momčilo Krajišnik, lider SDS: "Paraf jugoslovenskog šefa delegacije ne znači ništa, ako ga u Parizu ne overe legalni predstavnici RS, a oni to neće učiniti ako ne bude zadovoljen minimum srpskih interesa". (Politika, 24. novembra 1995)

  Glavni odbor SDS: "Podržavajući zaključke mira, a ističući da je rešenje iz Dejtona nametnuto političkim i vojnim pritiscima međunarodne zajednice na Republiku Srpsku, Glavni odbor SDS podržava stav ovlašćene delegacije RS na pregovorima.
  rat_danas- 98086 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (22.11.1995) Ukinute sankcije SRJ


  Posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini, Savet bezbednosti UN suspendovao ekonomske sankcije Jugoslaviji i počeo ukidanje embarga na oružje članicama SFRJ.
  rat_danas- 98087 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (30.11.1995) Okončana mirovna misija u BiH


  Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno usvojio odluku da 31. januara 1996. bude okončana troipogodišnja mirovna misija u Bosni i Hercegovini.
  rat_danas- 98088 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (05.12.1995) Operacija 'Zajednički poduhvat'


  Članice NATO-a odobrile su upućivanje 60. 000 vojnika u Bosnu radi očuvanja mira postignutog Dejtonskim sporazumom. Najveća operacija saveza od njegovog osnivanja 1949. sprovedena je pod nazivom "Zajednički poduhvat".
  rat_danas- 98089 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (08.12.1995) Savjet za sprovođenje mira


  U Londonu počela dvodnevna Konferencija na kojoj je, umesto ženevske Mirovne konferencije za SFRJ, osnovan Savjet za sprovođenje mira.
  rat_danas- 98090 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (14.12.1995) Zvanično potpisan mir u BiH


  U Jelisejskoj palati u Parizu potpisan mirovni sporazum o okončanju 44-mjesečnog rata u Bosni, koji je postignut 21. novembra u Dejtonu, SAD. Potpisnici ugovora su Franjo Tuđman, Alija Izetbegović i Slobodan Milošević u prisustvu predstavnika zemalja Kontakt grupe.
  rat_danas- 98091 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (16.12.1995) NATO nadgleda mir u BiH


  Savet bezbednosti UN dao snagama NATO ovlašćenje da preuzmu nadležnost nad mirovnim operacijama u Bosni i Hercegovini. Time je okončana misija UNPROFOR-a i stvoreni pravni uslovi da NATO počne misiju nadgledanja sprovođenja mira u Bosni.
  rat_danas- 98092 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (17.12.1995) Rusi stigli u Bosnu


  Prvi vojnici iz Rusije stigli u Bosnu gde će se uključiti u misiju očuvanja mira (IFOR), koja je po odluci Saveta bezbednosti UN poverena snagama NATO.
  rat_danas- 98093 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (17.12.1995) Milošević odbio da govori pred Skupštinom RS


  Vođa delegacije Republike Srpske na mirovnim pregovorima u Dejtonu Slobodan Milošević odbio da poslanicima Skupštine RS podnese izveštaj o mirovnim pregovorima na kojima je postignut sporazum o okončanju rata u BiH.
  rat_danas- 98094 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (28.12.1995) NATO transporteri stigli u Beograd


  Na Aerodrom "Beograd" sletela tri transportera NATO s trupama iz sastava mirovnih snaga Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu.
  rat_danas- 98095 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (31.12.1995) NATO u Bosni


  Američki inženjeri završili pontonski most preko Save, a potom američki tenkovi i trupe iz sastava snaga UN za održanje mira ušli u Bosnu.
  rat_danas- 98096 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (03.01.1996) U Bosni ostalo mnogo mina


  Predstavnici međunarodnih mirovnih snaga u Bosni saopštili da je u toj zemlji, po završetku rata, ostalo četiri do pet miliona mina i da će ćišćenje minskih polja trajati oko 30 godina.
  rat_danas- 98097 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (12.01.1996) Prve ruske jedinice stigle u BiH


  Prve ruske jedinice u sastavu IFOR stigle u Bosnu i Hercegovinu, u prvoj zajedničkoj vojnoj misiji s trupama SAD i ostalih zapadnih zemalja posle Drugog svetskog rata.
  rat_danas- 98098 - 24.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (27.01.1996) Zatvoren logor za Srbe, Silos u Tarčinu


  Logor Silos u Tarčinu je osnovan 11. maja 1992. godine, a radio sve do 27. januara 1996. godine, tj. nekoliko mjeseci nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. U ovom logoru je mučeno više od 600 ljudi, a 24 osobe je umrlo. Većina zatvorenika su bili civili.
  rat_danas- 98099 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (31.01.1996) Masovne grobnice


  Specijalni izaslanik generalnog sekretara UN za ljudska prava Elizabet Ren saopštila je da u Bosni ima oko 200 do 300 masovnih grobnica i da su za zločine tokom rata u BiH, pored Srba odgovorni i bosanski Hrvati i muslimani.
  rat_danas- 98100 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (03.02.1996) Stižu mirovne snage


  Na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma, 57. 000 pripadnika međunarodnih snaga za održavanje mira stiglo u Bosnu i Hercegovinu. Uspostavljeno 10 brigadnih i tri divizijska glavna štaba.
  rat_danas- 98101 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (05.02.1996) Nova hapšenja


  Vlasti u Sarajevu uhapsile su i kasnije predale Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu srpske oficire Đorđa Đukića i Aleksu Krsmanovića, što je izazvalo ozbiljnu političku krizu u tek uspostavljenim kontaktima dva bosanska entiteta.
  rat_danas- 98102 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (27.02.1996) SRJ ukinula sankcije RS


  SR Jugoslavija ukinula sankcije protiv Republike Srpske (blokada na Drini) uvedene 4. avgusta 1994.
  rat_danas- 98103 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (17.03.1996) Pljačke na Grbavici


  Talas pljački i paljevina zahvatio je Grbavicu, dva dana pre nego što je to poslednje srpsko predgrađe u Sarajevu, u skladu s Dejtonskim sporazumom, predato policiji Federacije BiH.
  rat_danas- 98104 - 01.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (18.03.1996) Muslimani preuzeli kontrolu nad Sarajevom


  Ujednjavanje Sarajeva pod kontrolom Federacije BiH, 90 dana nakon formiranja IFOR. Milenko Karišik, zamenik ministra unitrašnjih poslova RS tom prilikom je rekao:
 • "Spasili smo ovo područje vojnim putem ali smo ga izgubili u Dejtonu".

  Sarajevski Srbi napuštaju Sarajevo, pale svoju imovinu i stanove.

  Gojko Kličković, šef ureda za naseljavanje bosanskih Srba, kasnije premijer RS, je rekao:
 • "Ne smemo dozvoliti da jedan jedini Srbin ostane na teritorijama koje su potpale pod muslimansko-hrvatsku kontrolu".

  Kris Jovanovski, predstavnik UNHCR za odnose sa javnošću:
 • "Gledamo kako višenacionalna Bosna odlazi u etar". (iz knjige Ričarda Holbruka "Put u Dejton", Beograd, 1998)
 • rat_danas- 98105 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (19.03.1996) Muslimani na Grbavici


  Policija Federacije BiH ušla je u Grbavicu, poslednju sarajevsku opštinu koju su u bosanskom ratu držale srpske snage. Time je završen transfer vlasti u sarajevskim opštinama koje su prema Dejtonskom sporazumu pripale Federaciji BiH.
  rat_danas- 98106 - 28.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (22.03.1996) Optužbe protiv muslimana i Hrvata


  Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu optužio trojicu bosanskih muslimana i jednog bosanskog Hrvata za ubistva, torture i zlostavljanje Srba 1992. u logoru Čelebići kod Konjica.
  rat_danas- 98107 - 01.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

  (29.01.1997) Okrugli sto 'Geopolitička stvarnost Srba'


  Okrugli sto: "Geopolitička stvarnost Srba" održan u Novom Sadu 29-31 januar Rajko Gnjato, docent na Prirodno-matematičkom fakultetu, Banjaluka:
 • ...Najveća opasnost za opstanak i prosperitet republike Srpske jeste Aneks 7 Dejtonskog sporazuma tj. Sporazum o izbjeglicama i raseljenim licima.. . Sa stanovišta srpskih nacionalnih intersa taj sporazum je mač sa dvije oštrice. Njegovim sprovođenjem se gubi koheziona moć RS, a jača uloga onih snaga koje Republiku Srpsku "utapaju" u jedinstvenu sržavu BiH, i, što još teže, interese srpskog naroda potčinjavaju interesima muslimana.
 • ...Sa stanovišta srpskih interesa, Republika Srpska je jedina svijetla tačka u procesu razbijanja SFRJ. No, u narednom periodu treba očekivati sve veći pritisak i ucjene tzv. međunarodne zajednice, tj. Moćnika novog svetskog poretka, na RS radi provođenja odredaba Aneksa 7. Jedan od načina da se pariira ostvarenju mulsimanskih ciljeva, a osnovni je slamanje RS, i to putem povratka mulsimana na njenu teritoriju i biološkom dinamikom, jeste povratak srpskih izbjeglica u RS i unapređenje mjera populacione politike.
 • ...Međutim, optimizam u pogledu opstojanosti i ukupnog napretka, posebno socioekonomskog, zasniva se na konstataciji da je Republika Srpska, i srpski narod u njoj, u ovom trenutku, i u dogledno vrijeme, potreban Evropi radi očuvanja vlastitih interesa. Prije svega, zbog uloge RS u sprečavanju prodora islamskog fundamentalizma u srce Evrope.. . Tako se Republici Srpskoj nameće nekadašnja uloga Vojne krajine. Kad prestanu razlozi za njeno postojanje naši neprijatelji, Hrvati i katoličanstvo, ako budu u prilici uništiće Republiku Srpsku i granicu katoličanstva pomjeriti na istok.
 • ...Veoma su značajni i uloga Srpske pravoslavne crkve i stimulativne mjere populaciopne politike, kao nezamjenjivi činioci postojanosti Republike Srpske. (Geopolitička stvarnost Srba, Institut za geopolitičke studije, Beograd, 1997)
 • rat_danas- 98108 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

  (24.09.2002) Ubijen Željko Marković


   Željko MarkovićŽeljko Marković je bio ponos Sokoca i čitave gore Romanije. U trenutku smrti je bio na funkciji Načelnika CJB Srpsko Sarajevo. Priča se da je bio na putu da razriješi nekoliko političkih ubistava koja su se desila u godinama nakon rata u BiH. Ubijen je u svom dvorištu u Sokocu, 24. septembra 2002. godine, u dva sata ujutro sa dvanaest metaka. Njegovo ubistvo nikada nije razriješeno, što se i nije očekivalo od imptentne sokolačke vlasti.
  rat_danas- 98109 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

  (11.03.2006) Ubijen Slobodan Milošević


  11. marta 2006. godine Slobodan Milošević je pronađen mrtav u njegovoj ćeliji u Hagu. Istraga o njegovoj smrti nikada nije provedena. Smatra se da je ubijen jer je previše znao i prijetio je da će detalje nekih tajnih dogovora iznijeti u javnost.
  rat_danas- 98110 - 27.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (22.07.2008) Uhapšen Radovan Karadžić


  Na današnji dan, 22. 07. 2008. godine, u Beogradu je uhapšen Radovan Karadžić, koji je više od deceniju vodio normalan život pod imenom Dragan Dabić.
  rat_danas- 98111 - 29.09.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (5)

  (29.09.2012) Pomen našem Velji


  Velimir - Velja AdžićNa današnji dan, 29. 9. 2012. godine, umro je Velimir-Velja Adžić, čovjek koji je bolje od svih znao da dokumentuje herojsku borbu Ilijaške brigade. Iza sebe je ostavio knjigu "Ilijaški Nemanjići, " koja je neprocjenjiv istorijski dokument srpskog naroda u Republici Srpskoj.

  Vječna Ti slava prijatelju, i hvala Ti za sve one tekstove koje si objavio na ovoj stranici. Tvoj rad je oduvjek bio, i uvijek će biti, inspiracija za mene, ali i za mnoge druge koji su upoznati sa Tvojim djelom!
  rat_danas- 98112 - 25.10.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (26.10.2016) Na današnji dan


  Od danas, 26. 10. 2016. godine, na glavnoj stranici ovog portala će izlaziti tabela "Na današnji dan, " koja će posjetioce ove stranice obavještavati o događajima koji su se desili u prethodnom ratu, kao i nekoliko važnih događaja vezanih za ovu stranicu.

  Ukoliko ovaj dio izostane, to znači da na stranici "RAT_DANAS" nema ni jednog događaja vezanog za ovaj dan. Ovaj projekat je u toku, ima još mnogo toga da se uradi.
  rat_danas- 98113 - 03.11.2016 : Ratko Obrenović Detroit, USA - best (0)

  (12.07.1992) Srebrenica: Zalazje, Obadi, Andrići, sela bez ljudi


  Put dalje ide ka selu Bukova Glava. Nema asfalta, prečicom može kroz šumu. Lep jesenji krajolik. I pitanje kome je smetalo ovo selo, skrajnuto od civilizacije. Na vidiku su samo ruševine. U nekim budžacima živi nekoliko staraca. Mladih snaga i povratnika nema. U neposrednoj blizini su sela Mala Turija i Pribićevac. Oba su doživela istu sudbinu. Potpuno su uništena. U njima nema života. Vreme stalo. Kao da je juče završen rat. I u selu Zalazje slično. A kada se u srebreničkom kraju pomene ime ovog sela, svi znaju da su u ovom selu tokom Drugog svetskog rata fašisti pobili 90 meštana uglavnom žena i dece, o čemu svedoči spomen kosturnica. Pola veka kasnije događa se isti scenario, a sada od muslimana stradaju opet Srbi i srpske kuće. Blizu Zalazja je selo Obadi, a zatim mesto Andrići. Nema ljudi. Kroz ruševine probilo divlje rastinje. Puteljci zarasli u korov, ne prepoznaju se. Grane starih stabala jabuka savile se od roda. Nema ko da ih bere i jede.
  rat_danas- 98114 - 04.08.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

  (04.08.2016) Na današnji dan


  Nedavno je neko predložio da, pored spiska poginulih boraca na današnji dan, na stranici "Najnoviji" izlazi i objašnjenje dešavanja koji su se desili tog dana.

  Naravno, da bi se to realizovalo, potrebno je imati odgovarajuću arhivu, tj. bazu podataka koja bi se koristila za ovu namjenu. Zbog toga očekujem od vas da mi pomognete u pripremi takvih tekstova, koje ćemo upisivati u rubriku "RAT_DANAS. " Tekstovi koje unosite će se pojavljivati svake godine na godišnjicu ovog događaja, pa je zbog toga potrebno da u naslovu upišete i datum događaja. Tekstovi moraju biti "novinarski" tj. kratki i sa mnogo informacija. Primjera radi, jedan od tekstova bi mogao biti sledeći.

 • Na današnji dan, uz pomoć NATO jedinica je počela operacija pod nazivom "Oluja" koja dovela do protjerivanja 250. 000 Srba iz Republike Srpske Krajine, inače zaštićene zone od strane OUN. U toku ove akcije poginulo je preko 2000 vojnika i civila, a preko 900 njih se još uvijek vodi kao nestali. Ogromna većina ovih izbjeglica ni do dan-danas nije uspjela da povrati svoje stanove, niti da uđe u svoje zemljišne posjede. Ovo je najveći egzodus jednog evropskog naroda od završetka 2. svjetskog rata pa do danas.

  Naslov za ovaj tekst bi trebao da bude: (04.08.1995) Operacija Oluja

  Napomena:

 • Ovaj projekat obuhvata samo događaje iz '90-tih godina: Bosnu, Hrvatsku i Srbiju.
 • Programski dio će biti gotov krajem godine.
 • rat_danas- 98129 - 14.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (01.12.1992) Napad na Sokolje


  VRS je izvršila snažan napad na Sokolje.
  rat_danas- 98130 - 14.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (2)

  (04.12.1992) Oslobođen Otes


  Nakon četverodnevnih borbi, VRS je oslobodila Otes, čije ime će kasnije biti promjenjeno u Zoranovo.
  rat_danas- 98131 - 14.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

  (04.12.1992) Početak operacije Koverat


  Muslimanske snage počinju operaciju pod nazivom Koverat, koja će propasti.
  rat_danas- 98132 - 14.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (14.12.1992) Operacija na teritoriji opštine Brčko


  Vojska Republike Srpske pokreće ofanzivu na teritoriji opštine Brčko i probijaju odbranu Armije FBiH u rejonu Donjeg Rahića, južno od Brčkog. Tako se razvila bitka kojom su srpske snage onemogućile pripreme Armije FBiH za presjecanje tzv. brčanskog koridora koji spaja istočne i zapadne teritorije Republike Srpske.
  rat_danas- 98133 - 14.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (20.12.1992) Nije došle do smjene predsjednika


  Navodeći kao izgovor ratno stanje, SDA je odbila zamjenu Alije Izetbegovića na mjestu predsjednika Predsjedništva BiH, uprkos tome što je prema Ustavu BiH predsjednik u narednom razdoblju trebao biti Hrvat. Izetbegović je ostao predsjednik do kraja rata.
  rat_danas- 98134 - 14.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (23.12.1992) Novi članovi Predsjedništva BiH


  U Sarajevu je održana sjednica Predsjedništva RBH gdje je kao novi član postavljen Miro Lazić, na prijedlog HDZ-a, a umjesto Nenada Kecmanovića, kao predstavnik Srba izabrana Tatjana Grujić-Mijatović. Za predsjednika Skupštine RBH izabran je Miro Lazović.
  rat_danas- 98135 - 14.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (25.10.1992) Početak sukoba među Hrvatima i muslimanima


  Nakon pada Bosanskog Broda, izbija prvi veliki sukob izmedju AR BiH i HVO-a, 25. 10. 1992. , kada jedinice HVO-a ulaze u Prozor, do tada pod nadzorom AR BiH, i zauzimaju ga. Nekoliko dana kasnije, srpske snage zauzimaju Jajce. godine. Zauzimanjem Prozora od strane HVO-a i Jajca od strane VRS-a otvara se problem bosnjačko-hrvatskih odnosa koji se, nakon intenzivne političke pripreme, pretvara u rat.
  rat_danas- 98137 - 14.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (10.2.1991) Formirana Patriotska liga BiH


  Na današnji dan, 10. 2. 1992. godine, je u sportskoj dvorani Luke u Bihaću formirana muslimanska paravojna organizacija pod nazivom Patriotska liga. Ona je zvanično postojala do 14. 04. 1992. godine, kada se stopila u novoformiranu Armiju FBiH.

  Opštinske organizacije u nekim mjestima su formirane nešto kasnije. Primjera radi, Patriotska liga u Vogošći je formirana 15. juna 1991. godine.
  rat_danas- 98138 - 14.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (07.01.1993) Zločin u selu Ravno, Kupres


  U selu Ravno kod Kupresa ubijeno 11 Srba civila, a 20 ranjeno.
  rat_danas- 98139 - 14.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

  (12.01.1993) Počeli radovi na kopanju tunela ispod sarajevskog aerodroma


  U Sarajevu su počeli pripremni radovi na izgradnji tunela Dobrinja - Butmir. Tunel je iskopan ispod Sarajevskog aerodroma, kojeg su Srbi predali na UNPROFOR-u. Na kopanju tunela su uglavnom radili zarobljeni srpski civili koji su ostali u Sarajevu. U tunelu su postavljene šine za kolica, sistem za odvod vode, a potom i električne instalacije i cjevovod za naftu.

  Tunel bio dug 800 metara, a završen je 30. 06. 1993. godine. U ratnom periodu je korišten za prebacivanje jedinica iz Sarajeva na Vanjski prsten i obratno. Korišten je i za dostavljanje hrane u Sarajevo, koja je tamo prodavana po astronomskim cijenama, pa su se na račun toga mnogi obogatili. Kopanjem, a i eksploatacijom tunel, je upravljao Bakir Izetbegović, sin Alije Izetbegovića.
  rat_danas- 98140 - 14.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

  (18.01.1993) Ofanziva Armije FBiH na Skelane


  Srpski izvori javljaju da su muslimanske snage nastavile sa napadima u rejonu Skelana, ispaljujući minobacačke projektile i na teritoriju SRJ. Vojska Jugoslavije je saopštila da je žestoko uzvratila, uništavajući oruđa iz kojih se pucalo. I predsjednik SRJ Dobrica Ćosić je uputio pismo generalnom sekretaru UN u kojem ga obavještava o napadu muslimanskih snaga na teritoriju SRJ. Ćosić detaljno izvještava o muslimanskoj ofanzivi, masakru srpskog stanovništva, 46 mrtvih, 150 ranjenih i velikom broju izbjeglica, te da je Vojska Jugoslavije bila prinuđena da preduzme nužne protiv-mjere.
  rat_danas- 98141 - 14.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (02.01.1993) Vens-Ovenov plan


  U Ženevi je Vans-Ovenovim mirovnim planom predložena unutrašnja podjela Bosne prema kojem bi ustavni principi podrazumjevali uspostavu decentralizirane BiH sa 9 kantona, uz posebno područje Sarajeva kao desetog kantona, koji ne bi bili međunarodni pravni subjekti i čije bi granice u znatnoj mjeri "poništile rezultate etničkog čišćenja". Na osnovu vojnih odredbi bila bi uspostavljena obustava vatre i demilitarizacija cijele zemlje, a teritorijalno ustrojstvo bilo bi regulirano po principu kantonizacije.

  Sudbina plana zapečaćena je nepostojanjem mehanizama (i političke volje), koji bi natjerali Srbe da vrate 20% okupiranoga teritorija BiH te izbijanjem sukoba između Bošnjaka i Hrvata. Postoji opravdano mišljenje da je rasplamsavanje Hrvatsko-bošnjačkog sukoba bilo isprovocirano upravo ovim planom jer su Hrvatske snage nastojale da vojno i politički ovladaju kantonima koje su "dobili" po sporazumu.

  Središta hrvatskih provincija (posavska, mostarska, i travničko-livanjska) predviđena su u Odžaku, Mostaru i Travniku, a u njima bi živjelo 513. 433 (68, 27 %) Hrvata iz BiH. Posavska provincija (2103 km2) obuhvatila bi opštine bosanski Brod, Odžak, bosanski Šamac, Orašje, Derventa, Modriča i Gradačac; travničko-livanjska (5735 km2) opštine Jajce, Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača, Fojnica, Uskoplje, Bugojno, Donji Vakuf, Kupres, Livno i Tomislavgrad; a mostarska (6135 km2) opštine Prozor, Konjic, Jablanica, Mostar, Posušje, Grude, Ljubuški, Široki Brijeg, Čitluk, Stolac i Neum. Tako bi Hrvatske provincije obuhvatile 25, 4% teritorija BiH. S obzirom da je etnički prostor Hrvata po popisu 1991. godine bio 19, 44% očigledno da su Hrvati dobili i više nego što im pripada, te bili najviše zainteresovani za prihvatanje plana.

  3 srpske provincije obuhvatile bi 42, 3%,
  3 bošnjačke provincije 28, 8%, a
  sarajevsko područje obuhvatilo bi 3, 5 % teritorija BiH.

  Plan su potpisali predstavnici Hrvatske i bošnjačke strane (u Njujorku 25. 02. 1993, i u Ženevi, 25. 03. ), ali ga je srpska Skupština na Palama odbila 03. 04. 1993. godine.
  rat_danas- 98142 - 14.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (20.01.1993) I Hrvati agresori na BiH


  Alija uputio pismo Savjetu bezbjednosti UN u kojem Hrvatsku i njene snage u BH optužuje za agresiju.
  rat_danas- 98143 - 14.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (22.01.1992) Vojska SRJ pokrenuta ka Srebrenici


  Vojska SRJ vrši pokrete prema Srebrenici. Iz Valjeva je na teritoriju BiH prešla kolona od 15 kamiona, 10 tenkova i oko 2000 vojnika.
  rat_danas- 98144 - 14.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (26.01.1993) Rezolucija OUN broj 802


  Savjet bezbjednosti UN jednoglasno usvojio rezoluciju 802 kojom se od hrvatskih snaga zahtjeva povlačenje sa osvojenih područja u nedavnoj akciji dok je Srbima naloženo da vrate teško oružje pod kontrolu UN.
  rat_danas- 98145 - 14.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (31.01.1993) Oslobođeno područje Skelana


  Vojska VRS, potpomognuta vojskom SRJ, je u protivofanzivi ovladale područjem Skelana.
  rat_danas- 98149 - 14.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (15.11.1992) Oslobođena komunikacija Jajce-Travnik


  Jedinice 30. divizije 1kk i OG Vlašić sastale su se nedaleko od Turbeta i ozvaničile stavljanje pod kontrolu cjelokupne teritorije od Jajca do Travnika, a put dolinom Ugra ponovo je u upotrebi nakon 6 mjeseci.
  rat_danas- 98151 - 14.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (15.11.1991) Sporazum o povlačenju JNA iz Hrvatske


  Sporazumom o povlačenju JNA iz Hrvatske (15. 11. 1991. ), dogovoreno je povlačenje snaga JNA iz četrdesetak kasarni koje je blokirao HV. Prema sporazumu, snage JNA trebale su se povući na najmanje 20 km od hrvatske granice, pod međunarodnom kontrolom.

  JNA je iz Hrvatske izvukla: 310 tenkova, 210 oklopnih transportera, 260 topova, 210 aviona i 40 helikoptera, kao i 4 podmornice, 4 fregate i 38 manjih ratnih brodova. Zauzvrat, JNA je vratila oružje Hrvatskog TO-a koje je zaplijenila u proljeće 1991. godine.
  rat_danas- 98152 - 14.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (25.02.1993) UNPROFOR ne dozvoljava kontrolu konvoja


  Konvoj od oko 60 kamiona sa 150 vojnika UN zaustavljen je na granici u Malom Zvorniku, pošto je komadant konvoja odbio da dozvoli pregled tovara u vozilima.
  rat_danas- 98153 - 14.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (05.03.1993) Neuspješni pregovori u Njujorku


  Pregovori u Njujorku su završeni neuspjehom. Bošnjačka i srpska strana nisu potpisale prijedlog mapa, tj. podjelu BH na 10 provincija, ali pregovori ipak nisu prekinuti. Nakon nagovještaja da bi Alija mogao da pristane na Vens-Ovenove mape o podjeli BH na 10 provincija, Karadžić je rekao da su mape skrojene na štetu srpskog naroda i da ih on neće potpisati: "Sad ćemo, vjerovatno, opet mi ispasti krivi pred svjetskom javnošću, ali nama je najvažnije da ne ispadnemo krivi pred svojim narodom" - rekao je Karadžić.
  rat_danas- 98155 - 14.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (3)

  (18.03.1993) Operacija Poslednja šansa


  VRS počinje ofanzivu na Karuše pod kodnim nazivom "Poslednja šansa" (bitka na ušću). Cilj ofanzive bio je ovladavanje komunikacijom Teslić-Doboj. Operacijom su rukovodili pukovnik Slavko Lisica. U noći između 18 i 19 marta, nakon intenzivne artiljerijske pripreme, VRS sa 10 tenkova i 5 oklopnih transportera kreće u napad na prednji kraj odbrane Armije FBiH. Težište napada je na dubinu naseljenih mjesta Matuzići, Mravići, Kraševo i Lepenica. 19 marta VRS postavlja pontonski most na rijeci Usora kod motela "Ušće", ali bezuspješno. Međutim, VRS uspjeva očistiti teren i postaviti pontonski most na drugoj lokaciji, u rejonu stadiona Makljenovci. Magla je iskorištena za dovođenje oklopno-mehanizovanih jedinica, no kolonu zaustavlja artiljerija muslimanske vojske. U rejonu Karuša počinje grčevita borba, tokom koje ARBiH uspijeva onesposobiti ili uništiti veći broj tenkova i oklopnih transportera srpske vojske, koja u borbu uvodi avijaciju i borbene helikoptere tipa Gazela, koji iz rejona Pridjela i Ševarlija u više navrata raketiraju vojne i civilne ciljeve pokušavajući unijeti paniku u protivničkim redovima. Na pojedinim mjestima borba se vodi prsa u prsa. Armija FBiH potisnuta je na 150 do 200 metara, ali u borbu uvode jedinice 204. brdske brigade i protivoklopno odjeljenje 110. brigade HVO Usora. Armija FBiH preuzima inicijativu i potiskuje neprijatelja sa dostignutih pozicije. Ovo je bio jedan od najtežih poraza VRS u prve dvije godine rata.
  rat_danas- 98159 - 15.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

  (30.05.1990) Uzroci za početak rata u Hrvatskoj


  Nakon što su krajem aprila i početkom maja 1990. godine završeni prvi višestranački izbori u Hrvatskoj, 30. maja je zasjedao novi hrvatski sabor u kome su većinu činili pripadnici Hrvatske demokratske zajednice tj. HDZ-a. Franjo Tuđman je najavio početak mnogobrojnih političkih, ekonomskih i socijalnih reformi. Takođe je donešen i novi ustav Hrvatske, u kome je promjenjen status Srba iz "konstitutivni narod" u "nacionalnu manjinu". U ustavu je pisalo da je "Hrvatska država Hrvata i nacionalnih manjina koje žive u Hrvatskoj". Takođe je ukinuta ćirilica kao jedno od dva zvanična pisma, kako u državnim institucijama tako i u sredstvima masovnog informisanja. Srbima je zabranjeno da imaju svoj radio i televiziju, a iz škola su izbačeni tekstovi vezani za srpsku istoriju, zabranjeno je proučavanje srpskih pisaca i pjesnika. Srbi su bili obavezni potpisati lojalnost novom Hrvatskom poretku.

  Sve ovo, skupa sa Hrvatskom šahovnicom, koja je simbol stradanja srpskog naroda u 2. svjetskom ratu, izazvala je ogromno nezadovoljstvo u srpskom narodu, bilo je povod za početak rata u Hrvatskoj.
  rat_danas- 98164 - 15.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (03.04.1993) Promjenjena imena gradova


  Poslanici Narodne Skupštine Republike Srpske jednoglasno su usvojili prijedloge SO Donjeg Vakufa i Bosanske Gradiške o promjeni imena tih gradova, koji će se ubuduće zvati Srbobran i Gradiška.
  rat_danas- 98165 - 15.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

  (12.04.1993) Borbe kod Osmača, Srebrenica


  Srpski izvori javljaju da je u napadu srebreničkih muslimana na srpske položaje na teritoriji Skelana kod Osmača ubijeno 17 srpskih boraca a više njih je ranjeno.
  rat_danas- 98166 - 15.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (14.04.1993) Borbe HVO i Armije FBiH


  Jedinice HVO-a uz podršku i direktno učešće Hrvatske vojske krenule u opći napad na jedinice AFBiH u Hercegovini i Srednjoj Bosni. Prethodno su razoružani Bošnjaci u jedinicama HVO-a i manjim, izolovanim jedinicama AFBiH. HVO napada i zauzima Prozor. Najteže borbe vođene su za Gornji Vakuf, Fojnicu i Mostar (Mostar, odnosno zapadni dio grada po kontrolom HVO-a je proglašen hrvatskim gradom i sjedištem tzv. Hrvatske Republike Herceg Bosna).
  rat_danas- 98167 - 15.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (15.04.1993) Novi napad iz Srebrenice


  Srpski izvori javljaju da su "muslimanski ekstremisti" sa šireg područja Srebrenice svim raspoloživim artiljerijskim oruđima i streljačkim naoružanjem napali na više pravaca, a da je prema podacima GŠ VRS, samo u prethodnih 48 sati poginulo 43, a ranjeno 71 srpski borac.
  rat_danas- 98168 - 15.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (17.04.1993) UN usvojio Rezoluciju 819


  Savjet bezbjednosti UN usvojio Rezoluciju 819 kojom se od sukobljenih strana u BH zahtjeva da područje Srebrenice smatraju zaštićenom, odnosno područjem bez vojnih ili bilo kojih neprijateljskih dejstava. Rezolucijom se od VRS traži da odmah obustave napade na Srebrenicu i da se odmah povuku iz tog mjesta i okoline.
  rat_danas- 98169 - 15.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (18.04.1993) Sporazum o demilitarizaciji Srebrenice


  Potpisan sporazum o demilitarizaciji Srebrenice. Sporazum su potpisali komandant Armije RBIH Sefer Halilović i komandant VRS Ratko Mladić uz prisustvo predstavnika UN na sarajevskom aerodromu.
  rat_danas- 98185 - 18.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (18.11.1990) Prvi višepartijski izbori u BiH


  Održani su prvi višepartijski izbori u BiH, na kojima su najveći broj glasova odnijele nacionalne stranke.
 • Stranka demokratske akcije (osnovana 26. 5. 1990. ) 37, 8 % (86 poslaničkih mjesta),
 • Srpska demokratska stranka (osnovana 12. 7. 1990. ) - 26, 5 % (72 mjesta),
 • Hrvatska demokratska zajednica (osnovana 18. 8. 1990. ) - 14, 7 % (44 mjesta),
 • Reformirani komunisti - 6 % (20 mjesta),
 • Savez reformskih snaga A. Markovića 5, 6 % (13 mjesta).
 • rat_danas- 98186 - 18.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (21.12.1993) Novi predlog podjele BiH


  Predsjednici Tuđman i Milošević predložili su u Ženevi novo razgraničenje BiH prema kojem se daje muslimanima 33, 3%, Hrvatima 17, 5%, a Srbima 49, 2%. Sarajevo bi bilo podijeljeno između Srba i muslimana u odnosu 40% : 60%. muslimanska delegacija odbila je taj prijedlog.
  rat_danas- 98187 - 18.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

  (16.02.1995) Izjava Henri Kisindžera


  Henri Kisindžer je na pravnom fakultetu u Nju Orleansu izjavio: "Priznanje Bosne je bila velika greška. Bosanska država nije nikad postojala, niti postoji bosanski jezik ili bosanski narod. Tamo žive Srbi, Hrvati i muslimani. Prema tome, ako smo dozvolili podjelu Jugoslavije zato što njeni narodi nisu mogli da žive zajedno ne vidim zašto bi održavali Bosnu!"
  rat_danas- 98188 - 18.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

  (11.02.1995) Bespilotne letjelice špijuniraju Srbe


  "Dejli telegraf" piše da SAD neprekidno nadziru aktivnosti na ratištima u BH koristeći špijunske bespilotne avione, koji polijeću sa hrvatskog ostrva Brač. Prema izvještaju, tamo se nalazi ekipa od 20 Amerikanaca zaduženih za operaciju "Savršen pogled" u okviru koje se neprekidno nadziru aktivnosti na frontovima u BiH, sredstva veze i linije komunikacija svake od zaraćenih strana.
  rat_danas- 98189 - 18.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (06.11.1994) VRS povratila izgubljene teritorije


  Vojska Republike Srpske je u kontraofanzivi povratila dio teritorije na području Trnova i planine Treskavice, koje je Armija FBiH zauzela prije nedjelju dana.
  rat_danas- 98190 - 18.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (04.11.1994) Objavljeno ratno stanje u Republici Srpskoj


  Vrhovna komanda VRS je proglasila opštu mobilizaciju vojnosposobnog stanovništva i uputila prijedlog Skupštini da na vanrednoj sjednici proglasi ratno stanje na cijeloj teritoriji koju kontrolišu Srbi. Odlukom Vrhovne komande obustavljen je rad visokoškolskih ustanova, a studentima u Republic Srpskoj i onima na školovanju u SRJ naloženo da se odmah jave u svoje jedinice.
  rat_danas- 98193 - 19.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (19.11.1994) Krenula ofanziva na Bihać


  VRS je započela do tada najžešće napade na Bihać. Posebno su snažni napadi na položaje Armije FBiH južno od grada. Cijela kružna linija muslimanske odbrane u dužini od oko 180 km nalazi se pod udarima združenih srpskih snaga VRS i Autonomaša Fikreta Abdića.
  rat_danas- 98194 - 19.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

  (21.11.1994) NATO bombardovao aerodrom Udbine


  NATO avijacija je sa 30 aviona bombardovala aerodrom Udbine. Na NATO avione ispaljena raketa SAM 7. Cilj operacije: sprječavanje budućih napada srpske vojske na Bihać. To je bila najveća akcija u NATO istoriji do tog datuma. NATO je želio potpuno neutralizirati i aerodrom i njegovu infrastrukturu, ali se UNPROFOR usprotivio takvoj akciji insistirajući da treba gađati samo pistu a ne avioni koji sa nje polijeću. Specijalni predstavnik generalnog sekretara UN-a, Jasuši Akaši, smatrao je da je bombardovanje piste srazmjeran odgovor na srpske napade avionima na sigurnu zonu Bihaća.
  rat_danas- 98199 - 20.11.2016 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (0)

  (14.05.1992) Naš glas - Vogošćanske ratne novine


  Prvo izdanje srpskih ratnih novina na teritoriji Vogošće, pod nazivom "NAŠ GLAS" izašao je 14. maja 1992 godine. Izlazio je svakog dana, neprekidno, do kraja rata. Njegov osnivač bio je Izvršni odbor Srpske opštine Vogošća, a rukovodilac informativne službe je bio Ratko Babić.

 • Redakcija: Svjetlana Subić, Gordana Lalić, Goran Perić, Ljubo Damijanac, Miroslav Vukajlović
 • Stalni saradnici: Savo Guzina i Ahmet Kahrimanović

  Za "NAŠ GLAS" od početka njegovog osnivanja radili su još i sledeći: Zdravko Radanović, Miloš Kantar, Svijetlana Aćimović, Radmila Trifković, Milan Stokuća, Gordan Živić, Jovo Maunaga, Dejan Inđić, Savo Simović, Tanja Džakula, Dragan Gagić, Dragan Hinić, Nedeljko Škipina, Mile Milić, Stojanka Rističević, Zdravko Stanišić i nezaboravni Zoran Blagovčanin-Živćo.
 • rat_danas- 98225 - 23.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (24.11.1992) Povlačenje HV iz Posavine


  Predstavnici VRS su postigli sporazum sa specijalni izaslanikom Tuđmana, Antunom Tusom o prekidu neprijateljskih dejstava u Sjevernoj Bosni i povlačenju HV sa tog područja. Ovim dogovorom Hrvatska se obavezala da će do 28. 11. iz Posavine, odnosno iz Orašja i sela Donje Mahale, Tomsa i Domaljevca povući 111. i 122. brigadu ZNG.
  rat_danas- 98226 - 23.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (28.11.1992) Unitarna Bosna nije moguća


  Karadžić: "Hrvati, za razliku od muslimana, imaju različito shvatanje. Oni žele svoju zemlju u Bosni kao i mi. muslimani, međutim, žele da očuvaju Bosnu kao unitarnu muslimansku zemlju, što je nemoguće. "
  rat_danas- 98227 - 23.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (25.11.1991) Napuštene kasarne u Hrvatskoj


  Kasarnu Pleso u Velikoj Gorici kod Zagreba napustio je 149. raketni puk u koloni sa 77 vozila i oko 200 vojnika čije je odredište bila Banja Luka. U Splitu je počelo napuštanje kasarni JNA u skladu sa dogovorom Kninskog korpusa i Hrvatske strane.
  rat_danas- 98229 - 23.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (16.07.1995) Poginuli borci Zvorničke brigade


  Gotovo svi poginuli borci na dan 16. jula 1995 godine su bili pripadnici 3. bataljona Zvorničke brigade. Poginuli su na prvoj liniji fronta u pravcu Tuzle, mjestu zvanom Baljkovica.

  Kao što je svima poznato, bilo je to vrijeme kada su se borci 28. korpusa Armije FBiH probijali iz pravca Srebrenice na teritoriju Tuzle. Oko 4000 osoba, uglavnom vojno sposobnih lica, je u noći između 14. i 15. jula na području Crnog Vrha prešlo putnu komunikaciju Zvornik- Šekovići, a zatim su u toku noći 15. na 16. jul 1995. godine bezbjedno prešli put Križevačke njive - Baljkovica, gdje su se prikrili u jednom potoku i čekali ishod borbi na Baljkovici, koje su vodili pripadnici Drugog korpusa Armije FBiH sa područja Tuzle, uz podršku Nasera Orića i još nekoliko njegovih oficira, a sa kojima su imali uspostavljenu radio vezu.
  rat_danas- 98235 - 24.11.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (2)

  (19.07.1992) Sjećanje na heroje


  Samo u jednom danu, 19. jula 1992. godine Vogošća je ostala bez nekoliko najboljih boraca, bez ljudi koji su na svojim leđima iznijeli najveći teret odbrane Vogošće u tim prvim, kritičnim danima. Bila je nedelja. Oko 19:30 časova u vogošćanski hotel "Park" gdje je u to vrijeme boravila ekipa interventnog voda Bore Radića. stiže vijest da su kod Ljubine napadnuti autobusi sa ženama i djecom.

 • Desilo se to tek što smo se vratili iz Misoče, gje smo imali dosta poginulih i ranjenih. No, Boro se nije dvoumio, sjeli smo u "audi" i krenuli - priča jedan od boraca iz interventnog voda.

  Nekoliko sati ranije, tog jutra na Misoči su gotovo desetkovane jedinice koje je predvodio Vukašin Kuzman - Pena i Boro Radić. Poginula su dvojica dobrovoljaca i vodič iz Ilijaša, koji je bio dodijeljen vogošćanskim jedinicama. Komadant jedinice Vukašin Kuzman teško je ranjen i život mu je dugo vremena visio o koncu. Imao je osam rana. Ranjeni su i Vela, Palangetić Siniša, Kec, Mićo...

 • Taj dan je zaista bio koban. U tim jedinicama su bili sve odlučni, sposobni i hrabri momci. Dovoljno je reći doborovoljci. Značenje te riječi se nikada ne smije potcijeniti kad se uzme sam početak rata i njegov neizvjestan ishos. U mojoj grupi najviše su vukli naprijed Milorad Škrkar, Nebojša Lalić i Petar Kuzman. Sva trojica su, nažalost, poginuli - prisjeća se Vukašin Kuzman.

  Crni "audi" jurio je prema Ljubini. Uz Boru su još Slava i Joca. Nekoliko minuta ranije u istom pravcu su projurili vojni policajci Điđa, Lala, Raze, Mišo, Jugo i Peša. Na zadnjoj barikadi prema LJubini, Bori je rečeno da more proći jer se više ne puca. Izgleda da se smirilo. "Audi" je nastupao dalje i koji minut kasnije došao je do mjesta napada. Napadnuti autobusi su prošli, ali je Boro želio vidjeti mjesto gdje su napadnuti. Naoko, i izgledalo je baš da se smirilo. Samo par trenutaka, a onda...

  Odjednom, iz šume su odjeknuli hici. Prvo dva snajperska. Pucali su sa pedesetak metara. Obadva su pogodili Boru. Već tada je bio mrtav. Mi smo se nekako uspjeli izvući iz auta, a muslimani su nastavili bjesomučno pucati. Pucali su punih petnaest minuta - sjeća se jedan borac.

  Te večeri Vogošća je ostala bez četvorice svojih heroja. Poginuli su:
 • Boro Radić, komandant interventnog voda Vogošćanske brigade
 • Srđan Amidžić - Điđa
 • Željko Marković - Raze
 • Dejan Lalić - Lala

  Zaustavljeni su u punom borbenom zamahu momci koji su mnogo toga učinili za Vogošću, a još više planirali.

  Članak je preuzet iz novina "Naš glas", objavljen 19.07.1993. godine. List je izdavala Srpska opština Vogošća
 • rat_danas- 98317 - 05.12.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (09.12.1992) Karadžić o kraju rata


  Karadžić je izjavio u Palati nacija u Ženevi da će do Božića srpska strana objaviti kraj rata. Na konferenciji za novinare je precizirao da se ne radi o prekidu svih ratnih dejstava.
  rat_danas- 98318 - 05.12.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (11.12.1992) Poziv na iseljavanje iz Sarajeva


  Srpska televizija sa Pala, "Srna", stalno poziva Srbe u Sarajevu da se iseljavaju. List Politika, 11. decembar 1992: Pismo Radovana Karadžića upućeno Sadati Ogati i Korneliju Samarugi: "Evakuacija Sarajeva je jedini način da se spase 380.000 napaćenih stanovnika tog grada. (...) Takve akcije su hitno potrebne. One više ne mogu da zavise od postizanja konačnog političkog rešenja za bivšu Bosnu i Hercegovinu (...) evakuacija ne može i ne sme da zavisi od prethodne demilitarizacije izvesnih zona, posebno od demilitarizacije Sarajeva..."
  rat_danas- 98319 - 05.12.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (17.12.1992) Šešelj o blokadi Sarajeva


  Vojislav Šešelj, predsednik SRS: Na pitanje da li je opsada Sarajeva ratni zločin, Šešelj je odgovorio: "Nije! To je opsada jednog grada. Kako to može biti ratni zločin? Kriv je onaj koji je dozvolio da Sarajevo postane ratna tvrđava. "
  rat_danas- 98325 - 06.12.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (26.05.2011) Uhapšen Ratko Mladić


  Bezbednosno Informativna agencija je na današnji dan, 26. maja 2011. godine, u šest sati ujutro uhapsila Ratka Mladića. Mladić je uhapšen u Lazarevu kod Zrenjanina, a koristio je lažna dokumenta pod imenom Milorad Komadić. Očevici tvrde da je hapšenje iscenirano, jer Mladić nikada nije boravio na toj lokaciji.
  rat_danas- 98326 - 06.12.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (21.07.2008) Uhapšen Radovan Karadžić


  Savet za nacionalnu bezbednost Republike Srbije saopštio je da je akcijom srpskih službi bezbednosti lociran i lišen slobode bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić. U saopštenju, međutim, ne navodi se kada i gde je Karadžić uhapšen. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da propadnici MUP-a nisu učestvovali u lociranju i hapšenju Karadžića.
  rat_danas- 98331 - 07.12.2016 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (1)

  (03.07.1993) Operacija Prsten


  U sklopu operacije "Prsten" koja se vodila jula '93. na Igmanu, naše snage izvodile su napade u pravcu Ugoroskog i brda Žuč, kako bi skrenule pažnju sa glavnog praca operacije "Prsten". Ofanziva na Ugorsko počela je 03. jula '93. kada je Vogošćanski bataljon osvojio Glavicu. Blagovački bataljon je nakon sedama dana preuzeo od Vogošćanskog bataljona taj dio linije i isti dan se povukao bez borbe.

  U daljem toku ofanzive Vogošćanski bataljom potpomognut jurišnim vodom Miće Vlahovića uspio je da ovlada kotom 830, a isti dan Ilijaški jurišni vod pod komandom Mladena Savića ovladao je Golim brdom. Tako je linija "Ježevi" ostala iza naših leđa i služila nam kao naš rezervni položaj.

  Kompletnu ofanzivu na Ugorsko i brdo Žuč nadgledao je i vodio komandant taktičke grupe potpukovnik Josipović.
  rat_danas- 98343 - 10.12.2016 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (0)

  (26. 07. 1993) Borbe na brdu Žuč


  U sklopu operacije "Prsten" koja se izvodila na Igmanu, srpske snage paralelno su izvodile napad na brdo Žuč, kako bi privukli na sebe veli broj muslimanske vojske iz Sarajeva i tim napadima smanjili njihovu odbrambenu moć. U tome su svojim uspjesima u potpunosti izvršili zadani cilj.

  U toj ofanzivi Vogošćanski bataljon imao je značajne uspjehe tokom ofanzive. Potpomognut izviđačkim vodom Miće Vlahovića, ponovo je vraćena kota 830 pod srpsku kontrolu. Srpska trobojka ponovo se viorila na toj dominantnoj koti iznad Vogošće.

  Isti dan, u isto vrijeme, Ilijaški jurišni vod pod komandom Mladena Savića krenu je u napad i ovladao Golim brdom. Golo brdo, je bilo brdo koje se nadovezivalo na kotu 830, tako se napravio značajan pomak na strateški važnom brdu Žuč i sigurnija odbrana Srpskog Sarajeva.

  Nakon što je potpisano primirje, muslimanske snage su kopanjem tranšea prema vrhu Golog brda, došli do same linije srpske odbrane. Na tom dijelu ratišta rovovi između zaraćenih strana bili su oko trideset metara razmaka. Tako je ta linija postala najbliža dodirna tačka zaraćenih strana.

  U februaru '94. godine, uz posredovanje međunarodnih snaga, potisan je sporazum srpske i muslimanske strane da će se obustaviti sva borbena dejstva oko Sarajeva. Muslimanska vojska često je kršila potpisani sporazum izvodeći napade u različitim pravcima na srpsku liniju odbrane. U tome su u nekoliko navrata imali početnih uspjeha, ali sve je ostalo na tome. Srpska vojska se brzo konsolidovala i povratila sve izgubljene dijelove linije. Linije odbrane na tom dijelu ratišta ostale su nepromjenjene sve do kraja rata.
  rat_danas- 98387 - 16.12.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (20.04.1993) Izjava britanskog ministra odbrane


  Britanski ministar odbrane Malkolm Rifkin ponovo se izjasnio protiv vojne intervencije Zapada u BH, te rekao da je teško utvrditi koga treba bombardovati. "Ako hoćemo da kaznimo sve agresore, šta onda raditi sa Hrvatima, i muslimanima koji se sada tuku jedni protiv drugih" - rekao je Rifkin.
  rat_danas- 98388 - 16.12.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (24.04.1993) Karadžić odbacio Vens-Ovenov plan


  U Beograd na sastanak dolaze lord Ovena i Vens. Karadžić je odbacio prijedloge za promjenu mapa u mirovnom planu i ocijenio da su mape toliko loše da ne mogu biti korigovane, već moraju da se promjene.
  rat_danas- 98389 - 16.12.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

  (25.04.1993) Skupština RS odbila Vens-Ovenov plan


  Poslanici Narodne Skupštine Republike Srpske na zasijedanju u Bijeljini su odbili zahtjev sa potpisivanje Vens-Ovenovog mirovnog plana. Neposredno prije usvajanja ove odluke, Dobrica Ćosić, Slobodan Milošević, Momir Bulatović su uputili pismo poslanicima Skupštine u kojem je traženo da prihvate Mirovni plan i skreće pažnja da oni nemaju pravo da neprihvatanjem plana izlažu sankcijama i ugrožavaju 10 milion građana Jugoslavije.
  rat_danas- 98390 - 16.12.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (28.04.1993) SAD razmatra mogućnost bombardovanja RS


  U SAD počele užurbane pripreme novih radiklanih mjera za rješenje bosanske krize. Najčešće se pominjea mogućnost bombardovanja srpskih položaja i skidanje embarga na uvoz oružja namijenjenog bosanskim muslimanima.
  rat_danas- 98391 - 16.12.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (01.05.1993) Novi mirovni pregovori u Atini


  Sazvana nova runda mirovne konferencije o BiH u Atini, na kojoj se bili prisutni: Dobrica Ćosić, Slobodan Milošević, Momir Bulatović, Franjo Tuđman, Alija Izetbegović, Radovan Karadžić i Mate Boban. Na ovoj konferenciji je na na kraju skupa Radovan Karadžić potpisao Vnes-Ovenov plan za BiH, uz uslov da Skupština Republike Srpske na zasjedanju 5. maja podrži odluku.
  rat_danas- 98392 - 16.12.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (02.05.1993) Izjava Radovana Karadžića


  Radovan je izjavio da će dati ostavku ukoliko parlament Republike Srpske ne prihvati mirovni plan koji je on potpisao u Atini.
  rat_danas- 98441 - 23.12.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (21. 02. 2015) Preminuo Lazar (Branislav) Kondić - Lazo


  Na današnji dan, 21.02.2015. godine, preminuo je moj poznanik Lazo Kondić. Za vrijeme rata obavljao je funkcije: Komandant Vogošćanskog bataljona, Komandant Semizovačkog bataljona, Komandant linije na Stormorinama... Lazar je bio jedan od prvih Vogošćana odlikovanih za vojničke zasluge, kao komandir čete Hotonjskog bataljona. Po mišljenju mnogih njegovih saboraca, Lazar je bio najbolji operativac kojeg je Brigada ikada imala. Bio je džoker, prvo u Vogošćanskoj, a kasnije i u 3. sarajevskoj brigadi, krpio je sve rupe u komandovanju u teškim trenucima, prihvatao zadatke kojih su se drugi pribojavali.

  Pokojni kapetan prve klase Lazar Kondić- Lazo odlazi u penziju sa dužnosti zamjenika komandanta kasarne Višegrad. Težak život i borba za preživljavanje natjerali su ga da često mijenja mijesto stanovanja. Svoj mukotrpni i težak život okončao je u Bijeljini 21. 02. 2015 godine. Od civilnih vlasti i članova BORS-a Bijeljine, niko se nije udostojio da prisustvuje poslednjem oproštaju Lazara Kondića- Laze!

  Vječna ti slava slavni komandante!
  rat_danas- 98525 - 27.12.2016 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (28.12.1992) Zločin u Donjoj Bioči


  28. 12. 1992 godine u Ilijašu se desio zločin u Donjoj Bioči. Drugi bataljon 7. muslimanske brigade u napadu na srpsko selo Donja Bioča u opštini Ilijaš palio je srpske kuće, masakrirao civile. Poginulo je i dosta muslimanskih boraca.

  rat_danas- 99133 - 14.01.2017 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (14.01.1994) Zločin u selu Jelačići


  Srpsko selo Jelačići u se nalazi u opštini Kladanj, Federacija BiH, na granici sa srpskom opštinom Šekovići. U Otadžbinsko-odbrambenom ratu poginulo je 33 borca iz ovog sela.

  Ipak, najveća nesreća zadesila je to selo na Mali Božić, 14. januara 1994. godine. U napadu muslimanskih snaga ubijeno 17 mještana Jelačića.

  To su bili branioci sela i civili koji su se zatekli u Jelačićima. Najstarija žrtva imala je 80 godina, što znači da napadači nisu birali već su ubijali redom. Selo je danas pusto, ni jedna kuća nije obnovljena, a za zločine koji su počinjeni niko do danas nije odgovarao.

  Većina žrtava sela Jelačića sahranjeni su u Lovničkom groblju u Šekovićima, gdje se svake godine na Mali Božić okupljaju preživjeli meštani ovog srpskog sela u kladanjskoj opštini da zapale svijeće za nastradale rođake.

  U 2011. godini u selu Jelačići je podignut i spomenik nastradalim mještanima ovog sela.
  rat_danas- 99223 - 21.01.2017 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (06.05.1993) Usvojena Rezolucija 824


  Savjet bezbjednosti Ujedinjenih Nacija usvojio je Rezoluciju 824 kojom se Sarajevo i druge slične ugrožene zone, posebno gradovi Tuzla, Žepa, Bihać, Goražde i Srebrenica, sa njihovom okolinom, tretiraju kao zaštićene zone od svih strana u sukobu, te se nalaže "trenutna obustava oružanih napada ili bilo kakvih neprijateljskih djelovanja protiv ovih sigurnih zona, i povlačenje svih vojnih i paravojnih jedinica bosanskih Srba iz ovih gradova na udaljenost sa koje oni prestaju da budu prijetnja njihovoj sigurnosti... " Mirovnim snagama UN-a istovremeno je naloženo da nadgledaju sigurnost njihovih stanovnika.
  rat_danas- 99224 - 21.01.2017 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (08.05.1993) Zatvorena granica prema SRJ


  Predsjednik, potpredsjednik, ministri i poslanici Republike Srpske spriječeni su da pređu granicu SRJ kod Zvornika. Karadžić izjavljuje da "okretanje leđa Srbije srpskom narodu u Bosni pogađa u dušu" kao i da će ukidanje pomoći donijeti teškoće Republici Srpskoj, ali da će ona preživjeti i pronaći vlastiti izlaz iz situacije.
  rat_danas- 99225 - 21.01.2017 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (05.07.1993) Sarajevski podrumi prepuni zatvorenih Srba


  Glavni štab vojske Republike Srpske saopštio je da je do sada u Sarajevu uhapšeno 15.158 Srba koje muslimani drže kao taoce u podrumskim prostorijama sarajevskih zgrada. U saopštenju sa tvrdi da je naredbu za hapšenje izdao Sefer Halilović.
  rat_danas- 99226 - 21.01.2017 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (09.05.1993) HVO uspješno napada Istočni Mostar


  HVO vrši snažne napade na istočni Mostar, dio grada pod kontrolom Armije muslimanske BiH. Jedinice Armije muslimanske BiH nalaze se u okruženju na svega nekoliko kvadratnih kilometara teritorije. Teške pješadijske borbe vode se na desnoj obali Neretve u Šantićevoj ulici, gdje su prve linije ARBiH i HVO-a udaljene svega desetak do dvadeset metara. Na tom su području vođene najteže gradske borbe. Svako pomjeranje linije fronta u Šantićevoj ulici u ratnim izvještajima predstavljalo se kao izuzetan uspjeh, iako se u većini slučajeva radilo o deset do dvadeset metara.

  HVO počinje akciju nasilnog i masovnog protjerivanja Bošnjaka i manjeg broja Srba, deportujući ih u koncentracione logore. Hrvati su na području tzv. Hrvatske zajednice Herceg Bosna formirali više koncentracionih logora i privatnih zatvora za Bošnjake, uglavnom civile, među kojima Heliodrom u Mostaru, Dretelj, Gabelu i druge.
  rat_danas- 99227 - 21.01.2017 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (09.05.1993) Sporazum o prekidu vatre


  Na snagu stupio sporazum o prekidu vatre kojeg su potpisali Ratko Mladić i Sefer Halilović.
  rat_danas- 99403 - 02.02.2017 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (17.04.1993) Osvajanje Igmana, zatvaranje drugog obruča


  Dana 17. aprila 1993. godine VRS zauzima objekte Kozalj i Kacelj, i tako je koridor preko Grepka za Goražde prekinut. U pomoć jedinicama Hercegovačkog korpusa došli su i Beli Vukovi sa pala, potpomognuti jednom četom Rusa.

  Nakon toga, 9. jula 1993. godine vode se borbe i za Rogoj, ključni prevoj između Trnova i Foče. Izvršen je napad i na Trnovo, a kada je probijena linija Armije FBiH na Delijašu otpočet je i opšti napad na Trnovo.

  Do 13. jula 1993. godine VRS je preuzela kontrolu nad prevojem Rogoj, što je ujedno značilo i pad Trnovo.

  Do 21. jula 1993. godine VRS je izbila na liniju Proskok-Poljice, i počela je da grupiše glavne snage u pravcu Trnovo-Igman a pomoćne na pravcu Hadžići-Golo brdo.

  Neprijateljske snage, sada već potpuno razbijene, 27. jula 1993. godine izvode kontranapad na Golo brdo, međutim i tu doživljavaju poraz. Opšte rasulo u protivničkim redovima VRS koristi za nastavak ofanzive. Najprije je zauzeto selo Rakitnica, a zatim je produžen napad u pravcu Rakitnica - selo Lukomir - Bjelašnica. U borbama koje slijede u naredna tri dana VRS je ovladala cijelim prostorom na ovom pravcu, uključujući i objekte Šiljak i Hojta. Nakon pada Proskoka, hotela Famos i Bjelašnice, neprijateljska odbrana se raspada 1. avgusta 1993. godine. Tog jutra, u koloni po jedan razbijena muslimanska vojska, negdje oko 2000 vojnika sa artiljerijom i drugim borbenim sredstvima, odlazi u Pazarić i Tarčin iako je njihova komanda bezuspješno pokušavala da ponovo organizuje odbranu.

  U ovom trenutnku VRS je ostajalo samo dva kilometra da se spoje sa Igmanskim bataljonom iz Hadžića. To je upravo bilo rastojanje od Golog brda do Malog polja. Dovođenjem jedinica sa Dobrinje, kroz tunel koji je u noći između 30. i 31. jula konačno prokopan ispod sarajevskog aerodroma, kao i još par jedinica iz Centralne Bosne, muslimani uspjevaju da blokiraju Trešnjevo brdo i na taj način ponovo osposobe komunikaciju Karaula-Ajšnik.

  Jedinice VRS ponovo napadaju 13. avgusta 1993. godine, ali je ova akcija propala, a sa njom i planovi VRS o potpunom zatvaranju drugog obruča oko Sarajeva.

  Uporedo sa ovom akcijom, vođeni su politički pritisci na Miloševića, koji je zahtjevao od Karadžića da se Mladić povuče sa Igmana. Zbog toga se 15. augusta 1993. godine, po elementima potpisanog primirja, VRS povlači sa Igmana i Bjelašnice. Igman je prepušten UNPROFOR-u, ali su muslimanske snage već nakon mjesec dana ponovo uspostavile kontrolu nad ovom ključnom planinom.
  rat_danas- 100349 - 02.05.2017 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (01.05.1995) Operacija Blijesak


  Prvog maja 1995. godine Hrvatska Vojska je započela operaciju pod nazivom Blijesak, u kojoj je zauzeta Zapadna Slavonija koja je do tada bila u sastavu Republike Srpske Krajine. U vojnom udaru, za svega 36 sati je pobijeno ili nestalo 253 pripadnika srpske nacionalnosti, a protjerano je 15. 000 stanovnika. Ni dan-danas se ne zna za sudbinu 156 nestalih ljudi.
  rat_danas- 100364 - 06.05.2017 : Dragan Tomic Sremski Karlovci - best (0)

  (06.05.1992) Zločin na Đurđevdan


  Na Đurđevdan, 6. maja 1992. godine, muslimanski vojnici predvođeni Naserom Orićem napali su sela Gniona i Blječeva i masakariali 6 civila srpske nacionalnosti. Zločinci su upali u kuću starice Kosane Zekić (1928) i masakrirali je dok je njen sin Milan teško ranjen (preminuo je nakon dva meseca). Ubijen je i starac Gojko Jovanović (1917). U vatri koju su otvorili muslimanski ekstremisti stradala je devojka Vesna Muratović (16 god). Istovremeno u selu Gniona su masakrirani poluslep i bolešljiv čovek Radojko Milošević koji je slavio svoju slavu i njegov gost Lazar Simić.
  rat_danas- 100413 - 13.05.2017 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (13.05.1992) Formirana jedinica 'Vukovi sa Drine'


  Na današnji dan, 13. maja 1992. godine, formirana je Specijalna jedinica VRS pod nazivom "Vukovi sa Drine".
  rat_danas- 100825 - 25.06.2017 : Guma Tomic Tamo Daleko - best (1)

  (25.06.1992) Probijen koridor


  Danas je godišnjica jedne od najvažnijih bitaka za Republiku Srpsku. Bila je to bitka života, tj. probijanje Koridora. Neka je vječna slava herojima poginulim u ovoj akciji!
  rat_danas- 100859 - 02.07.2017 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (30.06.1992) Formirana 1. novogradska brigada


  Na danaČnji dan, 30. juna 1992. godine formirana je 1. novogradska brigada. U toku Odbrambeno-otad#binksog rata kroz ovu brigadu je prošlo oko 6500 boraca, od kojih je 238 boraca poginulo a 655 je ranjeno. Još 5 pripadnika ove brigade vode se kao nestali.
  rat_danas- 100863 - 02.07.2017 : Vogošćanin Pravi VogoŠ'a - best (0)

  (03.07.1993) Operacija Prsten


  Na današnji dan 03. jula 1993 godine, nakon 15 mjeseci odbrambenih dejstava, srpska vojska je u Vogošći počela ofanzivu na Ugorsko. Ofanzivu je organizovala Taktička grupa pod komandom potpukovnika Josipovića, u sklopu operacije "Prsten".

  Vogošćanski bataljon je u samom početku ofanzive uspio da probije neprijateljsku liniju, ovlada i uspostavi kontrolu velikim dijelom teritorije od tog sela. U samoj borbi Vogošćanski bataljon imao je jednog poginulog borca, Vladimira Makića i dvojicu ranjenih boraca, Popa lakše ranjen i Tica, koji je zbog zatrovanih neprijateljskih metaka izgubio donji dio ekstremiteta.

  Nakon organizovane odbrane i uspostavljene nove linije na osvojenoj teritoriji palo je nekoliko granata i u usmrtila komandira prve čete Božu Harta, komandira Treće čete Radovana Vučkovića, Živojina Kovačevića i Iliju Lučića.

  Uslijedio je žestok nastavak ofanzive na više pravaca na tom prostoru. Neprijatelj je pružio otpor sa Menjaka i usmrtio Dragana Kujundžića i Nebojšu Lalića, a komandira njihove jedinice Mićo Vlahović bio lakše ranjen.
  rat_danas- 100963 - 23.07.2017 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (0)

  (19.07.1992) Poginuo je Darko Pavlović - Mange


  Na današnji dan u borbi na Misoći kod Ilijaša poginuo je srpski dobrovoljac Darko Pavlović-Mange, koji je došao iz Sombora da pomogne svojoj braći da se izbore za svoj opstanak u BiH.
  rat_danas- 100965 - 24.07.2017 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

  (23.07.1992) Zločin u selu Jabuka


  Pripadnici tkz. Armije BiH su iz pravca Goražda upali u ovo srpsko selo i na svirep način su ubili 43 osobe, među kojima je bilo i djece. Najmlađa žrtva ovog pokolja je bio trinaestogodišnji dječak Novo Elez.

  Preživjeli ističu da su imena zločinaca poznati, a neki su i saslušavani. Ipak, za ovaj zločin nikada nisu podignute optižnice, i sve su prilike da se čeka da umru svjedoci, ali i izvršioci.
  rat_danas- 101547 - 02.12.2017 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (01.12.1992) Formiran 3. odred Specijalne brigade policije


  U Trebinju je formiran 3. odred Specijalne brigade policije. Kroz ovaj odred je prošlo više od 100 boraca. Život za Republiku Srpsku je dalo njih dvanaest. Mnogi su ranjavani i više puta. Nisu izgubili ni jednu bitku!
  rat_danas- 102127 - 25.03.2018 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  (24.03.1999) Započela agresija na SR Jugoslaviju


  Na današnji dan započeta je NATO agresija na teritoriju SR Jugoslavije. Za 78 dana, više od 1100 aviona izvelo je 2300 udara na vojne i civilne objekte. Korišteno je 37. 000 kasetnih bombi zabranjenih Ženevskom konvencijom i oko 15 tona municije sa osiromašenim uranijom.

  U operaciji nazvanoj "Milosrdni anđeo" poginula su 462 vojnika i oko 2000 civila. Gotovo da nema grada u Srbiji koji se za vrijeme agresije nije našao na meti NATO aviona. Procjenjna šteta uništenih mostova, fabrika, energetskih, medijskih kuća i naseljenih objekata kreće se od 30 do 100 milijardi dolara.
  rat_danas- 102487 - 02.08.2018 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

  (02.08.2018) Parastos Mići Vlahoviću u Aleksandrovu


  Već deset godina prijatelji, saborci i poznanici Miće Vlahovića, na inicijativu koja je potekla od posjetilaca ove stranice, u banatskom selu Aleksandrovo održavaju parastos Mići Vlahoviću, heroju sa Sarajevskog ratišta. Neka Ti je laka zemlja, junače!

  Idi na stranu - |1|2|