fix
Logo
fix
Nalazite se na Istorija-KADARICI
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje
Za pregled svih najnovijih poruka kliknete ovdje

kadarici- 23524 - 30.01.2010 : Velimir Adžić Ilijaš - best (0)

Selo Kadarići ( 1. dio )


OPŠTINA ILIJAŠ - SELO KADARIĆI - Porodična stabla

Napisao sam i knjigu o selu Kadarići koju sam posvetio svim građanima rođenim u tom selu, kako onim koji su tamo ostali, tako i onim koji su se raselili po cijeloj bivšoj Jugoslaviji i šire, sa željom da je nastave dopunjavati. Posebno bi bilo važno nastaviti vođenje porodičnog stabla kako bi sačuvali uspomene na pretke, ali i mladim naraštajima ukazali na njihove rođake, kako zbog neznanja ne bi dolazilo do neželjenih posljedica u porodu budućih naraštaja.

Ovo je vrlo važno zbog toga što se današnja omladina ne poznaje dovoljno, jer su se porodice raselile na sve strane. Zbog toga dolazi čak i da se najbliži rođaci počnu zabavljati i voditi ljubav.

Knjigu sam štampao u ograničenom broju primjeraka i nemam ih više za prodaju. Međutim, cijelu knjigu imam na CD-u i može se gledati na kompjuteru.

Knjiga je vrlo opširna i detaljna. Sadrži i slike skoro svih stanovnika sela i slike kuća svakog domaćina, a napisana je na 250 stranica formata A-4.

S obzirom da mnogi nisu bili u prilici da pročitaju knjigu, a mnogi su otišli u dijasporu, želja mi je da im na ovaj način omogućim da vide bar svoje porodično stablo.

Profesor Milenko Filipović iz Podlugova, etnolog, poznavalac više stranih jezika, bio je i predsjednik svjetskog udruženja etnologa, je novčano pomognut od Kraljevske Srpske Akademije i Australijanske Zadužbine u toku školskih odmora kao student l922-1927 godine skupljao antropogeografsku, etnološku i filološku gradju u okolini Visokog pa je dio tih podataka obradio pod nazivom «VISOČKA NAHIJA».

Kombinacijom tih i istorijskih podataka pokušao je da riješi pitanje etničke prošlosti našega naroda u Visočkoj nahiji.

U dijelu koji se odnosi na selo Kadarići, opisao je položaj sela, nazive porodica, broj i raspored njihovih kuća, nazive i porijeklo starinom, koju slavu slave, nazive njiva i izvora vode.

U vrijeme svog istraživanja profesor Milenko Filipović, naselje Kadarići opisuje ovako:

Sredinu naselja čine Kadarići, koji su na terasi oko 60 metara iznad rijeke Bosne. Tu su u čoporu 6 kuća Popića, 4 Adžića, 2 Macana i 2 Jeftića. Na Brdu su bile 2 kuće Nevaljala, 2 Avdibegovića i kuća Kosića-Mijatovića. Na Mandinom brdu 1 kuća Jeftića (Jovo Jeftić, zvani VUK) i na Ravnama 1 kuća Popića.

Ime sela je, kaže, postalo po imenu nekog lica, ali se ne zna kog.

Ja područje Kadarića dijelim na 3 dijela:

Gornji Kadarići koji obuhvataju: Jarčušu, Krčevine, Zavinjac, Kosu, Poda, Krstin vrto, Žljebine, Trešnjik, Jandjerice, Borak, Dolac, Gajac, Vrtla, Bašče, Viganj, Stranu, Magaruše, Obalu, Baščicu, Teleću bašču, Gornje njive, Smajinu njivu, Berberovu bašču, Smreke, Vrače, Vina i Solilo.

Gornje polje koje obuhvata: Potkrajnice, Špionike, Barice, Bučkovce, Luke, Bare, Tenjatak, Ćešljuge, Poda, Barakovac i Nabresnicu.

Donje polje koje obuhvata: Lugove, Potkrajnice, Sklade, Velike njive, Jagodarnice, Podgrebnice, Duge njive, Krakače, Javor, Bačitovce, Male njive, Bešike i Studence.

Stariji stanovnici ovog sela će ovu podjelu lako prepoznati.

Ranije su stanovnici koristili vodu iz sljedećih izvora:

 1. Vukova voda (na Mandinom brdu),
 2. Dolac (na putu ispod njiva Dolac),
 3. Grčki bunar (u vrhu njiva špionika ispod muslimanskih kuća),
 4. Špionik (ispod njiva Poda a u vrhu njiva Špionik),
 5. Zavinjac (ispod puta za krčevine prema Kosi),
 6. Stublina (na livadi Popića Poda) i
 7. Vrelo (u samom selu u neposrednoj blizini stare kuće Popić Uroša i u kraju Adžića bašći).


Godine 1930. iskopan je prvi bunar na sredini tadašnjeg sela, a zatim i bunar kod izvora Vrelo kod Popića kuća koje su koristili svi mještani sela. U kasnijem periodu iskopani su bunari kod skoro svake kuće.

Glavni putevi za kolski saobraćaj bili su: Stari i novi drum, Voznik, Kolovoz, Sokak i Rovanica.

Jedina veza sela sa Ilijašom bila je prelaz preko rijeke Bosne lađom na mjestu koje se zvalo «Lađenik», a to je mjesto gdje se danas nalazi most.

Drugi način prelaza rijeke Bosne bio je «Gaz» na mjestu gdje se sastaju Studenci i Luke. Tu su gazili pješaci, jahalo se na konjima i prelazilo zaprežnim kolima.

U današnje vrijeme ni jedna od navedenih kuća ne postoji. Na Mandinom brdu, Barakovcu i Ravnama su porušene i na tim mjestima nisu pravljene nove. U ostalom dijelu sela sagradjeno je mnogo novih kuća.

Nazivi njiva su zadržani sve do danas. Svi navedeni izvori vode, izuzev Vukove vode, su kaptirani i voda dovedena u kuće.

Navedeni putevi su i danas u upotrebi sa istim nazivima, s tim što su neki asfaltirani (drumovi, Voznik), neki djelimično ukinuti (Sokak) a neki zapušteni (Kolovoz, Rovanica).

U knjizi je obrađen razvoj i napredak sela.

Sada ću prikazati ukratko porodična stabla svih familija u selu.

Adžići

Istraživanjem se došlo do tri lica kao začetnike loze Adžić i to: Simo, Luka i Vučina. Zbog nedostataka podataka nije se mogla utvrditi prava veza između ovih lica.

Postoji predanje da je pokojni Risto Adžić imao zeta Lakića na Očevlju. Poslije kuge, pošto je Risto ostao bez djece, zovne sebi Lakića i njegova djeca se prozovu Adžić pa ih ima i od Lakića i od Adžića. Međutim nije se mogla utvrditi veza tog Riste sa napred navedena tri lica.

Dalje je utvrđeno da su Adžići starinom iz Hercegovine, a Lakići iz Banjana i da su se Adžići zvali Pejići, a Lakići Pejovići. Lakići su na Očevlje doselili sa Vele. Adžići slave slavu Mratinjdan, a Lakići Jovanjdan.

Po mjestu sahranjivanja u groblju u Ilijašu i po slavi koju slave, može se zaključiti da su potomci Luke i Vučine od Adžića, a potomci Sime od Lakića.

Zbog napred navedenog pregled razvoja i starosne strukture, dato je odvojeno za svako od navedena tri lica kao začetnika svoje loze.

Ovim istraživanjem obuhvaćen je period nešto više od 150 godina. Uočljivo je da za toliki period porodica nije izrasla u veliku porodicu. Da se zapaziti da su raniji brakovi imali po 6, 8, 9 i 14 djece, ali i da su im djeca mnogo umirala, a da bračni parovi iz novijeg vremena imaju samo po jedno ili dvoje djece.

U ovoj familiji najduže je živio Adžić Aleksa, (br. evid. 5). koji je živio 87 godina.

Pregled familije u brojkama:

SimoLukaVučinaUkupno
Porodica120255150
Muških6416181
Ženskih569469
kadarici- 23527 - 30.01.2010 : Velimir Adžić Ilijaš - best (0)

Selo Kadarići ( 2. dio )


PREGLED RAZVOJA STAROSNE STRUKTURE PORODICE ADŽIĆ SIME

Red. br. Očevo ime
i broj evid.
Ime Živio
od - do
Bračni drug
1. SimoManjić Savka
I koljeno
2. Simo (1)Maksim1850-1910Lukić Soka
3. Pero1852-19121. Šikuljak Savka
2. Rističević Staka iz Bioče
4. Marko1859-1907Čelik Stoja iz Luke
II koljeno
5. Maksim (2)Aleksa1876-1963Lukić Vasilija iz Donje Vogošće
6. Pero (3)Stana1871-1901
7. Panto 1876-19441. Mijić Višnja iz Luke
2. Cvjetković Jelka iz Kralupa
8. Jovanaka1886-1887
9. Marko (4)Stjepo1879-1943Bilal Joka iz Ljubnića
10. Nikifor1887-
11. Vaso1888-1923Đukić Stana
12. Milka1889-1947
13. Ilija1892-
14. Cvijan1895-1901
15. Danica1898-
16. Mića1899-
17. Milena1904-1906
III koljeno
18. Aleksa (5)Ana1890-
19. Jefija1900-
20. Milka1901-1983Živković Ostoja iz Kuta
21. Soka1902-1908
22. Damjan1904-1970Popić Jagoda iz Kadarića
23. Rosa1905-1922
24. Rosa1906-1944Jeftić Vlado iz Kadarića
25. Vojin1909-1996Mirić Soka iz Krčevina
26. Bosiljka1915-
27. Kosovka1921- Jovanović Nikola iz Banjera
28. Panto (28)Mara 1895-1901
29. Savka1897-
30. Anđa1899-1902
31. Novica1900-1941Nestorović Danica-Topuzovo P.
32. Grujo19o5-19o8
33. Krsto1908-1912
34. Grujo1908-1986Jeftić Milena iz Kadarića
35. Milenka1911-1911
36. Živko1912-1944Botić Zagorka iz Dobrinja
37. Krsto1914-1918.
38. Petar1919-1999Mališić Vukosava - Danilovgrad
39. Malina1922-1998Vukičević Neđo-Vrela, Čekrčići
40. Velimir1926-1928
41. Krsto1928-Kašiković Milojka - Žerovanj
42. Stjepo (9)Simana1899-Ostojić Obren - Kula Banjer
43. Ana1902-1904
44. Staka1905-1982 Trivunić Jovica - Vratnica
45. Jefija1908-1911
46. Cvijan1910-19931. Kolović Daša iz Samara
2. Manojlović Dragica - Zimča
47. Božica1913-
48. Mirosava1918-
49. Milan1922-19931. Rakić Milica-Rečica, Reljevo
2. Krajišnik Milka - Zimča
50. Vaso (11)Višnja1910-1910
51. Branko1914-1996Šavija Marica iz Topuzova Polja
52. Jovo1917-1917
IV koljeno
53. Damjan (22)Jefa1928-19931. Bajić Strahinja-Podgora
2. Jeftić Milo - Banjer-Ljubnići
54. Ljeposava1930-Ferzanović Dušan - Zbilje
55. Bosiljka1933-Elezović Gojko - Breza
56. Ranko1937-Kuzman Borka - Krivoglavci
57. Novica (31)Sava (ž)1923-1923
58. Višnja1924-1995Mijić Blaško iz Luke
59. Radmila1926-Hursijević Drago iz Hrvatske
60. Radenko1927-1948
61. Jela193o-2009Vučetić Miro - Trnovo
62. Stamenko1932-
63. Nevenka1935-Zagorčić Milenko - Srbija
64. Ranka1938-Šormaz Branko - Sarajevo
65. Angelina1940-Velić Esad - Sarajevo
66. Grujo (34)Vojo1932-2000Mirić Ranka- Kuta, Čekrčići
67. Velimir1935-Popić Mirosava-Mira iz Kadarića
68. Mileva1938-Balorda Milenko- Kula Banjer
69. Cvjetko1945-1945
70. Panto1946-Pejičić Slobodanka iz Sarajeva
71. Živko(36)Mirjana1938-1. Vreta Vlado iz Sovrla
2. Kecman Momo iz Drvara
72. Živko1944-Savić Dušanka iz Visokog
73. Petar (38)Dinka1951-Bulatović Miladin - Crna Gora
74. Željko1955-Radmila?
75. Krsto(41)Željka1962-Vranić Milan iz Podlugova
76. Blaženka1964-Radan Brano iz Nevesinja
77. Cvijan(46)Đorđo1933-2004Stoja?
78. Branko1944-Popić Danica-Dana iz Kadarića
79. Drago1947-Gutić Dara iz Kaknja
80. Milovan1951-1992Pajkić Slobodanka iz Bioče
81. Milan(49)Veljko1940-1940
82. Kosa1941-Manojlović Vlado iz Zimče
83. Radojka1957-Damjanović Rade iz Luke
84. Radenko1960-
85. Branko(51)Nada1933-Bilal Savo iz Ljubnića
86. Radojka1934-Popić Miladin iz Kadarića
87. Vaso1937-1991Bajić Gospa iz Podgore
88. Ratka1944-Lalić Sekula iz Krivoglavaca
89. Ratko1948-Kosanović Božana iz Breze
90. Novak1952-1953
V koljeno
91. Ranko(56)Nevenka1962-Savić Ljubomir iz Ilijaša
92. Stanislav1967-1995Bošković Snježana iz Lješeva
93. Vojo(66)Jelka1957-1957
94. Milijana1958-Žugić Pavle iz Vogošće
95. Milenko1959-Bosiljčić Milica iz Podlugova
96. Velimir(67)Neven1963-1. Šarka -Čehinja
2. Pinova Daša - Slovakinja
97. Nataša1971-Macanović Gordan-Batko iz Ilijaša
98. Panto(70)Nemanja1991-
99. Živko(72)Srđan1978-
100. Jakša1980-
101. Željko (74)Kosta 1989-
102. Đorđo (77) Veljko1960-
103. Zdravko 1961-
104. Radislav 1961-
105. Mlađo 1963-
106. Branko (78)Dejan 1969- Jelesijević Sanja iz Požege
107. Dejana 1974- Petrović Bojan iz Požege
108. Drago (79)Predrag 1984-
109. Milovan (80)Bojan 1974-
110. Nataša 1978-
111. Vaso (87) Zoran 1960- Đokić Marica iz Bijeljine
112. Goran 1963- Granzov Slobodanka iz Sarajeva
113. Ratko (89) Dunja 1983-
kadarici- 23530 - 30.01.2010 : Velimir Adžić Ilijaš - best (0)

Selo Kadarići (3. dio)


VI koljeno
114. Stanislav(92)Nina 1994-
115. Milenko (95)Aleksandar1994-
116. Dejan (106)Andreja 1993-
117. Zoran (111)Jelena 1984-
118. Branko 1987-
119. Goran (112)Gorana 1992-
120. Nikola 1993-
121. Neven (96) Marko 1996-
122. Milenko (95)Predrag1998-
123. Neven (96) Mateja 2009-


Porodično groblje familije Adžić je u Ilijašu kod crkve. U njemu je određena jedna parcela (sofra) za ovu familiju i nalazi se negdje u sredini groblja pored staze kroz groblje.

Kako nastaviti vođenje ovog pregleda?

Na primjer rodi se dijete kod Adžić Zorana i dato mu je ime Željko. Kojim redom treba ići?

1. U prvu rubriku upiši sljedeći redni broj, a to je u ovom slučaju 124.

2. U drugu rubriku u pisati ime roditelja i njegov redni broj iz pregleda. U ovom slučaju tražimo Zorana i nađemo ga pod rednim brojem 111.

3. U sljedeću rubriku upisujemo ime djeteta, a u ovom slučaju to je Željko.

4. U sljedeću rubriku upisujemo godinu rođenja djeteta, stavljamo povlaku i ostaje prazno mjesto za upis godine smrti.

5. Sljedeća rubrika ostaje prazna dok dijete ne sklopi brak da bi se upisalo ime bračnog druga.

Na kraju bi popunjeni red izgledao ovako:

123. Zoran (111) Željko 2005- ?
kadarici- 23532 - 30.01.2010 : Velimir Adžić Ilijaš - best (0)

Selo Kadarići (4. dio)


Pregled razvoja i starosne strukture porodice Adžic Luke

Red. br. Očevo imei broj evid. Ime Živio
od - do
Bračni drug
1. Luka
I koljeno
2. Luka (1) Mićo 1854-1889 Lakić Milka
3. Todor 1865-1885
II koljeno
4. Mićo (2) Mlađen 1885-1043 Pajkić Milka iz Bioče
5. Savka 1887-
6. Mićo 1889-
III koljeno
7. Mlađen (4) Slavko 1912-1922
8. Boško 1914-1950 Đino Anika iz Rećice-Reljevo
9. Risto 1919-1990 Popić Zagorka iz Ljubnića
10. Lenka 1921-1988 Vukičević Branko iz Čekrčića
11. Slavko 1925-1943
12. Nedeljko 1926-1927
IV koljeno
13. Boško (9) Mara 1945- 1. Subotić iz Breze
2. Savić iz Malešića
14. Novica 1943- Hrkalo Zaga iz Rečice
15. Bojana 1948- Hrkalo željko iz Rečice
16. Risto (9) Sretanka 1944- Dabić Stanojko iz Kule Banjer
17. Janja 1946- Kostić Petar iz Bioče
18. Mlađen 1948- Lalić Borka iz Krivoglavaca
19. Savo 1951-1951
20. Spasoja 1953- Trifković Milka iz Zimče
21. Boško 1959-
V koljeno
22. Mlađen (18) Dubravka1975-
23. Nevena1983-
24. Spasoja (20) Anita 1977-
25. Dragan 1981-
kadarici- 23544 - 30.01.2010 : Velimir Adžić Ilijaš - best (0)

Porodica Jeftići


Jeftići, Dragutinovići, Manjići i Mojšići su svi starinom od nekog Komljenovića iz Banjana. Prvo su bili u Odžaku, tu su se izdijelili i onda raselili po selima: Odžak, Vratnicu, Elešoviće, Podlugove, Mrakovo, Podgoru, Ljubniće, Visoko i Kadariće.

Jeftići slave Jovanjdan u zimu (20. januar), preslužuju Usjekovanje (ljetni Jovanjdan). Jeftići u Ilijašu, Podlugovima i jedan dio porodice u Kadarićima potomci su Trifkovi. Naime, Trifko je imao tri sina. Ilija je razvio svoju porodicu u Kadarićima, Panto u Ilijašu, a Simo u Podlugovima. Ova veza nije se mogla utvrditi po matičnim knjigama jer se nije došlo do tih knjiga, nego je utvrđena na osnovu predanja. U matičnim knjigama utvrđeno je da je Panto sin Trifka i drugih podataka nema. Međutim, najstariji stanovnik u selu Kadarići Vojno Adžić (1909. godište) tvrdi da su Ilija i Panto braća i da su imali trećeg brata u Podlugovima, ali mu nezna ime. Ostoja Jeftić iz Podlugova kaže da je njegov otac Dušan bio djever u svatovima kad se ženio Momčilo Jeftić iz Ilijaša, što potvrđuje da su bili veoma blizak rod, ali to potvrđuje i izjavu Adžić Vojne.

U Kadarićima su utvrđena još tri lica začetnika loze Jeftića i to Pero, Jovo i Mitar. Zna se da su bliski jedan drugom, ali se nije mogla utvrditi prava veza. Za Peru se smatra da je starosjedilac u odnosu na Trifkovu porodicu i da su Jovo i Mitar bliskiji njemu nego Trifku. Zato je pregled razvoja i starosne strukture ovih porodica dat odvojeno.

I kod ovih porodica je uočljivo da su raniji bračni parovi imali po više djece, a da sada mlađi parovi imaju najviše dvoje.

Porodica Mitra je ugašena, jer nema nijedan živi potomak.

Porodica Jove je rasturena na sve strane. Naime, krajem Drugog svjetskog rata djeca su ostala kao siročad, jer su oba roditelja umrla. Sva su bila smještena po sirotinjskim domovima i tako su završavala škole i osnivala porodice. Nedeljko se sada nalazi u Belom Manastiru u Srbiji, Blagoja u Sremskoj Mitrovici, Stanojka u Rijeci, Mara i Janja u Bijeljini. To je ona porodica za koju profesor Filipović kaže da se jedna kuća Jeftića nalazi na Mandinom brdu.

Pregled razvoja i starosne strukture porodice Jeftić Pere1. Pero1893-1. Zbiljkić Kosa
2. Zbiljak Tomanija
I koljeno
2. Pero (1)Đuro1863-19181. Totić ili Lukić Milka
2. Adžić Milka iz Kadarića
3. Sreten1875-1915Nikolić Joka
4. Vukan1881-1915Manojlović Ana
5. Joka1886-1912
II koljeno
6. Đuro (2)Mitar1891-
7. Đorđo1896-1901
8. Vojin1893-1960Erić Jefa iz Podgore
9. Aleksije1899-1901
10. Miladin1901-1947Lazarević Stoja iz Slavina
11. Prokopije1904-1904
12. Ljeposava1905-1907
13. Milena1908-1988Adžić Grujo iz Kadarića
14. Ljeposava1911-1913
15. Gospava1912-1916
16. Sreten (3)Dragutin1901-
17. Petar19o3-1904
18. Slavko1905-1906
19. Nedeljko1907-1918
20. Mlađen1909-1911
21. Ljeposava1911-1912
III koljeno
22. Vojin (8)Kosa1918-1921
23. Jovanka1920-1924
24. Koviljka1921-
25. Đuro1923-1924
26. Žarko1925-1945
27. Strahinja1927-2oo5Đukić Stana iz Blagovca
28. Ranko1930-1931
29. Dobrilo1932-1933
30. Miroslav1934-1934
31. Miroslava1935-1988Bajić Vlajko iz Podgore
32. Ljeposava1937-Savić Zdravko iz Malešića
33. Miladin (10)Vlajko1925-1999 Panić Milojka iz Mrakova
34. Rajko1926-1929
35. Milojka1928-1929
36. Slavica1930-Macanović Milo iz Kadarića
37. Cvjetko1033-Orozović Cvija iz Vareša
38. Sava (ž)1935-Bodiroga Momir iz Mrakova
39. Joka1938-Bošković Niko iz Lješeva
40. Radmila194o-Stevanović Miro iz Semizovca
41. Rajko1946-Subotić Rada iz Breze
IV koljeno
42. Strahinja (27)Milodrag1952-1952
43. Milena1953-
44. Žarko1957-
45. Vlajko (33)Živko1951-Đukić Branka iz Malešića
46. Cvjetko (37)Branka1960-
47. Mladen1958-Milka?
48. Rajko (41)Darko1970-
49. Aleksandra1975-
V koljeno
50. Živko (45)Nebojša1978-
51. Boriša1982-
52. Mladen (47)Tanja1984-
53. Vlado1986-
kadarici- 23558 - 31.01.2010 : Velimir Adžić Ilijaš - best (0)


Pregled razvoja i starosne strukture porodice Jeftić Jove (Mandino brdo)

Red. br. Očevo ime i broj evid. Ime Živio
od - do
Bračni drug
1. JovoBalić (Đokić) Ana
I koljeno
2. Jovo (1)Vuk1858-1910Andrić Stana
II koljeno
3. Vuk (2)Jovo1896-Čelik Bosiljka
III koljeno
4. Jovo (3)Neđeljko1925-2009Justina-Slov enka
5. Milan1927-1930
6. Dimitrije1929-1934
7. Blagoja1930-1. Zlata
2. Milosava
8. Stanojka1933-Šavija Stevo iz Zagreba
9. Natalija1935-1936
10. Mara1937-
11. Janja1939-Ostojić Đorđo iz Luke
IV koljeno
12. Neđeljko (4)Mirjana1954-
13. Bosiljka1958-
14. Blagoja (7)Gordana1961-
15. Sanja1968-


Pregled razvoja i starosne strukture porodice Jeftić Mitra

Red. br. Očevo ime i broj evid. Ime Živio
od - do
Bračni drug
1. MitarKoprvica Petra
I koljeno
2. Mitar (1)Maksim1850-19171. Topalović Mara
2. Antić Joka
II koljeno
3. Maksim (2)Manojlo1879-1890
4. Stana1884-
5. Milka1889-
6. Danica1891-
7. Milutin1894-
8. Vaso1899-Đurić Anđa
9. Vasilije1898-
10. Pana1901-1902
11. Ilija1903-1917
III koljeno
12. Vaso (8)Stjepan1919-1922
13. Jovan1922-1940
14. Veljko1925
15. Ilija1930-1931
16. Malina1928-1931
17. Neđo1932-
kadarici- 23559 - 31.01.2010 : Velimir Adžić Ilijaš - best (0)


Pregled razvoja i starosne
strukture porodice Jeftić Trifka

Red. br. Očevo ime i broj evid. Ime Živio
od - do
Bračni drug
1. Trifko Staka
I koljeno
2. Trifko (1)Jefija1840-
3. Ilija1844-Lakić Mara
4. Panto1850-1923Antunović Anđa
5. Simo1851-1919Studić Jefija iz Sovrla
II koljeno
6. Ilija (3)Mitar1870-1913
7. Jovo1874-1924Erina Jelka
8. Nikola1878-1. Nikolić Milka
2. Savić Milka
9. Trifko1879-1920
10. Panto (4)Jefa1881-Čelik Obren iz Luke
11. Mara1884-Pajkić Pero iz Luke
12. Joka1884-1885
13. Vasilija1886-1889
14. Jovo1888-1919Gračanin Stana
15. Vojin1891-1918Lonco Đuka
16. Ana1891-1928Bajić Vukan iz Sovrla
17. Simo (5)Marija1882-
18. Rosa1885-1888
19. Dana1887-
20. Vasilija1888-1889
21. Stana1889-1891
22. Anđa?
23. Ilija1891-1943
24. Bogdan1893-1894
25. Sofija1895-
26. Dušan1897-1980Ostojić Stana iz Sovrla
27. Milica?
III koljeno
28. Jovo (7)Zorka1900-Kubatlija Ristić iz Kralupa
29. Jefija1903-1905
30. Vladimir1905-1944Adžić Rosa iz Kadarića
3l. Dušan1908-19741. Radić Bojka iz Vlahinja
2. Koviljka
32. Sofija1910-1928
33. Jefija1912-1913
34. Dejan1914-1918
35. Tadija1016-1918
36. Vojislav1919-1967Bukarac Slavojka iz Banjera
37. Nikola (8)Ljubomir1905-
38. Marica1907-1982Lukić Jovo iz Poturevića
39. Milivoje1909-1911
40.Trifko (9)Bogić1916-1016
41.Jovo (14)Relja1908-Kuljanin Desanka
42. Veljko1910-196oMacanović Rajka
43. Momčilo1912-Manojlović Desanaka
44. Slobodan1914-Balorda Kosara iz Lješeva
45. Koviljka1916-
46. Nada1919-
47.Vojin (15)Rajko1912-1920
48.Dušan (26)Bogdan1921-Kalafatić Nada
49. Zorka1923-Dragutinović Mlađen
50. Natalija1925-1994Kravljača Jovo iz Mrakova
51. Vlado1927-1928
52. Anđelija1929-1929
53. Nevenka1931-
54. Nenad1931-1941
55. Ostoja1932-Marić Milka iz Sovrla
56. Mara1935-
57. Veselinka1937-1939
58. Slobodan 1943-1994Dragutinović Vera iz Sovrla
IV koljeno
59.Vladimir (30)Veselinka1927-1931
6o.Veselin1928-1931
61.Jovica1930-Todorović Milevka iz Banjera
62.Dušanka1933-Brajić >Bogdan iz Banjera
63.Veselin1935-1996Ostojić Tanka iz Lješeva
64.Ranka1936-
65.Janko1937-
66.Dušan (31)Sofija1933-
67.Pauna1934-Bilal Nikola iz Ljubnića
68.Zorka1936-Todorović Simo iz Dobrog
69.Zdravko1937-2003Lukić Mileva iz Semizovca
70.Milojka1939-Šikuljak Nenad iz Vlaškova
71.Koviljka1940-1945
72.Ranko1946-Šarić Radosava iz Golog Brda
73.Ranka1957-Damjanović Mlađen iz Karašnice
74.Vojislav (36)Milka1939-1985
75.Pana1940-1943
76.Zdravka1946-Rakić Pero iz Rečice-Reljevo
77.Todor1948-1992Kravljača Jefa iz Mrakova
78.Sretanka1951-Kržić Đorđe iz Inđije
79.Nevenka1963-Petrić Vaso iz Četojevića
80. Ljubomir (37)Jovanka 1931-1931
81. Niko1933-1955
82. Radenko1934-Popić Milica iz Balibegovića
83. Slavko1935-Erić Ravijojla iz Podgore
84. Radojka1936-Đurić Kosta iz Dabravina
85. Milo1938-Popić Mileva iz Muhašinovića
86. Bogdan1940-Jovašević Zora iz Gornje Zimče
87. Nevenka1944-1947
88. Lazar1946-Marić Danica iz Karaule
89. Relja (41)Danica1932-Šučur Slavko
90. Božica1934-Radmilović Miloš
91. Rajko1936-Ružička Branka iz Ilijaša
93. Panto1938-
94. Ratomir1944-Cvijan Olga iz Ilijaša
94. Veljko (42)Jovo1933-Dragutinović Jovanka-Mrakovo
95. Vojno1936-Filipović Stanka
96. Radmilo1943-1944
97. Petra1945-Dubljević Miloš iz Breze
98. Jela1949-Bajić Živko iz Sovrla
99. Momčilo (43)Branislava1939-1951
100. Samoilo1943-Kubatlija Rada iz Ilijaša
101. Nada1948-Popić Mirko iz Balibegovića
102. Đoko1950-Panić Slavica
103. Slobodan (44)Boško1941-Kurtagić Nadžija iz Visokog
104. Slobodanka1945-
105. Ranko1948-Stojanović Verica- Mladenovc
1o6. Bogdan (48)Dušan1953-Čelik Biljana
107. Ostoja (55)Nenad1957-
108. Nada1957-
109. Slobodan (58)Gordana1978-
V koljeno
110. Jovica (61)Ravijojla1950-Velašević Mirko - Crna Gora
kadarici- 23562 - 31.01.2010 : Velimir Adžić Ilijaš - best (0)


Pregled razvoja i starosne strukture porodice Jeftić Trifka (nastavak)Red. br. Očevo ime i broj evid. Ime Živio
od - do
Bračni drug
111. Ljiljana1955-Jokić Vlado iz Mokrog
112. Veselin (63)Gordana1959-Bartula Slobodan iz Sopkoca
113. Dragan1962-Balorda Branka iz Lješeva
114. Zdravko (69)Miroslav1963-Balorda Biljana iz Lješeva
115. Goran1969-
116. Ranko (72)Slaviša1970-
117. Sanja1972-
118. Todor (77)Slađana1971-Durić Žarko iz Podlugova
119. Vojo1975-1975
120. Radoslav1977-
121. Radenko (82)Dragan1958-Jovanović Slavica
122. Saša1970-
123. Slavko (83)Milenko1964-
124. Vukosava1966-
125. Nedeljka1978-
126. Milo (85)Momir1964-Leka Snježana iz Vareša
127. Risto1968-Tambur Aleksandra iz Zabrđa
128. Bogdan (86)Nevena1967-1988
129. Nevenko1969-
130. Lazar (88)Danijela 1971-
131. Ognjen1972-
132. Rajko (91)Sanja1964-Mičić Pero iz Vlaškova
133. Dejan1971-
134. Ratomir (93)Marko1983-
135. Jovo (94)Zdravko1055-Đurđević Ljerka iz Ilijaša
136. Dragan1965-
137. Vojno (95)Gordana1964-
138. Ljubinka1967-
139. Samoilo (100)Branislava1966-
140. Đoko (102)Nemanja?
141. Ognjen?
142. Boško (103)Boris1972-
143. Denis1976-
144. Ranko (105)Slobodan ?
145. Jelena?
146. Dušan (106)Nebojša?
147. Vanja?
VI koljeno
148. Dragan (113)Neven1990-
149. Miroslav (114)Bojan1993-
150. Dragan (121)Stefan1992-
151. Momir (126)Aleksandar 1988-
153. Nevena1992-
153. Risto (127)Jovana1994-
154. Zdravko (135) Anja1980-
155. Andrej1984-
156. Dragan (136)Filip1995-


Porodično groblje Jeftića je u Ilijašu kod crkve gdje je određena jedna parcela (sofra) i nalazi se negdje u sredini groblja pored staze naspram sofre Adžića.
kadarici- 23563 - 31.01.2010 : Velimir Adžić Ilijaš - best (0)

Macanovići


Macanovići su starosjedioci. Oni su «Bošnjaci», poznati kao Macani. Iz Korče kod Pazarića oko 1880. godine, neka udovica sa nekoliko sinova Sudara, doselila je i udala se za jednog Macana. Tako se svi prozovu Macanima i slave dvije slave. Nikoljdan (Macani) i Đurđevdan (Sudari). Pravi Macani su iselili u Luku, ali se i oni dalje zovu Macanovići kao i ostatak Sudara u Kadarićima.

U ovoj porodici u ranijem periodu rađano je više djece, ali su ista mnogo umirala. Godine 1986. rođen je i jedan par blizanaca Marko i Marina (br. evid. 206 i 207). Porodica je prilično brojna (210 lica) i u njoj je rođeno više muške djece (107 muške i 102 ženske).

Pregled razvoja i starosne strukture porodice Macanović Jove

Red. br. Očevo ime i broj evid. Ime Živio
od - do
Bračni drug
1. JovoPanić Stana
I koljeno
2. Jovo (1)Ilija1850-1910Dragutinović Savka
3. Nikola-Niko1854-1904Bujak Tomanija
4. Stjepo1859-1919Todorović Anđa
5. Đorđo1864-1915Radić Jelka
6. Tarsa1866-1933
II koljeno
7. Ilija (2)Aleksa1875-1940Koprvica Jovanka
8. Jovanka1870-1951Popić Miloš iz Kadarića
9. Simo1878-19491. Zupur Jelka
2. Bajić Milka
10. Risto1880-Bajić Jovanka
11. Panto1885-19511. Dragutinović Mara
2. Kakuča Danica iz Kralupa
12. Staka1885-Marić Jovo iz Sovrla
13. Ana1887-1890
14. Zorka1890-1893
15. Draginja1892-1893
16. Nikola (3)Vaso1880-1915Mitrović Stana
17. Stevo1884-1949Rosuljaš Savka iz Misoče
18. Milinko1884-19421. Mojšić Cvijeta
2. Bulić Milka
19. Pero1888-1894
20. Gospava1890-
21. Jevdokija1893-
22. Milena1896-1972Cvijanović?
23. Ana1902-1904
24. Stjepo (4)Panto1871-1918Vujić Anđa
25. Milan1883-1885
26. Mara1886-
27. Jovo1889-1918
28. Luka1892-1941Čebić Draginja iz Luke
29. Đorđo (5)Joka1886-Berović Đorđo iz Malešića
30. Soka1888-1974Mirić Boško iz Krčevina
31. Danica1890-1890
32. Milka1891- Masalo?
33. Đuro1894-1896
34. Tarsa1897-
35. Jefto1898-1944Popić Milica-Balibegovići
36. Mlađen1899-1960Maksimović Jovanka-Nebočaj
37. Jovo1901-1945Antunović Desanka-Tušnjići
38. Vojin1905-1907
39. Krista1907-
III koljeno
40. Aleksa (7)Bogdan1900-19781. Krstović Jovanka
2. Jović Bosiljka-Podlugovi
41. Jovan1905-1905
42. Radojka1906-1907
43. Pana1908-
44. Milica1912-1912
45. Maksim1913-1. Kubatlija Mara-Kralupi
2. Dilberović Desanka
46. Simo (9)Jefija 1903-Mijić Simo-Luka
47. Višnja1904-1905
48. Sretko1906-1941Erić Rosanada-Koševo
49. Radojka1909-1913
50. Miloš1911-1912
51. Rajko1920-1945
52. Ranko1922-1938
53. Milo1926-1997Jeftić Slavica - Kadarići
54. Panto (11)Savka1915-Savić Nemanja - Krčevine
55. Risto1922-19741. Cvjetković Radmila-Kralupi
2. Šikuljak Danica - Luka
56. Cvjetko1924-1925
57. Radojka1926-1928
58. Borivoje1930-2010Jovković Zora - Vrapče
59. Vaso (16)Jefija1903-1903
60. Cvjetko1905-
61. Mara1908-1910
62. Radoslav1910-1924
63. Petar1012-1944Čelik Milojhka - Luka
64. Božica1916-1929
65. Stevo (17)Petra1909-1918
66. Ana1012-
67. Niko1915-1941Lalić Božica-Dolipolje
68. Miloš1919-1991Malešević Vukosava-Goduša
69. Vaso1922-1923
70. Savo1925-1926
71. Mara1927-1993Bajić Rado - Sovrle
72. Anđelija 1930-1985Golubović Jovo - Banjer
73. Janko 1932-1933
74. Milinko (18)Vojin 1912-
75. Evdokija1914-1918
76. Đorđo1920-1988Bijelić Milosava-D. Vogošća
77. Veselin1922-1923
78. Vlado1924-1925
79. Blagoja1926-Perendija Tankosava-Sovrle
80. Ilija1928-1930
81. Krsto1930-1994
82. Koviljka1932-
83. Slavojka1935-
84. Gojko1937-Jović Jelena - Podlugovi
85. Milena1939-1939
86. Panto (24)Milka1906-
87. Luka (28)Jovo1919-1941Bilal Makivija-Radića Potok
88. Cvija1921-1964Samardžić Veseljko-Kralupi
89. Jefto (35)Boško1920-1985Džino Bojana - Rečica
90. Janko1922-1924
91. Ljubomir1924-1999Mirić Danica - Zbilje
92. Kosta1927-1929
93. Joka1928-1934
94. Nikola1934-1938
95. Nada1941-Radić Dobrilo-Radića Potok
96. Mlađen (36)Dimitrija1924-2005Pajić Dobrila - Goduša
97. Vojno1927-1931
98. Savo1929-1929
99. Dušan1931-1931
100. Dobrilo1933-Duvnjak Divna-Podlugovi
101. Dojčilo1936-Tomić Dragica - Zimča
102. Rajka1939-
103. Vukosava1940-Prtvar Sekula - Kuta
104. Trifko1943-
105. Miroslav1946-Vučković Nada - Reljevo
106. Jovo (37)Gospava1929-1930
107. Anđelija1931-1934
108. Ostoja1934-1995Erić Jelena - Podgora
109. Ranka1938-Pavlović Đorđo-Mrakovo
kadarici- 23564 - 31.01.2010 : Velimir Adžić Ilijaš - best (0)


Pregled razvoja i starosne strukture porodice Macanović Jove (nastavak)

Red. br. Očevo ime i broj evid. Ime Živio
od - do
Bračni drug
110. Savo1940-1999
111. Bogdan (40)Ilija1923-1992 Pustivuk Trnjina-Blagovac
112. Janko1925-1927
113. Milica1927-1929
114. Lenka1929-
115. Maksim (45)Jelena1936-Kikić Milorad-Karačići
116. Lenka1939-1992Subotić? Breza
117. Slobodan1950-Kovačević Rosa-Malešići
118. Sretko (48)Božica1932-
119. Momčilo1934-1934
120. Luka1935-Balorda nevenka-Lješevo
121. Radojka1938-Gračanin Mile-Vogošća
122. Ratko1942-1942
123. Milo (53)Ranko1953-1953
124. Spomenka1954-Lukić Luka-Nebočaj
125. Predrag1956-Krsmanović Biljana-Zimča
126. Nenad1959-
127. Risto (55)Ljubica1947-Savić Žarko - Malešići
128. Rajko1959-Đokić Nada - Breza
129. Novka1053-1996Pavlović Vaso- Smrekovica
130. Borivoje (58)Danica 1954-1975
131. Brana1956-Balorda Dragomir-Lješevo
132. Stana1958-Krajišnik Miro-Gračanica
133. Janja1962-Tolić Zlatko-Paračin
134. Pantelija1965-Bajić Svjetlana - Podgora
135. Niko (67)Gospava1940-
136. Sava1941-Balorda Niko - Lješevo
137. Miloš (68)Niko1951-Petrović Milena-Čajniče
138. Stana1953-1953
139. Milivoje1954-Bjeloš Nada- Bioča
140. Dragica1957-Motika Dragoslav - Krivajevići
141. Dragan1961-
142. Đorđo (76)Milorad1940-1940
143. Novica1942-Vučković Mirjana
144. Nada1945-Šakota Petar
145. Momo1949-Čović Dragica
146. Blagoja (79)Ilija1948- Terzić Dragica-Beograd
147. Milinko1950-Grujić Radojka
148. Blaženka1952-Kosorić Radomir
149. Borka1955-Radanov Nebojša
150. Krsto (81)Dragan1955-Ignjatić Nedeljka-B-Luka
151. Ranko1959-Živak Zora
152. Gojko (84)Velibor1962-Stojkovski Valentina
153. Olivera1966-
154. Jovo (87)Nedeljko1939-Popić Stana - Balibegovići
155. Jovanka1942-1944
156. Boško (89)Mara1950-Grgić Uroš-Blažuj
157. Gordana1952-Panić Marko-Kraljeva Sutjeska
158. Verica1957-Vojvodić Đoko-Zimča
159. Anika1958-Radić Predrag-Ljubnići
160. Vojin1962-
161. Ljubomir (91)Velinka1954-Banović Branko-Prijedor
162. Kosovka1959-
163. Mirjana1961-Cvjetković Slobodan-Grocka
164. Dimitrija (96)Kista1952-Janković Mladen-Nebočaj
165. Ljiljana1954-Đurić Rajko-Podlugovi
166. Novak1961-Šarenac Ljubinka-Lješevo
167. Dobrilo (100)Dragan1956-Duvnjak Milenka-Zimča
168. Ljubiša1959-
169. Dojčilo (101)Jadranka1960-Subotić Špiro-Breza
170. Ljubinka1964-Marković Boro-Malešići
171. Dragoslav1968-
172. Miroslav (105)Daliborka1972-Vujadinović Mladen-Podlugovi
173. Dejan1978-
174. Ostoja (108)Radislava1960-Čelik Slavko-Luka
175. Desanka? Vreta Manojlo-Podlugovi
176. Milenka1965-Šiljegović Blaško-Malešići
V koljeno
177. Ilija (111)Borka1951-1951
178. Aleksa1952-Jevtić Gordana - Breza
179. Gordana1954-Subotić Mladen - Breza
180. Slobodan (117)Branislav1983-
181. Miran1986-
182. Luka (120)Božica1961-Kalas Špiro - Breza
183. Dobroslav1964-
184. Sretko1966-
185. Predrag (125)Vedrana1988-
186. Nikolina1993-
187. Rajko (128)Vladimir1976-
188. Milica1982-
189. Pantelija (134)Maja1989-
190. Niko (137)Ognjen?
191. Kosana?
192. Milivoje (139)Biljana1991-1997
193. Novica (143)Nataša1967-
194. Miroslav1975-
195. Momo (145)Boriša1974-
196. Biljana1979-
197. Ilija (146)Danijela1979-
198. Milinko (147)Vanja1978-
199. Žana1984-
2oo. Dragan (150)Danijela1986-
2o1. Dalibor1989-
202. Ranko (151)Dijana1989-
203. Velibor (152)Marko1991-
204. Nedeljko (154)Milenko1957-1995
205. Radenko1962-
206. Novak (166)Marko1986-
207. Marina1986-
208. Ana1993-
VI koljeno
209. Aleksa (178)Vedrana1980-
210. Dragoslav (171)Jelena2000-
211. Radenko (205)Milana2002-
212. Anđela2004-


Porodično groblje Macanovića je bilo u Kadarićima u neposrednoj blizini propusta ispod Auto-puta sa desne strane na uglu njiva zvanih Male njive i Podgrebnice do 1973. godine kada je izmješteno zbog trase auto-puta i preneseni posmrtni ostaci na novu lokaciju u blizini mosta auto-puta preko rijeke Bosne na njive zvane Krakače i od tada postaje groblje sela Kadarića, a ne samo Macanovića.
kadarici- 23566 - 31.01.2010 : Velimir Adžić Ilijaš - best (0)

Popići


Popići su starinom Nikolajevići iz Popova u Hercegovini. Prvo su bili u Balibegovićima gdje su došli prije više od 250. godina. Odatle su se raselili u Kadariće, Ljubniće, Visoko, Muhašinoviće i Dobrinje. Slave slavu Jovanjdan. U Kadarićima je ovo najbrojnija porodica (257 lica) od čega je rodjeno 133 muških i 117 ženskih lica. Uroš (br. evid. 38) je najduže živio od svih stanovnika u selu Kadarići (90 godina).

U istraživanju se došlo do začetnika loze Popiča u selu Kadarići koji je došao iz Balibegovića, a to je Mihajlo koji je imao 6 sinova i to: Vasu, Iliju, Jeftu, Petra, Nikolu i Jovu. Sinovi Ilija, Nikola i Jovo nisu imali djece i nisu razvijali svoje porodice. Sinovi Vaso, Jefto i Petar su imali svoje porodice i razvili dosta brojnu lozu.
kadarici- 23567 - 31.01.2010 : Velimir Adžić Ilijaš - best (0)


Pregled razvoja i starosne strukture porodice Popić Mihajla (1)

Red. br. Očevo ime i broj evid. Ime Živio
od - do
Bračni drug
1. Mihajlo
I koljeno
2. Mihajlo (1) Vaso? Milka
3. Ilija?
4. Jefto? Sara
5. Petar? Joka
6. Nikola 1835-1910
7. Jovo 1812-1907
II koljeno
8. Vaso (2) Risto 1852-1920 Antunović Jefija
9. Marko? Šikuljak Savka - Vlaškovo
10. Jefto (4) Aleksa 1841-19011. Čabak Jelka - Vela
2. Kosić Milka
11. Petar 1843-1911 1. Jefija
2. Koprvica Petra
12. Stjepo 1848-1929 Marić Stoja
13. Nikola 1855-1926 Zec Jelka - Balibegovići
14. Đorđo 1855- Dragutinović Staka
15. Petar (5) Trifko1805-1890 Antić Božica
16. Panto? Golubović Goša
III koljeno
17. Risto (8) Miloš 1872-1938Macanović Jovanka-Kadarići
18. Lazar1875-1948 1. Kučković Višnja
2. Lalić Mara
19. Đorđo 1886- Samardžić Rosa
20. Milo 1889-1939 Živković Joka
21. Ljubomir 1893-1896
22. Ljubica 1896-
23. Marko (9) Simo 1868-1904 Bošković Ana
24. Aleksa (10) Ilija 1867-1. Miletić Milka
2. Šavija Savka
25. Gospava 1874-
26. Milka 1880-
27. Simo 1885-Cvjetković Jefija
28. Gospava 1886-
29. Staka 1889-
30. Jovo 1892-
31. Bogdan 1894-
32. Petar (11) Jovo 1874-1944 Jefija
33. Petar 1887-1974 Marić Jovanka - Bioča
34. Stjepo (12) Risto 1884- Macanović Danica
35. Jefija 1886-
36. Ana 1889-
37. Milka 1892-1893
38. Uroš 1893-1983 Koprvica Danica
39. Desanka 1896-
40. Nikola (13) Manojlo 1876-1902Kučković Jovanka
41. Despot 1878-19491. Čeliković Jefija
2. Bajić Jovanka
42. Milinko 1882-1929 Lukić Jovanka - D. Vogošća
43. Dušan 1888-1922 Bilal Danica
44. Savo 1891-
45. Bosiljka 1896-1962
46. Đorđo (14) Danica 1888-
47. Šimša 1890-
48. Vukosava 1892-1894-
49. Radoja 1895-1954Durić Mara-Debela Međa
50. Đorđo 1898-1901
51. Sara 1902-1945
52. Sava 1904-
53. Ana 1905-1909
54. Trifko (15) Obren 1870-1950 1. Mičić Jelka
2. Zupur Jelka
55. Panto (16) Ilija 1840-1921
56. Niko 1860-
IV koljeno
57. Miloš (17) Danica 1898-
58. Savka 1899-
59. Ostoja 1902-1903
60. Jovanka 1904-1965 Šikuljak Kojo - Vlaškovo
61. Zagorka 1907-1973 Macanović Vlado - Luka
62. Vojin 1910-1979 Vreta Božica - Sovrle
63. Milka 1914-1994 Simić Panto - Planinica
64. Lazar (18) Mirosava 1901-
65. Ana 1907-
66. Momčilo 1911-1993 Mijić Sokija-Vlaškovo
67. Vidosava 1913-
68. Krsto 1915-1997 Glišić Dušanka - Čifluk
69. Novica 1917-1943
70. Koviljka 1919-1921
71. Danica 1921-
72. Risto 1923-1924
73. Nada 1924-1925
74. Đorđo (19) Vinka 1912-
75. Milo (20) Stefanka 1913-1926
76. Stefan 1915-1924
77. Radojka 1921- Pilić Branko-Beograd
78. Simo (23) Marko 1890-
79. Savo 1893-1944 Perović Mara - Poriječani
80. Jefa 1896-
81. Jefija 1902-
82. Despot 1898-
83. Zorka 1900-1904
84. Ilija (24) Dragutin 1891-
85. Mara 1898-
86. Gospava 1901-1919
87. Aleksa 1907-1945 Čebić Savka - Luka
88. Mara 1910-1913
89. Zorka 1913-1914
90. Mitra 1915-1916
91. Simo (27) Boško 1915-Bosiljčić Anđelija-Kave
92. Petar (33) Milosava 1914-1917
93. Dojčilo 1918-1934
94. Petra 1920-1988 Kuvač? - Bioča
95. Makivija 1920-2003 Bojat Mišo
96. Bogdan 1925-1931
97. Veljko 1928-1931
98. Divna 1930-2005
99. Milica 1933-2005 Damjanović Relja-karašnica
100. Vasilija 1935- Kalas Slavko - Potkraj
101. Pero 1937- Koprvica Dušanka-Krivoglavc
102. Jovica 1937-1998 Ostojić Anđa - Lješevo
103. Risto (34) Sekula 1907-1992 Cvijanović Zagorka-Čekrčići
104. Branko 1909-1942 Krstović Milanija-Kralupi
105. Nedeljko 1913-1945 Subotić Koviljka - Grđevac
106. Miroslav 1917-1945 Živković Ljeposava-Dolipolj
107. Uroš (38) Jefa 1921-1979 Jeftić Mićo-Krivoglavci
108. Natalija 1924-1924
109. Risto 1926-1973 Krajišnik Ljeposava-Zabrđe
110. Desanka 1929-Bjeloš Rajko - Kuta
111. Despot (41) Pana 1904-1917
112. Bosiljka 1920-1950
113. Veljko 1922-1924
114. Slavko 1922-1923
115. Blagoja 1924-1924
116. Dušan 1925-1927
117. Milinko (42) Marica 1915-1925
118. Jevto 1917-2000 Jevrić Gospa - Vlahinje
kadarici- 23568 - 31.01.2010 : Velimir Adžić Ilijaš - best (0)


Pregled razvoja i starosne strukture porodice Popić Mihajla (2)

Red. br. Očevo imei broj evid. Ime Živio
od - do
Bračni drug
119. Vaselija 1919-2001 1. Glišić Soka - Čifluk
2. ? Soka sa Trebevića
120. Relja 1922-1923
121. Radoslav 1924-1943
122. Rajko 1927-1946
123. Dušan (43) Manojlo 1915-1942
124. Rajko 1919-1923
125. Ljubomir 1924-
126. Ljubica 1924- Gavrić Novica - Čekrčići
127. Radoja (49) Milosava 1925-
128. Ljeposava 1926-1986
129. Slobodan 1928-1982 Milić Rosa - Vranjak
130. Zdravko 1930-1931
131. Đorđo 1932-1932
132. Rajka 1937-1988 Kanostrevac Drago-Sokolac
133. Obren (54) Dušan 1895-1897
134. Mlađen 1897-
135. Despot 1902-1903
136. Jagoda 1905-1992 Adžić Damjan - Kadarići
137. Bosiljka 1908-
138. Zdravko 1911-1941 Duvnjak Jelisavceta-Obala
139. Trifko 1914-1980 Kučković Cvija - Mrakovo
V koljeno
140. Vojin (62) Marija 1930- Mirić Drago - Kuta
141. Mirosava 1931- Bosiljčić Vojo - Kave
142. Natalija 1934- Duvnjak Ratko - Obala
143. Bogdan 1936-1937
144. Milenka 1939-1995 Bjeloš Slavko - Kuta
145. Stana 1941- Durić Mićo - Debela Međa
146. Vojo 1946- Maunaga Radosava - Krč
147. Momčilo (88) Jefa 1932-1934
148. Mirko 1935-1992 Mirić Stana - Krčevine
149. Ranka 1937-1937
150. Mirjana 1945- Krstović Simo - Kralupi
151. Krsto (68) Danica 1948- Adžić Branko - Kadarići
152. Milena 1950-
153. Duško 1957- Gnjato Radojka - Bileća
154. Novica 1946-1946
155. Savo (79) Jovan 1914-1918
156. Nedeljko 1920-1921
157. Stojko 1918-1921
158. Vukosava1922-1997 Čelik Simo- Luka
159. Tankosava1025-1925
160. Simo1926-1926
161. Savo1927-1993 Cvijanović Koviljka-Čekrčići
162. Divna1930-1934
163. Radosava1935- Milić Luka - Krajina
164. Aleksa (87) Ilija1928-1994 Mirić Nevenka - Krčevine
165. Krista1931-
166. Bogdan1933-2009 Ostojić Ana - Sovrle
167. Zdravka1935-2008 Krsman Vojno - Reljevo
168. Milutin1939-1977 Paštar Đuka - Glamoč
169. Drago1937-
170. Zdravko1943-
171. Boško (91) Snježana1956-
172. Pero (101) Milijana1963- Okilj Zoran
173. Dajana1969-
174. Jovica (102) Dojčilo1962-1962
175. Mladenka1964- Kalas Đuro - Potkraj
176. Denka1970-
177. Sekula (103) Grujo1930-1985 Bošković Ravijojla-Lješevo
178. Dušan1933-1934
179. Vojislav1935-1952
180. Momir1940- Cvijetić Duška
181. Branko (104) Cvijeta1933-1933
182. Miladin1934-1990 Adžić Radojka - Kadarići
183. Nevenka1936- Cincović Milenko - Priboj
184. Nedeljko(105) Dobrila1941- Draganić Nikola-Boračko Jeze
185. Miroslav(106) Ranko1940- Bošković Ana - Lješevo
186. Ranka1942- Milić Mile - Vranjak
187. Mirosava1944- Adžić Velimir - Kadarići
188. Risto (109) Željka1956- Škobalj Dragan
189. Jevto (118) Milo1942- Macanović Stana - Luka
190. Manojlo1944-2006 Radić Branka - Ilijaš
191. Branko1948- Šavija Mira - Zimča
192. Branka1950- Zekić Todor - Nišići
193. Vaselija(119) Nevenka1946- Mirić Slobodan - Breza
194. Dunja1950- Malić Tonči - Breza
195. Ljiljana1954-
196. Slobodan(129) Željko1959- Folić Tatjana - Ilijaš
197. Željka1962- Krstić Dragan - Vareš
198. Zdravko (138) Nada1930-1930
199. Jovan1931-1993 Bajić Milevka - Obala
200. Gojko1933-1983 Ostojić Mara - Sovrle
201. Đorđo1935-1936
202. Anđelija1937- Đurđević veljko
203. Mihajlo1939- Mirić Kosa
204. Trifko (139) Borka1938-1939
205. Neđo1939-2007 1. Ostojić Ranka
2. Erić Milica
3. Stanković Toda
206. Ravijojla1946- 1. Kakuča
2. Milović Periša
207. Nada1948-
VI koljeno
208. Vojo (146) Ognjen1975-1995
209. Boriša1981-
210. Mirko (148) Milanka1960- Pejić Vaso-Nišići
211. Jadranka1961-
212. Duško (153) Milan1991-
213. Sava (161) Milenko1949-Vasić Gordana-Ilijaš
214. Radenko1950- Filipović Vjekoslava
215. Ilija (164) Dobroslav1951- Radić Biljana-Podlugov
216. Bogdan (166) Aleksa1957- Tomić Biljana-Zimča
217. Brano1959-
218. Slavka1964- Art Božo
kadarici- 23569 - 31.01.2010 : Velimir Adžić Ilijaš - best (0)


Pregled razvoja i starosne strukture porodice Popić Mihajla (3)

Red. br. Očevo ime i broj evid. Ime Živio
od - do
Bračni drug
219. Milutin (168) Dragan1968-
220. Grujo (177) Spomenka1951- Samardžić Dragan-Mostar
221. Vojo1956- Petrović Snježana
222. Momir (180) Vojka1961- Dragutinović Mišo-Podlugovi
223. Velibor1965-
224. Miladin (182) Biljana1959- Bartula Dragan-Ilijaš
225. Ljiljana1966- Macanović Nebojša-Luka
226. Ranko (185) Mirko1963- Tojčić Svjetlana
227. Dobrinko1964- Stanković Snježana
228. Milo (189) Mladen1977-
229 Nebojša1979-
230. Branko (191) Branimirka1975-
231. Miljan1977-
232. Željko (196) Marina1985-
233. Slobodan1989-
234. Jovan (199) Ljiljana1954- Radić Milenko-Podlu
235. Boriša1959-
236. Gojko (200) Zdravko1956- Savić Slavica-Podgora
237. Dragiša1957- Kozić Munira-Mrakovo
238. Aleksandra1970- Rašević Vojo - Ilijaš
239. Mihajlo (203) Snježana1963- Okilj Nevenko - Ilijaš
240. Stanislava1974- Rašević Nedeljko-Ilijaš
241. Neđo (205) Draženko1976-
VII koljeno
242. Milenko (213) Marko 1980-
243. Mija 1982-
244. Radenko (214) Lara 1974-
245. Petar 1985-
246. Dobroslav(215) Dejan 1981-
247. Vedrana 1989-
248. Aleksa (216) Jelena 1982-
249. Vojo (221) Davor 1983-
250. Boris 1988-
251. Irina 1988-
252. Zdravko (236) Siniša 1982-
253. Lana 1987-
254. Dragiša (237) Sanjin 1987-
255. Saša 1991-
256. Dobrinko (227) Anđela 1999-
257. Dunja 2003-


Porodično groblje Popića je bilo iznad sela Balibegovići na brdu zvanom Šiljegovišće, a od 1973. godine kada je otvoreno groblje Kadarćana u Donjem polju u neposrednoj blizini mosta Auto-puta preko rijeke Bosne na njivama Krakače, postaje i njihovo groblje.

Iz groblja na Šiljegovišću preneseni su posmrtni ostaci braće Popić Miroslava i Neđeljka, a kasnije je tu sahranjeno do rata 1992-1995 više lica.

U ovo groblje se od tada sahranjuju i umrli familija koje su doselile u Kadariće i tu ostale da žive.
kadarici- 23570 - 31.01.2010 : Velimir Adžić Ilijaš - best (0)


Kao što je napred rečeno, na Barakovcu je bila jedna kuća Kosić - Mijatovića. Nema više ni te kuće niti te porodice. To je bio Rade Kosić - Mijatović, rodjen 1873. godine i njegova žena Đokić Jelenka. Imali su djecu:

 1. Savka 1905. godište
 2. Sava 1907. udata za Vasu Rosuljaš iz Misoće
 3. Milan 1909. godište
 4. Relja 1911. godište
 5. Rosa 1914. godište
 6. Mladjen 1919. godište, žena Stojanka Brajić iz Luke.
Mlađen je poginuo u borbi sa Nijemcima i ustašama u Reljevu u Drugom svjetskom ratu. Imaju kćerku Radojku rodjena 1944. godine. Stojanka je prodala svo imanje u Kadarićima na Barakovcu i vratila se u Luku sa kćerkom gdje je napravila kuću i tu sada njih dvije žive.
kadarici- 23583 - 01.02.2010 : Velimir Adžić Ilijaš - best (0)


Tabelarni pregled porodice Adžić - Vučine

Red. br. Očevo imei broj evid. Ime Živio
od - do
Bračni drug
1. Vučina1821-1886Čabak iz Vele
I koljeno
2. Vučina (1)Milka1870-1940Jokić Đorđo
3. Joka1874-Čelik Luka iz Luke
4. Mara? Radosavljević
5. Anđa? Cabić?


Ova porodica je u prezimenu Adžić potpuno izumrla i nema više ni jedno živo lice u tom prezimenu.
kadarici- 23594 - 02.02.2010 : Velimir Adžić Ilijaš - best (0)

Avdibegovići i Nevaljalovići


U Kadarićima žive i dvije porodice muslimana i to Avdibegovići i Nevaljalovići.

Avdibegovići su starinom iz Sarajeva. U Sarajevu im je predak bio neki sudija, ali ga je neki paša svrgnuo i protjerao iz Sarajeva. Oni dođu na svoje imanje u Radića Potok. Tada su držali u svom posjedu Radića Potok, Ljubniće, Balibegoviće i Čekrčiće i još neka sela. U Potoku su se razdijelili i raselili iz straha pred kmetovima, što su ih naselili moćnije age i begovi. Jedni su odselili u Nabožić, odakle su docnije prešli u Sovrle, a drugi su došli u Kadariće.

Nevaljalovići su po predanju za «feta» došli s Turskom vojskom iz Azije. Bili su age u Sarajevu i zvali se Novalijama, a to znači da su u Sarajevo došli iz Novog krajem XVII vijeka. U Kadariće su došli vjerovatno prije oko 160 godina. Pričaju da su ime dobili po ovom slučaju: Jedan njihov dječak svrdlom provrtio drvo i nije znao vratiti svrdlo. Na to mu je neko podrugljivo viknuo "Jadan ti nevaljao". Ima i druga priča, a to je da je neko od njih zakucavao ekser pa okrenuo ekser naopako i udarao čekićem umjesto u glavu udarao u špic-vrh eksera, te da mu je neko onda podrugljivo rekao istu napred navedenu rečenicu. I jedna i druga priča potvrđuje isto.

I jedni i drugi su na početku rata 1992-1995 godine otišli iz sela Kadarići, ali su se ponovo vratili nakon završetka rata.

Njihovo porodično groblje se nalazi u selu Kadarići pored rijeke Bosne, a ispod njihovih kuća.

Stanovnici sela Kadarići su u vrlo kratkom vremenu (1992-1996) mijenjali mjesto boravka. Prvo su muslimani odselili 1992. godine, a onda 1996. godine Srbi odselili, a muslimani se ponovo vratili.
kadarici- 89539 - 01.04.2014 : Dragan Jeftic Frankfurt na Majni - best (0)

Jeftići iz Kadarica


Poštovani,

vidim da ste dosta podrobno opisali poreklo Jevtića iz Ilijaša. Hvala Vam na tome.

Zanima me da li su Jevtici iz Ilijaša i Jev(f)tici iz Vogošće (Donja Jošanica) u srodstvu? Prema nekom predanju Jevtici iz Jošanice su se doselili iz Krivoglavaca u Jošanicu. Koliko smo uspeli saznati, u Jošanicu je došao Jovan Jevtić i imao je sina Ristu i Nikolu. Od Riste su potekli Kostadin (Kojo), Todor, Nedelko i Vaso. Vjerovatno se Jovan nije sam doselio.

Jevtići iz Jošanice slave Jovanjdan. Jevtići iz Krivoglavaca slave Đurđevdan. Kaže se da su Jevtići iz Jošanice preuzeli Jovanjdan zato što su došli na zemlju Jošila, koji su slavili Jovanjdan i koji su, sem jedne udovice, umrli za vreme velike kuge.

Svaka dodatna informacije mi je veoma dragocena.

Unapred zahvaljujem.
Srdačan pozdrav,
Dragan Jeftić

Idi na stranu - |1|2|