fix
Logo
fix
Nalazite se na Politika-ILIJAS_PROSLOST
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje
Za pregled svih najnovijih poruka kliknete ovdje

ilijas_proslost- 23827 - 24.02.2010 : Velimir Adžić Ilijaš - best (0)

Da se podsjetimo ( Prilog 1. )


Moram da kažem da je ovaj forum meni vrlo interesantan i zanimljiv. U njemu možemo da pišemo iz bilo koje oblasti, prilog će naći mjesto na nekoj od mnogih otvorenih stranica. Pročitao sam mnoge priloge od drugih pisaca, ali ni blizu sve. Uglavnom se pisalo o ratnim zbivanjima u toku rata 1992 " 1995 godina. Mislim da je potrebno pisati priloge i iz drugih oblasti i polako popunjavati i ostale stranice foruma.

Evo jedan za građane opštine Ilijaša, po meni, vrlo interesantan prilog koji sam nazvao "Da se podsjetimo".

Mislim da se nigdje ne može naći tako sabrana i sistematizovana građa o teritorijalno-političkoj organizovanosti opštine Ilijaš kroz prošlost, kao što je to uradio Mr. Neđo Žarka Bodiroga u svojoj knjizi "Mrakovo i okruženje".

Tu ćete naći da se u tursko doba, po administrativnoj podjeli, najmanja jedinica zvala "mahala", a nekoliko mahala da sačinjavaju "džemat"

Da se od austrougarske okupacije 1878. godine službeno "džemat" nazivao "opština".

Da za vrijeme Kraljevine Jugoslavije u periodu od 1919-1941 godine nije bilo mnogo promjena u organizaciji društveno-političkih zajednica u odnosu na vrijeme Austrougarske.

Da se 1922. godine u organizacionom smislu pojmovno mijenjaju teritorijalne zajednice, i to da se umjesto dotadašnjih okruga " uvode oblasti.

Da se 1929. donose novi propisi po kojima se organizuju banovine. Po tom osnovu Visočki region, a to znači i Ilijaš, pripadao je Drinskoj banovini.

Da je u tom periodu svako selo bilo zastupljeno u skupštinama opština preko izabranih knezova. Na čelu opštine nalazio se načelnik.

Da je u organizacionom pogledu Nezavisna Država Hrvatska zadržala opštinu kao ćeliju vlasti u cijelom vremenskom periodu od 1941-1945 godine.

Da je zemlja oslobođena 10. maja 1945. godine, a Ilijaš, Breza i Visoko 6. aprila iste godine.

Da se 1945. godine formiraju srezovi, a unutar srezova mjesni narodni odbori. Na Sarajevskom Visočkom i Vareškom području formira se 5 srezova. Sarajevo, Fojnica, Visoko, Vareš i Srednje (sa sjedištem u Semizovcu). Mjesni odbor Ilijaš je bio u sastavu Srednjeg. Takva podjela je funkcionisala do 1947. godine.

Te godine se ukida srez Srednje, a na sadašnjoj mikroregiji formiraju se srezovi: Sarajevo, Visoko i Vareš. Unutar tih srezova imamo mjesne narodne odbore: Podlugovi, Ilijaš, Srednje, Ivančići, Semizovac, Okruglica, Dabravine i Rajlovac.

Da je sljedeća reorganizacija društveno-političkih zajednica nastala 1952. godine, kada se od tadašnjih mjesnih narodnih odbora formiraju narodni odbori opština. Na području sadašnje opštine Ilijaš formiraju se dvije opštine: opština Podlugovi i opština Srednje. U sastav opštine Podlugovi ulazi i Ilijaš.

Da je nova teritorijalno-društvena organizacija izvršena 1955. godine. Formiraju se dvije komune kao osnovne političko-teritorijalne i društveno-privredne zajednice, a to su: opština Ilijaš sa sjedištem u Ilijašu i opština Srednje sa sjedištem u Srednjem. Prvi predsjednici tako organizovanih komuna kao opština bili su: Fehim Imamović iz Mrakova za opštinu Ilijaš i Ramiz Huseinović iz Dragorada za opštinu Srednje.

I u ovom organizovanju Ilijaš kao komuna pripada srezu Visoko zajedno sa opštinama: Visoko, Ilijaš, Breza, Kreševo, Fojnica i Kiseljak.

Godine 1959 ukida se veliki broj srezova i u NR BiH formira se 5 srezova i to: Sarajevo, Mostar, Tuzla, Zenica i Banja Luka. Ilijaš kao opština prvi put u svom postojanju pripada Sarajevskom srezu.

15. decembra 1960. ukida se opština Srednje i pripaja opštini Ilijaš. To je sad opština koja ima površinu od 323 km2.

Novim zakonom od 1965. godine ukidaju se svi srezovi tako da svaka opština postaje samostalna društveno-politička zajednica.

Godine 1977. opština Ilijaš ulazi u zajednicu opština grada Sarajevo i sa ostalih devet opština postaje gradska opština grada Sarajevo.

Uvođenjem komunalnog sistema i formiranjem opštine Ilijaš, kao društveno-političke i društveno-ekonomske zajednice od 1955 " 1990 godine, kroz izborni sistem izbora predsjednika skupštine opštine, na toj funkciji bilo je 12 predsjednika i to:

Ime i prezimeGodinaMjesto rođenja
1. Fehim Alić 1955-1956Mrakovo
2. Mirko Balorda 1956-1957Lješevo
3. Nenad Novaković 1958-1963Podlugovi
4. Vlado Petrušić1963-1967Breza
5. Mr. Neđo Bodiroga1967-1974Mrakovo
6. Slobodan Dobrijević 1974-1978Glamoč
7. Behadil Pleho 1978-1982Rogatica
8. Boško Gračanin1982-1983Drniš
9. Safet Sivac1983-1985Prijedor
10. Ljilja Arsić-Todorović 1985-1986Srednje
11. Velimir Bajić1986-1988 Sovrle
12. Mirsad Barjaktarević1989-1990 Srednje

Mnogo šire o ovoj materiji naći ćete u pomenutoj knjizi autora Mr. Neđe Ž. Bodiroga.

Ja ću da nastavim sa višestranačkim izborima održanim u novembru mjesecu 1990. godine.

U višestranačkim izborima za izbor odbornika u opštinsku skupštinu opštine Ilijaš, učestvovalo je 6. političkih stranaka, ali sa pet kandidacionih lista (Savez reformskih snaga i Demokratski socijalistički savez BiH imali su zajedničku listu).

U narednim prilozima objaviću imena kandidata po kandidatskim listama.

Svi prilozi zajedno, a ima ih sedam, davaće jednu cjelinu.
ilijas_proslost- 23829 - 24.02.2010 : Velimir Adžić Ilijaš - best (0)

Da se podsjetimo ( Prilog 2. )


Opštinska izborna komisija opštine Ilijaš je na osnovu člana 44. Zakona o izboru odbornika i poslanika u skupštine društveno-političkih zajednica (Sl. list SR BiH broj 21/90 oglasila zbirne liste kandidata za izbor odbornika u Skupštinu opštine Ilijaš u izbornoj jedinici Ilijaš koji su održani 18. 11. 1990. godine.

Pošto su kandidatske liste sve javno oglašavane po oglasnim tablama, to se onda ovdje ne radi ni o kakvom odavanju tajne.

Svaka kandidatska lista je morala imati na spisku po 51-og kandidata jer je opštinska skupština po Statutu brojala 51-og odbornika.

1. LISTA KANDIDATA " HDZ (Hrvatska demokratska zajednica BiH Ilijaš) za izbor odbornika u Skupštinu opštine Ilijaš 18. 11. 1990. godine.

Red. Br. Ime i prezime Nacionalnost Mjesto

1. Jozo Vidović Hrvat Ilijaš
2. Srećko Ilić Hrvat Višnjica
3. Pavo Čurčić Hrvat Stupe
4. Nenad Božić Hrvat Ilijaš
5. Marija Baškarad Hrvatica Ilijaš
6. Ivica Krajc Hrvat Ilijaš
7. Ernest Matić Hrvat Ilijaš
8. Ratko Ilić Hrvat Podlugovi
9. Jozo Đogo Hrvat Ilijaš
10. Božo Jozeljić Hrvat Lješevo
11. Ljubo Ilić Hrvat Ilijaš
12. Niko Jaranović Hrvat Ilijaš
13. Janja Mijatović Hrvatica Taračin Do
14. Jelka Marković Hrvatica Tisovik
15. Ilija Marković Hrvat Tisovik
16. Janja Ilić Hrvatica Višnjica
17. Ivan Božić Hrvat Ilijaš
18. Marijan Ilić Hrvat Podlugovi
19. Ivan Pranjić Hrvat Ilijaš
20. Suzana Vidović Hrvatica Lješevo
21. Snježana Glavaš Hrvatica Ilijaš
22. Habiba Vidović muslimanka Ilijaš
23. Ilko Mijatović Hrvat Taraćin Do
24. Pavo Jozeljić Hrvat Lješevo
25. Maja Ilić Hrvatica Podlugovi
26. Nada Božić Hrvatica Ilijaš
27. Dominko Lučić Hrvat Ilijaš
28. Marija Vidović Hrvatica Lješevo
29. Milka Lučić Hrvatica Ilijaš
30. Mijo Babić Hrvat Taračin Do
31. Ilija Mijatović Hrvat Tisovik
32. Ilija Čurčić Hrvat Taraćin Do
33. Mijo Mijatović Hrvat Ilijaš Stari
34. Božo Ilić Hrvat Ilijaš
35. Janaja Jozeljić Hrvatica Lješevo
36. Ruža Anđić Hrvatica Podlugovi
37. Mijo Mijatović Hrvat Tisovik
38. Anđelko Čurčić Hrvat Taračin Do
39. Vlado Glavaš Hrvat Ilijaš
40. Zdenka Vidović Hrvatica Lješevo
41. Ivan Pavlović Hrvat Taračin Do
42. Juro Babić Hrvat Taračin Do
43. Zoran Vidović Hrvat Lješevo
44. Stipo Božić Hrvat Ilijaš
45. Biljana Vidović Hrvatica Lješevo
46. Šimo Pranjić Hrvat Višnjica
47. Lozan Ilić Hrvat Podlugovi
48. Ljubica Ilić Hrvatica Ilijaš
49. Nada Jozeljić Hrvatica Lješevo
50. Pero Zečević Hrvat Taračin Do
51. Mara Zečević Hrvatica Taračin Do

Interesantno je napomenuti za ovu kandidatsku listu da je bila neuredna u smislu propisa. U istoj su se nalazila imena istih lica upisana više puta. Pošto je bio istekao i rok za popravku iste, Opštinska izborna komisija je htjela odbiti ovu listu, a to znači da HDZ-Ilijaš ne učestvuje u izborima.

Ja sam bio sekretar Opštinske izborne komisije i nisam se sa tim složio, nego sam predložio da oni ipak poprave listu i naknadno je dostave. Smatrao sam da je to manji propust nego što bi izazvalo negodovanje Hrvata zbog ne učestvovanja u izborima. Komisija se sa tim složila i tako je urađeno.

U ovoj listi ima još jedna interesantnost. Svi kandidati su Hrvatske nacionalnosti, samo je Habiba Vidović muslimanka, a to je supruga Joze Vidović predsjednika HDZ-Ilijaš, a Jozo se nalazi na čelu ove liste.
ilijas_proslost- 23831 - 24.02.2010 : Velimir Adžić Ilijaš - best (0)

Da se podsjetimo ( Prilog 3. )


2. LISTA KANDIDATA - SDS (Srpska demokratska stranka BiH Ilijaš) za izbor odbornika u Skupštinu opštine Ilijaš 18. 11. 1990. godine.

Red. br. Ime i prezime Nacionalnost Mjesto

1. Ratko Adžić Srbin Kadarići
2. Stojko Arsić Srbin Srednje
3. Nenad Bajić Srbin Sovrle
4. Momir Brajić Srbin Luka
5. Ratko Kakuča Srbin Ljubnići
6. Borislav Savić Srbin Podlugovi
7. Slobodan Savić Srbin Malešići
8. Jovica Šikuljak Srbin Ilijaš
9. Ljubiša Trifković Srbin Nišići
10. Konstantin Glišić Srbin Lješevo
11. Trifko Bodiroga Srbin Mrakovo
12. Rajko Berović Srbin Malešići
13. Nikola Popić Srbin Ilijaš
14. Boro Košarac Srbin Čevljanovići
15. Dragan Jeftić Srbin Podlugovi
16. Dragan Rebrinović Srbin Ljubnići
17. Mladen Jeftić Srbin Kadarići
18. Borislav Kovačević Srbin Visojevica
19. Nenad Popić Srbin Balibegovići
20. Milutin Studić Srbin Sovrle
21. Savo Marković Srbin Malešići
22. Živko Čelik Srbin Luka
23. Tihomir Mojsilović Srbin Ljubnići
24. Dušan Marinković Srbin Nišići
25. Ranko Popić Srbin Kadarići
26. Savo Bošković Srbin Lješevo
27. Ranko Vučković Srbin Malešići
28. Ranko Lukić Srbin Ilijašp
29. Ranko Kravljača Srbin Mrakovo
30. Milenko Duvnjak Srbin Podlugovi
31. Blaško Jevrić Srbin Podlugovi
32. Mladen Krajšumović Srbin Sovrle
33. Savo Savić Srbin Malešići
34. Samojko Duvnjak Srbin Gornja Luka
35. Dragan Šikuljak Srbin Ilijaš
36. Siomo Crnogorac Srbin Bioča
37. Jefto Petričević Srbin Malešići
38. Branislav Đurić Srbin Podlugovi
39. Radovan Pešić Srbin Ilijaš
40. Jovan Košarac Srbin Čevljanovići
41. Gojko Peričić Srbin Ilijaš
42. Milan Zupur Srbin Ljubnići
43. Radoslav Pejić Srbin Nišići
44. Goran Košarac Srbin Čevljanovići
45. Dojčilo Zupur Srbin Ljubnići
46. Milenko Vuković Srbin Ilijaš
47. Đoko Glišić Srbin Ljubnići
48. Bogosav Čorović Srbin Ilijaš
49. Luka Macanović Srbin Kadarići
50. Dobrislav Šurbat Srbin Ljubnići
51. Mlađen Bojanović Srbin Malešići

Kao što se vidi na ovoj listi su kandidati isključivo Srbi.
ilijas_proslost- 23832 - 24.02.2010 : Velimir Adžić Ilijaš - best (0)

Da se podsjetimo ( Prilog 4. )


3. KANDIDATSKA LISTA SDA (Stranka demokratske akcije Ilijaš) za izbor odbornika u Skupštinu opštine Ilijaš 18. 11. 1990. godine.

Red. br. Ime i prezime Nacionalnost Mjesto

1. Vejsil Šehić musliman Kamenica
2. Sefedin Suljević musliman Visoko
3. Fehim Mešetović musliman Mlini
4. Munir Alić musliman Misoča
5. Alija Alčić musliman Sovrle
6. Nazaga Begić musliman Ilijaš
7. Refik Omerović musliman Karašnica
8. Meliha Rizvo muslimanka Ilijaš
9. Emin Nevaljalović musliman Kadarići
10. Meho Bajrić musliman Misoča
11. Šerif Čatić musliman Misoča
12. Mujo Demir musliman Ilijaš
13. Džemal Dedić musliman Misoča
14. Dževad Ahmiš musliman Kamenica
15. Aziz Fazlić musliman Lješevo
16. Mustafa Mešetović musliman Mlini
17. Ahmed Bešlija musliman Srednje
18. Pašaga Hasanović musliman Lipnik
19. Midhat Čeho musliman Luka
20. Ismet Fazlić musliman Lješevo
21. Seid Alić musliman Misoča
22. Zakir Udovčić musliman Luka
23. Ragib Mešetović musliman Mlini
24. Nahil Žero musliman Ilijaš
25. Adem Stomornjak musliman Stomorine
26. Šefkija Žero musliman Kamenica
27. Safet Gljiva musliman Donje Selo
28. Džemal Dervišević musliman Homar
29. Čazim Mulić musliman Mlini
30. Alil Halilović musliman Čevljanovići
31. Mustafa Matoruga musliman Misoča
32. Izet Dedić musliman Misoča
33. Suad Masnopita musliman Lješevo
34. Safet Hasečić musliman Misoča
35. Amir Hasečić musliman Misoča
36. Rašid Mešetović musliman Mlini
37. Zahid Hasečić musliman Misoča
38. Mehmed Matoruga musliman Donja Misoča
39. Bajro Čoso musliman Mlini
40. Zahid Mešetović musliman Mlini
41. Čamil Hasečić musliman Donja Misoča
42. Ibrahim Matoruga musliman Donja Misoča
43. Kasim Brkić musliman Luka
44. Vahid Hasečić musliman Donja Misoča
45. Safija Mešetović muslimanka Mlini
46. Hikmet Hasečić musliman D. Misoča
47. Mirsad Šljivo musliman Mlini
48. Mujo Mešetović musliman Mlini
49. Nedžada Šljivo muslimanka Mlini
50. Muhamed Mešetović musliman Mlini
51. Mirzet Brkić musliman Luka

Površna analiza ove kandidatske liste pokazuje da se na istoj nalaze samo muslimani.
ilijas_proslost- 23833 - 24.02.2010 : Velimir Adžić Ilijaš - best (0)

Da se podsjetimo ( Prilog 5. )


4. KANDIDATSKA LISTA " SK BiH-SDP (Savez komunista BiH Ilijaš) za izbor odbornika u Skupštinu opštine Ilijaš 18. 11. 1990. godine.

Red. br. Imew i prezime Nacionalnost Mjesto

1. Zoran Zagorčić Jugosloven Ilijaš
2. Radomir Mijić Srbin Vlaškovo
3. Akif Fazlić musliman Lješevo
4. Radmila Dragutinović Srpkinja Podlugovi
5. Ekrem Prutina musliman Ilijaš Stari
6. Božidar Elek Srbin Ilijaš
7. Jozo Babić Hrvat Ilijaš
8. Edib Sakić musliman Podlugovi
9. Manojlo Popić Srbin Kadarići
10. Enisad Matoruga musliman Misoča
11. Nikola Dragutinović Srbin Mrakovo
12. Muradija Rizvo muslimanka D. Čevljanovići
13. Branka Simanić Srpkinja Srednje
14. Veljko Mitar Srbin Ilijaš
15. Omer Herić musliman Nišići
16. Velimir Jakovljević Srbin Ilijaš
17. Slobodan Bojat Srbin Ilijaš
18. Slobodan Macanović Srbin Ljubnići
19. Rašid Medić musliman Dragoradi
20. Luka Jeftić Srbin Ilijaš
21. Ljubiša Vrlješ Srbin Bioča
22. Rajko Bajić Srbin Ilijaš
23. Miralem Rizvo musliman Gajevi
24. Risto Vučković Srbin Malešići
25. Bego Durić musliman Podlipnik
26. Stanko Ivanić Hrvat Ljubina
27. Raif Buča Albanac Ilijaš
28. Aleksa Pajkić Srbin Ilijaš
29. Ahmet Halilović musliman Srednje
30. Zdravko Đurić Srbin Podlugovi
31. Asim Šekić musliman Misoča
32. Željko Barkić Jugosloven Ilijaš
33. Nada Milanović Srpkinja Sovrle
34. Fikret Udovčić musliman Luka
35. Đorđo Lalić Srbin Ilijaš
36. Omer Osmanović musliman Kamenica
37. Željko Mitrović Srbin Ljubnići
38. Izeta Džafo muslimanka Ilijaš Stari
39. Ana Brković Hrvatica Ilijaš
40. Brano Balorda Srbin Lješevo
41. Mirsad Kaldžija musliman Podlugovi
42. Dragan Petričević Jugosloven Malešići
43. Mehmed Smajlović musliman Mrakovo
44. Fikret Šehić musliman Bioča
45. Osman Mališević musliman Srednje
46. Miloš Medić Srbin Podlipnik
47. Mehmedalija Balta musliman Kamenica
48. Jozo Jozić Hrvat Ljubina
49. Gojko Orašanin Srbin Gajevi
50. Kasim Bešlija musliman Korita
51. Dobrica Pejić Srbin Nišići

Površna analiza ove liste pokazuje da su kandidati po nacionalnosti korektno izmiješani, a da ima:

- Srba 23
- Muslimana 20
- Hrvata 4
- Jugoslovena 3
- Albanac 1

Ovdje čovjek samo da se zapita koliko su ovi ljudi vjerovali u Savez komunista. I ja sam bio član SKJ, ali posle njegove propasti nisam više član nijedne stranke. Smatram da je program SKJ bio dobar, ali da nije primjenjivan kao takav. Isto tako mislim da su sve sadašnje političke stranke pri svom formiranju uoči višestranačkih izbora koristile program SKJ kao kliše za pravljenje svojih programa. Prepisivale su sve što su mogle prisvojiti kao svoje i samo neke finese dodavali da ne bi ličilo na program SKJ. Mnogo se očekivalo od višestranačkog političkog sistema, ali život običnih ljudi nije ni blizu dostigao nivo življenja u vrijeme SKJ. Mi se sada borimo za ono što smo izgubili i nikako da to dostignemo.
ilijas_proslost- 23834 - 24.02.2010 : Velimir Adžić Ilijaš - best (0)

Da se podsjetimo ( Prilog 6. )


5. LISTA KANDIDATA " SRS i DSS (Savez reformskih snaga i Demokratski socijalistički savez BiH Ilijaš) za izbor odbornika u Skupštinu opštine Ilijaš 18. 11. 1990. godine.

Red. br. Ime i pprezime Nacionalnost Mjesto

1. Velimir Bajić Srbin Podlugovi
2. Zlata Zagorac muslimanka Ilijaš Stari
3. Boro Čurčić Hrvat Ilijaš
4. Miro Pejić Srbin Nišići
5. Mirsad Balta musliman Kamenica
6. Nedeljko Kravljača Srbin Mrakovo
7. Munib Dervišević musliman Lješevo
8. Makso Glišić Srbin Ilijaš
9. Ahmed Halilović Jugosloven Ilijaš Stari
10. Mladen Todorović Srbin Ilijaš
11. Asim Gurda musliman Podlipnik
12. Tihomir Ristić Srbin Podlugovi
13. Mirsad čehajić musliman Srednje
14. Drago Bilal Srbin Ilijaš
15. Mladenka Hajvaz Srpkinja Ilijaš
16. Osman Fazlić musliman Gajevi
17. Marko Trifković Srbin Ilijaš Stari
18. Ferida Musa muslimanka Podlugovi
19. Dobrila Todorović Srpkinja Ilijaš
20. Stjepan Đurić Srbin Ilijaš
21. Jozo Barić Hrvat Ljubina
22. Mustafa Čuturić musliman Ilijaš Stari
23. Dušan Medić Srbin Ilijaš Stari
24. Munir Čosić musliman Mrakovo
25. Darinka Adžić Srpkinja Ilijaš
26. Adem Kadrić musliman Ilijaš
27. Branislav Petričević Srbin Malešići
28. Rajko Okilj Srbin Srednje
29. Safet Šabanovič musliman D. Čevljanovići
30. Duško Hajvaz Srbin Ilijaš
31. Ramo Šabić musliman Dragoradi
32. Miroslav Grbić Srbin Ilijaš
33. Jure Blažević Hrvat Ilijaš
34. Ranko Milić Srbin Podlipnik
35. Ljiljana Kosovac Crnogorka Ilijaš
36. Snježana Numić Jugoslovenka Ilijaš Stari
37. Tono Barić Hrvat Ilijaš
38. Miodrag Petranović Srbin Ilijaš
39. Dževad Šljivo musliman Ilijaš
40. Milorad Kolović Srbin Podlugovi
41. Duško Berović Srbin Malešići
42. Angijad Hrnić Jugosloven Ilijaš
43. Jovica Mičić Srbin Srednje
44. Zvonimir Pežak Hrvat Ilijaš
45. Goran Glišić Srbin Misoča
46. Mustafa Halilović musliman Srednje
47. Edho Rizvo musliman D. Čevljanovići
48. Marija Ostojić Hrvatica Ilijaš
49. Mirsad Osmanović musliman Kamenica
50. Vjekoslava Glušac Hrvatica Ilijaš
51. Klaus Mekić Jugosloven Ilijaš

Površna analiza pokazuje da su na ovoj kandidatskoj listi kandidati korektno izmiješani po nacionalnosti, a ima ih:
- Srba 23
- Muslimana 16
- Hrvata 7
- Jugoslovena 4
- Crnogoraca 1
ilijas_proslost- 23835 - 24.02.2010 : Velimir Adžić Ilijaš - best (0)

Da se podsjetimo ( Prilog 7. )


IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA IZBORA ODBORNIKA U SKUPŠTINU OPŠTINE ILIJAŠ.

Opštinska izborna komisija na sjednici održanoj 25. 11. 1990. godine u Ilijašu, razmatrala je izborne liste i rezultate izbora odbornika u Skupštinu opštine Ilijaš.

Izbori raspisani Odlukom Predsjednika Skupštine SR BiH (Sl. list SR BiH broj 22/90) održani su dana 18. 11. 1990. godine na svim biračkim mjestima i ponovljeno glasanje na biračkom mjestu broj 28 Krivajevići dana 25. 11. l990. godine.

Rezultati izbora u izbornoj jedinici Ilijaš su sljedeći:

a) Upisano u opšti birački spisak ukupno 18. 637 birača.
b) Ukupno je glasalo 14. 377 birača
c) Bira se 51 odbornik.
d) Pojedine liste kandidata dobuile su sljedeći broj glasova I mandata:
1. Hrvatska demokratska zajednica BiH - 473 glasa i 2 mandata
2. Srpska demokratska stranka 5. 21o glasova i 19 mandata
3. Stranka demokratske akcije 4. 577 glasova i 17 mandata
4. Savez komunista BiH-SDP 2. 016 glasova i 7 mandata
5. Savez reformskih snaga i DSS 1. 734 glasa i 6 mandata

Komisija je na osnovu zapisnika konstatovala da je na izborima za odbornike glasalo ukupno 14. 377 birača, odnosno 77, 14%, ted a su izbori punovažni.

Sa pojedinih lista izabrani su odbornici po redu sa kandidatske liste od broja jedan do broja osvojenih mandata. (Na pr. SDS do zaključno sa brojem 19).

Nisu se mogli birati odbornici preskakajući redni broj sa liste. U slučaju da neki od odbornika tako izabran izgubi tu funkciju na bilo koji način, njegovo mjesto popunjava sljedeći kandidat sa kandidatske liste po redu.

Tako izabrani odbornici sa kandidatskih lista po redu, izabrani su odbornici iz reda naroda kako slijedi:

1. Iz reda Srba 25
2. Iz reda muslimana 21
3. Iz reda Hrvata 4
4. Iz reda Jugoslovena 1
U k u p n o: 51

Za predsjednika Skupštine opštine Ilijaš izabran je Ratko Adžić kao 13-ti po redu od postojanja opštine Ilijaš, a redosljed na napred navedeni u prilogu 1. se nastavlja:

13. Ratko Adžić 1990-1995 Kadarići
14. Saudin Mešetović 1995-2000 Mlini
15. Nusret Mašić 2000- Luka

Bitno je napomenuti da su Srbi poslije Dejtonskog sporazuma 1995. godine napustili Ilijaš, te da se od tada na funkciji predsjednika Skupštine opštine nalaze samo muslimani.

Svih ovih sedam priloga imaju za cilj samo da se podsjetimo na prošlost, a ko želi može i da pravi određene analize i izvlači zaključke.
ilijas_proslost- 23843 - 24.02.2010 : Jovo Pejić - best (0)

Srbi na listi SDA


Uz veliko poštovanje za doprinos gospodina Velimira spasenju od zaborava dešavanja na području opštine Ilijaš, uzeh sebi za pravo da, istine radi, pomenem neke nelogičnosti u vezi sa izbornim listama iz 1990. godine.

Naime na objavljenoj listi SDA nalaze se imena Srba, Dobrice Pejića zvanog Ćobac iz Sabanaka i pokojnog Gojka Orašanina iz Gajeva, za koje mislim da se tu nisu mogla naći. Takođe, njihova imena se nalaze i na listi komunista, pod istim rednim brojevima, kao i još neka imena pri kraju liste. Ako se dobro sjećam i Mehmedalija Balta je bio komunista, pa je, izgleda, došlo do miješanja listi ovih dviju partija.

Jovo,
i ja mislim da je Velimir omaškom iz njegove bogate arhive dva puta ukucao kraj istog spiska. Obično sam ja (sa razlogom) glavni krivac za nelogične ispravke, ali ovaj put pod zakletvom izjavljujem: "Nije do mene, majke mi! " :-)
ilijas_proslost- 23845 - 25.02.2010 : Velimir Adžić Ilijaš - best (0)


Da se podsjetimo (Prilog 4. ) - ispravka

Jovo, svaka Ti čast. Reagovao si kao i uvijek pravo i na vrijeme. Grešku sam napravio ranije prepisujući materijale. Ponovno gledajući izvorne materijale uočio sam grešku na koju ukazuješ.

1. Lista kandidata SKBiH - SDP je ispravna onakva kako je objavljena.
2. Lista kandidata SDA umjesto objavljenog završetka od broja 46 i dalje do kraja, treba da stoji kako slijedi:

46. Hikmet Hasečić musliman D. Misoča
47. Mirsad Šljivo musliman Mlini
48. Mujo Mešetović musliman Mlini
49. Nedžada Šljivo muslimanka Mlini
5o. Muhamed Mešetović musliman Mlini
51. Mirzet Brkić musliman Luka


Izvinjavam se kandidatima sa liste i neka mi ne zamjere. Žao mi je što je do toga došlo, ali greška je vrlo jednostavno napravljena okrečući samo jednu stranicu nesmotreno prilikom kucanja spiska.

Jovo, puno pozdrava i mnogo Ti hvala.

Velimire,
ispravio sam originalni članak, a u skladu sa tim sam izbrisao i komentar u vezi liste SDA.
ilijas_proslost- 24697 - 25.07.2010 : Rale - best (0)

Marko Kopanja


Vogošćanin Pravi se u rubrici istorija upita za muslimane koji su štitili Srbe, a već u sledećem članku o Ilijaškoj brigadi ja doznadoh pravu istinu o pogibiji moga komšije Marka Kopanje rođenog Zeničanina i prijeratnog veterinara koji je pogino od metka, a ne hvala Bogu kako se pričalo od noža u borbi prsa u prsa sa Arapima.

Njegov otac Šuro je po Zenici hodao u crnini i tješio mu majku riječima: "Nemoj plakati, naš Marko je pogino za Srpsku stvar! " Govorio je to i pred komšijama i prijateljima muslimanima i Hrvatima koji su mu dolazili na žalost.

Ako hocete objavite neka se zna istina ako ne onda cemo svi imati svoje istine u kojima ce oni drugi biti sotone.

Sretno!
ilijas_proslost- 25314 - 24.10.2010 : Velimir Adžić BiH - best (0)

Sjećanje na Dragana Koljanina


Dragan Koljanin je bio sekretar Tvornice montažnih kuća «Bosna» Ilijaš u Ilijašu. Direktor tvornice je bio Bajić Velimir-Velo. Ova tvornica je poslije Dejtonskog mirovnog sporazuma prenesena u Miliće gdje i danas egzistira kao «Montažne kuće Milići». Velo je otišao u penziju i danas živi u Milićima. Za Dragana je vezan jedan izlet koji ću u detalje opisati.

Tradicionalni izlet na Paljevo

Paljevo je brdo na tromeđi opština Ilijaš, Vogošća i Novo Sarajevo. To je bio izlet peti put zaredom 23. 07. 1983. godine. Svake godine povodom dana ustanka u BiH skoro ista grupa ljudi je organizovala izlet na Paljevo kojom prilikom bi se pekli janjci, igrale utakmice i pravilo veselje. Uvijek bi jedna grupa išla rano ujutro, koja bi pripremila pečenje jagnjadi, a onda bi pristizali i ostali. Na Paljevu se ostajalo po cijeli dan. To su bili nezaboravni izleti. Ovog puta su bili prisutni:

Gutić Risto, Kravljača Čedo i ja smo prvi stigli. Nešto kasnije su skupa došli Marić Boro, Dujić Veljo i Sekula Perendija. Nešto kasnije su došli i ostali, a to su: Macanović Slobodan, Popić Momir-Momo (iz Balibegovića), Pejić Uglješa, Papić Roćko, Cvijan Slavko, Bajić Velo, Koljanin Dragan, Macanović Grujo-Kifla, Jeftić Rade-Bebak i Sivac Safet. Zadnji dolaze Đukić Srpko i Jovičić Zdravko. Za igranje fudbala sastavljene su dvije ekipe.

U prvoj ekipi su bili: Sivac Safet, Jeftić Rade, Cvijan Slavko, Papić Roćko, Pejić Uglješa i Macanović Slobodan. U drugoj ekipi su bili: Marić Boro, Kravljača Čedo, Gutić Risto (Koljanin Dragan), Adžić Velimir, Popić Momir i Bajić Velo.

Rezultat prve utakmice je 6:2 za drugu ekipu.

Druga utakmica je prekinuta nakon pet minuta kod rezultata 1:1. Sastav ekipa je bio isti, samo što je umjesto Gutić Riste ušao Dragan Koljanin. Kod rezultata 1:1 Macanović Slobodan je tukao na gol pa je lopta otišla niz stranu prema kući Tome Mumala. Otišao je Slobodan da nađe loptu i donese, pa je za njim otišao i Momo Popić.

Nastala je kraća pauza. U toj pauzi Dragan Koljanin odlazi do šume, uzima jednu pivu, malo popije i flašu pive donosi do gola gdje je ostavlja uz stativu. Hvata se rukama za prečku, nekoliko puta se podiže rukama, a zatim pokušava da se nogama nabaci na prečku. Komplet željezna konstrukcija gola koja je bila nestabilna, naginje se i pada zajedno sa Draganom, ali tako da Dragan pada na leđa na zemlju, a stativa pada po njemu tačno preko prsa. Dragan je samo jauknuo i kao da je pokušao da skine stativu sa sebe, ali je istog trenutka prestalo svako njegovo reagovanje. Boro Marić prvi pritrčava i diže stativu s njega. Prilazi i Kifla i svi ostali. Pokušava se davati i umjetno disanje, ali je sve bilo uzalud. Dragan ne pokazuje znake života, nema disanja niti rada srca. Stavljamo ga u kola Čede Kravljače i odvozimo u Dom zdravlja Ilijaš, gdje dr. Lukić konstatuje smrt. Već se na Paljevu primijetilo da je poplavio i da mu oči ne miču. U ovom trenutku stiže tek Đoko Popić.

Nalaz obdukcije: Pukla dva rebra i grudna kost i to jedno rebro sa lijeve i jedno paralelno sa desne strane. Presječena aorta. Smrt nastupila odmah.

Odmah je uslijedio dogovor prisutnih: Da se 24. 07. 1983. godine u 10, 00 časova ode u kuću žalosti. Da se 25. 07. 1983. godine u 16, 00 ode na sahranu, a da se sastanemo u 25, 30 časova na pijaci. Da se kupi vijenac ispred prisutnih na izletu. Da se na Paljevu svake godine i dalje održava turnir kojom prilikom će se u listu «Oslobođenje» objaviti tekst «IN MEMORIAM» sa slikom i da se na Paljevu postavi neka ploča pored koje će se svake godine postavljati vijenac, te da se na početku turnira minutom šutnje odaje počast preminulom Draganu.

Interesantno je napomenuti da Dragan nikad ranije nije bio na ovim izletima na Paljevu. I ovog puta nije bio planiran u spisku od 32 čovjeka. Međutim na dan ranije on je molio svog druga Cvijan Slavka da ga povede i insistirao da ga ne zaboravi. I eto šta mu se dogodilo.

Iduće godine turnir nije održan na Paljevu, ali je održan u Luci i u listu «Oslobođenje» objavljen tekst:

IN MEMORIAM

Dragan Koljanin (23. 07. 1983. -23. 07. 1984. )

S ljubavlju i poštovanjem,

drugovi i prijatelji, učesnici tradicionalnog izleta na Paljevu: Risto, Čedo, Velimir, Boro, Veljo, Sekula, Slobodan, Momo, Safet, Uglješa, Roćko, Slavko, Velo, Grujo, Rade, Srpko, Zdravko i Đoko.


Ovo je ujedno bio i zadnji izlet navedenim povodom.

Dragan Koljanin
ilijas_proslost- 26278 - 27.01.2011 : Velimir Adžić Ilijaš - best (0)

Gazili svoju svijest


Ja sam u periodu od 16. 02. 1982. do 16. 04. 1990. godine radio kao Predsjednik suda i sudija za prekršaje u Opštinskom sudu za prekršaje opštine Ilijaš.

Ovaj sud je bio opterećen sa velikim brojem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, a 70% su činili zahtjevi iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Kontrolu saobraćaja na auto-putu Sarajevo-Zenica, regionalnim i magistralnim putevima obavljali su milicioneri Stanice milicije za bezbjednost saobraćaja Sarajevo, a na lokalnim putevima opštine milicioneri Stanice milicije Ilijaš.

U tom periodu stanice milicije su imale svoje pravilnike kojima su stimulisali milicionere na aktivniju kontrolu saobraćaja, tako što su na osnovu broja podnesenih prijava dobijali dodatne bodove za plasman na rang listi za dobijanje stanova i povećanje plate.

Milicioneri su to shvatili kao šansu za povečanje plate i zauzimanje povoljnijeg položaja na rang listi za dobijanje stana pa su se nekorektno ponašali na štetu nevinih vozača gazeći i svoju savjest.

Navešću samo nekoliko iz mase takvih primjera.

 1. Stanica milicije na osnovu prijave milicionera podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sa opisom da je vozač putničkog vozila izvršio preticanje na auto-putu Sarajevo-Zenica u krivini gdje je preglednost puta nedovoljna.

  Donosim rješenje u sksraćenom postupku, izričem novčanu kaznu i zaštitnu mjeru.

  Okrivljeni podnosi prigovor pa provodim redovan postupak. Na ispitivanju saznajem da je okrivljeni sveštenik sa Pala. Ispričao mi je šta se dogodilo. Upravljao je vozilom auto-putem Sarajevo-Zenica i dolaskom do ispred mosta preko rijeke Bosne ispred Podlugova stajalo je jedno vozilo. Bila je magla i slaba vidljivost. Zaustavio se iza tog vozila. Na suprotnoj strani su stajali saobraćajni milicioneri na proširenju-parkingu, pa su ga pozvali da pređe njima na taj parking. Dakle, nije izvršio preticanje nego je na zahtjev milicionera prešao njima na suprotnu stranu.

  Kome sad vjerovati? Trebalo bi povjerovati milicioneru kao službenom licu. Nisam htjeo gaziti svoju savjest pa sam povjerovao sveštenom licu koje ne bi smjelo lagati i obustavio postupak.

 2. Stanica milicije na osnovu prijave milicionera podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv vozača teretnog vozila da je prekoračio dozvoljenu brzinu i prilaže tahograf traku iz koje se to vidi.

  Opet donosim rješenje u skraćenom postupku. Okrivljeni ulaže prigovor pa provodim redovan postupak.

  U redovnom postupku pokazujem okrivljenom tahograf traku, a on mi kaže da njegovo vozilo nema takav tahograf nego da je tahograf sa okruglom pločom. Okrivljeni je iz Prijedora. Šaljem zahtjev SUP-u Prijedor da provjere kakav je tahograf na vozilu okrivljenog i oni mi potvrđuju izjavu okrivljenog. Znači milicioner je poturio tuđu tahograf traku samo da ima pokriče za prijavu.

  Obustavljam postupak, a Stanica milicije ulaže žalbu. Viši sud za prekršaje mi vraća predmet sa zahtjevom da provedem još neke dokaze. Nisam smatrao da treba bilo šta da još radim pa sam ostavio predmet da zastari jer nisam mogao vozača kazniti protiv svoje savjesti.

 3. Jedan milicioner Stanice milicije Sarajevo mi je ispričao sljedeće:

  - Ja dugo radim, a nikako da dođem na čelo rang liste da dobijem stan. Novi milicioneri mnogo mlađi vrlo brzo dobiju stan. Javim se ja komandiru pa mu se požalim, a on mi kaže da slabo podnosim prijave. A je li tako, velim ja, pa zatražim da me stavi u kontrolu na Romaniju. Popnem se ja na vrh i posmatram vozače koji mi dolaze. Zaustavljam ih i kažem da su vršili preticanje u krivini gdje je preglednost puta nedovoljna. Bune se oni, ali ja ih ubjeđujem iako znam da su u pravu. Nakupim ja tako dosta prijava i vrlo brzo dobijem stan. Kad sam dobio stan, nastavim po starom.

 4. Milicioner zaustavlja vozača i kontroliše ga na zastupljenost alkohola u krvi. Nudi mu alkotest da duva i podnosi prijavu. Uz prijavu prilaže i alkotest.

  Donosim rješenje u skraćenom postupku smatrajući da imam nepobitan dokaz. Okrivljeni ulaže prigovor pa vodim redovan postupak.

  Na ispitivanju okrivljeni izjavljuje da mu je milicioner ponudio da duva u alkotest ali da ga nije mogao naduvati.

  Milicioner mu kaže: - Kako ne može, evo vidi kako se duva. Alkotest je pozelenio od milicionera.


Eto, takvih i sličnih primjera gaženja savjesti bih mogao navesti mnogo.

Idi na stranu - |1|2|