fix
Logo
fix
Nalazite se na Rat1992-GROBLJE_ZVORNIK
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje
Za pregled svih najnovijih poruka kliknete ovdje

groblje_zvornik- 85403 - 09.06.2013 : Zeljko Tomic Sokolac - best (3)

Spisak poginulih boraca VRS sa opštine Zvornik


Zvornička brigada je formirana početkom 1992. godine, angažovanjem uglavnom srpskog stanovništva sposobnog za borbu. Organizovana je po teritorijalnom principu, a funkcionisala je isključivo na prostoru opštine Zvornik, u cilju zaštite srpskog stanovništva u okolnim selima.

Početkom 1993. godine se pristupilo reorganizaciji ove brigade u skladu sa vojnim principima organizovanja Vojske Republike Srpske, tako da ova brigada postaje jedna organizovanam, jedinstvena i funkcionalna cjelina sposobna za upotrebu, kako u zoni odbrane, tako i van nje.

Početkom Otadžbinsko-odbrambenog rata Zvornička brigada je bila u sastavu Istočno-bosanskog korpusa, ali sa formiranjem Drinskog korpusa ulazi u njen sastav i tu ostaje do kraja rata.

Zvornička brigada je formirana kao laka pješadijska brigada. Međutim, pošto je u svom sastavu imala pješadijske jedinice, oklopne i mehanizovane jedinice, artiljerijske jedinice, PVO, inženjeriju i jedinice veze, izviđačke jedinice, vojnu policiju i pozadinu, ova brigada je po svojoj ukupnoj konfiguraciji bila između motorizovane i pješadijske brigade.

Od početka 1993. godine Zvornička brigada je vođena kao laka pješadijska brigada, u čijem sastavu se nalazilo 8 bataljona, kao i Podrinjski odred specijalnih snaga poznat pod nazivom "Vukovi sa Drine", jedna od najelitnijih jedinica VRS.

Osnovni zadatak Zvorničke brigade je bio da organizuje odbranu i borbena dejstva koja se primjenjuju u odbrani, brani dodjeljenu zonu, štiti srpska sela, naselja i stanovništvo, spriječava ubacivanje neprijatelja u svoje redove i pozadinsku dubinu opštine Zvornik.

Prema podacima Boračke organizacije Zvornik, ova brigada je imala 538 poginulih, 32 nestala i 1800 ranjenih boraca, od kojih je 1100 sa trajnim posledicama invalidnosti.

Meni se čini da su ovo jako tačni podaci jer sam do obradio ukupno 578 imena koj i se nalaze na spisku BORS-a Zvornik i na njemu našao samo 11 poginulih boraca koji se vode na spiskovima drugih boračkih organizacija: Sokolac(1), Ilidža(1), Ilijaš(1), Milići(1) i Šekovići(7).

Na ovom portalu objavljujem i kompletan spisak, svih 578 boraca, koji se vode u listi Boračke organizacije Zvornik.
Neka je vječna slava svim poginulim borcima ove brigade, koja je po broju boraca bila vjerovatno i najveća u VRS.

Spisak poginulih boraca sa opštine Zvornik

R.B. Prezime (otac) ime Rođ/Pog. Spisak BORS Link
1Aćimović (Milan) Pero1941-1995Zvornik 
2Aćimović (Đorđe) Savo1955-1995Zvornik 
3Aleksić (Momčilo) Boško1960-1995Zvornik 
4Arsić (Dragan) Saša1969-1992Zvornik 
5Avramović (Dragomir) Drago1961-1994Zvornik 
6Avramović (Zdravko) Neđo1947-1993Zvornik 
7Babić (Petar) Zoran1969-1995Zvornik 
8Balan (Zdravko) Savica1961-1993Zvornik 
9Batić (Milivoje) Ljubiša1960-1995Zvornik 
10Batić (Dragomir) Petar1939-1995Zvornik 
11Baumhak (Vladimir) Zoran1967-1995Zvornik 
12Blagojević (Ranko) Borivoje1940-1995Zvornik 
13Blagojević (Milorad) Vladimir1960-1995Zvornik 
14Blažanović (Slobodan) Goran1969-1993Zvornik 
15Bogićeveć (Drago) Lazo1972-1995Zvornik 
16Bogićević (Kostadin) Radivoje1957-1995Zvornik 
17Bojanović (Jovo) Zoran1961-1992Zvornik 
18Bojić (Milorad) Slavko1927-1992Zvornik 
19Borovčanin (Janko) Dragan1960-1995S0kolac,Zvornik,SokolacLink
20Bošković (Bojo) Velimir1953-1992Zvornik 
21Bošković (Milan) Velimir1944-1992Zvornik 
22Bošnjaković (Milan) Milo1965-1992Zvornik 
23Bošnjaković (Borislav) Zoran1969-1993Zvornik 
24Butina (Petar) Radoslav1958-1992Zvornik 
25Cvijetić (Drago) Konstantin1973-1992Zvornik 
26Cvijetić (Petar) Savo1947-1995Zvornik 
27Cvjetinović (Petko) Drago1949-1992Zvornik 
28Cvjetinović (Zarije) Miljko1966-1993Zvornik 
29Cvjetinović (Stanko) Radivoje1941-1992Zvornik 
30Čojić (Todor) Drago1961-1994Zvornik 
31Čubrić (Lazar) Dimitrije1949-1993Zvornik 
32Čvorić (Miladin) Nikola1963-1992Zvornik 
33Ćeranić (Petar) Željko1970-1995Zvornik 
34Ćirković (Svetozar) Savo1950-1992Zvornik 
35Dabić (Boško) Stanojko1942-1992Ilijaš,Zvornik 
36Delić (Milenko) Vasilije1941-1995Zvornik 
37Dević (Sekula) Stevo1964-1992Zvornik 
38Dobroslovački (Slavko) Milan1966-1994Zvornik 
39Došen (Žarko) Slobodan1955-1993Zvornik 
40Dragić (Slobodan) Slavko1963-1995Zvornik 
41Dujković (Lazar) Dragan1964-1995Zvornik 
42Dukić (Savo) Zoran1970-1995Zvornik 
43Dukić (Đoko) Žarko1958-1994Zvornik 
44Đokić (Ostoja) Branko1968-1992Zvornik 
45Đokić (Milan) Branko-1992Zvornik 
46Đokić (Milan) Dragan1957-1994Ilijaš,Zvornik 
47Đokić (Milan) Gavro1939-1992Zvornik 
48Đokić (Jovo) Pero1947-1993Zvornik 
49Đorđević (Pero) Jovo1936-1992Zvornik 
50Đorđić (Milan) Rajo1951-1993Zvornik 
51Đorđić (Vladimir) Svetozar1939-1992Zvornik 
52Đukić (Milan) Cvijetin1947-1992Zvornik 
53Đuranović (Slobodan) Branko1953-1992Zvornik 
54Đurić (Trivko) Kostadin1963-1993Zvornik 
55Đurić (Milan) Milan1945-1992Zvornik 
56Đurić (Pero) Rajo1936-1992Zvornik 
57Ekmečić (Danilo) Bogdan1970-1994Zvornik 
58Erić (Drago) Čedo1952-1995Zvornik 
59Erić (Milorad) Drago1954-1992Zvornik 
60Erić (Risto) Milorad1967-1992Zvornik 
61Erić (Borislav) Nebojša1955-1994Zvornik 
62Erić (Milorad) Pajo1937-1993Zvornik 
63Erić (Savo) Rade1970-1993Zvornik 
64Erić (Cviko) Slavko1938-1992Zvornik 
65Erić (Dušan) Zdravko1965-1992Zvornik 
66Filipović (Milenko) Ljubomir1947-1992Zvornik 
67Filipović (Jovan) Veljko1930-1992Zvornik 
68Filipović (Mićo) Veselin1972-1992Zvornik 
69Gajić (Dobrislav) Branislav1953-1992Zvornik 
70Gajić (Milan) Marinko1962-1992Zvornik 
71Gajić (Radivoje) Mitar1964-1992Zvornik 
72Gajić (Jovo) Sretko1947-1993Zvornik 
73Gavrić (Ranko) Radenko1959-1992Zvornik 
74Gavrić (Maksim) Vaskrsije1963-1992Zvornik 
75Gligorević (Timotije) Slavko1930-1992Zvornik 
76Gligorić (Timotije) Slavko1930-1992Zvornik 
77Gotovac (Dušan) Goran1973-1995Zvornik 
78Gotovac (Savo) Momir1952-1992Zvornik 
79Grujičić (Petar) Branko1960-1993Zvornik 
80Grujičić (Lazar) Goran1972-1992Zvornik 
81Grujić (Uroš) Dragorad1961-1992Zvornik 
82Hajduk (Veljko) Miodrag1963-1995Zvornik 
83Hajduković (Đorđe) Zoran1968-1992Zvornik 
84Hercegovac (Slobodan) Stana1971-1993Zvornik 
85Hrvač (Marko) Uroš1952-1992Zvornik 
86Ilić (Milan) Dušan1964-1992Zvornik 
87Ilić (Cvjetko) Đorđo1968-1995Zvornik 
88Ilić (Lazo) Ljupko1933-1992Zvornik 
89Ilić (Miloš) Milisav1955-1992Zvornik 
90Ilić (Boro) Nedeljko1972-1992Zvornik 
91Ilić (Kostadin) Ratko1959-1992Zvornik 
92Ilić (Lazar) Zoran1953-Zvornik 
93Ivanović (Stevo) Dragan1963-1994Zvornik 
94Ivanović (Dragoslav) Ljeposlav1968-1993Zvornik 
95Ivanović (Drago) Ljubinko1959-1995Zvornik 
96Ivanović (Zvonko) Milan1957-1992Zvornik 
97Ivanović (Mićo) Momčilo1959-1992Zvornik 
98Ivanović (Stanko) Tomo1935-1992Zvornik 
99Ivanović (Neđo) Vladimir1934-1992Zvornik 
100Ivanović (Nikola) Zoran1971-1992Zvornik 
101Ivaz (Bogoljub) Dušan1965-1995Zvornik 
102Jakšić (Boško) Dragan1965-1992Šekovići,Zvornik 
103Jakšić (Božidar) Jadranko1964-1994Zvornik 
104Jakšić (Veljko) Milan1965-1995Zvornik 
105Jakšić (Blaško) Slavoljub1964-1993Zvornik 
106Janković (Stanko) Milenko1968-1992Zvornik 
107Janković (Cvjetko) Milivoje1963-1992Zvornik 
108Janković (Radovan) Mlađen1953-1994Zvornik 
109Janković (Živan) Risto1962-1995Zvornik 
110Janjić (Nedeljko) Srećo1948-1993Zvornik 
111Janjušić (Blagoje) Ratko1954-1993Zvornik 
112Jasikovac (Ljubo) Ilija1967-1992Zvornik 
113Jasikovac (Đorđe) Jezdimir1961-1993Zvornik 
114Jasikovac (Jefto) Milovan1954-1992Zvornik 
115Jasikovac (Milorad) Velizar1968-1992Zvornik 
116Jeremić (Veljko) Slavko1950-1993Zvornik 
117Jerkić (Slobodan) Ljubiša1964-1995Zvornik 
118Jerkić (Milanko) Triško1970-1992Zvornik 
119Ješić (Dragiša) Milan1956-1994Zvornik 
120Jevtić (Jela) Miloš1964-1993Zvornik 
121Jevtić (Gojko) Petar1959-1995Zvornik 
122Jokić (Simo) Antonije1934-1993Zvornik 
123Jokić (Dragomir) Rajko1950-1992Zvornik 
124Jokić (Tomo) Sreten1964-1993Zvornik 
125Jokić (Jovo) Tomo1939-1993Zvornik 
126Jokić (Branko) Uroš1953-1993Zvornik 
127Jokić (Pero) Zoran1963-1992Zvornik 
128Josić (Vasilije) Mladen1969-1995Zvornik 
129Josipović (Đuro) Desimir1963-1992Zvornik 
130Josipović (Vojin) Milan1941-1993Zvornik 
131Josipović (Božo) Stanimir1955-1993Zvornik 
132Jovanović (Luka) Nikola1942-1992Zvornik 
133Jovanović (Marko) Stanko1956-1992Zvornik 
134Jovanović (Veljko) Velimir1955-1992Zvornik 
135Jovanović (Veljko) Velizar1950-1993Zvornik 
136Jovičić (Ljubo) Dragomir1958-1992Zvornik 
137Jovičić (Radivoje) Tanasije1964-1995Zvornik 
138Jović (Luka) Milan1961-1992Zvornik 
139Jović (Zoran) Milivoje1975-1995Zvornik 
140Jović (Milosav) Milivoje1960-1993Zvornik 
141Jović (Momir) Milomir1960-1995Zvornik 
142Jović (Mirko) Miroslav1958-1995Zvornik 
143Jović (Sreten) Stanimir1950-1992Zvornik 
144Jović (Čedo) Stevan1959-1993Zvornik 
145Jović (Pero) Stevo1946-1993Zvornik 
146Jović (Đorđe) Zdravko1965-1992Zvornik 
147Jurošević (Nedeljko) Joco1960-1995Zvornik 
148Kajtaz (Momčilo) Jovica1959-1992Zvornik 
149Kalajdžić (Cvijetin) Jovan1954-1992Zvornik 
150Kalajdžić (Dušan) Miloš1959-1992Zvornik 
151Kandić (Gojko) Dragan1964-1992Zvornik 
152Karić (Mitar) Novica1965-1992Zvornik 
153Katanović (Vojo) Stojan1966-1994Zvornik 
154Katić (Lazar) Borislav1951-1992Zvornik 
155Katić (Vidak) Marko1958-1992Zvornik 
156Katić (Mićo) Slavko1968-1995Zvornik 
157Klještan (Zarije) Marko1958-1995Zvornik 
158Kopić (Obren) Stanislav1965-1993Zvornik 
159Kosović (Milorad) Dragan1964-1992Zvornik 
160Kostić (Cvijetin) Cvjetko1930-1992Zvornik 
161Kostić (Stojimira) Dobrivoje1970-1992Zvornik 
162Kostić (Pero) Kosta1925-1992Zvornik 
163Kostić (Cvijan) Lazar1973-1994Zvornik 
164Kostić (Cvijan) Mićo1967-1992Zvornik 
165Kostić (Mićo) Milorad1966-1993Zvornik 
166Kostić (Mićo) Miroslav1967-1992Zvornik 
167Kostić (Dragomir) Zoran1974-1995Zvornik 
168Kovačević (Vasilije) Miodrag1959-1992Zvornik 
169Krstić (Cvjetko) Dušan1948-1992Zvornik 
170Krstić (Mićo) Slavko1975-1992Zvornik 
171Kukolj (Veljko) Milomir1957-1992Zvornik 
172Kukolj (Srećko) Rado1945-1992Zvornik 
173Kulić (Tihomir) Dragomir1951-1992Zvornik 
174Kulić (Jovan) Gojko1954-1995Zvornik 
175Lakić (Savo) Lazar1966-1995Zvornik 
176Lakić (Milan) Vojo1936-1993Zvornik 
177Lazarević (Stanko) Blagoje1946-1993Zvornik 
178Lazarević (Anto) Dušan1948-1993Zvornik 
179Lazarević (Milan) Pero1966-1992Zvornik 
180Lazarević (Milan) Rajo1955-1992Zvornik 
181Lazarević (Marko) Vlado1949-1995Zvornik 
182Lazarević (Blago) Zdravko1974-1995Zvornik 
183Lazarević (Boško) Zoran1969-1992Zvornik 
184Lazić (Dušan) Cvijetin1946-1992Zvornik 
185Lazić (Aleksa) Milenko1947-1995Zvornik 
186Lazić (Aleksa) Milisav1962-1992Zvornik 
187Lazić (Miloš) Mirko1963-1995Zvornik 
188Lazić (Zdravko) Rade1972-1993Zvornik 
189Lazić (Boško) Radenko1961-1992Zvornik 
190Lazić (Jovan) Savo1954-1992Zvornik 
191Lazić (Vukašin) Svetozar1971-1995Zvornik 
192Lazić (Veljko) Zdravko1952-1995Zvornik 
193Letić (Stevo) Dragan1964-1992Zvornik 
194Ložnjaković (Jovo) Miladin1958-1992Zvornik 
195Lukić (Radislav) Boško1957-1992Šekovići,Zvornik 
196Lukić (Nikola) Drago1951-1993Zvornik 
197Lukić (Dušan) Jovan1959-1995Zvornik 
198Lukić (Milan) Milorad1971-1994Zvornik 
199Lukić (Vukašin) Radenko1967-1993Zvornik 
200Lukić (Milovan) Simo1951-1993Zvornik 
201Lukić (Stevo) Slavko1967-1993Zvornik 
202Lukić (Nikola) Spasoje1967-1992Zvornik 
203Lukić (Vojin) Srpko1955-1992Zvornik 
204Luković (Živojin) Radivoje1933-1992Zvornik 
205Maksimović (Lazar) Radomir1962-1993Zvornik 
206Maksimović (Cvetko) Rajo1953-1992Zvornik 
207Maksimović (Petar) Vinko1954-1993Zvornik 
208Malinović (Milenko) Jefto1950-1992Zvornik 
209Malinović (Stanko) Nikola1965-1992Zvornik 
210Manojlović (Mlađen) Milan1960-1992Zvornik 
211Manojlović (Neđo) Milan1972-1994Zvornik 
212Marić (Mile) Novica-1995Zvornik 
213Marić (Branislav) Rado1949-1992Šekovići,Zvornik 
214Marinković (Ilija) Savo1952-1993Zvornik 
215Marinković (Mićo) Simo1955-0992Zvornik 
216Marjanović (Marjan) Milenko1953-1995Zvornik 
217Marjanović (Momčilo) Slaviša1968-1995Zvornik 
218Markanović (Mitar) Mićo1969-1995Zvornik 
219Markanović (Mitar) Milan1969-1993Zvornik 
220Marković (Živan) Cvijan1954-1993Zvornik 
221Marković (Jovo) Dragan1951-1992Zvornik 
222Marković (Živko) Dragomir1951-1992Zvornik 
223Marković (Cvjetko) Goran1967-1992Zvornik 
224Marković (Manojle) Igor1969-1992Zvornik 
225Marković (Ivan) Ivo1961-1995Zvornik 
226Marković (Lazar) Lazo1946-1992Zvornik 
227Marković (Jovan) Ljubisav1972-1993Zvornik 
228Marković (Petko) Milan1940-1995Zvornik 
229Marković (Cvijan) Mile1972-1992Zvornik 
230Marković (Ranko) Milomir1963-1994Zvornik 
231Marković (Vitomir) Momčilo1946-1995Zvornik 
232Marković (Boško) Rajo1965-1993Zvornik 
233Marković (Miroslav) Ratko1968-1995Zvornik 
234Marković (Lazar) Savo1973-1993Zvornik 
235Marković (Petar) Sveto1961-1995Zvornik 
236Marković (Živorad) Vaso1952-1993Zvornik 
237Marković (Milan) Vaso1933-1992Zvornik 
238Marković (Stanoje) Zoran1967-1992Zvornik 
239Matić (Nedeljko) Dušan1969-1992Zvornik 
240Matić (Srećko) Miladin1955-1992Zvornik 
241Matić (Nedeljko) Stevo1959-1992Zvornik 
242Melezović (Milosav) Goran1970-1994Šekovići,Zvornik 
243Mićić (Petar) Andrija1960-1993Zvornik 
244Mićić (Mitar) Božidar1940-1994Zvornik 
245Mićić (Petar) Cvjetko1947-1994Zvornik 
246Mićić (Dušan) Dragan1962-1995Zvornik 
247Mićić (Pero) Dragan1973-1993Zvornik 
248Mićić (Savo) Jovo1942-1992Zvornik 
249Mićić (Vasilije) Mićo1958-1995Zvornik 
250Mićić (Vujo) Miladin1935-1993Zvornik 
251Mićić (Krsto) Milan1944-1993Zvornik 
252Mićić (Radomir) Milan1969-1993Zvornik 
253Mićić (Petar) Milisav1957-1995Zvornik 
254Mićić (Jovan) Milorad1958-1995Zvornik 
255Mihajlović (Vitomir) Borislav1958-1992Zvornik 
256Mihajlović (Ljubo) Čedomir1953-1995Zvornik 
257Mihajlović (Trifko) Dragan1961-1994Zvornik 
258Mihajlović (Rajo) Dragan1962-1992Zvornik 
259Mihajlović (Brane) Gojko1972-1992Zvornik 
260Mihajlović (Kosta) Jovan1965-1992Zvornik 
261Mihajlović (Vojin) Milan1968-1995Zvornik 
262Mihajlović (Dimitrije) Tomo1960-1992Zvornik 
263Mihajlović (Mihajlo) Trišo1959-1992Zvornik 
264Mijatović (Pero) Mile1971-1993Zvornik 
265Mijatović (Krsto) Mirko1970-1992Zvornik 
266Mijatović (Vlado) Panto1955-1992Zvornik 
267Mijatović (Vlado) Pero1973-1994Zvornik 
268Mijatović (Rajko) Vujadin1955-1995Zvornik 
269Mijić (Boško) Radovan1955-1995Zvornik 
270Mikić (Spasoje) Božidar1959-0992Zvornik 
271Miladinović (Ljubo) Branko1972-1994Zvornik 
272Miladinović (Sreten) Sofren1937-1992Zvornik 
273Miladinović (Drago) Veljko1950-1992Zvornik 
274Milašinović (Blagoje) Božidar1951-1992Zvornik 
275Miličić (Milinko) Todor1963-1993Zvornik 
276Milić (Mile) Milenko1972-1992Zvornik 
277Milić (Dušan) Milorad1952-1993Zvornik 
278Milić (Stevo) Miroslav1963-1995Zvornik 
279Milić (Savo) Žarko1968-1992Zvornik 
280Milićević (Slavko) Dragan1975-1995Zvornik 
281Milivojević (Petar) Dušan1950-1995Zvornik 
282Milošević (Jovan) Anto1961-1995Zvornik 
283Milošević (Danilo) Branislav1963-1993Zvornik 
284Milošević (Mićo) Čedo2994-1994Zvornik 
285Milošević (Ristan) Dragomir1965-1992Zvornik 
286Milošević (Slavko) Jelenko1971-1992Zvornik 
287Milošević (Jovo) Marko1948-1992Zvornik 
288Milošević (Cvijetin) Milenko1950-1995Zvornik 
289Milošević (Đorđe) Milenko1961-1995Zvornik 
290Milošević (Veljko) Nedeljko1960-1992Zvornik 
291Milošević (Đorđe) Pero1964-1992Zvornik 
292Milošević (Teodor) Vaso1959-1995Zvornik 
293Milošević (Miladin) Zdravko1926-1992Zvornik 
294Milovanović (Boro) Mićo1967-1992Zvornik 
295Milovanović (Milan) Mićo1969-1992Zvornik 
296Milutinović (Ivko) Dragomir1941-1993Zvornik 
297Miražić (Milovan) Nikola1969-1995Zvornik 
298Mirković (Marjan) Mile1954-1992Zvornik 
299Mirosavljević (Mirko) Boško1953-1994Zvornik 
300Mirosavljević (Veljko) Dragan1954-1992Zvornik 
301Mitrić (Dušan) Vujadin1956-1992Zvornik 
302Mitrović (Milan) Branislav1968-1992Zvornik 
303Mitrović (Mile) Dragomir1962-1992Zvornik 
304Mitrović (Miloš) Dušan1953-1992Zvornik 
305Mitrović (Sveto) Mićo1952-1992Zvornik 
306Mitrović (Mile) Radisav1964-1992Zvornik 
307Mitrović (Jovan) Stanko1953-Zvornik 
308Mlađenović (Drago) Rajko1932-1992Zvornik 
309Moravčević (Stanoje) Dragomir1959-1992Zvornik 
310Nedić (Mlađen) Blagoje1957-1995Zvornik 
311Nedić (Božo) Miladin1960-1992Zvornik 
312Nedić (Đorđe) Slavko1969-1993Zvornik 
313Nikić (Marko) Jovan1946-1993Zvornik 
314Nikolić (Miloš) Branislav1954-1993Zvornik 
315Nikolić (Ilija) Cvijetin1951-1995Zvornik 
316Nikolić (Jovan) Čedomir1937-1993Zvornik 
317Nikolić (Svetozar) Dragan1956-1995Zvornik 
318Nikolić (Slobodan) Dušan1957-1995Zvornik 
319Nikolić (Tripun) Krsto1957-1992Zvornik 
320Nikolić (Risto) Novica1962-1995Zvornik 
321Nikolić (Božidar) Pero1958-1992ZvornikLink
322Nikolić (Milorad) Radivoje1966-1994Zvornik 
323Nikolić (Pero) Sretko1976-1992Zvornik 
324Nikolić (Sretko) Vlado1957-1994Zvornik 
325Nikolić (Ljupko) Vukašin1953-1992Zvornik 
326Nikolić (Ilija) Zdravko1972-1993Zvornik 
327Novaković (Grujica) Čedomir1945-1992Zvornik 
328Novaković (Pero) Ivan1948-1995Zvornik 
329Novaković (Spasoje) Vaso1940-1993Zvornik 
330Novičić (Lazar) Blagoje1949-1995Zvornik 
331Novičić (Dušan) Dragomir1948-1992Zvornik 
332Novičić (Vojo) Duško1961-1992Zvornik 
333Novičić (Branislav) Sredo1971-1992Zvornik 
334Obradović (Obrad) Predrag1970-1993Zvornik 
335Obrenović (Ljubomir) Ljubinko1968-1992Zvornik 
336Obrenović (Milivoje) Miladin1967-1992Zvornik 
337Obrenović (Svetozar) Miloš1968-1992Zvornik 
338Obrenović (Mihajlo) Zoran1961-1992Zvornik 
339Ostojić (Dobrislav) Anđelko1953-1995Zvornik 
340Ostojić (Vojin) Ljubomir1962-1995Zvornik 
341Ostojić (Stanoje) Ostoja1956-1992Zvornik 
342Ostojić (Ranko) Radovan1958-1995Zvornik 
343Ostojić (Rajko) Savo1959-1995Zvornik 
344Ostojić (Milorad) Sretko1957-1992Zvornik 
345Pantić (Jovan) Zoran1971-1995Zvornik 
346Pavlović (Stevo) Čedomir1942-1994Zvornik 
347Pavlović (Marjan) Đoko1971-1993Zvornik 
348Pavlović (Miloš) Mihajlo1954-1995Milići,Zvornik 
349Pejić (Pero) Ilija1975-1992Zvornik 
350Pejić (Ilija) Pero1953-1992Zvornik 
351Perić (Blagoje) Boško1964-1995Zvornik 
352Perić (Veljko) Drago1959-1993Zvornik 
353Perić (Dušan) Goran1967-1992Zvornik 
354Perić (Radivoje) Mićo1967-1995Zvornik 
355Perić (Milivoje) Milić1954-1993Zvornik 
356Perić (Drago) Miloš1955-1993Zvornik 
357Perić (Milan) Rade1970-1992Zvornik 
358Pešić (Milovan) Ljubomir1959-1992Zvornik,Goražde 
359Petrović (Blagoje) Boško1964-1995Zvornik 
360Petrović (Dušan) Branislav1953-1992Zvornik 
361Petrović (Luka) Branko1928-1993Zvornik 
362Petrović (Ljubo) Cvijan1926-1992Zvornik 
363Petrović (Stanko) Đuro1936-1992Zvornik 
364Petrović (Petar) Miladin1958-1992Zvornik 
365Petrović (Lazo) Milan1964-1992Šekovići,Zvornik 
366Petrović (Stojan) Milenko1951-1992Zvornik 
367Petrović (Milisav) Neđo1955-1994Zvornik 
368Petrović (Risto) Predrag1971-1994Zvornik 
369Petrović (Milovan) Radovan1926-1992Zvornik 
370Petrović (Cvijetin) Zoran1961-1992Zvornik 
371Petrović (Gojko) Zoran1969-1995Zvornik 
372Pjanić (Zlatko) Goran1952-1992Zvornik 
373Popadić (Simo) Milivoje1952-1993Zvornik 
374Popović (Veljko) Mladen1969-1993Zvornik 
375Prelovac (Savo) Trišo1959-1992Zvornik 
376Prodanović (Mihajlo) Milan1952-1992Zvornik 
377Prodanović (Nenad) Ratko1944-1992Zvornik 
378Radić (Ljubo) Bojo1959-1995Zvornik 
379Radić (Gospa) Dragan1970-1993Zvornik 
380Radić (Ljubo) Marko1965-1993Zvornik 
381Radić (Milan) Milenko1964-1995Zvornik 
382Radić (Đorđe) Nenad1971-1992Zvornik 
383Radić (Svetozar) Nikola1950-1994Zvornik 
384Radić (Stevo) Petar1968-1995Zvornik 
385Radić (Rajko) Radomir1950-1992Zvornik 
386Radić (Dušan) Tadija1961-1992Zvornik 
387Radovanović (Cvijetin) Milan1954-1993Zvornik 
388Radovanović (Rajo) Mirko1975-1993Zvornik 
389Radović (Radovan) Angel1954-1992Zvornik 
390Radović (Radivoje) Bogdan1952-1992Zvornik 
391Radović (Lazar) Milan1958-1993Zvornik 
392Radović (Mićan) Mišo1961-1994Zvornik 
393Radović (Milan) Rade1956-1992Zvornik 
394Radučić (Živan) Dragan1955-1992Zvornik 
395Rakić (Anto) Drago1957-1992Zvornik 
396Rakić (Milan) Drago1953-1993Zvornik 
397Rakić (Dušan) Milan1973-1993Zvornik 
398Rakić (Nikola) Radivoje1960-1992Zvornik 
399Rakić (Stanko) Slaviša1958-1993Zvornik 
400Rikanović (Mićo) Mika1966-1995Zvornik 
401Rikanović (Cviko) Zoran1973-1992Zvornik 
402Rikić (Mićo) Dragan1968-1993Zvornik 
403Rikić (Stevo) Pero1960-1992Zvornik 
404Rikić (Stanoje) Risto1963-1994Zvornik 
405Ristanović (Radovan) Čedo1936-1994Zvornik 
406Ristanović (Slavko) Dragan1958-1992Zvornik 
407Ristanović (Miloš) Milenko1963-1993Zvornik 
408Ristanović (Tripun) Milosav1956-1994Zvornik 
409Ristanović (Boško) Slaviša1971-1994Zvornik 
410Ristanović (Petko) Vlado1958-1992Zvornik 
411Ristić (Branko) Bojo1967-1994Zvornik 
412Ristić (Ratko) Cvijan1954-1994Zvornik 
413Ristić (Risto) Mirko1967-1992Zvornik 
414Ristić (Zarija) Pantelija1954-1992Zvornik 
415Ristić (Slavko) Roćko1972-1994Zvornik 
416Ruljić (Obrad) Nikodin1949-1994Zvornik 
417Sarić (Momčilo) Zoran1962-1995Zvornik 
418Savčić (Blagoje) Milan1947-1994Zvornik 
419Savić (Cvijan) Aleksa1952-1992Zvornik 
420Savić (Milenko) Cvijan1937-1992Zvornik 
421Savić (Milorad) Milan1934-1993Zvornik 
422Savić (Stevo) Radovan1963-1992Zvornik 
423Savić (Jovan) Simo1923-1992Zvornik 
424Savić (Vlastimir) Slobodan1968-1995Zvornik 
425Savić (Savo) Srbo1955-1993Zvornik 
426Savić (Mladen) Viktor1954-1992Zvornik 
427Savić (Bogdan) Žarko1949-1992Zvornik 
428Savinović (Todo) Boro1944-1993Zvornik 
429Savinović (Todo) Boško1944-1993Zvornik 
430Simanić (Mićo) Milutin1953-1993Zvornik 
431Simanić (Ljubo) Sajo1969-1993Zvornik 
432Simetić (Uroš) Branislav1970-1994Šekovići,Zvornik 
433Simić (Petko) Čedo1955-1992Zvornik 
434Simić (Lazar) Gojko1952-1995Zvornik 
435Simić (Milan) Jovo1953-1995Zvornik 
436Simić (Milivoje) Mićo1953-1992Zvornik 
437Simić (Tomislav) Nikola1973-1995Zvornik 
438Simić (Vide) Pero1950-1993Zvornik 
439Simić (Ilija) Slavko1953-1995Zvornik 
440Simić (Srećko) Slavko1940-1992Zvornik 
441Simić (Pero) Veljko1937-1995Zvornik 
442Smiljanić (Dobrosav) Rajko1966-1995Zvornik 
443Spasojević (Pero) Cvijetin1932-1992Zvornik 
444Spasojević (Jovo) Cvjetko1974-1994Zvornik 
445Spasojević (Slavko) Dragomir1972-1992Zvornik 
446Spasojević (Radivoje) Miladin1970-1994Zvornik 
447Spasojević (Cvijan) Mile1948-1992Zvornik 
448Spasojević (Blagoje) Mlađen1960-1992Zvornik 
449Spasojević (Spasoje) Nedeljko1946-1994Zvornik 
450Spasojević (Sreko) Sreten1944-1993Zvornik 
451Spasojević (Filip) Stanko1942-1993Zvornik 
452Stanković (Bogdan) Milorad1969-1992Zvornik 
453Stanojević (Boško) Dragan1964-1992Zvornik 
454Stanojević (Cvijetin) Dragan1970-1993Zvornik 
455Stanojević (Teodor) Slavko1960-1992Zvornik 
456Stanošević (Aleksandar) Milojko1948-1992Zvornik 
457Stevanović (Mlađen) Borisav1929-1992Zvornik 
458Stevanović (Dragomir) Dragan1971-1995Zvornik 
459Stevanović (Vladimir) Đorđe1952-1992Zvornik 
460Stevanović (Stevan) Kirilo1940-1992Zvornik 
461Stevanović (Vlado) Krsto1966-1992Zvornik 
462Stevanović (Stanko) Milan1951-1995Zvornik 
463Stevanović (Milenko) Milorad1961-1993Zvornik 
464Stevanović (Cvika) Milorad1954-1995Zvornik 
465Stevanović (Žarko) Nenad1956-1992Zvornik 
466Stevanović (Nedeljko) Petar1964-1992Zvornik 
467Stevanović (Zoran) Petar1968-1995Zvornik 
468Stevanović (Vojo) Slavko1964-1995Zvornik 
469Stevanović (Luka) Stevan1959-1992Zvornik 
470Stevanović (Rade) Zdravko1958-1993Zvornik 
471Stević (Nikola) Dragan1974-1995Zvornik 
472Stević (Petar) Drago1943-1993Zvornik 
473Stević (Bogdan) Nenad1969-1995Zvornik 
474Stević (Petar) Radivoje1972-1992Zvornik 
475Stević (Velimir) Rajo1952-1992Zvornik 
476Stević (Jovo) Stevan1950-1995Zvornik 
477Stević (Milko) Stevo1957-1992Zvornik 
478Stjepanović (Marko) Savo1961-1992Zvornik 
479Stjepanović (Milorad) Sreto1948-1994Zvornik 
480Stojanović (Neđo) Boško1957-1992Zvornik 
481Stojanović (Sreto) Božo1948-1993Zvornik 
482Stojanović (Uroš) Dušan1949-1992Zvornik 
483Stojanović (Nenad) Goran1964-1993Zvornik 
484Stojanović (Savo) Ivan1964-1992Zvornik 
485Stojanović (Budimir) Jovika1960-1992Zvornik 
486Stojanović (Mile) Radivoje1961-1995Zvornik 
487Stojanović (Vaso) Tihomir1970-1994Zvornik 
488Stojanović (Tomislav) Zvonko1973-1993Zvornik 
489Stojić (Jovan) Milan1965-1993Zvornik 
490Stojić (Stanoje) Milorad1961-1993Zvornik 
491Stojić (Slavko) Slobodan1962-1992Zvornik 
492Stojić (Đorđe) Zoran1965-1992Zvornik 
493Stojkić (Milan) Milorad1963-1992Zvornik 
494Stojkić (Borislav) Zoran1959-1995Zvornik 
495Szilinski () Mieczyslav1964-1995Zvornik 
496Šakotić (Boško) Ljupko1932-1995Zvornik 
497Šakotić (Zdravko) Milan1957-1993Zvornik 
498Šešlija (Boško) Dragan1970-1992Zvornik 
499Tanacković (Jovan) Jovika1955-1992Zvornik 
500Tanacković (Jefto) Ljubiša1956-1995Zvornik 
501Tanacković (Tanasije) Neđo1952-1995Zvornik 
502Tanacković (Vukašin) Srećko1946-1995Zvornik 
503Tanacković (Petar) Vaso1935-1992Zvornik 
504Tejić (Đuro) Miroslav1967-1995Zvornik 
505Tejić (Risto) Simo1935-1993Zvornik 
506Tejić (Dušan) Vasilije1944-1993Zvornik 
507Tekić (Dušan) Dragan1957-1993Zvornik 
508Tešić (Veljko) Dragomir1936-1992Zvornik 
509Tešić (Milan) Krsto1934-1992Zvornik 
510Tešić (Krsto) Mićo1968-1992Zvornik 
511Tešić (Jovo) Miloš1959-1995Zvornik 
512Tešić (Savo) Vlado1938-1995Zvornik 
513Tešmanović (Slavko) Nenad1965-1995Zvornik 
514Tijanić (Dušan) Drago1955-1992Zvornik 
515Tijanić (Rade) Lazo1971-1993Zvornik 
516Tijanić (Rajko) Petar1937-1995Zvornik 
517Tijanić (Milan) Simo1954-1992Zvornik 
518Tijanić (Tihomir) Veljko1965-1993Zvornik 
519Todorović (Neško) Milan1968-1995Zvornik 
520Todorović (Vojin) Milojko1969-1992Ilidža,Zvornik 
521Tojić (Predrag) Milovan1963-1992Zvornik 
522Tomašević (Ljubomir) Zoran1963-1992Zvornik 
523Tomić (Jefto) Borislav1961-1995Zvornik 
524Tomić (Čedo) Dragan1968-1992Zvornik 
525Tomić (Drago) Dragomir1948-1992Zvornik 
526Tomić (Borislav) Goran1968-1994Zvornik 
527Tomić (Miladin) Ljubomir1948-1992Zvornik 
528Tomić (Dragomir) Milan1963-1994Zvornik 
529Tomić (Petko) Pero1974-1993Zvornik 
530Tomić (Milorad) Predrag1959-1994Zvornik 
531Tomić (Miloš) Predrag1959-1994Zvornik 
532Tomić (Vasilije) Rado1970-1995Zvornik 
533Tomić (Milan) Ratko1949-1993Zvornik 
534Tomić (Drago) Slavko1955-1994Zvornik 
535Tomić (Miladin) Velimir1948-1992Zvornik 
536Tomić (Marko) Vojislav1929-1993Zvornik 
537Tomić (Dušan) Zoran1968-1993Zvornik 
538Tomić (Stevo) Zoran1960-1995Zvornik 
539Topić (Vaskrsije) Jovo1953-1993Zvornik 
540Trivković (Ilija) Brano1968-1992Zvornik 
541Trivković (Mitar) Drago1932-1992Zvornik 
542Trivković (Bjelan) Mile1968-1992Zvornik 
543Trivković (Boško) Radovan1967-1992Zvornik 
544Ubiparipović (Slavko) Đuro1968-1995Zvornik 
545Urumović (Tomislav) Zoran1958-1992Zvornik 
546Vasić (Marinko) Predrag1966-1995Zvornik 
547Vasić (Nikola) Srećko1954-1993Zvornik 
548Vasić (Kostadin) Tihomir1951-1993Zvornik 
549Vasiljević (Mihajlo) Milan1958-1993Zvornik 
550Vasiljević (Slavoljub) Milomir1970-1993Zvornik 
551Vidaković (Sretko) Milovan1959-1993Zvornik 
552Vidaković (Kosta) Tripun1949-1994Zvornik 
553Vidović (Mihajlo) Milenko1957-1992Zvornik 
554Vidović (Milan) Milorad1966-1992Zvornik 
555Vidović (Vojin) Pero1961-1992Zvornik 
556Vidović (Veljko) Savo1937-1992Zvornik 
557Viščić (Đorđe) Strahinja1952-1994Zvornik 
558Vržina (Dušan) Nenad1946-1993Zvornik 
559Vujević (Pero) Lazo1956-1992Zvornik 
560Vujević (Dragomir) Vlado1965-1992Zvornik 
561Vukadinović (Đorđe) Milan1945-1992Zvornik 
562Vukajlović (Ljubo) Borko1947-1992Zvornik 
563Vukašinović (Čedo) Velimir1945-1993Zvornik 
564Vukić (Zdravko) Boško1965-1992Zvornik 
565Vukman (Stevo) Milan1961-1992Zvornik 
566Vukosavljević (Cvijetin) Đorđo1940-1995Zvornik 
567Vukosavljević (Tiosav) Miodrag1962-1992Zvornik 
568Vukotić (Marko) Brano1965-1992Zvornik 
569Vuković (Ratko) Goran1971-1995Zvornik 
570Vuković (Ilija) Vukan1965-1995Zvornik 
571Zekić (Vasilije) Milorad1952-1992Zvornik 
572Zekić (Mirjan) Simo1953-1992Zvornik 
573Zelenović (Đorđe) Marinko1966-1992Zvornik 
574Zelenović (Želimir) Miloš1967-1992Zvornik 
575Zeljko (Mitar) Jelenko1965-1992Zvornik 
576Zeljko (Mihajlo) Nenad1954-1992Zvornik 
577Zoljić (Čedo) Duško1960-1992Zvornik 
578Živković (Lazar) Teodor1949-1993Zvornik 
groblje_zvornik- 85944 - 16.07.2013 : Vojislav Radovanovic Beograd - best (0)

Pripadnici VRS-a iz Zvornika, poginuli 16.07.95


Poštovani,

Imate li imate neka saznanja o pogibiji velikog broja boraca iz Zvornika 16. 07. 95. godine? Da li su nastradali prilikom probijanja AMBiH od Srebrenice ka Tuzli, ili je nešto drugo u pitanju?

Hvala unapred.
groblje_zvornik- 93731 - 27.09.2015 : Sandra Nis - best (0)

Bogdan Ekmečić


Poštovani,

Možete li mi reći gde se nalazi groblje poginulih vojnika sa ovog spiska? Da li su svi sahranjeni na istom mestu ili na više lokacija? Želim konkretno da znam za Bogdana Ekmečića, značcila bi mi svaka informacija.

Neka im je večnaja pamjat!

RE: Bogdan EkmečićSandra,
naravno da su ovi borci sahranjeni na više lokacija. Za Bogdana ne znam mjesto na kome je sahranjen, a moguće lokacije su Srpsko Goražde, Vlasenica i Zvornik sa okolinom.
groblje_zvornik- 93745 - 29.09.2015 : Sandra Marjanovic Nis - best (0)

Bogdan (Danilo) Ekmečić


Bogdan Ekmečić je rođen 1970. godine. Bio je u 72. brigadi. Toliko znam. Možete li mi pomoći da pronađem njegov grob?

RE: Bogdan (Danilo) EkmečićBogdan je rođen 15. maja 1970. godine u Čapljini, a poginuo je 15.04.1994. godine na Goraždu. Njegova porodica je izgleda izbjegla u Zvornik, pa je moguće da je tamo sahranjen. Druga mogućnost je da je sahranjen u Srbiji. Potraži ga u Virtualnom groblju za nekoliko mjeseci, možda ćeš ga i naći jer namjeravam da tamo dodam još boraca.
groblje_zvornik- 94665 - 28.12.2015 : Risto Ekmecic Vladimirovac - best (0)

Sandri Marjanović


Ja sam Bogadnov brat. Dosta je porešnih informacija u vezi njega. Naime, Bogdan je rođen u Čapljini 15. 05. 1972. godine, a porijeklom smo iz Prebilovaca. Porodica nije izbjegla u Zvornik, već je Bogdan kao oficir tadašnje VJ dobrovoljno došao u Zvornik. Bio je komandir DIV-a do svoje pogibije na Goraždu. Sahranjen je u porodičnoj grobnici u Vladimirovcu. Za sve detaljnije informacije možete me kontaktirati preko administratora.
groblje_zvornik- 95965 - 13.05.2016 : Miz Mooz Beograd - best (0)

Viktor Savić


Poštovani, poreklom sam iz Rume i vidim da na spisku poginulih na Glođanskom brdu stojim ime Viktora Savića, koji je prema ovome iz mesta Grabovica, opština Ruma. Naime u opštini Ruma se nalazi mesto Grabovci pa me interesuje da li je greška u pitanju ili ne. Hvala vam.

Idi na stranu - |1|2|