fix
Logo
fix
Nalazite se na Rat1992-GROBLJE_SEKOVICI
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje
Za pregled svih najnovijih poruka kliknete ovdje

groblje_sekovici- 82259 - 05.02.2013 : Zeljko Tomiic Sokolac - best (1)

Spisak poginulih boraca VRS sa područja opštine Šekovići


Boračka organizacija Šekovići je napravila spisak prema kome je na području ove opštine u prethodnom ratu poginulo 260 boraca.

Međutim, moja analiza je pokazala da se 19 borca sa ovog spiska vode i na spiskovima nekih drugih opština: Vlasenica(15), Ilidža (2), Ilijaš (1), Milići(1). Po svemu sudeći, podaci pokazuju da većinu korekcija treba napraviti na spisku Boračke organizacije Vlasenica, i tek 5 do 6 na spisku opštine Šekovići.

Na Vojnočkom groblju u Vlasenici sahranjeno je ukupno 22 borca koji se vode na spisku Boračke organizacije Šekovići, od kojih je 14 jedinstveno za ovaj spisak dok se 8 boraca pojavljuje i na spisku Boračke organizacije Vlasenica.

Boračka organizacija Šekovići je napravila i dva odvojena spiska:

  1. spisak umrlih boraca na kome se nalazi 22 pripadnika VRS
  2. spisak boraca stradalih nesrećnim slučajem na kome se nalazi 29 boraca


Prije svega, želio bih da pohvalim ova dva odvojena spiska jer sadrže identične podatke kao i "glavni" spisak. Međutim, želim da naglasim da je broj umrlih i stradalih boraca jako veliki (preko 20%) pa nisam siguran koji su kriterijumi korišteni za pravljenje istog.

U svakom slučaju, sve pohvale za spisak i mogu da kažem da je ovo jedan od najboljih spiskova, u odnosu na sve boračke organizacije u istočnom dijelu Republike Srpske.

Spisak poginulih boraca sa ovu opštinu ne izlazi na stranici "Najnoviji" pa ćete morati da kliknete na link u gornjem lijevom uglu ukoliko želite da isti pogledate.

Spisak poginulih boraca sa opštine Šekovići

R.B. Prezime (otac) ime Rođ/Pog. Spisak BORS Link
1Aleksić (Uroš) Milan1964-1993Šekovići 
2Ašćerić (Miloš) Dragan1969-1993Šekovići 
3Ašćerić (Boško) Gojko1940-1993Šekovići 
4Ašćerić (Radivoje) Lazo1973-1994Šekovići 
5Ašćerić (Ignjat) Miladin1962-1992Šekovići 
6Ašćerić (Milivoje) Peo1954-1992Šekovići 
7Ašćerić (Matija) Radivoje1945-1992Šekovići 
8Ašćerić (Diko) Veroljub1972-1992Šekovići 
9Babić (Savo) Milan1953-1995Šekovići 
10Bašić (Ljubomir) Goran1965-1993Šekovići 
11Beatović (Zarija) Neđo1953-1992Šekovići 
12Bečarević (Drago) Dušan1956-1993Šekovići 
13Begović (Risto) Dragiša1937-1993Šekovići 
14Bjelaković (Radislav) Željko1975-1994Šekovići 
15Bobar (Ljubo) Momir1958-1993Šekovići 
16Bojanić (Drago) Dragan1968-1995Šekovići 
17Bojanić (Jovan) Drago1947-1993Šekovići 
18Bojanić (Velimir) Dragomir1960-1993Vlasenica,Šekovići 
19Bojanić (Vladimir) Ljubo1947-1993Šekovići 
20Bojanić (Jovo) Milan1965-1993Šekovići 
21Bojanić (Neđo) Radislav1961-1992Šekovići 
22Božić (Velimir) Dragomir1966-1992Šekovići 
23Božić (Uroš) Radan1971-1995Šekovići 
24Božić (Dušan) Zelenko1945-1994Šekovići 
25Božić (Neđo) Zoran1964-1992Šekovići 
26Božić (Sretko) Zoro1949-1994Šekovići 
27Bunijevac (Tomo) Borivoje1958-1992Šekovići 
28Bunijevac (Stanko) Drago1941-1992Šekovići 
29Bunijevac (Rado) Dragoljub1967-1995Šekovići 
30Čelić (Boško) David1934-1992Šekovići 
31Čestić (Pero) Dušan1937-1992Šekovići 
32Čestić (Prokopija) Relja1972-1992Šekovići 
33Čojić (Triša) Vojin1946-1992Šekovići 
34Čuturić (Milan) Rado1971-1995Šekovići 
35Čvorić (Tihomir) Slaviša1975-1995Šekovići 
36Ćorđić (Lazar) Cvijan1950-1992Šekovići 
37Davidović (Neđo) Dragomir1968-1992Šekovići 
38Delić (Momčilo) Janko1964-1993Šekovići 
39Delić (Momčilo) Radislav1970-1995Šekovići 
40Delić (Momčilo) Velko1960-1995Šekovići 
41Divović (Dragiša) Goran1972-1992Šekovići 
42Dragičević (Đoko) Miloš1930-1992Šekovići 
43Dragić (Miladin) Dragomir1963-1992Šekovići 
44Dragić (Miloš) Miladin1939-1992Šekovići 
45Džinić (Radivoje) Rajo1971-1993Šekovići 
46Đerić (Budimir) Zlatko1971-1993Vlasenica,ŠekovićiLink
47Đinić (Tripun) Boško1965-1993Šekovići 
48Đokić (Vidosav) Jakov1972-1992Šekovići 
49Đokić (Vladimir) Milisav1953-1993Šekovići 
50Đokić (Stevo) Milorad1959-1993Šekovići 
51Đokić (Pero) Savo1930-1992Šekovići 
52Đorđić (Đorđije) Drago1962-1992Šekovići 
53Đurić (Miroslav) Kosta1951-1992Šekovići 
54Đurić (Janko) Slavko1951-1993Šekovići 
55Erdelić (Vujadin) Dragan1966-1992Šekovići 
56Erdelić (Đuro) Drago1928-1994Šekovići 
57Erdelić (Božo) Drago1944-1994Šekovići 
58Erdelić (Đuro) Milorad1923-1992Šekovići 
59Erdelić (Jovan) Novica1965-1994Šekovići 
60Erdelić (Gavro) Veselin1941-1994Šekovići 
61Erkić (Miloš) Goran1970-1993ŠekovićiLink
62Erkić (Ranko) Jerko1952-1993ŠekovićiLink
63Erkić (Miloš) Radivoje1953-1994Šekovići 
64Filipović (Mićo) Dejan1934-1994Šekovići 
65Filipović (Stevan) Goluban1964-1992Šekovići 
66Gagić (Branko) Cvijetin1952-1993Šekovići 
67Gagić (Desimir) Matija1965-1993Šekovići 
68Gagić (Ranko) Rano1961-1992Šekovići 
69Gajić (Ljubomir) Radislav1969-1993Šekovići 
70Gavrilović (Luka) Miodrag1969-1993Vlasenica,Šekovići 
71Gavrilović (Radomir) Ozrenko1972-1993Vlasenica,ŠekovićiLink
72Golijan (Dušan) Slavko1959-1995ŠekovićiLink
73Grabovica (Dušan) Miladin1956-1994Šekovići 
74Grabovica (Risto) Miloš1974-1992Šekovići 
75Grabovica (Timotije) Radislav1950-1992Šekovići 
76Grabovica (Pero) Vlado1950-1992Šekovići 
77Gužvić (Stojan) Miladin1973-1995Šekovići 
78Gužvić (Nikola) Radomir1956-1993Šekovići 
79Gužvić (Čedo) Slavko1954-1993Vlasenica,ŠekovićiLink
80Gužvić (Cvijan) Sreten1959-1994Šekovići 
81Ilić (Timotije) Ilija1953-1992Šekovići 
82Ivanović (Toša) Gojko1942-1995Šekovići 
83Ivanović (Petar) Milenko1949-1994Šekovići 
84Jakšić (Boško) Dragan1965-1992Šekovići,Zvornik 
85Jevičić (Vojin) Stojan1968-1992Šekovići 
86Jevtić (Čedomir) Stanislav1963-1992Šekovići 
87Jovanović (Čedo) Dragan1971-1993Šekovići 
88Jovanović (Desimir) Goran1968-1992Šekovići 
89Kanjerić (Vlado) Žaran1970-1993Šekovići 
90Kazanović (Vaso) Savo1957-1992Šekovići 
91Kazanović (Damjan) Uroš1948-1992Šekovići 
92Klisarić (Matija) Matija1969-1992Šekovići 
93Kojić (Sreten) Božo1973-1993Šekovići 
94Kojić (Dušan) Marko1963-1993Šekovići 
95Kojić (Tima) Tihomir1965-1995Šekovići 
96Korać (Miroslav) Stanimir1970-1992Šekovići 
97Kostić (Aleksa) Danko1927-1993ŠekovićiLink
98Kostić (Ilija) Miladin1962-0193Šekovići 
99Kostić (Marko) Mire1975-1994Šekovići 
100Kostić (Rajko) Obren1954-1993Šekovići 
101Kostić (Stjepan) Zoran1965-1995ŠekovićiLink
102Kraljević (Svetislav) Goran1971-1993Vlasenica,Šekovići 
103Kurtuma (Milenko) Đoko1967-1993Vlasenica,ŠekovićiLink
104Lakić (Lazar) Miodrag1954-1992Šekovići 
105Lakić (Lazar) Tripun1961-1992Šekovići 
106Lakić (Vladimir) Vlado1971-1994Šekovići 
107Lazić (Zarija) Drago1929-1993ŠekovićiLink
108Lazić (Vujadin) Dragoljub1970-1994ŠekovićiLink
109Lazić (Boško) Milan1938-1992ŠekovićiLink
110Lazić (Bogoljub) Milenko1952-1992Milići,Šekovići 
111Lazić (Đoko) Nedeljko1958-1992Šekovići 
112Lukić (Radislav) Boško1957-1992Šekovići,Zvornik 
113Lukić (Radenko) Čedomir1943-1992Šekovići 
114Lukić (Panto) Ilija1948-1992Ilidža,Šekovići 
115Lukić (Uroš) Sredoje1952-1993Šekovići 
116Lukić (Ostoja) Vladenko1968-1993Šekovići 
117Lulić (Miloš) Milan1942-1993Šekovići 
118Macanović (Lazar) Radislav1962-1992Šekovići 
119Maksimović (Rajo) Cvjetko1967-1995Šekovići 
120Maksimović (Drago) Ljubo1959-1992Šekovići 
121Maksimović (Risto) Mićo1961-1995Šekovići 
122Maletić (Rajko) Krsto1941-1994Šekovići 
123Maletić (Radislav) Radomir1961-1992Šekovići 
124Maletić (Božo) Zoran1963-1993Šekovići 
125Marić (Drago) Milenko1966-1995Šekovići 
126Marić (Branislav) Rado1949-1992Šekovići,Zvornik 
127Marić (Radivoje) Zoran1973-1995Šekovići 
128Marković (Sretko) Anto1957-1992Šekovići 
129Marušić (Đorđe) Branko1973-1994Šekovići 
130Mekić (Milenko) Dragan1958-1992Šekovići 
131Mekić (Milenko) Zoran1968-1992Šekovići 
132Melezović (Milorad) Danilo1948-1993Šekovići 
133Melezović (Milosav) Goran1970-1994Šekovići,Zvornik 
134Melezović (Rajko) Marinko1950-1992Šekovići 
135Melezović (Kostadin) Svetozar1951-1995Ilidža,Šekovići 
136Mićić (Mlađen) Stanko1942-1992Šekovići 
137Mićić (Danilo) Vitomir1956-1992Šekovići 
138Mihajlović (Obren) Desimir1937-1993Šekovići 
139Mijić (Ranko) Stevo1948-1992Šekovići 
140Milaković (Radovan) Cvijetin1926-1992Šekovići 
141Milanović (Rajko) Milivoje1972-1993Šekovići 
142Miličić (Risto) Miroljub1944-1994Šekovići 
143Milić (Drago) Branislav1971-1992Šekovići 
144Milić (Dragomir) Cvijetin1963-1995Šekovići 
145Milić (Kosta) Jovan1940-1994Šekovići 
146Milić (Ratko) Kosta1955-1994Šekovići 
147Milić (Jovan) Kostadin1965-1992Šekovići 
148Milić (Miladin) Nedeljko1967-1994Šekovići 
149Milić (Desimir) Radivoje1940-1994Šekovići 
150Milić (Marko) Ratko1943-1995Šekovići 
151Milić (Ratko) Savo1934-1993Šekovići 
152Milić (Čedomir) Živko1971-1992Šekovići 
153Milovanović (Miroslav) Bogdan1973-1994Šekovići 
154Milovanović (Tanasko) Ilija1960-1993Šekovići 
155Milovanović (Drago) Jovan1964-1995Šekovići 
156Milovanović (Ilija) Tomislav1958-1993Šekovići 
157Mišić (Slobodan) Dragan1972-1994Šekovići 
158Mitrović (Miladin) Nedeljko1973-1995Šekovići 
159Mitrović (Svetomir) Zdravko1959-1994Šekovići 
160Mitrović (Rajko) Žarko1958-1992Šekovići 
161Modraković (Trivan) Radovan1966-1992Šekovići 
162Mrkajić (Vojin) Miodrag1970-1992Šekovići 
163Nastić (Dragutin) Radenko1974-1992Šekovići 
164Nastić (Stojan) Zoran1969-1995Vlasenica,Šekovići 
165Ninić (Radivoje) Miladin1958-1992Šekovići 
166Ninić (Miladin) Mile1965-1993Šekovići 
167Pavlović (Sretko) Gojko1936-1992Šekovići 
168Pavlović (Ratko) Ljubisav1966-1992Šekovići 
169Pavlović (Ratko) Milisav1967-1992Šekovići 
170Pavlović (Đorđe) Radan-1992Šekovići 
171Pavlović (Miloš) Radomir1974-1992Šekovići 
172Pavlović (Vukašin) Slavko1959-1992Šekovići 
173Pavlović (Mihajlo) Stanimir1955-1992Šekovići 
174Pavlović (Miodrag) Velimir1939-1995Šekovići 
175Pelemiš (Milan) Timotija1950-1993ŠekovićiLink
176Pepić (Borko) Dragutin1947-1992ŠekovićiLink
177Pepić (Strahinja) Ljubinko1955-1995Šekovići 
178Pepić (Cvijetko) Miloš1941-1994ŠekovićiLink
179Pepić (Danko) Radomir1946-1992ŠekovićiLink
180Pepić (Drago) Vujadin1944-1995ŠekovićiLink
181Perendić (Milivoje) Tihomir1936-1993Šekovići 
182Petrović (Lazo) Milan1964-1992Šekovići,Zvornik 
183Petrović (Sretko) Zoran1963-1994Šekovići 
184Plakalović (Danilo) Zoran1972-1994Vlasenica,ŠekovićiLink
185Polemiš (Triša) Ljubisav1968-1992Šekovići 
186Popić (Branko) Radomir1962-1992Šekovići 
187Popović (Miladin) Dragoljub1955-1992Šekovići 
188Popović (Cvjetko) Ljubisav1965-1994Šekovići 
189Popović (Vićentije) Ljubomir1962-1994Šekovići 
190Popović (Miladin) Rodoljub1958-1994Šekovići 
191Radivojević (Stojan) Dragiša1952-1994Šekovići 
192Radivojević (Obren) Radivoje1951-1993Šekovići 
193Radivojević (Milivoje) Rajko1956-1993Šekovići 
194Radojčić (Zdravko) Ljubiša1968-1994Šekovići 
195Reljić (Milenko) Rado1959-1993Šekovići 
196Reljić (Relja) Slaviša1972-1994Šekovići 
197Reljić (Rade) Slaviša1972-1994Šekovići 
198Savić (Branko) Dušan1938-1992Šekovići 
199Savić (Novak) Ilija1972-1994Šekovići 
200Savić (Novak) Milan1966-1992Šekovići 
201Savić (Sretko) Milisav1964-1992Šekovići 
202Savić (Savo) Milisav1961-1992Šekovići 
203Savić (Bogdan) Momir1963-1992Šekovići 
204Savić (Radomir) Radiša1971-1992Šekovići 
205Savić (Svetozar) Svetomir1971-1995Šekovići 
206Savić (Momčilo) Vujadin1959-1992Šekovići 
207Savinović (Svetozar) Miroslav1939-1992Šekovići 
208Sejmenović (Blaško) Miloš1964-1994Šekovići 
209Simetić (Uroš) Branislav1970-1994Šekovići,Zvornik 
210Simetić (Stevo) Milovan1963-1992Šekovići 
211Sprečaković (Dušan) Vaso1954-1995Šekovići 
212Stanarčević (Veselin) Milenko1959-1993Šekovići 
213Stanimirović (Luka) Milenko1968-1992Šekovići 
214Stojanović (Stojan) Radovan1952-1993Šekovići 
215Stojišić (Nedeljko) Radenko1969-1992Šekovići 
216Stupar (Jovan) Ljubisav1955-1994Šekovići 
217Stupar (Radivoje) Predrag1965-1992Šekovići 
218Stupar (Nikola) Radoslav1971-1992Šekovići 
219Stupar (Sofren) Sretko1920-1995Šekovići 
220Šarčević (Boško) Ljubo1943-1993Šekovići 
221Ševkušić (Ignjat) Branislav1948-1992Šekovići 
222Štukeljić (Jovan) Milorad1970-1993Vlasenica,ŠekovićiLink
223Tijanić (Drago) Slavko1970-1992Šekovići 
224Tomić (Diko) Drago1960-1995Šekovići 
225Vasić (Petar) Nenad1973-1994Šekovići 
226Vasilić (Marko) Ilija1945-1995Šekovići 
227Vasilić (Miloš) Ratko1948-1992Šekovići 
228Vasiljević (Budimir) Anđelko1955-1992Šekovići 
229Vasiljević (Jakov) Radenko1962-1993Šekovići 
230Vidaković (Panto) Blaško1940-1992Šekovići 
231Vidaković (Cvjetin) Đorđo1956-1992Vogošća,Šekovići 
232Vidaković (Lazar) Milenko1956-1992Šekovići 
233Vidaković (Ignjat) Mitar1934-1992Šekovići 
234Vidaković (Danko) Radenko1954-1992Šekovići 
235Vidović (Ljubo) Branislav1962-1992Šekovići 
236Vidović (Stevan) Nenad1951-1994Šekovići 
237Vlačić (Trivko) Milenko1956-1993Šekovići 
238Vlačić (Petar) Trivko1929-1993Šekovići 
239Vlačić (Trivko) Vlado1962-1992Šekovići 
240Vlašić (Jovan) Zdravko1974-1995Šekovići 
241Vučićević (Danilo) Ratko1993-1993Šekovići 
242Vučinović (Lazo) Dragiša1970-1993Vlasenica,ŠekovićiLink
243Vučinović (Dušan) Stojan1936-1993Šekovići 
244Vučinović (Cvijetin) Tihomir1940-1994ŠekovićiLink
245Vučinović (Aleksija) Želimir1970-1993Šekovići 
246Vukajlović (Miloš) Miloš1943-1995Šekovići 
247Vukajlović (Tadija) Rajko1967-1992Šekovići 
248Vukajlović (Nemanja) Vlado1949-1992Šekovići 
249Vukosavljević (Borislav) Radislav1947-1995Ilijaš,Šekovići 
250Vukotić (Jefto) Zdravko1974-1995Vlasenica,Šekovići 
251Vuković (Tomo) Cvijan1944-1994Šekovići 
252Vuković (Dušan) Duško1965-1994Vlasenica,Šekovići 
253Vuković (Vladeta) Miladin1959-1994Šekovići 
254Vuković (Miloš) Radenko1943-1992Vlasenica,Šekovići 
255Vuković (Ratko) Slaviša1971-1994Šekovići 
256Vuković (Cvijan) Svetozar1937-1993Šekovići 
257Zoranović (Milorad) Radenko1963-1993Vlasenica,ŠekovićiLink
258Žepinić (Marinko) Dragomir1970-1992Šekovići 
259Žepinić (Ljubo) Milisav1954-1994Šekovići 
260Žepinić (Ljubisav) Živko1968-1993Šekovići 
groblje_sekovici- 82590 - 14.02.2013 : Nusret Gogic Kladanj - best (1)

Pelemiši


Može li neko da napiše nešto o Askoni zarobljenoj na Pelemišima.
groblje_sekovici- 83544 - 11.03.2013 : Orao Vlasenica - best (0)

Zašto nema svih boraca?


Interesuje me zašto ne ubacite sve linkove za sve poginule borce iz Vlasenice i Šekovića?

RE: Zašto nema svih boraca?

Poštovani,

u Virtualnom groblju ne mogu da objavim podatke o borcima za koje nemam fotografije grobova tj. spomenika. Mišljenja sam da bi u tom slučaju stranica izgubila mnogo. Čim dobijem fotografije, odmah objavljujem i podatke.

Ukoliko si zainteresovan da pomogneš, tj. da obiđeš desetak sela i napraviš pedesetak fotografija grobova na opštini Šekovići, ja sam spreman da ti poklonim jednu jako lijepu digitalnu kameru.
groblje_sekovici- 89391 - 22.03.2014 : Darko Vukosavljevic Cacak - best (0)

Vukosavljević (Bogoslav) Radislav


Poštovani,

prvi put vidim da postoji ovakav spisak na kome se nalazi i ime mog pokojnog oca, Radislava Vukosavljevića koji se nalazi pod rednim brojem 249. Međutim ovde vam se potkrala jedna greška jer je ime njegovog oca Bogosav ane Borislav, tako da treba da piše Vukosavljević (Bogosav) Radislav. Da li je izvodljivo da se to ispravi? Takođe je ista greška i na spisku poginulih u ilijaškoj opštini.

Sve pohvale za vaš rad i trud!
groblje_sekovici- 90619 - 01.07.2014 : - best (0)

Lulić (Miloš) Milan


poginuli borac pod rednim brojem 115 nije Lukić Miloš Milan nego Lulić (Miloš) Milan.
groblje_sekovici- 90922 - 22.07.2014 : Šekovići Šekovići - best (0)

Lulić (Miloš) Milan


Molim vas da ispravite grešku umjesto Lukić, neko je to i ranije uočio a ja to samo potvrđujem.
groblje_sekovici- 92689 - 30.03.2015 : Dragan Vidakovic Papraca - best (0)

Stranice o borcima bez linka


Poštovani gospodine Željko, kako mogu da otvorim podatke o borcu, a koji kraj svog imena nema link. Ppozdrav iz Paprače.

RE: Stranice o borcima bez linkaDragane,
borci koji pored svog imena nemaju link nisu dodani u Virtualno groblje je još uvijek nisam bio na njihovom grobu i nemam njihove slike. Ukoliko si zainteresovan da pomogneš, javi se, ja sam čak spreman da ti poklonim i digitalnu kameru ukoliko želiš da učestvuješ u ovom projektu.
groblje_sekovici- 96203 - 13.06.2016 : Miki Sekovici - best (0)

Groblje Šekovići


Još jednom veliki pozdrav za administratora stranice. Pitao sam u privatnom mejlu ali nisam dobio odgovor. Da li bi ti nešto značilo da uslikam nadgrobne slike poginulih boraca opštine Šekovići i da k ih pošaljem preko mejla? Pozdrav!

RE: Groblje ŠekovićiMiki,

ja sam u više navrata tražio da nađem nekoga ko bi mi pomogao u vezi fotografisanja grobova poginulih boraca. Veliko hvala na pomoći. Međutim, volio bih da se čujem sa tobom prije nego što započneš taj posao. Ostavi mi poruku privatne prirode, na isti način kao što si napisao ovaj post. U poruci napiši svoj broj mobilnog telefona.
groblje_sekovici- 96401 - 14.07.2016 : Miki Sekovici - best (0)

Groblje Šekovići


Pozdrav za admina stranice. Nisam često u Šekovićima, uskoro bih trebao otići pa cu uslikati nešto nadgrobnih spomenika, onoliko koliko uspijem. Kad to odradim kontaktiraću te da se dogovorimo šta i kako dalje da ti pošaljem. Još jednom pozdrav!

RE: Groblje Šekovići

Miki,

Ukoliko živiš u Beogradu, pošalji mi email na slavicnetŽhotmail.com sa adrese koju si napisao u ovom postu. Mogli bi i na kafu ponekad da odemo. Ovo važi i sa sve ostale posjetioce ove stranice.

Idi na stranu - |1|2|