fix
Logo
fix
Nalazite se na Rat1992-GROBLJE_PIJESAK
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje
Za pregled svih najnovijih poruka kliknete ovdje

groblje_pijesak- 102771 - 12.10.2018 : Biljana Rudovic Bakmaz Han Pijesak - best (0)

Borovine


Mala ispravka za mjesto Borovine kod Han Pijeska. Tu su poginula tri civila i tri borca Republike Srpske.
groblje_pijesak- 91677 - 28.11.2014 : Zoran - best (0)

Ubacivanje muslimanske grupe u Han Pjesak


Već ranije sam čuo nešto o ovoj diverzanskoj grupi koja je ubačena 11. decembra 1992. godine na područje Han Pjeska sa namjerom da uništi GŠ VRS. Da li bi neko mogao da to malo bolje pojasni, da opiše šta se tu desilo i da li je bilo poginulih sa naše strane. Takođe me interesuje koliki su bili njihovi gubici.
groblje_pijesak- 83715 - 17.03.2013 : Vojo Šešlija Hag - best (1)

Pokolj u opštini Han Pijesak na Ilindan 1993. godine


Pripremio: Milivoje Ivanišević

Žeravice, dosta veliko etnički čisto srpsko selo u opštini Han Pijesak (Srba 215), napadnuto je iznenada na veliki srpski praznik Svetog Iliju, 2. avgusta 1993. godine. Napad je izvršila terorističko-diverzantska jedinica iz sastava muslimanskih oružanih formacija Armije BiH, verovatno regrutovanih iz ove i susednih opština. Pored žrtava koje su stradale prilikom napada, znatan broj meštana je odveden u po zlu poznati logor za Srbe u Kladnju. Reč je o velikom broju ranjenih civila, starijih osoba i ženske čeljadi. Tela mnogih pobijenih žrtava masakrirana su, a zatim zapaljena u njihovim kućama. Selo je opljačkano (samo krupne stoke odvedeno je oko 200 komada), a zatim, kako to obično čine muslimanski osvajači, pri povlačenju, razoreni su i spaljeni svi stambeni objekti (preko 70 stambenih objekata), kao i ostale zgrade domaćinstva. Istog dana napadnuto i srpsko selo Rečica (46 stanovnika), ali su meštani na vreme izbegli i time su izbegnute ljudske žrtve. Međutim i njihova imovina je takođe opljačkana i uništena.

Žrtve:

1) Dobrivoje (Milo) Golijan, 1926;
2) Rajka (Desimir) Todorović, 1958;
3) Aleksa (Božo) Golijan, 1923;
4) Milovan (Obrad) Golijan, 1967;
5) Marko (Mićan) Mirović, 1923;
6) Jovan (Jovo) Sokanović, 1931. njegova supruga
7) Zorka (Stojan) Sokanović, 1936. i njena sestra
8) Danica (Jovo) Sokanović, 1926.
groblje_pijesak- 81903 - 26.01.2013 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

Spisak poginulih boraca VRS sa opštine Han Pijesak


Prema prema podacima Boračke organizacije Han Pijesak, ova opština je u Otadžbinsko-odbrambenom ratu izgubila 76 boraca. Među njima se nalazi i pukovnik Zoran Borovina, po mnogima najveći sin Romanije u prethodnom ratu.

Međutim, sve su prilike da šest boraca ne pripada ovom spisku jer se vode i na spiskovima opština Rogatica, Pale, Ilidža, Ilijaš i Novo Sarajevo.

Na ovom spisku nisam primjetio ni jednog dobrovoljca.

Ipak, treba napomenuti da je vrlo moguće da je neki od boraca i zaboravljen. Greška može biti i do mene, a i do BORS-a. U svakom slučaju bih vas zamolio da na ovu stranicu upišete svakog borca sa područja ove opštine za koga mislite da je greškom izostavljen, ali i da skrenete pažnju na eventualne greške u podacima.

Virtualno groblje sa ovog portala još uvijek, nažalost, nema ni jednog borca sa područja ove opštine.

Spisak boraca poginulih na ovoj opštini ne izlazi na stranici "Najnoviji" pa ćete morati da kliknete OVDJE da biste isti pogledali.

Spisak poginulih boraca sa opštine Han Pijesak

R.B. Prezime (otac) ime Rođ/Pog. Spisak BORS Link
1Balint (Ilješ) Janoš1965-1993Han Pijesak 
2Bastah (Mitar) Radovan1992-1993Han Pijesak 
3Bjelaković (Milan) Dragan1959-1993Han Pijesak 
4Borković (Pero) Manojle1957-1992Han Pijesak 
5Borovina (Marko) Marko1933-1992Han Pijesak 
6Borovina (Mile) Miodrag1959-1992Han Pijesak 
7Borovina (Mićo) Zoran1952-1992Han Pijesak,Ilidža 
8Božić (Milkan) Miron1959-1992Han Pijesak 
9Čonjić (Đorđe) Miodrag1957-1994Han Pijesak 
10Čorba (Jožef) Jožef1961-1993Han Pijesak 
11Dupljanin (Drago) Budimir1960-1993Han Pijesak 
12Dupljanin (Mijat) Momir1936-1993Han Pijesak 
13Đerić (Gavrilo) Aćim1953-1994Han Pijesak, Rogatica 
14Đurić (Budimir) Savo1949-1993Han Pijesak 
15Gavrić (Srbinko) Zlatomir1955-1993Han Pijesak 
16Golijan (Petar) Dušan1928-1993Han Pijesak 
17Golijan (Božo) Milorad1937-1993Han Pijesak 
18Golijan (Obrad) Milovan1967-1993Han Pijesak 
19Golijan (Slavoljub) Vukašin1952-1992Han Pijesak 
20Grubačić (Nikola) Vujadin1942-1992Han Pijesak,SokolacLink
21Gvozdenović (Milovan) Milutin1938-1993Han Pijesak 
22Gvozdenović (Milutin) Obrad1968-1992Han Pijesak 
23Ikanović (Vlado) Dragiša1968-1994Han Pijesak,IlijašLink
24Jakšić (Milan) Uroš1937-1992Han Pijesak 
25Janjuš (Milivoje) Branko1949-1993Han Pijesak 
26Janjuš (Branko) Radojica1972-1993Han Pijesak 
27Knežević (Novica) Milan1941-1992Han Pijesak,Višegrad 
28Kosorić (Mirko) Dragomir1948-1993Han Pijesak,Ilidža 
29Kosorić (Miloš) Slobidan1949-1992Han Pijesak 
30Lučić (Marinko) Pero1939-1992Han Pijesak 
31Maksimović (Blagoje) Rajko1940-1995Han Pijesak 
32Maksimović (Svetozar) Tomislav1950-1992Han Pijesak 
33Mijatović (Slavo) Slavko1956-1992Han Pijesak 
34Mitrović (Pavle) Danko1965-1992Han Pijesak 
35Mitrović (Milan) Miroslav1963-1995Han Pijesak 
36Mitrović (Milisav) Radenko1959-1992Han Pijesak 
37Mrdović (Vaso) Stojan1968-1993Han Pijesak,Novo Sarajevo 
38Mrkaljević (Cvijetin) Rade1969-1992Han Pijesak 
39Mumović (Mićo) Radosav1938-1993Han Pijesak 
40Narančić (Mile) Branko1956-1993Han Pijesak 
41Narančić (Jovan) Milenko1951-1995Han Pijesak,Pale 
42Pajević (Miloš) Mile1939-1994Han Pijesak 
43Pejanović (Branko) Čedomir1974-1992Han Pijesak 
44Petrovski (Atanas) Petar1960-1992Han Pijesak,Novo Sarajevo 
45Petrušić (Gojko) Gojko1946-1995Han Pijesak 
46Petrušić (Mitar) Novica1931-1993Han Pijesak 
47Popović (Jovo) Jole1957-1995Han Pijesak 
48Prljić (Zdravko) Miladin1962-1994Han Pijesak 
49Pušonja (Anđelko) Petar1968-1992Han Pijesak,Novo Sarajevo 
50Ranković (Ivan) Mihajlo1937-1995Han Pijesak 
51Rubež (Slobodan) Simo1970-1992Han Pijesak 
52Rubež (Vladeta) Zoran1964-1992Han Pijesak,Ilidža 
53Rudović (Vlade) Dragomir1958-1992Han Pijesak 
54Rudović (Milan) Miloš1961-1995Han Pijesak 
55Rudović (Milivoje) Radenko1960-1992Han Pijesak 
56Sekulić (Milisav) Slaviša1962-1994Han Pijesak 
57Simić (Bogoljub) Borislav1935-1992Han Pijesak 
58Stanišić (Drago) Velimir1958-1992Han Pijesak 
59Šupić (Radivoje) Mirko1952-1992Han Pijesak,Ilidža 
60Terzić (Milorad) Božidar1947-1992Han Pijesak 
61Terzić (Luka) Luka1943-1993Han Pijesak 
62Todorović (Mile) Krsto1952-1992Han Pijesak 
63Tomović (Pavle) Zdravko1973-1992Han Pijesak,Novo Sarajevo 
64Tošić (Bogdan) Dragan1962-1993Han Pijesak 
65Trifunović (Mile) Vaso1951-1994Han Pijesak 
66Vasiljević (Čedo) Dragan1966-1992Han Pijesak,SokolacLink
67Vasković (Mihajlo) Ljuban1929-1992Han Pijesak 
68Vidojević (Petar) Marko1925-1995Han Pijesak 
69Vidović (Miloš) Drago1959-1992Han Pijesak,Milići 
70Vitomir (Radovan) Dragiša1938-1994Han Pijesak 
71Vukočić (Rade) Kosta1939-1992Han Pijesak 
72Vuković (Milorad) Dragan1956-1992Han Pijesak 
73Vuković (Milan) Zoran1964-1994Han Pijesak 
74Zgonjanin (Mlađen) Mlađen1944-1992Han Pijesak 
75Zoranović (Milan) Milivoje1954-1992Han Pijesak 
76Zoranović (Živko) Mlađo1954-1992Han Pijesak 
groblje_pijesak- 81437 - 10.01.2013 : Goran Nebitno Prijedor - best (0)

Ratna zbivanja u Han Pijesku


Moj otac je bio tamo 1992. godine i pričao mi je o nekim dešavanjima na tom području. Kaže da su ih jednom prilikom u par autobusa poslali na neko brdo i da su tamo upali u muslimansku zasjedu, i da su tamo imali izvjesne gubitke zbog gluposti naših oficira.

Dosta se pričalo o nekom momku koji je nosio 100-200 metara jednog ranjenika, ali kad je i on pao morao ga je ostaviti. On takođe kaže da niko nije poznavao to područje, i da su se razbježali su se na sve strane. Bilo je dosta mrtvih i ranjenih.

Takođe mi je poznato da je Bojić iz Prijedora učestvovao tamo u nekoj akciji i da nije htio da je odustao jer naši nisu razradili nikakvu taktiku za napad, a nisu imali ni rezervni položaj.

Moj otac mi je pričao da je ta akcija bila strava i užas: pucalo se sa svih strana a niko od njih nije znao gdje da se skloni, niti šta da radi. On još kaže da je pitao tog glavnog gdje su krenli i šta im je bio zadatak, ali niko nije znao ništa ne zna. To je bila velika tragedija, poslati ljude da ginu bez veze. Mog oca je okrznuo metak po nozi. Srećom, nekako se uspio spasiti.

Zanima me da li je neko bio tamo?

Gorane,

moram da primjetim da je ovaj tvoj opis, po principu rekla-kazala, veoma loš i da ne vodi ničemu a pogotovu ne rasvjetljavanje istine o prethodnom ratu. Poželjno je da navedeš mjesto i datum dešavanja onoga o čemu pišeš.

Na području opštine Han Pijesak je u toku Otadžbinsko-odbrambenog rata bilo veoma mirno i ova opština je imala vrlo malo žrtava. Jedini događaj koji me potsjeća na ovo o čemu ti govoriš desio se 4. juna 1992. godine kada je kolona srpskih vozila (bez autobusa) poslata na Zlovrh, važnu komunikacionu kotu. Njih su sačekali muslimani u jednom klancu kod sela Gođenje i bukvalno ih masakrirali. O ovom događaju u Budičinom potoku je detaljno pisano na ovom portalu, na stranici "Žepa".
groblje_pijesak- 68983 - 30.04.2012 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

Han Pijesak u Otadžbinskom ratu


Han Pijesak je opština u kojoj je Vojska Republike Srpske doživjela prve značajnije gubitke u ljudstvu. Naime, kada je 4. juna 1992. godine kolona vojnika pošla u akciju oslobađanja posade sa vrhu brda Zlovrh, kolona je upala u zasjedu muslimanskih ekstremista kod sela Borak i doživjela pravi masakr. Poginulo je 60 pripadnika srpske vojske, a mnogi su ranjeni. Pored toga, uništena je i značajna ratna tehnika.

Bila je ovo velika vojnička podbjeda muslimana, ali i ogromna greška njihovih političara.

7. avgusta 1992. godine grupa muslimanskih ekstremista je iz pravca Žepe upala u u selo Borovine i tom prilikom izmasakrirala 6 civila i popalila dio sela. Istovremeno su muslimani napali i na položaje srpske vojske na Velikom Žepu, gdje su zarobili 14 pripadnika VRS i zaplijenili dio najmodernije ratne tehnike. Istoga dana, na pograničnom području sa Olovom, poginula su tri srpska vojnika od neprijateljske mine. Dakle, u samo jednom danu opŠtina Han Pijesak je imala 9 mrtvih, 7 ranjenih i 14 zarobljenih.

Upravo zbog ova dva prethodna događaja srpska strana je bila prinuđena da odgovori, pa su 14. avgusta združene snage VRS i policije preduzele ofanzivu na protivničke položaje u pravcu Žepe koja je uspješno završena.

11. decembra 1992. godine je iz pravca Kladnja na teritoriju opštine Han Pijesak ubačena izuzetno opremljena i obučena diverzantsko-teroristička grupa muslimana, čiji je zadatak bio da unište Glavni štab Vojske Republike Srpske, zatim i vodovoda, a da se na kraju pripoje snagama Nasera Orića u Srebrenici odakle bi dejstvovale po srpskim selima i položajima VRS. Zahvaljujući odlučnoj akciji VRS i policije, grupa je razbijena i uništena.

U 1993. godini Han Pijesak je doživio još dva teška udarca. 2. avgusta 1993. godine su muslimani iz pravca Olova i Kladnja upali u srpska sela Žeravice i Rječice, a 11. decembra 1993. godine u srpsko selo Podkozlovaču. U ove dvije akcije muslimani su ubile 30 civila i spalili preko 150 civilnih objekata, zaplijenivši veliki broj stoke od unesrećenog stanovništva.

Ovi događaji su natjerali VRS da u pravcu Olova i Kladnja formira liniju odbrane na Slivanjskom brdu i Ašpoljanskoj stijeni, koja je uspješno funkcionisala sve do vaskrsa 1994. godina.

Treba primjetiti da je ova linija formirana dosta kasno. Da je ovo urađeno u ranijoj fazi rata mnoge nevine žrtve bi se mogle spriječiti.

Na Veliku subotu, 17. aprila 1994. godine, izuzetno brojne i jake snage muslimanske vojske su napale i privremeno probile ovu liniju, ali su odlučnom akcijom VRS ovi položaji povraćeni.

Ova linija je ostala neprobojni bedem sve do kraja rata.

Iako u 1995. godini nije bilo većih borbenih dejstava na području opštine Han Pijesak, opština je u ovoj godini doživjela teška razaranja. Početkom septembra 1995. godine NATO avijacija je tri puta bombardovala područje opštine Han Pijesak. U ovim bombardovanjima potpuno je uništen garnizon u Han Pijesku, djelimično je razoren i vodovod, a sa zemljom je sravnjen sistem veza i radio uređaja na Velikom Žepu i Zlovrhu.

U ovom bombardovanju NATO snaga poginuo je i značajan broj vojnika Vojske Republike Srpske.
groblje_pijesak- 24282 - 09.04.2010 : Kojot Han Pijesak - best (2)

Borci sa Han Pijeska


Niko ništa ne piše o borcima iz Han Pijeska pa ću ja ako mi dozvolite.

Idi na stranu - |1|2|