fix
Logo
fix
Nalazite se na Rat1992-GROBLJE_GRHOVO
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje
Za pregled svih najnovijih poruka kliknete ovdje

groblje_grhovo- 89509 - 29.03.2014 : Sinisa - best (0)

Potreban sagvornik sa druge strane


Treba mi sagovornik sa hrvatske strane o operaciji "Zima '94" konkretno selo Čelebić.
groblje_grhovo- 83651 - 15.03.2013 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

Spisak poginulih boraca VRS sa opštine Grahovo


Ovo je spisak poginulih boraca rođenih na području opštine Grahovo, a koji su u prethodnom, Otadžbinsko-odbrambenom ratu položili svoje živote od Knina pa do Sarajeva. Slava im!

Ajder Milorad - Mića
Arežina Mirko - Lola
Arežina (Nikola) Milorad 1927. - Bos. Grahovo
Arežina (Milivoj) Mišo - Prijedor
Aćamović Radoslav - Raćo
Aćamović (Ratko) Radomir - Marinkovci
Babić Dragan
Bajić (Milan) Dragan - Drvar
Bajić Velimir
Bajić (Janko) Nikola - Drvar (Resanovci)
Balać (Muharem) Sulejman - Bos. Grahovo
Baroš (Trivun) Kosta 1936. - Sajković
Baroševčić Rade
Bilbija Gavrilo - Gajo
Bilčar Eduard - Edo
Bilčar Ranko
Bobušić (Zdravko) Miroslav 1959. - Sajković
Broćeta (Stevo) Dušan 1956. Gubin
Budiša Jovan (Jovuta) poginuo na Kupresu
Bursać Dušan
Bursać Uroš
Vidović Bogdan - Boban
Vidović Dušan - Duško
Višekruna Nikola
Višekruna Mićo
Vještica (Luka) Neđo 1937. - Sajković
Vujanović Ilija (poginuo na Poljanicama)
Vujanović Milojko (ubijen u Livnu)
Vujanović ( Milojko ) Ozren
Vujanović ( Milojko ) Dragan
Vujanović (Gaje) Mile 1946. - Čelebić
Vujanović ( Marko) Vladimir 1959. Čelebić
Vujanović (Milan) Drago - Čelebić
Vujanović Ranko Čelebić
Vujčić (Đorđe) Mirko - 3. 11. 1994. god
Vujičič Dule - Dulkan
Vukobrat Obrad - Čovo
Vukobrat ( Pero ) Predrag
Vukobrat (Petar) Milorad 1972. - Tiškovac
Vukobrat (Milan) Dragan 1972. - Tiškovac
Vukobrat (Milan) Dušan 1963. - Tiškovac
Vukovič Slobodan
Vukovljak Božo
Gašič Dragan pogino na Drvaru 1995
Gačinovič Jovo - Grkovci
Gvero Miloš (Cikaja) - Peulje
Gradina (Nikola) Dragan - Luka
Grubač Mirko - Rus
Grcič Aleksandar
Grcič Bobo
Grcič Miroslav zarobljen 14. 02. 1994 na Bihaču a razmjenjen 28. 03. 1994
Đuran (Božo) Ilija - Čaprazlije
Đuran (Jovo) Ilija - Provo
Đuran Miladin poginuo na Bihaču 1994.
Đuran Simo
Đurica Damjan
Đurica Jovica
Zakonovič Neđo
Zivlak Duško - Dujo
Ivetič Dragan
Ivetič Dubravko
Ivetič Milan
Ivetič Milenko
Ivetič (Dušan) Miloš - Kazanci
Ivetič Stevo
Injac (Nikola) Veljko 1970. Sajkovič
Injac (Nikola) Vladimir - Kazanci
Injac Momčilo
Injac Momčilo - Kazanci
Injac (Risto) Momčilo - Kazanci
Injac (Jovo) Jovo - Provo
Jarič Gojko
Jarič (Dušan) Gojko 1966. - Tiškovac
Jarič Žarko
Jovič Milan
Jovič (Pero) Pero - M. Tičevo
Jovič (Uroš) Predrag - M. Tičevo
Jondža Čedomir
Jonza Dragan - Jeskin
Kesič Jovo
Kesič Vojin - Cigo
Kesič Radoslav - Račeta
Kozomara Nikola
Kozomara (Simo) Sava - Gornji Kazanci
Koščica (Vukašin) Stevo - Stožišta
Kneževič Branko
Kravarušič Dragan
Kubat Borislav
Lovren Nikola ( Nuglašica )
Lukač Dejan
Lukač Rade

Majstorović Velibor - Ćiro
Makić ( Dragan ) Nenad
Maljković (Nikola) Vaso 1935. Čaprazlije
Maljković (Petar) Dušan 1926. - Čaprazlije
Maljković Jovica
Maljković (Branko) Miloje 1958. - Banaja Luka
Maljković Nikola
Maljković (Dušan) Savo - Čaprazlije
Mandić ( Borko ) Anđelko
Mandić Milan - Mićo
Mandić Nebojša
Manojlović (Nikola) Milan - Duler
Marić Dragoljub - Bubija
Marić Željko Željo
Marčeta (Ilija) Radovan 1947. - Čaprazlije
Mihailo Vojin
Mihailo Neđo
Mihailo Rajko
Mihaljica (Ilija) Neđo - Provo
Momić (Dušan) Brane - Mračaj
Mujanović Izet - Isko
Nenadić (Mile) Neđo
Nenadić (Ljubo) Slobodan - Grkovci
Nikolašević Vojin
Pajčin Zdravko
Pajčin (Dušan) Predrag 1973. - Sajković
Parojčić Ljuban
Petrović Živko
Petrović (Vlado) Jovo - Sajković
Pokrajac Jovo
Pokrajac Simo - Provo
Polić Miloš - (Miško) poginuo na Grahovsko-livanjskom ratistu sa guslama u rukama
Poparić Boro - Šumar
Poparić (Vlade) Rajko - Provo
Princip Danilo
Prpa Stevo
Prpa Obrad 1975 (iz Jaruge ) poginuo 1994
Radivojša Milorad
Radić Božo
Radić Radovan
Radić Rajko
Radić (Mićo) Rajko - Provo
Radlović Predrag - Pitomac
Radujko (Nikola) Vinko - Tiškovac
Radujko (Petar) Dušan - Stožišta
Radujko (Dušan) Žarko - Stožišta
Radujko (Vlado) Neđo 1964. - Tiškovac
Radujko Nikola - Nidžo
Rakić Zdenko - Zdeno
Runjo Branislav - Papo
Savkovič (Sakan) Milan - Kombinat
Skakič Veselin - Veso
Skakič Mirko - Mima
Srečo Dušan (Ćiro )
Stevilovič Milan ( iz Motika kod Drvara )
Sušnica (Vukašin) Dušan - Stožišta
Trkulja Marko
Ćorič Gojko - Gogan
Ćorič Goran
Čovič Dragoslav
Čulič Marko - Vojvoda
Šerbedžija Slobodan
Škapina Mišo (Peulje)
Škapina Stevo (Gornje Peulje)
Šljivar Dragan
Šormaz (Ljubomir) Božidar 1944. - Sajkovič
Šormaz (Milojka) Ranko
Šormaz Živko
Šormaz Vladimir poginuo na Bihaću
Šormaz Rade (profesor ruskog)
Štrbac Radomir - Račo
Šunjka Davor - iz Vrbice
Šunjka Živko 1932. - Provo
Šunjka (Slavko) Ilija - Čelebič
Šunjka Mitra Milan - iz Vrbice ( nestao 1994 )

Idi na stranu - |1|2|