fix
Logo
fix
Nalazite se na Region-C_SHARP
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje
Za pregled svih najnovijih poruka kliknete ovdje

c_sharp- 735 - 24.01.2005 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

The goto Statement


Za ljubitelje onih koji su programirali u COBOL-u, C# je zadrzao labele i goto komandu:

// Deklarisanje intedzera
int mojIntedzer = 5;

// Ispitivanje uslova
if ( mojIntedzer < 5 ) goto ManjiOdPet;

Console. WriteLine(" mojInteger = š0ć, myInteger );

goto KrajPrograma;

ManjiOdPet:
Console. WriteLine(" mojInteger je manji od pet "ć, myInteger );

//Ovo je Labela
KrajPrograma:
c_sharp- 738 - 24.01.2005 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

Ternarni operator


Pored unarnih i binarnih operatora, C# ima i jedan ternarni operator ( zahtjeva tri operanda).

Primjer:

string opisOsobe = (osobaStarost < 18)? "osoba je maloljetna": "osoba je punoljetna";

Kako ovo radi? Prvo se ispita vrijednost prvog operanda osobaStarost. Ako je uslov zadovoljen, vrijednost stringa ce postati vrijednost druge varijable, u nasem slucaju radi se o konstanti "osoba je maloljetna". U svim ostalim slucajevima vrijednost stringa postaje vrijednost trece varijable, u nasem slucaju literal "osoba je punoljetna".
c_sharp- 740 - 24.01.2005 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

If iskaz


Najjednostavnija IF komanda ima sledeci oblik:

if(uslov) komanda;

na primjer:

if (nekaVarijabla < 0) Console. WriteLine("Varijabla je manja od nule");

Ovaj kod testira vrijednost varijable nekaVarijabla i ispisuje na DOS prompt tekst "Varijabla je manja od nule".

Primjer 2: upotreba else komande

int varijabla0, varijabla1, varijabla2;
...
if (varijabla1 < varijabla2)
varijabla0 = 0;
else
varijabla0 = 1;


Primjer 3: upotreba vise linija u svakom bloku

int varijabla0, varijabla1, varijabla2;
...
if (varijabla1 < varijabla2)
š
varijabla0 = 0;
varijabla0 = +varijabla1;
//isto sto i varijabla0 = varijabla0 + varijabla1
varijabla0 = +varijabla2;
ć
else
š
varijabla0 = 1;
varijabla0 = +varijabla2;
ć

Svaki blok ove IF komande ima vise linija, pa smo primorani da koristimo velike zagrade da oznacimo pocetak i kraj bloka.


Primjer 4: ispitivanje vise uslova koriscenjem IF komande.

if (var1 == 1)
š
// uradi nesto
ć
else
š
if (var1 == 2)
š
// ovdje idu neke komande
ć
else
š
if (var1 == 3 đđ var1 == 4)
š
// jedna ili vise komandi
ć
else
š
// jedna ili vise komandi
ć

ć // zatvori drugi IF

ć // zatvori prvi IF


Prethodni kod moze da se pise i ovako:

if (var1 == 1)
š
// uradi nesto
ć
else if (var1 == 2)
š
//uradi nesto
ć
else if (var1 == 3 đđ var1 = 4)
š
// ovdje idu neke komande
ć
else
š
// ove se komande izvrsavaju ako ni jedan od prethodnih uslova nije ispunjen
ć
c_sharp- 1171 - 11.04.2005 : Z - best (0)

Visual Basic


Dim objCmd As ADODB. Command

'Set a reference to the command object
Set objCmd = New ADODB. Command

'Set the command object properties
Set objCmd. ActiveConnection = g_objConn
objCmd. CommandText = "up_InsertNewLease"
objCmd. CommandType = adCmdStoredProc

'Create amd append the parameters to the parameters collection
objCmd. Parameters. Append objCmd. CreateParameter("ŽStatusFlag", adInteger, adParamOutput)
objCmd. Parameters. Append objCmd. CreateParameter("ŽContractBeginDate", adDBDate, adParamInput,, txtContractBeginDate)
objCmd. Parameters. Append objCmd. CreateParameter("ŽFirstPaymentDate", adDBDate, adParamInput,, txtFirstPaymentDate)
objCmd. Parameters. Append objCmd. CreateParameter("ŽMonthlyPayment", adCurrency, adParamInput,, txtMonthlyPayment)
objCmd. Parameters. Append objCmd. CreateParameter("ŽNumberOfPayments", adInteger, adParamInput,, txtNumberOfPayments)
objCmd. Parameters. Append objCmd. CreateParameter("ŽVehicleID", adInteger, adParamInput,, txtLVehicleID)
objCmd. Parameters. Append objCmd. CreateParameter("ŽCustID", adInteger, adParamInput,, txtLCustID)

'Execute the object command
objCmd. Execute

'ToDo: Check if no row is returned

If objCmd. Parameters("ŽStatusFlag") = 1 Then 'Success
MsgBox "Lease added successfully"
Else
MsgBox "Failed to insert the Lease"
End If

' txtFirstName = objCmd. Parameters("FirstName")
' txtLastName = objCmd. Parameters("LastName")
' txtAddress = objCmd. Parameters("Address")
' txtCity = objCmd. Parameters("City")
' txtPostalCode = objCmd. Parameters("PostalCode")


Set objCmd = Nothing

Idi na stranu - |1|2|