fix
Logo
fix
Nalazite se na Rat1992-BRIGADE
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje
Za pregled svih najnovijih poruka kliknete ovdje

brigade- 103127 - 27.01.2019 : Dragan Milinković Brcko - best (0)

2. semberska brigada


Da li neko zna nešto o 2. semberskoj brigade, ili može da opiše neke događaje na njenom ratnom putu? Da li je neko poznavao njenog borca, Dragana Milinkovića.
brigade- 100803 - 21.06.2017 : David Paunovic Novi Grad - best (0)

Spisak svih poginulih pripadnika 1. novogradske brigade


Možete li objaviti spisak svih poginulih pripadnika 1. Novogradske brigade, dan, godina i mjesto pogibije. Zanima me kako su i gdje poginuli Božo (Stanka) Trivanović, Nikola (Petra) Vujasin i Drago (Marka) Tintor.

RE: Spisak svih poginulih pripadnika 1. novogradske brigadePoštovani,

u planu mi je da to uradim, ali vjerujem da će proći bar godina dana dok to ne završim.
brigade- 96063 - 26.05.2016 : Dragan Derajic Prnjavor - best (0)

Prnjavorska laka pješadijska brigada


Prnjavorska laka pješadijska brigada je dr1ala jedno od najtežih ratišta: Ozren, Vozuću i mnoga druga ratišta. Mislim da ima dosta ljudi koji mogu reći par riječi o mojim hrabrim Prnjavorcanima koji su odolijevali mnogim napadima mudžahedina. Prnjavor je dao preko 600 boraca koji su izginuli na mnogim ratištima i svakako zaslužuje svoje mjesto na ovoj stranici. Inače, rođen sam 1992. ali me jako puno zanima o ratu i borcima koji su stradali jer oni zaslužuju svako poštovanje. Često razgovaram sa borcima u gradu i ako vam zatreba pomoć tu sam da sarađujemo. Pozdrav iz Prnjavora!
brigade- 87301 - 20.11.2013 : Petar ¿krbić Beograd - best (0)

Istoriju treba da pi(u oni koji su je i stvarali


Drago mi je da je neko započeo zapise iz rata po brigadama i korpusima. Naučniku i dobrom piscu će ovo koristiti za pisanje istorije Vojske Republike Srpske. Vidim da pišu borci koji su ovu istoriju stvarali a bez njih ne bi ni bilo ni ove istorije.
brigade- 86481 - 23.08.2013 : Milos Djokic Bijeljina - best (0)

Garda Panteri


Zašto nema ništa napisano o Gardi "Panteri" koja je dala ogroman doprinos u očuvanju naše Republike Srpske? Pored toga, na ovom portalu su obrađeni svi korupusi osim Istočno-bosanskog? Izgleda da se pomalo zaboravlja doprinos Semberije u prethodnom ratu iako je taj kraj dao ogroman doprinos, a naročito u akciji Koridor, zatim područja Brčkog i Majevice. Pozdrav svim Srbima ma gdje da su sada.

Miloše,

jedini razlog za to je što se do sada nije javio ni jedan kvalitetan pisac koji je spreman da piše o tim događajima. Međutim, ja iskreno vjerujem da će i to vrijeme doći jer ovaj forum svakoga dana postaje sve popularniji, što znači da se javljaju i novi "pisci".
brigade- 82999 - 24.02.2013 : IGOR ALEKSIC Sr - best (0)

Sarajevska brigada


A gdje vam je Sarajevsko-romanijska tj. kasnije Sarajevska brigada, VP 7536/5 tj. 2 četa 2. bataljona?
brigade- 82008 - 28.01.2013 : Dalibor Ivascanin Teslic - best (0)

Teslićka brigada


Pozdrav svima,

da li neko može napisati nešto i o Teslićkoj brigadi, a posebno o njenim izviđačima.
brigade- 77554 - 27.09.2012 : Vaske Vasiljevic Beograd - best (2)

Vlasenička i Milićka brigada


Došao sam do podataka o Milćkoj i Vlaseničkoj brigadi. Obe brigade su imale po 1500 vojnika.

Milićka brigada

 • Kroz ovu brigadu je prošlo do 1500 boraca
 • komandant: major Milomir Nastić načelnik štaba
 • zamenik komadanta: Ivan Stojanović

  Vlasenička brigada

 • Kroz ovu brigadu je prošlo oko 1500 boraca
 • Zapovednik major Mile Kosorić
 • načelnik štaba zamenik komadanta brigade major Boško Saragić

  Sastav Prve milićke brigade

 • štab komande
 • 1. pešadijski bataljon (Derventa)
 • 2. pešadijski batljon
 • 3. pešadijski batljon
 • Mešovita artiljeriska baterija
 • Minobacačka baterija (120 mm)
 • Laki protiv-vazdušni vod
 • Inžinjeriski vod
 • Izviđačko-diverzantsaka četa
 • Logistička četa
 • brigade- 73506 - 04.09.2012 : Vaske Vasiljevic Beograd - best (1)

  Bratunačka brigada


  Hvala Jovane! Hajde, vidim da si upućen u tu tematiku pa napiši nešto i o Milićkoj brigadi.

  Što se Bratunačke brigade tiče, ona je u toku rata izmenjala jedno 4 do 5 komadanata. Zanam da je jedan od komadanata bio Slavko Ogenjenovi, a na istoj funkciji su bili i Borivoje Tešić, Cvijetin Vukšić i Milan Urošević. Zadnji komadant je bio Vidoje Blagojević.

  Brigade je imala oko 2200 vojnika, raspoređenih u 4 bataljona od oko 420-500 boraca. Pored toga, imali su:

  1. Logističku četu,
  2. Interventnu četu,
  3. Minobacačku četu 120 mm,
  4. Tenkovski vod sa 3 tenka,
  5. Mehanizovani vod 5 tarnsportera,
  6. Mješoviti artiljeriski divizion i komadu brigade,
  7. Izviđački vod,
  8. Vod vojne policije - crvene brtke kako su ih zvali i
  9. Vod veze


  Brigada je formirana 14. novembra 1992. godine, po naredbi komade Drinskog korpusa i imala je težak zadatak da zaustavi 28. diviziju Ar BiH iz Srebrenice i upravo u tim mesecima ima mnogo gubitaka. Uništeno je oko 60 srpski sela a poginulo je oko 400 civila.

  Jedan od problema ove brigade je bila blizina garnice sa Srbijom pa su monogi vojni obveznici bežali u Ljuboviju, mada je u nekim monetima ovo i bila prednost te brigade, npr. kada je 1993. godine učestvovala u operaciji Cersaka.

  Napomena: neki podaci su uzeti iz Vikipedije.

  Vaske,

  evo i jedna mala dopuna za ovaj tvoj, jako dobar članak!

  Po evidenciji BORS-a, koja je za Bratunac mnogo bolja nego za ostale opštine, u Bratunačkoj brigadi je poginulo 635 boraca VRS, što je izuzetno mnogo u odnosu na gubitke ostalih opština u Republici Srpskoj.

  Napominjem da ova evidencija obuhvata opštine Bratunac i Srebrenicu, a u nju su uključeni i poginuli borci Samostalnog pješadijskog bataljona Skelani, za čije žrtve nemam odvojene podatke ali pretpostavljam da se radi o tridesetak poginulih boraca.

  Pozdrav,
  Željko
  brigade- 73482 - 03.09.2012 : Jovan - best (1)

  Vlasenička laka pješadijska brigada


  Uvijek je postojao težak animozitet između Vlasenice i Milića koji je i praktično zaživio istupanjem Milića iz opštine početkom rata i formiranjem sopstvene.

  U startu ću se distancirati od opisa i analize Milićana.

  Istorijat ova dva mjesta u ratu počinje kroz Birčansku brigadu, sjedište u Šekovićima, a koja je obuhvatala ove tri opštine. U bliskom periodu Vlasenički i Milićki bataljono izlaze iz sastava Birčanske brigade i formira se Milićko-vlasenička brigada sa sjedištem u Milićima. Potrebno je istaći da je nepravilno napisati Vlaseničko-Milićka da ne bi "uvrijedili" Milićane.

  Vlasenica svoju važnost dobija formiranjem Drinskog korpusa jer je izabrana za sjedište korpusa, isključivo zbog geostrateškog položaja. Milići nisu bili pogodni jer je prijetila realna opasnost da Naser izvrši napad na ovo mjesto.

  Nešto kasnije, u 1993. godini dolazi do konačnog razdvajanja Milićko-Vlaseničke brigade i obje opštine formiraju matične lake pješadijske brigade.

  Vlasenička brigada

  Do pravih podataka o ovoj brigadi je teško doći, i ne bih objašnjavao razloge za to, pa cifre koje iznosim nisu precizne.

 • Brigada je imala maksimalno 1500 boraca

 • poginulih je oko 150 boraca. Željko Tomić je spomenuo 145 i to je najbliže istini.

 • brigada je dala odličnu jedinicu za ofanzivna dejstva - Jurišni odred 1993-1994
 • poslije osvajanja Cerske i Konjević polja, u martu 1993. godine brigada je držala liniju prema Kladnju, nasuprot koje je bila Prva muslimanska podrinjska brigada, inače sačinjavali su je muslimani iz vlaseničko-podrinjskog rejona, a njihov komadant je bio Vlaseničanin Bećir Mekanić.

  Najveće gubitke brigada je doživila u periodu između juna 1992. i marta 1993. godine kada se uporedo s kladanjskim položajima događala drama na ratištu u rejonu Cerske, tj. skupine mnogo sela zvanih Cerska.

  Kulminacija srpskih gubitaka se događa u rano jutro 26. 09 1992 kada su muslimani izvršili žestok napad na srpske položaje na Rogosiji, srpsko selo u rejonu Cerske, i tom prilikom je poginulo 29 boraca a 26 je ranjeno. U tom stravičnom masakru došlo do sakaćenja leševa, njihovog paljenja, odsjecanje dijelova tijela, veđenja očiju...

  Za razliku od Glođanskog brda, kada su imali vremena na pretek, ovoga puta su muslimani morali brzo odstupiti jer nisu planirali a i nisu mogli ostati na dostignutom položaju na Rogosiji. Napad je lično vodio komandant ceranskog odreda Ferid Hodžić i njegov tadašnji operativac gore spomenuti Bećir Mekanić.

  P. S. Cerska je bila vojno organizovana na principu odreda, a u realnom obliku bile je to laka brigada brojnosti preko 1000 boraca.
 • brigade- 73324 - 01.09.2012 : Vaske Vasiljevic Beograd - best (0)

  VRS, Drinski korpus


  Neka neko napiše nešto o Milićkoj brigadi. Na Vikipediji ima sve o birčanskoj, Bratunačkoj brigadi, kolko su vojnika imali, koliko je poginulo, ratni put. Takođe ima podataka i za Brčansku brigadu. Trebalo bi da se više napiše i o Vlaseničkoj brigadi.
  brigade- 72493 - 09.08.2012 : Zeljko Tomic Sokolac - best (1)

  Višegradska brigada


  Višegradska brigada, takođe poznata i kao 2. podrinjska brigada, je formirana 12. maja 1992. godine. Kroz ovu jedinicu, u sastavu Vojske Republike Srpske, prošlo je više od 1700 boraca, poginulo 144, a ranjeno oko 200. Prvi komandant Brigade je bio Drago Gavrilović.

  Iako brojčano dosta slaba, ova brigada je veoma brzo oslobodila gotovo čitavo područje opštine, a zatim je godinu dana iz političkih razloga zaustavljena na dostignutim položajima. Nakon toga se uključuje u borbe oko Goražda.

  Interventna četa Brigade je bila poznata i priznata vojna formacija, koja je veoma često priticala u pomoć i ostalim jednicima VRS na svim ratištima širom Republike Srpske.

  Borba za Višegrad je bila veoma značajna za opstanak Republike Srpske jer je upravo u ovom gradu, Alija Izetbegović pozvao muslimane da se bore protiv srpskog naroda. Muslimanima je ovaj grad bio bitan jer se nalazi na tkz. muslimanskoj "zelenoj transferzali" pa su posebno bili zainteresovani za njegovo zauzimanje.

  Na istočnoj obali rijeke, odmah kod Ćuprije na Drini, podignut je spomenik palim borcima ove brigade. Nedaleko od tog mjesta se nalazi i Spomen soba, a malo visočije, odmah kod pravoslavne crkve na Megdanu, nalazi se Vojničko groblje na kome su sahranjeni borci sa ovog područja, ali i borci koji su ekshumirani i nakon Dejtona iz Sarajeva preneseni na ovo groblje.
  brigade- 71755 - 17.07.2012 : Velimir Adžić Ilijaš - best (2)

  3. sarajevska brigada


  Vogošćanin Pravi me je prozvao u svom prilogu broj 71720 od 16. 07. 2012. godine, a u vezi nastanka 3. Sarajevske pješadijske brigade pa u vezi toga želim reći slijedeće:

  U ovom svom prilogu povezaću više događaja iz kojih se može zaključiti kada je formirana 3. Sarajevska brigada.

  Ranije je neko pisao kako je, u to vrijeme major, Josipović Dragan došao u sarajevsko područje. Rečeno je da mu je u Beogradu predočena vojna karta te da odluči gdje bi želio da ide, te da je on na karti uočio mjesto koje se zove Vlaško i da je rekao da to mjesto ne smije pasti u ruke muslimana.

  Istina je takva, ali se to mjesto zove Vlaškovo, Ono se nalazi na samoj periferiji gradskog naselja Ilijaš.

  Tako je Josipović došao u Ilijaš u junu mjesecu 1992. godine i odmah od 01. 07. 1992. godine postavljen za komandanta Ilijaške brigade jer je prvi komandant Marko Kopanja poginuo 26. juna 1992. godine na izviđanju zadataka, zajedno sa Josipovićem.

  On je vrlo brzo uspio stvoriti pravu vojnu organizaciju Ilijaške brigade od ne baš vojnih jedinica i neprofesionalnih starješina, što druge brigade dugo vremena nisu uspjele. Zato je komanda SRK-a od 16. 12. 1992. godine naredila objedinjavanje dejstava Koševske, Vogošćanske, Rajlovačke i Ilijaške brigade pod komandu komande Ilijaške brigade. To je i bio povod za stvaranje TG Vogošća.

  Od 01. 07. 1993. godine biva postavljen za komandanta TG Vogošća pod čijom komandom su bile Ilijaška, Koševska, Vogošćanska i Rajlovačka brigada.

  Kasnije je bilo više reorganizacija ovih brigada, ali za ovaj odgovor je bitno ovo:

  Ja ne znam tačan datum formiranja 3. Sarajevske brigade i rasformiranja TG Vogošća, ali se može zaključiti iz slijedećih događaja.

  Josipović Dragan je bio na funkciji komandanta Ilijaške brigade od 01. 07. 1992. do 24. 02. 1994. godine jer je ujedno vršio i funkciju komandanta TG Vogošća.

  Od 25. 02. 1994. godine za komandanta Ilijaške brigade se postavlja Potpukovnik Delić Miloš koji je bio operativac u TG Vogošća.

  20. 10. 1994. godine 5. pb. (Semizovački bataljon) i četa Srednje iz sastava 6. pb. (Srednje) iz Ilijaške brigade se prebacuju u 3. Sarajevsku brigadu.

  Istovremeno 7. pb. (Nišići) i 8. pb. (Okruglica), te čete Visojevica i Kalauzovići iz 6. pb. (Srednje) iz Ilijaške brigade se prebacuju u 1. rpbr.
  brigade- 71720 - 16.07.2012 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (2)

  3. sarajevska brigada


  3. sarajevska brigada je nastala negdje krajem '93 ili početkom '94. godine. Prije nego što je stvorena ta jedinica, postojala je TG Vogošća, a u njenom sastavu je bila: Ilijaška Brigada, Vogošćanska Brigada, Rajlovačka Brigada i Koševska brigada.

  Pretpostavljam da bi Velimir mogao imati podatak kada je Ilijaška brigada izašla iz sastava TG Vogošća i kada je Semizovački bataljon izdvojen iz njihove brigade i ponovo vraćen Opštini Vogošća i tako pridodat 3. sarajevskoj brigadi.

  Od tog datuma zvanično postoji i 3. sarajevska brigada. U njenom sastavu su bili:

 • Rajlovački bataljon (do tada je imao status brigade),
 • Koševski bataljon (do tada je funkcionisao kao brigada ali je zbog malog broja ljudstva dobio status bataljona)
 • Tri bataljona iz nekadašnje Vogošćanske brigade, a to su Blagovački, Krivoglavački i Vogošćanski bataljon
 • Semizovački bataljon koji je ponovo vračen Opštini Vogošća,
 • Osječki bataljon i
 • Hrešanski bataljon.

  Tako se 3. sarajevska brigada proširila na pet sarajevskih opština a u svom sastavu imala 7 bataljona, Pozadinu, Četu V. P. , Četu Veze, Jurišni bataljon i ID vod.
 • brigade- 68082 - 28.03.2012 : Velimir Ilijaš - best (1)

  Vojska bez stroje, kasarne, spavaće sobe i trpezarije


  Možete li zamisliti takvu vojsku? Ne morate zamišljati, takva vojska je postojala, ali je nažalost danas nema i vjerovatno je više nikada neće ni biti. I daj, Bože, da je takve i ne bude!

  Teško je povjerovati da vojska bez tih obilježja može biti uspje"na. Međutim, upravo takva je bila Ilijaška brigada. Sve to nije imala, ali su njene jedinice bile na nivou potpune borbene gotovosti, imale jedinstvo komandovanja i rukovođenja u pogledu upotrebe snaga i sredstava i imala jednostarešinstvo i obaveze izvršavanja odluka, zapovijesti i naređenja pretpostavljenog starješine. Postepeno je rasla i razvijala se okupljajući sve male jedinice uvodeći ih pod jedinstvenu komandu. Vremenom je postala jaka vojna formacija koja je imala 10 bataljona, 2 diviziona i još nekoliko manjih jedinica i službi sa brojnim stanjem od blizu 4000 boraca.

  Izdržala je sve napade muslimana u 36 ofanziva i nije dozvolila spajanje Zenice sa Sarajevom što je bio njihov stalni cilj. Odlikovana je Ordenom Nemanjića. Odlikovano je i 392 borca sa raznim ordenima i medaljama.

  Nikada nijedna njena jedinica nije postrojena jer nisu ni imale zborna mjesta. Njihovo zborno mjesto je bila linija odbrane sa razvučenim rovovima. Svaki borac je znao kad i gdje treba da dođe i bez komande ZBOR. Oni za tu komandu cijelo vrijeme rata nisu čuli i vjerujem da su je i zaboravili.

  Jedino je samo jednom, i to prilikom formiranja, postrojen Jurišni bataljon što se vidi i na fotografiji.

  Kasarne sa spavaćim sobama su im bile porodične kuće, rovovi i zemunice. Na nekim linijama odbrane, kao što je linija odbrane u selu Čekrčići, borci su mjesece provodili u rovovima, a da nisu išli svojim kućama. Nisu zato što nije bilo dovoljno boraca za smjene. Nije im to bilo teško. Nisu zbog toga kukali. Svjesni su bili situacije pa su rovove prilagođavali boljim uslovima. Pravili su palače, oblagali rovove lamperijom, uvodili struju, unosili televizore. Cijela linija odbrane Brigade je bila uvezana telefonskom linijom. Svaki rov je bio spojen i u njemu instaliran telefon.

  Bataljoni su imali svoje kuhinje, ali je hrana razno"ena do svakog rova. Nema trpezarija. Gdje je bilo pristupačno dovoženo je kolima, a gdje nije donošena je tovarnim konjima ili su borci raznosači nosili na svojim leđima.

  Eto, takva je bila Ilijaška brigada i takva će ostati zapamćena.
  brigade- 43665 - 28.09.2011 : Ratko Obrenovic Detroit, USA - best (0)

  Specijalci iz Osmaka


  brigade- 30683 - 23.05.2011 : Zeljko Tomic Sokolac, RS - best (2)

  Druga romanijska motorizovana brigada


  2. 
romanijska motorizovana brigadaDruga romanijska motorizovana brigada formirana je 21. maja 1992. godine, s ciljem da se zaštiti teritorija i stanovništvo ovog područja. Veći dio rata nalazila se u sastavu Drinskog korpusa.

  U sastavu ove brigade, koja je odlikovana Ordenom Nemanjića, poginulo je 286 boraca. U toku rata ova brigada je pokrivala nevjerovatnih 420 kilometara fronta, od Krivajevića na Nišićkoj visoravni pa sve do Skelana i Žepe (*).

  Druga romanijska motorizovana brigada je u početku bila u sastavu SRK. Međutim, u novembru 1992. godine pripojena je Drinskom korpusu, u kome je ostala sve do kraja rata.

  (*)Ovu informaciju sam u toku rata dobio od pukovnika Radislava Krstića, koji je dugo vremena bio komadant ove brigade.
  brigade- 30662 - 23.05.2011 : Zeljko Tomic Sokolac - best (2)

  Prva romanijska pješadijska brigada


  Prva romanijska pješadijska brigada formirana je 30. juna 1991. godine u Han Pijesku. Oko 650 boraca ove brigade položilo je živote na braniku otadžbine. Nosilac je mnogobrojnih odlikovanja, među kojima i medalje "Petar Mrkonjić". Interesantno je i to da je kroz ovu brigadu prošlo čak 15. 000 boraca, uglavnom izbjeglica iz Sarajeva ali i stanovnika okolnih opština Srpskog Sarajeva.

  Prva romanijska pješadijska brigada je držala najdužu liniju fronta oko Sarajevo, od Koševa pa sve do Grbavice. Krug je zatvarala Prva sarajevska mehanizovana brigada, koja je zauzimala položaje od Grbavice do Lukavice.

  Brigada je imala mnogo velikih okršaja sa neprijateljom, ali je svakako najkrvaviji 7. oktobar 1992. godine, kada su u akciji kod "Jedanaest Plavih" poginuli sledeći borci: Slaviša Savčić, Milanko Ğerić, Petar Petrovski, Manojle Borković, Dragan Savić, Vaso Glišić, Nedeljko Ninković, Velimir Delić, Vojislav Jovanović i Milanko Kanostrevac - Kane. Igrom slučaja, Kane je umro na mojim rukama.

  Prva romanijska brigada se nalazila u sastavu Sarajevsko-romanijskog korpusa - SRK. Ovaj korpus je sačinjavalo oko 18. 000 vojnika, koji su bili podijeljeni u deset do trinaest brigada, čija se brojnost kretala od nekoliko desetina do nekoliko hiljada vojnika, koji su bili raspoređeni u bataljone i čete.
  brigade- 30422 - 20.05.2011 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (1)

  Vogošćanska brigada


  Nakon odluke o povlačenju vojske Jugoslavioje sa prostora BiH. 15 maja 1992. godine formirana je Vogošćanska brigada. Prvi naziv brigede je bio Crnovrška brigada, kojom je komandovao krizni štab Vogošće.

  Crnovrška brigada je bila sastavljena od tri bataljona: Krivoglavački I.bataljon, Blagovački II.bataljon i Vogošćanski III.bataljon. Krajem 1992. godine formiran je i Hotonjski IV.bataljon.

  Početkom '93 na prostoru Vogošće je formirana Taktička grupa Vogošća, a u sastavu TGV su ušli sledeće jedinice: Ilijaška brigada, Vogošćanska brigada, Koševska brigada, Rajlovačka brigada i Hrešanski bataljon. Komandant TGV je bio tadašnji potpukovnik Josipović koji je došao na tu funkciju sa mjesta komandanta Ilijaške brigade.

  Početkom '94 TGV je transformisana u 3. Sarajevsku brigadu. U njen sastav su ušle sljedeće jedinice: Hrešanski bataljon, Koševska L. P. brigada, Rajlovačka L. P. brigada, Semizovački bataljon izdvojen iz Ilijaške brigade i Vogošćanska L. P. brigada. Brigada je imala sedam bataljona a komandu nad 3. sarajevskom brigadom je preuzeo komandant TGV, tadašnji pukovnik Josipović, koji je pred kraj rata unapređen u čin generala.
  brigade- 30382 - 20.05.2011 : Velimir Adžić Ilijaš - best (1)

  Godišnjica Ilijaške brigade


  Na današnji dan 20. maja 1992. godine osnovana je Ilijaška brigada. Formirana je od sitnih seoskih jedinica u okviru civilne zaštite njihovim okupljanjem pod jedinstsvenu komandu. Vremenom je stasala u jaku vojnu formaciju koja je imala deset bataljona, dva diviziona i nekoliko manjih jedinica i službi sa brojnim stanjem od blizu 4. 000 pripadnika i držala liniju odbrane i do 140 km dužine. Stala je u odbranu ispred neprijatelja te izdržala 36 ofanziva i nije se dala pobjediti.

  Tokom rata imala je ogromne gubitke. Brigada je izgubila 531 pripadnika, MUP Ilijaš 7 i Kasarna Misoča 10 svojih pripadnika.

  Opština Ilijaš je imala još jedan broj gubitaka svojih boraca koji su poginuli u vrijeme kada nisu bili pripadnici Ilijaške brigade, nego su pripadali bataljonima Okruglica, Nišići, Srednje i Semizovac, a ovi 2. romanijskoj brigadi i 3. sarajevskoj brigadi. U ovim gubicima učestvuju i izbjeglice sa 157 svojih pripadnika.

  Za iskazano zalaganje i postignute uspjehe odlikovano je raznim medaljama i ordenima 392 pripadnika brigade od čega 179 posmrtno. Odlikovana je i Brigada Ordenom Nemanjića kao jedina u SRK.

  Brigada je 4. februara 1996. godine morala napustiti Ilijaš jer je ilijaška opština u cijelosti predata pod kontrolu Federaciji BiH.

  Zvanično je ukinuta naredbom Glavnog štaba VRS 30 marta 1996. godine, a njene tradicije nastavlja 709. brigada u Višegradu.
  brigade- 30362 - 20.05.2011 : Zeljko Tomic Sokolac, RS - best (1)

  Ilidžanska brigada
  Druga sarajevska brigada ( Ilidžanska brigada ) formirana je 14. maja 1992. godine. Činili su je pripadnici VRS sa područja Vojkovića, Grlice i Krupca. Brigada je imala oko 1350 boraca, od kojih je 217 poginulo i umrlo a 450 je ranjeno.

  Ulica koja nosi ime ove brigade dugačka je 3400 metara i završava se na mostu "Ratka Močevića".

  Ratko Močević je poginuo u novembru 2001. godine, tako što je vozeći se autoputem, u blizini Dobanovaca naletio na traktor koji je presjecao njegovu traku. Za razliku od Ratka, njegova dva brata ( Goran Močević i Slaviša Močević) su poginuli na Bjelašnici, u toku rata kao pripadnici ove brigade. Zbog toga mještani Istočnog Sarajeva smatraju da bi bilo mnogo bolje da se most zove "Most braće Močević" umjesto "Most Ratka Močevića".

  O Ratku Močeviću ne znam mnogo ali pretpostavljam da je most dobio na osnovu svojih političkih zasluga.
  brigade- 15495 - 23.10.2007 : - best (0)

  Druga romanijska brigada


  Oni koji ne poznaju ratni put Druge romanijske brigade VRS, neka ukucaju to ime u pretraživač. Sve sama herojska djela i podvizi.

  Zamolio bih Željka da ovo ne briše jer nemam namjeru upadati u polemiku niti svađu. Čisto onako-da šira javnost zna neke stvari...

  S poštovanjem!

  Idi na stranu - |1|2|