fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

treskavica - 99549 - 18.02.2017 : Miroslav Drljaca Novi grad - best (4)

Treskavica '95.


Bio sam '95. godine na Gvoznom polju kad je počela ofanziva tkz. Armije BiH. Bio sam u tenkovskoj jedinici. U jutarnjim časovima krenule su jake detonacije pa smo se sa dva tenka povukli sa Zečije glave na Gvozno polje. Povremeno smo izlazili na isturene delove Gvoznog polja radi pružanja artiljeriske podrške pešadiji koja se povlačila sa prve linije. Ubrzo su stigli i diverzanti iz Foče sa komandirom kog su zvali Šiš, oni su prva jedinica koja je došla da pruži pomoć našim borcima, a kasnije je došla i Vojna policija Prve gardijske.

Hoću posebno da naglasim da su Šiš i njegovi ljudi poginuli kao pravi borci. Slušajući na radio vezi razgovor između Šiša i komande Fočanske brigade znam sigurno da je on tri puta tražio da naša artiljerija dejstvuje po njima. Vikao je: "Gađajte po nama, uhvatiće nas žive!" a Paprica mu lično govori da nema više granata. Takođe smatram da su poslati da poginu jer nije tačno da nije bilo granata.

Negdje u poslepodnevnim satima poručnik Dedić Zoran pokušao je da stupi u kontakt sa Šišom ali na motorolu se javio muslimanski vojnik koji je pevao neku pesmu o Jupiteru.

I na kraju, želim da pozdravim sve poštene i čestite borce 1. gardiske brigade.
Idi na stranu - |listaj dalje|