fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

hag - 99543 - 17.02.2017 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (3)

Ljubiša Beara


Pukovnik Ljubiša Beara nije bio šef bezbjednosti VRS, bio je pomočnik načelnika bezbjednosti VRS, generala Tolimira. Imao sam priliku i čast da se upoznam sa pukovnikom Bearom. Kad je '94. godine NATO avijacija bombardovala položaje VRS oko Goražda, dobio sam zadatraka da miniram okolinu UNPROFOR kampa i blokiram sva kretanja UNPROFOR snaga na Krivoglavcima kod Vogošće.

Tokom cijele noći padala je kiša. To nas nije spriječilo da zajedno, vojna policija i artiljerci koji su se nalazili u Krivoglavcima na artiljerijskim orđima, minirali smo i zaprečavali logor UNPROFOR-a.

U jutro, to jest u zoru, sve je bilo spremno. Otišao sam u komandu 3. sarajevske brigade da javim da je zadatak izvršen. Komandant Josipović je u tom periodu bio na Goraždu sa jurišnom jedinicom, pa sam naređenje za taj zadatak dobio od njegovog zamjenika, pukovnika Maksimovića. Maksimoviću sam saopštio da je sve minirano a vojska nadgleda kamp. On je tada trebao da ode u kamp i saopšti UNPROFOR-cima da je njihovo kretanje strogo zabranjeno i da ćemo ih do daljnjeg tretirati našim zarobljenicima. Maksimović je napravio facu kao da će da zaplače, počeo me moliti da ja i Maunaga odemo u kamp da im to saopštimo. Bilo je očito da se Maksimović bojao da se eksponira i da im to saopšti.

U tom trenutku se pojavio pukovnik Beara i prekide diskusiju između mene i Maksimovića, krupnim promuklim glasom reće:

  • "Ja ću da odem da im to saopštim!"

    Bez suvišne diskusije, odmah smo sjeli u njgovo terensko vozilo i otišli smo do do kampa u Krivoglavcima. Pukovnik Beara je iz auta izašao prvi i krenuo prema kampu, a Maunaga i ja smo ga pratili. Stigli smo do ulaza u kamp, gdje nas je dočekao stražar UNPROFOR-a. Pukovnik Beara mu reče da ode i pozove komandira kampa. Ubrzo potom su se pojavili njihov poručnik i prevodioc. Pukovnik Beara reće prevodiocu da su opkoljeni svukuda oko kampa i da će se svaki njihov izlazak iz kampa tretirati kao napad na VRS i da će se, ako se to desi, u tom slučaju otvoriti paljba na njih. Poručnik ponudi pukovniku Beari da uđe u kamp, a pukovnik Bera mu pokaza rukom na lokvu vode koja se od silne kiše stvorila pred ulazom u kamp, pa mu reće:

  • "Hoću, ali ako ti legneš u ovu lokvu da pređem preko tebe da ne uprljam čizme."

    Pukovnik Beara se okrenuo i pođe prema vozilu, a Maunaga i ja krenusmo za njim. Na nebu iznad kampa već su počeli da kruže NATO avioni i helikopteri da bi snimli opkoljeni teren oko kampa.

    Siguran sam da je ova posjeta UNPROFOR kampu od strane pukovnika Beare bila uzeta u obzir kada mu je u Hagu izricana doživotna kazna zatvora!
  • Idi na stranu - |listaj dalje|