fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

betanija - 99242 - 23.01.2017 : Milan Podgorica - best (1)

Betanija (1. dio)


Dosta se pisalo o borbi na Betaniji i stradanju specijalac, pa evo prenosim sa jednog njihovog foruma, rekao bih realan opis dešavanja tog dana, sa dosta detalja i imena. Bar što se same bitke tiče.

"U operaciji "Pancir", što je kodno ime za napad na brdo Žuč iznad Sarajeva u decembru 1993. godine, u napadu su, osim pripadnika Vojske RS, učestvovali i Gardijska, 72. desantno-jurišna i 63. padobranska brigada VJ. Operaciju su dogovorili generali Perišić i Mladić radi osvajanja uzvišenja kako bi se lakše kontroliralo Sarajevo - kazala je Karter.

Specijalne jedinice VJ, pod komandom pukovnika Milorada Stupara, komandanta 72. specijalne brigade, u Vogošću su poslane početkom decembra 1993. godine, jer je procjena Glavnog štaba Vojske RS bila da u svojim redovima ne raspolažu jedinicom koja bi, nakon niza teških poraza, mogla osvojiti legendarno brdo Žuč.

Dolaskom u Vogošću, pukovnik Stupar jedinicu je smjestio u hotel "Park", a logistiku u školu u Gori kod Semizovca. Nakon izviđanja terena Stupar, koji je tada bio najmlađi pukovnik u VJ, sa velikim ambicijama da postane i najmlađi general, donosi plan da napadne položaje 3. bataljona 1. slavne brigade Armije RBiH na nikada završenom Medicinskom centru Betanija na Kobiljoj Glavi i položaje na susjednom Orahovom brijegu te da, nakon proboja, pojačan domaćim jedinicama, izađe na brdo Hum.

Tako bi se Žuč našla u poluokruženju i umarširao bi u slobodna vogošćanska naselja Ugorsko, Baricu, Hotonj i Kobilju Glavu. Operacija "Pancir 2" krenula je rano ujutro silovito na položaje vogošćanskih branilaca Sarajeva 27. decembra 1993. U isto vrijeme napali su i na Medicinski centar Betanija i Orahov brijeg. Na Betaniji su prvo zauzeli istureni rov "peticu". Druga grupa specijalaca ušla je u prizemlje Medicinskog centra i počela je borba na život i smrt, u polumraku, iza betonskih zidova.

Vodič specijalaca bio je domaći srpski oficir sa Blagovca Ranko Bunjevac, koji prvi gine u borbi s braniocima Bosne, čija će motorola, koju su zarobili borci Armije RBiH, biti presudna za slom ove operacije.

Branioci Mukadem Vatreš, Mujo Sadiković, Rile Hasanović, Miralem Tabak, Zijad Lugonjić, Nezir Šošić, Senad Hasanović i Bećir Kriještorac spriječili su agresore da zauzmu Medicinski centar Betanija.

U herojskom otporu ginu branioci Abaz Zeković i Hasib Kijamet. U pomoć munjevito stižu i diverzanti 3. bataljona 1. slavne brigade Armije RBiH. Ostaje upamćena nevjerovatna hrabrost heroja Seje Šehovića, kojem je mjesec ranije, nakon ranjavanja, amputirana noga. Došao je s protezom na nozi, koja mu se često zaglavljivala u blatu, da pomogne svojim saborcima u odbrani Kobilje Glave i spriječi prodor agresora prema TV releju na Humu.

Enes Zeković, ratni komandant 3. bataljona 1. slavne brigade Armije RBiH, svjedoči:

Te najelitnije jednice VJ sukobile su se s ljudima koji su iza leđa, nekoliko stotina metara, imali svoje porodice i ni jednog momenta nisu razmišljali o povlačenju. Motorola koja je bila kod prvog njihovog poginulog na Betaniji nama je došla u ruke i detaljno smo putem nje pratili tok njihove operacije.

Preko motorole slušamo kako mole za pomoć da se izvuku, da ta ispomoć dođe kod kuća Semića. Onda mi svojom vezom prenesemo našem vodu minobacača iz Bušće, koji je fascinantno odradio posao, da im zaustave ispomoć.

U isto vrijeme drama se dešava i na Orahovom brijegu. Grupa mještana - boraca došli su na ideju ranije da iskopaju tunel ispod ceste kao izviđačko mjesto, jer su raniji rovovi artiljerijom često uništavani. I to je bilo presudno. Oni prilikom izviđanja i pripreme operacije nisu uočili taj maskirani tunel.

Vođa napada, srpski specijalac Piksi krenuo je tim pravcem i oni su prošli preko tog tunela. Jedan naš borac ih je primijetio i krenula je borba. Specijalac Piksi psuje preko motorole svojima i govori "pucate nam u leđa", dok nije shvatio da su naši borci iza njih. Piksi vrlo brzo ostaje sam izgubljen u akciji, jer su ga jedni ostavili i pobjegli, a neki su već bili izbačeni iz stroja. Čujemo preko motorole kako mu nude oklopna vozila da ga izvuku, međutim, nisu ni metra krenuli.

Nakon pet-šest sati utihnuo je Piksijev glas. Rahmetli Izet Kulo, komandir čete, Gabrijel Delić, Ane Rašćić...
Idi na stranu - |listaj dalje|