fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

slavuj - 9864 - 04.06.2006 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)

Da li je održiva dejtonska BiH (1)


Slavko Jovicic - Slavuj je predsjednik Saveza logorasa R. S. i jedan od rijetkih aktivista koji "bez dlake na jeziku" javno iznosi istinu o ratu koju muslimani i medjunarodna zajednica prekrajaju, a srpski politicari o tome cute. Slavko je redovni posjetilac ovog foruma. Za nekoliko dana cu na internetu objaviti i spisak od 2700 Srba ubijenih u Sarajevu, koji mi je Slavko poslao.

Izražavam zadovoljstvo što imam priliku da - predstavljajući Savez logoraša Republike Srpske - učestvujem u mnogim razgovorima sa najvišim političkim predstavnicima, kao domaćim, tako i sa onim koji dolaze iz međunarodne zajednice.

Ovih dana sigurno su najaktuelnije teme: " «da li je održiva dejtonska BiH» i ustavne promjene u BiH.

Izuzetno sam zainteresovan da svojim konstruktivnim djelovanjem i aktivnim učešćem u svim takvim razgovorima dam i svoj skromni doprinos u razrješenju - rekao BiH - teških političkih, ekonomskih i, naravno nacionalnih problema u BiH. Ako ništa drugo, onda je barem važno da se čuje i srpska riječ, jer potpuna defanziva nanijela nam je ogromnu štetu.

Možda će za mnoge izgledati čudno " odakle ja, dakle, predstavnik logoraša, na takvim skupovima " zajedno sa političkom, ekspertskom i naučnom elitom? to, naizgled, može biti iznenađujuće i to samo za one koji nisu pratili rad Saveza logoraša Republike Srpske u prošlim i u ovoj godini. Ovom prilikom reći ću samo toliko i, to bez lažne skromnosti " da je Savez logoraša Republike Srpske u prošloj i ovoj godini, bio daleko najpopularnija i najcjenjenija nevladina organizacija u Republici Rrpskoj.

To uostalom, pokazuju i potvrđuju građani, posebno srpski narod, kao i sve ozbiljno rađene ankete. Još samo da dodam da Savez logoraša RS broji preko 55. 000 članova koji su prošli kroz 536 logora, koje su osnivali i držali uglavnom Bošnjaci, i manji broj Hrvati u BiH.

Govoriti i pisati o ovako kompleksnim temama nije moguće bez neophodnog razjašnjenja mnogobrojnih spornih detalja iz naše bliže prošlosti. Dakle, mora se govoriti o svim događajima koji su prethodili tragičnom sukobu u regionu, jedinoj kvalifikaciji karaktera rata, koji je definisan i u Dejtonskom sporazumu, te ratnom i poratnom turbolentnom vremenu u BiH. Upravo, sve te nerazjašnjene stvari su ogromno, a naglasio bih, i nepremostivo opterećenje za budućnost svih naroda u BiH.

Zato plediram da se u Bosni i Hercegovini moraju otvoriti sva pitanja, pa i ona najbolnija, bez obzira na sve eventualne posljedice. Jer, bez toga nijedan konstitutivni narod, a samim tim ni BiH, ne mogu imati perspektivu, niti mogu u budućnosti graditi bilo kakav zajednički život na ovim prostorima.
takođe, ovom prilikom želim da, istina samo u fragmentima, ukažem na sličnosti i razlike sadašnje političke situacije u Republici Srpskoj sa onom od prije petnaestak godina u Bosni i Hercegovini.


Danas kad je prošlo više od deset godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, stanje odnosa u pogledu državno-pravnog statusa Bosne i Hercegovine se, ipak, promijenilo na bolje. Mada je Bosna i Hercegovina i dalje pravni i politički provizorijum, koji sa aspekta svog unutrašnjeg uređenja ne može zadovoljiti neke od kriterija koji se od svih međunarodno priznatih država traže, i pored toga, Bosna i Hercegovina može opstati i funkcionisati samo onako kako je definisana i uspostavljena dejtonskim mirovnim sporazumom. Sve drugo bila bi avantura sa nesagledivim posljedicama.

Uz sve naprijed rečeno, kao prateća i nezaobilazna manifestacija nesređenog stanja u Bosni i Hercegovini je i preteška socijalno-ekonomska situacija.
U sveopštem haosu u kome se nalazi BiH, u poslednje vrijeme sa raznih strana, odapinju se strijele na Republiku Srpsku i čine se ogromni napori da se Republici Srpskoj zada smrtni udarac. Mnogi dušebrižnici zabrinuti za sudbinu i budućnost Bosne i Hercegovine, koji uglavnom dolaze iz Federacije BiH i to: iz krugova političkih stranaka, iz reda najznačajnijih političkih lidera, od nekih nevladinih organizacija, iz kuhinja nekih intelektualnih foruma, pa i lobista iz jednog dijela međunarodne zajednice " Srbe u Bosni i Hercegovini stalno upozoravaju da se ne vraćaju u prošlost, već da se okrenu ka budućnosti. Bilo bi to donekle i razumljivo da nam ti isti nisu «zacementirali» sadašnjost u kojoj trpimo svakojake uvrede, poniženja i neosnovane optužbe za sve nedaće u predratnoj, ratnoj, a pogotovo u sadašnjoj Bosni i Hercegovini.

Tako i danas, u svakodnevnoj komunikaciji, i na svakom mjestu, iz Federacije svejedno da li su u pitanju političari, intelektualci ili «obični» građani - oni za srpski narod obavezno vežu termine " «agresori», «genocidni», «fašisoidni». . . republiku srpsku nazivaju «genocidnom tvorevinom», stvorenu na «etničkom čišćenju» itd. , itd.

Jasno je dakle, da se takvim nastojanjima Srbima pokušava nametnuti kolektivna amnezija i brisanje iz sjećanja njihove vjekovne i slavne prošlosti. Na sve načine pokušava se stvoriti takva atmosfera " da se postojanje Srba u Bosni i Hercegovini računa tek od «protektorskog gazdovanja» Bosnom i Hercegovinom od strane jednog dijela međunarodne zajednice. Baš čudno, kao da su Srbi u Bosni i Hercegovini sami projektovali i programirali svoju, uglavnom tragičnim događajima i stradanjima satkanu prebogatu prošlost.

Uostalom, nema, niti će ikada biti načina da se Srbi iz, i u Bosni i Hercegovini odreknu svojih slavnih predaka, počev od Svetog Save, pa sve do onih svjetski poznatih i priznatih naučnika, književnika, sportista itd.

S toga, da bismo lakše razumjeli sadašnje vrijeme, moramo se vratiti na neke događaje iz predratne Bosne i Hercegovine. Ogromne sličnosti iz tog vremena i danas se mogu uočiti na svakom koraku. I ne samo to: Srbi napokon moraju raskinuti sa mnogim zabludama u koje su vrlo često i sami olako upadali, a iz njih se izvlačili sa teškim ranama i tragičnim posljedicama. Vrijeme je da jednom za svagda spoznamo, prije svega, sopstvene greške, a potom da onda preduprijedimo mnogobrojne zamke, koje nam drugi postavljaju. Sa improvizacijama svih vrsta, a što je imanentno Srbima " mora se odmah prekinuti!

Ovako postavljena tema je, moglo bi se reći, tako koncipirana da se sagledaju svi aspekti funkcionisanja dejtonske Bosne i Hercegovine. Međutim, suština cijele priče je u tome da se na svaki način dokinu nadležnosti Republike Srpske i prenošenjem ingerencija sa Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu, vremenom Republika Srpska i definitivno ukine.

Digresije radi, svima je jasno da su u predratnoj Bosni i Hercegovini preovladavala dva nepomirljiva stava i dijametralno suprotni nacionalni ciljevi. Po svaku cijenu tada Muslimani, danas Bošnjaci i Hrvati iz BiH su nastojali Bosnu i Hercegovinu izdvojiti iz ustavno-pravnog i teritorijalnog ustrojstva SFR Jugoslavije. Istovremeno, Srbi su se opravdano zalagali da Bosna i Hercegovina, ili barem srpski narod ostanu u zajedničkoj državi, tadašnjoj Jugoslaviji.

nastavak na sledecoj strani
Idi na stranu - |listaj dalje|