fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

znanje - 9855 - 02.06.2006 : Rade - best (0)

Muslimani u četnicima


Muslimani, Hrvati i Slovenci u Ravnogorskom pokretu đenerala Draže Mihailovića. Opšte mesto komunističke propagande predstavlja "dokazana činjenica" da je četnički pokret bio čisto srpski. Četnički pokret Draže Mihailovića jeste bio većinsko srpski, ali tu je bilo hiljade Mulsimana, Hrvata, Slovenaca i drugih (Poljaka, Roma, Jevreja, Engleza, Amerikanaca.. ). Ova strana je posvećena upravo njima... Napomenimo samo neke od njih:

 1. sudija Mustafa Pašić iz Mostara,
 2. doktor Ismet Popovac iz Konjica,
 3. Mustaj-bega Hadžihuseionovića,
 4. poručnik Husnija Čengić,

 5. Smajo Ćemalović iz Mostara,
 6. Mustafa Berberović iz Blagaja,
 7. Abid Prguda,
 8. Omer Kalajdžić,
 9. Muhamed i Abid Mehmedbašić iz Stoca,
 10. Mustafa Leho iz Blagaja,
 11. Džemal Kršlaković - imama - muderisa iz Konjica,
 12. Fehim Musakadić iz Sarajeva. Major Fehim Musakadić je lično preuzeo komandu nad Bjelimićima kada je preuzeta ustaška tvrđava u tom selu. Musakadić je bio dobrovoljac iz Prvog svetskog rata i Vitez Karađorđeve zvezde sa mačevima.
 13. Mustafa Mulalić sa područja Livna, koji je bio čak član Centralnog nacionalnog komiteta Ravnogorskog četničkog pokreta Draže Mihajlovića, bio je delegiran ispred grupe beogradskih Muslimana u Centralni komitet Ravnogorskog pokreta Draže Mihajlovića.
 14. hafiza i član uleme medžlisa u Sarajevu Muhamed Pandžo,
 15. doktor Mehmed Begović profesora Univerziteta u Beogradu,
 16. imam Abdulah Hodžić iz Beograda,
 17. Muhamed Ćemalović, upravnik "Gajretovog" doma u Beogradu
 18. Fehim Musakadić - Musa bio nosilac spomenice "Solunskog fronta" i odlikovanja dinastije Karađorđević
 19. Muhamed Mulalić, rodom sa područja zapadne Hercegovine, izgradio je svoje duhovno biće na jugoslovensko - srpskoj literaturi i stvaralaštvu u cjelini
 20. Smajo Ćemalović iz Mostara
 21. Esad Vehabović (Bos. Gradiška, zatvoren zato što je javno tražio da se okači slika besmrtnog Draže mesto Broza zlikovca)
 22. aktivni poručnik Omer-beg Čengić
 23. Kapetan Husein Rovčanin koji je predvodio čuveni Komoranski odred formiran na terenu između Brodareva - Bijelog Polja - Prijepolja i brojio nekoliko stotina boraca. Zasluga je kapetana Rovčanina u tome što komunisti nisu prešli Lim iako su u toku 1943-1944. pokušavali nekoliko puta.
  ... i mnogi drugi...


Izvor: Mugdim Karabeg: MUSLIMANI U ČETNICIMA

Zahvaljujemo se Igoru iz Montreala, diskutantu sa Serbian Cafe-a, koji nam je poslao neka od navedenih imena.

MUSLIMANI U ČETNICIMAČIČA JE VOLEO FEHIMA

Uoči Drugog svetskog rata jedna struja jugoslovenskih muslimana naginjala je Hrvatima i ona će potom podržati NDH. Druga struja, koja je bila manja, ali ne i malobrojna, a koju je mahom činilo obrazovanije muslimansko stanovništvo, dobro je pamtila svoje srpsko ime i zato je 1941. stupila u četničke redove.

APLIKACIJE
Neumrli naš Čiča voleo je Fehima Musakadića kao retko koga od svojih komandanata i četnika.

Na čelu muslimanskih četničkih bataljona bili su Fehim Musakadić, Mujo Pašić, dr Ismet Popovac. Kad smo osvojili opštinu Bjelemiće, muslimani-četnici su streljali trojicu muslimana-ustaša.

Dr. Ismet Popovac, lekar iz Konjica, dolazi u prve redove četnika-muslimana. Zbog svoje saradnje sa četnicima i svoga otvorenog sukoba sa Hrvatima i partizanima gine kao četnik u Trebinjskoj šumi, blizu Trebinja, 1943. godine.

Čuveni komoranski odred, formiran na terenu između Brodareva - B. Polje - Prijepolje, pod komandom kapetana Huseina Rovčanina brojio je nekoliko stotina boraca.

Početkom 1942. godine obrazovan je u Sarajevu Muslimanski četnički akcioni komitet od 14 članova.
Idi na stranu - |listaj dalje|