fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rat_danas - 98343 - 10.12.2016 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (0)

(26. 07. 1993) Borbe na brdu Žuč


U sklopu operacije "Prsten" koja se izvodila na Igmanu, srpske snage paralelno su izvodile napad na brdo Žuč, kako bi privukli na sebe veli broj muslimanske vojske iz Sarajeva i tim napadima smanjili njihovu odbrambenu moć. U tome su svojim uspjesima u potpunosti izvršili zadani cilj.

U toj ofanzivi Vogošćanski bataljon imao je značajne uspjehe tokom ofanzive. Potpomognut izviđačkim vodom Miće Vlahovića, ponovo je vraćena kota 830 pod srpsku kontrolu. Srpska trobojka ponovo se viorila na toj dominantnoj koti iznad Vogošće.

Isti dan, u isto vrijeme, Ilijaški jurišni vod pod komandom Mladena Savića krenu je u napad i ovladao Golim brdom. Golo brdo, je bilo brdo koje se nadovezivalo na kotu 830, tako se napravio značajan pomak na strateški važnom brdu Žuč i sigurnija odbrana Srpskog Sarajeva.

Nakon što je potpisano primirje, muslimanske snage su kopanjem tranšea prema vrhu Golog brda, došli do same linije srpske odbrane. Na tom dijelu ratišta rovovi između zaraćenih strana bili su oko trideset metara razmaka. Tako je ta linija postala najbliža dodirna tačka zaraćenih strana.

U februaru '94. godine, uz posredovanje međunarodnih snaga, potisan je sporazum srpske i muslimanske strane da će se obustaviti sva borbena dejstva oko Sarajeva. Muslimanska vojska često je kršila potpisani sporazum izvodeći napade u različitim pravcima na srpsku liniju odbrane. U tome su u nekoliko navrata imali početnih uspjeha, ali sve je ostalo na tome. Srpska vojska se brzo konsolidovala i povratila sve izgubljene dijelove linije. Linije odbrane na tom dijelu ratišta ostale su nepromjenjene sve do kraja rata.
Idi na stranu - |listaj dalje|