fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rat_danas - 98331 - 07.12.2016 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (1)

(03.07.1993) Operacija Prsten


U sklopu operacije "Prsten" koja se vodila jula '93. na Igmanu, naše snage izvodile su napade u pravcu Ugoroskog i brda Žuč, kako bi skrenule pažnju sa glavnog praca operacije "Prsten". Ofanziva na Ugorsko počela je 03. jula '93. kada je Vogošćanski bataljon osvojio Glavicu. Blagovački bataljon je nakon sedama dana preuzeo od Vogošćanskog bataljona taj dio linije i isti dan se povukao bez borbe.

U daljem toku ofanzive Vogošćanski bataljom potpomognut jurišnim vodom Miće Vlahovića uspio je da ovlada kotom 830, a isti dan Ilijaški jurišni vod pod komandom Mladena Savića ovladao je Golim brdom. Tako je linija "Ježevi" ostala iza naših leđa i služila nam kao naš rezervni položaj.

Kompletnu ofanzivu na Ugorsko i brdo Žuč nadgledao je i vodio komandant taktičke grupe potpukovnik Josipović.
Idi na stranu - |listaj dalje|