fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

zuc_razno - 97439 - 24.10.2016 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (2)

Poruka za Deminera


Ja sam od februara '93. bio komandat bataljona koji je držao liniju odbrane Vogošće od kote 830, preko kote 772, Hrastika pa sve do benzinske pumpe kod fabričkog parkinga. Pretpostavljam da znaš o čemu govorim. Do mog dolaska na tu funkciju nije se pravila nikakva šema za minska polja. Kad sam preuzeo Bataljon obavezao sam minere da mi na običnom papiru prave šemu mina, koje postavljaju, a ja sam ih kasnije prenosio na celofan. Taj celofan se postavi na katastarsku kartu koju sam ja tada koristio za obiljžavanje moje zone odgovornosti i sve pokaže gdje se koja mina nalazi. Ko zna gdje se to danas nalazi, možda u Višegradu, jer je naša pozadina tamo prenijela puno dokumenata.

Na tom prostoru mina ima najviše u šumi ispod dalekovoda, koji se nalazi između kota 830 i 772 i ispod same kote 772, zvana "Ježevi". Imaš takođe dole niže, kad kreneš putem od kote 772 prema Hrastiku, tu je bio nekakav voćnjak u ono doba, izminirana je bila i šuma sa donje strane Hrastika, a kada se spustiš dole prema Omladinskoj ulici bila je velika ravna livada. Za nju su govorili da je prepuna raznih mina. Ja sam sa svojih nekoliko najboljih boraca često noću ulazio u tu livadu i vršljali smo po njoj. Imali smo pasivnu noćnu optiku koja je idealna za otkrivanje poteznih mina, međutim nikad nismo primjetili ni jedan konac ili silk na toj livadi, što opet ne znači da mina nema. Obrati pažnju na potok što teče u dnu te livade.

Pregledaj i Paljevo, minirali smo ga u jesen '95. godine, jer smo očekivali desant NATO snaga na teritoriju pod srpskom kontrolom. Na samom vrhu Paljeva smo imali kontejner za veziste i repetitor i na toj livadi smo stavljali te mine kao zaštita od desanta.

Eto, toliko ja znam o tom prostoru. Sretno ti bilo!
Idi na stranu - |listaj dalje|