fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

1kk - 97253 - 27.09.2016 : Kartum7193 Banja Luka - best (1)

Monografija 1.bvp 1KK (4)


Isječak iz Ratnog dnevnika-nastavak

Već 25.08.1992. godine 1. bVP dobija novi zadatak: izvršiti napad na brdo Kostreš iznad Dervente zajedno sa jedinicama 27. mtbr, 11. Dubičkom brigadom, četom tenkova i jednim vodom Vojne Policije iz 16. krajiške motorizovane brigade.

Na zadatak se krenulo u 11:00h, a na polaznu liniju se stiglo u 13:00h. Jedinice su u napad krenule u 13:30h u vrijeme kada je vršena podjela hrane kod neprijatelja. Nakon podilaženja, na neprijatelja je otvorena snažna pješadijska vatra, a istu je podržavala artiljerija TG-3. Neprijatelj je bio zatečen ovakvim napadom, tako da je bio prinuđen da u neredu napusti svoje položaje.

To je omogućilo 1. bVP da izbije na brdo Kostreš i zaposjedne planirane položaje. Cilj je dostignut za 1h i 30 minuta. Kada se uzme u obzir nepovoljan teren u odnosu na neprijatelja, tim samim je i uspjeh značajniji. Neprijatelj je iz pravca Babinog brda, Bijelog brda, Broda i Hrvatske otvarao artiljerijsku vatru na naše položaje. Takođe, neprijatelj je u napad uputio svježe snage iz Bosanskog Broda, jačine jednog bataljona, motornim vozilima, ali je kolona primjećena od strane naše artiljerije i naših snaga kod crkve na Kostrešu. Artiljerija TG-3 nanijela je veće gubitke ovoj koloni koja je bila neupotrebljiva za dalja borbena dejstva.

U periodu od 15:00 do 22:00h na položaje jedinica na Kostrešu palo je između 2000 i 2500 granata. Sutradan je oslobođeno i Bijelo brdo, čime su stvoreni povoljni uslovi za konačno oslobađanje Bosanskog Broda. U toku izvođenja borbenih dejstava 1. bVp je imao gubitke:

1 poginuli i 32 ranjena , od toga 6 teze. Poginuo je porucnik P. R. a ranjen je komandir 2čVP porucnik Z. Z.

Za ispoljeno zalaganje i hrabrost u borbi, 1. bVP je pohvaljen od strane komandanta TG-3 pukovnika Slavka Lisice.
Idi na stranu - |listaj dalje|