fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

pofalici - 96027 - 21.05.2016 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (6)

'Pofalićka bitka' nije bila bitka


Poštovani Amire Muratoviću, u nekim mojim tekstovima sam spominjao stradanje Pofaličana. Ja to nikako ne mogu da nazovem bitkom, jer kad se dvije strane bore, to je bitka, ali ako samo jedna strana puca, a druga bježi, onda se to zove nekako drugačije!

Međutim, činjenica je da taj termin koji koriste političari u FBiH, pokušavaju da opravdaju počinjeni zločin, etničkog čišćenja Pofaliča, kao legalnu vojnu operaciju. To je nakon napada na srpsko selo Grahovište i upada u UNIS-ov fabrički krug, bila nova vojna operacija na jedan etničko čist srpski prostor, sa kojom se planski ušlo u rata protiv srpskog naroda u BiH.

Tačno je da su Srbi u Gornjim Pofaličima bili naoružani, ali i druge nacije, takođe su bila naoružane po svojim selima! Bilo je veoma važno ne napadati ni jedno selo i pokušati održati kakav takav mir. Međutim taj status kvo nije odgovarao Aliji i on je počeo izvoditi vojne operacije.

Srbi su zaokružili svoje teritorije na kojim su bili većinski narod, čime je uži dio grada došao u prirodno okruženje, koje u Sarajevu zovu "opsada". Borbe oko Sarajeva, zvanično su prestale u februaru '94 godine. Sva teška naoružanja i nišanske sprave od srpske strane stavljene su pod kontrolu UNPROFOR-a, tako da opsada grada Sarajeva od 44 mjeseca je notorna laž, koju provode političari iz FBiH. Jedine borbe koje su se nakon toga vodile oko unutrašnjeg prstena oko Sarajeva, bile su: Jesen '94 godine, vraćanje srpskih rovova na Hreši, to jest na Kula 1, maj '95 godine na Špicastoj stijeni i u junu '95 godine na koti 772 na Žuči. Razlog tih borbi bio je muslimanski napadi i osvajanje srpske teritorije na kojoj je bila zabrana upotreba borbenih dejstava.

Sarajevo je imalo unutrašnji i vanjski prsten. Na unutrašnjem prstenu su bili muslimani u okruženju, a na vanjskom prstenu su bili Srbi u okruženju.

Muslimanske snage su od februara '94 godine u nekoliko navrata kršili sporazum o ukidanju borbenih dejstava oko Sarajeva, pokušavajući da osvoje neke srpske linije da bi popravili svoj položaj. Izvođenje tih vojnih akcija međunarodne snage nikada nisu okarakterisale kao kršenje potpisanog sporazuma!
Idi na stranu - |listaj dalje|