fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rat_zvornik - 94856 - 16.01.2016 : Ratko Obrenović Detroit, USA - best (0)

Početak rata u Zvorniku


Branko Grujić je 1. septembra 1990. izabran je za predsednika Opštinskog odbora Srpske demokratske stranke (SDS) u Zvorniku.

Krajem decembra 1991. godine, SDS je dobila Uputstvo o djelovanju organa srpskog naroda u vanrednim uslovima, prema kojem su postojale varijante A i B. Prema varijanti A, SDS formira Krizni štab opštine, čiji je predsednik, predsednik Opštinskog odbora SDS-a, a u Krizni štab ulaze svi funkcioneri u opštini, narodni poslanici iz Zvornika i članovi Izvršnog odbora opštine, srpske nacionalnosti. Prema varijanti B, imajući u vidu činjenicu da je u opštini Zvornik sastav stanovništva 60:40 posto u korist muslimana, u slučaju sukoba treba formirati srpsku opštinu Zvornik u koju će ući sve srpsko stanovništvo i sva srpska sela a muslimanska sela i stanovništvo ostati pod muslimanskom skupštinom i upravom.

Povlačenje srpske vlasti u Karakaj

Kada je Alija Izetbegović, tadašnji predsednik Predsedništva BiH, naredio mobilizaciju i kada je načelnik SUP-a Zvornik, musliman, u noći između 3. i 4. 04. 1992. počeo da dijeli puške samo muslimanima, onda je kompletan srpski Krizni štab prešao na srpsku teritoriju, u Karakaj u fabriku Alhos. Tako su u Zvroniku ostali samo opštinski funkcioneri muslimani. Telefonom su se dogovorili sa srpskim funkcionerima da se nađu u Malom Zvorniku, u hotelu Jezero i dogovore se kako da se izbegne sukob i uspostavi saradnja. Na sastanak su došla četvorica muslimana i Jovo Mijatović, narodni poslanik i predsednik srpske opštine Zvornik i Jovo Ivanović, predsednik Izvršnog odbora Opštine Zvornik. U sali, gde je je trebalo da se održi sastanak, bili su Željko Ražnjatović Arkan, njegov zamenik major Peja )(Pejić) i Ljubiša Mauzer iz Bijeljine. Tu je Arkan vikao na srpske predstavnike, pitajući ih ko ih je ovlastio da dele srpsku zemlju i istukao je i Mijatovića i Ivanovića, dok muslimane nije dirao. Ova dvojica su bili modri od batina.

Upad Arkanovih jedinica u Zvornik

Arkan je Branka Grujića smjenio 6. 04. 1992. sa mesta predsednika Kriznog štaba. Zelene beretke su u to vrijeme u Zvorniku držale barikade na svim prilazima Zvorniku: negde otprilike od 4. do 9. aprila niko nije mogao ući ni izaći iz Zvornika. Srbi su fizički bili u Karakaju.

Arkanova vojska je ušla u Zvornik 9. 04. i zauzela grad. Odluku da se zauzme Zvornik doneli su Arkan i njegov zamenik Peja. Branko Grujić danas tvrdi da on nije učestvovao u propremama zauzimanja Zvornika, jer to nikada nije bilo u planu ni u Kriznog štaba ni u zvanične politike jer su oni samo računali da drže ono gdje žive Srbi.

Glavne odluke u Zvorniku, posle zauzimanja grada donosili su Krizni štab i Privremena vlada. Oni su doneli naredbu o opštoj mobilizaciji, odluku o proglašenju ratnog stanja i davanju ovlašćenja stanici javne bezbednosti u Malom Zvorniku i Loznici za privođenje civilnih lica koja beže sa teritorije Zvornik u Srbiju da bi izbegla mobilizaciju. Predsednik Kriznog štaba i privremene Vlade bio je Branko Grujić, ali on danas tvrdi da su pomenute odluke donete kada on nije bio prisutan.

Branko Grujić je kao predsednik privremene Vlade, 16. 06. 1992. godine, potpisao imenovanje Branka Popovića (koji se predstavljao kao Marko Pavlović) za komandanta Vojne teritorijalne komande (VTK). Inače, privremena Vlada je još 28. aprila 1992. postavila Branka Popovića za komandanta Štaba teritorijalne odbrane (Štab TO).

Odmah nakon postavljenja Branka Popovića za načelnika TO, privremena Vlada je donela odluku da se jedinica koja se zvala Žućina mora staviti pod komandu Štaba TO.

Načelnika SUP-a i komandira stanice milicije postavio je MUP na predlog privremene Vlade. S obzirom na to da je bilo ratno stanje, MUP je bio podređen Štabu TO.
Idi na stranu - |listaj dalje|