fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

bors - 94720 - 05.01.2016 : Feniks - best (0)

O izborima u boračkim organizacijama


Prošle godine sam na poziv predsjednika opštinske boračke organizacije bio pozvan da kao gost i predstavnik Veterana Republike Srpske prisustvujem redovnoj izbornoj sjednici gradske organizacije. Poštujući sve čestite borce odazvao sam se na taj poziv. Prilikom ulaska u salu u kojoj se održavala sjednica vrlo lako se moglo primjetiti kako lijevu stranu sale zauzimaju simpatizeri SDS-a dok su desnu stranu zauzeli simpatizeri SNSD-a, a te dvije političke partije su naravno i najjace partije u gradu.

Tokom predlaganja kandidata, ako bi lijeva strana predložila jedno lice odmah bi se javila druga strana da predloži dva kandidata i obrnuto. Naravno da se nije nimalo vodilo računa o kvalitetu predloženih lica jer bio je bitan samo kvantitet.

Tokom pauze, dok su se štampale liste sa predloženim imenima, a naravno glasanje je bilo tajno, slušao sam komentare obje stane. Naravno, komentari su vjerovatno bili iskreni a odnosili su se na pojedina predložena lica, pa je počela prozivka kako su jedni predlagali one koji su čitav rat proveli u nekim pozadinskim jedinicama, a ovi su se opet pravdali kako ni njihovi pojedini kandidati nisu ništa bolji jer su se i oni nakon jedne-dvije akcije, kada su vidjeli da se u ratu može i poginuti bježali daleko od prvih linija, pa čak da ima i predloženih lica koji nemaju više od 5-6 mjeseci rata i koji su i pored ovako smiješne kategorizacije borci Z kategorije.

Tokom rasprave prisao mi je načelnik opštine i započeli smo razgovor. On je uglavnom pomalo kritički posmatrao situaciju vezanu za formiranje Veterana Republike Srpske, smatrajući da se tako djelimo i slabimo rad i jedinstvo boraca.

Shvatio sam šta je poenta njegove priče, pa sam odgovorio da upravo ova sjednica pokazuje ko je podijelio borce i da nažlost neki pojedini ljudi sa lijeve strane sale mrze one sa desne strane i obnuto, skoro kao što su mrzili one koji su bili sa suprotne strane borbene linije tokom rata. A to nažlost potvrđuje i činjenica da sam više puta u gradu viđao lica iz obje partije kako se srdačno pitaju ispred opštine sa muslimanima (koji su navratili u ovaj grad vjerovatno radi nekih potrebnih opštinskih dokumenata) dok "braća Srbi" jedan pored drugog nažalost prolaze bez pozdrava, jer nisu partijski istomišljenici.

Takođe sam izrazio žaljenje što nije bio pozvan na izbornu sjednicu OO Veterana Republike Srpske. Glasanje je naravno bilo javno, a predlozi su išli sa imenom lica, jedinicom u kojoj je proveo rat, kategorijom i odlikovanjima. Naravno da su svi predloženi čitav rat proveli u jedinicama koje su imale zadatke za direktan okršaj sa neprijateljem i da je učešće u ratu bilo cjelokupno. Naravno i posle takvog predloga borca, komisija za predlog i imenovanja pitala je porisutne da li ko ima bolji predlog, ako je bio bolji predlog on je bio i prihvaćen a ako nije izglasan je i izabran najbolji.

Takođe predloženi nisu mogla biti lica koja obavljaju odgovorne političke funkcije u političkim partijama a svojim izborom takođe su obevezali da ne smiju tokom obavljanja izabranih funkcija u Veteranima Republike Srpske obavljati bilo kakve odgovorne političke funkcije, propagirati političke partije i nalaziti se na izbornim listama političkih partija.

Mislim da samo vanstranačkim radom možemo povratiti slogu među pravim borcima i složno se boreći za ostvarivanje boračkih prava a ne partijskih ciljeva, samo tako možemo povratiti izgubljeno dostojanstvo svakog pravog borca i poboljšati nezavidan položaj u kojem se nalazi većina pravih boraca kao i njihove porodice.

Veliki pozdrav za sve čestite i prave borce.
Idi na stranu - |listaj dalje|