fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

bors - 93691 - 24.09.2015 : Milenko Djuric Doboj - best (1)

Distrikt Brčko


Citiram aneks 2, član 5. Dejtonskog sporazuma:

Arbitraža u oblasti Brčkog.

1. Strane potpisnice prihvataju obavezu arbitraže u vezi sa spornim dijelom granice u oblast Brčkog, koji je označen na mapi priloženoj u Dopuni.

2. Ne kasnije od šest mjeseci po stupanju na snagu ovog sporazuma Federacija će imenovati jednog arbitra i Republika Srpska će imenovati jednog arbitra. Trećeg člana ce sporazumno izabrati imenovani arbitri Strana potpisnica u roku od 30 dana od njihovog imenovanja. Ako strane potpisnice ne postignu sporazum trećeg arbitra imenovaće Međunarodni sud pravde. Treći arbitar biće predsednik Arbitražnog tribunala.

3. Procedura će se odvijati po pravilima UNICITRAL-a osim ako se strane potpisnice ne sporazumiju drugačije. Arbitri će primjenjivati relevantne zakonske principe i principe pravičnosti.

4. Ako se sporazumom ne utvrdi drugačije, oblast pomenuta u gore navedenom paragrafu 1. imaće i dalje istu upravu kao i do sada.

5. Arbitri će odluku donijete najkasnije godinu dana po stupanju na snagu ovog Sporazuma. Ta odluka biće konačna i obavezujuća i strane potpisnice sprovešće je bez odlaganja.

Ako se ovaj sporazum analizira, on je tako uopšteno napisan da može da se tumači kako ko hoće. Iz njega se nigdje ne vidi da on mora biti u saglasnosti sa Ustavom u saglasnosti sa bazičnom teritorijalnom podjelom ne vidi se način odlučivanja u arbitražnoj komisiji...

Bilo kako bilo, da li u saglasnosti da li pod pritiskom, dobijamo novu teritorijalnu jedinicu u BiH koja ima svoju vladu, svoj budžet i još mnogo toga. Sa ovakvom odlukom Arbitražnog vijeća prekršen je i Ustav BiH i Dejtonski sporazum pošto u BiH po ovim dokumentima postoje samo dvije teritorijalne jedinice a to su Repiblika Srpska i Federacija BiH. Što je najvažnije, ovim kondominijumom kako to reče Lord Oven kao vrhovni arbiter, ipak je presječena teritorijalna cjelovitost Republike Srpske. Ovi ljudi koji sebe nazivaju političarima tvrde da nije, ali ako se nekada zadesite na nekoj javnoj tribini upitajte ih da li je u kondominijumu Brčko povučena demarkaciona linija između entiteta pošto je tu trebao da se namiri odnos teritorije RS na onih 49% kako je ustanovljeno Dejtonskim sporazumom.
Idi na stranu - |listaj dalje|