fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

bosna_komentari - 93101 - 27.05.2015 : Milenko Djuric Doboj - best (3)

Kritika 'srpskog patriotizma'


Namjera mi je da počnem, na vrlo konkretan način pisati o "srpskom patriotizmu" a vezano za rasprodaju Dejtonskog sporazuma.

Svi znamo da je na nivou zajedničkih organa formiran veliki broj razno-raznih agencija u kojima radi veliki broj ljudi a od kojih niko nema koristi i koji opterećuju budžete entiteta. U Dejtonskom sporazumu ne postoji termin agencija, pa samim time ni obaveza osnivanja. Ali, u Aneksu 9 se govori o javnim korporacijama. Citiram članove:

  • Član 1. Stav 1: Strane potpisnice ovim osnivaju Komisiju za javne korporacije koja će ispitati osnivanje javnih korporacija koje će obaviti javne uslužne djelatnosti kao što su komunalne usluge, poštanske i komunikacijke usluge i funkcionisanje energetskog sistema za dobrobit oba entiteta.

  • Član 2. Stav 1: Strane priznajući neposrednu potrebu za osnivanje javne korporacije za organizovanje i rad saobraćajnih kapaciteta kao što su cesta, žaljezni!ke pruge i luke na njihovu zajedničku dobrobit osnivaju saobraćajnu korporaciju u tu svrhu.

  • Član 3. Stav 1: Strane mogu da odluče po preporuci komisije da koriste ustanovljene transportne korporacije kao model za ustanovljenje - osnivanje drugih javnih korporacija, kao što je upravljanje strujom vodom i energentima PTT i komunikacijskim uslugama.

    Ovo piše u Dejtonskom sporazumu i ja uopšte ne sporim uspostavljanje poštansko-komunikacionog i energetskog sistema a sve ostalo je vrlo diskutabilno da li RS ima od toga koristi. U praksi, pored zajedničkih institucija, postoji i gomila nekakvih agencija. Fundamentalno je pitanje ko je i zašto to radio, pošto bez saglasnosti RS to nije bilo moguće. Političari priznaju da u zajedničkim institucijama radi oko 22.000 ljudi. A sada zamislite situaciju da se iz budžeta RS uplaćuju srestva za članove presedništva sa nekoliko saradnika, vijeće ministara u prvobitnom sastavu sa saradnicima, poslanici parlamentarne skupštine, poslanici Vijeća naroda ove neophodne korporacije i naravno carinska služba koju ima svaka država. Po mojoj slobodnoj procjeni za funkcionisanje naprijed neophodnog ne bi bilo potrebno više od 2000 ljudi na budžetu BiH. Nekoliko stotina milona km bi ostajalo u budžetu RS i mogli bi se daleko korisnije upotrebiti. Ja pretpostavljam da su "srpske patriote" razmišljale na sledeći način: Ma, osnivaćemo sve gdje možemo zaposliti partijske drugove i članove porodica.
  • Idi na stranu - |listaj dalje|