fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rat_zvornik - 92983 - 06.05.2015 : Law Lav Vitinica - best (0)

Odgovor, Vitinica, Zvornik 28.05.1992.


Bio sam aktivni učesnik tih događaja na našoj strani, a bio sam aktivni učesnik i na toj lokaciji i tog dana. Tog dana nismo imali žrtava a posebno ne na način kako to neki opisuju. Tom prilikom je jednica, veličine jednog voda, izvršila je borbena dejstva u rejonu Brđana i uspjela ovladati tim područjem s ciljen neutralisanja neprijateljske žive sile i zarobljavanja MTS-a. Akcija je u potpunosti uspjela, neutralisano je nekoliko (a vi bi trebali znati koliko) srpskih vojnika sa puškama u ruci. Zarobljena je i određena količine MTS-a: municija i puške. Naša jedinica se bez gubitaka (niko ranjen, niko poginuo) vratili na našu teritoriju. Zarobljeno je i jedno dijete srpske nacionalnosti, koje je sutredan ili isti dan pušteno bez bilo kakvih maltretiranja osim što se jadno prepalo svega što se dešavalo.

Što se tiče vašeg kapetana koji je poginuo na Zečijoj kosi, prilikom napada na naše položaje, za kojeg tvrdite da se neko nad njim, odnosno nad njegovim mrtvim tjelom iživljavao, čisto sumnjam. Znam da je razmjenjen i da smo za njega između ostalih, dobili jednog našeg poginulog borca koji je ostao na vašoj teritoriji.

Da napomenem da su Vitinica i Kovačevići, tih zadnjih dana maja i tokom čitavog juna, bili izloženi svakodnevnoj, veoma žestokoj artiljerijskoj vatri iz 5-6 tenkova iz pravca Malešića i Brđana, nekoliko PAT-ova i Praga, nekoliko baterija minobacača iz pravca Malešića, Kiseljaka i Boškovića, raznih drugih oruđa te da je na taj prostor dnevno padalo i u prosjeku (za tih 40-tak dana) oko 1. 500 granata (od 1. 000 do 5. 000 dnevno u zavisnosti od borbenih dejstava).

Da napomenem da su pripadnici srpske vojske i paravojne formacije 27. 05. 1992. godine upale u potpuno opkoljeno muslimansko selo Jusiće, koje se i prije toga bilo predalo i potpisalo lojalnost srpskim vlastima i na zvjerski način na licu mjesta ubili nekoliko mještana a kasnije i sve ostale zarobljene (njih preko 50) ljude koji nisu imali nikakvo naoružanje niti su se branili. Isto tako, ti hrabri borci, su 01. 06. 1992. godine, pokupili sav muslimanski živalj iz sela Klisa, Đulići, Šetići, Kučić Kula, Tršić i drugih sela u okolini, a koji su isto kao i Jusići već ranije potpisali lojalnost i predali se srpskim vlastima, i na zvjerski način ubili oko 700 muškaraca.

Tokom juna 1992. godine, srpska vojska je bezuspješno, gotovo svakodnevno napadala na Vitinicu, Zečiju kosu i Kovačeviće. Odsudna bitka desila se 23. 06. 1992. godine kada je navedeni prostor napadnut iz pravca Ravnih njiva na kotu Zečija kosa, iz pravca Brđana i Kiseljaka na Kovačeviće, iz pravca Boškovića (Pećine) na širi rejon Vitinice (Brđaci, Fatići), iz pravca Malešića na Vitinički zaselak Selimovići. Artiljerijsku podršku pješadiji davali su tenkovi (5 kom) iz pravca Malešića-Androvići, čini mi se 2 tenka iz pravca Brđana, PAT-ove i Prage ne računam u teško artiljerisko naoružanje pa ih neću ni nabrajati a bilo ih je nekoliko komada, dva topa tipa ZIS, i lanserni bacač raketa, koji su izvučeni na međuprostor na koti Stražba, nekoliko baterija minobacača 80 i 120 mm. Nakon što su odbijeni svi pješadijski napadi, pokrenut je kontra-napad pa je nakon samo nekoliko minuta borbe u rejonu Stražbe zarobljen sav arsenal artiljerije srpske vojske. Kako bi se ta artiljerija izvukla morali su se neutralisati ili bar otjerati tenkovi iz Androvića koji su bjesomučno tukli po koti Stražba i onemogućavali izvlačenje topova, pa je pokrenut kontra-napad i u pravcu Androvića. Nakon do tada najžešćih cjelodnevnih borbi srpska vojska je pretpila težak poraz.
Idi na stranu - |listaj dalje|