fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

bratunac - 92823 - 20.04.2015 : Ratko Obrenović Detroit, USA - best (0)

Zločini nad Srbima (47) - Sandići, Bratunac


Muslimanski zaselak u blizini muslimanskog sela Hrnčići (muslimana 1226) u opštini Bratunac na regionalnoj saobraćajnici između Bratunca i raskrsnice Konjević Polje gde se račva magistralni put za Beograd i Sarajevo, postavljene barikade i zaseda 29. maja 1992. Barikada poslužila kao mamac za policiju Bratunca. Prilikom dolaska radi uklanjanja barikade policajci su ušli u zasedu koju su prethodno postavili naoružani muslimani okolnih sela: Sandići, Lolići, Glogova, Konjević Polje, Kasaba.. . Prilikom deblokade saobraćajnice i uklanjanja barikade na srpske policajce otvorena žestoka unakrsna vatra iz pešadijskog naoružanja.

Jedna od žrtava bio je i pokojni Milutin Milošević, za koga je tadašnji predstavnik OUN za područje bivše Jugoslavije Tadeuš Mazovjecki u jednom od svojih brojnih izveštaja i optužbi protiv Srba, naveo da su ga ubili Srbi zato što je štitio muslimane u Bratuncu.

Mazovjecki je svesno prikrio istinu da su časnog čoveka i profesionalca Milutina Miloševića ubili muslimani koje je štitio. To je primer samo jedne od brojnih obmana svetske javnosti i OUN koje je počinio gospodin Tadeuš Mazovjecki. Do tela ovih ljudi dugo se nije moglo prići, a eshuminirana su i dostojanstveno sahranjena tek nakon deset meseci, marta 1993.

ŽRTVE ZLOČINA:

1. Milutin (Stevo) Milošević, 1948
2. Jovo (Sreten) Blagojević, 1973
3. Dragica (Stojan) Matikosa, 1955
4. Sreto (Milan) Suzić, 1960
5. Miodrag (Milo) Vorkapić, 1971
6. Ivan (Ratko) Ivanović, 1970
7. Dragan (Desimir) Petrović, 1967
8. Vesna Krdžalić
9. Aleksandar (Mirko) Grahovac, 1972
10. Žarko Ivanovski

POČINIOCI ZLOČINA:

Pripadnici muslimanskih oružanih formacija.

DOKAZI:

Nalaz sudsko-medicinskog vještaka dr Zorana Stankovića i podaci Službe
unutrašnjih poslova.

IZVOR PODATAKA:

Komitet za prikupljanje podataka.
Milivoje Ivanišević
Idi na stranu - |listaj dalje|