fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

hadzici - 92807 - 18.04.2015 : Glavas Treci IstocnoSa - best (2)

Hadžićki heroj Radmilo Samardžić


Zapis sa hadžićkog bojišta
Ispod topovskih cijevi

Piše Aleksandar Petranović, list Srpska Vojska 15. 07. 1993 str. 29

Hadžićka opština zbog izuzetno značajnih privrednih potencijala koji se nalaze na njenoj teritoriji uvijek je bila i ostaće od izuzetnog značaja za Republiku Srpsku, tako i za muslimanski dio BiH, čija je vojska već na samom početku rata nastojala ovladati ovim dijelom sarajevskog ratišta. Opšte je poznato i da je Remontni zavod u Hadžićima jedina ustanova tog tipa u Jugoslaviji, i da se na teritoriji ove opštine nalazi i veliko skladište bivše JNA.

Sam položaj hadžićke opštine je vrlo specifičan i težak. Borci Igmanske brigade drže veoma osjetljiv dio fronta prema Visokom, Kiseljaku, Tarčinu, Pazariću i Igmanu. Prisustvo muslimanske artiljerije na ovoj planini omogućava muslimanskim snagama apsolutan pregled ovog dijela ratišta, i dalje prema Sarajevskom polju. Ovako ukliješten, pod stalnim pritiskom muslimanskih snaga iz pravca Pazarića i Tarčina i pod gotovo neprekidnim dejstvom muslimanske artiljerije sa Ormanja i Igmana, narod sa ovog područja i borci Igmanske brigade, u čiji sastav su ušle i mnoge izbjeglice protjerane iz Zenice, Kaknja i drugih mjesta centralne Bosne, ušli su u dugotrajnu borbu za odbranu svojih ognjišta.

Prvi napad, 10. maja, muslimanske snage su izvele na brdo Tinovo, kotu koja dominira nad čitavim gradom. Od tada, gotovo svaki drugi dan u toku maja mjeseca smjenjivali su se napadi iz sela Grivići na Remontni zavod i Žunovnicu. 16. juna izveden je najmasovniji napad na Hadžiće u kome je učestvovalo preko 5000 neprijateljskih vojnika od Košćana preko Ormanja, Tinova, Kasetića do Ušivaka. Napada podržan jakim artiljerijskim djelovanjem trajao je od 4h ujutro do 17h. Nakon žestoke borbe muslimani su vraćeni na početne položaje.

Radmila Samardžića, vozača tenka čiji ratni put vodi od Vukovara, Borova sela preko Pakraca i Lipika, ovdje poznaju svi. Ovaj vrsni tenkista oformio je prvu tenkovsku posadu u Hadžićima sa Nastasom Pušarom 62 godine, i nišandžijom Milisavom Gutićem, poslužiocem. U dosadašnjim borbama Radmilov tenk je sedam puta pogadjan zoljom i četiri puta direktno pogodjen granatom od 120mm. Od jednog takvog pogotka ispalo mu je 5 zuba. Učestvovao je u svim borbama oko Sarajeva, od Otesa preko Sokolja do Ilijaša.

  • "Kao čovjeku, borcu najteže mi je bilo kada mi je izgorjela posada na Otesu", kaže Radmilo. "Na Sokolju mi je tenk tri puta pogadjala zolja. U jednoj akciji, na Sokolju sam propao u rov. Municije na mitraljezu i topu nije bilo. Kroz periskop sam vidio da se muslimani već približavaju tenku. Mislio sam da je sve gotovo. Dohvatio sam bombu u namjeri da sam sebi oduzmem život. U tom kritičnom trenutku pred očima mi se pojavila slika mojih kćeri. Iz tog čudnog transa prenuo me nišandžija Kurteš koji mi je doviknuo da mu dobacujem bombe koje je on kroz luk izbacivao vani. Na taj način smo uspjeli odbiti napad. Uskoro je pristigla druga posada u kojoj je bio i Dragan Kešelj. Oni su nas uspjeli izvući."

    Tako priča Radmilo Samardžić, čovjek sa sedam života, još uvijek nasmijan i vedar i spreman za nove akcije. S obzirom na specifičnost sarajevskog ratišta i neprekidnog nastojanja muslimana da obezbijede koridor prema Sarajevu, žestokih borbi će još biti. Radmilo to zna.
  • Idi na stranu - |listaj dalje|