fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

hadzici - 92773 - 13.04.2015 : Zeljko Tomic Sokolac - best (6)

Žunovnica, 25.05.1992. godine


Ovoj je prepis jednog originalnog dokumenta Komande TO Srpske opštine Hadžići, kojeg sam lično napravio, a poslao mi ga je jedan od direktnih učesnika ovih borbi

Komanda Ratnog štaba TO
srpske opštine Hadžići
dana 29. 05. 1992. godine
s. Žunovnica

Vojna Tajna, strogo povjerljivo

Izvještaj o borbenoj gotovosti srpske opštine Hadžići, dostavlja. -

Komandi operativnog Sarajevsko-romanijskog korpusa

1. - Neprijatelj se nikako ne može pomiriti da je ostao bez strateški važnih i za vojsku potrebnih privrednih objekata, kao što je TRZ Hadžići, koji je u svom sastavu imao 650 muslimana kojima je potpuno poznato da ovaj zavod može vršiti generalni remont svih TSr koja se trenutno nalaze na bojištima. Zahvaljujući potpuno automatizovanoj i računarskoj obradi podataka kojom raspolaže TRZ Hadžići vrlo jednostavno je moguće uspostaviti proizvodnju i to kako sreljačkog tako i ratnog naoružanja, borbenih vozila, specijalnih vozila i dr. kao i gubljenjem postojećih maganina u skladištu Žunovnica u MES potrebnih za ratište. Kompleks Žunovnica sačinjava 68 objekata namenske izrade čija građevinska vrednost dostiže enormne cifre. Upravo zbog toga podružje Hadžići je u neprestanom interesovanju ustaških komandi koje upravo atakuju ubacujući razne diverzanske grupe uz obilato korišćenje komandno-starešinskog kadra koji je rukovodio obezbeđenjem navedenih objekata, gdje je došlo do opšteg javašluka.

Prateći stanje neprijatelj ej procenio, da može (uz dobro pripremljen teren) izvršiti oružani napad na skladište Žunovnica, snagom pešadijskog bataljona. Napad je realizovao dana 25. 05. 1992. godine u ranim jutarnjim satima i to iz dva pravca:

 • jednom četom pravcem: Brezovača- Crvena Stijena - Skladište Žunovnica
 • drugom četom pravcem: Lokve - Kasati - Skladište Žunovnica sa ciljem da u potpunosti zauzme prostor skladišta

  Borbena dejstva su se obavljala po nas nepovoljno, pa je Krizni štap Srpske opštine Hadžići zatražio pomoš od branilaca TRZ Hadžići. Zavod je odmah uputio raspoloživih 12 boraca, što nije ni iz daleka moglo obustaviti daljnje napredovanje ustaša. Zatražili smo pomoš lično od komadanta Glavnog štaba Srpske republike Bosne i Hercegovine, koji je odmah poslao borbenu grupu pod komandom potpukovnika Petrović Milisava, koji je po stizanju na lokalitet gde se vodila borba, organizovao raspoloživo ljudstvo, obustavio napad ustaša gde su zadržani na liniji koja odvaja 2/3 skladišta Žunovnica.

  Nakon sagledavanja celokupne situacije Komandant Glavnog štaba Srpske republike Bosne i Hercegovine odlučuje da pošalje pojačanu BG pod komandom načelnika artiljerije srpske vojske pukovnika Živanović Milinka koji sa Petrović Milisavom uspostavlja borbenu ravnotežu, te uz detaljno isplaniranu akciju koju smo realizovali do 19:00 časova 26. 05. 1992. godine čime smo ostvarili ponovno zauzmanje svih magacina, kao i dominantnih tačaka u zahvatu lokacije Žunovnica.

  U prvoj fazi borbe, tj. do dolaska borbene grupe imali smo sledeće gubitke:

 • Poginulih - 15 boraca
 • ranjenih - 25 boraca
 • nestalih - 9 boraca
 • poginulih branilaca sela Kasetići - 1 borac i
 • zaklanih pripadnika srpskog stanovništva Kasetići - 6.

  U drugoj fazi borbe, tj. od 19:00 časova 25. 05. 1992. godine nismo imali poginulih, niti ranjenih boraca.

  Provaljeni i opljačkani su sledeći magacini: 32, 33, 378, U-7, 38, 40, 42, U-11, 48, 47, 46, U-4, 77, 76, U-3, 65, 64, 56, 59, 62 i 63, što iznosi ukupno 21 magacin.

  Uvidom u sadržaj provaljenih i opljačkanih magacina zaključuje se, da su pljačku vršili dobri poznavaoci stanja u magacinima, čime se upućuje na zaključak, da je pljačka počela davno pre borbenih dejstava. Sada očevici izjavljuju, da su starešine na čelu sa majorom Škipinom Sretkom odlazeći sa dužnosti iz ovog skladišta odneli pune kamione najskupocenijeg oružja i opreme.

  Cenimo, da smo nerpijatelju naneli vrlo velike gubitke u ljudstvu, a po do sada prikupljenim podacima gubici neprijatelja kreću se oko 130 ljudi. Nakon stabilizacije sopstvenih redova pristupili smo realizaciji dva težišna zadatka i to:

  -prvi: Mobilizaciji ljudstva i oformljenju jedinice pešadijskog bataljona Hadžići. Na ovom zadatku imamo poteškoća, zbog toga što je ljudstvo pod oružjem samo-organizovano i neorganizovano sa vrlo devijantnim ubeđenjima o odbrani svoga i samo svoga praga. Planiramo da ćemo ovaj problem postepeno rešavati, tako što ćemo već postojeće grupe koje su u razno-raznim borbenim i neborbenim sastavima prevoditi u organski sastav Bataljona. Ovaj preces da se lako rešiti administrativno, ali praktično zahteva mnogo truda na informisanju i organizovanju ljudstva. Vrlo je hitno, da pretpostavljene komande pomognu sankcionisanju svih onih koji izbegavaju odziv po bilo kojem osnovu.

 • drugi: Sa postojećim ljudstvom neprestanim izviđanjem kao i borbom zauzimati što povoljnije položaje kako bi mogli sa raspoloživim snagama uspešno odbraniti narod kao i privredne potencijale od strategijskog značaja za vojnu industriju Srpske republike Bosne i Hercegovine.

  Do sada smo zauzeli vrlo bitne položaje kao što su: Tinovo brdo (tt 828) i selo Kasetići, sa planom onesposobljavanja komunikacije Hadžići-Brezovača-Igman.

  Zahtevi:

  1.Ceneći da smo praktično u potkovici, u potencijal u ljudstvu je oko 600 ljudi, molimo Vas, izvršite procenu uz naš predlog, da je neophodno, da se što pre dokomanduje artiljerijski divizion (imamo oružje) čijim bi se borbenim rasporedom obezbedila dugoročna zaštita naših odbrambenih položaja.

  2.Što je moguće pre komandu našeg bataljona obezbediti uređajima koji mogu obezbediti slanje - prijem šifrovanih poruka na relaciji Komanda bataljona Srpske opštine Hadžići sa Komandom Sarajevsko-romanijskog korpusa.

  3.Molim vas, da se u smislo PoOb, ovaj bataljon što pre osloni na Vaš korpus.

  4.Predlažemo, da se svo radno osoblje u TRZ Hadžići po osnovu mobilizacije prestane poslovati po dohodovnom principu.

  PRILOZI:

 • Spisak poginulih pripadnika srpske TO,
 • Spisak ubijenih pripadnika srpskog stanovništva,
 • Spisak ranjenih pripadnika srpske TO i
 • Spisak zarobljenih pripadnika srpske TO

  SR/AŽ

  Komanda ratnog štaba TO Srpske opštine Hadžići
 • Idi na stranu - |listaj dalje|