fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

hadzici - 91765 - 09.12.2014 : Adannan Mare Tarčin - best (2)

Gunčar


Savnici vršimo pripreme za jutarnju akciju. Nas petorica sjedimo skupa. Svi smo iz istog sela tj. okolinaa Tarčina. Znamo da će ujutru biti gadno i muntamo nas četvorica borca Faneta da u ovoj akciji pređe kod nas, ali on se nećka i odbija jer kaže da je bio čitavo vrijeme kod Grobara i tako će biti i dalje!

Nikako ne spavamo. Dobili smo suvu hranu i popunili municiju i samo čekamo da nam narede pokret. Ona najzad stiže, u četiri sata u zoru. Ukrcavamo se na kamion i krećemo put Gunčara. Mrak je. Mi se iskrcavamo i podvlačimo pod Gunčar 1. Udarni vod u kome sam ja ima zadatak da napadne sa čela, a 2. vod treba da obiđe Gunčar iza kamenoloma i u slučaju pojačanja da pokrije put iz Hadžića za Gunčar.

Idemo u koloni i lagano prelazimo rupe ispod Gunčara i uvlačimo u njegovo podnožje. Tamo se nalazi gusta šuma i lagano se razvlačimo u liniju, ima i malo treme ali, šta se tu može!

Noć je tamna i kontamo da ćemo ih uhvatiti na spavanju. Prišli smo blizu prvog tranšeja, ali nam se tu dešava problem. Četnici su na liniji imali psa koji je počeo da laje jer nas je osjetio.

Bio sam u sredini voda. Komandir je prvi razvukao rafal, a onda je krenuo plotun. Udarili smo žestoko. Nosio sam rumunku pušku koja je pucala kao broving. Prvi trnše i prva zemunica su pale. Idemo dalje. Stalno sam uzvikivao: "Kreni, jeb'o te krst!" saborcu koji je bio sa moje desne strane jer je malo kasnio.

Na lijevoj strani pogibe Nera, ali mora se naprijed, raniše Avdu kod Nere na desnom boku. I Surda je ranjen kroz vrat, a Elham staje na paštetu.

Mi idemo naprijed. Jedan iz naše grupe zoljom pogađa zemunicu. Ostala nam je još jedna zolja.
Idi na stranu - |listaj dalje|