fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

plemena - 91265 - 30.09.2014 : Malislatki - best (0)

RE: Porijeklo prezimena Grbešić


Nadimačka osnova Grb- pripada brojnoj tematskoj grupi prezimena koja sadrže pojedine delove ljudskog tela, kao i prepoznatljiv uput na čovečju defektnost i invalidnost. (Up. Slepčević, Čolaković, Kljakić i el. )

Poznata je i u drugim slovenskim onomastikonima. Za razliku od češkog i poljskog onomastičkog korpusa u kojima je sačuvan besufiksalni oblik (poljski Garb i češki Hrb), najstari ji primer kod nas predstavla lično ime u deminutivnom obliku Grbica, potvrđeno u Banjskoj hrisovulji 1313. godine.

  • Grba: prema istraživanjima Radoslava Grujića, nosioci ovog prezimena u Slavoniji u XVI veku su poreklom iz Stare Srbije.

  • Grbešić: prezime zabeleženo u Srbiji 1322. godine; u selu Dobrkovićima u Rami (Bosna); u Hrvatskoj: okolina Slavonskog Broda, Petrinje i Dubrovnika.

    Iz knjige "Srpski prezimenik " Dr. Velimir Mihajlović

    P. S. Vladimire interesuje me istorija sela "Rioci" kod Bileće/nastanak, porijeklo stanovništva, prezimena, doseljenici... Ako mi možeš pomoći da me uputiš na literaturu ili predanja. Moj mejl ima Željko.
  • Idi na stranu - |listaj dalje|