fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rat_zavidovici - 91179 - 18.09.2014 : MiliDelija Doboj - best (0)

Vozućko ratište


Jovane, ovo što si preveo i napisao iz knjige od CIA, nije potpuno tačno. Ja nisam učesnik rata, i nisam bio na području Vozuće i Vozućkog ratišta, ali dosta istražujem i čitam o ovom zadnjem tragičnom i krvavom ratu.

Za vrijeme početka ofanzive ARBiH juna 1994, tačnije koja je počela 16. juna 1994. godine na položaje tek uvedene i nedovoljno upoznate sa linijom 1. laktaške lpbr VRS. Dana 14. juna 1994. godine izvršena je smjena između 1. vučijačke lpbr VRS i 1. laktaške lpbr VRS. U tom napadu 1. laktaška lpbr VRS je imala velike gubitke:

 • 15 poginulih,
 • 1 nestalog (i dan danas)

  Koliko su ih imali zarobljenih, pa razmijenjenih to ne znam.

  Znači probijanjem linije odbrane 1. laktaške lpbr VRS i velikim gubicima koje je ista imala, Laktaška brigada napušta položaje i bježi sa tog dijela ratišta, što jedinicama 3. K ARBiH otvara prostor za napredovanje što one i koriste i dolaze na 2-3 km do spajnaj sa jedinicama 2. K AR BiH. Međutim treba napumenuti da komandant 1. laktaške lpbr VRS ostaje sa oko 50-tak boraca, a takođe i bataljon iz sastava 1. srbačke lpbr VRS se ne povlači, već ostaje na svojim položajima, iako isti dolazi u poluokruženja, i okruženje.

  Nakon konsolidacije jedinica VRS i Naredbe na taj dio ratišta pristižu jedinice iz 1. KK i IBK VRS, kao i MUP-a VRS, i slijedi kontaofanziva VRS u kojoj vraćaju se na polazne linije. Prema podacima kojima raspolažem iz raznih arhiva u kontraofanzivi VRS učestvuju:

 • 4. ozrenska lpbr VRS,
 • bataljon 1. srbačke lpbr VRS,
 • dio 1. bijeljinske lpbr VRS-"garda Panteri",
 • dio 2. ozrenske lpbr VRS,
 • dio 3. ozrenske lpbr,
 • specijalna brigada policije MUP-a RS,
 • 1. bataljon vp,
 • 9. bataljon vojne policije, 1. ido, 9. ič,
 • čvp TG "Ozren".

  Gubici jedinica VRS u ovoj ofanzivi ARBiH i kontraofanzivi VRS (prema arhivi do kojih sam došao su od 16. 06. do 30. 06. 1994. godine su 37 poginulih i 1 nestao pripadnik VRS i MUP-a RS.
 • Idi na stranu - |listaj dalje|