fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rat_zvornik - 91067 - 09.08.2014 : Max Veber Mali Zvornik - best (0)

Baljkovica


Dajem sebi za pravo da prokomentarišem par navoda u vezi pogibije pripadnika 3. pešadijskog bataljona Zvorničke brigade na Baljkovici 15 i 16. jula 1995.

Poginuli su najvećim delom bili pripadnici komande Bataljona i pozadinske službe koji su se branili od muslimanskih bojovnika koji su ih napadali sa leđa. Oni nisu poginuli od pripadnika 2. korpusa ARBiH, već od pripadnika 28. divizije koji su bili u proboju ka Nezuku. Drugi korpus nikad nije probio liniju na Baljkovici jer je VRS uspješno odbila sve napade tih dana! Čak ni pripadnici 28. divizije nisu probili liniju, već je 16. jula nakon ogorčenih borbi i strahovitih gubitaka na obje strane, komandant Zvorničke brigade puk. Pandurević dogovorio sa Šemsudinom Muminovićem, komandantom 206. brigade ARBiH otvaranje koridora u širini od oko 200 metara, kojim su muslimani prošli. Taj koridor je bio otvoren 24. sata, a nakon toga zatvoren. Za ta dva kritična dana, Zvornicka brigada je imala preko 90 poginulih, dok su muslimani u tom rejonu imali oko 500 poginulih.

I još nešto, kapetan Stanošević se zvao Miloje, a ne Mile, i bio je aktivno vojno lice iz Prištine, po vesu diverzant i osnivač odreda Vukovi sa Drine.
Idi na stranu - |listaj dalje|