fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

vogosca_rat - 90725 - 08.07.2014 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (3)

Pogibija Neše Lalića i Dragana Kujundžića - Grge


Stanislave,

Ne želim da sudiš prema pogrešnim informacijama koje "neko" objavio iz mržnje prema pojedinim osobama, zbog čega ću i ja da se uključim u ovu malu raspravu.

Moram da ti kažem da su se tog 03. 07. '92. desile mnoge greške prilikom izvođenja borbenioh dejstava, zbog čega je sve krenulo neželjenim tokom.

Prva greška koja se desila, a nije bila po planu koji je pripremljen u TGV i Vogošćanskoj brigadi, je pogrešan pravac napada. Plan je bio nakon probijanja neprijateljske linije i osvajanja Glavice da se krene sa leđa u pravcu Ugorskog i Saobračajnog fakulteta, a ne sa čela kako je taj dan krenuo "Jurišni vod".

Druga greška je što Minja sa svojom jedinicom nije došao na vrijeme na polazni položaj, kako bi im pomogao prilikom juriša sa bočnom vatrom, što je bilo jako važno u toj borbi.

Treća greška je što su oni ipak krenuli u napad iz tog prvca bez bočne zaštite.

Ipak, največa greška je što nisu odvojili ni jednu grupu da napadnu neprijatelja sa leđa, kad je Vogošćanski bataljon probio liniju i pred sobom imao razbijenu muslimansku vojsku. Da su tada imali ljudstva da krene sa Glavice u pravcu Ugorskog, borci Vogošćanskog bataljona bi im sigurno pružili podršku i priključili bi se tom napadu, koji bi ako ništa bar prisilio muslimansku vojsku da obrate pažnju na tu stranu i tako olakšaju izvlačenje Mićinih boraca.

Moram da kažem, kada sam javio komandi Brigade da smo zaposjeli neprijateljsku liniju na Glavici, Mićo i njegovi saborci su krenuli u juriš, ubjeđeni da je među neprijateljskim vojnicima nastalo totalno rasulo. Pošto su muslimanski vojnici taj dio linije sa Menjaka i zgrade Plive imali odličnu pregled i kontrolu prostora, nije im bilo teško da drže naše borce pod jakom mitraljeskom vatrom, što se i desilo. Nakon što je Mićo uletio sa svojim borcima u tu jaku vatru, prozvao je mene na radio stanicu i psovao mi majku što sam slago da je Glavica pala. Mićo je bio ubjeđen da ako je Glavica pala on ne može dobijati tako jaku neprijateljsku vatru.

Moram još nešto da kažem što će demantovati da su Ali i Ćurka glavni krivci za pogibiju Neše i Grge.

Taj prostor kojim su oni krenuli u napad je potpuno otvorena ulična čistina, laka za odbrambena dejstva. Nakon njihovog ulaska i ranjavanja Grge, bilo je nemoguće vratiti se istim putem nazad, pa je iz tog razloga pokojni Grga iskrvario. Ne možemo nikoga kriviti ako se neko uspio izvući iz te vatre. Po vojnim pravilima nikada se ne ide u izvlačenje ranjenika dok borbena dejstva traju a pogotovo ne ako smo sigurni da svaki koji bi pokušao to da uradi ne bi preživio.

Mnogi učesnici ove akcije ne znaju da je komanda Brigade već bila odustala od akcije izvlačenja, tada, već poginulih Neše i Grge. Međutim, pokojni Mićo nije mislio tako i pokazao svima kakvo je junačko srce imao.

Borba oko izvlačenja mrtvih tijela se nastavila zahvaćljujući Mići, koji se iako ranjen, nije htjeo povući i ostaviti mrtve drugove u rukama neprijatelja. Napravio je nemoguću akciju, tražio je da svi na linijama počnu da pucaju kako bi odvukli pažnju sa tog dijela ratišta, a od Minje je tražio da sa svojim borcima otvori jaku vatru prema Menjaku i zgradi Plive, napravio veliku dimnu zavjesu i krenuo prema mrtvim saborcima. Nakon više od tri sata borbe za mrtve drugove, Mićo je uspio da izvuče njihova tijela.

Mislim da je ovako trebala da bude ta priča oko poginulih Neše i Grge, a ne da se okrivljuju ljudi koji u tom momentu nisu mogli ništa da učine za poginule drugove osim da i oni sami u pokušaju izvlačenja mrtvih tijela daju svoje živote.
Idi na stranu - |listaj dalje|