fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rsk - 89665 - 10.04.2014 : Djuka Cviticanin Castelfranco - best (1)

Operacija Oluja i Kordun


Početak oluje na Kordunu nije dočekan svuda spremno. Tako su sa četiri diverzantske grupe uspjeli već u prvim satima da zauzmu brdo Kestenak i nakon forsiranja rijeke Korane i brdo Kozlinsku Glavicu. Na pravcu šuma Bosiljevac su razbijeni, dok su na pravcu Mateško selo odmah zaustavljeni. Pokušaj forsiranja Kupe kod sela Brođani, prošao je totalnim fijaskom HV-a, jer se nisu nadali da je SVK dobro utvrđena. U kontranapadu vraćeni su nazad preko Kupe.

Na području Turnja bilo je par pokušaja prodora ka Tušiloviću i Slunjskim brdima ali bez uspjeha. Pretrpeli su velike gubitke, jer su priliko povlačenja upali u minska polja. Na području Tržića bilo je početnih uspjeha HV-a, ali bez nekog bitnog značaja.

Tek drugog dana Oluje počelo je i na Kordunu da se povlače snage SVK, zbog pada Plaškog u Lici i povlačenja Plašćanske brigade preko Slunja, počelo je sa skraćivanjem fronta. Trinaesta brigada Kordunaskog korpusa se u skladu sa svojim mogućnostima odlično držala do pada Slunja, nakon čega se i raspala. Jedanaesta i Devetnaesta brigada su jedne od rijetkih brigada SVK koje su do kraja pružale otpor HV.

U prijepodnevnim satima 6. 8. prodrli su u Rakovicu i spojili se sa 5. korpusom abih, nastavkom prodora u poslijepodnevnim satima zauzeli i Slunj. Prilikom povlačenja iz Slunja srušen je most na rijeci Korani sa ciljem da se kupi dodatno vrijeme za izvlačenje civilnog stanovništva. U toku 5 i 6. avgusta ponovo je HV pokušao prodor na području Turnja, ali bez uspjeha, tako da su odlučili da iskoriste mostobran kod kozlinske glavice.

U toku 6. 8. počeli su napad u pravcu sela Krnjak, kao i na selo Veljun, imali su manjeg pomaka, ali zbog pada noći odustali su od daljeg prodora. U toku noći počelo je sveopšte povlačenje 11. i 13. brigade sa položaja sa ciljem da se dodatno skrati front i zaštite civili, zbog pada Gline i stavljanja Kordunaskog korpusa u okruženje odlučeno je da se i 19. brigada postepeno povlači u pravcu Vrgin Mosta i Topuskog.

U jutarnjim satima 7. avgusta HV je otpočeo napad na području Slunja, Veljuna, Krnjaka i Tušilovića. Tusilović i Veljun padaju oko 10h, u podne su ušli u prazan Krnjak, da bi u poslije podnevnim satima i Vojnić zauzeli. Tragedija naroda na Kordunu je ta što su prihvatili borbu sa HV vjerujući da će izaći kao pobjednici, jer u toku rata ni jedan pokušaj prodora na Kordun nije im uspio, čak su i izbjegavali direktne napade, kao što je to bilo u Lici i Dalmaciji. Problem na Kordunu je nastao kad su se počeli povlačiti Lički i Banijski korpus, tako da su bokovi brigada ostali nebranjeni. Rastezanjem snaga, da bi se ta praznina popunila, dala je mogućnost HV da izvrši lakše prodor nego prilikom prethodnih napada kad su bili zustavljeni.

O ostalim korpusima ću pisati drugom prilikom, pošto sam čitao i hrvatsku i srpsku verziju operacije oluja, i mogu da kažem da se u 90 posto stvari podudaraju događaji. Pošto sam i sam bio učesnik u ratu na Kordunu, rekao sam samo neke detalje o tome. U svakom slučaju rezultat je bio svugdje isti - poraz. Samo što je negdje bio malo duže odlagan, a negdje ne.

Svih ovih godina sam živio u zabludi o Dalmatinskom i Ličkom korpusu da su se kukavički ponašali u nekim borbama, ali šta može šačica vojnika protiv mnogobrojnog neprijatelja?

Kao što sam rekao, ovih dana ću prepričati i dešavanja i u drugim korpusima u tim nesrećnim avgustovskim danima. Toliko od mene, pozdrav...
Idi na stranu - |listaj dalje|