fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

hadzici - 88587 - 08.02.2014 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (0)

Saradnja VRS sa Hrvatima


Iskreno da kažem da sam ja napisao Stupski dol i da je vjerovatno administratoru promakla ta greška.

Poznato je bilo u toku rata da su odnosi između nas i Hrvata u centralnom dijelu Bosne bili veoma korektni. Imao sam osjećaj da je Hrvatima bilo važno da pokažu želju za saradnju, jer na taj način su imali više šansi za opstanak na tim prostorima. Ivica Rajić je u nekoliko navrata dolazio u Vogošću radi zbližavanja naših jedinica sa hrvatskim.

Poznato mi je bilo, šta mnogi tada nisu znali, a vjerujem ni danas to ne zanaju, da je u vrijeme dok je Ivica Rajić komandovao u Varešu, kao obavještajce u komandi uzimao i neke oficire koji su bili iz VRS. Jedan od njih je po zadatku od komande VRS bio Majo. Obavljajući tu dužnost redovno je izvještavao komandu iz Ilijaša o stanju na teritoriji u i oko Vareša. To je puno značilo našoj komandi jer se tako dolazilo do pouzdanih informacija o stanju na terenu i sa muslimanske strane.

Što se tiče pada Vareša, dok sam bio u pripravnosti nisam znao šta se dešava na toj teritoriji. Vijest koju sam imao je bila da je Vareš pao u ruke muslimana i da se zbog povlačenja hrvatske vojske mora formirati nova linija prema Varešu jer do tada zbog dobrih odnosa sa Hrvatima ona nije ni postojala. Kada sam dobi vijesta da neću morati povesti ljudstvo na Vareš, to sam dočeka sa olakšanjem jer ljudstvo koje sam tada trebao povesti na taj zadatak nisu bili u dobrim odnosima, što me je pravilo posebno nervoznim za taj zadatak.

Kada sam dobio obavještenje kako je Brane Vlačo ubio Vasketovog četnika, pomislio sam da je zbog mogućih eskalacija sukoba između Vogošćana i Ilijašana došla naredba da ne trebaju pojačanje boraca iz Vogošće. Nakon što su se vratile neke vogošćanske jedinice koje su bile na ispomoći oko Vareša, saznao sam da su Hrvati svoj prelazak preko teritorije dobro plaćali. Hrvati iz Vareša su tokom rata kupavali robu od Srba, koju su petostruko skuplje prodavali muslimanima koji nisu htjeli da trguju sa Srbima. Tako su Varešani stvorili veliki kapital zbog tog šverca, zbog čega su imali mogućnost da dobro plate Srbima za bezbijedan pralazak preko naše teritorije.

U jednom od mojih tekstova sam spominjao Vuka Leku koji je na vogošćanskoj pijaci pripaljivao cigaretu sa novčanicom od 1000 DM. Njegova poznata rečenica u to vrijeme je bila:

  • "Uh majku mu, taman da zaokružim na milion DM a ono pade Vareš!"

    Ako su Srbi mogli zaraditi milion prodajući robu Hrvatima, onda su Hrvati mogli zaraditi pet puta više prodajući tu robu muslimanima.

    Prevoz Hrvata preko naše teritorije je odradila Ilijaška brigada, uglavnom civilna i vojna policija i Vasketovi ljudi. Cifre za pomoć koju su davali Hrvati za prebacivanje, a koje su se spominjale su to vrijeme su bile nevjerovatne, uz poklone vozila sa kojima su prebacivani.

    Zbog takvog jednog poklona Varešana i rasprave kome će to pripasti desilo se ubistvo milicionera Đurđića i Vasketovog četnika, a Brane Vlačo je nakon toga prebačen sa mjesta komandira milicije na pograničnu policiju u Zvornik, kako ne bi došlo do osvete.

    Kada je '95. krenula ofanziva na Srpsko Sarajevo, sve pravce muslimanske vojske iz pravca Kiseljaka prema Ilidži, hrvatski oficiri su dojavljivali sa koliko snaga i na koji pravac će uslijediti njihov napad, tako da je ta teritorija branjena sa artiljerijom a da borci u rovovima nisu bili ni svjesni kojom snagom je izveden napad na njih.




  • Idi na stranu - |listaj dalje|