fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

bihac - 88320 - 23.01.2014 : Hamza Buzim - best (1)

Kontra-udar VRS i izvlačenje naših snaga sa desne obale rijeke Une


Pozdrav svima,

Prema kasnijim saznanjima do kojih smo došli, neke naše korpusne jedinice su nesvjesno činile neke taktičke greške, tako da su to neprijateljske jedinice iskoristli za daljni tok borbe, a to se odrazilo negativno za našu brigadu.

Primjera radi, 511. bosansko-krupska brigada je izrazila želju da ona prva uđe u svoj grad a zatim izmjenila položaja sa 502. cazinskom koja je držala položaj uz Unu i bila najbliža samom gradu. Upravo ova izmjena položaja ove dvije brigada je trjala 3 do 4 dana i to nas je skupo koštalo jer je neprijatelj u međuvremenu doveo dodatne snage sa drugih ratišta u Republici Srpskoj i djelova SAO Krajine, i tako je zaustavljeno naše dalje napredovanje prema Bosanskoj Krupi.

Mi smo već prvog dana shvatili da nešto nije u redu i da od susreta sa našim snagama koje su nam ostale iza leđa nema ništa. Neprijatelj se nije povukao kao što smo pretpostavljali, pa smo samim time ostali u okruženju i morali se snalaziti kako smo znali i umjeli.

Dva dana smo se borili bez hrana, tako da nam je tek treće jutro po radnom vodu stigla hrana. Zbog jake artiljerijske vatre smo bili potisnuti sa nekih naših dostignutih položaja na Ceru.

Kontraudari neprijatelja su svakim danom bivali sve jači, ali mi nismo ni pomišljali da odustanemo ili da se predamo iako smo na razglasu plašeni da smo opkoljeni da nemamo kuda.

Nama koji smo ostali u tom nekom okruženju nije preostajalo ništa drugo nego da se borimo i nadamo da će ipak neke korpusne jedinice uspjeti da se probiju do nas.

Neprijateljske snage su se, nakon pozivanja na predaju, razvile u strijelce i krenuli su direktno na nas jer su najvjerovatnije znali da nam ponestaje municija što se dalo zaključiti jer intenzitet naše borbe slabio. Mi smo ih pustali na neki 50-60 metara i onda pucali samo na sigurno.

Ipak u tih desetak dana jake borbe neke naše jedinice su onemogućile neprijatelju da nas totalno okruži, pri čemu im je nanesen gubitak u ljudstvu i tehnici. Ipak, donesena je naredba da se odustane o daljnih borbeni dejstava i da se naša brigada povuče na lijevu obalu rijeke, preko već postavljenog mostobrana.

Povlačenje nase jedinice je izvedeno ako se ne varam 11. novembra u ranim jutarnim satima. Odrađeno je organizovano i bez panikem, isto kao one noći kad smo prelazili na desnu stranu rijeke.

Te noći smo tiho otišli, isto tog jutra smo se tiho i vratili.

Ja lično misli da je naša brigada uspješno odradila svoj dio posla, ali to nisu uradile i neke druge korpusne jedinice, iako su imale manje zahtjevan posao nego mi.

Eto toliko od mene! Živi bili pa se čujemo, pred nama je vruća zima 94/95. godine.
Idi na stranu - |listaj dalje|