fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rsk - 87889 - 30.12.2013 : Zoka - best (3)

Pad RSK


Da kažem pravo, mogao bih biti turistički vodič na Dinari, koliko sam je prepješačio od kraja '94. do augusta 95. godine.

Sada, kada znamo da su dejtonske mape manje-više bile dogovorene još '94. godine, jasnije je i ponašanje VRS na Dinari, kod Grahova i Glamoča. Prodorom preko Dinare uz graničnu liniju BiH - Hrvatska, HV je otvarala potpuno novu liniju fronta prema RSK, tj. napala je na nebranjene bokove SVK na teško prohodnom planinskom terenu. SVK nije imala jedinica u rezervi za zatvaranje tih bokova, već je formirala nove jedinice od desetina iz svakog bataljona 7. Korpusa.

Kako kaže Knindža, HV je napredovala po teškoj zimi, na vrhovima planine bilo je više od -20, a buru da ne pominjem. Logistički su bili superiorni u odnosu na nas. Mi smo municiju i minobacače vukli na magarcima i na leđima, a oni su čak uređena betonska skloništa dovlačili helikopterima na vrh planine, gdje je inače bilo nemoguće ukopavanje.

Njihova artiljerijska podrška je bila savršena i trebalo je vrlo malo vremena da otpočnu dejstvo. Bio sam kod Velikog Bata, išli smo i u neku akciju prema Troglavu, koja je trebalo da bude zajednička sa Lukačevom specijalom iz Banja Luke, ali nije bilo ništa od sadejstva. Naša mješovita jedinica se pod zaštitom magle popela na vrh (zaboravio sam kako se zove) i tamo smo zatekli pripadnike varaždinske gardijske brigade - pokoj im duši. Međutim, HV nas je vrlo brzo satjerala odozgo uz masovnu upotrebu VBR.

Na ovakvim terenima moliš boga da ne budeš ranjen. Jer dok te ne prenesu do podnožja, a onda do prve komunikacije - prođe voz.

Neko je pitao zašto nije bilo kontranapada s naše strane? Kao prvo, zbog konfiguracije terena bilo kakav napad je nemoguć sa područja RSK. Drugo, jedini pravac koji dozvoljao razvijanje snaga i tehnike u napadu je bio na teritoriji RS, a za tako nešto je trebalo odobrenje i sadjestvo VRS što se nije desilo do kraja rata. Najveće dostignuće u tom pogledu je bila zajednička odbrana linije kod Grahova.

Što se tiče kontranapada (koji spominje Vitez Koja) iskren da budem, ne znam za taj dio. Jedini kontranapad za koji sam čuo je bio kad je Lukačeva specijala upala u rovove HV kod Grahova, ali su i njih pokrili i odbili vatrom VBR-a.

I sada, da se ne pravimo heroji, nakon što je HV zauzela Grahovo i počela spuštanje prema Kninu, i nakon što su srušili relej na Ćelavcu i zauzeli Gračac u Lici, vojna situacija u Dalmaciji je bila izgubljena za SVK. Vazdušna linija između Grahova i Gračaca je veoma mala i faktički je značila da je odbrana u Dalmaciji ostala u dubokom džepu. Oko 50 kilometara ispod tih izbočina je linija odbrane kod Skradina i Benkovca. Takođe, nova linija (što je pala) odbrane na planinskom masivu između Grahova i Knina je bila vrlo porozna, slabo povezana, bez i jedne kompaktne jedinice na tom potezu, s slabim doturom municije, tako da su mnoge otporne tačke napuštene nakon nedostatka municije i bombi. I da Vam kažem kao učesnik, teško je to, još me jeza podilazi.

Linija odbrane na Dinari prema Kninu je pala. Rezervnih snaga nema i nema nove linije. Vojska koja silazi s Dinare uglavnom pješke žuri svojim kućama prema Skradinskom zaleđu, Benkovcu, 40-50 km prema moru. Tamo je na djelu frontalni napad HV ali sem pokojeg sela, ništa oni nisu prvi dan uzeli. Drugi dan se Dalmacija izvlačila iz džepa i sigurnog opkoljavanja, tako da je HV bez borbe uzela tu teritoriju.

Sad neko kaže što se niste borili. Pa, nema tu šta da se kaže, da smo ostali bila bi to herojska smrt ali besmislena jer bi rezultat bio isti. Prema zvaničnim podacima Hrvatske u napadnim operacijama na RSK, ali bez istočne Slavonije učestvovalo je 130. 000 pripadnika HV I Mup-a, a taj dio RSK je na razvučenim linijama fronta imao između 22-25. 000 vojnika. I kad je došlo do povlačenja, onda su ljudi rekli, jebeš sve, izvlači djecu i žene, izvlači svoje porodice, jer su one jedino što je vrijedno.

Da ne bude zabune, ovo je na brzinu napisano, ali bilo je herojskih okršaja I na Dinari, i u Dalmaciji, a da ne spominjemo Baniju i Kordun.
Idi na stranu - |listaj dalje|