fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

sprzena_zemlja - 87813 - 26.12.2013 : Knindza Knin - best (17)

Borbe oko tenka


Ne želim da diskutujem sa onima koji nisu bili na mjestu događaja, ali moram demantoveti neke navode da neko ne bi stekao iskrivljenu sliku događaja.

Oba tenka su pogodjena na istom mjestu, tj. na istom metru jer je bila takva konfiguracija. Zamisli tlocrt te pozicije: tenk je u sredini a iza tenka je bijeli, pravi put koji se polako uzdiže naviše. Pored tenka, na tri metra od njegove lijeve strane je kuća a ispred kuće je šuma koja se strmo spušta u dolinu. Sa desne strane se nalazi blaga nizina koja se kreće prema nazad, dok je sa prednje desne strane takođe šuma. Ispred samog tenka je uzak prolaz između kamenih zidova možda 4 metra širine, i to je jedini pravac gdje se može proći a tačno ispred prolaza na 70 do 100 metara je gusta šuma.

Ponoviću još jednom da je prvi tenk je pogođen i odvučen nakon samoicijativne akcije jednog poručnika jer su dejstva obustavljena kad smo čuli da Hrvati napreduju prema Dinari. Međutim, kada su ti momci pogođeni mi smo odlučili da ih krenemo pokupiti uletili smo ispred njih i ispraznili skoro cijeli borbeni komplet 20-tak komada plus PAMm plus PKT, uglavnom zapaljiva municija po toj šumi ispred koja je dala vremena našima da izvuku pogođeni tenk i posadu.

Naš tenk se kasnije uvlači lijevo iza te kuće i zida i popunjavamo ga municijom što je trajalo manje od pola sata. Kada je tenk napunjen krećemo sa dejstvom. U tri naleta je ispaljeno po dvije granate a komandir tenka cijelo vrijeme pokušava stupiti sa našima u vezu koji su se povukli gore na to brdašce koje je od nas bilo udaljeno 1 do 1,5 kilometar.

Mi, koji smo bili tu smo znali da ste vi imali digitalne motorole, dok smo mi korisili rupovke i vama je bilo dovoljano tri sekunde da nađete naš kanal veze i maksimalno ste ga ometali. Nakon tri promjenjena kanala mi smo ostali bez komunikacije s komandnim tenkom, zaklonjeni iza te drvene kuće i zida. Ja izlazim iz tenka da osmotrim okolinu i ne idem kroz kameni prolaz već lijevo od te kuce nizbrdo kroz šumu i nalijećem na vašu jedinicu, po mojoj procjeni 50 do 100 ljudi.

Zatim se vraćam na tenk i obavještavam komandira i vozača i donosimo plan da bombama zaspemo tu jedincu jer su niže od nas, sigurno 10 metara nadmorske visine. Dogovorili smo se i iz moje transportne dijelimo bombe bez kojih ja nisam bio jer me iskustvo od tri godine u izviđačko diverzanskoj jedinici držalo uvjek spremnim i poslije dva ranjavanja sam završio u tenku.

Potom ulazimo u šumu i tu nalećemo na te vaše koji su krenuli tim lijevim bokom na tenk. Došlo je do stravične borbe koja je trajala 10-15 minuta jer mi nismo znali da ste vi krenuli, a vi niste znali da smo mi tu i tako smo naletjeli jedni na druge. Naša prednost je bila što smo bili visočiji od vas, a vama je pogodovalo to što ste imali veći broj napadača i širok prostor koji ste mogli pokrivati.

Tu se, koliko se pucalo toliko i vikalo jer je nastao haos: ljudi su zapomagali od dima i ništa nisi mogao vidjeti. Komandir je natrčao pravo na vas i bacio bombu između vas a jedan vaš ga je ubo nožem u ruku. Kada je nestalo bombi vaši su izgleda shvatili da se radi o posadi tenka i krenuli u napad svom silinom. Mi se izvlačimo prema tenku a sa vaše strane gori od pucnjave i vikanja onih vaših pozdrava, šaljemo vozača napred da upali tenk dok ja i komandir idemo iza, dolazimo na tenk i tu počinje pravi pakao.

Tenk je bio u mat poziciji i nije mogao nigdje da se pomjeri jer bi bio savršena meta. Zbog tog odlučujemo da se branimo baš na tom mjestu. Vozač je nabio okretaje i izašao na prinudni izlaz te se automatskom puškom popeo na kupolu. Sa zadnje strane komandir je uzeo PM a ja top i pkt. Muslimani su izlazili iz te šume bacajući tromblone rukama, što ja do tada nikada nisam vidio. Po tenku su zvonili meci, a sa našse strane tenk je tukao svoj maksimum jer smo bili svjesni da što više pucamo manja su nam šansa da nas neko pogodi zoljom ili osom.

Potom se vaši povlače nizbrdo, kroz tu šumu i silaze u dolinu te kreću uzbrdo. Napomenuću da su ta dolina i brdo iznad brisani postor bez i jednog grma i nama pogled kroz kuću daje odličan pregled tog pravca. Mi tenkom dejstvujemo sa udaljenosti od jednog kilometra u to brdo gdje je bilo po mojoj procjeni više od 100 vaših boraca.

Sad smo bili sigurni sa bočnih strana, ali da bi se izvlačili nazad do naših morali smo riješiti prednju stranu tog prolaza i na blic uskakanje u taj prolaz ispaljujemo po dvije granate jednu kumulativnu drugu trenutnu u šumu. Prilikom trećeg ili četvrtog pokušaja jedna granata se ispaljuje a druga se zove na punjenje tenk u tom trenutku biva pogođen sa prednje, desne strane (komandirove) u spoju kupole i donjeg dijela. Komandir je teško ranjen a vozač izlazi na prinudni izlaz. Ja iskačem kroz poklopac jer mi nikad nije bio zatvoren i to mi je dosta pomoglo. Čupamo komandira napolje te se udaljavamo od tenka nekih 20 do 30 metara. Tenk je zahvatio plamen. Idemo lijevo prema šumi iz koje ste nas napali i tu uzimamo oružje vaših ubijenih. Tenk gori sigurno 10 do 15 minuta, tako da je unutrašnjost, tj. instalacija sigurno uništena.

Primjećujemo da se čuje tenk isped nas i nakon toga slijedi dolazak vaše vojske kroz taj prolaz, na par metara od tenka. Kada su počeli izlaziti to je bilo more ljudi. Vatra na tenku je jenjavala i počeli su se penjati po tenku. Tada dolazi i vaša 55-ca te počinjete gasiti naš tenk sa pp aparatom, a potom ga i odvlačite.

Na 30-ak metara od tenka, sa teško ranjenim komandirom, dvije puške i pet bombi koje smo uzeli od vaših poginulih boraca, nismo se mogli suprostaviti vašima i polako se povlačimo vukući po zemlji ranjenog komandira. Do naših smo došli tek nakon 4-5 sati.

Moj zaključak je sledeći: tenk je izgorio iznutra. Izvana su bili puni rezervoari jer je tenk bio na vježbanju parade na Slunju uoči toga, takođe izgoren izvana. Ti meni kažeš da je popravljen za 15 dana i da je išao u akciju, što je apsolutno nemoguće. Sve da je taj tenk bio pored Slavonskog broda gdje je remontni zavod za tenkova, gdje postoje svi rezevni dijelovi i alat za njihovu popravku to bi možda i bilo moguće, ali nema šanse da se u to vrijeme u Bihaću mogao da osposobi tako brzo.

Još jedna, malo poznata stvar o operaciji Spržena zemlja: od svih tenkova koji su učestvovali u akciji samo su dvije posade imale borbeno iskustvo dok su svi ostali pucali samo na Slunjskom poligonu iz umetnute cijevi (20 mm) tako da su prvu granatu iz tenka ispalili tek na početku te akcije. Napominjem još jednom da je 95% bila aktivna vojska RSK bez ispaljene granate i metka sa tenka.
Idi na stranu - |listaj dalje|