fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

poginuli - 87329 - 21.11.2013 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (0)

Bijeljanin (Zarija) Mirko


Zbog hrabarosti i poštovanja među svojim saborcima, komanda Brigade ga je postavila za komandanta Krivoglavačkog bataljon. Na toj funkciji je zamjenio majora Kovača.

Ubrzo zatim počela je naša ofanziva na Olovskom ratištu. Mirko je dobio zadatak da se sa desetinom krivoglavačkih boraca priključi toj ofanzivi. Izveo je jedinicu na polazno odredište koje se nalazilo u selu Ajdanovići. Postavio je sebe za komandira tog odjeljenja i poveo svoje sabor u borbu. Njegova grupa izašla je na Krušku, brdo iznad Ajdanovića. Brdo Kruška nije bilo ni jednog drveta iza kojeg bi se mogli zakoloniti. Muslimanska vojska je imala odličan pogled i kontrolu sa Gradine i Konjskog na taj dio terena pa im nije bilo teško zaustaviti naše napade. Mirko je bio svjestan da taj pravac napada naših jedinica nije bio dobar izbor od strane komandanta SRK, generala Miloševića. Dobio se utisak da nije želio da odbije naređenje za polazak, te je među prvim pošao u napad, možda čak iz inata, da bi dokazao generalu da je pogriješio pravac napada.

Mirko Bijeljanin je poginuo herojski 22. 11. 1993 u srpskoj ofanzivi na Olovo. Neka ti je vječna slava!
Idi na stranu - |listaj dalje|