fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

bihac - 87017 - 16.10.2013 : Knindza Knin - best (4)

Oktobar - novembar 1994. godine


Krajem 1994. godine, 5. korpus je došao negdje do Petrovca, te Mladić dolazi u Knin i traži pomoć od VRSK. Sutradan se iz Knina šalje depeša u 5 brigada (Obrovac, Benkovac, Kistanje, Drniš i Vrlika) da svaka pošalje po 20 diverzanata u toku u Knin. U toku noći ljudi dolaze i ujutro se kreće za Petrovac. Tamo se dobija naredba da se ide u okolinu Kulen Vakufa.

U toj jedinici je bilo oko 100 boraca i njihov komandant, koji je tada bio potporučnik a sada je visoko rangirani oficir u Srbiji.

Prvi dan su imali zadatak da zauzmu neko selo i jedno brdo. Išli su u akciju sa nekom jedinicom Specijalne policije iz Banjaluke, njihovo ime ne znam ali su bili momački opremljeni

Drugi dan su imali odmor.

Treći dan se prebacuju u neku dolinu ispod jednog brda gdje su se nalazili borci 2. KK koji su tu takođe došli zbog te akcije. Cijeli dan nije bilo nikakvih dešavanja osim puno gubitaka jer su jurišali na to brdo koje nije imalo ni jednog stable pa su žrtave padale kao u nekom filmu. Ponudili smo im da mi zauzmemo to brdo u toku noći jer nam je bilo krivo da ljudi bez iskustva ginu. Međutim dolazi Manojlo Milovanović, sa kojim se razrađuje plan naše akcije i odbija se zahtjev da uzmemo brdo u toku noći, tako da krećemo jedno 3 do 4 kilometra nazad u pravcu Petrovca...

Četvrti dan, ujutro u 4:30 krećemo nas 100 diverzanta i poručnik kojima se priključuje komandant Grahovljanske brigade sa svojih nekoliko izviđača jer su oni bolje poznavali teren. Pješačimo 25 do 30 kilometara do brda sa desne strane Ripča na pravcu Petrovac - Bihać. Ne sjećam se više kako se ono zove. Ta razdaljina se prelazi normalnim korakom za nekih 6 do 7 sati, međutim kretanje kroz neprijateljsku teritoriju je nešto sasvim drugo i mi dolazimo na to brdo po noći, negdje oko 3 sata.

Peti dan izmedju 4 i pola 5 dijelimo se u tri udarne grupe i prilazimo nekim artiljerijskim jedinicama 5. korpusa koje su bile nemam pojma jer u 5 ujutro dobijamo naređenje za brz udar. Svi ti borci 5. korpusa koji su bili na tom brdu a najbliži borac Republike Srpske im je bio na 15 kilometara udaljenosti pa možete zamisliti kako su prošli kad smo počeli nicati kao pečurke na njihovom terenu u tolikoj dubini. Svi oni su munjevitom brzinom bili likvidirani.

Naš cilj je bio da se sjurimo niz brdo na glavnu cestu i što prije prekinemo komunikaciju Petrovac - Bihać. Nailazak na manje grupe boraca 5. korpusa i izlazimo na cestu oko 8-9 ujutro. Tada kreće ofenziva vojske RS prema Bihaću jer 5. korpus više ne može dobiti pojačanja i logistiku.

Da napomenem da smo se rasporedili oko ceste i sva vozila, tehnika i ljudstvo 5. korpusa koji su išli u oba pravca je zarobljavna i trpana u obližnju šumu. Napominjem da su svi zarobljenici kasnije predati vojsci RS i tri ubijena, među kojima i neki oficir 5. korpusa, njegov vozač i tjelohranitelj koji nisu stali sa golf dvojkom pa smo ih morali likvidirati.

Šesti dan dolazi vojska RS u Ripač i mi dobijamo dan odmora.

Sedmi dan se odmaramo u Ripču, Manojlo dolazi i čestita nam na akciji. Naš sledeći zadatak je bio da neutralizujemo četiri objekta u samom gradu.

Osmi dan se padinom desno od Ripča spuštamo prema Bihaću i čekamo noć da se krene dalje, ali se tada naređuje obustava svih dejtava. Sledeća četiri dana smo iz te šume gledali Bihać a motorolom nam stalno naređuju mirovanje.

13-ti dan šaljemo našeg poručnika i jednog borca nazad da vidi šta se dešava, dolaze nazad i naređenje i dalje da se čeka na dostignutim položajima.

14. i 15. dan i dalje čekamo.

16. dan se dogovorimo da svi idemo nazad u Ripač. Tamo zovemo Manojla da dođe i objasni situaciju. Dobijamo odgovor da se na Bihać neće ići. Mi nakon toga tu više nismo imali šta da tražimo jer mi nismo bili linijaši.

17. dan krećemo nazad za Knin.

P.S. U toku ovih 17 dana smo imali 12 ranjenih, a ovo sam pisao samo na opasku Lazanskog da mi nismo imali jedinice koje su išle duboku u neprijateljski teritoriju.
Idi na stranu - |listaj dalje|