fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

bihac - 86817 - 29.09.2013 : Dane Bijeljina - best (2)

Borbe na Plješevici


Kao vojnici 2kk, četa specijalne policije iz Drvara smo poslati na rejon Plješevice, od strane Ličkog Petrovog Sela da smijenimo 1. srpsku brigadu. Po dolasku smo prošli (čini mi se) Vedro polje i išli nekom "kozjom stazom" na položaj (mislim da se brdo zvalo Hum).

Prethodnici su nam rekli da nema nekih borbi i da su na tom položaju do skora bili vojnici SAO Krajine i da su isti bili u dobrim odnosima sa onim preko puta te da su im donosili brašno, cigare i ostalo. Položaj je bio loš, snijeg visok a teren kamenit da se nije moglo kopati nego smo pravili zaklone i grudobrane od drveta. Ispod nas smo stavljali granje od četinara a iznad smo pravili krov takođe od četinara. Otvarali smo vatru više puta odgovarajući na česte provokacije, ali je sve bilo u granicama normale. Išli smo i u izviđanja.

Čuvali smo jedan radni vod zarobljenika koji su bili prijavljeni UNPROFORU i redovno su dobijali pomoć od njih, tako da im ništa nije falilo a kasnije su i razmijenjeni.

Svako četvrto-peto veče sam slušao zujanje teških aviona (mislim transportnih) koji su se spuštali u Bihać i donosili nešto Petom korpusu. Mislim da je preko puta na nekih 200 metara bila neka od Bužimskih brigada i neka specijalna jedinica, da li nekakvi lavovi, pume ili tako nešto. Sigurno i jeste jer pročitah da su oni svaki dan klanjali, a slušao sam njihove molitve i pozive na nekakav "tekbir".

Kada je došao trideseti dan, trebali smo da odmorimo, očekujući smjenu. Tako je i bilo , negdje oko 12 sati smo začuli kamione kako brundaju uz planinu. Čini mi se da ih je bilo oko 10 do 15. Kad su stigli iza položaja odjednom sam zacuo "tekbir" ali u vrijeme koje nije bilo uobičajeno. Odmah nakon toga se začula pucnjava iz pješadijskog naoružanja i minobacača i počeo je napad na nas. Sa desne strane su nam bili Sušljikovi diverzanti, koje sam dobro poznavao još sa Manjače i bio siguran da neće izdati. A samo dan prije sam sa komandantom za moral 2 KK obilazio liniju u dužini od oko 500 metara i na kraju puta naše zone sa lijevog krila (koja se vezala sa Prijedorskom brigadom na mjestu gdje je bio broving) smo došli do jednog zaklona tj. "bajte" u kojoj su bila tri starija borca koji su se ponašali kao da su kod kuće. Skrenuo sam pažnju komandantu na taj detalj a on reče da su se opustili jer su duže tu (kao i mi) i da idu sutra kući. Alijini su baš udarili na taj rov i kako sam kasnije čuo, oni su ga i zauzeli, a neko iz rova je i poginuo.

Nakon toga su pokušali da nam zađu s leđa, međutim naša artiljerija je žestoko dejstvovala i uz pješadijsku vatru smo uspjeli da odbijemo napad uz minimalne gubitke ali sa izmjenom pravca linije na tom mjestu. Tu smo ostali jos 15 dana do povratka u bazu.

Dane,

sve pohvale za pisanje, samo bih te zamolio da napišeš koliko je daleko od Ličkog Petrovog Sela bila ova linija i koliko ste daleko bili od Udbina. Takođe bih te zamolio da upišeš i vrijeme kada ste bili tamo, pretpostavljam da je to bilo krajem 1992. godine.
Idi na stranu - |listaj dalje|