fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rat_doboj - 85995 - 19.07.2013 : Bosandzeros Doboj - best (2)

Napad na Barakovac


Pozdrav svim učesnicima ovog sajta a najveći pozdrav i gosp. Zlatku koji je pisao o svom viđenju rata na području Stanić Rijeke.

Kao prvo, da kažem da sam lično učestvovao u toj akciji u oktobru 1994. godine, duž cijele linije između Stanić Rijeke i Svjetliče, znači od granatiranja Becnja do simulacije napada iz pravca Lukavice, rijeke na pomenutu kotu Becanj do pravog napada na Barakovac, Hodžića Glavicu, Begove Glavice preko Mujanovog Mezara pa sve dole preko Rudine pa sve do tunela i rijeke Spreče.

Po pretpostavci naše komande najžešći napad je trebao biti na sjevernom dijelu te linije a na potezu Rudine - Tunel da se vrši povremeno puškaranje i granatiranje da se dio snaga VRS i dole veže.

Ne znam odakle vam informacija da je napad bio dužino oko 200 km. Ne znam ni to da li je bilo to određeno s viših instanci da se pomogne odbrani Bihaća ali ni vi to ne znate.

Možete li mi reći gdje ste u Svjetličoj spavali (u čijoj kući) kad je samo njih 4-5 ostalo nezapaljenih, a u jednoj kući je bila kuhinja, u drugoj skladište za kuhinju, u trečoj skladište oružja.

O toj pomenutoj akciji je bilo dosta nelogičnoti, jer se o njoj počelo pričati već početkom septembra pa su i ptice na grani znale da napad ide oko polovine oktobra.

To što govoriš da srpske snage nisu bile spremne je ne tačno jer lično samo doživio da je iz jednog srpskog rova (broj 4) - koji nije baš bio na nekoj teškoj poziciji bačene oko 100 ručnih bombi.

Ne vjerujem da je na bilo kojem drugom mjestu u ovom prokletom ratu u jednom rovu bilo 100 ili više bombi za jedan napad.

Mislim da je i tada u Doboju zapaljena bolnica dvocjevcom koji je dejstvovao sa naselja Brđani, (ako me sjećanje dobro služi).

Što se tiče mrtvih, znam pouzdano da ih je bilo mnogo više na obje strane nego što vi iznosite. S muslimanske strane tog dana izbačeno iz stroja 29 ljudi, a koliko ih je pogunulo ne mogu sa sigurnošću tvrditi, ali znam da ih je više od 2. Sa srpske strane znam da je u to vrijeme radio Doboj javljao da je pogunulo 5 boraca, a znam da se u vrijem rata mnogo laže a pogotovu sredstva informisanja.

Toliko za sada - nastavi pisati pa ću i ja malo podrobnije objasnite tok pomenute akcije.
Idi na stranu - |listaj dalje|