fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rat_zvornik - 85941 - 16.07.2013 : Zeljko Tomic Sokolac - best (3)

Poginuli borci Zvorničke brigade na dan 16. juli 1995. godine


Gotovo svi poginuli borci na dan 16. jula 1995 godine su bili pripadnici 3. bataljona Zvorničke brigade. Poginuli su na prvoj liniji fronta u pravcu Tuzle, mjestu zvanom Baljkovica.

Kao što je svima poznato, bilo je to vrijeme kada su se borci 28. korpusa Armije muslimanske BiH probijali iz pravca Srebrenice na tuzlansko područje. Oko 4000 osoba, uglavnom vojno sposobnih lica, je u noći između 14. i 15. jula na području Crnog Vrha prešlo putnu komunikaciju Zvornik-Šekovići, a zatim su u toku noći 15. na 16. jul 1995. godine bezbjedno prešli put Križevačke njive - Baljkovica, gdje su se prikrili u jednom potoku i čekali ishod borbi na Baljkovici, koje su vodili pripadnici Drugog korpusa Armije muslimanske BiH sa područja Tuzle, uz podršku Nasera Orića i još nekoliko njegovih oficira, a sa kojima su imali uspostavljenu radio vezu.

Cilj napada na Baljkovicu je bio da se probije linija VRS u pravcu Tuzle, kako bi se sa srpske teritorije izvukli pripadnici srebreničke 28. divizije, koji nisu vršili proboj jer za to nisu imali dovoljno MTS-a.

Jedna važna napomena: broj poginulih boraca Zvorničke brigade na dan 16. jula 1995. godine je daleko veći od onoga koji je prikazan na ovoj stranici. Problem je što evidencije BORS-a ne sadrže tačne podatke, tj. za neke borce je upisana samo godina pogibije.

Neka je vječna slava svim palim borcima VRS u tim borbama, a posebno 3. bataljonu Zvorničke brigade, od kojih se mnogi i dan-danas vode kao nestali.
Idi na stranu - |listaj dalje|